REKLAMA

Marzec 1981 - Czerwiec 1989. Społeczeństwo było gotowe na starcie, a przywódcy ''S''?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2016-06-04 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
31:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
słuchają państwo Radia TOK FM Karolina Głowacka dziś nic nowego dla państwa 4 czerwca inny tego dnia odbyły się pierwsze wolne czy też częściowo wolne wybory ale zanim do tego doszło musiała się wydarzyć cała Solidarność całej jej społeczeństwa konflikty z władzą, a dziś w domu spotkań z historią w Warszawie odbędzie się debata gotowość społeczeństwo i jego przywódcy innych marzec 1981 czerwiec 1989 spotkanie poprowadzą pan prof. Antoni Dudek oraz pan Zbigniew Rozwiń » Gluza redaktor naczelny karty z pan Zbigniew Gluza jest teraz w studiu Radia TOK FM dzień dobry witam państwa w gotowości na co on gotowość do czego gotowość całego społeczeństwa przeciw władzy przeciw, której i, wobec której w to społeczeństwo występuje tak zdarzyło się raz w całym systemie komunistycznym powojennej Europy dokładnie 27 marca po osiemdziesiątego pierwszego roku na 4 godziny na zamarło całe polskie społeczeństwo, protestując przeci w władzy to jest moment, którego ma chyba tak powszechnie nie rozumiemy, że nie bardzo pamiętamy co się wtedy zdarzyło było to apogeum Solidarności moment, kiedy Solidarność powstała mniej więcej pół roku wcześniej osiągnęła coś, czego nie spodziewała się nawet to znaczy osiąga moment, kiedy miała w zasadzie pełne panowanie nad całym społeczeństwem polskim, ponieważ także większość partyjnych przyłączyła się do 4 godzinnego strajku ostrzegawczego, po którym ewentualnie miał być Star strajk generalny, który mógłby zmienić rzeczywistość Polski, ale i element być może w dalszym planie także tej części Europy w mówi Mariusz zwanym kryzysie bydgoskim tak jak strajk do strajku nie doszło potem już i Solidarności całe społeczeństwo włącznie przegrywały wobec władzy, a zestawienie tych 2 dat, czyli 27 marca 81 i 4 czerwca 89 nie jest przypadkowe, ponieważ ten moment w marcu to jest jedyny moment takiej mobilizacji przeci w władzy jedyne przed 4 czerwca nic innego się nie zdarzyło wszystkie takie momenty przegrywaliśmy, ale nie momentem kluczowym w sensie mobilizacji społecznej też nie było okrągły stół tak naprawdę jestem głęboko przekonany, że 4 czerwca społeczeństwo się odwołał do tego momentu, kiedy wszyscy czuliśmy, że za władza straciła swoje narzędzie, które to, że cały tabor straciła władzę na chwilę chana jej nie straciła niestety wtedy oczywiście nie tabu to było tylko symboliczna właśnie 2007 . Mar ca 81 władza patrzy, czyli ci przywódcy funkcja funkcjonariusze komunizmu, którzy wtedy willi przy władzy podpisali dokumenty dotyczące sposobu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i to on potem się stało mogło się stać, dlatego że ta mobilizacja nie została wykorzystana i my chcemy postawić dzisiaj to pytanie, bo wydaje się, że kwestia przywództwa to znaczy, jeżeli całe społeczeństwo w sposób jednoznaczny definiuje swoją wolę polityczną, jeżeli wszystkie odłamy społeczeństwa przez spolaryzowane społeczeństwem na każdym kroku w tamtym czasie też tak było po prostu w 1 momencie udało się, jakby zmobilizować wszystkie siły społeczne i zabrakło przywódcy, który bez z tym stało mobilizacją co zrobił rozczarowanie było gigantyczne i zresztą sama Solidarność była wtedy podzielona część była za tym, żeby wykorzystywać moment część bała się interwencji sowieckiej szef wycofała, a jednocześnie jest to niezwykła lekcja, dlatego że myśmy jako społeczeństwo przegrali wiele lat później, gdyby wykorzystać tę mobilizację to on na pewno inaczej było przebiegła historia, dlatego że myśmy wtedy jakby oddali komunistom Paul już nic się nawet z Solidarności nie zdarzyło takiego co by mogło dawać przekonanie, że społeczeństwo jeszcze może stawiać warunki stan wojenny przegraliśmy zupełnie zarówno 13 grudnia 81, jaki potem w sierpniu 80 tego drugiego z drugą rocznicę Solidarności, gdy była naprawdę maksymalna mobilizacja podziemia i dawnej Solidarności to po prostu się nie udało władza była mocniejsza już też nie dał im zrobić po prostu stan wojenny nastał nalata dopiero potem to co się zdarzyło w ostatnich latach przed osiemdziesiątym dziewiątym jest bardzo charakterystyczny, ponieważ te lata 8689, który się raczej nie pamięta, bo były beznadziejne czy to były lata z całkowitej tak z całkowitego bezwładnie na społeczeństwo we wrześniu 81006 . roku wszyscy politycznie West zwierzeń to cała opozycja została zwolniona ostatnia amnestia ma jednak się okazało, że ta opozycja nie ma żadnego przełożenia na społeczeństwo wszystkie apele są beznadziejne rocznic niedawno minęło 5 lat my Heart kompletnie straciliśmy energia temu taką obroną, bo w gruncie rzeczy społeczeństwo nie mnie nie było nam w nastawione agresywnie wobec władzy tylko chciał się przed nią bronić i nikt tego nie podjął wtedy to za te swary wewnątrz Solidarności rozmyły z prawej i tego nie podjęto się wydaje, że dzisiaj przywołanie tej tego momentu ich zadanie sobie pytania o jak i jak się to wtedy potoczyło, dlaczego myśmy to wtedy przegrali i brat, dlaczego przed tak wielkim mobilizacji społecznej nie udało się zmienić systemu, chociaż trochę prościej myśmy temu systemowi oddali pole zupełnie zrobili w grudniu 81 co chcieli dobrze pan wiele interesujących tez oczywiście wyłaniają się kolejne pytania jak do tego doszło, że doszło do tego oddania pola władzy skoro była tak duża mobilizacja społeczna, ale myślę jednak, że my jesteśmy winni nie części słuchaczy użyć sloganu szczególnie tym młodszej części jednak precyzyjniejsze przypomnienie co się wtedy dokładnie wydarzyło w Bydgoszczy do rzeczy zacznę 19 marca później narasta napięcie ostatecznie będzie pan mówi dochodzi do tych strajków w zasadzie w całym kraju i ich co się dzieje takiego negatywnego, gdzie postęp, ponieważ to porażka, której pan mówi w całości tego wydarzenia trwa mniej więcej 2 tygodnie to i na dodatek to bardzo podobną do sierpnia 80 to mniej więcej tak z takiej samej długości przebiega tak samo ważne myślę, że niema, niemniej ważne niż sierpień 80 Otóż 19 marca następuje taka sytuacja w w Bydgoszczy, gdzie na sesję otwartą sesję rady rady w Bydgoszczy wchodzi milicja i wyraźnie jest to atak na członków Solidarności, którzy mieli wobec na tej sesji rady wystąpić dos dochodzi do pobicia gróźb pobicia, które z Solidarności wykorzystuje bardzo ostro jako o jako dowód barbarzyństwa władzy broni swoich członków, którzy zostali pobici w ciągu właściwie 1 doby następuje gigantyczna akcja Solidarności pokazująca władzy jako zbrodniczą, a przede wszystkim taką, która kłamie fałszuje po prostu był robić takie rzeczy przeciw społeczeństwu jego przedstawicielem tego zaakceptować nie można to niezwykle mobilizuje całe polskie społeczeństwo Solidarność już wtedy miała wiele milionów członków PIT i z tobą wielki ruch, ponieważ z dziewiętnastego na dwudzieste lata co już była wielka akcja propagandowa Rosji oraz pro rozpoczęta przez Solidarność pasterz nie zorientowała i zareagowała z opóźnieniem w związku z tym ten wielki przekaz poszedł do całego społeczeństwa, że członkowie przedstawiciel Solidarności zostali dramatycznie po potraktowaniu pobici leżał w szpitalu pobitych do krwi no w każdym razie jest to coś nie nie do przyjęcia i wtedy, ponieważ głównym postulatem było to, żeby ukarać winnych, kto za to ci, którzy doprowadzili do tego, że siłowo rozwiązano to co otwarte spotkanie niegroźne dla nikogo jak się wydawało, że pobito solidarnościowców, że to żądano, żeby natychmiast zostali przywołani ci ludzie, którzy tego się dopuścili, żeby zostali ukarani, czego władze nie mogła zrobić bo, bo ci funkcjonariusze działali na jej rozkaz, więc to byłoby ewidentnie wystawianie not ofiar w swoim środowisku, czyli nowo co też jest niebezpieczne dla samych władzach należy spowodować, że opóźnienie będą słuchani nigdy nie byli twardzi Barroso odmawiali w związku z tym narastało napięcie i tutaj akurat do fantastycznej się zachował Jan Rulewski, który chyba wyczuł, że to jest taka sytuacja, w którym delty jako główna postać bydgoskiej Solidarności która, gdy on sam się zachował bardzo kategorycznie w trakcie tego zdarzenia potem inni przedstawiciele Solidarności twierdzi zwierzał się zachował właśnie prowokator to znaczy, że doprowadzał władzę dostał swoim zachowaniem natomiast to co robił to spowodowało, że bardzo, a i tak jednoznacznie spopularyzował się wszystko to znaczy i Solidarności społeczeństwo relacje władza cała reszta to, że to był taki moment, który doprowadził do UE jednoznacznie stanowisk w związku i nagle się okazało chyba ku zaskoczeniu wszystkich, że całe społeczeństwo polskie naprawdę bardzo wiele ogniw PZPR także poparło Solidarność tegoż wynik nie spodziewał ani w Anglii masowość czarny, ale przede wszystkim takiej jednoznaczności tego samookreślenia się i ich związku z tym z laski tak jakby wyprowadził Solidarności na taką sytuację, kiedy ona nagle jednomyślnie, ale może zmienić sytuację, że ma taką siłę taką jest takie jednoznaczne poparcie, że może zrobić kolejne kroki w rzeczywistości już politycznej także na itd następuje po tak jakby załamanie się w porozumienia wewnątrz samej Solidarności to znaczy są Solidarność typuje negocjatorów do rozmów z władzą, by ci nie mogą się dogadać następuje takie pęknięcie wewnątrz samego związku te negocjacje są właściwie przegrane, bo to, bo żadnych poważnych kwestii nie stawiają i właściwie odwołanie strajku generalnego potem czterogodzinnym ostrzegawczym oznacza, że z pustymi rękami, że się kończy to niemal z pustymi rękami oczywiście, w których historycy powiedzą, że dzięki temu założono związek chłopski któremu, którego władza nie chciała rejestrować potem się zgodziła, że obiecano mu jednak ukaranie winnych za Bydgoszcz to się już nie zdarzą w każdym razie to były drobne kwestie wtedy zdarzą się coś takiego, że można było żądać rzeczy zasadniczych poruszenie odwracać się do tych wydarzeń bydgoskich tylko się zastanowić co w związku z tym robić skoro nagle ten złoty róg znalazł się w rękach przywódców Solidarności właściwie przywódców całego społeczeństwa oraz 1 tak było i niestety ani tak jakby tego nie zauważyli, że mają te druki mogą zagrać o nic się nie stało jak w weselu Wyspiańskiego apotem już tylko przegrać przegrywaliśmy dlatego wydaje się, że warto wrócić do sprawy myśmy wydali książkę gotowość kryzys bydgoski 81 książka, która jest takim zestawem gracze są jest tylko z relacji z reguły jest zestawieniem głosów głównych aktorów tamtego wydarzenia zarówno bydgoszczan którzy, którzy biorą udział w tej sesji potem w następnych działaniach na terenie miasta, a potem w całej Polsce w związku z tym ruchem, które same miejsca wrócimy do tej książki powiemy ani więcej pozwoli pan po skróceniu formacji Radia TOK FM mówimy m. in . o książce gotowość kryzys bydgoski rok 1981 dzisiaj także o godzinie trzynastej damie w domu spotkanie z historią debata zainspirowana tą książką w studiu Radia TOK FM pan Zbigniew Gluza skrót informacji za chwilę wróci Karolina Głowacka słuchają państwo Radia TOK FM dziś 4 czerwca, ale my razem z obecnym studiu panem Zbigniewem gruzu redaktorem naczelnym każdy dzień dobry jeszcze raz wracamy do roku 1981 przede wszystkim my mamy dziś w domu spotkanie z historią jest debata gotowość społeczeństwo jego przywódcy marzec 1981, czyli kryzys bydgoski zestawione z czerwcem 1989 roku i je jak mówiliśmy jest książka wydana przez wydawnictwo ośrodek karta właśnie p t. gotowość kryzys bydgoski idei teraz przyszło do głowy takim pytaniem, bo mnie debata nazywa się gotowość społeczeństwo i jego przywódcy, ale z tego co pan mówi można my też ją zatytułować społeczeństwo, a jego przywódcy gdzieś coś, jakby rozminęła mówiliśmy o tym, olbrzymim potencjale my strajku ostrzegawczego, który objął w zasadzie cały kraj, który gdzieś pośród cały ten potencjał rozmył rozmył rozpadu nigdzie się wypadł z rąk przywódcom, skąd się dobrze o Solidarności okazało się, że żaden Solidarność wtedy nie była gotowa do przewodzenia społeczeństwu jako całości to znaczy, że nie potrafiła postawić wtedy celów generalnych i w jakim sensie zdefiniować oczekiwania społeczeństwa wobec władzy to się po prostu wtedy nie stało to, ale są one, mówi że wszyscy byli zaskoczeni tym tą gotowością właśnie tytułową społeczeństwo, więc może trudno mieć pretensje do przywódców Solidarności no tak to jest w ogóle taka podstawowa kwestia czy ktoś, kto ma ambicje polityczne ma zyskuje n p . poprzez wybory w Solidarności co prawda o domach to co 81 nie było tam wyborów demokratycznych wolność dokonały dopiero w czasie z branży w związku ze zjazdem w jesiennym ale, ale nogą to ruch o charakterze demokratycznym i a jego przywódcy liderzy Solidarności dla mogli mieć takie poczucie, że stają na czele, a przynajmniej wielomilionowego związku, ale wiadomo było, że on wyłania się z całego społeczeństwa i nagle tak jakby przerasta ich sytuacja to znaczy, że nagle mogą wziąć władzę mogą przynajmniej występować w imieniu społeczeństwa jako jego finalnie liderzy, czyli definiować cele w imieniu spółek często całego i nie robią tego ja mam wrażenie, że jeżeli tak się zdarza to tost taki jest to to trzeba się z takich momentów uczyć i że pojazd wcale nie było oczywiste, że historia potoczy się później tak jak się toczyła aż do momentu 3 zwycięskich wyborów w czerwcu, gdzie nagle i tego też nikt nie zakładał praktycznie całe społeczeństwo poparło kandydatów Solidarności, mimo że wybory nie były demokratyczne to w tej części Demokratycznej zwycięstwo było całkowite Solidarność tego nie spodziewała to było przywołanie tego momentu z marca siedzieli znów się nie spodziewała to, o czym g i żaglem zarzucono ten lęk głównych przywódców Solidarności po to, po tych wyborach, że jednak trzeba wziąć władzę no bo różne najwyższa naruszenie nie ma się na kogo oglądać to by społeczeństwo pokazało czerwoną kartkę komunistom chcą wybierają Solidarność liczę na to brać w ręce, a tu nagle nie ma gotowości przez nie umiemy rządzić i test tak, że oba te momenty i 80 pierwszych 80 dziewiąty był tak jakby wymuszeniem na i tak liderach, którzy się w tej roli widzieli coś co przekraczało ich samych je my się wydaje, że to on także w przyszłości nestorka tanie to się nie skończyło życzymy problem przywódców mamy w ogóle no i tak jak się analizuje cały dwudziesty wiek to tak naprawdę mieliśmy takiego z prawdziwego zdarzenia przywódcę tylko raz w historii to znaczy i to mniej więcej do odzyskania niepodległości ani nie później zaczęły Józefa Piłsudskiego jako kogoś, kto potrafił, jakby w imieniu społeczeństwa przemawiać nawet jak ją do tego mandatu to potem jednak poszedł w rozwiązanie nie odbija fale tym razem, więc do ktoś później trochę to już było słabsze, ale ale, dlaczego w Polsce powojennej nie było tak jednoznacznego lidera, mimo że zdarzało nam się tak część z nas zdarza nam się tak szczęśliwa okoliczność że, że właśnie społeczeństwo mogło się dogadać przeci w autorytarnej władzy to bez wątpienia tak te lata osiemdziesiąte były straszliwe pod tym względem to znaczy władza była kompletnie oderwana od społeczeństwa była przeci w niemu byśmy stracili tyle czasu to to co się działo po wprowadzeniu stanu wojennego było obezwładniające i teraz ta debata po prostu zwrócić uwagę przyjęli zaproszenie to główni liderzy Solidarności w Bogdan Borusewicz Zbigniew Bujak Karol Modzelewski Janusz Onyszkiewicz czy wspominany wcześniej Jan Rulewski i wszyscy 5 to są osoby bardzo aktywnie się nam żadnej kobiety też zwraca uwagę żadnej kobiety w ogóle praktycznie tam wtedy nie było to znaczy w gremiach decyzyjnych Solidarności wśród negocjatorów, którzy przyjechali do Warszawy w zeszłym głównych grup decyzyjnych grupach Solidarności praktycznie nie było kobiet potem po latach się okazało, że kobiety miały bardzo ważną rolę w tamtym czasie często rozstrzygały o biegu rzeczy, ale były w tym sensie anonimowo, że nie było wiadomo, jaka jest ich rola dopiero się upomniał po latach od o to i to chyba ze Służew tak no to, że np. bardzo długo nie było jasne, że Ewa Kulik w Warszawie była do wód cieniu pod ziemią de facto i właściwie była kluczową osobą tak dalece w jakim sensie lekceważono kobiety w tym ruchu Solidarności też nie naprawdę nie grały pierwszych rund i w związku z tym też musieliśmy zaprosić samych jest słabo, a nie grali to główna wówczas w każdym razie stadion właśnie ta piątka, która była wtedy bardzo ważna aktywna w głównych rolach, a także później właściwszy wszystkich okresach 3 dekadach późniejszych także w zasadniczych rolach Polski mam nadzieję odpowie na pytania po pierwsze dlatego wtedy 7 stało i po drugie, jak przeto powinno działać, żeby to, żeby polskie społeczeństwo wyłania było przywódców w taki sposób, żeby mogło ich naprawdę akceptować jako mało jest w tej chwili takich postaci, które mają powszechną powszechny autorytet to jest zupełnie straszliwe proces to co się z nami dzieje w zlote i ta polaryzacja polityczna społeczna i to ta nienawiść, która w środku społeczeństwa teraz jest i i niechęć wzajemna i zresztą taka rozpływają się po nas wszystkich dzisiaj spojrzenie na 8 pierwsza roku, kiedy nagle wszyscy całe społeczeństwo jest zatem, żeby zmienić układ wewnątrz Polski, a i wtedy mówiono tak proszę bardzo boję, ale ja nie chcę, żeby moje dzieci moje wnuki także się bały przez te wszystkie dziesięciolecia jak się ma odbyć starcie nie stanie teraz tak mówią prawdę mówili prości ludzie kobiecy nawet dzieci w zasadzie no po prostu całe społeczeństwo było gotowe do dostarcza i do niego z pan, mówi że całe społeczeństwo w zasadzie było za tym, żeby sprzeciwić władzy, a może całe społeczeństwo było przeci w władzy znów powtórzę taką częstą tezę, że my potrafimy się mobilizować tylko wtedy, kiedy jesteśmy przeciwko czemuś tak na pewno tak jest to być może orzec może też to widać współcześnie, kiedy nie mogę tego 1 wroga, a jeśli go nie mamy tu trzeba go wykreować co widzisz, że w niektórych działaniach, a jeśli trzeba robić prostą pracę u podsta w taką Sienkiewicza skończy pozytywistyczna uczynią nagle się okazuje, że nie ma komu to prawda, że tam tamta mobilizacja zdarzyła się, dlatego że pobito ludzi i Stal jest i jakby gremialnie z ludzie stanęli po stronie ofiar byli przeciw tym, którzy biją ich na Majdanie no coś takiego jest, ale i, że w związku z tym nawet ludzie partyjni, jakby nie dostosowali się do rozkazu w swojej zwierzchności po prostu uznali, że ma jednak nie może się dołączać do dopłat do ludzi bijących czy do do agresora ów i rzeczywiście to było przeci w, a to, że myśmy wtedy jako społeczeństwo i wreszcie nas na wszystkich poziomach nie umieli wyartykułować kategorycznego postulatów wobec władzy, że skoro tak skoro nagle z pola wzywa się to sytuacja i oto całe społeczeństwo chce zmian to na czym mają one polegać i nie udało się tego wyartykułować i nie nie było nikogo kto by to próbował wyartykułować to co zostało po po tym czasie to takie wrażenie, że się podzieliła właśnie władza solidarnościowa między sobą poszło pokłócili panowie sami panowie, bo jedni byli za radykalnymi krokami, a nie za łagodnymi posiadali interwencji sowieckiej Otóż jeśli ktoś ma taką odpowiedzialność dąży do tego stara się o nią, gdy zostaje przywódcą to ma też takie obowiązki, że powinien myśleć za, jakby z Czech, by w imieniu tej tezy tej całej społeczności, która go wyłania się wtedy stało i ja mam wrażenie, że analizatora z tego przypadku można bardzo pomóc to znaczy może spowodować zamęt w jakim sensie zaczniemy krok po kroku ostrej polaryzacji współczesnej wychodzić, bo bo to by bo inaczej to jest taka interesowność ludzie władzy zatrzymani mają swoje interesy partykularne cele nie muszą się liczyć ze społeczeństwem, bo 3 no bo mają jakiś tytuł, w którym dają wybory demokratyczne, ale chodzi o coś innego to znaczy o to, że jednak interesy ogólnospołeczne są w tym wszystkim one się zmieniają i za jak się tak dobrze zastanowić to kto mógłby dzisiaj być przywódcą całego społeczeństwa nawet spoza polityki pomysłom nie da się wyłączenie tej osoby to jest dramatyczne to jest coś, czego od co jest jakąś słabością Polski to, gdy to odtwarzamy umiemy niszczyć dokładnie wszystkie autorytety wszystkich ludzi, którzy gotowi są mówić ważne rzeczy niekoniecznie w swoim interesie, bo właśnie nie nie chodzi tylko polityków, że jednak tak nie jest dlatego ci weszli tak ważne to myślenie co w ogóle z nami się stało to 4 czerwca tydzień wielkiego sukcesu bez niego nie byłoby zmian geopolitycznych na nie dla wszystkich wie pan prezydent Andrzej Duda nie weźmie udział w obchodach 4 czerwca, dlatego że będziemy z wizytą we włoszech tak poinformował rzecznik pan Marek Magierowski dyrektor prezydenckiego biura prasowego ocenił na antenie Radia Zet, że data ta ma już obecnie inny wydźwięk, ponieważ cytat dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy komunistyczne elity władzy mocno zakorzeniły się w nowej Polsce stwierdził Marek Magierowski to jest 1 z licznych elementów pokazujących sugerujących, że bardzo duża część się społeczeństwa czy polityków niech pan powie nie uważa 4 czerwca za sukces, jaki całej trzeciej RP nie uważa za sukces pan mówi o tym, podziale i oczywiście, że ten podział istnieje chciałbym właśnie na koniec zapytać o to, czego pan się spodziewać zarówno po tej debacie, jaki po najbliższej przyszłości czy gdzieś uda się skleić te 2 spojrzenia na tamte wydarzenia kino współczesność, a tak, jeżeli chodzi o sam osiemdziesiąty dziewiąty rok na to nie mogę się zgodzić z takim widzeniem myśmy ten rok bardzo dokładnie udokumentowali od stycznia Carlos teraz w ośrodku karta się okazało, że ta fala idąca przez poszczególne kraje była bardzo wyrazista i bez fali w Polsce nie było bez zmian ustrojowych w całym regionie nie upadł komunizm i związek radziecki 2 lata później to to naprawdę nie było innych sił nie było innych sposobów na złamanie komunizmu wtedy itu to po prostu się nie zgadzam natomiast to to ten dylemat czy czaty z czerwca to jest sukces czy porażką uważa ZRP jest z tak właśnie dlatego to jest myślę jednak drugorzędna, bo ważniejsze co jest w ogóle, jakby co co chcą się zdarza w całym procesie historycznym, jakim mamy za sobą i uważam, że tak to całe ćwierćwiecze, które nastąpiło po czwartym co reszta jest jest bardzo takim mocnym okresem odbudowywania tożsamości polskiej to nie jest tak, że żąda się dzieje idzie tylko dzięki polityce historycznej, choć rzeczywiście jak Beant powrót do historii nastąpił po 2004 roku to był bardzo wyraźny moment oznacza rzeczywiście cała scena polityczna dziewięćdziesiątych latach potraktowała tę sprawę także w wymiarze symbolicznym zupełnie lekceważąco, jakby ten krok przywracający Polsce historię był ważny natomiast to jednak nie jest także, że dzisiaj trzeba odbudowywać absolutnie wszystkie elementy przeszłości, ponieważ bardzo wiele już zostało udokumentowanych i ich rozumianych okresów powiedzmy ostatniego stulecia zasadniczo ważnego dla naszej niepodległości tożsamości polskiej i ja mam takie poczucie że, gdyby zrozumieć bieg rzeczy po to, by tę polaryzację bardzo łagodziła, dlatego że ja uważam, że ta polaryzacja sztuczna, że ona wynika z partykularnych celów politycznych i to niekoniecznie dzisiejszej władzy, bo także poprzedniej władzy to narastało to znaczy to ten trend partykularyzm polityków po prostu tak się nawarstwiają co z każdą nową władzę się gość bardzo wygodne narzędzie w taki broni się powołuje ona na kwestie symboliczne, które wynikają z historii, bo to jest stosunkowo łatwo i na dodatek okazało się, że ma bardzo dużą nośność społeczną w związku z tym też polityczną jest pustym, używając tego, ale my mamy historię, która mogłaby nas bardzo łączyć to znaczy jest taka, że nie nie ma w niej naturalnej siły różnicujące to znaczy takiej dzielącej odwrotnie w bardzo dużo ważnych rzeczy dobrych rzeczy się zdarzyło się przełamali np. tę straszliwą podległość komunizmowi byliśmy z bardzo społeczeństwem niezwykle konformista 3 torze nam się udało między 70900 osiemdziesiątym dziewiątym rokiem kompletnie przełamać sytuacji doprowadzić do tego, że byliśmy społeczeństwem wzorcowym w pewnym stopniu po komunizmie, że potrafiliśmy pokazać, że mamy taką w sobie energię przecież to jest wielka wartość, jeżeli ów okresie komunistycznym można było pokazać tylko 1 moment takiej mobilizacji społeczeństwa wobec i przeciw władzy jak to było 27 marca 81 to to już samo jest odpowiedzią co się zdarzyło w naszej historii bądźmy mądrzejsi od tych, którym zależy nam po podziałach tak myślę, że na koniec taki mały apel się przyda dziś w domu spotkanie z historią o godzinie trzynastej debata gotowość społeczeństwo i jego przywódcy będą obecni Bogdan Borusewicz czy Zbigniew Bujak Karol Modzelewski Janusz Onyszkiewicz Jan Rulewski spotkanie poprowadzą prof. Antoni Dudek i obecnym studio Zbigniew Gluza z akt nie może być w Warszawie na spotkaniu nic straconego, dlatego że rzeczy będzie transmitowana w internecie przy okazji odsyła też do książki wydane przez kartę gotowość kryzys bydgoski rok 1981 Korona skrót informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA