REKLAMA

Problemy w Centrum Zdrowia Dziecka. Rozmowa z Markiem Balickim

Co się stało?
Data emisji:
2016-06-06 16:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Sosin z traumą i wśród młodzieży polskiej dzień dobry dziś gościem audycji korzystały z pan Marek Balicki były minister zdrowia dziś członek narodowej rady rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę dzień dobry no cóż mamy bardzo smutną w sumie sytuacje i ciągle nierozwiązany problem konfliktu z protestu strajk w centrum zdrowia dziecka, choć pojawił się dzisiaj na rozmowy w tym, że centrum pan wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz to on też podkreślał, Rozwiń » że te, że cały ten konflikt jest poza ministrem zdrowia podkreślał minister zdrowia może apelować uczestniczyć w rozmowach natomiast nie może podejmować decyzji zaraz im za zarząd jak pan sądzi, dlaczego w pewnym sensie władza zdystansowała się do tego bardzo takiego społecznie wrażliwego protestu w nosie, bo z 1 strony to jest konflikt w Locarno ręcznie dotyczy konkretnego szpitala ważnego unikalna go o takim znaczeniu ogólnokrajowym niektóre oddziały wykonują unikalne zabiegi in, ale jednak lokalnego, ale z drugiej strony kwestia warunków pracy 3 i warunków wynagrodzeń pielęgniarek z problemem nierozwiązanym od tego słynnego białego miasteczka z 2007 roku pamiętamy wielki konflikt setki 3000 pielęgniarek w porywach przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i polityce opozycji ówczesny mocno wspierający ten konflikt razem z prezydentem miasta stołecznego Warszawy, która też osobiście wspierała konflikt i mówi się żaden konflikt wywindował w jakim sensie panią Ewę Kopacz później premier rządu i w jakim sensie też wpłyną na wynik wyborczy, że Platforma Obywatelska objęła władzę i dziś jesteśmy po 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej można powiedzieć klamra w jakimś sensie Szwedom zamknęła no bo nadal problemy pielęgniarek są nierozwiązane jak nikt nie chce chodzić szczegóły sytuacji w centrum zdrowia dziecka, bo to, gdy trzeba być na miejscu, żeby to dobrze ocenić, ale to co pielęgniarki zgłaszają ma charakter ma znaczenie strategiczne liczba pielęgniarek w Polsce wg ostatniego raportu OECD, który porównywał sytuację z krajach europejskich jeśli chodzi o zdrowie wyjęty z tego raportu wynika on jesienią ubiegłego roku było głoszą, że w Polsce mamy o połowę mniej pielęgniarek czy mamy mniej niż 200  000 a gdyby stosować średnią Europejską to powinniśmy się 350  000 pielęgniarek pracujących w systemie, czyli to, że pielęgniarki wskazują, że brakuje 70 pielęgniarek do nowo obsady pełnej i zapewniające bezpieczeństwo w centrum zdrowia dziecka to i tak jest małą w stosunku do tego co wynika z porównań europejskich i to co jest jeszcze bardziej niepokojące to, że od kilkunastu lat liczba pielęgniarek pracujących w systemie w stosunku do liczby mieszkańców wsi nie zmienia podczas gdy w innych krajach europejskich rośnie, a sytuacja w Polsce o tyle się różni od krajów Europy zachodniej, że nasze społeczeństwo w 2010 roku weszło w taki dynamicznie przyspieszający się proces starzenia, czyli każdego roku mam 100 kilkadziesiąt tysięcy więcej osób powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia i wielu z nich okresowo wymaga nie tylko pomocy lekarskiej również opieki pielęgniarskiej, czyli problemy pielęgniarek jest problemem strategicznym w systemie opieki zdrowotnej w Najwyższa Izba Kontroli parę miesięcy temu ogłosiła raport dotyczący kształcenia w zawodach medycznych itp wskazane w tym raporcie, że w Polsce brak jest strategicznie zapewnienia personelu medycznego zmieniających się potrzeba w związku ze starzenia się populacji, czyli ten strajk jest jakimś tam konflikty związane z sytuacją w centrum zdrowia dziecka, ale też jest takim symbolicznym pokazaniem najważniejszych problemów, jakie dotyczą kadr medycznych w Polsce to oczywiście naj da mu najlepiej byłoby mówić strategia, ale dziś wydaje się, że tak, że ja jednak wracam, że jest coś dziwnego w tej reakcji władz, dlatego że no oczywiście formalnie rzecz biorąc jest to problem związany z funkcjonowaniem tej firmy, więc z kierownictwem tej firmy, ale z drugiej strony dobrze pamiętamy podobne konflikty z minionych lat w momencie, kiedy szczególnie w takim miejscu pojawia się protest i de facto ono dzisiaj słyszymy, że 4 oddziały są zamknięte tam jest jest jest poważna dezorganizacja tej placówki no to wręcz natychmiast przedstawiciele rządu ministrowie jeździli w, aby brać udział w tych negocjacjach może być właśnie nie pokazywać takiej obojętności na to zjawisko jest, że zgadzam się nowi, iż mamy szpital powiatowy no to jest konflikt o zasięgu lokalnym jak i minister nie zawsze czy nawet nie powinien w taki konflikt chodzić ingerować cieszy, bo kampania wyborcza i był strajk pielęgniarek w Wyszkowie to minister pojechała, ale to chyba przede wszystkim, dlatego że owa kampania wyborcza i decyzja podjęta po tym nie była najseksowniejszą jeśli chodzi o systemowe rozwiązania jeśli szpital wojewódzki na to zarząd województwa, ale centrum zdrowia dziecka z takim szpitalem Wrzawy i nadzorowane zresztą przez ministra zdrowia i wydaje się, że tułów ta interwencja powinna być podjęta jak najszybciej z uwagi na unikalność placówki dotyczy dzieci dotyczy unikalnych specjalności, więc to jest niezwykle dramatyczna informacja jeśli dowiadujemy się dziś już 4 oddziały mogą być wyłączone z działalności przez publiczny szpital za publiczne pieniądze i władze są zobowiązane doprowadzi do jak najszybszego nie rozwiązania problemu tak, żeby szpital mógł normalnie funkcjonować no ale z drugiej strony też trzeba zrozumieć sytuacji ministra zdrowia i obawy przed rozlaniem się konfliktu na cały kraj, a z kijkami, chociaż przez pół roku od wyborów na to kilka miesięcy nie naprawi się sytuacji w ochronie zdrowia, zwłaszcza nie jest możliwe w krótkim czasie zwiększenie finansowania ze środków publicznych co częściowo złagodziło problem, o ile jest oczywiście daleki od tego, żeby uważa, że przez ministerstwo opowiada on odpowiada za stan służby zdrowia czy 3 za problem pielęgniarek chodzi tylko o to czy w tej postawie nie ma też pewnej takiej filozofii co dalej no bo m. in. poprzednikom zarzucano to, że m. in . tzw. komercjalizację praw do szpitali to ma powodować właśnie rząd zrzuca z siebie odpowiedzialność, że rzecz, że nie chce w każdej z dziedzin związanych ze służbą zdrowia być obecny czy ingerować to jednak właśnie to czasami mówimy w skrócie etaty styczne podejścia obecnego obozu władzy wskazywało na to, że właśnie to władza państwo no nic nie będzie obojętne czy nie będzie zostawiałam w w tym wypadku ważnego szpitala samemu sobie i oddać się po piętnastej podczas takich wypowiedzi dla mediów pan minister Konstanty Radziwiłł powiedział w sytuacji, kiedy w centrum zdrowia dziecka musimy zawieszać oddziały i gdy kontrakt za nas zatem nie jest wykonywany przyszłość centrum rysuje się coraz bardziej ciemnych barwach dodał, że decyzja o losie szpitala jest w rękach pielęgniarek na jaw, gdy mnie zaskoczył też słowa ministra może powiedzieć, bo to jest budzenie niepokoju u kogo nie tylko pracowników, bo pracownicy pielęgniarek brakuje w Olszewie znajdą swoje prace to raczej wzbudzenia niepokoju uroku rodziców czy showmanem ma w małych pacjentów, ale pan redaktor przypomniał to co było na początku reformy kas chorych wprowadzenia kas chorych wtedy ta reforma polegała na tym, że władza publiczna państwo zdjęło z siebie szereg obowiązków ograniczyło swoje funkcje swoją rolę i to wtedy też zresztą był w krótkim czasie wielki protest pielęgniarek i wtedy dyrektorzy szpitali mówi gotowe w kasach chorych na nie daje minister mówił to my już teraz nie odpowiadamy i dzisiaj po 17 latach od od tej reformy wiemy na pewno, że system opieki zdrowotnej jeśli jest nadmiernie skomercjalizowane i władza publiczna wycofuje się ze swoich funkcji planistycznych Kordy koordynacyjnych to mamy zagrożenie chaosem trzymamy marnotrawstwo trzymamy nie najlepsze funkcjonowanie systemu to zresztą PiS mówił w kampanii wyborczych, więc to jest raczej wniosek ten test z szóstego strajków w centrum zdrowia dziecka należałoby wyciągnąć wniosek, że konieczne są rozwiązania systemowe dotyczące finansowania szpitali także, by zapewnić sprawiedliwe wynagrodzenie pielęgniarek, żeby nie było tak duże zróżnicowanie, jakie są pomiędzy poszczególnymi szpitalami, choć wynagrodzenia pielęgniarek, ale też, żeby nie było tak dużych różnic wynagrodzeń w pomiędzy poszczególnymi grupami pracowników medycznych, czyli takie wnioski i być może szybka interwencja zarysowanie jakiejś mapy drogowej dochodzenia do zmian systemowych spowodowałaby, że to strajk mógł być zawieszone i ostateczne rozstrzygnięcia nie rozłożone na przyszłość może tego zabrakło w walizce też przypominał dzisiaj, że centrum otrzymało już w styczniu 100  000 000 zł wsparcia w postaci takiej pożyczki skarbu państwa i dodał, że w ciągu miesiąca będą opublikowane pierwsze to wycenę właśnie za procedury wysokospecjalistyczne z zakresu pediatrii i kto to jest jakaś perspektywa na przyszłość należy, ale właśnie załóż pediatrii także w min za chwilę może się po pojawić jakiś proces winnej, ale mamy też 8 lat temu centrum zdrowia dziecka było za dużo na 70  000 000 dziś jest ponad 300  000 000 już chyba w 2013 roku była taka bardzo napięta konfliktowa sytuacja ustąpił dyrektor i wydawało się, że mi ówczesny minister zdrowia Arłukowicz, że już jest tak źle, że wreszcie się jakieś działania naprawiający sytuacje przeprowadzi dzisiaj mamy już kilka lat 3 lata upłynęły i dalej mamy moralny nie nie tak naszą gorszą sytuację niż była już wiedzieć, że kiedy nasze mienie jednak by były minister niechętnie krytykuje po nazwisku swoich następców, ale jest nie mogę wyjść z podziwu, że minister Arłukowicz my dzisiaj odwagę zabierać głos w sprawie centrum zdrowia dziecka skoro obecna sytuacja jest wynikiem zaniechań, które zrobił 3 lata temu, kiedy już czerwona lampka się świeciła wskazuje co mi się wydaje, że my prowadzimy tę rozmowę bardzo podobną już nawet niezależnie czy o to od 3 lat dziś liderzy od od zawsze i zawsze, ale problem finansowania służby zdrowia od dłużenia szpitali wysokości składki zdrowotnej nie sądzi pan, że pociągi o tym, mówimy ciągle mówimy, że za mało jest pieniędzy w systemie albo źle są częściowo wydatkowane źle są wyceniane procedury to jest tak nowe trendy historia no tak jak jest zima to jest inaczej musimy jak jest lato to ciepło to to zależy od okresu i te oceny systemu opieki zdrowotnej w ogóle publiczne to od nich nie ma idealnego rozwiązania w Polsce przeznaczamy mniej pieniędzy niż inne kraje, ale mieliśmy takie momenty, kiedy przyrost środków publicznych z roku na rok był bardzo duże rekordowym rokiem był rok 200820000708. tuż przed kryzysem Polska była trzecim krajem w unii Europejskiej jeśli chodzi o realne wzrost nakładów na ochronę zdrowia przed kryzysem i to nie zostało wykorzystane do przeprowadzenia zmian strukturalnych mimo zapowiedzi w kampanii wyborczej Platformy w 2007 roku rozpoczęli VAT w doskonałej sytuacji finansowej doskonały do przeprowadzenia zmian strukturalnych i to nie zostało wykonane później nastąpił kryzys ograniczania przyrostu nakładów i to oczywiście jest trudny dziś nowoczesna proponuje biały okrągły stół, w którym gra czy, wokół którego zasiedliby wszyscy najważniejsi ludzie najlepsi specjaliści od od tych spra w i politycy pan pan sądzi, że to, że to już nie jest stajnia Augiasza, że to można no tak poukładać że, że wasz takie ważne to te wieloletnie rozmowy się skończy takie wezwanie zawsze nam, że ska moje poparcie, bo ze zresztą takie są wytyczne światowej organizacji zdrowia i wielu dokumentów wskazujących jak polityka zdrowotna realizować, że tutaj nie należy zamykać to do wąskiej polityki partyjnej, bo skutki zmian niż samo przeprowadzanie zmian to zwykle dłużej niż 1 kadencja Niemcy są dobrym przykładem, że w sprawach ochrony zdrowia tam zawierane z porozumienia pomiędzy głównymi partiami w związku z tym, że reforma trwa długo, więc to jest też dobre myślenie tylko do okrągłych stołów już trochę mieliśmy, ale to nie znaczy że, że nie należy tego próbować dalej na pewno warto się porozumiewać bardzo dziękuję Marek Balicki były minister zdrowia był gościem audycji co się stało dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA