REKLAMA

Jak zmieni się nasze życie po przyjęciu ustawy antyterrorystycznej? Odpowiada dr Agnieszka Grzelak z biura RPO

Post Factum
Data emisji:
2016-06-06 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną kolejny wspaniały gość pani dr Agnieszka Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry pani się dobrze państwo takie mamy czasy, że właściwie codziennie ktoś z biura rzecznika do nas przychodzi, bo tematów mnóstwo i bez przerwy pojawia się jedno min takie kluczowe sformułowanie nasze prawa mogą zostać naruszone nasze prawa mogą zostać złamane i tak wygląda na to, że tak Rozwiń » jest w tym przypadku, gdy szykuje się ustawa antyterrorystyczna mówi szykuje się przyjął ją rząd Sejm ma na nią pracować w tym tygodniu w 2, a dzisiaj odbyło się publiczne wysłuchanie obywatelskie swoista dyskusja na temat różnego rodzaju ów czynnik elementów tej ustawy, która odbyła się o dziwo nie w sejmie tylko na Uniwersytecie warszawskim i nasz gość pani doktor brała w tym udział w, dlaczego taka formuła, dlaczego też, by rzecznik przystąpił do takiego można wyjść poza formalnego wydarzenia no bo to nie jest spotkanie z posłami na komisji to nie jest dyskusja w gronie ekspertów tylko nagle obywatele mogą przyszli wyrazić swoje opinie Akhrem może zacznę od samego początku projekt ustawy antyterrorystycznej można powiedzieć niejako wyciekł z rządu w końcu kwietnia tego roku i okazało się, że rząd ma już niemalże gotowy projekt nie zamierza go konsultować oni są zainteresowani innymi organizacjami pozarządowymi ani ze społeczeństwem po prostu zamierza go przedstawić w sejmie bez jakiejkolwiek możliwości debaty czy udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w tym zakresie rzecznik jeszcze w maju zorganizował też takie pierwsze spotkanie nieformalne tzw. konsultacje, na które zaprosiliśmy organizacje pozarządowe, żeby wymienić pierwsze poglądy na temat projektu ustawy i potem, gdy projekt trafił do Sejmu organizacje pozarządowe z wnosiły o to, aby w sejmie w ramach procedury, która przecież jest przewidziana w regulaminie Sejmu jest dopuszczalna przeprowadzić tzw. wysłuchanie publiczne, czyli spotkanie z każdym zainteresowanym, którą bym chciał powiedzieć cokolwiek na temat tej ustawy przedstawić swoje stanowisko przedstawić swoje argumenty, bo takie wysłuchanie publiczne mają na celu to m. in . żeby projektodawca poznał argumenty drugiej strony ewentualnie ulepszył jakiś BM projektowane problem czy propozycję w ja przypomnę tylko, że ten wniosek do Sejmu oprócz tego, że życie zgodne z regulaminem opierał się prawdopodobnie też na innych pamięć o tym, że właśnie obecnie rządząca większość zdrowa chciała wprowadzić do Sejmu taki pakiet demokratyczny to miało polegać na tym, że Sejm będzie łatwiej dostępne dla stron, które w nim nie zasiadają w organizacji pozarządowych dla obywateli dla inicjaty w obywatelskich stąd jak rozumiem pełen nadziei wniosek zupełnie z takim nawet założeniem, że oczywiście o wysłuchanie się odbędzie, ale do tego nie doszło nie doszło faktycznie wniosek został przegłosowany negatywnie i w związku z tym organizacje pozarządowe nie, widząc innej możliwości jest nim zorganizował spotkanie na neutralnym gruncie, czyli na teren Uniwersytetu Warszawskiego, zapraszając wszystkie podmioty zainteresowane zarówno przedstawicieli instytucji organizacji, którzy już do tej pory przedstawili swoją opinię na piśmie również przez wszystkie inne osoby, które chciałyby przedstawić swoje stanowisko dodam tylko, że projekt jest w tej chwili po podkomisji -li, a to już bardzo zaawansowany etap prac jutro ma się odbyć posiedzenie komisji, podczas którego sprawozdanie podkomisji prawdopodobnie zostanie przyjęty do naszych słuchaczy słuchacze w obronie dziwi, bo już obcować z ustawy przyjmowane w 5 dni, więc na drodze teraz to się wręcz wlecze w dzisiaj odbyło się wysłuchanie obywatelskie tak jak mówią pani brała w nim udział w udało się i chciał, żebyśmy wspólnie, zanim zajmiemy się tym co tam się dzisiaj zdarzyło też, jakie są ze zastrzeżenia rzecznika do do samych stosownego projektu ustawy, gdybyśmy posłuchali wspólnie 1 z wypowiedzi z wysłuchania obywatelskiego może też część słuchaczy nie wie co to za formuła w i myślę, że to jesteś taki ciekawy moment, w którym osoba zajmująca się bardzo specyficznym obszarem, że światem cyfrowym pani Anna Mazgal z centrum cyfrowego u nas są w ujęciu rocznym o swoich obawach związanych z blokadą stron internetowych wychodząc od tego wątku pokazuje jak różnego rodzaju prawa mogą być łamane w związku z wprowadzeniem tejże ustawy posłuchajmy, nawet jeżeli ostatecznie stres nie zostanie uznana za taką, która jest zdarzeniem terrorystycznym tworzy to pewnego rodzaju efekt chłodzący czy pewnego rodzaju sytuacje, w której podmioty i obywatele mogą, obawiając się tej procedury mogą też obawiać się jasno wyrażać swoje opinie to są takie pomysły, które naruszają w drodze do bezpieczeństwa czy domniemany wzrost bezpieczeństwa naruszają tak naprawdę uniwersalne zasady bezpieczeństwa którymi powinna dzielić się kierować państwo demokratyczne, które są podstawą demokratycznego ustroju jest to inny jest wolność słowa, którą tak jak powiedziałam uważamy, że blokowanie stron mogłoby w jaki sposób ograniczyć jest zasada domniemania niewinności tu wiele przepisów tej ustawy wchodzą bardzo niebezpieczną dyskusję bardzo niebezpieczną zabawę, ponieważ traktują nas wszystkich jako jako podejrzanych jest to też zasada prywatności, jeżeli mówimy o o kwestii rejestrowania telefonów pre-paid naszym zdaniem również jest ona naruszana jest też podważanie takiej równości wobec prawa, które dotyczy obywateli innych państ w którzy, którzy mogą u nas przebywać w tak mówią pani Anny Anna Mazgal z centrum cyfrowego mnie przeproszą za takie niewielkie kłopoty techniczne, ale po prostu Uniwersytet na tyłach właśnie listę w tle było słychać lnu z nami są oczywiście to czas pani dr Agnieszka Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich jak mówię ekspertka zajmująca się bardzo konkretnymi sprawami tu nagle otwiera przed nami cały wachlarz obaw związanych ze no cóż sprawami ich obywatelskim wraz z prawami człowieka i czy rzecznik podziela tutaj te cele te opinie, które przez rząd to baliśmy tak oczywiście rzecznik podziela rzecznik dostrzega również szereg innych wątpliwości zastrzeżenie można, by tutaj o tym, mówić zdaje się, że dłużej niż mamy przewidziany czas blokowanie danych jest faktycznie 1 z tych zagadnień, które było dzisiaj najszerzej czym najczęściej ponoszonej najczęściej wzbudzało wątpliwości, ale to jest tylko jedno jest 1 z przykładów przepisów, które tutaj ogranicza nasze prawa rzecznika najbardziej chyba niepokoi zróżnicowanie pozycji obywateli i nieobywateli w tej ustawie ustawa jest można powiedzieć, że intencją jest obywateli polskich w konsekwencji czego złożyłem wymówienie obywateli w sensie, żeby pokazać jak bytu dychotomii natomiast ustawa jest ewidentnie nakierowana czym jest skonstruowana w ten sposób, że pokazuje, jakoby zagrożenie w zakresie terroryzmu stwarzali przede wszystkim cudzoziemcy, a przecież tak dzisiaj zresztą sędzia Żurek z krajowej rady sądownictwa słusznie zauważył bardzo często jest tak podał przykłady, że jednak inny ataki terrorystyczne dokonywane są przez obywateli kraju, w którym mają one miejsce ważne Breivika Jacobs pierwszy przykład z brzegu w związku z tym tutaj należy podkreślić, że to prawo do obywateli państ w trzecich czy obywateli Unii Europejskiej są jeszcze bardziej naruszony niż nasza, chociaż pośrednio nas również dotyczą przykład kontrolą kwas operacyjna stosowana wobec cudzoziemców ustawa o złych podsłuchy volvo słynie, bo wszyscy nauczymy tego słownictwo złoża torfu suchych kontrolowanie treści rozmów telefonicznych kontrolowanie treści korespondencji także to wszystko odniesie się w tym pojęciu, które były ułomna ustawa umożliwia dokonywanie tego bez zgody sądu wobec cudzoziemców niejako wykraczając poza to co w tej chwili przecież kodeks postępowania karnego przewidują możliwość stosowania tego typu środków z tą różnicą, że kodeks postępowania karnego wymaga zgody sądu tutaj ta zgoda sądu nie będzie wymaganej proszę zauważyć, że tak sformułowane przepisy dotyczą nie tylko obywateli to nie tylko cudzoziemców, ale również nas, bo jeżeli zdarzy się, że obywatel Polski będzie rozmawiał telefonicznie z cudzoziemcami ta rozmowa będzie podsłuchiwano to siłą rzeczy obywatel Polski również będzie podsłuchiwany w związku z tym trudno tutaj rynek nie zauważać tej sytuacji, ale właśnie to bardzo ciekawe słowa, w który teraz, w których pani teraz już lat trudno nie zauważyć tej sytuacji wygląda na to, że nikt nie zauważy to znaczy ja jako obywatelka, która kontaktuje się z obywatelką Hiszpanii nie dowiem się, że którejkolwiek z nas podsłuchiwano rozmowy czy się w jaki sposób szydzono korespondencję rozwiąże te nie mam żadnych szans imienną skład mogą zgłosić do rzecznika, żeby mi pomógł, bo nie jest mnie niesłusznie służby nie inwigilują tak oczywiście to jest jakby też podstawowy zarzut rzecznika wobec tego projektu ustawy ustawa jeszcze wielu innych miejscach ogranicza nasze prawo nieprzewidujące żadnych możliwości dochodzenia tych praw czy sprawdzenia legalności podejmowanych działań wobec nas tego czy służby faktycznie zasadnie gniewem wprowadzają nas na listę osób, które mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa chociażby nie przewiduje żadnych środków do działania tak nie mamy uprawnień informacyjnych nigdy nie dowiemy się o tym, że jakiekolwiek działania były wobec nas podejmowane w VAT może to zgodnie z zasadą, czego oczy nie widzą tego sercu nie żal, czyli nic nie wiemy o tym, że byliśmy inwigilowani no to goście jak nie widzimy skutków tego czy nie zrobiono nam nie robi nie idzie nam się krzywda w życiu prywatnym zawodowym co takiego co zresztą za prąd, ale nie wiemy nie wiemy o tym czy się pewnego dnia nie zdążymy z sytuacją, kiedy jakieś działania nie zostaną wobec nas podjęte w oparciu o listę, którą prowadzi ABW, a nie dowiemy się dlaczego, dlaczego nie dostaliśmy jakieś prace, dlaczego nie udostępniono nam możliwości wejścia do jakiego się budynku już w tej chwili zresztą mamy w biurze rzecznika tego typu skargi w stosunku do Biura Ochrony Rządu, który również prowadzi jak się okazuje listę osób, które w sumie uprawniona do wejścia do kancelarii prezydenta na podstawie cen w oparciu o niejasne przesłanki nie jesteśmy w stanie sprawić tutaj zdecydowana Anna Mazgal centrum cyfrowego mówiła o tym, że ta ustawa w tym sensie obala ideę domniemania niewinności z tego co pani mówi wygląda, że nawet, gdy miasto udowodni swoją niewinność nie będę mogła, bo nie będę wiedziała, że o coś tam podejrzana tak nie będzie pani wiedziała, o co jest pani podejrzana nie będzie pani również mogła znieść żadnych środków odwoławczych również następczo tak, by osoby wyobrażam sytuację oczywiście, że w momencie podejmowania określonych działań nie jesteśmy o tym, informowani, ale później powinniśmy je w, zwłaszcza w sytuacji, kiedy działania okazały się podjęta niesłusznie zostać poinformowani o takiej o takiej sytuacji móc podjąć legalne działania chociażby odszkodowawczym mówiła pani o Annie od tych telefonach na kartę pre-paid i tutaj też licytowana ekspertka wskazywała że, że on, że to jest po prostu nadmierne nadmierne inne rozwiązania względem tych telefonów w stosunku do tego inne oczekiwanego zapewnienia bezpieczeństwa co to za mechanizm, czego oczekują od nas ustaną, bo wiele dzieci np. korzysta z kart pre-paid, żeby nie dzwonić syn Andre Villa trafili kilka milionów osób w Polsce korzysta z tych kart przedpłaconych, które nie są rejestrowane po prostu kupujemy numer i doładowuje go jakoś tam kwotą pieniężną po prostu korzystamy z telefonu wideo są w ABW puka do przedszkola i mówi wszystkie dzieci musicie coś teraz, aby było czy teraz w ogóle ustawa nałoży na nas obowiązek zarejestrowania tych danych tych kart podania danych osoby, która rejestruje taką kartę, ale jak również wszystkie nowe karty będą mogły zostać zakupione wyłącznie po podaniu określonych danych w tym numeru PESEL no naszym zdaniem mamy tutaj duże wątpliwości co do efektywności tych rozwiązań, jeżeli chodzi o cel ustawy tak, by ustawa przewiduje zwalczanie terroryzmu jest ruchoma żaluzja jest inny, a tego nie wiemy, ale zgodnie z art. 1 ustawy celem jest podejmowanie działań zmierzających do zwalczania terroryzmu w związku z tym trzeba patrzeć na proponowane przepisy z tego punktu widzenia i teraz jak na nas rejestrowanie kart pre-paid ma zapobiec zwały gruzu ma zapobiec terroryzmowi tego nie wiemy, bo tego nie nie usłyszeliśmy żadnego racjonalnego uzasadnienia w a dlaczego wzbudza tyle wątpliwości, bo to nie był pojedynczy głos czy pani czy właśnie pani Anna Mazgal w czasie dzisiejszego wysłuchania tak wiele wątpliwości wzbudza to, że władza publiczna czy służby zbierają dane za coś takiego nadzwyczajnego stosunku do groźnego nie mamy wątpliwości my nie mamy zastrzeżeń co do tego, że służby mają uprawnienia do zbierania danych mamy wątpliwości co do tego czy te dane są zbierane w sposób adekwatny do założonych celów, czyli 3 faktycznie mu służby potrzebują tych informacji o nas to jest prawo do prywatności prawo do ochrony danych osobowych jest 1 z podstawowych praw obywatelskich proszę zauważyć, że konstytucja, która reguluje stany nadzwyczajne przewiduje, że w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego prawo określone w art. 47, czyli prawo do prywatności nie może być ograniczone tymczasem ustawa antyterrorystyczna, która nie jest ustawą ostanie nadzwyczajnym, ale można powiedzieć, że pewien sposób jest, ale będzie stosowana poza Stanami nadzwyczajnymi tak bardzo ogranicza nasze prawo do prywatności i na dodatek czyni to w sposób w sposób wykraczający poza to co niezbędne jest umożliwienie dostępu szefowie ABW do wszystkich rejestrów bez żadnego uzasadnię wszystkich rejestrów państwowych zawierających nasze dane bez żadnego uzasadnienia w oparciu o stałe łączono to jest naprawdę coś co powinno być bardzo mocno uzasadnione przez projektodawcę nie zostało w za chwilę wrócimy do rozmowy dr Agnieszka Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich jest państwo i moim gościem po informacjach przyjrzymy się jeszcze kilku w tym codziennym problemom, które mogą wyniknąć z ustawy antyterrorystycznej w post factum audycja post factum druga część rozmowy z panią dr Agnieszką Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich przyglądamy się projektowi ustawy antyterrorystycznej, która od, sądząc po sposobie procedowania w sejmie już niedługo będzie prawem obowiązującym w i przyglądamy się jej, ponieważ ustawa ta Gościna antenie Radia TOK FM dosyć często to by pomyślał, żeby przyjrzeć się jej właśnie z punktu widzenia zwykłych obywateli w dni nie, ale z punktu widzenia prawników czy konstytucjonalistów czy czy nawet służb samych tylko zwykłego obywatela, w którym którym na potrzeby tej audycji nie jest terrorystą, ale korzysta z telefonu internetu porusza się po świecie ma znajomych cudzoziemców czas dochodzi nawet na Orle na demonstracje moim przykład jeśli ktoś z nas chciałby wziąć udział w demonstracji nawet tak zorganizować doczytał ustawa jakiś sposób dotyka tej sytuacji, iż przygotowuje na Powiślu źle na nowy sposób demonstrowania przykład ustępowała ma antyterrorystyczną, jeżeli chodzi o prawo prawo do zgromadzeń przewiduje możliwość ograniczenia tego prawa w sytuację, w której zostanie ogłoszony trzeci był czwarty stopień alarmowy i teraz, jeżeli przechodzimy do szczegółów to ja nie jestem specjalistą w zakresie bezpieczeństwa w zakresie możliwości ogłoszenia poszczególnych stopni alarmowych, ale dzisiaj też co było podkreślane podczas wysłuchania publicznego, że te procedury są dosyć niejasne i dosyć takie uznaniowe i w sytuacji, w której zostanie ogłoszony trzeci stopień alarmowy mam takie zgromadzenie publiczne może zostać natychmiast rozwiązany to jest 1 z podstawowych z podstawowych rzeczy, która jest przewidziana w tej ustawie w związku z tym, że w związku z tym im znowu LM z pewnym AM tu tutaj akurat muszę przyznać, że w pracach podkomisji przewidziano moduły odesłanie do ustawy prawo o zgromadzeniach, który przewiduje możliwość odwołania się od tej decyzji o tym, niemniej od odwołania nastąpi do już po rozwiązaniu zgromadzenia i teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której powiedzmy wybuchała bomba we Wrocławiu ogród tak jak miało to miejsce w jakiś czas temu mnie ogłoszony jest bez 0304 . stopień alarmowy w sytuacji, w której jest demonstracja KOD -u kilkudziesięciotysięczną w Warszawie i to z Rosją to zgromadzenie zostaje natychmiast rozwiązane proporcjonalność takiego takiej sytuacji proporcjonalność tego typu postanowień tej ustawy na dno budzi wątpliwości taki przede wszystkim brak zabezpieczeń w tej ustawie dotyczący właśnie tego, że służby nie będą nadużywały swoich uprawnień powoduje, że mamy mamy w tym zakresie poważne wątpliwości czy nie będzie dochodziło do takich przypadków, w których te ogłaszanie stopnia, przy którym kolejnych stopni alarmowych nie będzie nadużywane po to, właśnie, żeby zaraz za nim przestać się jakiegoś zorganizowania jakiegoś wydarzenia z własnej go rozumiem, że wszystko mnie też jest jakiś taki trudny sposób sprowadza się do definicji tego czym jest terroryzm i tam jest jeszcze, ale to zagrożenie przeci w przed, przed którym nas państwo ma bronić tej szczęście w czasie dzisiejszego wysłuchania wielokrotnie wskazywano na to na tę definicję można, by się okazuje, że każda z tych rzeczy, o których my tej z panią rozmawiamy z wisi w pewnym sensie na tej definicji, która jest niejasna jest tak szeroka, że roszczenie z inną definicją, bo tam przepraszamy was nie przesądza treść może prosić mam ten, że mam wrażenie, że PiS zdarzenia o charakterze terrorystycznym jest to sytuacja co, do której istnieje podejrzenie, że powstało na skutek przestępstwa o charakterze terrorystycznym, w którym mowa w kodeksie karnym tak, czyli mamy do czynienia w sytuacji, w której mamy podejrzenia czyje nie wiemy, kto ma stwierdzać, że to podejrzenie już zaistniał już pomijam samą definicję przestępstwa o charakterze terrorystycznym, bo ona też jest skonstruowana współ, ale to, jakby ta ustawa nie definiuje tego pojęcia, bo to definiuje kodeks karny w tym niemniej był to dobry moment na to, żeby również podjąć dyskusję na temat samej definicji przestępstwa o charakterze terrorystycznym podam pani prosty przykład jakiś czas temu tydzień temu 2 tygodnie temu pojawił się taki artykuł w prasie, gdzie 1 z polskich przedsiębiorców zaproponował prezydentowi Dudzie całoroczny serwis narciarski oraz szkolenia narciarskie w zamian za to, że zaprzysiężonych sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie od razu szczerze powiedziawszy zapalił się dzwonek w głowie nie alarm albo jest to po prostu korupcją popełniono zagrożona skoro w kodeksie karnym karą w górnym w wymiarze ma 8 lat pozbawienia wolności, czyli kwalifikująca się do tych przesłanek, o których mowa w kodeksie karnym to musi być zagrożenie minimum 5 lat pozbawienia wolności czy korupcja mieści się tym zakresie jeszcze dodatkowo popełniona w celu nakłonienia funkcjonującego prezydenta czy duże urzędnika państwowego działał konkretnego działania, czyli jak można powiedzieć centralnie jest to przestępstwo o charakterze terrorystycznym mam nadzieję, że w ten sposób te przepisy tej ustawy nie będą wykorzystywane w tym niema, ale nic literalnie biorąc też nie określa nadziei to bywa różna idealnie literalna interpretacja tych przepisów prowadzi do takich wniosków, że przez nią przedsiębiorca, który napisał na styku zapewne w celu satyrycznym sarkastyczny na jakimkolwiek innym nie miał marna oczywiście zamiarów dokonania tej korupcji, ale mogły zostać uznany za przestępcy popełniającego czy na charakterze terrorystycznym wobec niego mogłyby być podjęte MR tego typu działania dodam jeszcze 1 rzecz ta ustawa oprócz tej niejasnej definicji zdarzenia o charakterze terrorystycznym wprowadza zdarzenia, do którego istnieje podejrzenie w teatrach wprowadza je, ale podejście katalog incydentów o charakterze terrorystycznym w projekcie wprost podkomisji nazwano to incydentami wcześniej mówiono o zdarzeniach o charakterze terrorystycznym ten katalog jest jest tworzony w drodze rozporządzenia przez ministra spraw wewnętrznych do projektu był dołączony tego typu katalog i z tego katalogu dowiadujemy się na szkodę wizyta duchownego islamskiego w więzieniu jest takim incydentem o charakterze terrorystycznym zamiar utworzenia szkoły islamskiej w Polsce również będzie zdarzeniem o charakterze terrorystycznym wyraźniej widać, że te przepisy, które muszą zaproponowane w ustawie no po prostu bardzo szeroką definiują to co nam co mu służby uznają za zdarzenie o charakterze terrorystycznym bardzo szeroką gamę nowych poszło Zagłębie mnoży się opierają na takiej czystej ksenofobii na tolerancji i był problem, że wizyta katolickiego księża 3 nagrody Śląskiego 1 nie jest traktowana jako incydent terrorystyczny nie jest, choć dokładnie od duchownego islamskiego w związku z tym to też podkreślano dzisiaj podczas wysłuchania publicznego to ustawa jest po prostu nakierowana na określoną grupę osób określonego wyzwania czy to obywateli polskich czy cudzoziemców, bo to też również dotyka obywateli polskich w tej sytuacji, którzy są wyznania islamskiego w związku z tym no to Thornton musi to budzić wątpliwości może to ludzie zaś tym za tą listą incydentów o charakterze terrorystycznym z 3 czy to sprawia, że automatycznie ów imam czy trzeci nie wiem więźniowie czy osoby, które współorganizują wydarzenie podlegający szczególnej inwigilacji i to ona jest uzasadniona, ale tego dokładnie nie wiemy, ponieważ degustowano nieokreślona przyznaje kompetencję do tworzenia tego typu katalogu i do wymiany informacji między ABW, a pozostałymi służbami w tym zakresie prawdopodobnie będzie to powód do wpisania chociażby osób, które się spotykają nas do wykazu osób prowadzonego przez ABW i podjęcia dalszych działań przeciwko nim czy chociażby do inwigilacji na wykazie to już wiemy co zrobimy jedno jest jeszcze, choć jeśli chodzi o cudzoziemców tutaj RPA pojawił się taki wątek związany z ich Leon sprawdzanie tożsamości i prawne Otóż osoba co, do której istnieją wątpliwości kim jest on może zostać w jakiś szczególny sposób przebadane jeśli chodzi o jej o jej dane biometryczne odciski palców dna i t d . tak dalej tutaj 11 występujący Ciska z wolności każdy z nas podlega tym przepisom, bo każdy swobodę co do każdego można mieć wątpliwości czy aby na pewno z obywatelem Polski dokładnie tak ustawa przewiduje, że mnie bym w kilku sytuacjach m. in . gdy istnieje wątpliwość co do tożsamości osoby funkcjonariusze ABW policji czy Straży Granicznej będą uprawnieni do pobrania danych odcisków linii papilarnych utrwalania wizerunku twarzy oraz co dodano w podkomisji i co bardzo niepokoi materiał był biologicznego w celu ustalenia kodu dna, dlaczego to dodatkowa ten dodatkowy punkt jest jeszcze bardziej niepokojący niż te powszednie, o czym to jest równie niepokojący no ale wydaje się, że to jeszcze jeszcze dalej ingeruje tak Bóg im w jakim celu zbieramy zbieramy dane dna po prostu dodano dodano coś się znowu nie, przedstawiając żadnego uzasadnienia, ale oczywiście ma pani rację z Nosanu odciski palców wizerunek twarzy również rozbudził nasze duże zastrzeżenia wątpliwości, jeżeli chodzi, ale też może sobie, że być może część naszych słuchaczy w wyobraża sobie tego typu sytuacje mamy cudzoziemcom plakat przy sobie nie ma nie wiem dokumentów nie wiadomo kim jest czas służby są od tego, żeby pilnować, kto w naszym kraju mnie krąży po ulicach wreszcie coś takiego, że używają wszystkich nowoczesnych metod, żeby tę osobę zidentyfikować tak oczywiście ono powinno być to możliwe z tym, że ono w przypadku tej tego sformułowania, który jest w ustawie sama wątpliwość co do tożsamości osoby wystarczą, czyli wystarczy, że funkcjonariusz na górnym zupełnie bezrefleksyjnie powie ani ja uważam, że pan ma inaczej na imię nazwisko nic mi pan przedstawia w dokumencie zwrócony przedstawiam co innego, gdyby ktoś nie miał dokumentu to faktycznie można można rozmawiać, że ustawa też nie niezasadnie zawęża techno tych możliwości służb one mają działać rok w wątpliwość co do tożsamości osoby to jest wystarczająca przesłanka do tego, by pobrać dane od cudzoziemca w tym zakresie dodam, że kodeks postępowania karnego już obecnie przewiduje możliwości pobierania danych tego typu, ale od osób podejrzanych o popełnienie przestępst w, czyli musi zostać wszczęta konkretna procedura w dyskusjach nie zraża rozliczone tak mu tutaj wyłączamy tu procedury zwykła wątpliwość uzasadni kolekcjonowanie tych danych dodam więcej nie ona nigdy nie będą usunięte nie przewiduje się żadnego żadnej możliwości usunięcia danych, które okazały się zebrane bezpodstawnie, ponieważ mam tożsamość np. była prawdziwa tort no tak jak pani powiedziała może dotknąć każdego z nas, bo wystarczy, że funkcjonariusz powie, że spotka się ze mną na ulicy powie ja uważam, że pani jest obywatelką Niemiec, chociaż pani podaje ono formę do pani nie wygląda dokładnie w związku z tym będzie to podstawa do zebrania również moich danych biometrycznych ustawa trafiła do Sejmu mają się jesienią teraz zajmować posłowie w, a wejść w życie ma tuż przed szczytem NATO w jak tłumaczą między nimi ministrowie Błaszczak Ziobro służyć ma ono temu, żeby ten szczyt był bezpieczniejszy będzie nie wydaje się, dlatego że ustawa wymagała, by o wiele dłuższego okresu przygotowań same procedury to specjaliści od procedur w służbach mówią o tym, że wymagane jest po prostu czas na to, żeby te procedury zaczęły funkcjonować ustalono sposób porozumiewania się między odpowiedzialnymi jednostkami złożyły władze nas wszystkich inwigilować porządnie nie zawrze w 3 dni tego się nie da zrobić na światowych dni młodzieży mamy specjalną ustawę umożliwiającą Integra już co się dzieje całe szczęście dr Agnieszka Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo dziękuję za swój organizm, który jeszcze szybka informacja dla słuchaczy jeśli ktoś z państwa chciałby wysłać całego dzisiejszego spotkania na Uniwersytecie warszawskim aplikacja TOK FM albo na stronie tokfm Grot Kaper całe całe to spotkanie wszystkie wystąpienia są do słuchania zachęcam do zajrzenia na nasze strony czas na informacje, a po nich jeszcze więcej sportu post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA