REKLAMA

Dogrywka EKG: prof. Sebastian Buczek, dr Paweł Wojciechowski Adam Jasser

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2016-06-07 09:50
Czas trwania:
21:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka finansowa klubu czy pan Paweł Wojciechowski pan Adam Jasser, ale panowie no i 1 zasadnicza sprawa Wiesław Rozłucki, rzucając takie zdania hasło w bardzo konkretnym towarzystwie z inwestorów indywidualnych i chcąc wywołać dyskusję może słusznie czasem prowokuje, bo jak rozumiem wszyscy się zgadzamy, że nie wyobrażam sobie Polski czy takie gospodarki jak Polska bez giełdy tak określić to czy to teraz czy na politykach ciąży jeszcze jakaś Rozwiń » powinność wobec tej giełdy uregulowania jej klimatu wobec niej tak czy nie, bo ciąży ciąża jak się rzeczą winno się tworzyć taką atmosferę wokół giełdy, żeby ona przyciągała zarówno inwestorów indywidualnych, jaki instytucjonalnych z Polski i zagranicy w ich, żeby firmy widziały w giełdzie miejsce, gdzie z kolei pozyskują kapitał na inwestycje i z jak rozumiem wypowiedź się pana prezesa Rozłuckiego ona w swojej części dotyczy także jakości zarządzania aktywami, w których skarb państwa ma swoje udziały, czyli tego co się nazywa tylko trojga awans, czyli tonące w tym jakością zarządczą spółek z udziałem skarbu państwa, które są notowane na giełdzie w nowo, jeżeli tam następują takie zmiany w sposobie zarządzania, które prowadzą do utraty znacznej wartości przez spółki po to jest ten efekt, którym mówił pan Lesław Buczek to znaczy, że inwestorzy widzą straty, które nie wynikają ze zmiany cyklu koniunkturalnego nie wynika nawet z jakiś ogólnych planów tylko są wynikiem złego zarządzania złego w decyzji złych decyzji i t d . i czy złego systemu tak i i to jest coś co na pewno polityka ma na to wpływ, bo to od polityki zależy, jaki model np. nadzoru właścicielskiego nad tymi dużymi spółkami jest na ile ich rady nadzorcze są rzeczywiście profesjonalny i na ile mają siłę podejmowania decyzji o składach zarządów i t d. i najlepiej jest oparta o system kompetencji wiedzy i zdolności ana ile np. jest to oparte o o jakie się nazwijmy to bardziej pozamerytoryczne kryteria i to tutaj pewien sygnał ostrzegawczy z punktu widzenia giełdy niewątpliwie jest, ponieważ dno widzimy, że w ciągu tych ostatnich 8 miesięcy utrata wartości przez spółki z udziałem skarbu państwa jest dużo większa niż w odpowiednich sektorach w innych krajach, mimo że w związku z tym innymi słowy spadek cen akcji w Polsce jest większy niż można, by się spodziewać na podstawie jakiejś tam uogólniony wyceny dla danego sektora w kryzysie, ale sygnał ostrzegawczy, ale ja rozumiem, że już oddaj głos, ale ja rozumiem, że prezes Rozłucki nie będzie nie ma go tutaj, więc może mąż wolał poziom może moglibyśmy zakończyć interpretowanie tych słów, ale ja rozumiem, że nie możemy się oburzać czy szukać instytucjonalnych rozwiązań do sytuacji, w której politycy wytwarzają niepewność, bo mówiąc wprost prezydent Duda idąc do wyborów zapowiada ustawę frankową widzimy co się dzieje z wyceną banków, bo nie ma ostatecznej decyzji, więc jest strach czy niepewność Okaj no ale na dusze z panem troszeczkę nie zgadza, bo powiem tak to, że jakieś rozwiązanie w sprawie franków trzeba będzie znaleźć to ten rynek wie od bardzo bardzo dawna i gdyby powiem tak troszkę je jako były prezes urzędu ochrony konkurencji konsumentów, gdyby banki same wyszły naprzeci w meldunki o odpowiednio wcześnie to zminimalizował detali z ekologicznego, choć ten problem został już jakoś zneutralizowany i może też wyceny banków, by tak dzisiaj nie cierpiałem, bo ta niepewność nie byłaby tak dwujęzycznego chodzi o z są politycy, którzy mówią będziemy ratowali Górnictwo spółki energetyczne tracą będziemy pomagać frankowiczom banki tracą to jest 1 część tego rynku, ale druga jest taka są politycy, którzy przychodzą, a dzisiaj robimy zmiany w OFE i głosujemy i będzie system będzie układ wyglądał zupełnie inaczej to są 2 mam wrażenie różne rzeczy i nie mają niema możliwości takiego samego zarządzania i nie nie wina jest dach przewidywalność i zgiełk będzie polemizować, ale chciał powiesić ich jeśli chodzi o samo Smudzie, że to jest przede wszystkim to jest infrastruktura obrotu tak ona została ona zawsze z historycznych to słyszymy po to, żeby giełda była takim miejscem, które w, którego następuje odpływ świdniczanie tak od systemu bankowego, żeby łatwiej było pozyskać kapitał tak na własne ryzyko, że inwestorzy inwestują własne ryzyko przy zakładanej wyższej stopy zwrotu i tak była koncepcja budowy dróg w oddolnych polsko uczy się przeszło przez drogę poprzez prywatyzację, żeby jeszcze przed wyceny spłodził trafia wówczas byłem z nim pracował z kilku ministrów skarbu chodziło o wycenę tańczy od ich, gdyby z 2 stron sumy podażowej poprzez psuje, prowadząc po popytowej poprzez z 1 strony zbudowanie systemu systemu emerytalnego w tym OFE i w tym również tych dodatkowych elementów, czyli wehikułów inwestycyjnych i teraz sytuacja jest tego typu, że mamy to infrastruktura i zdobyła wspaniale przygotowana bardzo nowoczesna obóz Mateusz Sowała bytowską są ogromne zasługi pana posła suskiego natomiast nie ma tak naprawdę ludzi, którzy pokazu walk palcem na giełdach, że to jest kasyno po prostu to jest pewne nieporozumienie wiadomo, że mamy tu cechą inwestowania na giełdzie jest ryzyko tak i teraz jak porównujemy z preferencji Polaków wobec instrumentów, które można gromadzić oszczędności no to wg raportu Deutsche banku, który był, którego tutaj się zdecydować to 50 % ludzi ma preferencje dla nieruchomości nie, dlatego że ich dziecko uważa, że nieruchomości najlepiej inwestować tak, choć stopy zwrotu są niewielkie na drugim miejscu są lokaty bankowej w odbiorze to na końcu są są instrumenty rynku kapitałowego, a na samym końcu jest złoto tylko żart, że winę za wzór zmierzyć zważyć słowa prezes Buczek lokata bankowa daje stały stały zła dlatego jest przed być może wrócą idealna symbioza Leokadia, jeżeli już naukowo podchodzimy do wyników tego badania to proszę zwrócić uwagę żona jest przeprowadzona w momencie, kiedy za naszą ponad 12 warszawskiej giełdzie przez ostatnie kilka lat działo się raczej słabo z tym, gdybyśmy takie badanie przeprowadzi 2 lata temu 45 albo za dwa-trzy lata dalej to ten to zestawienie będzie zupełnie inaczej wyglądało, bo inwestorzy mają zawsze taką percepcję, że to co było najlepszą inwestycją w ciągu ostatniego roku 2 i 7 i bardziej podoba jest to uważam, że najlepszą inwestycję także ja bardzo dużą ostrożnością podchodzi do wyników tego typu badań szczególnie robione po słabym okresie dla naszej warszawskiej giełdy natomiast, że chodzi o słowa prezesa Rozłuckiego temu stanął w jego obronie, bo jednak jest sąd 1 z ojców naszego rynku kapitałowego to trudno odmówić mu nie załatwiła problem tutaj się, że nikt nie polemizuje zwraca prezes Rozłucki uwagę na pewien problem na torze my przez wcześniejszy okres 20 kilku lat ten nasz rynek nie marzy się wzorowo rozwijał nawet można, by powiedzieć, że zna dopingu był, bo dzięki OFE problem z 2 zlotego Bravo Bravo mówi stara się być obiektywny w tej sprawie prawda przy realizacji prawa przez prywatyzację, bo wszyscy, jakby pomagali ofert było jeszcze tym czynnikiem dopingującym i tak da natomiast sytuacja się zmienia tak mniej więcej 3 lata temu w tym 2013 roku, bo jak robiony był tam też demontaż OFE można to zrobić, bo sposób zmiany w OFE zmiany w Indiach, ale ten montaż wyeliminować się zmian w OFE może być, ale nie nazywajmy tego na pewno reform, choć w można to było zrobić w sposób łagodniejszy niepotrzebne było wiele słów, które wtedy padły pod kątem naszego rynku kapitałowego moim zdaniem wiele osób myślę, że ze zdziwieniem patrzyło na to co mówią politycy, którzy rok 23 lata temu wcześniej prosi inwestorów o to, żeby kupić akcje jakiegoś banku PZU było i odezwą kilku innych spółek, które były prywatyzowane zupełnie była inna atmosfera ta atmosfera się obudziła 180 stopni jak pan prezes i chociaż nikt nie planował, żebyśmy tak, ale tak tylko powracali do tej reformy, ale może w końcu szansę to wprost powiedzieć panie prezesie zgoda zgoda padło być może wiele słów, ale miałam wrażenie nie, broniąc tych, którzy wypowiedzieli żonie wypowiadali także, dlatego że trzeba było poszukiwać kolejnych argumentów, kiedy ci, którzy bronili status quo nie chcieli zrozumieć, że system trzeba zmienić, że nikt nie liczył, jakie są jego konsekwencje finansowe, by w końcu zostali faktycznie no trudno tego bronić, ale zostali sprowokowani do użycia tych słów, żeby zyskiwać poparcie dla zmiany, która była konieczna i pan sam przyznaje, że rzeczy trzeba było zmieniać tak przyznaje natomiast uważam, że jak ktoś wypowiada takie słowa musi zdawać sobie one mogły zapaść dziś one rodzą pewne konsekwencje, a jeżeli ktoś używa słów do osiągnięcia krótkoterminowego celu to musi pamiętać o tym, że są również cele długoterminowe, jeżeli przez 20 parę lat budujemy Polski rynek kapitałowy polską giełdę i wiele osób niektóre nawet nie żyją już, ale w zamian miał olbrzymie zasługi i później w celu osiągnięcia krótkoterminowego celu, ale nieużywane minowe, a wtedy w ramach OFE była zasadnicza zmiana redaktor powiedział, że nad czym warto wpaść do dyskusji prawda niszczymy ten wizerunek to opóźnia się nie dziwmy, że Polacy przez lata będą zdezorientowani nie będą chcieli inwestować na naszej warszawskiej giełdzie jeszcze jedno zdanie mówi Tomasz Buczek jeszcze jedno zdanie ważne jak zaczęliśmy majstrować przy OFE to trzeba było sobie również zdać z tego sprawę, że w tej chwili, jeżeli będziemy chcieli namawiać Polaków do długoterminowego oszczędzania n p . w ramach trzeciego filaru to moim zdaniem nikt się nie da nabrać, bo każdy się będzie dbało, że za rok 2 albo 5 przyjdą politycy, którzy te moje oszczędności, które trzyma sobie trzeci filar, że zabiorą ich hali dojeżdża pan powiedział jest element, który nie wiem czy osoby, które wtedy podejmować decyzje brały stan wody was bardzo duży kąt powiedział jasno argument słyszy bardzo często dyskusji uważam, że trzeba się z tym argumentem zmierzyć Marciniak mierzyliśmy się w debacie także z panem profesorem w czasie, kiedy była reforma OFE drugi filar to jest zupełnie coś innego niż 0303 . jest dobrowolny filar i nie będzie takiego prostego przełożenia, że to co robisz w drugim będzie tak samo stanie się to, że chce pan społeczeństwo przekonywać, że to będzie 0203 . raz już rzecznik Reala i ja nie chcę tylko, żebyśmy powielali, że w OFE były dobrowolne oszczędności albo, że OFE były jakieś prywatne pieniądze porównywalne z tym co ja trzymam na koncie bankowym to niebyły taki sam z pełną odpowiedzialność jako były prezes PTE mogą powalczyć, choć wówczas, gdy został prezesem PTE i też przez 6 × mówiłam szofer mieliśmy raport przygotowany przez nieżyjącego już pana prof. Kulesza, który wyraźnie, mówi że nie są to środki prywatne to jeździliśmy lat temu 1009 . roku i było grono profesor, który nam wyraźnie powiedział tu nie ma mowy o prywatności w środku oczywiście cały rynek utrzymywał przez lata ludzi w niewiedzy mówiąc to są środki prywatne to są twoje pieniądze i t d. tak dalej rynek pulpy chciał to była nie, konkurując konkurował druga sprawa, gdybyśmy wiedzieli co roku dziesiątym 0708. dziewiątym co przestrzegał również przed tymi konsekwencjami kosztami reformy, że to będzie tak kosztowne, że koszty okresu przejściowego dla finansów publicznych będą dramatycznie trwały przez lat nie 10  000 to skończy tylko 32030 to wówczas nikt tej reformie są również, gdybyśmy wiedzieli wówczas wtedy otwarcie roku 1009 . że stopy zastąpienia spada 60 % to 40 % 35 % kobiet to również nikt tych reform nie zrobił co z tym pytanie z takich, gdzie jest błąd został popełniony czy w okresie tworzenia tej reformy czy w okresie odwrócenia skutków tej reformy negatywnych dla budżetu państwa uważam, że kompromis osiągnięty poziom rzek, ale dziś z jego partnerką Gombrowicza czy Adam Jasser nie jadłem tak, bo zadymy są przewrotnie takie pytanie czy ta niechęć do giełdy nie wynika z tego, że myśmy z fetysz zawali to ostatnie jest pan to zwolennicy OFE utożsamili OFE z giełdą tak jakby celem istnienia giełdy było osy i pan o OFE to był eksperyment jak pan doskonale wie w żadnym kraju rozwiniętym wysoko nie istnieje coś takiego jak drugi filar istnieje jakaś forma Państwowej emerytury czy publicznej emerytury, a reszta jest w prywatnych systemach oszczędnościowych Aneta i my podpowiedziami ekspertów z banku światowego ci, którzy są to wymyślili i było to w 1 kraju to funkcjonowało w miarę po latach się też okazało, że nie bardzo skutecznie ten model został w Europie naszej części Europy w tych nowych krajach wprowadzony już niedługo ja przypomnę, że tu w tym studio autor reformy emerytalnej pan prof. Marek Góra powiedział, że istotą reformy z dziewięćdziesiątego ósmego roku nie było wprowadzenie OFE, a myśmy z tego owe uczynienie, jakby najważniejszy punkt istotą reformy była zmiana sposobu wyliczania emerytury w, że twoja emerytura będzie pochodną składek, których wpłacasz na wypłatę emerytur dzisiejszym emerytom, bo to był system solidarnościowy to nie zostało w reformie zmienione teraz żadnych działań róż i aż do ligi była naszą wzrośnie w związku z tym postawienie obozy jako tego dodatkowego elementu pozbawiło 13 tej składki, która szła na obie wypłatę bieżących emerytur część tych pieniędzy trafiło na giełdę i pan prezes Buczek sam słusznie użył słowa doping to była nieustająca aż wiedza, która powodowała zawyżenie, a teraz jest nadal umożliwi nam odwleka się bierze udział w jesteśmy na odwyku i ta sytuacja musi się ustabilizować muszą płynąć prawdziwe oszczędności ani kreowane wzdłuż niego na wzór do działania ludzi przekonać jak Londyn dziś trudno muszę się zmierzyć z tym faktem, że pojazd ten eksperyment miał swoje koszty, ponieważ jak pan słusznie zauważył obywatele są skonfliktowani to ta niechęć do giełdy może jeszcze potrwać dlatego ja zwracałem wcześniej uwagę na te działania polityczne, które mogą podnieść wiarygodność tego systemu i odbudować zaufanie obywateli na doc. Jerzy bryła, choć męskim trzecim filarze to nie jest tak, że ktoś zabierze pieniądze trzeciego filaru w trzecim filarze dokładnie te prywatne pieniądze są doprawdy prywatnym przydzielić ochronę ludności wydostali się niezgrabnie, bo z mówienia o tym, że się dziwić, że to zrobili, że dla nich osobnych prostych napra w prywatne pieniądze z pana prezesa Buczka akurat jest mniej blizn to znajdzie się ktoś uprze to i zawiezie ich prywatna jak oddać ci, którzy fetowali Jurka zabierze złotym mówi Andrzej Czaja sama na co się nie zabrano ludziom lokat jak ratowano z bramkowy na Cyprze prezes Buczek był mniejszy oswajanie z myślą, że powinien zakończyć ten wątek handlu najbardziej sprawiedliwy świat wtedy do prezesa Jasser może powiem, że ten wątek tych zmian w OFE ręcznie nazywamy demontażem lat dziękuję jeśli w 11 element natomiast, jeżeli chcemy, żeby nasz rynek kapitałowy na funkcjonował w sposób prawidłowy bez dopingu, ale w sposób prawidłowy to wszyscy, a w szczególności politycy muszą wziąć sobie do serca to, że cokolwiek będą mówić cokolwiek będą robić, a co będzie miała związek z rynkiem kapitałowym ma duży wpływ duże znaczenie dla percepcji znalazły pełna zgoda jej dlatego czy Polacy w przyszłości będą chcieli ze swoimi prawdziwymi oszczędnościami przejść na warszawkę jazgot i to, grając rolę panowie przedłużyliśmy ten fragment dotyczący giełdy ja wiem, że musimy kończyć, ale chciałbym tylko ćwiczenia zabrać się może 1 zdaniem w mur może panowie oraz wiedzą, że nie ma takiego argumentu, więc nie warto o tym, dyskutować zupełnie, zmieniając temat na koniec czy wyobrażacie sobie jakiś, chociaż 1 pozytywny skutek potencjalnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasze tak w ogóle wyobrazić zdroworozsądkowo myśląc jesteśmy w Polsce to może być Polska perspektywa zresztą ta jest moim zdaniem najciekawsza dla naszych słuchaczy poza tym, że Szkoci ojciec zginął, w którym Szkoci zagłosują po raz kolejny SA za niepodległością listonoszy państwem niepodległym to wielu innych podmiotów nie ma nie ma tak oczywiście można powiedzieć, że są kwestie regulacji nadmiernych w niektórych sektorach i być może z, które dotąd poszlibyśmy do swojej mieli własne regulacja pamiętajmy o tym, że w gorszej niż układ taki jak Szwajcaria czy Norwegia to będą musieli się zgodzić również regulacje unijne w Panoramie sam pan widzi jakąś pozytywną wyłącznie negatywne z punktu widzenia interesów Polski, ale nie mówię tu o interesach gospodarczych tylko bardziej takich ogólnych no, jeżeli to będzie ten początek, jakiej się lawiny, która rozmontować Unię Europejską to ciężko widzieć rzeczy te pozytywy, a po drugie na wielka Brytania wielu swoich pomysłach na od regulowanie gospodarki na na takiej no te bliskie nam pewne wartości no była dobrym sojusznikiem więcej wyjście z Unii na pewno z punktu widzenia Polski będzie niekorzystna, bo w złocie na mandat do Frankfurtu nie do Londynu, więc może to jest pozytyw dna zdecydowanie przeważają elementy negatywne natomiast jedyne pozytywnej to potencjalnie tylko jest taki, że być może Unia Europejska widziałaby sobie do serca ten przypadek i musiała podjąć takie myślenie dyskusje te dzisiaj dyskutujemy przy tym naszym stole jak zreformować, bo wydaje mi się, że tutaj też jest chyba pora najwyższa, żeby się zastanowić czy Unia Europejska funkcjonująca w obecnym kształcie przy obecnych różnych regulacjach coraz większej biurokracji prawdopodobnie czy to jest stan optymalny czy to nie jest jednak wówczas moment kiedy, ale trzeba jeszcze zastanowić czy nie potrzebujemy pewnych zmian i jak wydaje mi się, że nic nie wiem, czyja dobrze interpretuję to na sygnał o uniewinnienie nie tego nie wiem, ale rozumiem, że premier Tusk dał ostatnio temu wyraz, mówiąc że UOKiK już wiemy przynajmniej, żeby dalszy postęp integracji to oni teraz start i nie wiadomo czy w ogóle to znaczy, bo to jest ryzyko to daje to znaczne ryzyko jest takie, że to musimy proszę państwa to są dynamiczne sytuacje raz my nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, jaka będzie reakcja tak mogą się pojawić kolejne kraje, które musiał przeprowadzić referenda, które mogą być też negatywny, jeżeli to, by było negatywne mogą się pojawić z kolei głosy, że trzeba więcej integracji takich atakach na siłę integracja kilku krajów w tym twardym jądrze nastąpi, ale to nieuchronnie oznacza Unię 2 prędkości taki Polska razem będzie rozjechana gdzieś tam znowu do tej strefy buforowej co w naszej historii no jest jakimś przekleństwem, więc Pilzno tutaj ja, mówiąc że widzę absolutnie przychylam do opinii pana prof. Buzka że, że Unia potrzebuje pomyśleć nad swoim przyszłym kształtem tylko może jest tak ciasno to myślenie, bo procesy będą tak szybko biegły żartuje nie będą myśleć ta musi być coś badał ślady działo jeśli któraś z praw rodzicielskich co prawda w tłumie zawsze zapowiadało jak gdyby taką większą legitymację demokratyczną dla stopniowej, gdyby konsolidację i 3 proc zwiększenie integracji wszystkich swoich procesach, które prowadziły takie przysłowie federalizacji tor natomiast natomiast co powiedział pan pan przewodniczący rady Europejskiej Tusk no to po prostu było bardzo bardzo słuszne, ale były bardzo bardzo mocne opowiedzenie tak naprawdę i to było z bardzo dobre, że został także w tym momencie w związku również, gdyby ze zmianą takie nastawienie polityczne korzenie myśmy o pewnych utopia pakt o państwie federalnym pożyczały mu to konkretnie pragmatycznie mamy własne interesy walczymy o własne interesy musimy się odbiurokratyzować i reformować Unię Europejską pan Wojciechowski bardzo dziękuję pan Adam Jasser bardzo dziękuję również dziękuję i pan Sebastian Buczek bardzo dziękuję dziękuję to była dogrywka magazynu EKG ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA