REKLAMA

Koniec energetyki wiatrowej? Ustawa "odległościowa" czeka tylko na podpis Prezydenta. Komentują Wojciech Cetnarski i Tobiasz Adamczewski

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2016-06-11 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
41:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Ewa Podolska proszę państwa zaszła zmiana jeśli idzie o inwestycje w elektrownie wiatrowe, gdy państwo u nas wyższe sobota, a więc ze przedwczoraj program ten nagrywany w piątek, że to mieć na uwadze talent CF w czwartek wieczorem Senat przyjął ustawę w zakresie inwestycji elektrowni wiatrowych ustawa jest nazwana przez branże wiatrak ową ustawą przez branżę wiatrową ustawą anty wiatraka ową teraz coś trafia do pana prezydenta i wszystko wskazuje, Rozwiń » że pan prezydent ją podpisze coś takiego nie zmieniła ta ustawa o tym rozmawiamy w audycji, a także być może uda nam się porozmawiać, że przez chwilę co nowego dla branży wiatrowej niesie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii w naszym studio są obecni pan Wojciech Cetnarski prezes polskiego stowarzyszenia energetyki wiatrowej i dobre, a dzień dobry jest dobry państwu i pan Tobiasz Adamczewski WWF Polska w dzień dobry no i co podjął złych wiatrach dla wiatraków po prezesie na ja w powiedział, że to jest raczej kompletny brak wiatru ogień w Wiśle Kraków, dlatego że uchwalenie tej ustawy spowoduje, że w Polsce się nie będzie już budować więcej wiatraków przynajmniej na lądzie w chmurze co było i co się zmieniła wynik tej ustawy dlaczego, dlaczego aż tak kategoryczne stwierdzenia płyną z pana ust nie będzie się, więc wybudować wiatrak wnęk to twierdzenie jak najbardziej uzasadnione rejonów wynika z bezpośrednio z zapisów ustawy, która wprowadza sztywne i bezwzględne ograniczenie minimalnej odległości, jaka powinna dzielić wiatrak od zabudowy mieszkalnej od terenów leśnych, którą określa na 10 krotną wysokość całego wiatraka co w przypadku tych nowoczesnych urządzeń jest odległość rzędu 1 , 5 do 2 km w polskich warunkach zagospodarowania przestrzennego rozrzucenia zabudowy siedliskowej praktycznie rzecz biorąc wszędzie na terenie kraju będzie trudno znaleźć takie miejsce w mur domy będą od siebie oddalone przynajmniej o 34 km wtedy między nimi mógłby stanąć wiatrak no i dodatkowo jeszcze w tym miejscu nie będzie przeciwwskazań natury środowiskowej czy to nie będzie miejsc przyrodniczo cenne nie będzie będzie możliwość przyłączenia się do sieci elektroenergetycznej na co najważniejsze, że będzie tam również wiał wiatr, a jak do tej pory było to Wa i czy coś określały minimalną odległość do domu tak oczywiście w do tej pory zasadą było, iż ta odległość określały badania środowiskowe, a w szczególności badania rozwiązana z propagandy hałasu dodaje propagandę uderzyli roznoszenie się mu roznoszenie się hałasu, które występuje w trakcie pracy turbiny wiatrowej w Polsce tak jak we wszystkich krajach europejskich obowiązuje dyrektywa dotycząca badań oddziaływania inwestycji na środowisko i zgodnie z tymi zasadami w Polsce bada się najpierw prognozuje na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowych, a następnie po wybudowaniu farmy wiatrowej bada się czy nie są przekroczone dopuszczalne normy hałasu na terenach, które są objęte taką ochroną od hałasu po trzecie wszystkich źródeł hałasu nie tylko turbin wiatrowych robi się to dla dróg dla lotnisk dla szlaków kolejowych dla obiektów przemysłowych i w ten sposób się stwierdza czy dana inwestycja nie oddziaływuje nadmiernie na ludzi, którzy się znajdują w jej pobliżu zaszła zasadnicza zmiana, czyli w do chwili obecnej rzecz była określana dla każdej inwestycji zasobna w targach tak, by badano ona może szkodzić czy nie szkodzić, a teraz zostało to usztywnione wprowadzono rzecz jednolitą i naczep tworzono rzecz, która nie ma podstawy merytorycznej ktoś wymyślił, że odległość dziesięciokrotnej wysokości wiatraka jest wystarczająco dobra i nie ma żadnej analizy żadnych dokumentów żadnych badań naukowych to, żeby stwierdziły, że tak to jest dobrze albo nie to nie jest dobrze to jest pomysł ktoś miał taki pomysł jego w celu użycia nasza audycja i sądy są troszeczkę niepewność niepełną do tego się przyznaje, że nie ma tutaj przedstawiciel drugiej strony ja chcę zrobić audycję z przedstawicielami drugiej strony nimi LM sama troszkę w wobec tego w tej chwili muszą pełnić rolę adwokata diabła, ale też nie wynika stąd, że jakoś tam czerpie z argumentów przedstawiciel drugiej strony tylko tak samo, prowadząc programy w no i zdaje sobie sprawę z czego pan z nowych BTE zdajecie sprawy, że usadowienie te inwestycje za wynik wiatraków te inwestycje wzbudzały olbrzymie protesty, gdy pan mówi tak jak było, że zakaz inwestycji osobno zła decyzja środowiskowa rozmiarze była ocena oddziaływania na środowisko tak zgadza się na systemie taką ocenę zamawia inwestor, zanim płać prawda co niesie w sobie potencjalne niebezpieczeństwo co do obiektywności takiej oceny ja nawet z mojego punktu widzenia, gdy rozmawiam także z przedstawicielami owych stowarzyszeń jest coś takiego, że w wydano w morze teraz dziecko z kąpielą branża wiatrakowa i teraz wahadłowy wybiła się drugą stronę ponosi koszty tego, że być może przez lata, jakby nie przywiązywała należytej wagi albo, że do, a on dopuszczała do tego, że dochodziło do olbrzymich konfliktów dochodziło być może do naruszenia prawa i t d. bo oto nie tak, że nagle się ze zebrali rządzący tego kraju i budżet, ale wszystko za kraj, ale mi teraz nagle postawimy taką barierę w stan nie pamiętam tych liczb, ale podawano ile to prawda Stowarzyszenie zwróciło w tej sprawie i t d . w państwa Boni redaktor oczywiście, że inwestycje wiatrowe bez nich and wzbudzają kontrowersje i są to czasem kontrowersje uzasadnione czasem są kontrowersje nieuzasadnione natomiast proszę zauważyć, że inwestycje wiatrowe nie są jedynymi inwestycjami, które wzbudzają kontrowersje jest to element pewnego szerszego problemu związanego z akceptacją społeczną dla zmian otoczenia proszę zwrócić uwagę na niedawno przebiegające bardzo gwałtowne protesty związane z blokadą drogi krajowej 50 w związku z budową linii wysokiego napięcia generalnie ludzie nie lubią jak im się zmienia otoczenie natomiast problem akceptacji społecznej, który nie jest wyjątkowo polskiej dotyczy większości krajów na świecie jest do rozwiązania przy pomocy innych metod niż ustalanie sztywnych odległości i to tak absurdalnych, jeżeli chodzi natomiast wątek oceny oddziaływania na środowisko na to, że nie mogę zgodzić z panią redaktor, że fakt, iż zamawiający jest inwestor powoduje, że ta ocena jest nieobiektywna, ponieważ obiektywność tej oceny jest badana przez władze państwowe, które są do tego powołane, czyli regionalne dyrekcje ochrony środowiska, które mają obowiązek zapoznać się z oceną przygotowaną przez inwestora i surfer liczona jest rzetelna czy nie jest rzetelna takie sprawdzanie trwa czasami wiele nad uzyskaniem decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej w Polsce to jest proces minimum dwuletnie minimum dwuletni miasto to nie jest moim zdaniem wystarczający powód, aby tak radykalnie zmieniać prawo, aby praktycznie biorąc uniemożliwić realizację tego typu projektów oczywiście, ponieważ jest to zjawisko budowa farm wiatrowych jest to zjawisko na dużą skalę w tej chwili w Polsce przy takiej skali inwestycji nie można w 100 % wykluczyć nieprawidłowości jak w każdym przejawie życia oceanicznego, ale ponad 3 nowych firm naszym zdaniem skala tych prawidłowości jest bardzo niewielka, dlatego że proszę zauważyć, że z tych wszystkich zarzutów, które były przedstawiane przez partie obecnie rządzącą przez 4 i naczelną izbę kontroli o nieprawidłowościach o korupcjogenne charakterze nie zmaterializował się nic to znaczy one nie znaleziono żadnych przypadków, które byłyby tymi, którzy na, które się powoływali posłowie autorzy tej tej ustawy o wszystko jest cały czas kategorii opinii pewnego rodzaju stwierdzeń natomiast nigdy nie znalazło swojego faktycznego uzasadnienia Najwyższa Izba Kontroli, przedstawiając swój raport, w którym stwierdziła, że w 13 gmin doszło do nieprawidłowości opiera to twierdzenie o fakt, że spośród 19 zbadanych gmin na terenie, których miał być 149 turbin znaleziono 6 turbin, które były zlokalizowane na terenie należącym do kogoś z radnych albo członków rodziny wójta jak się ma 6 turbin należących do ludzi, którzy mieszkają w danej gminie, więc muszą tam mieć tereny jakiś muszą czuć dysponować do stwierdzenia, że 13 turbin w Polsce jest nieprawidłowo zlokalizowana no to są argumenty w dużej mierze demagogiczne to nie jest faktyczny obraz tej i tej branży jeszcze raz powiem na pewno znajdziemy czarna owca nie tylko jest nie do uniknięcia przy tej skali inwestycji natomiast to, że istnieje kilka inwestycji kilka wiatraków, które są źle zlokalizowane i skrajnym przypadku np. nadają się do rozbiórki nie oznacza, że cała branża jest szkodliwa 3 cała branża jest skorumpowana istnieją środki prawne, które mogą wykorzystać zarówno mieszkańcy, jaki władza Państwowa po to, aby zweryfikować prawidłowość lokalizacji inwestycji prawidłowość wydanych pozwoleń na budowę przestrzeganie pr. bud . prawa środowiskowego przez inwestorów na bardziej skrajnych przypadkach wojewódzki Inspektorat ochrony środowiska może nakazać wyłączenie farmy, która nie spełnia warunków określonych decyzji środowiskowej to dla inwestorów byłaby katastrofa, więc trudno sobie wyobrazić, że już znajdzie inwestora świadomie łamiącego postanowienia decyzji środowiskowej i narażającego się na tego typu konsekwencje dla dla państwa my rozmawiamy w tej chwili nic o ustawie, która wg wszelkich danych wejdzie w życie, ponieważ mało jest prawdopodobne praktycznie jest on nie my tutaj obecnie, gdy się zdarzyło nie tylko my, aby pan prezydent nie podpisał ustawę tzw. odległość owej dla wiatraków, którą branża nazywa ustawą anty wiatrak Avon studio nieobecni panowie Wojciech Cetnarski prezes polskiego stowarzyszenia energetyki wiatrowej i Tobiasz Adamczewski WWF Polska cieszy się pan panie prezesie tak przemknął nad raportem NIK -u i żebyśmy się jeszcze spotkali i dokładniej się pan ustosunkował do różnych zarzutów tam, ponieważ co tak to co pan powiedział ja po prostu w tej chwili dosyć dawno się wymowa mniemam, że dotrzyma tego raportu nie pamiętam myślę, że z wprowadzenia tego raportu do tak demagogicznych argumentacji na pani redaktor bardzo chętnie na ten temat rozmawiam bardzo chętnie przedstawię pani dokumentację, którą dysponujemy, ponieważ myśmy weszli w bezpośrednią polemikę z Najwyższą Izbą Kontroli odbyło się nawet spotkanie w Najwyższej Izby Kontroli, której rozmawialiśmy na temat tego raportu wiele STS, o których tutaj w tej chwili mówię raczej nie te z faktu znalazłem swoje potwierdzenie podczas tych tych rozmów, więc ja bardzo chętnie do tego tematu wrócę, gdyż my zadaliśmy sobie trud i powtórzyliśmy całą procedurę kontrolną na tych samych zasadach, na których przeprowadzał nikt oczywiście, korzystając z tego, że gminy chciały nam udostępnić te same informacje po to, żeby właśnie tenora zweryfikować, ale już sama lektura raportów cząstkowych dała nam bardzo dużo do myślenia, ponieważ raporty cząstkowe nie pokrywają się w swojej wymowie z raportem końcowym, który zawiera bardzo wiele elementów ocennych, a nie odpowiada to dokładnie faktom, które zostały stwierdzone oceny można mieć różne i oczywiście prezes naszej Izby kontroli może mieć swoją ocenę tej sytuacji natomiast dobrze by było, żeby to miało swoje odzwierciedlenie w faktach, więc bardzo chętnie na ten temat przy okazji innego programu mogą szczegółowo z panią porozmawiać i zapoznał słuchaczy z naszymi ustaleniami im się wydaje, że powinniśmy wrócić do pytania, gdzie jest problem, dlatego że w momencie, kiedy jest postawiona diagnoza x, a wykonuje się operacji i Greg to wtedy jest jakby powstaje sprzeczność co pan namyśli diagnoza i nikt nic, że diagnoza zgodnie z prawem stawiane wiatraki czy wiatraki szkodził ludziom, a problem jest rozwiązywany sposób tak radykalny odwrót ocena zwana wylanie dziecka, skąd tak tak tylko, że to niemożna nawet nazwać w sposób radykalny, dlatego że tak jak tak jak mówię diagnoza jest albo to, że nie w sposób nieprawidłowy były stawiane wiatraki w 2 albo diagnoza jest, że szkodzą zdrowiu ludzi, a i w w pierwszym przypadku jeśli jest źle stawiany wiatrak, czyli jest łamane prawo to nie znaczy, że prawo jest złe i trzeba je zmienić tylko, że trzeba je egzekwować najmu, a druga diagnoza jeśli pani Ania się opieramy, czyli że o tej wiatraki powodują jakieś choroby to po pierwsze musi być na to dowód na takich dowodów uiszczenia MAK, gdyby taka była prawda to połowa Danii po wojnie jest, by wszyscy wymarli i w tym momencie mamy taką dziwną właśnie sytuację, że boli głowa notują odcinam tak mi się wydaje, że problem jest troszeczkę bardziej systemowy, dlatego że technologia wytwarzania energii są z wiatru staje się zbyt tania dla dla pewnych grup interesów i tutaj nie chciałbym przeciwstawiać węgla z wiatrem, bo to nie o to chodzi, dlatego że węgiel będzie musiał być podstawą naszej polskiej energetyki jeszcze przez jakiś czas natomiast musimy zacząć myśleć o tym co po węglu, dlatego że jego opłacalna w opłacalność jego wydobywania się kończy tak jak w wielu raportach dr Wilczyńskiego czytamy i trzeba będzie go zastępować w tym momencie mamy taką walkę wydaje mi się utrzymanie status quo na siłę i poprzez stawianie 2 dziwnych diagnoz, chociaż 1 z nich nie musi być znana, ale nie została potwierdzona i wydawania tego dziecka z kąpielą ściera się 1 fakt osobom, że wytwarzanie energii elektrycznej z nowych bloków węglowych typu Opolem będzie tak tyle samo kosztowała mniej więcej co prąd z nowych elektrowni wiatrowych i jak i w jaki sposób zatrzymać zatrzymać tę inwestycję w jaki sposób zatrzymać z tą konkurencją wobec status quo no po prostu wylać dziecko z kąpielą ostrzej bolącą głowę i to jest ekstremalnie smutnej tezy sama jest mu z kilku powodów przede wszystkim, dlatego że jeśli rzeczywiście mówimy, że taka ustawa powstaje ze względu NATO, że społeczeństwo wyraziło ptakom taką chęć na to po pierwsze musimy popatrzeć na statystyki to społeczeństwo tak naprawdę chce społeczeństwo opowiada się jak najbardziej za za rozwojem odnawialnych źródeł energii A2, że w takim razie tego typu ustawy i ustawa anty Rakowa i ustawa o odnawialnych źródłach energii powinna była przejść formalne konsultacje społeczne ona tych formalnych konsultacji społecznych nie przeszło zostały wreszcie, gdy złamane podstawowe zasady dobrego stanowienia prawa w Polsce nad sobą ważne z punktu widzenia zupełnie formalnego poszło tak im w taką drogą, że nie musiała przechodzić tak no tak jako inicjatywa azerskiego nic, jakby nic no i tutaj tutaj właśnie stąd ten smutek, dlatego że mnie, że żyjemy w kraju, który w, którym standardy tworzenia prawa powinny aspirować do tych najwyższych standardów do tego, żeby ze społeczeństwem konsultować jak najszerzej jak my jak najlepiej tego typu decyzje, a to się pomija właśnie takimi, jakimi lekami, że się rzuca cień tego typu ustawy po od nazwisk kilku posłów, którzy wymuszają musimy bronić to jest to jest naprawdę bardzo przykre i misie wydaje że, że jeśli popatrzymy na nas, a te wybory, które się odbyły politycznej to 1 z głównych argumentów partii politycznych, bo tak, że poprzednia partyjni zła społeczeństwa nie słucha tego co co ludzie chcą im wydawałoby się, że Żerom będzie jeszcze większy nacisk kładziemy na to, żeby rzeczywiście tego typu formalne konsultacje odbywały, a widzimy kompletną sprzeczność Netia ich zdaniem pana oddam głos ta kwestia, którą pan nadzieję, że przestrzeganie prawa, a drugie czy szkodzić niż kładzione są zupełnie rozłączne, ponieważ to prawo miało pozwala stawiać tak jak taki, by nie szkodziły w ogóle prawda tak nie chodziło tam zdrowieć zadziwia dostanę nowotwór Czerniak chodziło w tle dźwięki tak dalej Invest to to prawo to prawo miał był w w swoim założeniu ona właśnie 1 z istotnych elementów żona jest takie unijne było to jaki jest jego cel, by wiatraki nie zgodził teraz oczywiście można zrobić krok dalej jak panowie, bo pan zapewne też pan prezes robi mówi tak tak naprawdę jest to dostał tak dlatego stało się tak, ponieważ jest to EU ze strony lobby węglowego utrącenie konkurenta źle upraszczając bardzo, że branża wiatrowa mając nas kolokwialnie trochę grzechów na sumieniu nie przypuszczała, że nasz taki zły okres tym momencie rzeczywiście zwijali się obcy, a która mając usta w zeszłym roku, gdy powstawał zdawała zapowiada pełne zapewnienie, że dobra ustawa przecież ona przeszła dzięki głosom PiS tak not to i jednak po odejściu z partii do władzy w 1 postawioną na co innego na węgiel, a z punktu widzenia Ozona choćby na biomasę dla każdej masowej do pani prezes vectry znalazłem w NBP nie wychodzą tak, bo rzeczywiście jest rzeczywiście prawo i sprawiedliwości głosowało przeci w tej ustawie o odnawialnych źródłach energii albo gra w bramce tylko zające poprawki do euro 2 i prosument, który ma nadzieję, że Lotos z pozwem, ale rzeczywiście dawała walka Antiga Krakowa była zaznaczona jeszcze miejsca przed zaborami brak danych jest na dojazd do 1100 proc z 2 tak to trochę trochę ani nie jest wielkim zaskoczeniem jest z 1 strony np. na, ale z drugiej strony polityka polityką, ale prawo trzeba budować o ocenę skutków regulacji trzeba co budować o o dane naukowe i tutaj nikt tutaj znowu mijamy się po prostu jedno z drugimi niestety i konsekwencja tego mogą być jednak naprawdę nieciekawe, ale są tylko zanim pan tutaj rozmawiam ze odniesie się pan do tego co powiedziałby, gdyby Radomski jest sam zadbać o o kilka konkretów istnieć działań tej ustawy z zakładem Johna wejdzie w życie co z tymi inwestycjami, gdyż już rozpoczęły, a które zabiły są bliżej domost w, bo wygląda w ten sposób, że jeżeli chodzi o inwestycje, które dysponują wydanym pozwoleniem na budowę to on też czy wszczęły postępowanie o wydanie pozwoleń na budowę pod inwestycje będą mogły być teoretycznie realizowane na zasadach dotychczasowych jest to, że mówię teoretycznie, dlatego że ta ustawa uniemożliwia uzyskanie tzw. zamiennego pozwolenia na budowę, który jest tak naprawdę 90 % przypadków niezbędna, aby inwestycja ukończyć realizacja tego typu inwestycji jak farma wiatrowa, gdzie kopie się wiele kilometrów rowów do kładzenia kabli buduje się drogi inwestycje trwają czasami 2 lata wymaga w trakcie realizacji inwestycji uzyskania pozwolenia zamiennego na podstawie tych przepisów tego pozwolenia nie będzie można uzyskać, więc czy ktoś, kto dzisiaj dysponuje tytułem prawnym do rozpoczęcia inwestycji podejmie ryzyko mówi jej podjęcia wiedząc, że nie będzie mógł w trakcie jej realizacji niczego zmienić to jest kwestia mocno dyskusyjna natomiast ja rzeczywiście bardzo szybko wrócić do tych wątków które, które podjął pan Tobiasz może nie będę się specjalnie rozwodził na temat opłacalności, bo to jest tak trywialna tak prosta rzecz oparta o liczby, że z tym jest ciężko dyskutować no i jest tak jak ja jak zostało powiedziane kwestia kosztu energii wyprodukowanej przez wiatr liczono tylko wyłącznie jako koszty bezpośrednie, a za to łącznie z kosztami bilansowania, które w tej chwili są ponoszone przez energetykę wiatrową jako źródło, które wymaga bilansowania oczywiście są na tym samym poziomie jak koszty nowych elektrowni węglowych, a jeżeli będzie na ten temat rozmawiać za rok za 2 lata te relacje się odwrócą, czyli energetyka wiatrowa stanie się tańsza od energetyki konwencjonalnej i przy absolutnie z prawdą, że nie ma konkurencji pomiędzy węglem, a wiatrem, jeżeli patrzymy na perspektywę najbliższych kilkudziesięciu lat te 2 technologie muszą ze sobą współistnieć, dopóki nie będziemy mieli takiej technologii, która będzie w stanie zagwarantować, że pomimo zmienności na dostaw energii wiatru ta energia będzie cały czas dostępna w tej chwili tę rolę spełnia energetyka Węglowa czy energetyka gazowa natomiast ja muszę wrócić do tych pryncypiów dotyczących akceptacji społecznej, bo jeżeli chodzi o szkodliwości to znowu tak jak powiedział pan Tobiasz jest wiele opracowań naukowych wiele badań naukowych nigdzie na świecie nie stwierdzono tam, gdzie ta energetyka się rozwija dużo dłużej niż u nas, żeby taka szkodliwość występowała, jeżeli są zachowane te normy związane z ochroną akustyczną, więc słusznie doszła Harry tego tematu nowo to będzie powielanie argumentów, które są znane od dziesiątków lat to przypomina mi trochę rozmowy na temat szkodliwości telefonii komórkowej tych słynnych masztów, które nas miały wprowadzić właśnie w masowe go zachorowania na raka, ale jeżeli chodzi o akceptację społeczną to proszę zwrócić uwagę na 1 rzecz myśmy już za kadencji poprzedniego parlamentu jako środowisko zgłosili taką inicjatywę, żeby zakończyć wydawanie decyzji lokalizacyjnych dla farm wiatrowych w oparciu o tzw. warunki zabudowy i był przygotowany projekt i posłowie prawie zdążyli go uchwalić, który zawierał ten element, który zawiera również ta ustawa jedyne dobre elementy ustawy, czyli obowiązek lokalizowania farm wiatrowych w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania jak i nie ma planu dojenie posiedzenie lokalizuje farmy wiatrowej ani wiatraka zaraz do tego wrócimy, ale w tej chwili zapasami w Barcelonie tak 102 Tobiasz Adamczewski WWF Polska i Wojciech Cetnarski prezes polskiego stowarzyszenia energetyki wiatrowej i woda jest o tym, panu głos, czyli środowisko skończyliśmy na tym jeszcze za starej władzy tak powiem wystąpiło o to by wtedy nie było podstawom uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnych na tzw. uproszczonych zasadach ruszy powszechnie nazywa wuzetka mieć idealne warunki zabudowy, które wydaje jednoosobowo wójt tylko, żeby ograniczyć możliwość lokalizowania farm wiatrowych do procedury, która jest zwana miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, która ma tę właściwość, że wymaga udziału całej społeczności gminy oraz rady gminy w przygotowaniu tego planu wyznaczyć ZOZ środowisk osób zdało sprawę oczywiście rzecz powinna być bardziej przejrzysta, że ludzie bardziej powinni uczestniczyć w formach dla innego, ale na środowisko inwestorów samo chciało sobie nałożyło się samoograniczenie w pewnym sensie, ponieważ doszliśmy do tego przekonania, że rzeczywiście możliwość lokalizowania inwestycji w oparciu o te warunki zabudowy powoduje konflikty społeczne, o ile 10 lat temu nic sobie z tego nie zdawał sprawy, bo było w Polsce 4 wiatraki na krzyż momencie tak osiągnęliśmy tą ilość tych wiatraków rzędu kilku tysięcy no to oczywiście nie możemy zamknąć oczu udawać, że się nic nie nie zmieniło i o ile ta procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bardzo głęboko angażują lokalną społeczność, ponieważ są wyłożenia tych planów są publiczne dyskusje są sesje rady gminy są głosowania, czyli jest to taka prawdziwa oddolna demokracja, która pozwala ludziom zadecydować tak chcemy w tym konkretnym miejscu w tych konkretnych odległościach mieć wiatraki czy nie chcemy i tutaj widać po ten polityczny aspekt tej tej ustawy to znaczy zamiast słuchać lokalnych społeczności, które chcą albo nie chcą mieć tego typu inwestycji Sejm zadecydował za wszystko i dla tych, którzy nie chcą za tych, którzy chcą, a jak pokazuje nasze doświadczenie jako naszej branży jest bardzo wiele miejsc w Polsce, gdzie lokalne społeczności chcą mieć na swoim terenie wiatraki oczywiście zlokalizowane w taki sposób, aby ich oddziaływanie nie było uciążliwe szkodliwe, ale jednak, żeby te wiatraki były w ale w tej chwili, o ile rozumiem, że rzeczywiście nowe farmy wiatrowe będzie można budować tylko na podstawie miejscowych planów tak pod warunkiem, że zostanie spełniony ballada o 10 na miasto to jest naprawdę to to to jest tzw. wylanie dziecka z kąpielą była szansa wprowadzenia przepisu, który by rzeczywiście zmienia istotnie warunki inwestowania na korzyść społeczności lokalnych i zamiast skorzystać z tej szansy wylano dziecko z kąpielą ograniczono społecznościom lokalnym możliwość podjęcia takiej decyzji albo nie znajdziemy takiego 1 naszego postulatu środowiska też się od mogła odnieść tak powiem rządząca po imprezach no z o związał się nie odniósł się była już prawie go pozbawić ich jak najbardziej był przygotowany projekt ustawy i w ostatnich tygodniach urzędowania poprzedniego parlamentu niestety parlament nie zdążył tej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z nich tutaj też chciałem jeśli jeszcze w jaki sposób udałoby się jednak powstrzymać te TomTom odległość 10 dziesięciokrotność dlatego, że to rzeczywiście to takie powiedzenie może pan dziś zupa, ale nie wolno tworzyć budzi to przydałoby się to, żeby proponować w sposób może jest jeszcze bardziej aktywnych tej lokalnej społeczności udziały w inny w tego typu inwestycjach, dlatego że wtedy nie tylko są ludzie zainteresowani tym jak i ja tak wygląda, ale też ile zysku przynosi może może w ten sposób nawet więcej świadomości byśmy mieli jako społeczeństwo wobec tej technologii Renato jest bardzo z uporem prawda bardzo mało jest takich miejsc, gdzie jak Uber miejscowi nie wiedzą, że 1 osoba nadal tak jest dodaje wójt na jego polu stoi tylko, żeby rzeczywiście ludzie mogli, by uczestniczyć właśnie pani redaktor tutaj mogą okazać bardzo ciekawą podróż, ponieważ myśmy jakiś czas temu zaczęli już wewnątrz naszego stowarzyszenia prace nad programem także na akceptacji społecznej to jest element pewnej szerszego problemu, który występuje w Europie zajmuje się tym również europejskie Stowarzyszenie energetyki wiatrowej w ujęciu rok, w którym jesteśmy częścią i to w ramach prac z tego zespołu Europejskiego myśmy, jakby zrozumieli jak istotne inne może być wprowadzenie tego trybu programów w Polsce i kilka miesięcy temu doszło publicznie zaproponowali uruchomienie wprowadzenie do polskiego systemu prawnego systemu partycypacji społecznej w inwestycjach w odnawialne źródła energii zaproponowaliśmy, żeby to zrobić na przykładzie energetyki wiatrowej jako tego najbardziej dominującego sektora, który zakłada 2 rzeczy to co jest już stosowane w niektórych krajach na Zachodzie takich jak Niemcy dania 3 wielka Brytania, gdzie społeczność lokalna w postaci mieszkańców, ale również gmin może uczestniczyć kapitałowo tego inwestycja tego typu inwestycjach, bo inwestorzy mają obowiązek zaoferowania pewnej części udziałów w 1020 % w tym lokalnym społecznościom myśmy to wzbogacili jeszcze 1 element, który jest bardziej dostosowany do warunków polskich, gdzie na nasze społeczeństwo nie ma jeszcze tego poziomu zamożności co społeczeństwo duńskie czy niemieckie zaproponowaliśmy taki fundusz partycypacji społecznej, który byłby zasilany środkami pochodzącymi od inwestora środkami, które byłyby ułóż określone jako 1 % ze sprzedaży energii elektrycznej i co roku inwestor miałby obowiązek zaproponować lokalnej społeczności, czyli to byliby mieszkańcy mieszkający w bezpośredniej bliskości tej farmy wiatrowej zaproponować, żeby to odległość łan i 1 km możliwość wykorzystania tych pieniędzy na ich lokalne potrzeby i n p . kiedy robiliśmy tego typu próby, bo to były robione takie próby w Polsce i mamy taki 1 projekt który, jakby bardzo dobrze przyjął tego typu propozycje, gdzie no to jest pewnego rodzaju tajemnica handlowa przedsiębiorstwa, które realizuje nie mogę nie mogę tego powiedzieć tam inwestor zaproponował to lokalnej społeczności lokalne społeczności pani sobie zażyczyła my chcemy dopłat do rachunków za energię elektryczną, bo jeżeli u nas na naszym terenie proponuje się produkuje energię elektryczną to naszym zdaniem my powinniśmy z tą energetyczną tanim to jest takie bardzo odruchowo prawda podejść, ale okazuje się, że jak badaliśmy to potem w innych lokalizacjach to w większości przypadków ta lokalna społeczność była najbardziej zainteresowane tego typu rozwiązanie to, więc nas panowie mówicie co stanowi piękny model idealny, do którego należy dążyć, ale Polak Polakowi nie wierzę nie wierzy we wspólną własność i daleka jest droga dziś wspólną te z daleka na wkład taki powstanie w spółdzielni wiatrowej, bo w Zabrzu, ale sens jak pan sam powiedział społeczeństwa nie tylko to jest kwestia zamożności jest też kwestia, ale zamach w budżecie w Polsce głos ma całkiem niezłą tradycję realizują hazardowych nie są do niego w razie ja mówię tutaj o spółdzielniach jest szansa wyjazdu tylko możliwość udziału w tym przedsięwzięciu jak również uznanie tego, że jeżeli takie przedsięwzięcie prowadzone na terenie jakiegoś sołectwa, bo to jest reguły określone jako sołectwo to jednak aby uzyskać akceptację społeczną poza zapłaceniem podatku lokalnego, który oczywiście trafia do gminy to ta społeczność na terenie, której bezpośrednio są posadowione te farmy wiatrowe powinna być jakoś z tym ta inwestycja związana, bo proszę zauważyć, że farma wiatrowa wywołuje pewnego rodzaju niepokój czy pewnego rodzaju frustracje z powodu tego, że poszczególne turbiny są zlokalizowane w sposób przypadkowy na terenach należących do różnych osób i powstaje takie zjawisko, że to sąsiad wygrał w totolotka, a ja nie, a nie ma żadnej zasługi dla ciebie, bo hałas łowisko mieszka nawet nie cierpi z powodu hałasu, bo turbina jest prawidłowo zlokalizowana, ale codziennie patrzeć jak u tego sąsiada na polu turbina stoi Jan te pieniążki płyną, a umie nie była uważa, że zgoda co pani Violetta Villas myślę, że nie 5 lat temu co 5 lat temu nikt jeszcze w euro, a nie miał takiego pomysłu, więc ja uważam, że nie chodzimy późno, a można być w czołówce Europy, bo dopiero 3 kraje europejskie wprowadziły tego rodzaju systemy i jeżeli Polska będzie czwarta uważam, że będzie to bardzo duży sukces no i cieszymy się wydaje, że warto, żeby rzeczywiście nie było coś takiego, że przychodzi inwestor i daje coś za darmo tylko rzeczywiście umożliwia współuczestniczy w inwestycji, żeby jeśli skala zwrotu jest taka sama dla inwestora, że była taka sama dla dlatego kogoś, kto w tym współczesnej, bo inaczej znowu zaraz będzie nowożytne łapówki dają ludziom albo piwo kupują pod sklepem my za to żeby, żeby ktoś jakoś głosował oczywiście wszystko wcześniej można robić tutaj nie będę jakoś bronił branży wiatrowej można było lepsze lepszy pomysł zawsze mieć natomiast jeśli chodzi o te oto ceny energii na to mamy teraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, w których tylnymi drzwiami rząd wrzucił podwyżkę prądu cen prądu dla dla zwykłych gospodarstw domowych w postaci tzw. opłaty przejściowej ne 8 zł na miesiąc będziemy będziemy teraz płacić nawet w imię dziennie do tego, żeby dofinansowywać ewentualnie będzie jeszcze i tutaj mamy problem, dlatego że mamy odwróconą kota ogonem sytuacja, gdzie z 1 strony likwidują branż czy czystej energii nie będzie nie będzie w powstawało więcej inwestycji wiatrowych, o czym już wcześniej mówiliśmy, że i z drugiej strony dokładamy pieniądze zwykłych ludzi do do węgla zapytaliśmy o to ludzi tych cech tych słuchaczy tak naprawdę, do których dziś mówimy czy czy zgadzają się na to, żeby te opłaty zostały podwyższone i jednocześnie też zostały zlikwidowane inne taryfy gwarantowane dla niewygodnych pytań zleconym dla no no no nie ma naprawdę bądźmy poważni tego typu argumenty argumenty wygrywały wybory i jej, że się nie słucha tego co społeczeństwo my też w tej samej ustawie o odnawialnych źródłach energii odbiera się ludziom taryfy gwarantowane, dlatego że mówiono, że są zbyt drogie miały kosztować około 40 gr w rachunku na na rock potrzeb powstało około 200  000 takich instalacji, czyli znowu z 1 strony zabieramy możliwość udziału społeczeństwa inwestycjach nowych wiatrowych, dlatego że nowych wiatrowych nie będzie, a z drugiej strony zabieramy możliwość uczestniczenia w tej inwestycji w mikro źródłach nas w sposób opłacalny, dlatego że zabieramy taryfy gwarantowane oczywiście jest tam jest jakiś tam mechanizm opustu zrobiony wg wg naszych wyliczeń ten trend ten mechanizm opustu, gdzie się tam oddaje część energii elektrycznej do sieci dziś pobiera z rabatem część z sieci później on dla zwykłych ludzi jest nieopłacalny, dlatego że inny okres zwrotu jeśli weźmie pożyczkę na taką mikroinstalacji jest około 20 powyżej 20 lat w tym modelu i tak naprawdę przywodzi namyśl pytanie no to w takim razie gdzie, dokąd zmierzamy z tym systemem energetycznym czy czy po prostu celem jest, żeby tego tych odnawialnych źródeł energii w Polsce nie było jak słyszymy, że celem jest, żeby za ileś lat było 1 000 000 samochodów elektrycznych to czym one będą napędzane czy chcemy, żeby był napędzany odnawialnymi źródłami energii np. z fotowoltaiki z naszego dachu czy brniemy w to, że w Polsce będziemy wydobywać coraz mniej węgla nie będzie wiatru i będziemy sprowadzać węgiel z Rosji po to, żeby napędzać samochody elektryczne czy poprawka prosument KE, zanim zaczęto grzebać na nowo w ustawie OZE na powodowała, że opłacanym dla człowieka było postawienie sobie wiatrak w ogrodzie to tom to niebyła nigdy nie było opłacalne to było prawie dlatego, że kiedy poprawka prosument ska przeszła to intencje tych tych, którzy wnioskowali o to, żeby ta to poprawka wyszła było to, żeby można było sprzedać każdą kilowatogodzinę do sieci elektroenergetycznej podstawce, która była w ustawie w no i wtedy te mikro wiatraki po kilkunastu latach, by się, by się spocił w takim prostym okresie zwrotu natomiast nastąpiła interpretacja tej poprawki prosumenckiej, zanim na zarządzanie weszła w życie tak Ministerstwa Gospodarki geje, którzy mówili, że tak naprawdę to nie dostaje się tej taryfy gwarantowanej z wprowadzoną kilowatogodzinę do sieci tylko się bilansuje w tym czasie zużywa czyli, czyli wartości nagle spadła też tej taryfy gwarantowanej o pół mojej bunt w grudniu już już z wiadomo było, że jeśli wejdzie od 1 stycznia w takim stanie, jakim była ta poprawka prosument, a to nie będzie najlepsza dlatego my jako ruch więcej niż energia, w którym władz współuczestniczy już przygotowaliśmy poprawki do nowelizacji dot do tej poprawki prosumenckiej żeby, żeby jak najszybciej to sytuacji odkręcić no i oczywiście to wszystko zostało wrzucone do kosza, dlatego że wizja wizja ministerstwa energii była była inna, a jeszcze 2 minuty no i co branża wiatrakowa zrobi, gdy wejdzie w życie ustawa, by wiatraki mogły się dostosuje do nowych przepisów, a to przez Wisłę dla miejsca daleko od ludzi nie takiego miejsca nie znajdziemy też inne nie możemy nie oszukujemy poczekamy na zmianę przepisów będziemy starali się te przepisy zmienić będziemy używać perswazji będzie już ze środków prawnych no to jest to jest rzecz, która nas należy zaskarżyć ustawę do Trybunału nowe nie ma możliwości zaskarżenia uznał, że każdy z nas, aby Konstytucyjnego, jeżeli posłowie dojdą do takiego wniosku no to oczywiście będziemy starać się o wspomóc swoją wiedzą tak, aby ten wniosek był prawidłowo skonstruowany wzrastał też zwrócić uwagę na 1 rzecz, że jesteśmy w sytuacji, w której idziemy w ostry deficyt energii w Polsce jest dla nas niezrozumiałe jak dla branży, która nie jest źródłem nowych mocy, która może to moc wybudować najszybciej najtaniej, która nie korzysta z importu żadnych paliw, więc zwiększać tak naprawdę niezależność energetyczną kraju, że z tej branży się rezygnuje i nie proponuje się w zamian nic ekwiwalent na jego, bo z ustawą, który tutaj mówił pan Tobiasz wynika, że w tej chwili będziemy realizować rozwój energetyki odnawialnej przez współspalania węgla biomasy, a dobrze, że państwa można oczywiście przeznaczyć pieniądze na dopłaty dla dla rolnictwa, która będzie dostarczać biomasę czy dla leśnictwa, który będzie dostarczać biomasę, ale od tego nie przybędzie ani 1 MW, który nam pomoże przezwyciężyć takie chwile jak ten jest w 2 lipca z zeszłego roku 2 sierpnia zeszłego roku, kiedy po prostu nam zabrakło prądu i to z tego powodu, że zepsuły się nią bloki węglowe nie, dlatego że się zepsuły wiatraki wszystko zmienia, ale przy każdej władzy współ spalanie zostaje bardzo serdecznie dziękuję pan Wojciech Cetnarski prezes polskiego stowarzyszenia energetyki wiatrowej był naszym gościem dziękuję bardzo państwu oraz pan Tobiasz Adamczewski WWF Polska dziękuję dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA