REKLAMA

Jak zapobiegać dyskryminacji poprzez edukację? Wyjaśniają Marta Rawłuszko, Dorota Bregin i Sergio de Arana

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2016-06-12 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
41:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Ewa Podolska ziemiaństwa niedziela godzina 15 z minutami to program z cyklu nie dość przemocy dzisiaj w naszym programie zajmiemy się dyskryminację w szkole i tym co robić, by ona nie istniała 1 z edukacją antydyskryminacyjną współprowadzącym ten program jest doskonale państwu znany z jakiego DRAM z grupy głosy przeciw przemocy dzień dobry glina wręcz, a studio mamy obecny przedstawicielki Towarzystwa edukacji antydyskryminacyjnej panią Martę za Rozwiń » łóżko kina gra i panią Dorotę Bregi dzień dobry panie Marta Rawłuszko socjolożką pani Dorota Bregin iPada gorzko będziemy rozmawiać o tym, czym zajmuje się Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej, a w szczególności jej o 2 projektach projekt edukacja antydyskryminacyjna sprawdzam wspieramy i po ukończeniu powstał raport współautorką raportu jest właśnie pani Marta Rawłuszko projekt uchodźcy zapraszam to drugi projekt, któremu poświęcimy części audycji pani Dorota Bregin była koordynatorką tego projektu może zaczniemy naturą oraz dosyć ogólniejszą wydaniu na drodze uniesie czym zajmuje się w ogóle Towarzystwo Otóż mówiąc o projektach trochę wprowadziłam, ale chyba nie mogę powiedzieć Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej na takie pytanie ono od dawna istnieje od 2009 roku czy się zajmuje zajmujemy się przeciwdziałaniem dyskryminacji przemocy motywowanej uprzedzeniami czy przeciwdziałaniem nierównym traktowaniu ZOZ na różne przesłanki i to co robimy to właściwie 2 główne rzeczy po pierwsze, robimy badania i diagnozujemy system edukacji formalnej, czyli to co się dzieje w szkołach co dzieje w kuratorium w kuratoriach to co robi Ministerstwo Edukacji Narodowej pod kątem tego, jakie problemy występują w ogóle szkoła związane z nierównym traktowaniem czy przemocą motywowaną uprzedzeniami po to, aby zobaczyć co nie działasz czy mamy problem co jest największym wyzwaniem i dla samych uczniów uczennic czy dla nauczycieli nauczyciele i aby te badania raz był dla nas podstawą do tego, aby argumentować za pewną zmianą w systemie edukacji formalnej Czyżby, więc dokładnie na czym polega problem, jakie rozwiązania powinny być wdrażane czy na poziomach samorządu na poziomie całego systemu oświaty po to, żeby każdemu dziecku zapewnić równe traktowanie w szkole i pełne bezpieczeństwo czy możliwość edukacji my, jakbym jak mówimy o dyskryminacji w edukacji to właściwie mówimy o takich 3 poziomach o tym, że do edukacji powinno każde dziecko mieć równy dostęp tutaj może mówić o wyzwaniach związanych z osobami z dziećmi z niepełnosprawnościami czy n p . z dziećmi z uboższych rodzin zaznacza czy faktycznie jest tak, że każde dziecko ma równy dostęp do tej samej edukacji w Polsce to jest pierwszy poziom drugi poziom to jest bezpieczeństwo i równe traktowanie samej szkole to znaczy czy każde dziecko w taki sam sposób jest chroniony przed przemocą rówieśniczą przed przemocą ze strony nauczycieli nauczyciele bez NATO kim jest czy jest osobą nie heteroseksualną bez podejrzewano, że usunie heteroseksualną czy jest dziewczynką czy w momencie, kiedy z dzieckiem romskim to jest tak samo traktowane czy kwestia równego traktowania w samej placówce szkolnej i trzecia rzecz to równościowe nauczania na ile Polska szkoła, ucząc przedmiotów z różnych kształci postawy szacunku dla każdego człowieka poszanowania godności każdego człowieka na ile daje wiedzę co robić w takich sytuacjach nierównego traktowania co ja mogę zrobić, jakie są narzędzia przeciwdziałania dyskryminacji, czyli pierwsza rzecz diagnoza problemu i badania i działania zachęcające władze decydentów polityki oświatowej do wprowadzenia pewnych zmian, a druga rzecz, jakby to zrobi Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej to proponowanie rozwiązań, czyli promowanie samej edukacji antydyskryminacyjnej, ale czy Towarzystwo w pewien sposób zastępuje system, jakby dziś do monitoringu ze strony innych jeśli idzie od oświaty w debatę jak i przede wszystkim dopłynął wpisany w system sprawdza my za różne instytucje w lodach, które powinny dogadać, a tak zboku stoi dziś tak się nie wiedzą co jest tam nie tak tak oczywiste źródło świetnie, kiedy monitoring tego czy edukacja służy wszystkim dzieciom albo przy tej zapisano oczywiście w ustawie o oświacie zapisana w konstytucji prawa do bezpieczeństwa w konwencji praw dziecka oczywiście, że było świetnie, gdyby tego typu działania monitorujące czy diagnozując owe i taka ewaluacja własna systemu oświaty co niedomaga co wymaga poprawek byłoby świetnie, gdyby Trump sam system edukacji właściwie stało no może powiedzieć, że jest to 1 z naszych postulatów czerń czy jakiś gmin tak głos, który podnosimy, jakby to bardzo dobrze zrobił to w towarzystwie nie wywoływać szaf z Bełżyc ach, jak w edycji punkt widzenia spojrzenia na nas na problem nie czy czytając raport edukacja antydyskryminacyjna ostatni dzwonek jednostkowych takich obserwacji jest to, że jak same kuratoria, które sprawują nadzór w poszczególnych województwach oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie do końca rozumiem pojęcie dyskryminacja i traktują one na równi np. działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole, czyli tam programy takie and przymocował bezpieczna szkoła inne jako tożsame z tym, że zapobiegają dyskryminacji na brak, więc tezie, że w dużej części osób pełniących funkcje publiczne też nie do końca rozumie pojęcia dyskryminacji z pojawią się sygnały ze strony wysokich urzędników państwowych takich wypowiedzi wprost dyskryminacyjne, które winny jest niewielu krajach czy innych sytuacji jej społecznym bym nie byłoby potępione możemy jakoś jasno zeszli z zdefiniować czym jest dyskryminacja, a co nie jest dyskryminacją oraz co do co to są za formę przemocy motywowanej nienawiścią czy też uprzedzeniami, bo to wydaje mi się że, gdy to jest bardzo ważne, żeby odróżnić sytuację, w której występuje przemoc rówieśnicza, a którą poczuliśmy, że to się jako po to, patologia w szkole czy też działanie enumeratywne od przemocy, które związana po prostu z uprzedzeniami czy są też ciężko z rasizmem i dyskryminacją jak najbardziej ogólnym poziomem urząd z re definiować jako nierówne gorsze traktowanie danej osoby ze względu na to, że dana osoba przynależy do danej grupy mniejszościowej albo jest postrzegana jako związana żadną grupą Erste Group mniejszościowy możemy wyróżnić na podstawie tzw . czasem mówi przesłanek z dna płacz to wnuczka mogą dziewczynki ze względu na pochodzenie etniczne kolor skóry stopień niepełnosprawności to może być stopień zamożności rodziny przy czynnym czy ubóstwa to może być kwestia cen pasz pochodzenia etnicznego i t d . tak dalej idzie to jest najbardziej ogólna definicja dyskryminacji my, zajmując się badaniem systemu edukacji z Pogonią mieliśmy taki sposób definicję zaproponował mi się do pomogliśmy pewne rozróżnienie czy z 1 strony mówimy o takiej dyskryminacji o zdarzeniu dyskryminacyjnym jest taka sytuacja, kiedy jest bardzo łatwo ustali dosyć łatwo zostać osoby, która doświadczyła danego gorszego traktowania w szkole to może być może być to pobicie może to być zniszczenia rzeczy materialnych aż do osoby to może być przez zerwanie może być całkowita izolacja po prostu wyizolowania osoby z grupy rówieśniczej i do zdarzeń dyskryminacyjnych z jednych to po prostu widzimy możemy ustalić, kto był sprawcą tego zdarzenia, kto ucierpiał w jego biegowego następstwach ich poziomy prawdopodobnie stać te osoby, które stały obok albo widziały zdarzenie z 1 sytuację że, choć specyfika szkolną innym definicją innym jest jasność zajmowaliśmy to dyskryminacja tak może być systemowa czy strukturalna czy to kiedyś sam system poprzez działanie samego prawa czy praktyki urzędniczej sprawiało, że dana grupa jest pozbawiona czyjegoś dobra albo i tu nie ma tego sprawcy tego agresora to może być dawka bardzo popularna niestety wciąż sytuacja w szkołach, kiedy żona bariera architektoniczna danej szkoły w nie może tam się dostać osoba poruszająca się na wózku notes klasyczny przykład, kiedy nie mamy kim sprawca rozwiązania danego miejsca organizacji danej placówki oświatowe sprawiają żona ma nierówny dostęp do edukacji to może być też taka sytuacja, w której działania samego samorządu sprawiają, że itu mogę się odwołać do przykładu z raportu w Szczecinie tam moja rada miasta zdecydowała zła swoją uchwałą, że stypendia naukowe będą oddanego oddanej daty będzie zmieniona regulacja w jaki sposób one będą przyznawane i oddanego dnia miał być przyznawany tylko dzieciom młodzieży, które miały za stałe zameldowanie w Szczecinie to znaczy, że mogły nadal uczyć się na terenie miasta Szczecina, ale w momencie, gdy mieszkałem na wsi pod Szczecinem lub mniejsze miejscowości nie może się go, bo tą samą średnią z dniem 5251 tego co pani nie dostawały tynki mamy też oczywiście możemy wyróżnić osoby, które doświadczyły dyskryminacji, ale są od o tyle trudna, że nie są tak łatwo zmieniać nazwiska identyfikowalne to, jeżeli chodzi o dyskryminację tak, by nie zdefiniowała druga była też jakieś myślenie o wyborze, bo jak będziemy się dowiadywać prawda, a osoby, które uczestniczą w projekcie że, ale i my dna nastąpiła właśnie jest dziś dyskryminacja multimedia to właściwie butelki jedyny nowy pomysł i oczywisty nie jak to było wynik tego, że to jest trzeci już raport Towarzystwa edukacji antydyskryminacyjnej w pierwszym raporcie z tytułem wielka nieobecna analizowaliśmy podręczniki szkolne i patrzyliśmy w jaki sposób ukazywane są tam mniejszości różnego typu o mniejszościach z 4 kobiet i muzułmanie i t d . tak dalej w drugim raporcie dyskryminacja szkolenie obecnych obecność nieusprawiedliwiona rozmawialiśmy z samymi nauczycielami nauczycielkami i uczniami i pytaliśmy jak u was to wygląda co w uważny za dyskryminację, kto ma gorzej i trzeci dopiero po dorzucić mamy szkoły mamy podręczniki chcieliśmy wejść, a drugą kuratoria instytucja, która z norm prawem są zobowiązane wspierać szkoły tzw. stosować oficyn 3 mówi nadzór pedagogiczny nad szkołami w jaki sposób ona jako system wspierający nauczycielu tych uczniów tych rodziców do społeczności szkolne i pomysł na media był taki żeby, żeby znaleźć jakąś wspólną bazę to znaczy, że jeżeli media mówią o dyskryminacji to możemy przyjąć, że kuratorium też o nim wie co, więc możemy łatwiej nam zapytać co w związku z tym zrobić, jeżeli będzie mówić o przypadkach może po przerwie bardzo głośnych nagłośniony w mediach ogólnopolskich trudno, bo mógł udawać, że do dyskryminacji nie doszło, bo zostało to po prostu napisane i my tam druga właśnie wynikiem rozwoju pewnych badań w towarzystwie, ale też z sprawdź jak byłem odniesienia się do pewnych faktów, które są już znane więcej niż 1 osobie Węgry zaraz nasze rozmowy wrócimy po skodzie informacji z państwa dyskryminację w szkole edukacja antydyskryminacyjna o tym, że rozmawiamy współprowadzący SLD rama, a w studium obecny pani Dorota Bregin pani Marta Rawłuszko reprezentuje Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej rozmawiamy o o tym co jest co się okazało w jak to podsumował Rand raport edukacja dyskryminacyjną ostatni dzwonek zresztą słowo ostatni dzwonek w rolę mówi o tym, jaka ostateczna konkluzja bez tego raportu jest, ale zaczynamy w trochę wchodzić w szczegóły jeszcze raz tak prosto zwody panu głos, że to może zaczniemy sprawy Dominika zderzenia pedały zrobiła ze swoim swych najgłośniejszych o ogólnie komentowane wsiami w mediach ogólnopolskich spra w i nam się, że ciekawe będzie właśnie opowiedzenia o tym co właściwie nie zadziałało, jaka była reakcja po zdarzeniu ze strony systemu nagradza Dominika, bo jest za media oczywiście, że coś na tym byśmy, choć no niestety tak rano udaje mu ten egzamin tragiczne wydarzenia my faktycznie pytałyśmy się oczywiście o to co w tej sprawie zrobił kuratorium i na torze MON doszło do tragedii samobójczej śmierci ucznia gimnazjum 14 latka, który przypomnijmy był przezywany ze względu jak praca z kilkoma Amazona wygląda na to, że noszę obcisłe spodnie żona dba oswoją fryzura była też w wzywano od od pedałów to faktycznie było także kuratorium bardzo obszernie zdała relację ze swoich działań i faktycznie była najbardziej właściwie mam obszerna relacja dotycząca działań podjętych we współpracy ze szkołą we współpracy z rodzicami we współpracy ze specjalistami spoza szkoły i tam wydarzyło się dosyć dużo w takim sensie, że i wsparcie psychologiczne zostało zaproponowane, jaki warsztaty rozmowy i na tym tle jako ten przypadek pod kątem reakcji kuratorium się pozytywnie wyróżnić trzeba zrobić 1 bardzo jednak dużo, ale to znaczy, który jest dosyć się naszym zdaniem symptomatyczna mu i znaczące jest to widoczne w innych pracach kuratoriów to znaczy, że tam nikt nie odniósł się do dyskryminacyjnego charakteru tego zdarzenia to znaczy nikt tak jak pan mówił o tym, może również w zakładce dyskryminacja poczęstunek z melona po prostu z przemocą taki tutaj uznano nie podaje nie podjęto kwestii Homofobii i uprzedzeniach nie podjąć do kwestii tego czy ta przemoc nikt nie spotyka Dominika Knieć oni wpisywał się taki standardowy taką normę kulturową jak powinien wyglądać jak powinien zachowywać się chłopie wzrosły o rabunek i zamieciony pod dywan absolutnie zamiecione pod dywan udajemy, że tego nie ma to w ogóle nie istnieje Alice czy było szokujące co w el, jeżeli chodzi o ofertę, którą kuratorium, jakby za przetoczyło została zaproponowana w tej społeczności szkolnej oni niestety zaprosili oprócz tego, że zaprosi na wkład w Kowali ofertę fundacji dzieci Niczyje bardzo trafna myśl, że takiej sytuacji to niestety również polecili spotkanie zorganizowali spotkanie z ekspertem tzw. ekspertem, które są pojawia się w medynie koło pedagog, który rozwiązuje problem przemocy rówieśniczej jest w internecie można znaleźć materiały, które nie są sygnowane nazwiskiem tego, czego tego mężczyzny, których on homoseksualność uważa za patologie i stawiają obok innych, jakby zjawisk tak jak narkomania pornografia korupcja czy alkoholicy to znaczy, że widzimy, że oprócz tego, że nie ma rozpoznania w ogóle charakteru tego zdarzenia jest całkowicie, jakby sprzeczna z zerem no i reakcja tak bym powiedziała, że chodzi o emeryturę każdy przemocy i to obok odkrycie szokujący związane z tym akurat z tą frakcją kuratorium czy z mediami się, że duże, że w podobnym jak po takim przykładem drastycznym niestety to kto to jest kwestia ta tego, o czym roznoszą na początku, czyli dyskryminacji dziewcząt i też przemocy seksualnej czy też jakichś form dyskryminacji związanych właśnie z z traktowaniem kobiet jako jako przedmiotów seksualnych tak były monitorowane 22 sprawy w tym raporcie o 1 sprawa chodzi, że druga w Sulejowie i gdzie czekała na mnie jak i jako że technika tezy tego raportu, bo to, że były zupełnie 2 różne reakcje zarówno na poziomie szkoły jak i na poziomie systemowym tarczy w 1 ze spra w są w mojej ocenie to były trakcji szybkiej i właściwie nasze skierowanie sprawy do bon do prokuratury i zawieszenie nauczyciela, a z drugiej strony było takie klasyczne lekceważenie problemu oraz uznanie, że właściwie nie ma o czym mówię zresztą potem był program ten telewizyjny na ten temat inne dyrektorka szkoły uznała, że właściwie one do zarzutów gości wszystko co na zdrowie jest jest jest w porządku no tak to są 2 przykłady przemocy seksualnej wobec dziewczynek może słuchaczom słuchaczką wyjaśnimy, że w przypadku Sulejowa chodziło o mocy co możemy nazwać molestowaniem seksualnym pszenicy 14 latki uczennicy gimnazjum, które trwało kilka tygodni i tam dochodziło do przemocy stronę i w notesie kolegów rówieśników, którzy przezywali ją wyzywali bardzo wulgarnie się do niej odnosili i pana Sławka zaczął mieć myśli samobójcze matka po tym, jak zgłosiła sprawę szkołę, ale uznała, że szkoła nie zajmuje albo nic mnie w sposób adekwatny zgłosiła sprawę na policję i wtedy faktycznie się nagle podjęte działania ostatecznie ta dziewczyna zmieniła to szkoła odeszła odeszła z tego gimnazjum w przypadku Chodzieży to była kwestia przemocy seksualnej ze strony nauczyciela i to była szkoła ponadgimnazjalna on wysyłał zdjęcia swoje z nagą klatką piersiową do uczennice namawiały do spotkań i też doprowadził do innych czynności seksualnej czy tutaj widzimy też to dyskryminacja czy przemoc może jest, by mieć miejsce w akcjach gaśniczych, ale też ze strony osób dorosłych pracujący w szkołach mają w Chodzieży tam, gdzie dotąd sprawca był mężczyzna po prostu dorosłe doszło do przestępstw ono oczywiście szkoła zareagowała, że zgłosiła to jako przestępstwo i odsunięto tego nauczyciela w ocenie tego nauczyciela, a jednak, a w Sulejowie no to była przemoc rówieśnicza, a tam niestety widzimy znowu ten absolutny brak adekwatnego zajęcia się sprawą znaczy w grę nazwania tego przemocą seksualną, że ona miała charakter seksualny i dla nas próba szokująca reakcja męża i kuratorium mówiąc jakby, chwaląc się działaniami, które w reakcji zostały podjęte jako interwencja nadzoru przypadek m. in. przywoływał o to, że uczniowie wzięli udział w zajęciach o tytułach takich jak kultura języka kultura słowa nie wulgaryzmu dbamy o kulturę słowa, czyli no i całkowita GNB z 1 strony brak uznania charakteru tej przemocy brak wsparcia też dziewczyna to też było dla mnie dla mnie szokujące i bardzo drastyczne, a też zupełnie nieadekwatne warsztaty, bo jednak fakt, że kogoś wyzywa od dziwek czy otrzyma od nie są kwestią wulgaryzmy kultury słowa tylko sobie z normy traktowania po prostu dziewcząt, lecz przyzwolenia na przemoc heteroseksualnym szkoła jest łatwiej utrudni szkole łatwiej o sobie poradzić z nauczycielem płyty wzywa przykłady nie jest winien brać i medale niż z rówieśnikami, bo to jest takie też przyznanie się w ich bardziej bezradny zrozumiem dyrekcja i tak i BlackBerry, a poza tym ta sprawa znów pojawia się sprawa kwestii seksualnej to też jest takie znowu takie, które za śmiecenie na basie tak samo pod dywan nie znaczy to władza rozwiąże, jakby można nią trudno mówić z perspektywy dotkliwość tego zdarzenia i cierpienia, które spowodowało w stosunku do tych konkretnych dziewczyna rozmów z definicji kampusu doszło do przestępstwa w kontekście do przemocy stąd widzimy przemocą co się dzieje w relacjach rówieśniczych, gdzie to z poprzednim aż 1000 portów odrośnie mającą taki, że Arsenał, jakby wyjaśnieniem bagatelizowania tych zdarzeń mówienia to nie, bo tak dotkliwe to było pojedyncze zdarzenia tak naprawdę się nic nie stało w przypadku przemoc seksualną w dziewczynach znane bardzo mnie bez szans przebadano też przez profesorów i profesorki kwestia mówienia Otóż Końskie zaloty chłopacy muszą się wyszaleć się tu są hormony szaleją za to były tylko żarty zresztą takie obracanie tych spraw i bagatelizowanie tych przypadków widzimy tylko przemocy seksualnej mamy też przypadek nękania Roma rówieśnika i ucznia romskiego w Białymstoku doszło do aresztu sprawy karnej po 4 nastolatków nękało wezwało swego kolegę ze szkoły tylko znani ze szkoły wyzwalali musi mieć pod drzwiami malowali obraźliwe teksty na jego drzwiach typu krzyk malowali krzyż celtycki czy hasła typu light Power wyzywali go od brudasów i tę sprawę też zająć tą sprawą sąd jednocześnie kuratorium po prostu zbyło to sprawa nasze pismo, mówiąc że ważne jest to luty przemoc nie dochodziło na terenie szkoły, czyli znowu i absolutnie nie podjęło tego wątku czy też po prostu Romów ubić na przemoc jest motywowana uprzedzeniem bez konkretnej grupy grupy etnicznej na co wydaje mi się też istotne w tej sprawie w szkole dotyczącej nękania przez rówieśników rówieśniczki, że nic w sytuacjach mówi się ona także, że ze spraw oraz rozpoczęły 2 dziewczynki w klasie za pomocą mediów społecznościowych i wtedy wywołały tak na lawinę lawinę zachowań bardzo wrażliwych i też w 1 przypadku naruszając nietykalność cielesną co, co gdyby stosować bardzo jest na oczy, gdyby Chrystus traktować poważnie prawo to może już to uznać za za sprawy dla przemysłu do rodzinnego na mocno związanym z demoralizacją tych tych sprawców i karą kara została zastosowana bardziej surowa wobec tych dziewczynek, które rozpoczęły tą sprawą razem ze stale za pomocą zwężonej jezdni do wozu wulgarnego żaru niż chłopców, którzy systematycznie chyba przez długi czas po mandat sprawa trwa przez drogi dziewczyna też musiał zmienić szkołę nie została objęta wsparciem ze strony pedagoga czy psychologa szkolnego wychowawczyni mówiła, że ma unikać chłopców więc, jakby znowu mamy dotąd kwestię, że z 3 to zysk netto jest systemowa w tym sensie, że szkoła uznaje, że takie zachowania są dopuszczalne tak, gdyby dług wobec takich zachowań dopuścili się uczniowie wobec nauczycielki dyrektorkę prawdopodobnie reakcja była zgoła inna nuta morską montaż taki sposób Żuraw władca zgoła inna, gdyby doszło do niej w gronie samych nauczycieli to znaczy, że jeżeli w gronie pedagogicznym doszłoby do takich przypadków prawdopodobnie reakcja oburzenie była była inna to znaczy w takim sensie też motyw ten wymiar wieku, że w momencie, że różnicujemy naszą reakcję kategorią są dzieci młodzież są osoby młodsze od nas dodajemy sok prawo do interpretacji tego, ale też do innej reakcji Wenger stawia też do takiej na taki wzór tych działań szkoły i braku reakcji, że to jest rzecz związana właśnie takim problemem na poziomie systemowym nie brakuje osób, która adekwatnie mogłyby te dzieci młodzież wspierać i na rokuje przygotowanych w kolorze i psychologów czy pedagodzy i pedagogów i to z naszych wcześniejszych badań też widać, że trudno zareagować adekwatnie, bo ich, by po pierwsze, toczy Marta mówią, że to problemy z nierozpoznanych, ale po drugie, to, dlatego że brakuje ludzi, którzy mogliby adekwatnie zareagować ludzi dorosłych przygotowanych do tego wiedzących rozpoznających zjawisko, choć formalnie oni są szkoła dla, bo jest Edward pedagoga szkolnego rozumiem też to jest wymówka, ale tylko z po prostu nie nie wykorzystują z różnych powodów, o których pani powiedziała możliwości, które maja i de facto powinny się tym, by tak zdecydowanie tak, ale też, że jest także remont na ilość godzin te etaty pedagogów wypada gorzej i psychologów przez co może nie są wystarczające do potrzeb szkoły, gdyby tak realnie chcieć zajmować problemami, które ktoś się dzieją i wspierać dzieci no to tych godzin pracy i tych osób, które wykonującą pracę powinno być po prostu coś więcej, a druga kwestia równie ważna jest to w jaki sposób są przygotowywani do zawodu ja jestem po studiach pedagogicznych rozmawiam z osobami, które na takich studiach są i temat dyskryminacji bądź po prostu nie pojawia żąda żadnych Formula zeza i pedagogów się zająć nawet czymś innym jest bezradny, a po prostu łatwiejsze ciekawe rzeczy łatwiejsze w takim wypadku na 1 z takich wymiarów to jest bardzo, że w wracając do, bo do tego ten temat, bo molestowania czy czy też braku reakcji tylko kuratorów to w ramach tego projektu zostało też wystosowane pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej o takie działania ogólnokrajowy systemowe, bo z różnych raportów wiadomo, że nie za bardzo nie za bardzo na to nie za bardzo wiadomo czy czy w Polsce prowadzona jest jakakolwiek polityka w szkołach dotyczące tego przeciwdziałania przemocy właśnie wobec dziewczynek czy przy czym przemocy seksualnej jak reakcja na pismo nie nasz problem nie jest albo przytoczenia bardzo dużo przytoczenie artykułów prawnych, które mówią o tym, znakiem mylenie rzeczywistość mówi pani odpowiedzi ocalonym z Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdy taka strategia szerszą, którą widzimy mylenia rzeczywistości na poziomie de iure, czyli rzeczywistości prawnej, a on po prostu faktyczne to znaczy, że skoro są jakieś nowe przepisy, które mówią, że szkoła jest miejscem bezpiecznym to znaczy, że szkoła jest bezpieczna właściwy tak, by mogła scharakteryzować to odpowiedź na Mont Blanc w ten sposób, jakby odpowiadania jest naprawdę symptomatyczny nie tylko dla przemocy seksualnej, ale też w ogóle dla dyskryminacji ostatecznie staż na poziomie prawa oczywiście prawa oświatowego jest także szkoła powinna chronić każde dziecko przed przemocą i zapewniać bezpieczeństwo i równe szansę nauki, ale to też, że to egzamin tutaj w 1 z komentarzy w raporcie było, że jest taka dosyć naiwna wiara w to, że jeśli kurator skontroluje jakiś procedury regulaminy oraz zapisy w dzienniczkach to jest to odzwierciedlenie rzeczywistej sytuacji na ich bardzo często pomija się w ogóle sprawców i ofiar tych różnych działań w okresie z nimi nie rozmawia z nieba najważniejsze są dokumenty oraz dorośli, którzy wiedzą lepiej i jest to dosyć takie przykre dla osoby, która trochę myśli o w takich kategoriach działań, które powinna czy inny system, który powinien uczyć się i reagować na sytuację krzywdy wobec jednostki w sylwestra za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy państwa rozmawiamy o projekcie, który realizowało Towarzystwo edukacji Android anty dyskryminacyjnej studio Mann przedstawicielki tego Towarzystwa pani Dorota Bregin i pani Marta Rawłuszko współprowadzący program Sergio de Arana ja mam takie pytanie, bo raport będący podsumowaniem ma w sobie sformułowanie ostatni dzwonek czy należy tak rozumieć, że w ten projekt badań, które państwo zrobili pokazał, że jest bardzo źle i ostatni moment do tego, by zacząć zmieniać normy mówimy o konkretnych przykładach prawda nawet wypadło dobrze źle zareagowano, ale patrząc całościowo, jaka była relacja tych właściwych i nie bez reakcji na przypadki dyskryminacji, podsumowując wyczynach na pewno ostatni dzwonek jako jako głos alarmu jako wołanie wołanie o zdecydowane działania o podjęcie jakichkolwiek działań ze strony decydentów dostęp do polityki oświatowej i wynika właśnie tylko z tego raportu, który oczywiście może mówić zająć się 30 przypadkami interwencji reakcji kuratorów na przypadki dyskryminacji przemocy to uprzedzenia mi adres wynik od całej działalności badawczej my wiemy o tym, że są bardzo symptomatyczne znaczące, że możemy mówić w całym systemie nie ma kompetencji do zajmowania się dyskryminacją do uczenia równościowych postaw do uczenia Real jak reagować w takich sytuacjach i że w, jakim sensie, że mówimy o takich przypadkach, które kończą się przeniesieniem do innej szkoły czy samobójstwem czy śmiercią czy po prostu naprawdę obejmującymi konsekwencjami w życiu młodych ludzi to też ostatni dzwonek, żeby podjąć jakieś działania naszym morzem twój ma odwrócić sytuację na stronę obrócić sytuację w myśleniu na Nike pozytywne tory, ale wydaje mi się, że projekt dotyczący właśnie dobrych praktyk w kwestii, która teraz jest bardzo niestety głośnej niestety mamy też sygnał spoza szkoły, że poziom przemocy wobec wobec osób, które są identyfikowane jako potencjalni uchodźcy mamy taką sytuację, że mamy fobie anty uchodźcom w sytuacji, gdy Polska nie przyjęła uchodźców z Syrii mamy też bardzo silne postawy anty muzułmańskie w sytuacji, gdy liczba muzułmanów w Polsce jest śladowa większość to są muzułmanie, którzy mieszkają tutaj od wielu pokoleń tak czy Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej widzi jakiś czas sposoby na na zapobieganie tym tym sytuacjom dyskrecję czy przemocy motywowanej nienawiścią to jest także właśnie zakończyliśmy realizację projektu, który się nazywał uchodźcy zapraszamy i on się właśnie skupiona takich rozwiązań na rozwiązaniach na dobrych praktykach na tym jak wspierać społeczności w przyjmowaniu euro nowe grupy uchodźców, choć cień, ale też miałem jak w ogóle pracować ze społecznościami wielokulturowe mini wielonarodowościowej mini to taki projekt ma realizowaliśmy EMC z we współpracy z fundacją na rzecz różnorodności społecznej z mocą przestrzeń wspólna obie organizacje mają też doświadczenie zarówno pracy z dziećmi, które mają doświadczenie emigracji w szkole Turzno promowania takiego dobrego pozytywnego albo albo neutralnego wizerunku muzułmanek muzułmanów islamu w Polsce i móc w ramach tego projektu m. in. staraliśmy się zrobić takie akcje, które nazwaliśmy akcja integracja akcje w społecznościach lokalnych po to, żeby pokazać, że z osobami innej narodowości czy innym pochodzeniu etnicznym można współżyć w tych samych społecznościach, a wręcz, żeby coś pokazać, że ci ludzie tak naprawdę od dawna są w Polsce, bo pan mówi o tym, że muzułmanie i muzułmanki mieszkają w Polsce od wielu pokoleń, ale jest spora grupa uchodźców z Czeczenii, która mieszka w Polsce od kilku kilkunastu lat i dotąd było także ma to osoby w społecznościach żyły już w miarę się, integrując w miarę spokojnie i odkąd zaczął się tzw. kryzys azylowych to sytuacja się bardzo pogorszyła i autora jego sytuacja tych osób dzieci w systemie edukacji, ale też dorosłych nagle znowu jest trudna ze względu na to, że dyskryminacja w tych społecznościach znowu wzrasta i słyszą takie przykłady, że nagle ludzie Polacy i Polki zaczynają zauważać w sklepie, w którym robią zakupy pojawiają się uczucia ani Czeczenki się dziwią, że oni tam są przecież to są osoby, które żyło żyją w tej społeczności od lat i na jej jak w ramach tego projektu się starałyśmy, a z 1 strony pokazywać to, że żyć ludzie są z nami tak naprawdę, że to są nasi sąsiedzi sąsiadki, że to są dzieci, które chodzą do szkół z naszymi dziećmi, że to są ludzie, którzy robią nie mam fenomenalne spektakle teatralne, że jest dużo fajnych ciekawych filmów, które można pokazać obejrzeć, ale też pracowałyśmy z samorządami, żeby pokazać, że można też na takim poziomie systemowym na poziomie samorządu zaplanować rozwiązania zaplanować, jaką polityka integracji, ale włączać polityka edukacji, by edukacja antydyskryminacyjna do polityki lokalnej do tego, żeby dzieci, które mają doświadczenie uchodźstwa czy po prostu migracji, żeby ono w szkole czuły się dobrze, żeby czuły się lepiej, żeby na szybie po prostu z tym doświadczenia też wspierać chodzenia do szkoły, w której ciasto nie znają języka, a im nie są zbyt dużych grupach Swora swoich narodowych swoich narodowych i potrzebują potrzebują dostępu do edukacji potrzebują chcą się uczyć chcą się uczyć tak samo jak jak polskie dzieci stąd może to będzie taka trochę dygresja, ale ja bym przyjechał do Polski dziesiątym roku weźmiemy 12 lat i oczywiście jest jako o uczeń, który przed do klasy czy do szkoły w szóstej klasie jeszcze był optymalny takim otrzymała łagodnie, czyli tym takim Hiszpania nie jest krajem, który miałby jakiś głębokie relacje historyczną Buszek jestem czasów napoleońskich z polską, że się spotkają się wytykanie mitem taką reakcją obronną traktowania w z buta natomiast by im bardziej się przy Mann przypomnę przyglądam tym sytuacjom dyskryminacyjnym to bycie białym Europejczykiem, który mówi poprawnie po polsku nie widać po nim jest zbyt śródziemnomorskich czy też innego koloru skóry jest jest jakby nie niesamowitym przywilejem znaczy byłoby dobrze gdyby, gdyby instytucje takie centralne mamy np. pełnomocnika ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania, który powiedział wprost, że on uważa, że może np. zastosować dyskryminację rasową w nie hotel czy restauracji, bo to jest wolność gospodarcza czy gdyby napisać, że czarnych nie przyjmujemy albo lin jest zakaz wstępu dla czarnych Żydów czy muzułmanów wg wysokiego przedstawiciela rządu jest właściwe zgodne wg niego sprawę z konstytucją i z normami jak, więc wydają się, że z kończąc z wypłatą pieniędzy, że mamy problem od góry dodał znaczy, że za to co widzimy społecznościach lokalnych scenach poza wynikiem tego co n p . jest przekazywany w mediach, ale też z tego co co myślą przedstawiciele władzy, którzy kształtują inne nasze opinie i kształtują bezpośrednio prawo i też jego stosowanie tak zdecydowanie jest także na wszystkich poziomach ten problem ten problem jest się pojawia i tuż rano niestety jest tak, że to COS, robiąc media w tej chwili jest bardzo na bardzo to problem napędza też jak czytamy takim przykładzie z Łomży, która w, której jest sporo społeczność czeczeńska, że po ataku na portret Santor taka sytuacja tam się właśnie bardzo mocno nasiliły takie anty muzułmańskie nastroje i ich wtedy te kilkanaście lat temu też było także społeczność czeczeńska była atakowana tylko dlatego, że to były osoby, które wyznawał islam, a i teraz dzieje się dokładnie to samo to znaczy taka lawina nienawiści i napędzania tego strachu jak przenosi się na grunt tych społeczności, w których tylko ci ludzie żyją tam, gdzie są ośrodki dla cudzoziemców i często w tych miejscowościach już część tych osób, które wychodzą z ośrodków zostaje nam się osiedla tam może jeździć tam chodzą do szkół anonimy widzimy, że mimo, że muzeum jest trudniej niektórzy mówią, że od roku 1 , 5 roku odkąd, odkąd ten temat uchodźców próbujących przedostać do Europy się pojawił i to fobia, która ZOS znów zaczęła być rozpatrywana w Polsce to ma bezpośrednie przełożenie na takim ludziom się żyje jak np. dzieci w szkole też są traktowane i ona chodząca przez kilka lat do szkoły bez jakichś większych problemów nagle zaczynają być właśnie wyzywany popychany dziewczynkom muzułmańskim zrywa się z Ustki jest rozgłos dzieci nie chcą przychodzić do do domu muzułmanek muzułmanów, bo nagle się okazuje, że pojawił się jakiś problem, którego wcześniej nie było znaczy ludzie nagle widzą widzą problem w tej relacji, które wynika ze strachu zaczynają się bać zaczynają ich kierować swoimi uprzedzeniami inie i zaczynają gorzej traktować tych ludzi, z którymi dotąd żyli w oko obok siebie i wspólnie w raporcie o krok przed tym rozmawialiśmy budzący wygodnego projektu dyskryminacji dodam od pani poruszyła kwestię dziecka romskiego trudno, ale Czyżby pojawiło się ze związku z tymi od potrzeb mówi pani Dorota Bregin tak był przypadek ze Świnoujścia i był właśnie powiązania tego, o czym rozmawiamy czy tego co się dzieje w sferze publicznej przełożenia tego od razu na życie szkoły to była kwestia chyba z listopada ubiegłego roku ludzie przez Świnoujście przeszedł marsz staje się stop islamizacji Świnoujścia i następnego dnia czy kilka dni później chłopiec, który jak podały media miał cokolwiek to znaczy obco brzmiące nazwisko został pobity przez swoich kolegów strych, choć od lat do szkoły i którzy przy tej akurat sprawie nowych wzywali go od uchodźców czy to też pokazuje to ma charakter dyskryminacji, że nie trzeba przynależy dodaje, gdyby faktycznie, ale może być taki sposób z nią utożsamianych powiązanych po to, aby doświadczyć w tym przypadku przemocy motywowanej uprzedzeniami czy islamofobia łączy właśnie strachem przed uchodźcami żyją w myśl z takich sytuacjach pobić, które się w Polsce w kilku ostatnich miesiącach wydarzyły żadna z tych osób, która została pobita, ale nie była uchodźcom Aniu, chodź czynią i też osoby przyp chyba wszystkie pokoje kojarzy przypadek z Poznania kojarzy przypadek Warszawy, bo osoby, które mieszkają w Polsce od kilku lat pracują tu żyją tutaj i na sali jak właśnie tej nienawiści zostały na ulicy pod nogi oraz 19 innym nie ma jeszcze prawdziwych uchodźców to chwyt za odbiór zastępczy pojawia się w nauczycieli z UŁ, gdy mówimy w tej szkole, w jaką rolę ma do odegrania właśnie szkoła samorządy tak to prawda miejsca, gdzie ludzie żyją ludzie myślą też jest ważne oprócz tego, że szkoła powinna uczyć reagować co wtedy można zrobić mówić co trzeba powiedzieć badacz wsparcia osób, które doświadczyło aż trzeba w tym my jak mówimy sobie o tym, rozwiązaniu rząd też powinno być edukacyjne, a ty jesteś, kiedy pojawia się problem, ale my też warto podkreślić, że szkoła jest niesamowitym narzędziem, jakby kształtowania postaw równościowych to jest niesamowite to myślę, że pokazuje jest bardzo znaczący w kontekście polskim, że w momencie, kiedy pojawiła się ta fala o takich ram nie wiem i homofobicznych przekazu czy rasistowskich przekazów szkoła nie szkoła nie była szczepionką tanich nie powie nie halo uczyliśmy się uczyliśmy inaczej w naszej szkole mówiono zupełnie co innego przecież ja wiem o islamie różne rzeczy i wiem, że to nie są tylko terroryści, bo miałem to po prostu w szkole i ktoś nie pojawiło po prostu do tego faktycznie nieba, bo tego faktycznie nie ma, że szkoła nie uczy różnorodności społecznej nie przedstawia grup mniejszościowych sposób nie stereotypowych nie nazywa w ogóle tych problemów jako system oczywiście w polskich szkołach istnieją nauczycieli nauczycielki pojedyncze przypadki, ale wiem już takiej osoby są zupełnie niezwykła, które w za w zakresie swoich działań podejmują tego typu tematy, bo wiedzą o tym, że to co się dzieje w mediach 1 dnia następnego dnia jest po prostu dyskusjach młodzieży na lekcjach i życzyła tym osobom radzi, więc dać alternatywny przekaz alternatywną partię perspektywa porozmawiać na ten temat wprost, odnosząc się do sedna tego problemu w rzymskiej wydaje mi się, że z ważną kwestią jest po prostu to, że się przydałaby się żeby, żeby od góry będą też szkoły zmieniono sposób myślenia no jeśli to dom jest jeśli system edukacyjny będzie dalej myślę w tych kategoriach tych kategoriach jakich myślą lub nazwę zwykli ludzie trudno oczekiwać od niego, że będzie czegokolwiek uczy uczył innych postaw jasne, że dobrze, by było, żeby system się zmieniło, ale my to się staramy dawać takie narzędzia na takim jak po poziomie szkoły na poziomie indywidualnych nauczycieli nauczycieli, bo widzimy, że to próba oddziaływania na system w tej chwili rano nie są zbyt skuteczna wydaje się nucić np. scenariusze lekcji, które oparte są one reportażach to jest nasza najnowsza publikacja, w której dajemy konkretne scenariusze oparte na fragmentach tekstów reporterskich takiej osobie jak Wojciech Tochman Jarosław Mikołajewski Lidia Ostałowska i ta dajemy, by takie konkretne narzędzie i też przeszkoliliśmy grupa około 50 osób do tego, żeby takie zajęcia prowadzić na podstawie tych tekstów reporterskich, gdyż to zachęcamy do tego, żeby za oglądać na stronie Towarzystwa edukacji antydyskryminacyjnej można pobrać z rotą publikacja i z niej skorzystać z bardzo serdecznie paniom dziękuję my rozmawialiśmy o tym, czym zajmuje się Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej rozmawialiśmy o projekcie, który efektem jest ten raport edukacja deflacyjne ostatni dzwonek oraz o projekcie uchodźcy zapraszamy, a w studiu obecne były ani Marta Rawłuszko i pani Dorota Bregin Towarzystwo dziękuję bardzo panie, dziękując ryzykują, bo prowadzący po SLD w ramach grupy głosy przeci w przemocy dziękuję dziękuję i AJA z państwem żegnam Ewa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA