REKLAMA

Co zakłada projekt nowelizacji ustawy o komornikach? O tym prof. Zbigniew Ćwiąkalski

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2016-06-14 10:20
Czas trwania:
22:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
25 minut po godzinie dziesiątej razem ze mną w krakowskim studiu Radia TOK FM jest prof. Zbigniew Ćwiąkalski były minister sprawiedliwości witam pana bardzo serdecznie i czy do ponoć Zbigniew Ziobro myśli, że dostał od suwerena, czyli od wyborców licencja na zabijanie w na jej teraz projekt za projektem przedkłada izbie pojawił się projekt o przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa i tutaj jest taki problem, że w tym rozwiązaniu nie ma domniemania niewinności no akurat Rozwiń » ten projekt został bardzo mocno skrytykowany praktycznie rzecz biorąc wszystkich stron posypała się krytyka, dlatego że rzeczywiście na przyjmowanie założenia, że wszyscy są przestępcami to człowiek to nasz przestępca musi udowodnić, że jego majątek nie powstał w wyniku przestępstwa, ale nie odwrotnie to nie jest zaskoczenie, bo taki przepis już jest w kodeksie karnym i taki przepis już funkcjonuje Le Pen to chyba 45, a że rzeczywiście w przypadku przestępst w w ramach przestępczości zorganizowanej w domu przestępca musi wykazać, że mienie, które posiadał w chwili jego popełnienia przestępstwa oczywiście zostało uzyskane w sposób legalny, ale tutaj nie dziwimy się temu, że taka konfiskata rozszerzona ma być rozbudowana tylko szczegółom Otóż jest niewątpliwie no wątpliwe jest konstytucyjne konstytucyjnie to czy rzeczywiście można domniemywać, że każdy, kto popełnił jakieś przestępstwo to całe mienie uzyskane 5 lat wstecz też pochodzi z przestępstwa Jon musi to wykazywać, ale Trybunał Konstytucyjny jest odzyskany przez PiS, więc można powiedzieć, że licencja na zabijanie działa non niewątpliwie ja podkreślam cały czas, bo to wywołuje jakieś zdziwienie, że Anną przecież Platforma powołała 5 sędziów i od tego to wszystko się zacięło zresztą prawo i sprawiedliwość bardzo umiejętnie sąd czytał właśnie wersję przedstawia słuchaczom i ich obywatelom, a Trybunał zakwestionował wyda, ale wystarczy spojrzeć na projekt ustawy z 2007 roku złożony wtedy, o ile pamiętam nawet do Sejmu, gdzie dokładnie to samo chciano zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym miało rozpatrywać w kolejności wpływu spra w i miał rozpatrywać w pełnym składzie także nie mówmy o tym, że nagle w tym okresie teraz dopiero poprzez błędy Platformy prawo i sprawiedliwość musi odzyskiwać Trybunał te zamiary już było w jutro komisja Europejska spodziewa się odpowiedzi polskiego rządu na jej zastrzeżenia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego pani premier odpowiada, że odpowie w odpowiednim czasie, czego chyba spodziewa, bo są oczywiście znowu przewlekania odpowiedzi jakich półśrodków informacji o tym, że właśnie Sejm obraduje na psy kolejną wersją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym na pewno będą to takie odpowiedzi, które mają na celu tak naprawdę nie odpowiedzieć w każdym razie do niczego poważnego się niezobowiązująco, ale czy ustawa jest w ogóle tutaj gromadzono, bo rozumiem, że komisja wenecka apeluje o opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego o przestrzeganie tego wyroku na jego zaprzysiężenie w legalnie wybranych sędziów ma, ale ustawy się cały czas udoskonala, którzy chyba trzecia wersja ustawy procedowana przez Sejm jedno i oczywiście zawsze jest argument, że sprawy nie są zakończone, więc nie można jeszcze ostatecznie ich rozstrzygnąć po jedno i myślę, że to ustawa nie ma nic dorzeczy po prostu no to prawda oczywiście, bo wystarczy wykonać orzeczenie ogłosić je Trybunału Konstytucyjnego zaprzysiągł 3 sędziów, którzy jednak nikt tego w zasadzie nie kwestionuje zostali wybrani legalnie i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale właśnie o to chodzi, żeby tego nie zrobić panie profesorze się pana zapytać o projekt ustawy o komornikach, który wczoraj w lesie przedstawił minister Ziobro wraz z premier Beata Szydło dał ten projekt zakłada poszerzenie władzy nad komornikami dla prokuratora generalnego, ale także rozszerza uprawnienia policji podczas czynności komorniczych no i pozwala zapobiec jak sądzę takim sytuacjom z miejsca do czynienia jeszcze całkiem niedawno, że komornik przychodzi i Bogu ducha winnemu człowiekowi, który po prostu w sąsiedztwie zabiera ciągnik czy samochód na jak wiele jest jak zawsze jest wiele tutaj nieporozumień przede wszystkim praca komornika jest bardzo specyficzna to nie jest tak rząd siedzi za biurkiem mi dłużnicy przychodzą zwracać pieniądze on tylko wpisuje do zeszytu ile tych pieniędzy ZUE rozumiem panie ministrze, że test niewdzięczna praca, ale niech pan pozwoli, że aż tak strasznie nie będziemy się użalać nad losem Komor no nie, ale musimy pamiętać z drugiej strony, że mamy do czynienia z wierzycielami, czyli ludźmi, którzy powierzyli komuś pieniądze pożyczyli te pieniądze i nie mogą się doczekać zwrotu, ale wykład dr powiedziałem są skandaliczne w Jurze prawda, ale jeżeli firma Tsantali zabierają ciągnik, choć nie ma nic wspólnego z wierzycielem i nie jest jego dłużnikiem netto jest tu coś nie tak no ale związki zawodowe oraz zawodzą instytucje kontrolne, ale ile tych przypadków było ile o 3 mówimy, a wie pan ile jest czy czynności komorniczych to poszczególni komornicy prowadzą tysiące spra w czasami kilkadziesiąt tysięcy spra w duże kancelarie co oczywiście też jest nieprawidłowe także ja nie potępiam samego projektu uważam, że nie może zrozumieć czemu przyjrzeć panie ministrze co się panu podoba w tym projekcie, a co wymaga jeszcze zastanowię no np. wątpliwe jest to czy czynności wykonywane poza biurem będą za każdym razem nagrywane czy filmowane Ano, dlatego że przecież tam trzeba ich dźwięki głos nagrywać no, więc kto Toma finansować komornik ma zatrudniać kamerzystę, który będzie filmował te wszystkie mają różne zabawy teraz to taniocha każdy ma w telefony takie urządzenia, ale komornik nie będzie jednocześnie sam filmował prowadził czynności komornika do czasu prowadził swoje swoje czynności przez asesora teraz już, że będzie musiał osobiście przystępować do tych działań to może asesor no to prawda to znaczy naradzie zimą można sobie wszystko oczywiście wymyślać tylko da przecież niedawno był projekt, żeby znowu Stali się urzędnikami krok dalej, żeby byli na pensji stałej miesięcznej na to oczywiście byłby nonsens, dlatego że sprawność tych czynności komorniczych egzekucje spadłyby skuteczność spadłaby bardzo znacznie także nie o to chodzi natomiast na pewno nadzór ministra, owszem, proszę bardzo dalej ograniczenie ilości spra w prowadzonych przez posłów poszczególne kancelarie był np. 1 komornik i kilkunastu asesorów wprowadzono 5060  000 spraw no to już rzeczywiście była fikcją, ale to znaczy, że komorników za mało i komorników jest za mało tylko w 2 maja nikt nie może nie może go wstyd mi proszę zobaczyć jeszcze, jaka jest skuteczność skuteczność często jest kilkunastoprocentowe, a także to nie jest tak, że komornicy odzyskują wszystko co im się powietrze robota tak mówił ten słynny szatnia zniesie, skąd wezmę jak nie ma, bo co prawda, ale czasami ci dłużnicy ukrywają swój majątek po to, właśnie, żeby komornik nie zabrał go n p . co teraz będzie wątpliwe wątpliwe będzie to, że komornik musi wykazać, że jakiś przedmiot stanowi własność danej osoby, a nie tylko rząd pozostaje w jej władaniu to jest jego udowodnić to jest głęboka logika na, jeżeli do tej pory było tak, że samochód stał na mojej parking był to Pański samochód przychodzi komornik zabierał to przecież to jest jakiś ponury absurd no ale teraz przychodzi komornik chce zabrać telewizor, a człowiek mówi kolega zostawił na przechowanie no to lodówka nie lodówka też jest babci i jedno to może jeszcze coś innego motocykl nie motocykli syna i dobrze i że jest jak wejście do sytuacji, bo z całą pewnością oczywiście, szczególnie że będziemy mieli policję, która będzie komornikowi obowiązkowo towarzyszyć w tych czynnościach zewnętrznych, gdzie zasiliło dochodzi do odebrania przedmiotów czy do wejścia do pomieszczeń komornicy mówią, że państwa policja nie ma pojęcia o naszej pracy, dlaczego policja ma niby rozstrzygać takie z policją nie ma rozstrzygać go policja ma towarzyszyć, czyli nie będzie tego, że komornik będzie siłą przełamywał opór dłużnika tylko kolizja w zlotego, choć policja to słusznie, bo przecież policja jest od zapewniania porządku od rozstrzygania o tym czy doszło do naruszenia czy nie ewentualnie poszczególnych przepisów, ale już na szkodę uprawnienia policji, która ma możliwość powstrzymania komornika w przypadku konkretnych czynności no to już jest wątpliwa prawda James, ale dalej na skos słuszne jest niewątpliwie też to, że komornik będzie musiał mieć wykształcenie prawnicze dziś nie musi mieć wykształcenia prawniczego, a 13 common w Wimbledonie po AWS jest po fizyce po polonistyce na teraz będzie musiał mieć wykształcenie prawnicze będzie miał 7 lat do uzupełnienia tego co jest słuszne natomiast na pewno słuszne po panie profesorze niech nas najwyższe strzeże przed komornikami dobrze by było, żeby ich praca była skuteczna i sprawiedliwa jest dziesiąta 43, a w krakowskim studio Radia TOK FM razem ze mną prof. Zbigniew Ćwiąkalski były minister sprawiedliwości i by prokurator generalny panie profesorze jak pan sądzi, o co właściwie chodzi władzy i PiS-owi w sporze o Trybunał Konstytucyjny czy tez w ogóle gra Warta świeczki z punktu widzenia władzy na pewno, dlatego że chodzi o to, żeby nie było kontroli zewnętrznej, żeby praktycznie rzecz biorąc można było uchwalać wszystko to co się zechce, ale z drugiej strony kłopoty w Unii Europejskiej kłopoty w stanach Zjednoczonych wreszcie kłopoty jeśli chodzi o naszych partnerów zagranicznych i może to rzeczywiście odbić się nam wszystkim czkawką jeśli chodzi o o pieniądze o naszą uwagę w Unii Europejskiej na myśl, że władze nie doceniły tego oporu, a w szczególności nie doceniły tego, że Amerykanie się opowiedzą tak jednoznacznie również wydaje mi się, że przypuszczano, iż Unia Europejska zajmie się swoimi problemami, a więc imigrantami konfliktami wewnętrznymi Brexitem i t d. tymczasem okazuje się, że tak się nie stało i teraz bardzo trudno jest wyjść z tego klinczu no bo co można zrobić to pan prezes Kaczyński powiedział, że jakiekolwiek ustępstwa byłoby kapitulacją, więc kompromis, gdzie nikt niczego nie ZUS nie ustępuje nie jest kompromisem w związku z tym interpretacja kompromisu, że byłaby to kapitulacja nie prowadzi do rozwiązania problemu, a nie uważa pan, że prezes Kaczyński nie spodziewał się także oporu wewnętrznego jeśli chodzi o sprawach walidacji Trybunał Konstytucyjny w Konstytucyjnego znaczy skala protestów w tej sprawie go chyba zaskoczyła, bo z całą pewnością tak, ale z drugiej strony pamiętajmy, że to są przede wszystkim środowiska wielkomiejskie to nie jest także ludzie na wsiach czy małych miasteczkach organizują się i tworzą komitet obrony demokracji tam się odbywają manifestacje to usługa raczej protesty dużych miast zresztą, jeżeli nawet 20 miastach odbywają się tego typu manifestacje NATO to są miasta w zasadzie ponad 100  000 mieszkańców mówi z panią profesor chciał pana zapytać o krytykowaną zarówno przez Rzecznika Praw Obywatelskich, jaki także przez komisję wenecką ustawę o policji i nic tzw. ustawę antyterrorystyczną to jest dobre prawo złe prawo, gdzie są zagrożenia czy problem polega na tym, że oczywiście każdy kraj w związku z zagrożeniami z terroryzmem wprowadza mniejsze bądź większe obostrzenia, ale nawet Amerykanie po 2011 roku wycofali się nie jest ich radykalnych ograniczeń, które wprowadzili po zamachach terrorystycznych, które przecież wszyscy znamy i wcale tej ustawy amerykańskie nie są tak rygorystyczne jak to w tej chwili się próbuje zrobić w Polsce problem polega na tym, że w zasadzie nie ma kontroli nad tymi decyzjami, które tam mogą zapadać no ja rozumiem, że cudzoziemcy mogą podlegać pewnej kontroli, ale nie może być to także każdy cudzoziemiec potencjalnie będzie traktowany jako terrorysta albo, że można podejmować wobec nich określone działania, ale w ogóle sądeccy nie będzie tego kontrolować, a tutaj jest problem inwigilacji podsłuchów dostęp do korespondencji dostępu do architektem naszego życia w internacie, a my na tym polega problem właśnie, że jednak w zmiana jest, chyba że służby mogą mieć taką pokusę, żeby wykorzystać to niewłaściwie to służby zawsze mają taką pokusę to niezależnie od kraju Barbary do zrozumienia, że służby otrzymują współpracowałem przez ze służbami jako prokurator generalny minister sprawiedliwości także mam wyobraźni o tym jak wygląda skala podsłuchów, kiedy gdzieś się stosuje jak wyglądają kwestie związane z bezpieczeństwem państwa także z mam tutaj dość dobrą orientację, ale myślę, że nie ma pan złudzeń też dlaczego, dlaczego służby uważa pan zawsze mają pokusę, żeby wykorzystać niewłaściwie nią wiele informacji nie zawsze mają taką tendencję, ale zawsze chcą wiedzieć więcej i zawsze będą interpretować przepisy na swoją korzyść, a nie tak, żeby się ograniczać w tym co ewentualnie mogliby w danej sprawie zrobić, a poza tym to zależy w dużej mierze także od osób, które tymi służbami kierują Nowak to jest pytanie nawet chyba nie takie czy chcą wiedzieć więcej tylko po co chcą wiedzieć co znaczy, że po to, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo uchronić przed atakiem terrorystycznym czy czymś takim to rozumiem, ale jeżeli chcą wiedzieć po to, żeby n p . ma on mieć haki na grunt dla kogoś na konkurencję polityczną biznesową czy jakąkolwiek inną sam sobie pan odpowiedział na to pytanie poza tym to jest tak, kiedy i w jaki sposób się niszczy to dotąd dokumentacje czy to co zostało uzyskane choćby z podsłuchu władz jest nieprzydatne no przyznam szczerze, że szwankuje kontrola w tym zakresie ze strony organów, które byłyby wiarygodne niezależne na problem polega właśnie w ogóle na tym, że dzisiaj obywatel nie bardzo będzie miał się gdzieś do kogo odwołać no bo prokuratura raczej trudno mówić w tej chwili o tym, że prokuratura była niezależna rada, żeby prokuratura kurator zginęła pod oddziaływaniem politycznym prokurator generalny, a jednocześnie minister sprawiedliwości ma w rynku coraz większą władzę no i podlega mu prokuratura z natury rzeczy i tam już zaprowadził swoje porządki w ale chciałem pana zapytać co z sądami sądy są niezawisłe w Polsce, ale usłyszał ze środowisk prawniczych, że jest bardzo wiele patentów na ukrócenie tej firmy już mamy w zależności, że zło reorganizacja mówiąc delikatnie krajowej rady sądownictwa już została zapowiedziana moc jakiś tam nieoficjalnych informacji czy mniej oficjalnych informacji wynika, że sądy, a w szczególności te na dole rejonowe miałyby zostać całkowicie zreorganizowany no niektórzy mówią, że nawet ponownie od sędziów odbierano, by ślubowanie co go konstytucyjnie byłoby wykluczone, ale co dzisiaj znaczy konstytucja na coraz mniej oddano, gdy nie ma jakiś przesady w przestrzeganiu konstytucji, ale co oznacza w praktyce ta reorganizacja oznacza co minister sprawiedliwości tym osiąga w tym to graczy nie wiem co osiągnie, bo można sobie wyobrazić dość łatwo, że zwiększy uzależnienie sędziów od władzy na dzisiaj, ale on z osób, bo choćby poprzez awans no bo akurat z być może minister sprawiedliwości będzie decydowało o tym w jaki sposób, kiedy sędziowie będą awansowani krajowa rada sądownictwa, która zostanie zreorganizowana, gdzie zostaną wykluczeni np. prezesi sądów, a znacznie większy udział uzyskany uzyskają młodzi sędziowie sądów rejonowych to być może też będą bardziej skłonni do respektowania wniosków, które tam będą ze strony ewentualnie ministra sprawiedliwości wpływać na różne są możliwości manewrowe zrobi to co pan szkicuje to jest przerażające, bo mamy do czynienia z zakwestionowane niem na podstawowej podstawowego trójpodział władzy też na tym właśnie problemy z lewackiego ruchu na tym problem polega, bo jeżeli chodzi o przeciętnego człowieka to on tam z Trybunałem Konstytucyjnym się specjalnie nie zajmuje, dlatego że na nie bardzo potrafi sobie przełożyć decyzję Trybunału Konstytucyjnego na swoją indywidualną sytuacją, ale Echa szkoda oczywiście, ale tak świadomość w tym zakresie znacznie wzrosła natomiast, jeżeli chodzi o sądy na to jak wyobrażamy sobie, że np. ktoś występuje przeciwko skarbowi państwa w sytuacji, kiedy sędzia nie byłoby niezawisły i na wątpliwe, jakby w każdym razie takiej sytuacji nie chciał, tym bardziej że jestem praktykiem i w sądach występuje na dzisiaj jest sytuacja dobra, choć idealna, bo wiadomo, że zawsze można sądy mogą działać lepiej tylko pod płaszczykiem poprawy tego działania skuteczności szybkości działania nie można dokonywać w sądach rewolucji zresztą my wcale nie jesteśmy tacy najgorsi, jeżeli chodzi o sprawność sądów mieścimy się mniej więcej w połowie średniej Europejskiej na, chociaż daleko nam do ideału w wadze do ideału zawsze jest daleko proszę pokazać instytucje, które idealnie funkcjonuje ministerstwa też nie funkcjonują, ale ciekaw jestem co na te zmiany na te tata plotki mówi środowisko sędziowskie toczy się już w środowisko sędziowskie w Polsce ma w ogóle jakikolwiek jakąkolwiek możliwość presji polemiki protestu Noma oczywiście, bo przecież zgromadzenie ogólne u siebie powiedział Sąd Najwyższy się wypowiedział są stowarzyszenia sędziowskie Iustitia i inne także sędziowali Paweł możliwość wypowiada wypowiedzieli się także w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego jak sądzę to jest też solo wokół ministra sprawiedliwości, ale przypuszczam znaczy może nie tylko ministra sprawiedliwości, ale raczej chyba całego rządu także to nie jest indywidualna decyzja ministra sprawiedliwości minister sprawiedliwości realizuje politykę rządu, ale na Jaś zastanawiająca rozumiem, że sędzia mogą się wypowiedzieć tylko, że jesteśmy na drodze do baz sali z racji kolejnych sądów najpier w sądu Konstytucyjnego teraz kolejnych sądów i ta jest już rzeczywiście groźne co znaczy, bo znajdą w w 1 ręku skupiamy ogromną władzę w żyjemy nad ranem zlany demokracji, więc idziemy dalej, ale chodzi o stronę nie było eCall nie chodzi o to może jeszcze dyktatury to nie, ale w każdym razie jakich rządów bardziej autorytarnych natomiast chodzi o to, żeby nie było tak, że ktoś za parę lat powie no to dlaczego się nie sprzeciwiali się, dlaczego nie mówiliście, że w ten sposób nie można Ol i słusznie, bo później zarzucali sobie także sami sędziowie siedzieli cicho i się wszystkim godzin od 1 jak myślę przez 20 bilety już 7 lat prawdo do osiemdziesiątego dziewiątego roku przywiązali się do demokracji i chyba tak łatwo nie chcemy jej oddać i zrezygnować z naszych praw obywatelskich no właśnie nie chcemy prof. Zbigniew Krzan Ćwiąkalski były minister sprawiedliwości były prokurator generalny był moim państwa gościem bardzo dziękuję dziękuję za tę rozmowę już niedługo informacje Radia TOK FM to o jedenastej, a po jedenastej moim państwa gościem będzie Michał Olszewski redaktor naczelny krakowskiej gazety wyborczej i będziemy rozmawiali o opóźnieniach w wypłatach z programu 500 plus jest takie podejrzenia, że samorządy opóźniają celowo te wypłaty, gdyż im się to opłaca bądźcie państwo z nami w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 40% taniej!

KUP TERAZ 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NULL
Array