REKLAMA

Dlaczego palma na rondzie jest lewicowa? O Pakcie Amsterdamskim, czyli nowej wspólnej polityce miejskiej w Europie

Światopodgląd
Data emisji:
2016-06-14 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
osób pod blok w błąd w 2 i Agnieszka Lichnerowicz w studiu w Warszawie studiu Radia TOK FM jest Marta Żakowska z magazynu miasta i zaraz publika dzień dobry dzień dobry, a przez Skypea połączyliśmy się z Wojciechem Kłosowskim ekspertem i rozwoju lokalnego, który pracuje w Łodzi i w gorzowie dzień dobry dzień dobry chciałabym, żebyśmy opowiedzieli słuchaczy, żeby państwo powiedzieli słuchaczom trochę mu w pakcie amsterdamskim, który wspomina myślą o nich kilka razy Rozwiń » światopoglądzie, ale i tak dosyć pobieżnie, ale w sumie przez polskie media przyszedł niemalże niemalże niezauważony, a uważany jest za kamień milowy został podpisany 30 maja w Amsterdamie podczas nieformalnego spotkania ministrów ds. rozwoju teraz mogą nie możecie państwo nie pamięta ciągle jest prezydencja Holendrów, choć jest najbardziej zurbanizowany kraj w Europie no, więc co to jest pakt amsterdamski wzrastać wraz z Marty Żakowski dzień dobry stres państwu część Wojtków paktu Anders Group test PET TM ster damski to jest nowa Europejska agenda miejska, która wyznacza kierunki przede wszystkim kierunki właśnie działań różnych strategii, które już realizowanej strategii, które będą realizowane w kontekście rozwoju Miejskiego w kontekście rozwoju Miejskiego w pojmowania go w tym przede wszystkim zrównoważony sposób i to w takim kontekście w jakim my dyskutujemy o zrównoważonym rozwoju miejskiej w Polsce, ale też w takim kontekście, który jeszcze jest nam obcy, bo w prostych założeniach ledwo głównych, czyli 12 obszarach, w których pakt dotyczy, ponieważ takie rzeczy jak jakość powietrza związane z nią m. in. mobilność miejska jak dobra polityka mieszkaniowa z w różne formy lokali mieszkalnych do dostępnych zarówno z zasobu Gminnego jak i prywatnego, ale też takie rzeczy jak np. Okrężna ekonomia, która jeszcze w Polsce jest bardzo słabo rozwiniętej słabo znane czy takie rzeczy jak zrównoważony model energetyczny, który stroni wciąż jednak też jesteśmy jakoś tam do tyłu to zwrócę się raz do Wojciecha Gąssowskiego nazwałby pan to kamieniem milowym to porozumienie ten pakt amsterdamski to jest bez wątpienia bez wątpienia, bo wciąż pamiętać o tym, że chyba 70 % około 80 % Europejczyków posłów mieszkańcy miasta, a jak ktoś lubi wskaźniki ekonomiczne to Europa chyba 85 % na Kujawach Henryk wytwarza właśnie w miastach krótko mówiąc to, jakie my będziemy mieli miasta jak będziemy myśleli o rozwoju miast w Europie wpływa ono na życie olbrzymiej większości Europejczyków i tu mamy znakomity przykład takiego głębokiego i kompleksowego myślenia o o rozwoju miast i nad tym wszystkim w bardzo wyraźnie widać myślenie o jakości życia miasta, a nie tylko produktywności miast i jakości życia bardzo głębokim sensie turbo wojen tylko orzechy też, że po pierwszym z tych 12 kierunków działania, o których mówiła Marta jest włączanie i migrantów uchodźców i nie bez powodu jest 1 pkt 1 gdy, ponieważ nie ma co się łudzić Europa o tym wie o Polsce możemy się jak jeździ na koniec złudzeń, ale my nie unikniemy Europie schronienia fal imigrantów w tej chwili się stykam z polityczną w swoim pierwszym Hoegstroem za chwilę będziemy mieli migracje klimatyczne w skali świata euro ogłosił światu przygotowana i tu jest myślenie właśnie w takiej perspektywie myślenie o przyszłości miast europejskich w kontekście wyzwań światowych i po bo odnoszą się do tego wątku, którym pan wspomniał migrantów rozumiem, że entuzjaści tego porozumienia tak jak czytam komentarze uważają, że pakt amsterdamski pokazuje jak jest takim uznaniem rosnącej roli miast i również w tym sensie że, gdy państwa, a ich rządy reagowały z opóźnieniem albo z pewnym wahaniem wobec przyjeżdżających tutaj w ostatnim roku czy już 2 latach masowo migrantów natomiast już postawione wobec tego wyzwania muszą się zmierzyć i samych, jakby na własne banki brały organizowanie czasami dla nich noclegu w rzeczy procesy integracyjne czy, że ten kryzys migracyjny, jeżeli go tak nazwiemy go też pokazał ogromne możliwości ami i jakie mają miasto w radzeniu sobie drużynę z różnego rodzaju problemami bym się państwo zgodzicie Marta Żakowska zgadzam się i nie to co pan wnosili przed przede wszystkim tak jak podkreślacie w kontekście kryzysu migracyjnego, ale też w kontekście innych ważnych palących problemów miejskich to właśnie współpracę z 1 strony przede wszystkim Unii i administracji centralnej z miastami, ale też współpracę głębiej rozumiane, czyli współpraca pomiędzy miastami i sektorem biznesu pomiędzy miastami i uniwersytetem uniwersytetami innymi jednostkami naukowymi i przede wszystkim pomiędzy administracją miejską tymi sektorami, które właśnie wspomniałem i mieszkańcami i to co ciekawe to tak jak pani mówi w kryzys migracyjny w momencie treści pojawiło się w dziób pokazał, że pierwsza i i najskuteczniejsze inicjatywy rodzą się z 1 strony w miastach z drugiej strony wychodzą to właśnie od w organizacji pozarządowych mieszkańców i jak tak samo dzieje się w w wielu innych obszarach tych których, która tak, że na warsztat, ale ciekawy jest też proces ich właśnie w tym kontekście w jakim tempie powstał, czyli szerokie konsultacje społeczne, które doprowadziły do tego, że już w preambule tego dokumentu i w każdym z tak naprawdę z kroków które, którą przewiduje i kierunków tron wyznaczają podstawową rolę odgrywa w niej szeroko pojętą współpracę z różnymi sektorami w tym przede wszystkim z mieszkańcami, czyli Unia odpowiada w ten sposób na złom deficyt demokracji tzw. deficyt demokracji my ogromne pole wiedzy zasobów kno w how know ho w i i narzędzi, które są wypracowywane oddolnie, a z drugiej strony w włączyła ten fakt, że jest tego świadomy w sam proces pisania tego dokumentu ja brałem udział w lutym i mają w miejsce takiej sieci i 10 × się mniej lub, która jest holenderską sieć utworzoną przez tamtejszą Krka organizację pozarządową, która przekonała ministra holenderskiego odpowiedzialnego za sprawy miejskie do ścisłej współpracy przy tworzeniu tego dokumentu ściągnęła aktywistów z 28 krajów i my wypracowaliśmy obywatelskie rekomendacja tego dokumentu one zostały uwzględnione w tę część z nich zainspirowała do kolejnych fajnych kwestii, które w tym dokumencie się pojawiają czy zostały uwzględnione bezpośrednio i bez dowód na to, że musimy stawiać różne oferty z partii, zanim przejdziemy do dołu do konkretów, gdy są coś co ten pakt amsterdamski może zmienić, jakie konkretne inicjatywy może spowodować wyjście do Wojciecha Kozłowskiego zwrócę się z takim ogólnym pytaniem to znaczy też, ale też, o czym mówi Marta Żakowska mówiła w inny prof. Jan Zielonka, który bywa tutaj gościem Światopodglądu z Wall w swojej książce o kryzysie Unii Europejskiej jak wskazują taki kierunek, w którym m. in. miasta obok organizacji pozarządowych, ale też obok oczywiście rynków finansowych muszą odgrywać coraz większą rolę w przyszłości będą odgrywać coraz większą rolę ludzie są metropolie Londyn jest większy niż pewnie kilka krajów Unii Europejskiej czy pan też to postrzegam w takich geopolitycznym taki geopolityczny kierunek rozwoju Europy i Unii Europejskiej, czyli taki trochę emancypacja miast i rosnące znaczenie musimy zrobić jednak pewne zastrzeżenie my sobie na razie nie uporządkowaliśmy co mam namyśli mówiąc ich miasto w Polsce oraz usłyszymy takie zwroty typu miasto prowadzi dialog z mieszkańcami miasto podjęło decyzję banku od podatku od dziś w Europie cieszcie się mówi miasto prowadzi dialog z władzami włoży przez UE porozumie się wspólnoty mieszkańców w tym ich reprezentacja oddolne zorganizowanej grupie organizacja ruchu i t d. administracja służy miastu, gdy u nas jeszcze cały czas pokutuje takie myślenie, że miasto tej władzy ja bym powiedział chyba także, że zgadzał się z tym, że miasto będą odgrywały coraz większą rolę pod warunkiem, że ceny połączeń w perspektywie to niech władze miejskie, by nie zgadzam się z tym co trzeba by mówić, że burmistrzowie będą rządzić światem burmistrzowie będą słuchać świata tego najbliższego wokół siebie, czyli 3 mieszkańców swoich miast, które zorganizowanych wespół ze wspólnoty i tym naczelny rzeczywiście miasto jako zorganizowane żywe aktywne oddolnie wspólnoty mieszkańców będą za chwilę kluczową ważne w skali świata pogrążył w sobotę dzielny straciliśmy po skale, w której można się było spotkać na obozie od 6 Unia da się zmienia to są ci tysiąckrotnie większe od miast starożytnej, ale za to uzyskaliśmy różne formy organizowania się, że kiedyś nie było dostępnych odnowa możemy być właśnie prawdziwą wspólnotą w skali miasta do tego strzelił tuż przed przywozem przerwę, ale wróćmy do tego wątku jak właśnie myślenie o miastach może pomóc rozwiązać ten problem deficyt demokracji, którym tak wiele ostatnio mówimy po informacjach Wojciech Kłosowski i to jemu przed przerwą jeszcze Marta Żakowska jest tutaj w studiu w Warszawie informacja pani wraca my, a świerk lub pod blond zdobycz w reż Agnieszka Lichnerowicz państwa moimi gośćmi cały czas są Marta Żakowska z magazynu miasta i respublika i przez Skypea jesteśmy połączeni z Wojciechem Kłosowskim ekspertem w rozwoju lokalnego w Łodzi w gorzowie i rozmawiamy o podpisanym 30 maja w pakcie tzw. pakcie amsterdamskim, który jak rozumiem, że został uzgodniony przez 120 miast europejskich na jej stawia na jak wskazuje priorytety rozwoju miast, które to rozwój ma być zrównoważony i wśród tych priorytetów oczywiście jest środowisko, czyli m. in. walka ze smogiem w kwestiach mieszkalnictwa, ale też polityka względem migrantów uchodźców takie wyzwanie jak starzenie się z społeczeńst w w tym, że na początek teraz dobrze państwu, żebyście mieli możecie słuchaczom pokazać, dlaczego o tym, fakt jest taki kluczowe znaczenie ma nawet w 1 dziedzinie wskazać, jakie może mieć waszym zdaniem pozytywne konsekwencje nie mam już też jest do Marty Żakowski w paczce przede wszystkim zakłada współpracę tak jak już mówiłem wcześniej między różnymi aktorami społecznościami organizacjami pozarządowymi instytucjami naukowymi i t d . i w ramach w ramach mechanizmów, które on wprowadza powstanie 12 partnerstw, które będą przez nich w ciągu 3 lata wypracowywały w danym obszarze, bo tak to nawet 12 obszarów tematycznych 12 wyzwań przed którymi jak stwierdza stają obecnie przede wszystkim miasta europejskie i meta 12 partnerstwo będzie z wypracowywać i następnie wdrażać rozwiązania w konkretnych obszarach i tras, dlaczego to jest ważne, jeżeli weźmiemy sobie na warsztat np. jakość powietrza i obszar, który jest też się pojawia w pakcie związany z nim, czyli mobilność miejską mobilność miejska, czyli wkroczyli komunikację, czyli jak się poruszamy pomieszczenia, ale nie tylko w takie sposoby jakich jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni czyli jakie możemy odczytywać jako obserwujemy przestrzenie publiczne polskich miast, czyli przede wszystkim samochody i autobusy tramwaje tylko zrównoważona mobilność oznacza przemieszczanie się po mieście, który wprowadza pewne priorytety i pierwszym priorytetem jest pieszy, jako że wszyscy jesteśmy pieszymi ci, którzy prowadzą samochody jadą autobusem i ci, którzy idą też rower piechotą czy jadą rowerem następnie użytkownicy transportu publicznego później kierowcy, jeżeli np. wjedziemy na warsztat, który ten obszar, który jest dość już omawiany w polskich miastach czy zrównoważona mobilność to możemy liczyć się w ciągu najbliższych lat 1 z warstw ner w, który powstanie dzięki nim treści aktu pracuje na podstawie diagnoz różnych miast konkretne rekomendacje i w ich konkretne mechanizmy, które pozwolą wprowadzić nowe rozwiązania, czyli on powyższe wskazuje priorytety po drugie, inne finansowanie ma być do diewięćdziesięciu miliardów euro nawet do 2020 roku do miast popłynąć, który rozwiąże drużynę tak różnych programów, które mają te priorytety sfinansować dotrą zwraca się z do Wojciecha Kłosowskiego z podobnym pytaniem jak mógł pan wskazać właśnie słuchacza, żeby zrozumieli, dlaczego pana zdaniem jest dziś taki kamień milowy kluczowy jest ten pakt amsterdamski, gdyż to na 1 z portali wał w taki bardziej prawicowości konserwatywnych umowa daje ogromne możliwości wpływania na lokalną politykę organizacjom lewicowym, w którym pod pretekstem szerzenia rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju mogą promować najbardziej skrajne zachowania moralne w 2 i polecono jako, ponieważ ja nie jestem specjalistą chorób u 2 kwestii i nie wiemy i Stanów lękowych, więc nie umiem odpowiedzieć na NATO co ten prawicowy portal napisał tylko jak już chcemy się bawić, że ostatnio któryś z publicystów palmy w Katowicach nazwał lewackim rozwiązaniem spółki może otworzymy konkurs dla słuchaczy, dlaczego pan Meissner Mocka moje brałbym tego poważnie zawsze w miastach oprócz szkół normalnych mieszkańców mieszkali też tacy, którzy się obawiali zmian, a miasto w historii w ogóle zawsze był przestrzeniami zmiany w Chile obawiający się ich nie umieli powstrzymać na szczęście dzięki temu się cywilizacji oraz dlaczego dla mnie ten chłopak jest tak ważny, dlatego że on przykłada, gdy w skali całej Unii ciężar z rozwoju poprzez takie procedury, które mają gdzieś na szczycie, bo im uzyskać konsensus, czyli 3 bardzo długo negocjować ich cała procedura się tylko wtedy, kiedy najbardziej niezadowolony się na końcu zgłoś się od kiedy mamy do czynienia z odwrotnym procesem poznawczym miasta są silnie zależy, ale miasto się nawzajem podglądają co, który czeka wyborowi kupił od siebie proszę zobaczyć ziemię w Polsce w większości miast w tej chwili mamy budżety obywatelskie czy budżety partycypacyjne później nazywany żadnej ustawy nie ma na ten temat po prostu miasta podpatrzyły, bo od miast zagranicznych i jedno po drugim jak od drugiego podpatrując, ucząc się z opiewały dobre prawo obywatelskie rozwiązanie nie czekając na decyzje odgórne tak działa cały pakt amsterdamski proponuje dziedziniec wokół, których skrzyknął się najbardziej aktywny miasta wypracują coś ciekawego i chyba nawet nie będzie tak istotne, że w skali Unii pewne rzeczy zostaną uchwalone i polityki tylko, że będzie upowszechnione i miasta z własnej inicjatywy z własnej woli będą od siebie kopiować dobre rozwiązanie to jest jest jest niezwykle istotne jeszcze, że to wcale nie dotyczy tylko wyłącznie wielkich metropolii pani redaktor podał przykład wielkiego Londynu i hala Globus, ale co rzuca jak byśmy chcieli podawać przykłady innowacyjnego mieszka z rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa w Polsce od pewnego dnia byśmy podali jak puszczam w zakresie od nagrody i powiatowe Brzeziny koło Łodzi są miastem, w którym którym siedzieli w dół w skali Polski i częściowo w skali Europy tak innowacyjne rzeczy, że jest się czym chwalić się co pokazywać ta innowacyjność miast po jest być może Motor napędzający całą Unię Europejską na najbliższe lata i bardzo dobrze, że jest to zorganizowane tak, że miasto ma już 3 godziny 12 grup tematycznych wypracowywać rozwiązania i oprócz mechanizmu odgórnego uchwalenia pewnej polityki Europejskiej będzie też dział ten mechanizm naturalnego podpatrywania pobierania od siebie rozwiązań, które się w praktyce sprawdzają Marta Żakowska pamiętajmy też, że pakt amsterdamski jasno stawia na współpracę regionalną i na współpracę w ramach obszarów funkcjonalnych, czyli zakłada, że wiele z tych problemów rozwiązywać trzeba na poziomie regionu czy jakiegoś terytorium nie na poziomie administracyjnym gminy jakimi, jaką jest miasto i to ma ogromne znaczenie w kontekście rozwiązywania wielu problemów często się okazuje się chociażby takie rzeczy jak przystosowywanie się do zmian klimatu zapobieganie im wzmaga wymaga właśnie współpracy różnych mini różnych środowisk a, a nie poszczególnych miast podobnie podstawą tego paktu i tej wspaniałej pierwsza myśl podkreślać jest ewidentnym, gdyż żąda wspomnieliśmy współpracę z różnych jednostek, czyli właśnie to, o czym też Wojtek mówił re definicja tego czym czym jest miasto, ale z drugiej strony jest w fakcie pada hasło hasło i wyzwanie, jakim jest diagnozowanie w konkretnych na konkretnych obszarach różnych procesów społecznych, które już się pojawiają i które są odpowiedzią na problemy i wysłania miast oddolną mieszkańców i wesoło małej dużej rzeczy tak małe jak ogrody społecznościowe, które pozwalają jednoczyć wspólnoty diagnozować ich problemy i t d. i duże jak przedsięwzięcia w Polsce Grecji i ich nie mamy w dużej skali, ale przedsięwzięcie kooperaty w mieszkaniowych, które trzeba było do niej są odpowiedzią na nas na jakiś tam problem w obszarze polityki mieszkaniowej to fakt po podkreślają w preambule pada kilka razy słowo obywatele współpraca z obywatelami czy też stworzenie miasta przez obywateli i i to na pewno jest też ogromny krok bardzo ważne dla polskich miast, w których wciąż płynie przez system nie jest oczywiste wyjściową ostatnie pytanie chyba więcej nie zdążymy do Wojciecha Kłosowskiego to znaczy jak bardzo mieszkańcy polskich miast będą brali w tym udział to znaczy jak Londyn biorąc pod uwagę nie tylko teorii zapisy w akcie, ale praktyka politykę, którą mamy i t d . tak dalej bardzo pan myśli, że żal, że to wzmocni to polskie miasta albo albo w ogóle przeżycie dla ich mieszkańców jak ja jestem wielkim optymistą, bo pierwsze w głąb byśmy zrobili ja wiem, że drogo, bo jest wzrostu ogólnego narzekania na nasze rozwiązania, ale po pierwsze jako Polska zrobiliśmy znakomity krok w kierunku tego, o czym mówi Bart odzieje prowadziliśmy 2 w ubiegłym roku, który jesienią krajową politykę miejską, która absolutnie odpowiada duchowi padło aż o szczegółach różni troszeczkę inne obszary obejmuje, ale w w wielkiej części pokrywa się z tym myśleniem, które tym jest przesiąknięty pakt amsterdamski w dodatku nasza krajowa polityka miejska była też w wielkiej części wypracowywana we współpracy z ruchami miejskimi z mieszkańcami miast, czyli jest w Polsce wśród samorządowców miejskich i w ogóle miasta duch paktu obecnie skoro są podobne rozwiązania wymyślane i teraz, gdy im paradoksalnie u mnie tak dużo zależy od tego ile polskich miast włączy się bezpośrednio w wyrwę, która realizuje on mniej więcej, które miasta od PL tel tych nowych wizji gdzieś tam mamy w głowie te miasta, których liderzy w płucach wychwytują wszelkie nowinki, ale ja bym powiedział dla mnie ważniejsze jest to, że polskie miasto nauczy się nawzajem MOSiR podpatrywać jak kilka miast no pewnie Gdynia to kto to przykłady takich miast, gdzie są liderem jest na takim wizjonerem wypatrzy, wypatrując Chin i innowacji świecie czy gminy czy Warszawa, gdzie z kolei bardziej nigdy wierzę w siłę takiego obywatelskiego ruchu, który naciska na władze nie dano niezależnie od tego czy czy to ta strona władz miejskich czy zorganizowanych mieszkańców będzie liderem włączenia się do do wdrażania, a dołem z amsterdamskiego co ważniejsze dla mnie jest, że za chwilę od tych miast liderów zaś inne polskie miasta podpatrywać rozwiązania i sądzę, że UE proszę państwa, jakby ruch rowerowy w miastach kilkanaście lat przewijał się do Bodo Majewskiemu budżety obywatelskie kilka lat to się to droga się skraca samorządy coraz szybciej się nawzajem się było to jakby mało optymistycznym, bo to co 3 lata po to, będziemy wszyscy mi wśród miast rozwijanych w duchu bawiłam razem z amsterdamskiego tam się wydaje Wojciech Kłosowski ekspert w rozwoju lokalnego, który pracuje w Łodzi w gorzowie przez Sky Clubu państwa moim gościem Anny tu w Warszawie Marta Żakowska z magazynu miasta i respublika bardzo państwu dziękuję za i tyle co z Anną Jakubowską dla państwa dziś przygotowałyśmy Adam Szurlej realizował ambicje informacja po nich Maciej Zakrocki zaprasza ma co się stało i na rozmowę z senatorem Kazimierzem Deyną światu podyplomowych gender Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA