REKLAMA

Komisja Europejska wszczyna postępowanie ws. Puszczy Białowieskiej. Komentuje dr Przemysław Chylarecki

Post Factum
Data emisji:
2016-06-16 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną studia pan dr Przemysław Chylarecki w ekologów i przyjaciel drze w i przyjaciel Puszczy z organizacji Green ma inny i były członek Państwowej rady ochrony przyrody dzień dobry dzień dobry w dzisiaj dowiedzieliśmy się, że komisja Europejska w ogłosiła, że wszczęła postępowanie przeciwko polskiemu rządowi w związku z przyjęciem przez ministra Szyszko z dokumentu, który pozwala na zwiększenie wycinki Rozwiń » Puszczy Białowieskiej w dziś wiemy też co na to ministerstwo dzisiaj wypada się m. in . główny konserwator przyrody pan minister Andrzej Szweda Lewandowski i posłuchajmy co odpowiedział szef państwa poinformować, że do chwili obecnej do Ministerstwa Środowiska nie wpłynęło żadne w oficjalne pismo w tej w sprawie jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z komisją Europejską jest z przedstawicielami UNESCO posłami dokumentu wraz z Rosą, a jest to związane z tym, że zarówno przedstawicieli UNESCO jak i przedstawiciele komisji Europejskiej w zeszłym tygodniu lustrować drzewostany Puszczy Białowieskiej i na gruncie mogli się zapoznać z całą sytuacją, która w drzewostanach w tym momencie zachodzi w tak mówił główny konserwator przyrody pan Ryszard Lewandowski my tutaj 2 kwestie od razu czy to jest możliwe, że Ministerstwo Środowiska, ale nie wiedziało, że komisja wszczęła takie postępowanie, a potem się, że zajmiemy tymi wycieczkami do lasu no jak głęboko wierzę, że kanałami dyplomatycznymi stosowne pismo, bo przecież nie pocztą polską albo pocztą belgijską na dotarła już do ministerstwa w związku z tym ministerstwo doskonale wie, jakie zarzuty komisja w Polsce stawia w kontekście pół do Puszczy Białowieskiej nie są to nowe zarzuty spodziewamy się każdy z nas, które w ten w ten konflikt zaangażowane spodziewa się, że zarzuty są takie, jakie były na wcześniejszych etapach to się nie wzięło się właśnie działa, a nie urodziła się dzisiaj sprawa toczy się od dobrych kilku miesięcy komisja jest w dialogu z polskim rządem o dobrych paru miesięcy była w Puszczy kilka dni temu a kiedy się zaczęło, dlaczego przypomnimy słuchaczom może już dobrze wyczyścić zaczęło bardzo dawny od tego co oznaczało, że komisja nagle tak zaczęła węszyć wokół naszej Puszczy Białowieskiej zaczęło się tak naprawdę w 2000 siódmym roku, kiedy do po mieliśmy przekonania organizacje pozarządowe, że ówczesne plany pozyskania drewna są zbyt intensywne jak na jak na obszar natura 2000 takich unikatowych walorach w związku z tym daliśmy temu wyraz zaniepokojenia do komisji, że te plany pozyskania drewna, a realizowane wtedy są za wysokie kary komisja zaczęła postępowanie sprawdzające i to postępowanie sprawdzające, w którym ona również podzielała wątpliwości, że być może tego drewna pozyskujemy za dużo, jeżeli chcemy skutecznie chronić te walory Puszczy to postępowanie zakończyło się w 2000 trzynastym roku po tym, jak rok wcześniej dotarł aż 1212 uchwalono dziesięcioletnie plany urządzania lasu, które mówiły zabezpieczały pozyskanie na noc to wyraźnie niższym poziomie to, które było do przyjęcia, a są z uwagi na interes ochrony przyrody i do przyjęcia z uwagi na zabezpieczenie interesów lokalnych zanosi, a te szufladkę włączyła załatwione i przychodzi rok 2015 nowy anons znany minister środowiska minister Szyszko co się stało takiego, że komisja znów otworzą też w lotka nowy-stary minister w listopadzie dostaną na czym jak uruchomiła lasy państwowe uruchomiły procedurę, a aneksu do planu urządzania lasu, który zwiększał to pozyskanie to kompromisowe, które zamykało sprawę z komisją sprzed roku oraz w czasie dwunastego roku na dno zwiększał pozyskanie dobrych kilka razy wersja z listopada była chyba 5336 krotnie zwiększono pozyskania wersja, na której stanęła w marcu tego roku to do pozyskania zwiększono trzykrotnie w IKO rozumiem, że tutaj komisja wszczęła postępowanie to jest to co dzisiaj czegoś dzisiaj dowiedzieliśmy, czyli innymi słowy ten dialog, który pan mówił nie doprowadzi do jakiegoś porozumienia i teraz wreszcie czy miasta procedura, że to się skończy tak jak z rozbudową co do e-sądu, zanim los nie mamy pojęcia jak jak to jak to się skończy, ale krótko mówiąc jest po możemy wnioskować, że żal po tych wyjaśnieniach, które komisja komisja uzyskała od strony polskiej również na gruncie również w trakcie wizyty, do której się pan minister odwoływał się na nim drogi no to te argumenty nie przekonały i to i to co zobaczyli wszyscy uczestnicy wizji terenowej nie przekonała komisji związku, z czym ona wystosowali do polskiej pismo, które mówią, że albo Polska wyjaśni te wątpliwości sposób już oczywiście niebudzące wątpliwości albo zaprzestanie zaprzestanie naruszania prawa, bo on dba o to chodzi, że LPR rozpoznanie brzmi naruszać prawo wspólnotowe, więc albo nam wytłumaczyć się i przekonać nas, że nie naruszać albo zaprzestanie się tego w deserze misy z Osielska się trzecią strategię wyjaśnimy wam, dlaczego naruszamy i że to ma sens chociaż, jakbyś tak słuchać słowa ministra to co twierdzi, że prawo jest przestrzegany posłuchajmy dzisiejsze domy i była konferencja prasowa proszę państwa to było takie w trzyminutowe szybkie oświadczenie i ucieczka przed dziennikarzami w związku z tym druga jeszcze część tego spotkania z dziennikarzami z Andrzej konieczny pełnomocnik ministra środowiska d s . Puszczy Białowieskiej w pierwszy to jest prawo i przestrzeganie prawa drugim elementem jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych mamy 2 dyrektywy mamy dyrektywę siedliskową ptasią mamę siedliska, jaki przedmioty ochrony w tych siedliska, które występują jest też zobowiązanie i tutaj właśnie mamy mamy namyśli przede wszystkim względy bezpieczeństwa względy bezpieczeństwa pożarowego jak również względy bezpieczeństwa w zakresie korzystania z zasobów Puszczy Białowieskiej przez turystów odwiedzających, jaki miejscową ludność wiadomo, że no i stan, do którego Puszcza została doprowadzona w chwili obecnej wykazuje pewne zagrożenie dla bezpieczeństwa w związku z tym no tutaj są niezbędne działania te działania skupiają się właśnie naprawdę tak mówiłam, że koniecznym wiceminister pełnomocnik ministra środowiska spra w Puszczy Białowieskiej przestrzegamy prawa chronimy puszcze i chronią ludzi przed tą puszczą no jak to z tym prawem jak miał na nim nie rozumiem muszę przyznać, bo jeżeli minister, mówi że musimy chronić siedliska NATO to właśnie dokładnie to co komisja zarzuca że, wydając decyzję o zwiększonym pozyskaniu drewna nie chroni tych siedlisk tylko wręcz przeciwnie doprowadza je do do do pogorszenia stanu w ale mówił tam to już nie było tego słać w tym fragmencie, że działamy czynnie działamy na rzecz ochrony siedlisk to czynne działanie z równym wycinka i to, że komisji też nie przekonuje nasz no my też dania wiedzą, gdzie zajął też do komisji należy również sporej grupy naukowców w Polsce i sporej grupy działaczy organizacji pozarządowych nie przekonuje co ma ochrona ta sama wycinka świerków 188  000 m ³ świerka kolor z zainfekowanego konikiem co ona ma wspólnego z ochroną siedlisk priorytetowych, które zajmują 6 % powierzchni Puszczy, które nie mają świerka no nic nie ma, a jesteśmy pewni, że te siedliska priorytetowe, których pan mówi najcenniejsze obszary też mają pójść pod siekiery nie one są wskazywane przez ministra Szyszko i również przez wiceministrów jako właśnie to to ten imperaty w, który każe działać, czyli tu przyjechał na ochronę Żyda z priorytetowych jest tym wymogiem, którego my musimy działać tak brzmi narracja minister Szyszko w każdym wywiadzie telewizyjnym radiowym mówi o ochronie konieczności ochrony siedlisk szczególnie priorytetowych, ponieważ małp siedliska giną ich za chwilę komisja, a będzie go ścigać za nieprzerwanie nie wypełnianie prawa jest również to bzdura twierdzi nie rosną w tych obszarach osiedli siedziska traktatowych związkiem Świerczyny NATO Rosja, która ma się świetnie nie rosną świerki co więcej te siedliska priorytetowe zajmują 6 sześć procent powierzchni Puszczy podczas gdy wycinka ma być to prowadzona na terenach daleko większych słynne zarządzenie 50 proc zarządzanie 52, a dyrektora Tomaszewskiego mówi o 23 Puszczę poddanych zabiegom Kos inżynier innowacyjność realistami, ale są jeszcze inne ważne powody, dla których trzeba czynnie działać jak to mówi minister, czyli wycinać chodzi o ochronę, bo Puszcza została doprowadzona do takiego stanu w, że może dochodzić do pożarów i zagrożenia dla ludzi czy jest nam, że będą drzewa się obolały na ludzi z faktem jest duże, że nie można wykluczyć oczywiście tego, że świerki rosnące w pobliżu szlaków inaczej ma wszystkie te świerki matce będą się, gdyż przewracać te, które rosną w pobliżu szlaku w pobliżu dróg, a powinny być zapewne wycinane właśnie z uwagi na na bezpieczeństwo publiczne, ale nie nie nie one robią masę 188  000 m ³ na miłość boską, więc ta narracja znowu dotyczy odwraca naszą uwagę od od od istoty problemu Donald jest na rozwój grząski, w których lasu ruszył Makbeta mamy władcy pierścieni tam las powtórzmy być może na miejsca tych wyciętych świerków przy szlakach te następne ruszą i wciąż będą z jak próbuje znaleźć powód znaleziono list z czworga i być dalej chce wtedy musielibyśmy napisać trzecią część z nich są one się pisze w misce z Soliska no i ta Biała księga domyślam się obiecana po przejściu ministrów do władzy, że napisany białą księgę im o pewnych ambicji i rozumiem, że te wszystkie argumenty, które rzeczywiście urzędnicy ministerstwa powtarzali publicznie z kilku tygodni nieprzekonująca czas komisji Europejskiej, a chyba nic nowego w rękawie Polska nie będzie miała być właściwie znów pytanie co w co dalej to znaczy czy rzeczywiście komisja jest w stanie powstrzymać lasy państwowe przed dalszą wycinką żyjemy w tezie, że już w tej chwili nastąpią pewne otrzeźwienie, bo go nie mamy, a wbre w szumnym zapowiedziom, iż były konferencje prasowe wszyscy pamiętamy ruszamy na z ochroną siedlisk tak to była konferencja PB sprzed 34 tygodni ja też 2 ministrów o o oznajmiał, że bierzemy szable idziemy na na wojnę i chronimy siedliska, a nie ma nie ma nie ma czegoś takiego to naczynia obserwujemy tego że, że trwa masowa wycinka świerków zainfekowany świat kornikiem raczej myśli pan, że z ministerstwa poszedł taki sygnał do lasów państwowych, żeby jednak się teraz wstrzymali myślę, że w tej chwili sytuacja jest tu jest taka właśnie przez przechowalnia owa, a my mieliśmy 2 licytacje mieliśmy wizytację i UNESCO mieliśmy wizytację komisji, które miały coś rozstrzygnąć na bok komisja miała powziąć jakąś decyzję i powiedziała właśnie niekorzystną, a June, skąd ma po ma raport sprawozdań w końcu czerwca, a w lipcu ma się okazać się czy Białowieża wejdzie na zajęcie z listy obiektów i UNESCO wolna od 1 na listę obiektów UNESCO innemu żal, czyli zagrożonych większe, więc myślę, że do tego czasu rzeczywiście ziarna te 2 rzeczy należy wiązać i słusznie naszym no daj Boże nam nie chodzi o to, żeby pokazać, kto ma rację tylko chodzi o to, żebyśmy odstąpili od bezsensownych działań MEN w ich będę chciał też pan zapytać o tę wizytę, bo organizacje ekologiczne były inne również można być gospodarzami Puszczy i Zaproś rozmawiał z urzędnikami z LG nie tylko komisji Europejskiej, ale właśnie ich UNESCO w ale to już w drugiej części z nami studio dr Przemysław Chylarecki z organizacji Green ma, więc również były członek Państwowej rady ochrony przyrody w po informacjach wracamy, a mogę powiedzieć co pan na koszulce słuchaczom nie potrafią przeczytać, bo w Love las rąk szufle węglowe lasy łęgowe lasy, ale też Love las po informacjach wracamy post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną cały czas dr Przemysław Chylarecki z organizacji Green Monkey były członek Państwowej rady ochrony przyrody w i rozmawiamy o tym, o czym nie wie Ministerstwo Środowiska, ale my wiemy w UE o tym, że komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko polskiemu rządowi w związku z planem wycinki Puszczy wycinka jest możliwa po z powodu aneksu, który przyjęło Ministerstwo Środowiska do planów zagospodarowania no właśnie Puszczy Białowieskiej na jej, której komisji talentem plan wycinki się nie podoba nie przyjmuje argumentów ministerstwa, że to wszystko dla ochrony samej Puszczy Allen, ale też tych, którzy tam przebywają w i tutaj czytam w komunikacie, który organizacje ekologiczne m. in. Green mandale doszkalające oraz gmin i rynki ścinać przysłały mediom, że jeśli rent i komisja wezwie Ministerstwo Środowiska do usunięcia naruszeń prawa i rząd nie psuje to teraz sprawą może trafić do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i to właśnie tak bardzo rozpadł się skończyło się dobrze pamiętam jej wyrosło na noże można powiedzieć faktycznie postępujemy śladami Rospudy zresztą w tym samym składzie osobowym z tym samym ministrem i z podobnymi organizacjami pozarządowymi idziemy idziemy tym szlakiem na również wtedy było dymu regulatory formalną to jest elita anten teraz ten dokument, który został dziś uruchomiony wtedy o uruchomiono również następny etap procedury, od którego w tym przypadku dzieli nas miesiąc, czyli tzw. uzasadniona opinia, że w dzisiejszym ten dzisiejszy test już o wskazanie dokładnie coś co ministerstwo ma zrobić czy to jest raczej sugestia, żeby nie łamać prawa Amice sama się domyślić co do znamienia na pewno nie mnie nie jest także ministerstwo ma się domyślić są wskazane od konkretne obawy komisji dotyczące łamania konkretnych zapisów o dyrektywy siedliskowej ptasiej jak się domyślamy już takie przecież dyskusje dokładnie w konkretnym bardzo toczą się od miesięcy, więc nie ma tu nic nowego na miłość boską powtarzamy to po raz trzeci albo dziesiąty na jej tego również spodziewamy w tym piśmie, jeżeli to on mnie nie osiągnie skutku on na to mamy potem etap następny, czyli uzasadniona opinia, jeżeli uzasadniona opinia nie doprowadzi do tego, że Polska usunięcia naruszenia prawa wspólnotowego na to czekałoby nas do poddania sprawy do AZS-u do Europejskiego Trybunału z możliwości, a jeśli chodzi jeszcze na chwilę przenieść się w czasie do zeszłego tygodnia, kiedy to po Puszczy maszerowali wędrowali urzędnicy ministerstwa urzędnicy komisji Europejskiej przedstawiciele UNESCO i właśnie też ekolodzy pan uczestniczył w 1 z tych spacerów i co i jak jak to wyglądało tak dzięki uprzejmości Ministerstwa Środowiska i lasów państwowych, którzy zaprosili nas na spotkanie z ekspertami UNESCO na mogliśmy pokazywać ekspertami UNESCO miejsca, które w naszej opinii stanowiły ewidentne naruszenie reżimów ochronnych, które w, który w Puszczy Polska zobowiązała się przestrzegać nie przestrzega, że już ponad doszło do jakiej doznał w przypadku reżimów ochronnych obiektu UNESCO są w Puszczy wyznaczono już wyznaczonych kilka stref jest w określonych strefach można pewne rzeczy do objęcia winnych nie ma innych rzeczy nie można robić istnieje to strefa, w której n p . nie wolno wycinać drze w również drzewa zainfekowane kornikiem nie wolno bać żadnych cięć w Allianz będzie miała miejsce teraz takim czasie czy to jest też poprzedni rząd za to odpowiedzialne wycinki były po prowadzone w latach 1415 zarówno za poprzedniego rządu, jakie za obecnego rządu, ale przez obecny rząd są wały jak był o wymazywanie gumką do świadomości i jakiej my fakty naruszania tych drużyn reżimów ochronnych UNESCO jest podawane w wątpliwość nawet pokazywaliśmy w terenie, że proszę bardzo to z rowerem, by tu na tu jest kolejny rząd, których w tym miejscu być nie powinno, bo to jest strefa ochrony częściowej 2 i rząd Polski 33 poprzednicy obecny powinien przestrzegać tego tego zakazuje tyle, a nie przestrzega, a trzeci zagraniczni goście wyglądali na zorientowany wiedzieli, o co pytać czy raczej rzeczywiście musi polegać na na was był żywy czy też na wprowadzeniu przez ekologów w błąd jak tylko niektórzy sugerują nie jemy ja myślę, że cała trójka na co trzeba komisji UNESCO, a dokładniej, a już Sienną, który w maju na zlecenie Jonas Kompała k został dopuszczony delegowany z składała się z 2 bardzo kompetentnych, a panów, którzy takich misji zaliczyli co można sprawdzić w internecie na zlecenie UNESCO kilkadziesiąt naprawdę są to ludzie, którzy odróżniają się tylko sosny na pewno duże firmy znane również patrząc szerzej wielu takich misji uczestniczyli w tym doskonale wiedzą jak wygląda gra interesów o przeciwstawnych w tego typu wchodzi ono rozwija nie tylko las, ale polityka tak doskonale doskonale rozumieją politykę i Sołą w obu przypadkach dobrem dobrymi dialogami dobrymi kolegami, a jej, o co pytali pytali o politykę czy obelgi i o zdarzeniu jedno drugie na pewno byli byli pod wrażeniem wasalnych, lecz zwyczajów lokalnej ludności, która wtargnęła na sale i inni z transparentami żądający mi właśnie wycinki drze w w Kownie kołowych, a widzi pan, czyli rację ma ministerstwo, kiedy mówi, że lokalna ludność, który chce chronić swe dziedzictwo i i żąda wycinki na tak wdrażają Gounoda takie Ciacha we wnętrz taki oksymoron żartach, ale już wiedzą lepiej, bo tam mieszkają jest tam jednak ludzie tamtejsi ludzie, którzy po prostu nie niszczą sobie tak, choć myślę, że zwyczajne obok obok rosnącej grupy ludzi, którzy nie boją się przyznać, że żyją w rozpuście turystycznej takiej, która jest dziś kraje, do których przyjeżdżają turyści są ludzie, którzy mówią, że lubią Puszczę w postaci desek i co z tego że, o ile my też zdumiało urzędników dach nad tą butą to był taki trochę element nie sztandarowe w takich misjach na pewno zdumiała ich na czas myślę, że bardzo tak naprawdę to jest dobre słowo zdumiała ich modlitwa, która została zainstalowana w o błonnik, a w intencji misji, o ile dobrze pamiętam wysiadłem, więc chętnie nie była w stanie do końca śledzić, jaka była intencja i przebieg, ale waleczny to powiodło to było zaskakujące trzecie czy się powiodło zobaczymy w czerwcu, a później w lipcu na na konferencji w Stambule 3, a ja sobie radzili przedstawiciele ministerstwa nocnych spotkaniach i na spacer nad czym w większości przypadków niestety byliśmy izolowani to bomba na fermie ministerstwo 1 dnia bez naszego udziału pokazywała ekspertom swoją wizję Puszczę to było w niedzielę na potem w poniedziałek mieliśmy spotkanie, w którym uczestniczył no cóż uczestniczyły wszystkie zainteresowane strony, więc również lokalna ludność leśnicy organizacje pozarządowe aż 2 zaproszonych naukowców dziś wyobrazić, że z tych dziesiątków naukowców, którzy w pod różnymi szyldami mówili, że jest to zły pomysł ta to wycinanie świerków zostało zaproszonych 3 przyjechało 2, więc w tym gronie się spotkać się w poniedziałek we wtorek udało nam się w gronie pomniejszonym oznacza organizację pozarządowe leśnicy eksperci teraz naukowcy w Ghanie, a naukowcy zostali wciągnięci na pokład organizacji pozarządowych w nowych dowodów, ale ile ich nazywaliśmy Polesie i oglądaliśmy również, że miejsca które, która jest my chcieliśmy pokazać, że mówiąc, ale ten reżim ochronne są naruszane notorycznie niestety to nie jest prawda, a te raporty, które dostaje się, że wszystko jest cacy i i jest to jak być powinno nie jestem pewna właśnie tutaj też w tym komunikacie prasowym, które organizacje w o ekologiczne wysłały do mediów jest wskazówką, że tego typu wizyta też nie jest do końca typowa, że dobrze, że urzędnicy czy do komisji Europejskiej czy czy przedstawiciele UNESCO odwiedzają nasz kraj, a nie tylko śledzą samochodu same dokumenty i doniesienia medialne mizerną sprzęty w środku lasu, bo dobrze spojrzeć w drzewo w oczy na niejasne i myślę, że rząd to jest normalna droga ta sama wzrostową w przypadku Rospudy na zawsze się odbywają wizje terenowe i zawsze te wizje terenowe są obiektem różnych napięć na bok każdy chce pokazać swoją wizję świata Anna na gruncie i tak było również w tym przypadku należy, ale w przypadku komisji Europejskiej efekt jest jest błyskawiczne no ta ta ta wizja potwierdziła, że komisja nie jest przekonana, że nie jest przekonana dołączyła do wyjaśnień Polski już uruchamia następną procedurze następny krok procedury zmierzającej do dostaną koniec końców do przestrzegania prawa wspólnotowego w Międzychodzie muszę powiedzieć punktu widzenia etyki dziennikarskiej gorzej dzisiaj taka ważna wiadomość komisji Europejskiej, a Ministerstwo Środowiska wszystkim nie jest reprezentowany przez szefa resortu w tylko, ale w, a może aż przez gminę wiceministra i przez głównego konserwatora przyrody, ale co drugi ważniejsze panowie wyraźnie nie mają przedstawionej w pełnej informacji przygotowanej pełnej informacji dla mediów tylko jedno trofeum może być po macoszemu potraktowano dziennikarza w efekcie i obywateli nie dając im pełni informacji, odmawiając odpowiedzi na pytanie jakikolwiek sens i to nie zastanawia, bo rent jeśli toczy się taki spór z organizacjami pozarządowymi z naukowcami z częścią społeczeństwa tezy, że teraz już z urzędnikami komisji jej UNESCO to może warto by było potraktować tych wszystkich, którzy mają wątpliwości poważnie, a nie on na coś może też test, chociaż może to słuszna strategia na zgadzam się, ale proszę zauważyć, że jest to konsekwentnie prowadzona strategia odpowiadania i mówienia nie na temat ta strategia jest prowadzona przez ministra Szyszko jest od samego początku konfliktu wokół Puszczy samego początku minister odmówi generalnie w oku wokół tematu, ale nie odpowiada na temat naznaczonego opowiada różne historyjki o tym, że ludność miejscowa i t d. dziedzictwo bociany nerki, ale nie mówi na temat czy na najbardziej konkretne czyny, a zwiększone pozyskanie świerka stanowi zagrożenie dla siedlisk, które są chronione i w naszej opinii taka, a w jego opinii zapewne nie, ale cała jego narracja skupia się na temat tak zupełnie pobocznych jak ma ona płynna nie była to zawsze umyka od istoty sporu z rozkoszy dzisiejsza konferencja bogami nie dziwi go, bo ona tylko, że wpływ w odwieczne hasła padły lokalna ludność dziedzictwo bezpieczeństwo i t d. nie wchodzi się mowy o tym, że sam SA sadzono była Puszcza przez możliwym żałuje, że znaleziony fragment na pewno jest tak, że pan minister też konsekwentnie odmawiał odwiedzin w radiu TOK FM jest niestety musimy w ten sposób pośredni, a szkoda przekazywać państwu informacje ze Ministerstwa Środowiska, a naszym gościem był pan dr Przemysław Chylarecki z organizacji gry Mańka ekolog były członek Państwowej rady ochrony przyrody bardzo dziękuję dziękuję do zobaczenia wkrótce myślę w pro Lu problem post factum przygotował mnie to strzelecki realizował Kamil Wróblewski, a po informacjach jeszcze więcej sportu i Kamil Gapiński, którego goście zastanowią się czy po raz pierwszy na wielkiej imprezie piłkarskiej pokonamy Niemców w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA