REKLAMA

Rada Europy: Polska łamie prawa kobiet. Z Joanną Piotrowską rozmawiała Agata Kowalska

Post Factum
Data emisji:
2016-06-17 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie proszę państwa w pierwszej części audycji zajmiemy się raportem komisarza praw człowieka rady Europy w na temat Polski jest to raport kolejny po tym w 2003 roku jeszcze w międzyczasie było memorandum 2007, które już sprawdzało jak sobie polskie rządy radzą mówi z wdrażaniem różnego rodzaju zaleceń my mamy rok 2016 ponowną wizytę kolejnego już z komisarzy ds. praw człowieka rady Europy i kolejny raport, który Rozwiń » zajmuje się 4 kwestiami i 1 z nich to jest to są ramy funkcje instytucjonalnej prawny ochrony praw człowieka w Polsce druga to jest wszystko co dotyczy wymiaru sprawiedliwości w kontekście praw człowieka i obywatelach trzecia to wolność mediów, a czwarta to prawa kobiet prawa kobiet i równość płci i co jest pewnym zastanawiające, że ze wszystkich możliwych obszarów liczne związane z prawami człowieka w akurat temat praw kobiet został wybrany przez radę Europy jako wymagające szczególnego monitoringu i sporządzenia następnie raportu w 0 studio pani Anna Piotrowska z fundacji Feminoteka dzień dobry adres i może od tego zacznijmy jak pani rozumie, że Anna ze wszystkich możliwych tematów wśród jakże ważne się ostatnio w szale nieaktualnych jak i wymiar sprawiedliwości media w Trybunał Konstytucyjny i t d. sądy to nagle pojawiają się kobiety w Chełmnie nagle, dlatego że warto pamiętać o tym, że konwencja rady Europy o zapobieganiu zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest właśnie sama nazwa wskazuje inicjatywą rady Europy czy kwestie praw kobiet w tym w szczególności prawa dotyczące przemocy czy ochrony kobiet przed przemocą zawsze leżały radzie Europy na sercu i nie bez powodu też, że rada Europy obserwuję to co się dzieje w krajach rady Europy należące do rady Europy doktryna ani też praw przestrzegania praw reprodukcyjnych czy krach na rynku pracy czy przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy jest bardzo wiele treści, a tu nagle obok Trybunału sądów pojawiają się kobiety w, dlatego że długo jak znam radę Europy, obserwując co się w Polsce dzieje widzą, że prawa kobiet nie są przestrzegane i że mogą być wręcz jeszcze bardziej łamane niż do tej pory jesteśmy krajem znanym i Unii Europejskiej w radzie Europy i na świecie jest tak, że mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych chociażby praw antyaborcyjnych i też jesteśmy znani z tego, jeżeli chodzi o Unię Europejską czy rady Europy jeśli chodzi o konwencję o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet przemocy domowej też bardzo długo bardzo niechętnie rząd Polski do tej konwencji się przymierzał i używanymi w poprzedni rok Toya SA tez trzeba przez poprzedni rząd bardzo długo trwały dyskusje na temat tej konwencji w końcu doszło do jej podpisania później ratyfikacji, ale było to poprzedzone bardzo długą dyskusją bardzo konserwatywną, z której kompletnie nie było rozumiane prawa kobiet w tym obszarze właśnie przeciwdziała dzieciom należy uwagę, iż część należną uwagę, dlatego że rada Europy i komisarza rady Europy w UE byli naprawdę bardzo zaangażowani właśnie w promocje i w po ratyfikacji je konwencja o zwalczaniu zapobieganiu przemocy wobec kobiet przemocy domowej było takie oczko w głowie rady Europy nie obserwowali bardzo uważnie co się dzieje było mnóstwo spotkań debat z krajami należącymi do rady Europy właśnie w tym w tym obszarze już wtedy było widać z polską są kłopoty w nas też do porządku dodam, że w tym raporcie, który ukazał w 1000 trzecim był chyba po sporządzone w 2002 też kwestia praw kobiet zależność powiedziała, że jeżeli chodzi już nie o ROD raport komisarza rady Europy w kwestii praw kobiet są uwzględniane to już jest po prostu standard w międzynarodowych dyskusjach międzynarodowych raportach międzynarodowych obserwacji i tutaj tak jak pani mówi rzeczywiście poziom wód potężna część raportu poświęcona jest sprawą kobiety związaną z reprodukcją zdrowiem seksualnym i t d. za chwilę będziemy o tym, mówić natomiast na początek taka myśl, bo w ciekawą lekturą jest raport, ale jeszcze ciekawszą i do tego państwa serdecznie zachęcam zaś firma nadzieje na Facebooku pojawi się też link odpowiednik jest lekturą jest odpowiedź polskiego rządu na ten raport i tam możemy znaleźć między nimi takie stwierdzenie w świetle dostępnych statystyk przygotowanych przez wiarygodne podmioty tu wymienia Polski rząd agencja Unii Europejskiej ONZ i OOL OECD w trudno stwierdzić, jakoby sytuacja kobiet w Polsce miała niekorzystnie różnić się w stosunku do innych państ w europejskich wręcz przeciwnie zauważa Polski rząd jeśli chodzi o statystyki dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy częstotliwości występowania do występowania przemocy wobec kobiet czy też niekorzystnych zjawisk związanych z życiem seksualnym Polska Wyborowa wypada na tle innych państ w rady Europy bardzo korzystnie co pani na to no, więc nie wiedziałam, że mieszkamy z realiów, ale i, że te prawa kobiet trzęsą mu wykonywać różne zadrażnienia rak komisarz też zresztą opierał się na rozmowach z przedstawicielami przedstawicielkami różnych organizacji instytucji działających w tym obszarze zresztą komisarza do Europy nie jest pierwszą osobą, która zwraca uwagę na nieprzestrzeganie w Polsce praw kobiet, zwłaszcza w tym obszarze praw reprodukcyjnych nie mówiąc o przemocy wobec kobiet, bo jeśli chodzi o ustawę antyprzemocową co potem przełożenie na lokalne programy przeciwdziałania przemocy z kolei potem na działania UE nie ma uzgodnionej kwestii praw kobiet i kwestii przemocy ze względu na siłę, ale to, bo tutaj rząd twierdzi, że m. in . tutaj agencja praw podstawowych pamiętamy te badania dotyczące przemocy w OECD to z kolei była kwestia równości płac to z tych statystyk wynikało, że ten jest jasno, że w Polsce jest nieźle tylko 19 % kobiet w badaniach deklarowało, że było było w jaki sposób niż dotknięte przemocą fizyczną czy to seksualną, iż chodzi o to tę równość płac, toteż w badaniach w statystykach OECD wychodziło świetnie umów, jeżeli chodzi oto po badania agencji praw podstawowych to faktycznie Polska znalazła się w śród krajów, których najmniej kobiet doświadcza różnych rodzajów przemocy w czołówce krajów znalazły się chociażby kraje skandynawskie w danej NSA najwięcej nalicza się czytać naprawdę stała przygotowane materiały raport zbadań agencji praw podstawowych, które bardzo jasno pokazuje też świadomość swoich prac też praw dotyczących kwestii przemocy poszczególnych krajów i zgłasza żywność w Polsce zgłaszali się z 1 z najniższych świadomość praw jest też 1 z najniższych zupełnie inaczej podchodzi się do kwestii przemocy w krajach skandynawskich podam taki 1 przykład to dotyczyło gwałtów było parę lat temu media obiegła taka informacja, że bodajże w Norwegii raz jest najwięcej odnotowywanych gwałtów na 1 był wywiad prowadzony jest panią z socjolożką z Norwegii jak to tak może być, dlaczego u was tak strasznie chcę mogę tak właśnie traktujecie kobiety, dlaczego z tym nic robić co się okazało pani socjolożka przedstawiła z metod metodologia, jakie się zbiera jak też prowadzi sprawy o gwałt i okazało się, że tak, jeżeli przychodzi kobieta, która doznała gwałtu w małżeństwie to nie są odnotowywane jako 1 gwałt tylko tata się jak długo jak często doświadczają przemocy seksualnej w i odnotowuje się to po prostu liczysz każdy akt wymuszony bez zgody UE kobiety jako jako gwałt, czyli w takim związku małżeńskim kobieta może doświadczyć gwałtów wielokrotnie i tak wezbrane w ten sposób pod uwagę, dlaczego dlatego, że wtedy wyrok jest po prostu wyższe niż za 1 gwałt konewka za 10156100 w Polsce to dojdą wszystko trafia do statystki to wszystko trafia do statystyk i bardzo dobrze czas solowe, a w Polsce jest to odnotowywane po prostu jako jednorazowa jednorazowa sytuacja, jeżeli w ogóle ktoś weźmie pod uwagę te gwałty małżeństwie czy gwałt na randce i uwzględni uwzględni ten to przestępstw, ale agencja praw podstawowych nawet nie badała chyba wyłącznie wyroków sądowych, mimo że w zmowie z kartonu zgłaszali to były wywiady z kobietami, gdyż są terminy taka droga pilotaż tego badania w Polsce, dostosowując ankiety do do specyfiki, ale też naszego kraju przy samych kobiet też samego euro zamek same kobiety nie rozróżniają pewnych form przemocy po prostu dla dla nich to co w Skandynawii jest już przemocą przekroczeniem granicy dla kobiet w Polsce po prostu tym mniej stylach popu dla kobiet w Polsce wiele rzeczy po prostu jest uznawane za jakość oczywistość jak molestowanie seksualne w miejscu pracy czy przemoc się czy jakiś rodzaj przemocy przemoc ekonomiczna czek przemoc psychologiczna natomiast w krajach skandynawskich tak nie jest za chwilę wrócimy do rozmowy Joanna Piotrowska z fundacji Feminoteka w studiu po informacjach wracamy z drugą część zmian w post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas pani Anna Piotrowska z fundacji Feminoteka i rozmawiamy o raporcie komisarza rady Europy d s . praw człowieka na temat Polski m. in. 1 z 4 rozdziałów, które pojawią się w tym raporcie jest ten do poświęcone kobietom i prawom kobiet w Polsce z czego większość miejsca poświęcone sprawom reprodukcyjnym zdrowiu w edukacji edukacji seksualnej dostępowi do aborcji antykoncepcji i dodaje komisarz ma bardzo wiele wielostronicowe zarzutów i broni się Polski rząd do dostępne jest również odpowiedź polskiego rządu i tutaj muszę powiedzieć, że zadziwiająca sytuacja muszę się z z polskim rządem zgodzić przynajmniej w 1 argumenty czy 1 zarzucie wobec całego raportu Otóż Polski rząd z pisze, że komitet często nie przywołuje żadnych danych, a wyraża jedynie swoją opinię Lynn używa określeń zbyt ogólnych i rzeczywiście tak się dzieje np. w rozwój w rozdziale, który jest poświęcony w traktowaniu kobiet przez wymiar sprawiedliwości pojawia się takie sformułowania jak donosi się o tym, że w niektórych przypadkach kobiety konfrontują się w z obojętnością sędziów i prokuratorów podobno sędziowie czasami uznają wpływ alkoholu, jaką okoliczność usprawiedliwiającą przemoc domową rzeczywiście po co co brzmi nieprofesjonalnie czemuż nie przywołany jest jakiś wyrok sądu oraz orzeczeń trudno mi to powiedzieć badania na ten temat były robione i chociażby jeszcze za pełnienie funkcji pełnomocnika prof. Małgorzaty Fuszary były badania robione głównie dotyczące przestrzegania nowego trybu ścigania gwałtu w 2 tryb z urzędu i całej procedury ochrony ofiar gwałtu, czyli 1 jednokrotnego przesłuchania przez oczekiwania zakazu możliwości spotkania się osoby pokrzywdzonej z osobą podejrzaną nierówno zadanie trudne, ale raczej wygląda praktyka jak Wrona praktyka jest raport przy został przygotowany zostały badania przeprowadzone, ale też wyroków też komentarzy bardzo dużo takich badań bardzo duża jest dostępnych dostępnych badań chociażby u Rzecznika Praw Obywatelskich też z poprzednich lat czy organizacji pozarządowych, które powołują się na 3 i badania wśród kobiet, które doświadczyły przemocy w tym przemocy seksualnej czy samego wymiaru sprawiedliwości, ale jest ich wyniki tych badań potwierdzają te zarzuty komisarza jest on sam uzasadnia najbardziej no taki pierwszy z brzegu przykład pewnie państwo dobrze znane kwestia pani Aleksandry z Elbląga Berg, który ją zgwałcili 2 ratownicy medyczni tam pani prokurator już publicznie do mediów mówiła, że pani Aleksandra no skoro ci panowie napili się alkoholu to mogą się spodziewać co się wydarzy z grona samo wypił lampkę wina to też wiadomo jak się kobieta zachowuje także toto to są oczywistości i jest to powszechna powszechna praktyka w polskich są też jeszcze w tym, że w tym raporcie pojawia się kilka takich miejsc, w których aż chciałoby się go zobaczyć przepis badaniami zrobionymi przez polskie organizacje solennie, że te badania są to badania są to jest udokumentowane tych badań jest naprawdę bardzo dużo, że w ostatnich latach, ale rząd ma jeszcze 1 zarzut taki, że komisarz powołuje się na opinię organizacji pozarządowych oni też m. in. tekst pod rząd pominął też Feminoteki jak najbardziej Knight no i co teraz to znaczy, że rząd Polski nie uznaje za wiarygodne informacje organizacji pozarządowych wersja wywiadu pani sobie radzi z tym argumentem w dacie to strategia obecnego rządu, który jak mu wygodnie to podważają, mówi że metodologia ich badań robionych n p . przez agencję praw podstawowe wciąż za tą czy jakichkolwiek innych czy też organizacji pozarządowych jest po prostu niewłaściwa jest zła ta metodologia w związku, z czym dane są niewiarygodne albo, mówi że tez ideologii, a nie, a nie fakt i trudno to z czymś takim dyskutować na powrót to dla mnie to jest dalej i jasnym wyrazem takiej niechęci, bo niezrozumienia tylko niechęć po prostu do zajęcia się na poważnie prawami kobiet wszyscy we wszystkich obszarach czy to dotyczy przemocy czy też dotyczy praw reprodukcyjnych czeka go czy chociażby dyskryminacji na rynku pracy zostaje w troszkę potwierdza to co pani mówi fakt, że rząd broni się przed zarzutami komisarza, ale nie przywołuje sam żadnych danych ale, żeby wskazać że, owszem, kobiety są świetnie traktowana przez policję albo, że nie istnieje w dyskryminacja meldował, że produkcja i badania chociażby o Najwyższej Izby Kontroli w lesie właśnie ukazało jak działa system anty przemocowych w Polsce ten raport jest druzgocące, który pokazuje, że bardzo trudno jest osobom doświadczającym przemocy, których większość zdecydowana większość to kobiety otrzymać właściwą pomoc wsparcie aż do procedury nie działają właściwie, że cały czas to kobieta musi po prostu sama gdzieś znaleźć jakieś miejsce, gdzie się może schronisk, gdzie schronić, bo ten system po prostu nie działa, więc to jest po prostu zła Wola i niechęć do praw kobiet i postrzegania praw kobiet jako naprawdę istotnego problemu w Polsce taka zła powrót też pod górę pojmowana suwerenność także o Polsce źle nie mówimy po Polsce będzie łowić właśnie się strachem na ziemi względu NATO jak sytuacja wygląda nie ma przemocy nie ma dyskryminacji nie ma niechęci do grup mniejszościowych do uchodźców, choć cień nie no po prostu jesteśmy cudownym krajem, w którym miodem mlekiem płynącymi naprawdę to niech nikt nie handlować do końca tak jest, bo w raporcie w tej odpowiedzi rządu na raport pojawi się m. in. przyznanie, że trzeba więcej szkoleń wśród policjantów i że na to rząd obiecuje zwrócić uwagę chodzi o to jak w policji traktuje się kobiety, które n p . zgłaszają akty przemocy i tutaj jak rozumiem jest jakiś otwarcie się na nadzór nad nią NATO natomiast oczywiście istnieje głęboki spór jeśli chodzi o prawa reprodukcyjne co może tutaj Polski rząd broni się, że absolutnie żadnych praw nie ma nie łamie Polska konstytucja i awans powszechna społeczna zgoda o powodują, że przepisy n p . ustawy antyaborcyjnej są, jakie są w i k, a kompletnie nie odnosi się do zarzutu komisarza n p . takiego, że przegraliśmy ile spra w przed europejskim Trybunałem praw człowieka w ich nie wdrożyliśmy tych tych przegranych pozostaje tylko powtórzyć także to jakiś polskiemu rządowi jest wygodnie nie dostrzegać pewnych kwestii pewnych danych i pewnych faktów, które są po prostu zbierane już od wielu wielu lat dokumentowane, ale to nic nie pisze, iż nie przywołuje jak wygodnie to mu odwołuje się do społeczeństwa obywatelskiego, ale niewygodnie to się nie odwoła nie odwołuje tego społeczeństwa obywatelskiego, którego też są, więc wymiar przejawem są organizacje pozarządowe nie bierze pod uwagę tego co organizacje pozarządowe robią, ale i ustanawia, dlatego że Chain apatii odpowiedź została stworzona już przez nowy rząd przez rząd prawa i sprawiedliwości, ale część zarzutów powtarza się z tego 200332007 roku m. in . jest to kwestia on prawa do zaskarżenia decyzji lekarza odmawiającego przeprowadzenia, ale ciągle przeprowadzenia legalnej aborcji tt komisarz pisze termin 30 dni na odpowiedź na taką nataką na takie odwołanie nie pozwala też byli nazwać się drożyzna nie da rozdadzą gra w odniesieniu takiej procedury jak przerwanie ciąży i tutaj rząd wobec tego nie odnosi, ale prawda jest taka, że ten termin 30 dni nie został wprowadzony za projekt z wrażliwości tego wcześniej no bo komisarz nie oceniam go tego co się wydarzyło za czasów rządów prawa i sprawiedliwości tylko tego okresu od roku, w którym był ostatni ostatni raport ostatnia wizyta komisarza, więc odnosi się do wielu kwestii, aczkolwiek oczywiście wizyta komisarza była spowodowana niepokojącymi sygnałami płynącymi z Polski jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka, więc to dotąd była w tym była podyktowana też z tak sądzę wizyta komisarza, ale oczywiście odwołuje się odwołuje się i te rzeczy, które są zapisane w zarzutach komisarza do przestrzegania praw kobiet w tym obszarze, którym szefami NATO co zajmujemy dotyczą oczywiście, że z poprzednich rządów również właściwe te kwestie dotyczące praw kobiet w obszarze przemocy czy w obszarze czy w obszarze praw reprodukcyjnych ciągną się od lat dziewięćdziesiątych także w żaden rząd tak naprawdę nie pochylił się naprawdę z uwagą i powagą i nie po odsiadce z odpowiednim szacunkiem też po prostu do kobiety do ich pra w do prawa są bez przerwy łamane, ale istnieje, a i tak jak słyszymy czy ostatnie działania i nieprzyznanie dotacji 3 organizacjom pozarządowym działającym w obszarze praw kobiet przeciwdziałania przemocy słupskie Stowarzyszenie badań centrum praw kobiet i w obszarze przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci Fundacja dzieci Niczyje to są bardzo niepokojące sygnały, ale może wziąć z nią te pieniądze innym organizacjom, które da się zemną tymi sprawami tak tylko, że tylko, że uzasadnienie nie przyznania tych pieniędzy pokazywało na to, że prawa kobiet i kwestię przemocy wobec kobiet mówi o tych 2 organizacjach kobiecych nie są nie są brane pod uwagę, bo odpowiedź była taka, że te organizacje zajmują się tylko kobietami nie wszystkimi pokrzywdzonymi w związku z tym nie zostanie im przyznana dotacja dofinansowanie skądinąd wiadomo też na to zwracają rada Europy i ONZ i komisja Europejska idealne europejscy Żydzi generalskiego wniosek komisarzowi, że nie rozumie czemu czwarty rodzic jest poświęcony wyłącznie kobietom w ich to chyba w sumie jest dyskryminacja nadzór to bardzo interesujące ale gdy pani miała taki raport pisać o Polsce i chciała zwrócić uwagę na coś co się wydarzyło pozytywnego jeśli chodzi o prawa kobiet przez ostatnie lata tempo działa także mobilizujemy się grupka kobiet w sanie w polityce rządowej Państwowej niewoli wywieziony za grzechy w życiu społeczeństwa obywatelskiego to się, że ciekawym ciekawa jest inicjatywa 500 plus imię program 500 plus, który faktycznie w dużej mierze będzie 23 trafia już w tej chwili czy trafiło do kobiet, ale można, że mówi pani otrzymać złe tego obszaru związanego czy to z przeciwdziałaniem przemocy, a nie znajdzie tutaj tutaj pograć takich rzeczy nie mają one nie są poruszane jak ja czekam na kolejny jakieś kroki, które zostaną podjęte żeby, chociaż realizować zalecenia związane z ratyfikacją konwencji rady Europy będzie uruchomiony ten telefon dla OFE jest on jest różnica jest obietnica, że ma być uruchomiony w w przyszłym roku z tego co pamiętam z tej informacji jej Rzecznik Praw Obywatelskich wysyłał także pytanie do do nowego rządu w tej sprawie otrzymał potwierdzenie, że w przyszłym roku ten telefon zostaje ranny został powiadomiony o wizjoner z fundacją Feminoteka bardzo dziękuję za zimowe WFC znajdź pomoc w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA