REKLAMA

Komisja Europejska wszczęła postępowanie ws Puszczy Białowieskiej. Co to oznacza? Tłumaczą Agata Szafraniuk i Dariusz Gatkowski

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2016-06-18 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu Ewa Podolska proszę państwa niejednokrotnie mam takie poczucie nieraz mówię to na antenie RM w dobrze, że jest spotykam się z gośćmi długo, ale całe lata w mówimy o 3 myśmy wszyscy właściwie nie zmienia w dietach np. dzieje się w kwestii gospodarki wodami w Polsce w kwestii betonowania rzek za unijne pieniądze przeciwko czemu nie wypowiada się naukowcy i w ekolodzy i często używam takiego sformułowania w wówczas na zakończenie audycji psy Rozwiń » szczekają karawana idzie dalej dziś natomiast tutaj mam poczucie w sprawie obcych teraz będziemy mówić, że psy zaś szczekały i karawana może nie całkiem stanęła, ale nie mieli tak troszeczkę zwolniła kroku, w czym 1 słowem od razu powiedzmy kolejny odcinek serialu Puszcza Białowieska podział serialu to nie jest nasze uwagi poświęcamy temu tematowi masę miejsca i ciągle się coś nowego dzieje w studiu obecni pani Agata Szafraniuk w dzień dobry pani akcję walory prawniczka z UMCS prawnicy dla ziemi oraz pan Dariusz Gatkowski specjalista ds. polityki środowiskowej WWF w dziurę w te problemy z programem na żywo jesteśmy do godziny dwudziestej w tym tygodniu dokładnie w czwartek pojawiła się informacja, iż komisja Europejska wezwała Polskę do usunięcia uchybień w kwestii ochrony Puszczy Białowieskiej czy mogliby to państwo rozwinąć coś takiego zaszło w tak to może ja zacznę tak naprawdę to jest częścią takiego formalnego postępowania przeciwko rządowi polskiemu w związku z wycinką oraz las k zatwierdzono wycinką Puszczy Białowieskiej jest to bardzo ważny moment, ponieważ to kończy taką dezinformację prowadzoną przez Ministerstwo Środowiska do tej pory, że minister środowiska jest konsultuje na wycinkę drzew z komisją Europejską, że robi to po to, aby chronić siedliska priorytetowe nie tak naprawdę w tym momencie komisja jasno powiedziała, że to właśnie ta zaplanowana wycinka narusza prawo unijne, a konkretnie o dyrektywę ptasią oraz dyrektywę siedliskową i tym samym przyznała nam organizacjom pozarządowym, które w 2 miesiące do 1000 ton tak złożyliśmy skargę do komisji Europejskiej właśnie po właśnie, wskazując na tę właśnie natur nadto naruszenie prawa na dobrze, ale z buddyzmem wezwała Polskę do usunięcia uchybień, czyli co Polska ma zrobić jak jest możliwość tak to wyschły takie pierwsze formalne wezwanie wcześniej rannych, bo cała procedura przed komisją Europejską toczy się już od kilku miesięcy i dostałem początku komisja Europejska nic się taki nieformalny dialog, który z tych niejawny pomiędzy właśnie komisję Europejską państwem członkowskim, gdzie chcą koło drzwi, gdy komisja Europejska szuka takiego kompromisu, gdyż nasi bliscy rozumne piszą listy spotykają się wymiana informacji tak i tak naprawdę na tym etapie tych nieformalnych takich rozmów dwustronnych kończy się prawie 70 w procent wszystkich spraw ING, który zajmuje się komisja niestety w tym momencie komisyjnie udało się wypracować żadnego rozwiązania z rządem polskim dlatego została uruchomiona ta formalna procedura Italia wyzwanie, które zostało wystosowane straty to jest pierwszy właśnie taki moment, kiedy firma rozrastała styl uruchomiona i kolejnym krokiem jest to, że zazwyczaj komisja Europejska daje 2 miesiące na ustosunkowanie się z danego państwa to do tego w tym momencie da tylko miesiąc, ale w Tallinie powiedział w tej 1 rzeczy, jakie znaczenie w Grodnie powiedzieliśmy miało to z 7 pozarządowych organizacji ochrony przyrody wysłało skargę tak komisja Europejska takie właśnie 2 sezony George a gdyby dostaje skargi nie było to dla zasady komisja sama z siebie też, by dalej rzecz drążyła i gdy byłem stało się to co się stało w czwartek czy to miało jakieś znaczenie także proceduralne istotne z punktu widzenia prawnego formalnego, tym bardziej miało znaczenie istotne, ponieważ inni dostarczyć komisji, ale ważnych argumentów merytorycznych prawnych taki zarzut naukowych, ponieważ naszą koalicję współtworzą prawnicy naukowcy bardzo dużo różnych osób natomiast komisja Europejska ze mną przyglądasz w sprawie Puszczy już od ponad pół roku miasto nie jest także to tylko komisja Europejska zamknęła z tą sprawą te 2 miesiące temu to komisja Europejska przyglądała się w sprawie Puszczy już od praktycznie pierwsze Lis, która wysłała do państwa polskiego, bo pochodzi ze stycznia natomiast, jakby nasza skarga była takim mieście takim na innych ptaków o wiele większym od motywacji mobilizacji komisji, ale także wysłaliśmy przez ostatnie 2 miesiące kilka formalnych listów, w których informowaliśmy na bieżąco komisję Europejską o tym co się dzieje o tym, że o tym ile zebraliśmy podpisów zebraliśmy prawie 32  000 podpisów ludzie, którzy poparli naszą skargę do komisji Europejskiej więc, gdy coraz informowaliśmy komisji dostarczali śmiech no wiesz informacji o tak umyli ręce Brigitte bardziej było to element bardzo istotne elementy tej całej układanki w opinii, iż tak powiem władz nie zasłużyliście w ten sposób na miano tych co to lecą ze skargą i na inne nadają na narty są podejmują mądre decyzje o tym, się z chęcią byśmy poza jej z taką skargę na polskich sądów tylko, że wykorzystaliśmy wszystkie kroki proceduralne w Polsce w i zatwierdzenie przez ministra środowiska aneksu zwiększającego wycinkę drzew pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Białowieża jest końcem procedury może Agaty opowieść ta w tego jest taka, że to luka prawna to dotyczy ustawy o lasach, które nie precyzuje formy w jaki podejmuje rada zatwierdza w jaki zatwierdza minister środowiska taki aneks do planu urządzenia lasu i gdyby to było jasne napis napisane, że jest w formie decyzji administracyjnej wstyd jak najbardziej moglibyśmy złożyć, a takie odwołanie do sądu administracyjnego natomiast w momencie ich ta droga Polska była zamknięta dla nas nie ma takiej możliwości informowaliśmy wielokrotnie Mińsk porozumiał się z ministrem środowiska wysłaliśmy mu formalny listu informującego o tym, że to zatwierdzenie będzie naruszało prawo miasto pozostało bez odpowiedzi dlatego zdecydowaliśmy się złożyć skargę do komisji Europejskiej jako to była nasza ostatnia, bo prezesa ratunku Ministerstwo Środowiska nie potwierdziło, by komisja Europejska właśnie podjęła ten krok, w którym rozmawiamy, by Polska została wezwana został wystosowany w właśnie został list pani Ford nie poinformowało, że komisja Europejska wszczęła postępowanie udaje, że inny o tym, nic nie wie natomiast głos nie słuchać głosu samego ministra środowiska w noc bez posłuchajmy tego krótkiego nagrania w kwestii merytorycznej można, by powiedzieć nie proceduralnej bez regresu słuchawki dlaczegóż to w plan urządzenia lasu ma wyglądać tak jak wygląda i to co zatwierdził pan minister Szyszko PiS mówi pan Andrzej konieczny wiceminister środowiska i pełnomocnik ministra środowiska d s . Puszczy Białowieskiej posłuchajmy pierwszy to jest prawo i przestrzeganie prawa i drugim elementem jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych mamy 2 dyrektywy mamy dyrektywę siedliskową ptasią mamę siedliska, jaki przedmioty ochrony w tej siedliska, które występują jest też zobowiązanie i tutaj właśnie mamy mamy namyśli przede wszystkim względy bezpieczeństwa względy bezpieczeństwa pożarowego jak również względy bezpieczeństwa w zakresie korzystania z zasobów Puszczy Białowieskiej przez turystów odwiedzających, jaki miejscową ludność wiadomo, że no i stan, do którego wpuszcza została doprowadzona w chwili obecnej wykazuje pewne zagrożenie dla bezpieczeństwa w związku z tym no tutaj są niezbędne działania te działania skupiają się właśnie naprawdę podkreśla pan Andrzej z konieczny fakt, że Puszcza w obecnym stanie może stanowić zagrożenie dla turystów dla mieszkańców rozumiem, dlatego że usuwać drzewa mogą się przewrócić w zasadzie tylko o tym w umowie to niebyła kwestia o tym, że trzeba chronić w lesie w tej myśli tam jest rozwinięta no ale kto to jest logiczne jeśli są drzewa, jeżeli są drzewa uschnięte, a sam przy szlakach przy drogach to należałoby je wyciąć ta akcja zgadzam się z tym, że należy dbać o bezpieczeństwo ludzi i od zgadzam się z tym, żeby wycinać drzewa w pobliżu ciągów komunikacyjnych w pobliżu szlaków i zostawiać te drzewa nieusunięte wycierać sobie wprost znikał na głowę nie spadły, ale zostawiać je, czyli tak naprawdę tutaj te wszystkie procesy przyrodnicze nie będą przerwane tylko trochę inaczej to drzewo spadnie psy w czasie w czasie patroli Puszczę widzieliśmy były są przykłady miejsc, które były oddalone od szlaków komunikacyjnych i pod pretekstem bezpieczeństwa były wycinane itd mamy też przykład takich ziaren wystosowane zostało list przez przedstawiciela 1 z organizacji pozarządowych do lasów państwowych z prośbą o wycinkę niektórych drzew swym przy trasie Hajnówka Białowieża drzewo zostało wycięte i nie ma odpowiedzi na to, więc oczywiście popieramy to, żeby drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ściąć i pozostawić w miejscu tak, żeby on na tym bezpieczeństwo nikt nie zagrażały w jednak obserwujemy to, że to może być tak naprawdę pretekst i przyglądamy się czy rzeczywiście takie wycinki, o których pan konieczny mówi są prowadzone dla bezpieczeństwa co do bezpieczeństwa pożarowego jest tego co wiem w ENA dla straż pożarna w Hajnówce w nie zwiększyła stopnia zagrożenia pożarowego w Nadleśnictwie Białowieża ten stopień dalej jest najniższy stopniem co więcej wiemy, że większość pożarów, które miały miejsce w Puszczy Białowieskiej związana jest z podpaleniami lub we z po z pokoleniem, które były umyślne lub poddaniem, które były zaniedbania w ponad 60 % to jest pożarów to było dzieło człowieka pożary te w średniej już za sobą ma około pół hektara lasu, więc jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe problemem są ludzie i kategorię bezpieczeństwa pożarowego naj najwyższa niebezpieczeństwo, choć pożar występują w okolicach zam. przez ludzi w i to można sprawdzić na stronie straży pożarnej w Hajnówce przebywa za chwilę wróci na nasze rozmowy o bez komisji Anny Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w związku z przejęciem przez ministra wszystko zwiększonego planu wycięcia jest aneks do tego dziesięcioletniego w planu, w który był uchwalony chyba w 20001212 . w rogu PL trzykrotne faktyczne zwiększenie del Gusto, gdzie obecnie Agata Szafraniuk prawniczka Client Earth prawnicy dla ziemi Dariusz Gatkowski WWF w UE Polska PL mówiliśmy w, odnosząc się do innych słów w pełnomocnika ministra środowiska d s . Puszczy Bielecki pana Andrzeja koniecznego, który mówi o koniecznych cięciach względów bezpieczeństwa i Gminny ochrony praw i przeci w pożarowej właśnie o tym, aspekcie BAEL rozumiem tej imprezy dla każdego jasne, że konieczność wycięcia drze w przy drogach przy ciągach komunikacyjnych absolutnie nie może tłumaczyć takiego zwiększenia ryzyka żadnego drzewa, które było planowane w tym 10 lat planu urządzenia lasu prawda zdecydowanie sytuują tak sprzeciwiamy się temu i uważamy, że mówienie o bezpieczeństwie jako głównej przyczynie we jest po prostu pretekstem oczywiście my jesteśmy za tym, żeby martwe stojące świerki były powalone także wynika ona głównie spadły zdecydowanie jesteśmy za tym jednak, że to nie może być pretekst dom bardzo dużego zwiększenia pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej również jeśli chodzi o bezpieczeństwo pora pożarowe jak mówiłem wraz z przed przerwą widzimy, że tak naprawdę główną przyczyną pożarów jest człowiek niestety IT widzimy, że w miejscach, gdzie była wycinka takich świerków kornika owych tak naprawdę tak grubi z nas zostaje wywieziona zostaje bardzo dużą suchy drobnych gałęzi i to jest największe niebezpieczeństwo pożarowe w ogromną ilość drobnicy to jest coś co może bardzo szybko się zapalić, więc usuwanie grup blizny na stosowanie drobnicy w jedno jest jakby mama przeciwne jest jest przeciwna to tak naprawdę do tego co się mówi było to zwiększa niebezpieczeństwo pożarowe Bydgoszcz odnieśli tutaj do słów właśnie pana Andrzeja koniecznego i weszliśmy w ten wątek bezpieczeństwo bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ale nigdy nie zgodzę się z panem zgodzę, że to jest ten główny powód, który jest podawany przez ministerstwo mówiące, dlaczego trzeba tyle więcej drze w wycinać Otóż główne powody do słyszałam jak minister Szyszko mówił jeszcze raz powtórzmy to jest taka argumentacja Otóż jej poprzednicy doprowadzili do tego, że w tej chwili musimy bronić właśnie w UE ze względu na ochronę, gdy musimy bronić Puszczy ponieważ, gdy obowiązuje dyrektywa siedliskowa dyrektywa ptasia nas obowiązuje Unia Europejska nam narzuca pewne działania te działania ZUS jest ratowanie w tej chwili Puszczy, ponieważ na potęgę usychają drzewa to my właśnie działamy zgodnie z prawem, ponieważ chronimy to co jest cenne, a drzewa musimy usuwać ponieważ, że nie będziemy usuwać drze w suchych, w który zniszczył kornik to inwazja kornika będziesz się rozprzestrzeniać i zniknięcia zginie nam za 24 z takim uproszczeniu taka argument, gdyż taki przykład w Realu i chaosu informacyjnego, który upora z Rumunką, którą weszliśmy w Info, o którym hoduje Ministerstwo Środowiska i niczym innym bezpieczeństwo pożarowe to jest kinowy argument teraz wcześniej był kornik drukarz później były te właśnie graty siedliska priorytetowe teraz jest bezpieczeństwo pożarowe więcej, by Ministerstwo Środowiska o el dobiera sobie argumenty potrzeba aktualne potrzeby, ponieważ kornik drukarz nie jest już tyle po ile było argumentów naukowych podniesiono, że taki model wycinka nie jest żadną efektywną w ataku formą walki z kornikiem później były tak późno my co także te siedliska przyrodnicze to także jestem bardzo się łatwo do obalenia argumentacja, a teraz nagle powstało właśnie bezpieczeństwo pożarowe i no umówmy się, żeby go wyciąć jakiś suche drzewo przy szlaku trzeba zwiększać ponad trzykrotnie wycinki Puszczy Białowieskiej po nocy wniosek, by też wynik wkrótce może do tego wcześniej i co było przytacza wypowiedź ministerstwa wcześniej czy bardzo cieszy, że po podkreślają, a minister co podkreśla żona chce wywiązywać się z obowiązków, które jest jako na nich prawo unijne natomiast to informacja, która zdała ten w czwartek podano, że komisja uroku ma Europejska uruchamia postępowanie przeciwko rządowi polskiemu kończy to dezinformacja tak mówi były kończy to w ogóle argumentację, która cały czas ministerstwo podnosi żona chce chronić siedliska i to wymaga na niego Unia nie tak naprawdę Unia tego zakazuje, ponieważ w taki, jakiej formie to ministerstwo chce przeprowadzić jest niezgodne z zgodna z prawem unijnym tak i miejsca są też mówić tak już w ataku bardzo ogólną informację także oni chcą uchronić elastycznemu każdy z nas, by się podpisał potwierdzenie, że chcemy chronić życie natomiast jest istotne jest to jak chcemy Och, jakie metody, jakie konkretne metody dr Marek wybieramy taki w tym momencie każdy chce chronić las każdy w Polsce i chronić Puszczę natomiast nie przez zwiększenie wycinki desek, by było to liczne co ciekawe również słyszano o tym, że poprzez wycinkę ministerstwo chce chronić siedliska gatunki priorytetowe i nie słyszymy, jakie to siedliska gatunki prognozowane, więc może powiedzmy jakieś siedliska gatunki rytuały są ważne jeśli chodzi o Puszczę przykładem gatunków procentowych mogą będzie działo Dzięcioł trójpalczasty biało grzbiety z no chyba każde dziecko wie, że ten Dzięcioł lubi dłubać sobie w martwym stojącym drzewie, gdzie wydłubuje sobie różne owady również tych martwych drzewach są w dół buja swój dom dziupla, tak więc no, jeżeli usuniemy nad drewno, jeżeli usunie martwe świerki to trudno po prostu dzięcioły nie będą miały swojego miejsca, w którym nie będą mieć swoje stołówki nie będą miały miejsca, w którym będą mogły się w prowadzić lęki również takimi atakami, które potrzebują martwego drewna chociażby z tego względu, że potrzebują, dzięki którym wychowują młode to są 2 gatunki sów włochatka sóweczka również takimi gatunkami i to jest bardzo ważne są małe owady np. ten ponury jak Snydera czy wniosek na zdrowe to są gatunki chrząszczy, które sobie żyją ma na martwym drewnie i takich gatunków, które związane są z Markiem for smart drobnymi spora i to właśnie martwe drewno daje życie jak oszacowano w Puszczy Białowieskiej około 50 % różnorodności biologicznej związany jest martwe drewno z martwe drewno w takim czasie daje życie w normie, ale trudno też powiedz tak no ja rozumiem Matthew drewno daje życie od czasu do czasu jakieś drzewo się przewróci, ale niezbyt całe hektary były powalone przez to, że uschły no właśnie dzięki temu litego drewna jest stosunkowo dużo dzięki temu te gatunki tam żyją w przykładzie działów wiemy, że w rezerwatach ścisłych parku Narodowego jest około 4 × więcej dzięcioły trójpalczaste ego niż w lasach użytkowanych gospodarczo w Puszczy Białowieskiej takich przykładów jest dużo i wiemy, że zabużanie procesów naturalnych zachodzących od tysięcy lat Puszczy Białowieskiej jest spowodowane właśnie gospodarką człowieka, czyli wycinką drze w oczywiście my mówimy cały czas, że chcemy wrócić do kompromisu wypracowanego w 2 tysiące dwunastym roku w z bibliotek dwu lat dwutysięcznych ósmy roku tak naprawdę zaczęłam się procedura wcześniejsza rozmów z komisją Europejską tak znane i upaja lot, w której to procedurze komisja Europejska apelowała do polskiej prosiła o to, żeby dostosować limity cięć w Puszczy Białowieskiej do wymagań ochrony przyrody po 4 latach negocjacji prowadzenia rozmów w 2 tysiące dwunastym roku został sporządzony w plan urządzania lasu dla 3 nadleśnict w Browsk Hajnówka i Białowieża i tereny te limity pozyskania drewna wtedy wypracowane wspólnie przez wiele stron było limitami kompromisowe mi w naukowcy mówili o tym, że w całej Puszczy Białowieskiej w tych 3 nadleśnictwach, ale oni uważają, że 30  000 m ³ rocznego pozyskania to jest takie maksimum, które jeszcze nie zaburza procesów ekologicznych, które jest akceptowalne, ale inne strony mówił, że tych cięć jest potrzeba więcej uzgodniono limit, który wynosi 47  000 rocznie w PRL, więc ponad 50 % niż to co mówi naukowcy, ale to był limit, który odpowiadało rocznemu zapotrzebowaniu miejscowej ludności na drewno itd zarówno na cele opałowe konstrukcyjne w no i z takim argumentem, że jest to drewno, które jest niezbędne miejscowej ludności trudno dyskutować dlatego to był kompromis i jedno nie wszystkie strony były zadowolone, ale udało się to uzyskać po 4 latach rozmów i jedno obecnie ten kompromis jest zniszczone przez 1 podpis ministra co uważamy, że jest niepotrzebna i tak naprawdę chcielibyśmy już się zakończyć się w korespondencji z komisją i się myślę, że minister cofnął swoją decyzję, żebyśmy do tego kompromisu wróci na decyzje wszystko ku temu może korespondencja z komisją będzie się rozwijała nie w PRL kończyła jedno i może trzecia odniosę do hektarów co pani, że mówił Abbott też warto sobie uzmysłowić, że to co ceni dotyczy takiej ogromnej części Puszczy, ponieważ ta aktywność kornika jest wiśnie puszczą 2012 roku do tej pory, jakby w po nim tylko 10 % świerków zginęło w wyniku właśnie tej aktywności go unikali szacuje się, że do momentu, kiedy ta ta aktywność kornika się zakończyła się zakończy już są pewne dowody na to, że ona prostą maleje, bo to jest naturalne cegle aż po paru latach degradacja, jakby sama ustępuje do końca tej aktywności tygodnia, aby wejść maksymalnie 20 % świerków u siebie bez niej uschnie to dotyczyć to będzie przyłoży się na około 23 % powierzchni całej Puszczy w Polsce Polski w Polsce jest nie stracić ogromne połacie uschnięte świerków, które padają tak w Ministerstwie Środowiska dysponuje 1 takim filmikiem wideo choć, które wykorzystuje cały czas pokazująca tylko jedno miejsce w Puszczy Białowieskiej konkretne i żeby mu też prowadzą przez po ataku dezinformacji mówiąc już są takie ogromne połacie Puszczy dopuszcza prostu zamiera i umiera to nie jest prawda, bo Puszczy żyje będzie żyć nadal je chciałabym teraz inną kwestię powrócić raczej dowiedzieć się od państwa, bo w wiem, że państwo wzięli udział w terenie w jak to określić wizytacji w spotkaniu w Earth Puszczy Białowieskiej, gdy przyjechali do Polski przedstawiciele Unii Europejskiej przedstawiciele UNESCO prawda tak braliśmy udział w tej misji może bowiem, że ta misja miała miejsce do tego, że przedstawiciele UNESCO, którzy zajmują się obszarami przyrodniczymi UNESCO, więc to jest reorganizacja, a już Sienno zostali zaproszeni przez ministra dopuszcza, dlaczego to razem z zaproszeniem jak powrót do UE ministerstwo chciało pokazać Puszczę chciało pokazać się jej stan twierdzą, że ten stan jest na tyle zły, że również specjaliści tak będą oceniali oczywiście to by specjaliści przyrodnicy, którzy wiedzą, więc jak funkcjonują ekosystemy, więc kilka kilkadziesiąt martwych świerków w danym miejscu nie robi na nich wrażenia, dlatego że również takie miejsca, które były masowo zaatakowany przez kornika w są w innych krajach chociażby lasy w bocheńskiej czy elastyczne oraz polskie w każdym razie w zapasie jest to przyjęte emisja miała miejsce w zeszłym tygodniu w im trwała 3 pełne dni w ogromnym pierwszy dzień działa to było widać terenowa, na którą ma przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz naukowcy przez szefa przez sprzeciwiających się wycince wpuszczeni zostali zaproszeni pisaliśmy prośby do ministerstwa, ale dostaliśmy na jego odpowiedź, że w niedzielę nie można brać udziału w tej emisji, dlatego że dokumentacja stała za tym inne dla prezydenta, mimo że może to było jakoś argumentowano, ale Dawid jest bardzo napięty grafik, więc może organizacyjne problemy w każdym razie jesteśmy zaproszeni za to zostaliśmy zaproszeni w poniedziałek oczywiście było kilka organizacji zaproszonych również inne organizacje, które się dowiedział o tym, poprosił ministerstwo obecność w Puszczy ma również w mocno argumentować, że nie tylko parę organizacji, ale więcej osób zainteresowanych jest niezbędna do tego, żeby rozmawiać także dzięki naszym staraniom tych organizacji pozarządowych było więcej było też dla zaledwie 2 naukowców, którzy sprzeciwiają się wycince Puszczy jak wiemy tych naukowców którzy, którzy apelują do ministra jest bardzo bardzo bardzo dużo i tylko 2 z nich zostało zaproszonych zawsze coś pomyślałem, że może z racji usadowienia w różnych strukturach nie jest im na rękę, jakby tutaj występowanie w tak publicznych MO, ale widać ludzie też często pracują w ważnych miejscach Franek, a zależnych od środowiska dalej to prawda, więc dobrze wiemy, że tylko 2 zostało zaproszonych akcent, bo byli oni to były osoby, które pracują na miejscu w Białowieży i jesteśmy proszeni o podziale tylko w zostaliśmy zaproszeni jako o tym co obserwatorzy poprosiliśmy o to, żeby jednak w organizacje pozarządowe pokazały coś więc, ale obserwatorzy, czego dyskusji, bo jest dywizji teren całej dyskusji dosłownie podzielili było wizji terenowej w MDK była dyskusja w hotelu Białowieżę chętni my poprosiliśmy o torze to jednak prezentacja czy naszych poglądów była z planie spotkania dostaliśmy odpowiedź 1 prezentację dla wszystkich organizacje pozarządowe ministerstwo w stanie zaakceptować w kolejny krok do przodu w pokazaliśmy to prezentacje i w tej prezentacji oczywiście były 3 części były organizacje pozarządowe plus właśnie 2 naukowców uważamy, że na głos naukowca jest najważniejszy i my wspieramy głos naukowców jako organizacji pozarządowej nasze wszystkie argumenty czy to do komisji Europejskiej centrali UNESCO są poparte naukową w dlatego nazwaliśmy ten czas oddać naukowcom oni są naszym zdaniem najważniejsi udało się to prezentacje pokazać się były dyskusje z poniedziałek, ale my również chcieliśmy, żebyśmy pokazać misterium UNESCO teren negocjacje były bardzo długie, ale okazało się, że we wtorek będzie mógł jechać w teren zaraz wracam do naszej rozmowy przemysł wracamy z do Anny tej sytuacji z prawie już przed 2 tygodni, gdy przedstawiciele UNESCO w zjawili się w Puszczy Białowieskiej rozmawiam z osobami, które też tam wówczas byłyby o zarówno pani Agata Szafraniuk z tak jak i pan Dariusz Gatkowski byliście państwo da zatrzymaliśmy się na tym, że w poniedziałek mieliście możliwość kontaktu z przedstawicielami nyska, ale nie było to wyjście w teren azbest mogli państwo jako prezent organizacje wystawić 1 prezentację w biedzie za to by kwestia dysku pokazania dyskusji wystąpienia naukowców tych 2, o których pan powiedział są przeciwni w tym co się dzieje co będzie siedziało w Puszczy Białowieskiej tak to było wystąpienie 2 naukowców plus wspólne organizacje pozarządowe potem były wystąpienia strony rządowej i była dyskusja tak naprawdę prezentacja swoich poglądów swoich danych i miejsce drugi dzień wtorek był o tyle ważne, że dostaliśmy zgodę na to, żeby jednak pojechać z misjami UNESCO do z terenu i mogliśmy zaprezentować nasz obszary, których chcieliśmy pokazać tych siedziska, które chcieliśmy pokazać i podyskutować o nich oczywiście my jechaliśmy w towarzystwie przedstawicieli rządu leśników, więc nie było także mieć wydzielony czas, ale mogliśmy grać tam, gdzie chcemy pokazać terenach, które w 10 opowiadać i tam był np. 1 obszar, w którym został wycięty świerk i pokorni kowale w ich, którym to o obszarze wg informacji leśników cięcia były dokonane ze względów na bezpieczeństwo ludzi, ale to było tak daleko od dróg i wszelakich szlaków komunikacyjnych tak daleko od miejsca uczęszczane przez turystów, że można było powiedzieć chyba teraz bezpieczeństwo było żubrów przypadkiem na głowę żubra nie spadł świerk to było jedno miejsce drugie miejsce, które pokazaliśmy tu było 9 na kilku świerków dla Orlika krzykliwego, w które wg ornitologów tam na pewno by się nie pojawił w tym miejscu w jakimś sensie dla laika można było je widzieć, żeby ona potrzebuje do żerowania na przestrzeni otwartych dużych przestrzeni otwartych szczególnie łąk, a wycięcie kilku świerków nie tworzy zarówno od pewnego miejsca do tego gatunku, jakim w po trzecie były krzewy, a więc tam Orlik krzykliwy, by nie zaleczona, ale dla Orlika krzykliwego to wycięto w dobro było z ochrony przyrody ochrony siedlisk ochrony gatunków i jeszcze jedno w to miejsce, w którym byliśmy tu było bardzo dużą marżę dnia grudnia czyli, czyli Lonstar wycięty właściwie do zera nie pozostawiał niesprawny pozostawiono oprócz dużych aut BOR 3 aut z gałęzi, bo takie duże Kopy gałęzi spytaliśmy się, dlaczego tak dużego, bo gałęzie stały tam pozostawione to jest ewidentne ewidentnie przeciwko no i stwarza zagrożenie pożarowe w dno i leśnictwa powiedzieli, że to dla ochrony przyrody martwe drewno, a spytaliśmy Siedlarz gatunków to oni powiedzieli, że to Czyż my powinniśmy wiedzieć jakich gatunków znamy nie widzieliśmy takich gatunków te gałęzie stany zostawione generalnie towarem dnia obejmowała nie tylko świerki, które dla którego, które mają być wg ministra na wycinane również obejmowały drzewa liściaste jak choćby grabi to było widać ewidentnie czy tak naprawdę ani komornik ani bezpieczeństwo na niebezpieczeństwo pożarowe wydają się nie być powodami dla zwiększania tych cięć w i to jesteśmy w stanie na miejscu udowodnić to pokazaliśmy Miss i UNESCO dzięki temu, że ta misja zgodziła się z nami, iż teren mogą trochę więcej zobaczyć niż tylko o kilka plantacji świerków zniszczony przez kornika oprócz plantacji świerków zniszczone przez kornika raperzy w Puszczy Białowieskiej rzeczywiście jest kilka takich miejsc, w których to wygląda brzydko jak człowiek taki, który się nieznana ochrony przyrody jedzie widzi dużo martwych świerków i PSP obszar, gdzie stoją tylko i Włosi martwe świerki świerki z podobnym wieku, która to świerki zostały nasadzone w jakieś 6070 lat temu w miejscach po wycince, która to świerki stał na stronę w Siedliskach tzw. gruntowych czy w miejscach, które są zamożniejsze i suchsze świerk wymaga terenu z wilgotnych w imię takich żelaznych świerk ma system korzeniowy dosyć płaski więc, żeby pozyskiwać wodę musi to być po prostu wygodna, żeby świerk, a ochrona obronić przed kornikiem musi produkować dużo wie też produkować dużo żywicy potrzebuje wilgoci potrzebuje wody jeśli jest osadzony w Siedlisku w suchym doraźny jest to dobra siedziska dla świerka 2 jest dużo bardziej narażone na działanie kornika wydzielina sadzamy świerki w nieodpowiednich miejscach to możemy się spodziewać, że prędzej czy później będzie mieć duży problem z tym, że te świerki będą zamierać jak dodał, gdy rozmawiam lojalne skoro musimy zdawać sprawę, że to nie tylko Press ogromny prestiż międzynarodowy, ponieważ na potrzeby wyspy jest jedynym takim w dziedzictwem naturalnym w Polsce wszystkie pozostałe miejsca inne, które są chronione przez UNESCO w Polsce dostał miasta głównie zmian na swoje wartości kulturalne to jest takie miejsca chronione zbyt na swoje wartości taki naturalny tak jak naturalne miejsce do listy tylko prestiż, ale także i pewne zobowiązania od dna, które nakładają na z umowy dwustronne z UNESCO i takie umowy ta umowa taka zobowiązuje haniebnym państwo chronić Polskę do corocznego informowania i UNESCO ostanie danego miejsca inni, ale taki raport wysyłany jest przez stronę rządową Anna pod koniec listopada każdego roku do US go i nie jest taki raport został wysłany przez stronę rządową i tam miejsca, których jest, toteż warto sobie, bo RN od lipca zeszłego roku jestem przygotowany cała dokumentacja od lipca było przytwierdzone próbowano udowadnia, że ten kornik drukarz to jest ogromna klęska ekologiczna lub w Puszczy Białowieskiej, a pod koniec listopada jeszcze w lipcu jeszcze, bo poprzednia władza w lasy państwowe też był prosty państwo nas wtedy on one przygotowują taką taki aneks jest wysyłany dokument pod koniec listopada, w którym niezamknięty się ani słowa o o rzekomej klęsce ekologicznej dzwonem przez kornika jest tak naprawdę zapisane, że przybędzie jest to wszystko zatem nie ma nic nie mnie, czego niczego nie trzeba zgłaszać na, a on pewne zobowiązania żelazko jasno mówią o tym, że, jeżeli cokolwiek się dzieje złego z miejscem w danym zdołała państwo ma obowiązek poinformować o tym i przedstawiciel armii i UNESCO dym, który był właśnie obecny w Puszczy Białowieskiej z zeszłym tygodniu powiedział o tym, miast może rzeczywiście nie zostało już bez koni zostało poinformowane w żaden sposób oficjalne strony rozsądnym polskiego rządu o o tym co się tutaj dzieje autyzm nie dość, że test oni twierdzą deskę skarżyło żywiołowa lub klęska ekologiczna bez gazu była to właśnie zmienili sposób zarządzania danymi sami to bardzo znaczący sposób to także powinno o tym, także powinien skorzystać poinformowane takie, by to dokument, który ten plan urządzenia lasu on wyznacza nos żądane dane miejsce na 10 lat, jeżeli jest taki dokument zmieniany i to w tak znaczący sposób odnoszą sposób to powinno być u nas problem poinformowane jest, a to nie zostało zrobione dobrze radzą i UNESCO mówi Ojrzyńska brzydko nie poinformowali jeszcze nas no i co dalej co z tego co dalej Davida defilady nie poinformowali 2 czy na miejscu zobaczyli w Yale autentycznie co się teraz realizuję jest też 1 bardzo poważna konsekwencja w Donbasie w lipcu, ale w Stambule jest taki zjazd innym właśnie zjazd komitetu steru i komitetu wspólny komitet UNESCO jest inny skutek traktowane są wszystkie sprawy i na błędzie tego niczego spotkania pojawiła się kwestia Białowieży i ona będzie dyskutowana na centrum Szczecina z kolei taka dyskusja jest już po krótkim pierwszym krokiem, który może spowodować, że w przyszłości Kalina z kostki zostanie on umiejscowione na liście światowego dziedzictwa zagrożonego, o czym Puszcza Białowieska za granicą w dach wieży muzeum Lalek w walce o względy przez to, że ta sprawa Puszczy Białowieskiej jest na w planie spotkania komitetu UNESCO ds. światowego dziedzictwa co znaczy, że i UNESCO jest zaniepokojony w jaki sposób tym obszarem jej może podjąć decyzję co tego obszaru zobaczymy co się w lipcu będzie działo jak to będzie dyskutowane jeszcze pamiętajmy, że pod koniec czerwca na będzie raport przygotowany przez agresję na po wizytacji w Białowieży wreszcie będziemy wiedzieli, jakie będzie wiedzieć jakie, jaką opinię wyda June Skrą ICO będzie w decyzji podjętej w Stambule, ale jednocześnie nie ma, lecz spotykam się z takim stanowiskiem proszę nie poprawi dziś piszemy ile za naprawdę w naszych władz nie zależy wcale na tym, by Puszcza Białowieska była na liście w owego dziedzictwa Przyrodniczego i t d. co więcej, że to, że do tej pory tam była uniemożliwiało pewne działania wrócę do tego, o czym była mowa w zamyśle w aktualnej władzy ratującej Puszczę prawda tak rzeczywiście minister środowiska, mówi że ten obszar jest obszarem kulturowym, ale może bardziej kulturowym niż bilet, ale trend na każdym, ale na razie jest wpisany jako dziedzictwo przyrodnicze im się, że Mohammed w opowieści o tym, że jest to obszar kulturowy skwitować komentarzem naukowców, którzy bardzo jasno o tym, napisali, że i jest to zaprzeczenie wiedzy naukowej wieloletniej wiedzy naukowej polskich naukowców i tak naprawdę mówienie o tym, że to dziedzictwo kulturowe nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, która jest badana przez naukowców ja bym z tym nie dyskutowano jak zostawię to jako element dezinformacji Ministerstwo Środowiska byli też przedstawiciele komisji Europejskiej co zresztą, bo wcześniej przedstawione w przez ministra szyszkę jako w pożądana wizyta w, która ma przekonać komisję Europejską naocznie urzędnicy mają się przekonać, że wszystko idzie w dobrą stronę główną takie misje ten sam początku trwania takiej procedury nie są standardową działaniem komisji Europejskiej, więc to nie tylko pokazuje, że poze w o sposób komisja poważnie traktuje sprawę Puszczy Białowieskiej angaże zdecydowała się przyjechać, a my to w reprezentacji kilku osób do Puszczy Białowieskiej do Białowieży, gdzie te rzeczywiście spotykali się ZGL głównymi zainteresowanymi stronami i w konsekwencji tak naprawdę to wszystko nie przekonało komisję, gdyż właśnie w czwartek Derek bardzo poważna decyzja polegający na tym, że stało wszczęto formalne postępowanie przeciwko rządowi polskiemu właśnie w związku ze zatwierdzono wycinką Puszczy Białowieskiej inni tak naprawdę ministerstwo mu może mówić co chce, ale w konsekwencji my wszyscy możemy zapłacić za nim właśnie decyzję ministra środowiska, ponieważ tak bolesnego ataku doraźną koni konsekwencją mogą być nałożone na nas kary finansowe przez Europejski Trybunał sprawiedliwości jeśli mi nie zostanie to naruszenie prawa, do którego które istnieje teraz w tym momencie nie stanie postu cofnięte przez ministra to mogą być bardzo wysokie kary finansowe może być nałożona kara finansowa mogą być Story to towar czy taka biedna, a także dzienna to mogą być kwestie milionom milionów euro, które za, które będą oczami zapłaci z budżetu państwa ani z budżetu lasów państwowych tylko z budżetu państwa kary finansowe jakkolwiek by były one wielkie to przecież wyciętych drze w na miejsce korzeniami chce mnie posadzą las i chaos, owszem, po pod imieniem są pewne działania takie, które można odwrócić złą rzeczą absolutnie nieodwracalny ci zaś troszkę tak brzmi to komisja Europejska może powiedzieć, że zrobi zapłacicie jak wycinać dalej zapłacicie on tak zapłacicie plus jeszcze inną konsekwencją może być wstrzymanie dofinansowania pochodzące środki środków unijnych na programy dotyczące ochrony środowiska środowiska lasy państwowe są bardzo dużym beneficjentem w latach 20072013 otrzymały ponad miliard złotych na programy o realizowane w celu ochrony środowiska, więc też może być konsekwencją, ale tak QE te procedury wszystkie bardzo długo trwają także przed przed instytucjami unijnymi i tak jak pani powiedziała żadna kara finansowa nie nie zwróci nam ukraść tego wyjątkowego lasu dlatego my także w swojej skardze zawarliśmy taki wniosek o zastosowanie takich środków tymczasowych z takiej takim narzędziem, którym dysponuje komisja Europejska, która może złu zgłosić się do Trybunału sprawiedliwości o to, żeby on nałożył na państwo członkowskie taki zakaz wykonywania do podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą doprowadzić do nieodwracalnej szkody, bo już tak naprawdę często w protokole postępowania przed Trybunałem sprawiedliwości trwa około 2 lat średnio, więc i odważne nie wiadomo co będzie natomiast może być nałożony taki środek, który powie, że nie może się wycinać do momentu, kiedy my jako Trybunał sprawiedliwości wydany wyrok, w którym sądzimy RM w tym sadzimy daną sprawę warto też dodać, że takie środki tymczasowe już zostały na Polskę nałożona, bo w kwestii Rospudy ARM taktowane takie środki tymczasowe są bardzo rzadko nakładane przez Trybunał sprawiedliwości właśnie wasze historie to dostaną tylko 3 × były nałożono tej pory w tym menela polskiej, a teraz możliwe teraz może być tak, że drugi raz jeśli ministerstwo nie wycofali się ze swojej decyzji na co my wszyscy liczymy, bo po co trzonem całą procedurę kilkuletnią przed instytucjami międzynarodowymi po co w konsekwencji mogą być musimy my jako podatnicy wszyscy będziemy musieli za to zapłacić, gdy do morza można po prostu wycofać się z tej decyzji jest czas jest do końca czerwca tak tak, ponieważ ery tak nie czyni gminę, wznosząc się ledwie od miesiąca otrzymania, czyli w momencie, kiedy ministerstwo otrzymała to on to wezwanie od komisji będzie miała miesiąc na ustosunkowanie się do danych oraz czystość skrócenie czasu zazwyczaj daje komisja daje 2 miesiące w segmencie, toteż wskazując, że ten przypadek jest dość nagłej trzeba reagować szybko, a miasto jest miesiąc na ustosunkowanie się później, a jeżeli rząd Polski nie cofnie się ze swoją decyzję komisja nie będzie zadowolona z uzasadnienia, które rząd Polski trenowali w nowe wytłumaczył, dlaczego się nie to zatem, że dostosowuje kolejną taki już bardzo taki oficjalne zarzuty wobec państwa członkowskiego to się z 2 uzasadniona opinia wtedy rząd Polski na kolejny czas na ustosunkowanie się też zazwyczaj z miesiąca, ale może też być krócej i dopiero wtedy, kiedy po komisja nie będzie usatysfakcjonowana z tej drugiej odpowiedzi polskiego rządu wtedy zgłasza sprawę skieruje sprawę do Trybunału sprawiedliwości i kieruje wtedy n p . takiej sytuacji też ten wniosek o zastosowanie tych środków tymczasowych i Trybunał w sprawach wyjątkowo nagłych może zdecydować o nałożeniu takich środków tymczasowych albo nawet w ciągu kilku dni w toku ministerstwo nic nie mówi, by komisja Europejska wszczęła postępowanie w my zakładamy, że ta data już, że już czas biegnie droga, gdy i, że tak było rzeczywiście 16 czerwca do praktycznie do połowy tak od lipca do połowy lipca w czas jest od mierzalnych każdego z nas zrobi zobaczymy co w zrobieniu Ministerstwo Środowiska i Polska bardzo serdecznie państwu jeszcze w tej może bowiem jeszcze 1 rzecz gościem będzie o tym, że w WWF przygotował wydało książkę drugie życie drzewa to była książka wydana w 2000 czwartym roku 4 świetnych specjalistów Jerzy Gutowski Andrzej Babiec Paweł Pawlaczyk Karol zupy jak ktoś interesuje się leśnictwem dowiercono jedni z najlepszych specjalistów w Polsce co do leśnictwa co do lasów i w książce drugie życie drzewa opisujemy opisane jest tak naprawdę istotą tego sporu, dlaczego raz przegrał z lokalu niż kiedykolwiek jest tym, że właśnie takim, jakim jest dobra książka popularnonaukowa dobrze napisana ładnie się czyta można będzie znaleźć można będzie znaleźć na stronie WSP w poniedziałek bardzo państwu dziękuję w, a gada Stefaniuk kleń zaś prawnicy dla ziemi w i Dariusz Gatkowski specjalista ds. polityki środowiskowej WWF Polska byli naszymi gośćmi dziękuję dziękuję i zerwał się z państwem w i Ewa Podolska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA