REKLAMA

Brexit? W Wlk. Brytanii obowiązuje suwerenny parlamentaryzm, to pozostawia furtkę wyjścia z sytuacji

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-06-21 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
38:18 min.
Udostępnij:

Publicyści w Poranku TOK FM rozmawiali m.in. o czwartkowym referendum w Wlk. Brytanii i ewentualnym Brexitem. Rozwiń »

- Wlk. Brytania jest demokracją, w której obowiązuje suwerenny parlamentaryzm. Co oznacza, że najwyższą władzę w kraju sprawuje parlament. Nie wierzę w scenariusz, że parlament wolę ludu zignoruje, ale ten aspekt suwerennego parlamentaryzmu jest ważny. Bo on teoretycznie pozostawi furtkę wyjścia z sytuacji – mówił Zbigniew Parafianowicz z DGP.

- Waszyngton może powiedzieć, że koniec tej zabawy – dodał Filip Konopczyński z oko.press.

- Rozwód nie będzie łatwy i szybki – stwierdziła Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin z Wprost.

Komentatorzy rozmawiali również o reformie systemu edukacji i wyborze dyrektorów szkół, relacjach polsko-ukraińskich oraz próbie odwołania Antoniego Macierewicza. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM banku Radia TOK FM Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin dzień dobrych reprezentująca tygodnik wprost Filip Konopczyński w żenujący oko Grabka prezes i Fundacja Kaleckiego dzień dobry ogłosił też internetowego okropne prezydenta w deptak tak stać się nauczyłem się kromka internet, a w ciąg skojarzeń Zbigniew Parafianowicz i dziennik bez kropki gazetę bez kropki prawne dzień dobry jestem pod wrażeniem akcji to ruch obywatele dla edukacji, która zaproponowała Rozwiń » kilka alternatywnych wobec pomysłów ministra edukacji narodowej minister edukacji narodowej sposobu wybierania dyrektora szkoły, a wśród nich flagowym chyba projektem stanie się taki projekt taką propozycję, żeby rektora wybierali rodzice w głosowaniu, tak więc realizujemy zasobie może to trochę nadużywam, ale tak jaz jest zwięzła i Zobacz, gdzie teraz nie obraziłem, że stoi urna po prostu w jeszcze w poniedziałek po południu wszyscy rodzice uczniów chodzących do szkoły, a może też absolwentów powiedz jak w krótkim stażem pokona tej górnej rzucają po prostu pradawne odpowiednie nazwisko i zwycięzca staje się dyrektor rewolucyjny pomysł czy kolejny Polski gniot moim zdaniem to jest bardzo fajny pomysł oczywiście innych szczegółach wszystko się jeszcze rozegranie wiadomo, jaki tam od głosu mogą mieć rodzice rada rodziców czy wszyscy rodzice, ale jest to dobre o, tyle że szkoła się trochę uniezależnić od takiej instytucji zewnętrzna, jaką jest kuratorium, jaką jesteś rada gminy dowodowe burmistrzowie też wpły w na obsadę Dyrekcji dyrektorów szkół dyrektor stara się dla rodziców, a nie dla tych swoich organów założycielskich to też jest bardzo cenne jeśli będzie teraz nie dla tych organów też takie centra handlowe organów jest bardzo cenne tak już wprawdzie teraz w szkołach jest także nauczyciele bardzo starają się też dla rodziców, bo w związku z reformami kochanymi przywracany sześciolatków w szkołach jest coraz mniej uczniów nad nauczycielami wisi groźba zwolnień i nawet odnoszą się spotykał z takimi historiami słyszałam nie, pisząc teksty, że nauczyciele są nauczycielkami opowiadała, że jak rodzice przychodzą do mnie z pretensją to wszystko jedno czy oni mają rację czy nie mają jeść od razu zgadzam, bo to jest najlepszy sposób, żeby uciszyć po prostu akredytywy oraz ich wariantów Henryk uwikłany w nawiasach no w każdym razie już to szkoła dla rodziców jakoś funkcjonuje lotu widać, że rodzice tam więcej mogą, że kiedy przyjdą z pretensją do nie są stawiani do konta wspólnie z uczniem tego są wysłuchiwani jak mówią o szkole publicznej w natomiast w momencie, kiedy dyrektor Jagła toczony będzie dyrektorem czy nie będzie, jaki sens zależało jakiś mierzą od rodziców jeśli byłeś taki może postać wręcz coś takiego jak wspólne zaufanie i współpraca w szkole zaś noblisty wieża i realizuje, ale może może to też jest źle reagują zwykle testów jednak usług online jest bardzo bardzo fajnym pomysłem szytej wcielił w jednak trochę w rolę adwokata diabła, bo mam wrażenie, że Polska szkoła podąża w kierunku kolejnej skrajności tego życzyli nadmiarem Włoch Lefanowicz z 2 LO ta nadaje na nadmiaru najwyżej w ZUS władzy i wpływów rodziców w szkole, o ile kiedyś szkoła była nie była autonomiczna wobec administracji edukacyjnej o tyle teraz coraz bardziej przestaje być autonomiczna wobec rodziców, a powinna być i automatyczna wobec administracji edukacyjnej i wobec rodziców bytem, który sam podejmuje decyzje ewentualnie konsultując się z rodzicami, a nie, akceptując nadmiar tej władzy ma rodzącej ciągle czegoś chcących od szkoły Izy, odkąd pojawił się liderów to w ogóle jest non niemal takim rodzicielski terror pod adresem nauczycieli ostra względem raczej byłbym zwierząt będziemy dyrektora, który przechodzą dzieci rodzące rewizją jak zapraszana mandat wyborczy ze strony innych rodziców, a może i państwa ido widzenia za 5 × podczas następnych wyborach jest z regionalnej zdania jest argument, ale chyba 1 z nielicznych za zasadną koncepcję wydają się, że tutaj warte rozważenia jest rozwiązanie, gdzie te głosy różnych podmiotów tworzących społeczność szkolną zauważamy to znaczy sytuacja, w której moim zdaniem rodzice powinni mieć głos przy wyborze dyrektora i takie rozwiązanie istniało w Polskim systemie ludzie nadal istnieje w postaci rady szkół, które na nie są używane to znaczy znamy znamy mechanizm prawny, który umożliwia taką większą replikację całego środowiska szkolnego i nawet w podejmowaniu decyzji dotyczących tego czy dyrektor zostaje czynie, ale z drugiej strony do TR złocistego zakażenie 2 prezentach szkół istnieje jednak szkoły społeczne nie korzystają z tej możliwości no wiadomo Brada Pitta w bezpiecznym organem ponosimy żadnych żadnych realnych możliwości działania prawnych tutaj ten spór ja jeździłem ten wątek 30 lat wojny nie bez bez przyczyny wydają się, że to jest trochę by, jeżeli spojrzymy na sytuacje kościołów chrześcijańskich pewne rzeczy podobne podobne sytuacje z 1 strony taki bardziej autorytarny tradycyjny model wspólnot katolickich, a z drugiej strony mamy mało mamy model protestanckiej także ci wierni mają głos i jakie znaczenie w relacji z duszpasterzem i dużo co moim zdaniem jest problem cywilizacyjny w Polsce to znaczy oczywiście może zrobić masę patologii przy wyborze dyrektorów szkół, ale wydaje się, żeby dołączenie nie tylko rodziców, ale moim zdaniem także uczniowie powinni mieć jakiś element możliwość zabrania głosu no bo brak też są też twarzą do w strukturę szkolną i wydają się, że to byłoby lepsze rozwiązanie i faktycznie nie może być także, że to kurator, który jest nadawany przez przez przez urzędnika decyduje o tym czy będzie dyrektorem aktywnie ze swoich klas szkolnych pamiętam, że jak nam właśnie zmieniono w ten sposób kredyt dyrekcję to niezależnie także pani dyrektor nowa nie była wcale zła, ale nigdy nie zyskał tego zaufania, które którymi poprzednia pani dyrektor tylko pytanie czy czy samych rodziców w takiej wariant interesuje i czy nie jest trochę tak jak z UE lewicy dowie niema Europy w latach 20112015 Miś największą liczbę plebiscytów oraz szerzej referendów w Europie naród na różne tematy od społecznych po skomplikowane tak jak poprzednie Stowarzyszenie Ukrainy z Unią Europejską przy czym systematycznie od 21 z tego do 2000 piętnastego roku spada frekwencja w tych referendach i pytanie wtedy o jej, by jakość tego mandatów sytuacja, gdy rodzice w szkołach i tak bardzo są aktywni bez rodziców wiele szkół, bo po prostu padło to oni kupują te wszystkie dywaniki dla klas 13, gdyż siedzi transportem tablice interaktywne kupują baniaki z wodą właśnie w ten dzień to jest elita dają ligi państw, które winni, bo to nie jest tak różnych form ze szkół w szkołach są aktywni tak rodzice, jakby przejmują funkcje które, którą aktów, które ma nie biegną nie powinny być przez przez nich pełnione tak naprawdę w ten sposób zagospodarowują pewien pewien obszar ze szkodą dla tych, którzy tak naprawdę te funkcje powinni wykonywać od tych budżetów gminy np. na dnie solarisów rolada z zagranicy, żeby kupować dywaniki do szkoły, ale ten rodzic lub najładniejsze dywaniki zapewne będzie miał zgodę na rentowność w SGH potem się w ręku to dyskonto jest zatem będzie pomoc projektanta prof. Marek Borowski napisaliście w Gazecie wyborczej inne taki tekst, którego część tytuł brzmi sejmy bis no chodzi o to, że opozycja demokratyczna nie może być taka, że tylko chodzi po ulicach i krzyczy musi być tak będzie konstruktywnej zaproponował Marek Borowski co następuje powołanie czegoś w rodzaju alternatywnego parlamentu Sejmu bis, gdzie przedstawiciele partii opozycyjnych organizacji pozarządowej eksperci jawnie dyskutowali nad kolejnymi projektami, przestrzegając przy tym wszystkich reguł stanowienia dobrego prawa tak brutalnie łamanych obecnie przez rząd większość parlamentarną dużo roboty małe owoce wydają się nie w niesławie strategia taka budzenia po prostu daleko idącej nieufności do państwa, bo państwo, bo w państwie tak się stało, że niedobrze wygrali jest już nie jest jednak, że nieleczona niewydolność żylna kod jednak się też instytucja analizuje prowadzą swoją działalność edukacyjną zapraszam takie nazywa, ale jednak jest to też działalność polityczna po wygra opozycja pozaparlamentarna jest aktywna bardzo we wszystkich wydarzeniach, które w, których nie jest aktywna opozycja parlamentarna w jaki sposób doszedł pilnują nie wiem czy Sejm tej opozycji byłby tak Sejm BIST 1 obecnie gabinet cieni tak tylko wobec po zapaleniu Znicza Pruszków PL czy byłoby z punktu widzenia strategii opozycji oraz dobry, bo jednak opozycja uliczna tak nazwijmy obraźliwie w szanuje w jest jednak wciąż krystalizuje nie wiadomo, dokąd łączy po prostu protest tak, a co tam wewnątrz koguta nie wiadomo taki film obnaża ubytki słabości jednocześnie starej być może skłócił zdjęcia z punktu widzenia opozycji jest to dobry odczyt znane są przykłady budowania alternatywnych instytucji wobec oficjalnych instytucji państwo się na najczęściej dotyczą państ w takich właśnie Ukraina także przestrzegałbym przed nadużywaniem Edyta takich takich pomysłów, bo to, by bywa, że to się źle kończy poproszą pada słowo Ukraina i zaraz informacji Radia TOK FM odezwały się, że prawdopodobnie chciał powiedzieć, jaki będzie wynik dzisiejszego meczu poranek Radia TOK FM lepsza w poranku Radia TOK FM Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin Filip Konopczyński Zbigniew Parafianowicz i rzeź wołyńska Mateja z rana poznacie czymś okropnym Marek porządnie niestosowne temat żartu rzecz jasna w natomiast zdaniem podzielić pewną refleksją Otóż dziwi mnie to, że od tak wielu lat ta sama dyskusja wraca właśnie taki sam sposób i niezupełnie wiem dlaczego, bo są rzeczy, które dzielą powiedzmy społeczny w wypadku Polaków i sąd do ważnej to są ważne nieusuwalny spory, ale akurat sprawie rzezi wołyńskiej nie ma w Polsce żadnej opcji politycznych, mówi że nie było rzezi wołyńskiej albo, że była usprawiedliwiona ważnymi okolicznościami wojny nie ma u nas takiej narracji zatem wszyscy uważają, że rzeźba okropne że, że jest to rzecz godna upamiętnienia nie niezupełnie tak jest, a chodnik kwestionuje się tego, że rzeź była, ale kwestionuje się na czym bardzo mocno pomniejsza się do winy UPA, a w dzielnicy auta, eksponując tak eksponuje w winę odwetu w polskich rzeczywiście były odwetem AK, ale one były miał inny wymiar, bo to co zrobiła UPA na Wołyniu to było eliminowanie narodowości nie tylko polskiego to też była uchodziła Żydów tylko od osób i wszelkie inne narodowości tak, aby oczyścić teren, więc to co jest zupełnie co innego niż odwet w zemście czy w celu powstrzymania dalszej eskalacji rzeźb królów była taka poza tym też kwestia zasięgu 1 KK drobiowa drób w znacznie mniej Chorwatów pachnidła z naszych liczący się polskich polityków, którzy mówiliby w ten sposób na grzywnę miasto brzeg wydarzenia nie zapominajmy o zbrodniach AK nie chodzi o odwadze raczej odezwali złość na kilku pudel zasługuje na ostrych media politycy mówią o polskiej racji stanu, który rzeczywiście nie są byle jakim argumentem o tyle wydaje się, że po 25 latach już można, by dać Ukrainie szanse na to, żeby obroniła się przed mocnym argumentem dlatego, choć się nie zgadza spisem zazwyczaj nigdy tak tutaj ten list, który wczoraj przeczytałam na gazie spółka Ronson jest problemem pewna konsekwencja polityki historycznej ukraiński jest chyba 1 z niewielu polityków ukraińskich, które jest konsekwentna od odzyskania niepodległości niezależnie od tego czy rządził Janukowycza Wiktor Juszczenko czy teraz Petro Poroszenko jest konsekwentna, jakby odchodzenie od uznania celowości zbrodni wołyńskiej, bo właśnie na tym po wiek to jest istota sporu o przyznanie przez Ukraińców, że podjęto, że był wydany rozkaz o rozpoczęciu zbrodni wołyńskiej Ukraińcy tego od odzyskania niepodległości nie przyznają budują narrację, w której po obu stronach dochodziło do równie obrzydliwych zbrodni i ta narracja dla polskiej strony jest bardzo niekorzystna, bo nie możemy przecież przyznać, że z Acta to był jakiś nie zorganizowane bandy, które w niezorganizowanych sposób dokonywały w równorzędnych akcji odwetowych na Ukraińcach na Kresach to jest wizja, która prowadzi nas do problemu w postaci polskich obozów koncentracyjnych czyli jakby no cóż nieprawdziwej sfałszowanej wersji historii czytelnie to nie jest także Ukraińcy mogą zbudować swoją tożsamość narodową w oderwaniu od mitu założycielskiego, jakim jest upał ale, toteż nie jest także Polska ma przyjmować defensywną postawę wy w obronie własnej wizji i moim zdaniem prawdziwej jedynej słusznej tego co się wydarzyło na Wołyniu w ukraińscy mimo tego, że mają prozachodniej i deklaratywnie propolski władze pozwalają sobie czasami na gesty, które budzą co najmniej niesmak przypomnę ubiegłoroczną ubiegłoroczną wizytę prezydenta Komorowskiego w Kijowie jego przemówienie w parlamencie 2 godziny po tym, przemówieniu przemawiało syn Romana Szuchewycza, który prezentował ustawy dekomunizacyjnej ukraińskie, w których m. in. w tych ustawach penalizowane są negowanie heroicznej pamięci ukraińskiej powstańczej armii moim zdaniem, jeżeli państwa uznają się za sojuszników, jeżeli chcą ze sobą współpracować, jeżeli uznają się z ważnych partnerów do takie gesty nie powinny mieć miejsca Ukraińcy oczywiście zapewnia, że to było przypadkowe i oczywiście może to było przypadkowe no ale mimo wszystko do historii przejdzie sytuacja, w której w parlamencie po raz drugi w historii niepodległej Ukrainy występuje Polska głowa państwa, a 2 godziny później przemawia senne dowódcy Operacyjnego upatrzyli tak naprawdę z wojskowego punktu widzenia najważniejsze osoby w UE, by osoba, która rychło ziści się od ojca tak osobiście zatem za mord jest odpowiedzialna za tą za ludobójstwo czy może nie jestem najbardziej by tyle w tym w tym w tym temacie kilka lat niegdyś wierzono, że jeżeli jednak się okazało, że jest taki właśnie osobom, które udało się przetrwać rzeź rzeź wołyńską, ale jeżeli pewne czy lubisz z 1 strony to jakiś temat trębacz tyczy marże niż inne, ale widzę tutaj trochę inny problem to znaczy dajmy się, że ta lub osób rocznie próba w ostatnich kilkunastu lat stworzenia jakiejś takiej wspólnej nowej narracji o wspólnocie, jaką jakość jakość jako Polacy w oparciu o mikro narracje, jakie mitu narracje w PiS, gdyby do tego opowiadanie o sobie tak, jakbyśmy wszyscy byli trochę ofiarami Holokaustu znaczy, że tak na Holokaust zmierzamy to też działać na Mazurach z drugiej strony mamy mamy kwestię Śląsku mamy mamy kwestię ukraińską i mam takie takie dziwne wrażenie powstania Warszawskiego taki 0101. produkt właśnie takiej nowej polityki historycznej 1 punktu widzenia to się nie składa, że nie składa we wspólne doświadczenie polskości i wręcz, że jeszcze tego tego też tego typu tarcze głośnymi Polska Ukraina będą będą miały miejsce albo ja nie czuję tej idei tej wspólnej historii, która robi współczesne interpretacje tłumaczyła, skąd pochodzimy to widział 2 wieków w Polsce będziemy też jeszcze w fazie ucieranie się tego zdania to jest jeszcze będzie nieduża destrukcji tego po raz nie określa niebezpieczne z punktu widzenia politycznej poprawności stwierdzenia, ale na szczęście polityczna poprawność w Polsce jest słabiutka bogaci zamierza sąsiadują z Izraelem i laser wejść 819 roku Polska niepodległa Polska i dla Izraela powstaje sąsiad, który jest bardzo ważny strategicznie i to świetnie, że Polska Unia Leszcze nie podlega mogłem sobie, że w osiemdziesiątym dziewiątym roku ktoś mógł w Izraelu powiedzieć Słuchajcie na razie może nie wyciągajmy Polakom Jedwabnego innych potwornych zakończy się wojna, bo to jest jeszcze młody nieopierzony Republika, której potrzeba, żeby stanąć na nauki i 40 proc do Knesetu wyśmiała to osoby, które w PLL lot pasażer nie mogę zrobić, żeby od 20 latach wolnej Polski czy 30 dalej do świecka władza działała tak, choć myśmy tak z Mar my zrobiliśmy to z Ukrainą i Donald Tuska niepodległość moich wyborców było racjonalne jest absolutnie za tym opowiadają jak go jako młody dziennikarze wynik niepotrzebnie nie mówić o rzeczach, które są odnalezienie tak ważne w niepodległej Ukrainy w rezultacie doprowadzić do Poznania licznego środowiska kresowiaków, których żadne inne środowisko w Polsce ma poczucie dotknęła straszna wojenna zbrodnia i nie wolno o nim mówić i niesprawiedliwość i że jest ich klienci wolą mówić wzdycha Anna nie zna realia i LO im uczyć wolą Pomóż im to nie jest narracje w pełni prawdziwa, ale jest wbite emocjonalnie do głów, bo nasza narracja była odrzucana w każdy inny mógł przyjść, bo jest taka w Szczecinie czterdziestym szóstym doszło do noszy Doda do pogromu tam go do bójki z Siedlcami żydowskimi prawda o tym, wolno powiedzieć o naszych ojców pomordowanych w volvo Jan Warzecha 13 przyznajemy do tych wino oczywiście przeróżne galę są ludzie po zmianach nie ma, więc zmywają Ależ przyznaję nie ma symetrii w tym, a poza tym no właśnie wspominamy okres jak pachną niezależnie od tego jak Bogdan oczywiście tam wizje i historii w środowiskach kresowych bywają no, chyba że są chyba boli zwany często tak to jest banalnie nie można od tego abstrahować, ale mimo wszystko jako wojnę teraz próbujemy taki ten uznał właśnie Majera jako społeczeństwo medycznej im nie dali tego na razie zasługiwali to teraz i trochę udawać my rzeczywiście mamy bardzo, że rzeczywiście jest zbrodnia ludobójstwa ukraińskiego wreszcie ktoś mówić głośno powie ja nie mam wrażenia, że nie zmieni się za konsekwentną ze swojej wizji relaks w Boguchwale Sejmowi, że zbrodnie niż ten zamiar ludobójstwa też już zostało rannych, a my cały czas prowadzimy taką narrację byśmy ogłaszali agresji w Wilnie o różnym stylu, ale z grą miejską teraz było to lista to jest dowód tymczasowy się wydarzyło wczoraj tę listę PiS-u to jest odpowiedź na ten list ukraiński rynek, który wprawdzie przebaczamy i prosimy o przebaczenie, ale jednak uważajcie, żebyście nie wyważony nie opiniami nie popsuli do wszystkiego, bo ma stałą regularną pensję tak w Berlinie, ale 01 000 000 zloty tak jak na Ukrainie politycy zaniechania reform tłumaczą ciągle tym, że prowadzą wojnę z Rosją noty to jest jakby do nich argument takie bramy przede wszystkim mamy zobowiązania na tym, nawet jeżeli środowiska kresowe hiperboli ujął to przede wszystkim polskie społeczeństwo powinno się odnosić do środowiska kresowiaków, a nie do społeczeństwa ukraińskiego, jakby no taka jest hierarchia w obowiązku wobec, gdy ja bym chciał tylko powiedzieć, że przywiązuje Polski w świat byłby wspaniałym miejscem, gdyby to było główne problemy międzynarodowe w 2, ale że jest problem to jest poważny krok jest problemem jest także wygoda dla jednych z najważniejszych współczesnej czy zamknięcie w relacjach polsko-ukraińskich wydają się dolara z nowym naczelnym dobrem klienta mówi nie powinniśmy nie powinniśmy budować zgniłych kompromisów, z których niestety nic nie będzie wynikało będą nietrwałe i wcześniej czy później skończą się w fatalnym dmuchnął w Carson z chorobami najważniejszego zimą będzie ważniejszym biorąc zwierzę wyrok nie można z tym pewien żal do do ukraińskiego IPN urząd takimi małymi kroczkami Cyc coraz bardziej przesuwa tą granice i -li i wrażliwość polską granicę szefem tego Instytutu jest, jaki Wołodymyr wiatrowycz jest młody historyk z pokolenia czterdziestolatków, które jest, gdy bardzo dobrze wykształconym człowiekiem świadomym politykiem, który no to politykę historyczną uprawia z korzyścią dla Polski i warto by było to dostrzec i wyciągnąć z tego wnioski wnioski, jakie wnioski teraz o uniewinnienie wnioski takiego rodzaju, że mamy prawo i powinniśmy być asertywni wobec obecnego i polityki, a propos asertywności Chińczycy przestraszyli się naszej dziennikarki, która na pierwszej stronie gazety polskiej codziennie sny i w podtytule czytamy w kancelarii premiera RP nie dopuściła wczoraj reporterki codziennej Anna jesień do udziału w spotkaniu premier Beaty Szydło prezydenta Chin z dziennikarzami w nieoficjalnie dowiedzieć, że powodem były naciski strony chińskiej róży, a właściwie Chińczycy przestraszyli się nasze dziennikarki, ale to Polacy nie dopuścili polskich dziennikarzy, ale z Łochowa jak się nazywa to dziennikarka powiedzmy miejska Anna się nie stało korespondentką na Tajwanie gazety polskiej codziennie przypuszczam, że jest to zadanie zostało respondentom polskiej prasy na dywanie nadal będą powiedzieli Chińczycy z kontynentu jest korespondentką zbuntowanej prowincji Chajber elit, a na archiwum dziennikarską, a Serena znały je starzy zdarzają się jednak solidarnie z dnia przychodzi na konferencji, na której jakim dziennikarze świat mówi zdecydowanie tak pamiętam sytuację z niemieckimi dziennikarzami i jak szef MSZ niemieckiego nie chciał wpuścić na pokład korespondenta Bilda, uznając za brukowiec Iza z gazety niegodną wszyscy dziennikarze konser w solidarnie z tego rządowego samolotu wyszli po prostu tak, że tak jesteś też w stanach Associated Press przy przybyła in-house nasi korespondenci białego domu także zwrócić się, że tak mocne mocne środowisko czekały na tę informację Radia TOK FM poranek Radia TOK FM Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin Filip Konopczyński Zbigniew Parafianowicz i ostatnia runda i komentarzy wydaje mi się, że poważnym radiu nie sposób nie tej jazdy obowiązkowej niemieć za sobą to jest w czwartkowe referendum w wielkiej Brytanii końca świata nie będzie tylko recesja piszecie Danuta Walewska nie wy Rzeczpospolitej, a na jej w związku z tym Greków już takie trochę głupi mam takie poczucie, że spora część mediów polityków zaczyna nas oswajać zmyślą, że dojdzie do tego brexitu i mówią, ale Polacy nic się nie stało kobiecie takiej reakcji to potrwa 10 × remont ciągle w pamięci nowe greckie, które Grecy po dacie głosowania nad tym czy przyjąć warunki bailoutu nawilżane przez trojkę tak jeśli za głosowano nie, po czym Grecja warunki bailoutu przyjęła oczywiście nieporównywalne są kultury polityczne anglosaska i grecka jakość państwa jako takiego, ale wielka Brytania jest demokracją, w której obowiązuje suwerenny parlamentaryzm co oznacza, że najwyższą władzę w kraju sprawuje parlament nie lód albo linka z numerem oznacza właściwie nic nie jest realnie, bo parlament podejrzewam pójdzie po rozum był niejawny twierdzi Janik jest w takich taki scenariusz że, że parlament wolę ludu zignoruje Renacie wierzyć bukmacherom, którzy przewidują, że Brexit nie będzie tak to jest najlepsze są gazownia z możliwych natomiast ten w aspekty suwerennego parlamentaryzmu, który obowiązuje w wielkiej Brytanii moim zdaniem jest istotny, bo przynajmniej teoretycznie pozostawiono furtkę wycofania się z tej niemądrych decyzji, którą podjął Cameron o rozpisaniu referendum w modę trzyma pan wierzy, że ta druga izba też niekoniecznie w mniej demokratyczne w sensie, że rynek to to jest też inny system ten wydaje mi się, że przede wszystkim mowa w tych decyzjach o skutkach to jest trochę wróżenie z fusów to znaczy, aby móc porównać sytuacji Wielkiej Brytanii w unii i poza Unię trzeba by nie tylko znać wszystkie konsekwencje, które nastąpią w związku z tym, że wielka Brytania wystąpi z czystej wspólnoty wspólnoty opartej miast w przepływie kapitału ludzi, ale usług, które więcej więc, gdyby nie znamy tej w tym odcinkiem x jest jest ta ewentualna umowa, którą Unia Europejska podpisze z wielką Brytanię już po nastąpieniu procesu procesu odłączenia się tutaj można tutaj pytanie sprawa skomplikowana z 1 strony może wydawać, że to już bardziej scentralizowana kontynentalna Europa będzie chciała jednak zrobić lekcję i pokazać pokazać reszcie kraju, że to niedobry pomysł, że to może go stracić, a z drugiej strony wielka Brytania jest ważne ważnym partnerem szczególnie właśnie nieletni nie tyle samych instytucjach unijnych co bardziej na poziomie cywilizacyjnym militarnym to znaczy znaczy, ale jest to 1 z największych armii w Europie i czekamy na niego jako jego przywódca także najgłośniej mówił zbyt wiele różnych zapalnych sytuację, że Unia bez tego sobie, żeby nie poradzimy na pewno Amerykanom jest niesmak wystąpienie Wielkiej Brytanii, a Unia Europejska jak taki pomysł, który formalnie zrodził się tutaj, ale jeśli chodzi o 1 to jest elementem polityki amerykańskiej z lat czterdziestych pięćdziesiątych to wydaje się, że to ta w parlamencie będzie ważna to powiedzieć weganizm nie wskazywały one i jeżeli chcemy dalej współpracować trzeba trzeba też, że niekoniecznie demokratyczny sposób, ale myślę, że tutaj też jest taki koszt społeczny, który mógłby być duża część gospodarcza to upewnia się w końcu się jakość swych Europa odniesie rozwód nie będzie nagłych warunki będą omówione, ale również taka pewna świętość, którą była w Unia Europejska prawda to, że jesteśmy w unii, że coś jest coś jest jak konstytucja, że testy takich kościec, z którego nie można, którym można dużo ważnych reform i to jest walki to jest grzech pychy aż coś silnie naruszone, a można wszystko teraz zrobi aż tak ładnie można przesuwać granice, czyli zająć n p . Półwysep Krymski można wyjść ze strefy euro co pokazał przypadek Grecji, która znalazła się na krawędzi może ważyć może dojść tam można wyjść z Unii Europejskiej czy wyjście w w wielkiej Brytanii, do którego najpewniej nie dojdzie jako stawiają bukmacherzy statystycznie można uzasadnić no tezę o tym, że no no no i pokazać w jakiej skali Europa osłabnie wielka Brytania jest w radzie bezpieczeństwa także Nou w jako element Unii Europejskiej powoduje zwiększenie decyzyjności Unii Europejskiej jest w MFW ma ma swój parytet głosów w MSW ma swojego dyrektora wykonawczego banku światowym jest G7 ma swój spory udział w handlu międzynarodowym i zmniejszy o 1 % populacji udział populacji Unii Europejskiej w całej populacji i światowe tak, że to są jednak dane takie geopolityczne dane, które pokazują jednoznacznie, że rzecz, że taka decyzja o wyjściu na on trochę, by poturbowała nasz, że ten środek taki ułożonej, który miał być jasne zawsze ułożone dobry zamożny i bezpieczne może nie jest dość beznadziejnie, że być może ludzie podejmują nieracjonalne decyzje z racjonalnych powodów nie, że uważamy, że ludzie pragnący opuścić wiekowe opuścić Unię albo głosujący na ligę narodową tak taką zimę albo, głosując gdzieś na postkomunistów są również zaczadzeń są jakoś brakiem edukacji czy emocji azyl pełną relację mówimy nieprawdę, ale rządzi nawrót Śrem parowozów granie na testy do referendum jest konsekwencją ze z lat zaniedbań nie jest ignorancji elit brukselskich jego podejmowania decyzji w oderwaniu od ludu proces negocjowania bailoutu dla południa Europy jest tutaj doskonałym przykładem tego jak nie liczono się ze zdaniem na narodów, które ratowano tak naprawdę kredytowany ona na jedno procent kryzys emigrant jest kolejnym, który pokazuje oderwanie elit czy też no i uszczegóławiające z Niemiec Otto od od tego, czego oczekują społeczeństwa w kwestii tego kryzysu nazwa dla zrozumienia, że nowe wyzwania rodzą się poważne głosy siły i niechęci wobec zieleńca mówią, ale Inter Kam RMF dobrze, ale niech każde rozwiązanie znalazła częściowo też spora grupa społeczeńst w jednak nie jest antyimigrancka Jandy ucho czarny nos może tutejszy w wielkiej Brytanii jest kwestia nie tylko na wycenę wydają się, że przez polskie perspektywy patrzymy na kwestię brexitu z jak go jako jedno z 1 z konsekwencji tego kryzysu migracyjnego ostatnich ostatniego roku, ale pamiętajmy, że tutaj chodzi, o którym stopniała ona jest łączą Polaków Bułgarów Rumunów i lęki w bardzo podobne lęki także częściowo rasowe częściowo kulturowe, które która, w które którą, który ci tradycyjni mieszkańcy Wielkiej Brytanii otrzymają go jako zagrożenie dla 13 maja 2 września zasiłki dla każdych 1 albo zabawnej zwanych jako model land Rover znany jest przeniesienie bliżej PL Matejki dyskurs jest używany wobec Polaków w wielkiej Brytanii np. innym różnego rodzaju migrantów w Polsce akuratnie Ukraińcy żyli długo chodziłem też ciekawe, że Dygant ukraińskiego języka nie ma wiele to do tego Doda pokazuje szerszy problem to znaczy pro problem, że jednak różnica między Unią Europejską Astana 1 świat zewnętrzny nie jest jest taka, że u nas nie ma wspólnego języka, więc z tej szansy na tworzenie wspólnych wartości wspólnej kultury są odpowiednio mniejsze i i te koszty asymilacji jest po prostu dosyć wysokie, bo to nie jest nie jest także ze względu na paręset tysięcy ludzi, którzy w, których przybyło na łódkach do Europy nagle społeczeństwo się rozpadają i upadają wartość tak nie jest wzrasta Lenik wzrasta niepokój etosu problemy lokalne związane nie wiem z konkretnymi środowiskami z konkretnymi miejscami ale, ale jak wydobyć wynika też w lesie absolutnie zgodzę, że raczej upada pewien porządek symboliczny znaczy, że to na wnuczka gwiazdorzy uniesie raczej będzie rozwijać niż rozwijać, że raczej ze 100 lat będzie bardziej Europą jako całość niższy niż mnie, że teraz wraz z powrotem przystąpiliśmy prawda, że nie jestem zdenerwowany ja wierzę w wolny rynek najemca nie może istnieć bez demokracji jest zakazane i szczerze, że rzezie jak najbardziej może to co złe co pokazały Chiny no tak to jest rzeczywiście zakwestionowanie porządku, który wydawał nam się oczywisty i których będzie dany raz na zawsze okazuje się, że wręcz przeciwnie wziął swoją drogą bardzo się podoba argumenty 1 z bohaterek reportażu w wyścigach Diana matematyczna na temat referendów, a nam twierdzi, że jest za tą bohaterka twierdziła, że jest za Brexitem bo gdy idzie do Costy na kawę to nie słyszą angielskiego i ty ty jesteś bardzo interesujące, bo kostka została założona przez imigrantów z własnych z lekarzem przybyli nawet student, który właśnie te zmiany wyrażone w barażach, która jest Niemką będąc pisarzem i niemiecku i niemiecku w domu Lane jest dużo takich absurdów i jednak w idea ta telewizja ją kilku, którą został z szantażowanych Cameron ma ona jest ona jest fikcji fantazyjne wnętrze to znaczy tak to wiara wiara w to, że uda się przywrócić zapewne tradycyjnie białe EMG społeczeństwo brytyjskie Elle Fanning jak się go wyrzucić tych tych Rumunów i Polaków, bo Jamajczyków nie wolno, bo rynek z obywatelami od WF-u, że to się po prostu prędzej czy później nie nie uda -li Baran przykro, bo jeżeli żyli kosztem kosztem tej decyzji było błoto ziemia będzie okrojona Antoni Macierewicz, ale czułam się, że opozycja strzeliła sobie stopę do Walencji jego dymisji tuż przed szczytem NATO czy ta jest bardzo fajny skuteczne domaganie się od wszystkich zatrzymali aż 7 × próbował odwołać jakieś miejsce PO-PSL nikt się nie udało, ale wasze wady i 5 rezultat wyborczy po paru latach uda się wpisuje w szeregi takich właśnie konsekwencje nieprzemyślanych decyzji, bo w przypomnę są winni dawną wypowiedź Tomasza Siemoniaka byłego ministra obrony, który narzeka, że PiS nie konsultował z opozycją wysłania wojsk do Kuwejtu i do Iraku nie nie konsultował w ramach sejmowej komisji obrony ja tylko przypomnę, że rozmowa, kiedy komisja obrony zostałam chyba najbardziej w historię zmarginalizowana właśnie za rządów ministra Siemoniaka, że zbiera owoce tak naprawdę tego co w sam zapoczątkował kultywował w w czasie sprawowania urzędu, a odwoływanie ministra obrony w przededniu szczytu NATO no nie wydaje się to najbardziej trafna decyzja, choć sam tekst o uwikłaniu w relacje towarzyskie z byłymi ubekami jest smaczne odmiany jest niesmaczne tylko odwoływać go czy nie odwoływać, jeżeli odwoływać może w drugiej połowie lipca zacząć, ale i z Izraela tego, że takie jak sam powiedział, że jak on wyłącznie polityczne dla po bo minister nie zostanie odwołane przed szczytem NATO gości, którzy mają przyjechać do Polski myślę, że mniej więcej wiedzą kim jest minister i czego mają jakiś ochłap zdanie na jego temat już dawno wyrobione mieli po zrealizowaniu inwestycji oraz ich reakcja polskiej opozycji niczym nowo swoje wiedzą, że większość lat jest wyłącznie granie na przyszłe wybory nowych z dnia, ale realnie czy jest na odwołania Macierewicza z nożem miał wśród znajomych w dość miał wśród znajomych byłych ubeków na pewno jest dla niego problematyczne, bo jeżeli buduje się mit założycielski na walce z układem post komuną uwłaszczanie się na majątku państwowym na walce z byłymi ubekami, jeżeli się w historię i ikoną tego co się nazywa listą Macierewicza to jest to pewien rodzaj ustalono, że nie jest powód odwołania ministra jest oczywiście jest to bowiem śmieszno paradoksy przyczyniła się do tego Gazeta wyborcza, która od zawsze walczy z lustracją przyczyniła się do tego za sprawą człowieka, który od zawsze lustracja lansuje teraz ich z tego powodu głowa do takich oddziałów mowa, że deweloperzy jak za 2 gole definiowania nadgorliwość wydaje się, że jest rozwiązało kwestii lustracji teraz to tutaj nie ma żadnego związku z prawicy lewicy jak ja jak się spojrzy na hiszpański dyskursu dotyczące tego, że na innym oraz muzeum nazwanym lustrację, odnosząc się do wojny domowej to do tych propozycji są dokładnie zamieniony znaczy lewica domaga się do biernego rozliczenia każdej osoby, które brał udział w reżimie Franco i inni, bo ziemia ofiary z kolei prawica jest orędownikiem porozumienia i zakopanie topora wojennego razem z ze zwłokami i dziadków dobre przykłady Darzbór rzezie trudno, ponieważ wg wzdłuż dużych rodzin więc, więc wydaje się, że tutaj to jest kolejna gra i trzeba się spodziewać zatem bardziej argumentów generalnie rata w kongresie potępiał lustrację i używanie tylko od czasu do czasu, kiedy jest to jedyny w Polsce potrzebne i wtedy jest Łoś and go 2 przyjemności na brak wody zużywamy lustracji, a zarazem paść z lekkim obrzydzeniem zarobił aż do średnich z drugiej strony z drugiej strony jesteś także, że jednak, jeżeli pewne strona twierdzi, że ma pewien, że system w przekonaniu wartości to to wykazywanie hipokryzji nie powinna być niczym złym aż Legia ja tego tekstu nie czytam, więc jest w oczach nie jestem do końca pewna najlepiej hipokryzja, bo znowu muszę się do właśnie teraz ja chcieć adwokata diabła, bo strach ostatnią osobą na świecie, który chce, aby bronić ministra Macierewicza gole w lidze ostatnio Wisłę to sporo osób informuje znak, że to wzrost nie Ernst van den z mlekiem moim zdaniem nie podważa jego zbrodnie to podważy jego wiarygodność jako ministra obrony, a tak, ale może z niego, że Macierewicz ma znacznie lepszą opinię w wśród zachodnich dyplomatów i w ogóle zachodnich rządów niż mogłoby to wynikać z polskiej prasy za chwilę informacje Radia TOK FM o ustosunkowanie się być może ze swojej hipotezy, ale może nie później będzie magazyn EKG Macieja głogowskiego wydawca kabina Polskę za to Adam Maciejewski serdecznie dziękuje za ciemnością, ale też podziękuje komentator cenie Alvernia Studios GK Lubin oraz Filipowie Konopiński Emu Zbigniewowi parafiny wisiały, czyli komentator były realne, a Kołodziej pojedzie przez reżim słuchaczom słuchacza dlatego tak miał Lis jest ważny przecież z czasami zapominam o tym, po tej sprawie one dla słuchaczy poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA