REKLAMA

Oświecenie - nie, dziękuję

Kwadrans Filozofa
Data emisji:
2016-06-21 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:47 min.
Udostępnij:

Czy religie wschodnie stały się dla współczesnego mieszkańca Zachodu prawdziwym panaceum na nękające go problemy? Czy raczej stały się elementem rynku, na którym kupić możemy sobie spokój ducha? I jaka jest cena, którą trzeba za to zapłacić?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ten kwadrans filozofa elity Tomasz Stawiszyński dzień dobry oto konstatacja właściwe bodaj wszystkim religiom świata ludzie potrzebują odkupienia zbawienia Przemienienia jakiegoś kondycja ludzka, więc tak, by ją można zdefiniować suma jakości, które się składają na ludzkie doświadczenie wyposażenie, a także na ludzki potencjał jest z tak głoszą religie rozmaite religie jakoś niepełna ułomna domagająca się w każdym razie takiej czy innej korekty przychodzimy na Rozwiń » ten świat już wybrakowane ani zresztą z rozmaitych powodów o tym, opowiadają rozmaite religijne mity i mitologia najczęściej jest także nasza aktualna sytuacja jest marna, dlatego że gdzieś u zarania dziejów i początku czasu nasi przodkowie popełnili jakiś fundamentalny błąd nad Szkocją unieśli pychą zapragnęli być równi bogom dokonali przemyślanego oszustwa albo w każdym razie się sprzeniewierzenie jakimś odgórnie obowiązującym zasadom konsekwencje natomiast musimy my wszyscy tu i teraz tego ponosić tutaj po prostu działa odpowiedzialność zbiorowa to on ten kwadrans filozofa i tylne to głębokie wyobrażenie, a może raczej głębokie poczucie niepewności tęsknoty za czymś większym prawdziwsze im lepszym obecny jest także w obcych kulturach, które już dawno są z sekularyzacją dane za świadczone, w których symbolika konkretnych religijnych denominacji od dawna nie działa nie wywiera żadnego głaszcze wpływu na zbiorową wyobraźnię czy świadomość no ale to pragnienie się przejawia w takich kulturach po prostu pod innymi postaciami n p . pod postacią na dążenia do wewnętrznej przemiany czy osiągnięcia jakiegoś wglądu bądź zrozumienia przy użyciu narzędzi których, które oferuje współczesna psychologia czy też raczej jej rozmaite popularne warsztatowo coachingowe odmiany, a czasami się pojawia pod postacią czysto, a taką religijnie zdefiniowaną, tyle że realizowaną z pomocą środków zaczerpniętych z innych niż macierzysta religii i innych niż macierzysta kultur co najmniej od 100 lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku w stanach Zjednoczonych w Europie niezwykłą popularność zyskują rozmaite wschodnie religie w wschodnie właściwie należałoby powiedzieć systemy czy też techniki pracy ze świadomością kwadrans filozofa elity ujmując rzecz 3 z takim bardzo bardzo bardzo drapieżnym felieton nowym skrócie tutaj proszą o wybaczenie wszystkich skrupulatnych religioznawców pomiędzy zachodnim chrześcijańską rozumianym zbawieniem, a wschodnim oświeceniem, choć wiele rzecz jasna je łączy o tym, można przeczytać n p . w książce Rudolfa pod tą mistyką Wschodu i Zachodu istnieje także jednak zasadnicza różnica zbawienie przychodzi z zewnątrz udziela go wedle swojej woli jakiś Bóg czy jakieś bóstwo trzeba się o nie starać co prawda oczywiście trzeba nanieść sobie zasłużyć to też jest prawda, ale ostatecznie to nie od jednostki zależy czy dostąpić nie dostąpi zbawienia wschodnie oświecenie natomiast można sobie czy trzeba sobie raczej wypracować samemu tymi rękami jeśli można tak powiedzieć każdy jest kowalem swojego oświecenia, odwołując się do znanej maksymy tak, by też można powiedzieć przy tym oświecenia wmyśl wschodnich religii to jest tak czy inaczej rozpoznanie autentycznej natury rzeczywistości, która jest przed nami zakryta ta zasadnicza teza, która się pojawia większości wschodnich religii powiada nie znamy czy nie znacie prawdziwej natury świata żyjecie w iluzji jesteście pogrążeni w iluzji ba nawet wasze ja czy wasze poczucie tożsamości jest tej iluzji częścią to rozpoznanie rozpoznanie autentycznej natury rzeczywistości, która jest pustką skutkuje głęboką transformacją rzecz jasna, ale i z wyzwoleniem od cierpienia przekroczeniem tych wszystkich no niezbyt wesołych tu się wszyscy zgodzimy uwarunkowań składających się na ludzką kondycję w modelu chrześcijańskim ach, w modelu chrześcijańskim natomiast zbawienie to jest odkupienie za winy to jest doświadczenie wybaczenia i do wstąpienia wiecznego spokoju i szczęścia opowiada w drapieżnym fali tonowym w skrócie rzecz, przedstawiając ten kwadrans filozofa tylne Scott z Ghazni autor znakomitej książki śmierć na Diamentowej Górze, która się niedawno ukazała w Polsce bardzo państwu tę książkę polecam przygląda się właśnie temu w jaki sposób religie wschodnie w szczególności buddyzmu funkcjonują w środowisku kultury zachodniej i pokazuje jak specyficznej transformacji ona w warunkach Zachodniego kapitalizmu ulegają w pewnym sensie mówi ta wschodnia perspektywa z dążeniem do oświecenia przy pomocy konkretnych technik z obietnicą przekroczenia wszystkich ludzkich uwarunkowań z podstawowym komunikatem, o którym mówiliśmy wcześniej ten świat jest iluzją nie jest rzeczywistością ułudą Otóż w pewnym sensie to wszystko jest idealną kompozycją światopoglądową dla nękanego współczesną kulturą mieszkańca Zachodu i dla takiego człowieka, który żyje w warunkach permanentnej konkurencji, a który właściwie od dzieciństwa postawiony zostaje w obliczu konieczności wywalczenia sobie miejsca w środowisku zasadniczo nieprzyjaznym, w którym dajmy na to jedno miejsce na pracy stara się kilkanaście albo kilkadziesiąt osób, a wcześniej o jedno miejsce w jakiejś np. prestiżowej szkole tyle samo osób się stara ten człowiek, o którym mówimy trochę taki idealny model pewnie do końca nie występujący w przyrodzie, ale jakoś skupiający w sobie tę rozmaite doświadczenia, które przecież są udziałem nas wszystkich Otóż ten na model z obrażony ten człowiek ten współczesny mieszkaniec zachodniej kultury dodatkowo bombardowany jest nieustannie informacjami z telewizji Radia internetu z wszystkich możliwych mediów i źródeł ten człowiek jest też czym my jesteśmy pełni lęku pełni niepewności żyjemy właśnie w kulturze pozbawionej metafizycznej podstawy ten proces wycofywania się religii czy wycofywania się chrześcijaństwa i z zachodniej kultury trwa już od pewnego czasu rzecz jasna wciąż jest religia bardzo na Zachodzie żywa, ale niewątpliwie, gdy się przy patrzymy naszemu obrazowi świata to więcej w nim tych rozmaitych elementów pochodzących z przekonań czy światopoglądów, które z religią niewiele mają wspólnego, a wręcz są jej przeciwstawne to jest też, że kultura pozbawiona w gminnym czy jakoś abstrahować na od z rozmaitych rytuałów pomagających przechodzić przez kolejne etapy życia jakieś szczątkowe formy tych rytuałów rzecz jasna się zachowały, ale na pewno struktura kulturowa do niedawna jeszcze całkiem nieźle funkcjonująca polegającą na tym, że kiedy się pojawiamy w tym świecie czy w tej wspólnocie to no właśnie niejako instytucje zakorzenione w tej kulturze nas przez życie prowadzą bardzo wyraźnie ograniczamy pewne etapy dzięki pewnym rytualnym doświadczeniom np. etapów dzieciństwa od etapu i młodości młodości dorosłości i t d . i t d. Nathan mieszkaniec zachodniej kultury jesteś kimś z danym właściwie wyłącznie na siebie i służący nieustannie komunikat, że każdy jest kowalem swojego losu no i oto pośrodku w inny tego wszystkiego pośrodku krajobrazu opuszczonego w jakim sensie, przez które religię chrześcijańską przez chrześcijańską metafizykę, która już do nikogo nie przemawia, która już prawie do nikogo nie oddziałuje, która nie tłumaczy świata i nie odpowiada na pewne egzystencjalne potrzeby to się pojawia w tym wszystkim przekaz niejako z innego świata w przekaz czy przesłanie z innego świata właściwie otoczone nimbem wschodniej egzotyczną ości w głębi oparte na intymnym związku mistrza i ucznia posługujące się z kodem, którego do końca się tutaj nie da zrozumieć, ale który oddziałuje niewątpliwie na wyobraźnię oferujące bogactwo rytuałów i ćwiczeń obiecujące wreszcie nie tylko uzyskanie wewnętrznego spokoju i rozpoznania ostatecznej natury wszystkiego, ale także wprost negujące zasadność uczestnictwa w całym tym wyścigu o materialne dobra życiową stabilność satysfakcjonującą pracę i dodając do tego komunikat to wszystko można zrobić własnoręcznie samemu wykuwają nic o wspaniałości i doskonałość swojego oświecenia to przy okazji, zyskując jeszcze zdrowie np. dzięki ćwiczeniom jogi to on ten kwadrans filozofa elity jest w tym wszystkim jednak pewien haczyk, a może nawet niejeden haczyk wynika on skądinąd nie tyle ze specyfiki wschodnich religii ze specyfiki gruntu, na którym te religie w stanach czy Europie padają Otóż, żeby uzyskać to wszystko co w tej obietnicy jest zawarte, żeby poznać pustkę i nierzeczywistość świata, a także własnego ja, żeby rozpoznać tę autentyczną prawdziwą naturę rzeczywistości żeby, więc zrozumieć, że nie ma nic nawet mnie nie ma trzeba najpier w na to wszystko, by zarobić ten kwadrans filozofa kraj tym żeby, więc się wyrzec tego świata trzeba i tak działać wg jego reguł głęboki światopogląd silnie powiązany z kulturą Wschodu, kiedy trafia na zachód niejako przyjmuje zachodni opakowanie staje się jeszcze 1 towarem spółką opatrzoną napisem szczęście i zaspokojeniem te towary się cieszą jak wiadomo popytem wprost proporcjonalny do ich deficytu w tej Towarową i rynkowej logice odnajdują się doskonale natomiast duchowi nauczyciele którzy, choć głoszą pustkę wszystkich zjawisk oczekują raczej wygórowanych opłat za możliwość uczestnictwa w nich w wykładach czy warsztatach, bo właśnie, ale skądinąd też wiadomo, że w te towary bardzo deficytowe i wprost proporcjonalnie cieszące się popyt na wprost proporcjonalnym do ich deficytu nasz to właściwie nikomu nigdy nie zostały w takiej formie sprzedane, ale co więcej tusze znów odwołuje do książki śmierć na Diamentowej Górze Scott Hall nie przestrzega, że jeśli naprawdę oświecenia zapragniemy jeśli naprawdę zapragniemy zrozumienia, że to wszystko jest nie rzeczywistością, że to wszystko jest pustką, że to wszystko jest iluzją to będzie to wprost oznaczało negacji życia, które tu i teraz prowadzimy naboru i jest ono ostatecznie nierzeczywista czasami jak w przypadku bohaterów opisywanych, a w szczególności 1 bohatera opisywanego przez Scotta karne ja będzie to negacja boleśnie dosłowna, ale to akurat jest prawda dotycząca bodaj wszystkich religijnych obietnic jeśli nie weźmiemy zbyt dosłownie nic dobrego chyba z tego nie wyniknie przynajmniej na tym świecie no ale czy jesteśmy czy jesteście pewni, że jakiś inny świat naprawdę istnieje no właśnie ten kwadrans filozofa elity bardzo dziękuję za dzisiejszy kwadrans filozofa Tomasz Stawiszyński słyszymy się w najbliższa niedziela w godzinie filozofów, a pozwala sobie jeszcze państwa zaprosić jeśli chcieliby się państwo np. zobaczyć zemną jest moim gościem dr. hab. Janem Chwedeńczukiem fizykiem fizykiem kwantowym to chciałbym państwa zaprosić na spotkanie jutro w ogrodzie teatru powszechnego o godzinie dziewiętnastej w Warszawie w teatrze powszechnym rzecz jasna na kolejne spotkanie z cyklu filozofia w ogrodzie powszechnym Jan Chwedeńczuk tak jak powiedziałem będzie naszym gościem będziemy rozmawiali o fizyce kwantowej wszystko co państwo chcą wiedzieć o fizyce kwantowej, ale się państwo boją zapytać to tam zostanie na powiedziane te rozmowy z będą też dostępne na stronie www krótka Stokrotka Stokrotka w TOK przepraszam www krewka TOK FM Grodzka PL o będzie można je nie z pewnością odnaleźć już są 2 nagrania z teatru powszechnego będą kolejne zapraszam do zobaczenia albo to usłyszy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KWADRANS FILOZOFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA