REKLAMA

Kiedy różnice płac kobiet i mężczyzn mogą być uzasadnione? Rozmowa z dr. Zbigniewem Karpiński i dr Kinga Wysieńską-Di Carlo

OFF Czarek
Data emisji:
2016-06-23 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program Owczarek studia goście dr Kinga Wysieńska di Carlo Instytut filozofii socjologii Polskiej Akademii Nauk i obliczeń Instytut w Waszyngtonie dzień dobry czas na grę FOT Zbigniew Karpiński Instytut filozofii i socjologii Polskiej Akademii Nauk dzień dobry dzień dobry nowy ciekawy projekt powstaje bada ją państwo w UE zgadza się rzeczywiście dostaliśmy dofinansowanie z Narodowego centrum nauki na projekt, który ma GRU w przypadku rzecz się pewnym mechanizmom Rozwiń » prowadzącym do procesów w Senacie do legitymizacji nierówności materialne głównie domy patrzymy jednak na nierówności materialne pomiędzy kobietami mężczyznami, ale nas najbardziej interesuje na ile ta różnica pomiędzy kobietami mężczyznami wynika z ich statusu rodzicielskiego, czyli chcemy zobaczyć czy przypadkiem w UE te nierówności stron mamy do czynienia, gdy się mówić i te różnice płacowe między kobietami mężczyznami to de facto nie są kobiety mężczyźni tylko matki nie matki ojcowie nie ojcowie i zobaczyć czy ten element, który legitymizuje te nierówności wynika z pewnych oczekiwań co do tego jak się mam być dobrym pracownikiem do bycia rodzicem, a to jeszcze jak choćby relacje ze statusem zawodu, który się wykonuje no bo inaczej jest, jeżeli nie wiem rodzic ucznia rodzica, bo kobieta mężczyzna wykonują zawody o powiedzmy niskim statusie EIN czy prestiżu, ale inaczej będzie jak wykonują zawody o wysokim prestiżu no bo ta spójność ponownie spójność zawodu z tym oczekiwaniem co to znaczy być w tym zawodzie i być rodzicem nabędzie wg nas tak przewidujemy też chcemy sprawdzić będzie prowadziła do większych do większego poziomu akceptacji bądź mniejszego tych nierówności płacowych, a i Hain no in chcemy również korzystać w tym projekcie taką dość nowatorską metodę pomiaru TKH tego zjawiska AAA i właśnie zobaczyć czy to nie jest także dużo się mówi o nierównościach zagraną na płeć tak naprawdę dość tanie są przypadki nierówności ze względu na status rodzica duża, że mówienie w nosie ze względu na płacz nie wnoszą o płacowych, ale zawsze zastanawiałem i skąd właściwie na jakiej podstawie tych nierówności wnioskujemy, bo inne mamy różne dane czy też różne badania, które nam mówią o nierównościach nie komisja Europejska ma swoje, które dziś to pokazuje, jakie są różnice powiedzmy płacowy na tym samym stanowisku pomiędzy kobietami mężczyznami na szkodę różnych państwach co ciekawe wg tych danych Polska wypada dużo lepiej niż kraje skandynawskie, o których dziś staną się wydaje, że są takim ideałem znowu osoby, które mówią dużo o tym, już na 3 postawiony wobec tych danych wyłonienie to są dane nieprecyzyjne mamy własne dane bez stania się w ogóle jak to się w ogóle Bad robot wydaje się trudne tak dotrzeć po pierwsze do każdego sprawdzić ile pan pani naprawdę zarabia, a po drugie, czy faktycznie to może pan jest starszym specjalistą ds. marketingu i panie starszy specjalista ds. marketingu toż to są te same stanowiska tak czy to jest ten sam zakres obowiązków, że to jest to samo nawet wykształcenie doświadczenie to to wydają się strasznie trudne do zbadania co się robi w praktyce tak pan bardzo dużo pytań zadał w 1 wahania w związku z tym postaram się odpowiadać krok po kroku popiersia jak się bada nierówności materialne nome tych sposobów badania nierówności materialnych mamy wiele wiele różnych 1 najbardziej podstawowe, które nam wszystkim oczywiście przychodzi do głowy po części wspomniał pan o tym w swoim pytaniu dane komisji Europejskiej dochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego, który jest częścią Eurostatu GUS prowadzi swoje badania zarówno na na pracownika jak na pracodawcach i 1 z rzeczy, którą można powiedzieć, że jest to, że porównanie danych dostarczanych przez pracodawców i porównanie odpowiedzi deklarowanych przez pracowników w wywiadzie z ankieterem głosu daje z grubsza ten sam rezultat także istnieje przewaga, jeżeli chodzi o płace przewaga na rzecz mężczyzn natomiast w i nie są to jedyne dane, na których my się opiera się tak znaczne nie opieramy się wyłącznie na danych deklaratywnych czy danych pochodzących z z sondaży pracodawców informacja o tym, że istnieje nierówność pewna nierównowaga między kobietami mężczyznami na rynku pracy pochodzi z różnych źródeł pamiętajmy zresztą, że ta nierówność, w którym tutaj mówimy w kinie wspomniała, że mówimy, że skupiam się na badaniu nierówności materialne, aczkolwiek ta nierówność przejawia się nie tylko w nierównych płacach mówimy także o szansach awansu, ale także w ocenie kompetencji o tym jak postrzegane są kompetencje różnych pracowników ze względu na to jaki jest ich status czy to co do statusu rodzicielski czy to pozycja firmy tak to znaczy w pewnym sensie mówimy no i płace są pochodną kompetencji takie kwestie tras pewnym mechanizmem pośredniczącym potem będziemy jeszcze, więc wie więcej mówić przekładający się na te różne nagrody i płacowej pozapłacowe, które mówią, że jest to jak oceniana jest kompetencji i 1 z takich jak i to możemy badać nie tylko, pytając ludzi nie tylko, pytając ludzi o to ile zarabiają w zależności od tego nie mieli czasu spędzają w pracy jak bardzo poświęcają się w UE na rzecz pracy i t d . tak dalej, ale też, używając innych metod bardziej eksperymentalnych, których my prosimy czy badacze proszą o ocenę kompetencji osób opisanych w pewnych zestandaryzowane dokumentach takich np. aplikacja obrad, a czy jest tak, że ta nierówność płacowa na jakimś minimalnym poziomie jest wpisana w płeć szły lasami ode mnie, że aż 2 LO w węglowych ogni w jeżeli, jeżeli się niemal porze dnia po kradzieży się mylę to badania nie są precyzyjne oznaczone badają w 2 kategoriach pół etatu i cały etat lub więcej czyli, jeżeli pani pracuje 20 godzin tygodniowo pan pracuje 40 godzin tygodniowo, a ja pracuje 70 godzin tygodniowo to nie spadniemy do 3 kategorii tylko wpadniemy do 2 kategorii państwa nie do pół etatu, a my i oprócz tego, jeżeli się nie mylę do tego dochodzą różne urlopy specjalne jak np. urlop macierzyński do zarobków, tak więc nawet, gdybyśmy dowolna kobieta w dowolnym mężczyzn pracowali zarabiali dokładnie tyle samo w którymś momencie kobieta decyduje się jej dziecko mężczyzna nie o smogu są one są uzależnieni są obecni przy rynku to do zawału w mienie ale, choć miał tu to są 2 niespokrewnione są osoby 1 z nich mężczyzna pracownik druk jest kobieta pracownik Kobiela zdechnąć mówi dobra dieta zdane na urlopie macierzyńskim, a mężczyznami, a ja nie mam żony to nie będę w ich zarobki to czy kobiety zarodki jak trochę spadają mężczyzny nie tak i teraz jak spojrzymy na nich przy pomocy narzędzia badawczego to mówimy kobieta zarabia mniej Marc Eliot zarabia mniej, bo tak wynika inny to troszeczkę to my nie jesteśmy my nie jesteśmy też tak powiem urodzeni w czasach my sobie zdajemy sprawę z tego, że był troszkę może morze oddaje postaram się troszkę bardziej wyjaśnić co my mamy namyśli mówiąc badanie nierówności materialnych w ich też w ogóle biorąc pod uwagę, że mówimy te nierówności materialne są związane w ogóle sytuacją na rynku pracy z sytuacją osób na rynku pracy w nierówności mogą wynikać nie tylko zarobków, ale też n p . tego, kto ma większe szanse na zatrudnienie, zwłaszcza po rozmaitych przerwa w pracy, kto ma większe szanse na zwolnienie w zależności od znaną z rodzicielskiego i t d. jak się traktuje osoby n p . które proszą o bardziej elastyczny czas pracy ze względu na rozmaite inne aspekty i t d . i to wszystko jak sobie zbierzemy to się z przekłada później na postrzeganie przez pracodawcę nie tylko kompetencje, bo de facto pracodawca nie wynagradza za kompetencje go za produktywność i on sobie postrzega tę produktywność biorąc pod uwagę GI jak np. liczby przepracowanych godzin tak w rundzie Kia pracuje 20 tak jak pan zasugerowanie mleczko to ja mam 20 wracała z USA 40 OP 70 lat więzienia, ale tak to NATO w tym momencie my nie porównujemy z 2040 do 70 to my porównujemy z 20 osoby na 20 i 20 godzin tak n p . mnie i kobietę, która jest matką do rezerw, ale jak, ale tylko 14 trojga dziesiąte 1, ale w momencie, gdy mówimy mówimy o tym co jesteśmy w stanie kontrolować teraz, jeżeli patrzymy to patrzymy oczywiście dlatego, jakby ideą naszego projektu mnie, żeby patrzeć dziś na płeć, bo coraz bardziej wychodzi m. in. z badań, które to dobry już prowadziliśmy 1 gitarę już dobrych lat temu do też projekt zresztą finansowane przez jeszcze wtedy KBN po patrzyłam wówczas na NATO na ile płaci się rzeczywiście generuje pewne różnice we wpływie tak dalej się okazało, że przy przynajmniej wśród młodych już nie generuje i teraz badania pokazują, że de facto jak mamy do czynienia, zwłaszcza do pewnego wieku z kobietą mężczyzną to to w sumie te nie nie sama płeć to nie kobiety versus mężczyźni generują te różnice w rezerwacji na prąd ojcowie matki kontra nie ma do nich albo kobiety, które władze NHL matki albo kobiety, które są bardzo w tym wieku, gdzie można się spodziewać, że będą matkami po nie są takie fajne badania obelgi były przeprowadzane właśnie, gdzie składano życiorysu, bo pan pyta też jak to badacz nierówności to nie tylko trzeba badać deklaracjami, a oficjalnymi statystykami ZUS-u się prowadzi np. takie, by tzw. eksperymenty terenowe, gdzie np. trenować będzie przeprowadzić taki eksperyment się wysyłali życiorysy w imieniu kobiet heteroseksualnych dwudziestopięcioletni kobiet lesbijek w związku z inną kobietą dwudziestopięcioletni i tak samo co takie same pary 37 lat i później jeszcze dodana dziecko co się okazało spodziewano się dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, a weszła dyskryminacja ze względu na macierzyństwo na czele z Belgii tak, ale podobne badanie przeprowadzono w Niemczech, gdzie okazało się, że jeżeli jest heteroseksualna kobieta w wieku 25 lat to jest takie oczekiwanie żona zostanie matką, że jest dużo większa dyskryminacja jeśli chodzi o zapraszanie na rozmowy kwalifikacyjne czyli, czyli dać szansę zatrudnienia czy to macierzyństwo też bardzo silne i to my teraz chcemy właśnie na to popatrzeć w związku z tym to co nas interesuje to nie tylko właśnie ta Niewiem mężczyzna Eco SA zarabiający 21 czy pracujące 20 godzina 202040 tak dalej zgadzam się wrzucanie 7040 godzin, ale myśmy patrzyli na chociażby w badaniu, które jest bardzo fajnym bada dziś Polbank, gdzie mogliśmy na to popatrzeć o zbadanie innych pozbawionym poinformowało radio TOK FM dr Kinga Wysieńska di Carlo Annę dr Zbigniew Karpiński studia informację o 1120 wracam po informacji Cezary łasiczka program Owczarek studio dr Zbigniew Karpiński dr Kinga Wysieńska di Carlo rozmawiamy o nierównościach pomiędzy no właśnie ta, że ten stary paradygmat to, że mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety, ale być może to jest zbyt ogólne spojrzenie być może chodzi o to, że mężczyzna, który jest ojcem aż, za który z potencjalnym ojca mężczyzna z rodzicem nie jest nie będzie kobieta, która jest potencjalną matką oboje spadku albo już się nie będzie matką i t d. tak dalece się co się dzieje na różnych poziomach co siedzi w zawodach o różnym prestiżu co się dzieje zarobkami moi goście to badają badać będą zgadza się na tak to prawie dobrana myśmy rozmawiali przed przerwą Kinga wspomniała o badaniu Polbank jest polskie badania panelowe badanie ciekawe o, tyle że zapoczątkowany jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych i nie szczególną własnością jest to, że pozwala nam obserwować losy w szczególności losy zawodowe osób, które miały po osiemdziesiątym ósmy roku 20 lat dziś jest odpowiednio starsza inne jesteśmy w stanie prześledzić co się z nimi działo w trakcie tych 20 ponad 5 lat, kiedy do badań jest prowadzone co się z nimi działo że, choć ich kariery zawodowej będzie ich zarobki, jeżeli chodzi o szansę utraty pracy czy też szansy powrotu do prac po jakimś okresie przerwy w pracy i t d . tak, ale je ponieść badanie prowadzone w taki sposób, że one za każdym razem, kiedy rozmawiamy ze studentami pytamy szczegółowo to co oni robili zawodowo od czasu, kiedy rozmawialiśmy z nimi po raz ostatni dla każdego respondenta biorącego udział w tym badaniu jesteśmy w stanie odtworzyć bardzo dokładnie myśmy odtworzyli z dokładnością do 1 miesiąca okresy, w których oni pracowali okresy, w których nie pracować to, ponieważ mamy bardzo dokładne dane to znaczy dla nas pozwalająca nam odtworzyć historię zawodową respondentów z dokładnością do 1 miesiąca my też jesteśmy w stanie powiedzieć jak długie przerwy w pracy występowały o różnych osób jesteśmy w stanie ocenić jego jak był duży jest to skumulowany doświadczenie zawodowe jesteśmy w stanie powiedzieć jak długi jest aż każdego respondenta udanego pracodawcy, toteż jest istotne tak możemy sobie wyobrazić sytuację, w której Kinga ja mamy dokładnie takie samo doświadczenie zawodowe mierzone w miesiącach tyle tylko, że ja co pół roku zmienia pracę Kinect, chociaż raz 1 pracodawcy i to z punktu widzenia oceny mojej produktywności czy my przydatności do pracy w szczególnym miejscu też jest istotne tak my to wszystko jesteśmy w stanie uwzględnić respondentów pytano również o to ile faktycznie czasu spędzają w pracy, a nie o to ile czasu wpisane mają do umowy ad bez względu na to czy mówimy o osobach pracujących na etacie czy wykonujących pracę na podstawie innego rodzaju umowy czy też bez umowy jesteśmy w stanie porównać respondentów, kontrolując na długość doświadczenia długość przer w w pracy długość stażu ilość czasu spędzonego w pracy i wydamy, jaki jest prawdopodobieństwo, że osoba, która pracuje w kolejnym miesiącu będzie miała ryzyko utraty pracy czy idzie jak duży stres i okazuje się, że przy uwzględnieniu tych wszystkich czynników, który dotychczas rozmawialiśmy, gdy w dalszym ciągu bardziej są narażone niż mężczyźni na to, że utracą leżą tracą pracę, ale jeszcze 1 rzecz po Tatrach spadło w trakcie naszej rozmowy też, że w domu padło takie stwierdzenie produktywność produktywność nie nie nierówna i kurator pani mieście mamy informacje dokładnie oczywiście o zawodzie, ale tu na zachód niewiele mówi TR, ale mamy też bardzo dokładnie dokładne informacje o tym co dana osoba robi na tym stanowisku, czyli zakresu obowiązków i to mało tego nie pyta się zakres obowiązku, że ja mogę znacznie nie mogę no nie wiem nawet mu moje obowiązki, choć prowadzenie badań publikowanie reklam, ale też bardzo ogólne, więc jeszcze jest kolejne pytania od czynności wykonywane są bardzo dokładne informacje, które pozwalają właśnie skonstruować bardzo dokładne miary tego co ludzie harują jak długo to robią w pracy i dalej w jak bardzo złożone czynności do 2 lat bardzo ciekawe to wspaniały, bo przypominam sobie jak kiedyś tamtego książki się pisze CV no to Zastal szkoła jest taka, że do moich obowiązków należało gada gada gada, jeżeli pani weźmie 40 dowolny serwis podobnej branży to Nosowskiej takie same natomiast umożliwią zawsze w swych osiągnięciach co się udało z tymi obowiązkami zrobić, ale teraz, jeżeli odwrócimy to pytanie tak, że ktoś mówi z rewolucji, wołając zrewolucjonizowała sposób nie dostarczenia poczty dzięki temu dostarcza 3 godziny ani 7 z znalazłem innego przewoźnika dzięki temu tak jednak powie tak, a drugi powie, a ja po prostu przestały ciastem poczty tak samo rozłoży i mamy na papierze te same obowiązki, ale mamy osoby, które z nimi coś innego zrobimy zgadza się, ale to co jest ważne najbardziej fascynujące dogada się, że rzeczywiście jest tak, że jak duże jak nocą pewne podobne schematyczne rzeczy nadają trudniej się wyróżnić, ale to co jest co mi przyszło do głowy, kiedy jest, że kiedy była mowa to właśnie osiągnięciach tak dalej to całe dość przypadku nierówności kobiet mężczyźni, a już, zwłaszcza pomiędzy rodzicami różnej płci jest taki, że do osiągnięcia, jakie nabrzeże zrewolucjonizował miała kobieta, a już np. ja matka, że zrewolucjonizowała on est tam 7 godzina 3, a to samo napisze, że nie wiem Zbyszek nota to pracodawca patrzy nic sobie z BM będzie musiał stwierdzić czy to jest wystarczający dowód mojej kompetencji jego kompetencji i to co się okazuje to okazuje się, że ci pracodawcy przykładają inny standard w ETS są, jakby ostrzejsze standardy przyłożone do kobiety matki, a inne do mężczyzny ojca łagodniejszego mężczyzna ojca, czyli w przypadku moim strzale z rewolucji nawiązywanie 7 na 3 jest jakimś realnym dowodem kompetencje w przypadku mężczyzny to jest osiągnięcie ich pracodawcy czy pracodawcy kobiety i pracodawcy mężczyzna z Aleksandrem na dzierżawę przyznaję się dopowiedzieć to działamy na 43 KW podkreślić 1 rzecz w tym secundo powiedziała, że było jasne tak, bo mówimy tutaj o tym, że co oznacza dostosowanie surowszego standardów wobec mężczyzn niż wobec kobiet nie wobec kobiet niż wobec mężczyzn surowsze za darmo oczywiście tak wobec kobiet niż obecność co to oznacza nie oznacza, że nie wiem jak i selektywnie wybieram informacje zawarte w CV albo w sposób stronniczy oceniam na materiał, którego jakości czy też informacji, których jakość nie jest w stanie ocenić nie chodzi o to, żeby ta informacja o tym, że zrewolucjonizował system doręczania przesyłek, gdyż informacja obiektywna, że to nie jest jej autorem tylko ja mam jakieś niezależne od od siebie samego dowód na to, że ja zrobiłam także informacje o moich osiągnięciach i osiągnięcie, jakim jest obiektywna i ona zrównoważona wcale nie jest równoważnia ceny, ale nie jest równoważny oceniane i to zarówno przez kobiety efektywność zarówno na razie wszystkie truizmy, w czym większość badań tremy znamy być może są takie gumy, które pokazują na czym, ale większość badań, które my znamy pokazuje, że ten mechanizm UE używania informacji takie informacje o statusie, jakim jest informacja o pół 3 i status rodzicielskim działa tak samo na kobiety na maszcie, czyli jedne jedni i drudzy, przykładając ten sam, jakby szablon do myślenia o tych rzeczach podobnie zresztą jest to trochę nawiązuje do tego jak mierzyć się produktywność w oczy my nie tylko musimy patrzeć inaczej możemy patrzeć na płace wolumen właśnie możemy patrzeć na to co się dzieje w przypadkach kiedy, kiedy właśnie w przypadkach, które możemy kontrolować czy używać, kiedy używamy metod eksperymentalny bądź was eksperymentalnych podobnie i to nie są takie eksperymenty jak niewinność myślałam eksperymenty to laboratorium pewnie studenci siedzą nie oceniają nie to są tego typu badań prowadzi się na studentach na pracodawcach im m. in. było takie badanie też Apropos tak jak różne standardy Ernst jako różnie te same rzeczy są traktowane wśród kobiet na kobietę ojców matek w ostatnią świeże oka badanie z bodajże z zeszłego roku w wersji były osobom przedstawiono pracującym osobom przedstawiono rzekomy wycinek z protokołów HR, gdzie liderem matka i ojciec kobieta mężczyzna proszę o to, żeby mogli zmienić trochę godzinę pracy, czyli przychodzi czas nie wahali Kuźnia ponad próg albo np. 2 dni pracować w domu 3 prace znajdą się okazało pomimo tego, że i kobieta mężczyzna podawali to ze względu na opiekę nad dzieckiem to mężczyzna był postrzegany jako bardziej kompetentny w związku z tym bardziej zaangażowany w pracy bardziej odpowiedzialne i bardziej lubiany tak dalej, kiedy kobieta w Gersztyn ten sam powód ta sama sytuacja jest mniej zaangażowana jest niekompetentna istnieje, a to samo to sama sytuacja, czyli z tego co państwo mówią wywnioskowałem, że błędnie, ale się udaje, że kobieta mężczyzną trzeba się bardziej kobietom bo, bo są niżej, gdyby inaczej traktowane zależy na tym, żeby miały równe szanse, żeby mogły takie same mieści się zrobić karierę, ale po to, że kiedyś będą na szczycie tej kariery, żeby mogło dyskryminować inne kobiety w to nie jest tak będzie maleć to nie jest tak wymienienie, bo generalnie rzecz biorąc, skąd się biorą, skąd się myli ryby biorą takie unijne decyzje zachowania na nosie biegną z pewnych utrwalonych przekonań przekonania kulturowe dlatego wspomniał, że okazuje się, że przynajmniej ze względu na płeć pewne rzeczy się wyrównują w pewnych rzeczy, jeżeli spojrzymy sobie wyłącznie na osoby 1 czy Ford na osoby na kobiety mężczyzn bez podziału na razie w role rodzicielskie do pewnego wieku nauczkę 35 to oto jej nie ma tego myślenia, że płeć tu cokolwiek oznacza macierzyństwo z drugiej strony cały czas jest związane z pewnymi przekonaniami kulturowymi, że matka to nagle w planach Moski posiada talent i ona już po prostu ona już nie będzie dobrym pracownikiem ona już nie będzie zaangażowana w prace ona nawet jak będzie w pracy to przecież nie będziesz myśleć o tej pracy tak będzie myśleć jako dzieciak to po prostu nie struktura mózgu się zmienia tak taki jest nadzieja oczywiście tras olbrzymia, ale generalnie rzecz biorąc my cały czas jak już z odpuścili szmata myślenie, że kobiety mężczyźni się tak strasznie różnią to to cały czas jeszcze pokutuje takie kulturowe przekonanie o tym na czym polega zwykle rola matki i rola ojca jak ta rola matki ojca wchodzi w interakcję z produktywnością i pracą i cały czas jest przekonanie, że n p . ojciec jest odpowiedzialny musi zrobić jak on się angażuje dzieci i stracono to też taki Super facet, gdy kobieta się angażuje dzieci w prace planujemy to nie da rady to one po prostu wtedy nie może w Indiach jak się kontroluje to wszystko nagle okazuje się, że to wcale nie jest tak, że nie mam żal, że kobiety jak mają dzieci do środy, ale doszły była taka to, bo są generalnie rzecz biorąc 2 główne teorie wyjaśniają, skąd się biorą teren nierówności ze względu na statut rodzicielski 1 mówi nam dopiero się z różnic w kapitale ludzkim tak kobiety rzeczywiście jak w momencie, gdy biorą urlopy macierzyńskiej samym szczycie NATO poświęcają mniej czasu pracy inwestują też mniej w umiejętności pracować tak dalej w ich druga grupa Atari, któremu nikt dotąd to nie do końca jest tak wchodzą też elementy takie bardziej kulturowo stereotypowe i dyskryminacyjne, które nie, które wpływają na tę różnicę Nate badania pokazują oczywiście nadzieję, bo rzeczywiście jest także gra kobiet szuka n p . wtedy innego typu zatrudnienia n p . zatrudnienia, które pozwala na największą elastyczność albo zatrudnienia specyficznego typu, które np. daje dobre dobre warunki typu wakacje typu dodatkowe ubezpieczenia tak, tak więc to wyjaśnia oczywiście część tych nierówności, ale my patrzymy na to co się dzieje my to wszystko kontroluje gnać po pierwsze, okazuje się, że kobiety wcale tak nie szukają określonego typu zatrudnienia mało tego, że wcale nie pracują częściej nie wiem wtedy na pół etatu albo nie przynajmniej sama tego nie szukają, więc jak to się wszystko po równo to okazuje się, że to właśnie nie płaci, ale w odkryto rodzicielstwo bardzo silnie i wpływa na nasze postrzeganie czy ktoś jest dobrym pracownikiem czy nie jest mało tego, nawet jeżeli te osiągnięcia wkład pracy i t d . czyli to co się często jako produktywność definiuje to nagle się okazuje że, że to jest inaczej oceniana jeśli jest w przypadku ojca i ich matki, gdy zostaną na torze to samo stanowi dowód albo nie stanowi dowodu na zaangażowanie na myślenia pracy i t d. wróci do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM oto Zbigniew Karpiński dr Kinga Wysieńska Carlo informacje o godzinie 1140 o informację wracamy do rozmowy z Cezary łasiczka program Owczarek studio dr Kinga Wysieńska unikalną Instytut filozofii socjologii Polskiej Akademii Nauk obrzęk Instytut w Waszyngtonie dr Zbigniew Karpiński Instytut filozofii i socjologii Polskiej Akademii Nauk w nowych badaniach, które państwo prowadzą za ile za 3 lata jak zwykle wyniki czy za ale dlaczego z 3 wyjeżdżaliśmy zagra w nich na lata tym, że będziemy kolejnym krajom jak podali kroplówkę w nie na wyniki wyniki i powinniśmy mieć już, że w przyszłym roku tak się w taksie będziemy starać to jednak z w miarę szybko zrobić, tym bardziej że śledczy pierwsze wyniki na papierze jest szansa na to, że będziemy mieli im całkiem sporo pierwszy Nosek zła wieś ma także, że zrobimy zrobimy zbierzemy trochę tych danych i ich i chcemy się przyjrzymy się właśnie to co nas najbardziej interesuje lecz, pomijając fakt, że zjawisko jest tak, bo nie ma dla nas jako socjologów te jednak nie jest najciekawsza czy zjawiska jest czego nie ma tego co je PRA co nie powoduje, bo wtedy też możemy ingerować w 3, jeżeli ja uważam, że różnice tego typu są nimi niesprawiedliwe no to wiedza o tym jakie mechanizmy nie generują no istotnie pomaga mi w internowaniu w Wołowie, żeby zmienić się te zjawiska, żeby zmienić n p . te przekonania i doprowadzić do tego, żeby z MKT kobiety na wyższych stanowiskach nie biłem mam też w nadziei w IT, żeby generalnie, żeby znaleźć jego los, ale ligę, ale widzi pan przepraszam, że to powiem, ale robi pan dokładnie to co robi wiele osób, czyli innymi słowy, jeżeli kobieta robi to samo co mężczyzna na danym stanowisku kliknęło i kobiety mężczyźni, ale pand kobiecie nagle rzucili aż pani, dlaczego nowo to, że kobiety to, że mężczyzny gnębią kobiety no to o tym wiemy to nie zadań w żaden z nich albo publikują w sferze wiary WTO, że ofiary i lędźwiowego w obrocie z Azji to skończy się proces Beaty z kobiet jak się okazuje równie rozmowny jest Marek ta terminologia oprawców tych 2 latach 2 IR to pierwsze mówi Sylwia należę do tych z takiego powiedział przed przed przerwą, a to znaczy ten mechanizm, który tłumaczy, dlaczego jest także matki są karane w cudzysłowie niższą pensją mniejszą szansą na awans i generalnie rzecz biorąc gorszą pozycję na rynku pracy wobec kobiet, które są bezdzietne co się wiąże z pewnych rzeczy toż to wynika z pewnych oczekiwań z pewnych takich kulturowych koncepcji dotyczących tego co to znaczy być dobrą matką co to znaczy być dobrym pracownikiem i akurat w naszej kulturze jest także 2 koncepcje są sobą w konflikcie w napięciu tak to znaczy trudno wymagać, by nasze oczekiwania jest tak, że kobieta nie może być jednocześnie dobrą matką i dobrym pracownikiem, a to oczekiwanie to nie jest idzie syn teraz ja, a 1 czy drugiego szefa działu HR w tej czy innej firmie, ale mają charakter kulturowy to znaczy, że mają charakter powszechny po pierwsza, a zatem są podzielane społecznie przez osoby z różnych grup z różnych kategorii w szczególności podzielane są przez kobiety przez mężczyzn po drugie, mają charakter normatywny to znaczy, że one określają to co jest w pewnym sensie właściwe ona określającego, jaki jest oczekiwanie co do tego jak inni się będą zachowywać teraz kobieta, która awansuje, która po latach pracy i awansuje na stanowisko kierownicze, które daje jej możliwość delegowania zadań podejmowania decyzji o zatrudnieniu podejmowania decyzji o awansie albo premiach znajduje się w takiej oto sytuacji, że ona dalej jest częścią tej samej kultury w dalszym ciągu odwołuje się do tych samych norm i oczekiwań, które w tej kulturze obowiązują i w związku z tym nawet jeśli ona indywidualnie uważa, że nie jest w porządku karanie kobiet czy też karanie matek za to, że są matkami w takim sensie jak mówiliśmy dotychczas to jednak jej indywidualne preferencje są w konflikcie dorzeczy DAX oraz inne oczekiwania ma menedżer kultury tworzą mężczyźni kobiet na kontynencie wszyscy tworzymy, o czym marzą się, że toalety to wszystko ma, bo teraz jednak że, zanim my, zanim odpowiem na to pytanie czarno ścian to powiedzie to karanie to też, bo właśnie, żeby wyjść z tej zmienionej formie ani w Zrenjaninie polega na tym, że ktoś odbierano matce, a daje ojcu tylko polega na tym nauczka dla najwolniej tak wolniej rosną zarobki albo wolniej awansują albo są inaczej oceniani w PiS, używając terminologii, której mówiliśmy wcześniej chodzi oto rzekł no i matki muszą bardziej starać czym muszą w ich więcej dowodów tych kompetencji dostarczyć w tym sensie tak to to jest jedno, a drugie pamiętajmy, że my doskonale wiemy, że nagrody, które otrzymują osoby dla nas są też informację o tym jak one są dobre z domem takie błędne koło zaczynają zarabiać inaczej aha to zarabiają inaczej, dlatego że są inni Noto traktujemy dalej inaczej to się tak i to się tak, że tak powiem napędza samo de i w związku z tym przerwanie tego tego napędzania no jest jakby kluczem, który musimy teraz się zastanowić jak to robić rwanie plus nie polega na tym, że trzeba ustalić, że albo faktycznie są inni i dlatego gorzej zarabiają albo gorzej zarabiają, bo są postrzegani jako ich tak, że my wiemy, że generalnie rzecz biorąc są dobrze znacie te różnice polegają zawody nie zawsze chętnie to nie jest raczej my nie mamy, żeby mu leczymy mamy pewną wiedzę płynącą z dotychczasowych dotychczas rozwijane teorie o tym jakie są mechanizmy natomiast fakty są faktami musimy konfrontować się nasze przewidywania z faktami, jeżeli np. okazuje się, że nie nie wolno było, gdybyśmy chociaż, używając tych danych po pana, który wspominaliśmy de facto znaleźliśmy dużych równać w ogóle nie znaleźliśmy różnic między mężczyznami kobietami tak był tylko zostaną na płeć jeśli chodzi zaś Canona rodzicielstwo to nam wyszło przemierza różnica się zaczynają nie przy 1 dziecku, ale przy więcej niż 1 dziecku i wtedy dopiero zaczynają się rozwija rozjeżdżać się te wynagrodzenia dla osób, które np. spędzają coraz więcej osób do pracy, ale mają ich więcej niż jedno dzień, ale państwo to wyrównuje, ale dawno od niedawna także z drugiej strony z drugiej strony na 3 Legia nie chce chodzić Partyka nie będą się polityce, że klient, więc chce, więc tutaj i nawet tutaj jest jej narzeczony z rund grać można będzie tak, jeżeli tylko, że te dochody nie pochodzą z pracy zmęczona nie wpłyną na percepcję pracodawców na postrzeganie ZUS natomiast jeśli bym jak po brudno rzeczywiście to co słuszne co wielokrotnie było postulowane, czyli pełna jawność dochodów zmniejszanie tych widoków na tych samych stanowiskach i t d . że PiS było przypisane dochody do stanowisk i t d . to wszystko w jaki sposób może może wyrównywać się tak no przecież bardzo, bo postulowano, iż komunizm, ale nie szanuje nie postuluje to, żeby n p . jeżeli mamy takie samo stanowisko to powinienem tam kierownik czegoś to na zjawisko z lat, w których takie same stanowisko, bo jeżeli z kierowniczego w nieładzie niczego się w każdym razie mogą tak w Senegalu oraz tych pisanych już stanowisk są 2 takie same stanowiska nowo, jeżeli n p . jest kierownik działu 1 to poważne firmy badawczej taki jest kawałek kierownik działu te badania rynku telefonicznego jest kierownik działa bar wy działu badania rynku telewizyjnego no, więc badawcza to niema także runą po prostu te metody odbiegają, bo jedno jest telefon drugi telewizor nie ma to jest ta sama wiedza zarządzanie zespołem to jest zarządzanie zespołami tak znaczna jednak, mimo że zagra załóżmy, że 1 lepiej zarządza zespołem z tego powodu dostaje od nas, ale na rozegranie w Rzymie, że osoba lepiej zarabiające nie zagra w obozie lepiej działające nie zarabiała lepiej chodzi o to, żeby kobietę mężczyzna albo matka i ojciec tak samo zarządzający w teamie mający takie same oceny pracowników taką cenę takie same obroty tyle samo przynoszący klientów i t d . niż zwykle to my dokładnie takie same przyrządzą obroty liczby pracowników tak, ale Mazgaj jej tak w skali są znacznie wiemy mówimy oczywiście nie innym mówimy oczywiście sytuacja normy, jeżeli bierzemy pod uwagę, jeżeli mówimy w skali konkretnych danych to kiedy kontrolujemy na różne rzeczy to są osoby które, które mają, kiedy robimy badania eksperymentalne to możemy to wywołać, ale jest tak, że przede wszystkim znaczy to co powodzi prom prowokuje ten mechanizm, bo tutaj widać skalę jeśli pan redaktor stawia trudno też, że po pierwsze, że 2 takich osób nie ma poza tym, że jednak 2 osoby muszą być oceniane inaczej, bo ludzie są tacy różni intensywnie, ale dziś są różnie, bywa że zadania są różne krzyże to co każda osoba z tymi zdaniami zrobi jest równie dobrze, ale wtedy, gdy teraz n p . z ról w popatrzmy na to, aby do ich badania do naczyń wyniki pokazujące, że istnieją nierówności były np. prowadzone wśród naukowców inaczej państwo studiowali z tą masą kolegów mężczyzn kobiet, a jednak jest państwem dziś rozmawia pani z waszymi kolegami i podziałem przepraszam czy możemy zaprosić kogoś z roku takiego takiego, bo wszyscy mieli te same szanse stać się, czyli chrzest, ale nie ma żadnych szans na wsi nie mamy nie mieliśmy tych samych szans w państwową państwo coś ze swoim życiem swoją wiedzą zrobić takiego co zainteresowało akurat on już dobrze tylko generalnie rzecz biorąc w tym co Kinga mówi cały NBC, kiedy i sald na argument jest taki, że HOKEJ ludzie są różni Okaj różni ludzie inaczej ludzie w różny sposób wykorzystują swoje umiejętności i jedni potrafią lepiej skorzystać z szans, które mają inni gorzej, ale jeżeli już kogoś nagradzamy wynagrodzeniu właśnie za to z umiejętności za kompetencje za to jak zarządzają zespołem za to jak realizujące, ale za to jaki mają osiągnięcia nie za to czy są kobietami czy mężczyznami czy są matkami czy nie są matka malarka Lotte jest trend, bo resort, bo to są, jakby nie, ale właśnie te przekażą na rzecz referendum wzrośnie ryzyko ich na razie jednak czy tak zgadza się tylko, że jeszcze do tego co Zbyszek powiedział macie żeby, żeby brać pod uwagę rzeczywiste osiągnięcia tegoż oczerniać to osiągnięcie Kotasa ten sam dowód kompetencji co się okazuje, jeżeli pan ma ocenić mnie, ale i tak powiedzmy Zbyszka teraz tak sobie pan myśli gadają gadają tak no i Zbyszek to jednak Ghetto jego gadanie to jest taki ciekawsze niż te kilka zdań po 1 i pomimo tego, że powiedzmy powiedzieliśmy tyle samo słów na minutę i wg słuchaczy mówiliśmy równie mądre rzeczy, ale był pan z nią ma on ona mówi on mówi, ale on ma dziecka, a na nim dziecka to ona miała więcej czasu tona de facto to by namówić mam 3, a dane nie ma dziecka przecież Zamiatowski tak jest odpowiedział na człowieka jak co robię no powinna mówić więcej no i to się bierze pan zacznie myśleć aha no to ten ojciec nie da się mądrze mówi teścia ojciec na to taki zaangażowany kompetentni w ogóle, a one to powinna jak nie ma nic innego roboty stanie się bardziej za robotę weźmie nie mówi więcej słów na minutę więcej książek przeczyta i t d . i to w tym, że bierze i teraz zbiera świetne przykłady pani, czego od niego, że w tej warstwie teoretycznej, którą pani przedstawiła jako tor ratusz świetnie, ale ci się na każdym etapie, który pan przedstawia można rozwalić dokładnie, bo jak to zmierzyć jak to zważyć i senatora i t d. gra się nie należy ich nie realizowali z Renatą słyszeliśmy wszystkich naszych słuchaczy zmierzyć zważyć i zaschnie marnuje żywność można ocalić ocalić znaczek eksperyment jest, żeby piękno robienia eksperymentów polega na tym, że jeżeli taka sytuacja nie występuje w naturze to sobie w eksperymencie możemy wywołać tak, jeżeli pan mówi nie ma na to, że 2 osób, które są identyczne kompana pokażemy, że można zrobić one będą wyglądały na 2 osoby identyczna tak, ale nie tak dużo trwalszy grizzly man Women nawet niekoniecznie trzeba złożyć SLD nie ma rozróżnienia źle, ale poczeka do nich należy ująć w gardle nie miał biletu, na który zimą nie znaczy pod pierzyną, bo to to jest właśnie problem wyjaśniania na czym generalnie, że będą dopłacać, by testować to fajnie sobie to testować, używając pewnych wyidealizowany sytuacji, żeby nikt nie potrafimy nie powiedzieć, używając teorię, że coś się stuprocentowo tak, by tak się nie da tak nauka nie działa, ale co innego naczynie to, że to trzeba w niczym eksperymentalnie, ale przecież zgrał badań np. kobieta i mężczyzna realni właśnie skończyli doktoratem i aplikują na prace na stanowisku asystent profesora czy też asertywnie, a ci tak PE na jej doktorantem w doktora jest doktorat tak z uczelni, ale nie jest prawdą wtedy z tym co jest w środku ruina, ale ich jednostką miary tylko zawartość wszelkich innych, ale jak nie każdemu wolno wraca na jakimś Uniwersytecie i powiedzmy ja mam tak doradza Majki załóżmy, że obydwoje skończyliśmy z ZHR Super jądra moich rąk, ale jak kosmici i zarazem bardzo ciekawiło no i są takie badania Deloitte wśród innych niż ich zdaniem następnym razem 2 czas nas zmusza do garaży ciężarnej ani anty ja wcale taka jest powiedzieć da się do badań zupełnie realnych sytuacjach, używając realnych ludzi, którzy są de facto są bardzo podobni ludzie z podobnymi osiągnięciami bierze pani miłość fanów Zostań kobietą żal ich wsi informacje Radia TOK FM za chwilę będzie dwunastej dr Kinga Wysieńska radykalne Instytut filozofii socjologii Polskiej Akademii Nauk obrzęk Instytut w Waszyngtonie bardzo dziękuję dziękuję bardzo Zbigniew Karpiński Instytut filozofii socjologii Polskiej Akademii Nauk dziękuję informacji Radia TOK FM o godzinie dwunastej po informacjach i niezgodne zapewne będzie coś o sporcie, a dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara realizował Krzysztof Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA