REKLAMA

Wrócą 4-letnie licea, zmiana w edukacji zawodowej. Co jeszcze?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2016-06-25 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:29 min.
Udostępnij:

Minister edukacji Anna Zalewska na konferencji w Wałbrzychu mówiąc o reformie szkół zawodowych, poinformowała, że wracają 4-letnie licea. A co z gimnazjami?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sobotni poranek w radiu TOK FM Karolina Głowacka w studiu pan prof. Marek Konopczyński dzień dobry panie profesorze w dzień dobry witam panie witam państwa rektor pedagogium wyższej szkoły nauk społecznych w Warszawie dowiedzieliśmy się mniej więcej, jakie plany zmiany w edukacji planuje Ministerstwo Edukacji Narodowej Otóż mam wrócić czteroletnie liceum, ale nie wiadomo co z gimnazjami mają także powstać szkoły branżowe taka inna nazwa kształcenia zawodowego dwustopniowe Rozwiń » mają być to szkoły mają być nadal technika i t d . od tych jak pan myśli, a inaczej zacznę, ponieważ w głównym takim komunikatem, jaki słyszeliśmy na tej konferencji, w której pani minister Anna Zalewska przedstawiła ten pomysł błoto, że szkoła branżowa ma być konstruowane wspólnie z pracodawcami pozwolę sobie zacytować ze strony MEN-U w obecnej strukturze gospodarczej kraju konieczne jest wprowadzenie modelu kształcenia, w którym ważną rolę spełniają dobrze wyposażone centra szkoleniowe centra kształcenia praktycznego ze ścisłą współpracą z pracodawcami lub warsztaty szkolne ważne jest, aby każdy uczeń część kształcenia zawodowego realizował u pracodawcy generalnie pracodawca w edukacji drożały czy to dobrze jest tak bardzo ładnie to pani na początku definiowała mniej więcej ja myślę, że w tej chwili wiemy mniej niż więcej i to powoduje ono szereg takich zasadniczych pytań ja myślę, że tak górnikom dla nikogo nie ulega wątpliwości, że polską oświatę musi się zmienić szkołę dziś zagubiła w tym czym dumać galimatiasie zmian społecznych niektórzy nazywają to kryzysem zmiany w i oderwała się od rzeczywistości natomiast Lech jest szkoła była przyłączona do rzeczywistości tekst MSZ Andreja myślę, że była bliżej rzeczywistości w kilkadziesiąt 100 lat temu, kiedy tworzyła zręby tej rzeczywistości, bo ludzie wykształceni tworzyli żywy współ kreowanie rzeczywistości był inny procent ludzi wykształconych inny procent ludzi niewykształconych był w dużej w dużej w dużej mierze analfabetyzm i człowiek, który kończył szkołę miał realny wpły w na rzeczywistość w tej chwili wiemy, że absolwenci różnego typu szkół raczej nie mają wpływu na rzeczywistość raczej są przez to rzeczywistości spychani na margines, ale pomijające, by fakt konieczności zmian oświatowych od dawna wiadomo, że o w co jak co do świata raczej nie znosi rewolucji oświata to jest taki w Top produkt cywilizacyjny, który potrzebuje ewolucji tej ewolucji przemyślanej i nastawionej na 235 lat tylko nastawionej co najmniej na ćwierć wieku i patrząc z tego punktu widzenia po pierwsze, no nie wiem czy nazwa szkoły branżowa jest nazwą taką szczęśliwą, bo co to jest szkoła branżowa czy to jest branża czy istnieje jeszcze branże w gospodarce jak na samochody są OWU są farmaceuci nota, ale to w Lublinie nie trudno nazwać z tą branżą w rozumieniu nie wiemy dwudziesto wiecznej takiej koncepcji groszowości i gdyby pytanie jest tu kilka pytań zasadniczych oczywiście powinno się je adresować do pani minister, a w cenie do pani redaktor nie do słuchaczy po pierwsze, wydaje się, że gimnazja mają przetrwać, ale jest pytanie czy przetrwają i budowanie przyszłości młodego pokolenia w oparciu o gimnazja inaczej będzie wyglądało niż w oparciu o szkołę podstawową w czego dlatego, że gimnazja jest w Polsce mają założenia charakter i gimnazjów akademickich przypomnę przed wojną były 2 rodzaje gimnazjów gimnazjum klasyczne, czyli takie akademickie teraz i gimnazjum realne czy takie przygotowujące do zawodów coś rodzaj taki mini szkoły zawodowej opartej o przedmioty przemyskim Ogólnokształcące błędem polskich gimnazjów tworzonych w Wigilię w latach dziewięćdziesiątych było to, że one mają jedynie charakter, a niecała niecała młodzież z Polska chce, by wykształcenie Ogólnokształcące go na tym poziomie nie także cała młodzież w Polsce jest stanie to wykształcenie zdobyć wg określonych standardów, ale uwierzyliśmy w to, że każdy może iść na studia każdy może zostać magistrem tak no bo tak taki skok cywilizacyjny co spowodowało gwałtowne obniżenie poziomu magistrów i poziomu kształcenia na studia to ta intruzi edukacyjne, a tak się to nazywa ma bardzo poważne konsekwencje w postaci obniżenia standardu z poziomu, ale wyraźnie negatywne konsekwencje jak wiele osób przeczytało klasyków filozofii i t d . coś musiało wydarzyć socjalna to zależy od tego jakich jakiej, jakie kryteria przykładamy dla osoby wykształcone jedno przed wojną matura była czymś, bo jest bardzo poważnymi, jeżeli ktoś miał maturę też był człowiekiem był wysoko wykształconym w tej chwili matury jest powszechna jest w tej chwili można powiedzieć magisterium zastępuje to się przed wojną była matura, ale proszę porównać standardy obu form wykształcenia, ale wracając do tego kształcenia zawodowego to bardzo jak ciekawy temat wiodący moją wątpliwość polega na tym po pierwsze, czy już pomijając, jakby same nazwy, bo nazwy są wtórne czy włączanie w włączanie w kształcenie pracodawców powinno mieć swoje granice i ograniczenia czy nie Otóż pracodawcy będą patrzyli pod kątem swojego interesu i pod kątem swoich zysków w związku z tym tutaj dzisiaj znaleźć złoty środek, żeby nie wylać dziecka z kąpielą w lesie zastanowią czy to są te same perspektywy czasowe edukacyjne czy pracodawców i tego jak się zmienia rynek tego przyznam szczerze nie wiem czy to się ze sobą bezpośrednio łączy, chociaż na pierwszy rzut ucha, że tak powiem brzmi to w porządku skoro mamy wykształcenie branżowe, czyli tam inna nazwa szkoły leży w szpitalu Międzynarodowego NATO UE skoro ludzie mają po prostu pracować dogadają się z pracodawcami brzmi to w porządku tak brzmi to w porządku tylko w jaki sposób dogadają się prawda czy czy chodzi o to, żeby szkoła pod konkretnego pracodawcy w kształci uczniów i teraz, gdy Harrego Pottera i którego teraz po po drugie, wydaje się, że edukacja powinna być dość szeroką formułą, a jeżeli o to swoje półwiecze takim czy w danym województwie jest wiele jest dziś, że tam są potrzebni hutnicy czy górnicy i 3 ludzi od przemysłu samochodowego to będzie oznaczało, że ta młodzież, która nie chce w tym kierunku i będzie musiało zmienić miejsce zamieszkania, bo dla nich nie będzie miejsca, bo Boni nie chce ja nie chcę być mechanikiem samochodów samochodowym jak chcą być elektronikiem, a mój region czy mój powiat będzie uznawał, że nie namawiać rolników nie potrzeba nam potrzeba ich samochodzie aż o kraju, ale skoro w takim razie ktoś chce zostać elektroniki, ale powiat wie o tym, że nie ma miejsca dla elektroników no to w takim razie on może ożeni się wyprowadzić Dolly uważa pani to jest takie dobre że, że modemu czy wypowiedź jeśli w 500 km dalej, bo tam jest dla ciebie szkoła mieszka w internacie nie wiem czy to jest dobra, ale wiem, że dla ludzi, którzy się uczyli wiele lat w jakim zawodzie nie mają pracy w tym zawodzie jest mocno frustruje to prawda ale gdyby jej za tym jeszcze swoje mieszkania i jakaś inna pomoc Atu wątpię, żeby była taka pomoc, czyli Reasumując, wydaje się, że pomysł, żeby na jedynce na przestrzeni powiatów rozwiązywać problemy ci pracodawcy i jakby w danym powiecie będą współ decydowali o złym pomysłem wydają się, że to co najmniej powinien być pomysł regionu województwa, czyli projektowanie kształcenia zawodowego powinno być na poziomie co najmniej województwa jeśli nie szerzej niż NIK kilku województw, a na pewno nie na poziomie powiatu, bo to ograniczy ograniczy możliwości kształcenia ludzi i ich jakby preferencje zamknie system po drugiej niepokoi mnie fakt mówienia o po połączenia tego kształcenia zawodowego są specyficzną, jakby maturą nie to taką maturą, do których się przyzwyczaili tylko taką maturą, jakby techniczną, która udrożni mają być 2 matury ta, która udrożni udrożnieniem jest kształcenie tylko wyższych szkołach zawodowych nie może tylko w Sydney z treścią państwu mniej więcej, kto ma wyglądać tuż po 1 ma być dwustopniowa szkoła branżowa po szkole pierwszego stopnia można iść do pracy i wtedy jest się np. mechanikiem pojazdów samochodowych albo można iść na drugi stopień kwalifikacji po szkole drugiego stopnia znów można iść do pracy wtedy jest technikiem np. pojazdów samochodowych albo można wybrać się na wyższe studia zawodowe albo można z kolei pójść do liceum dla dorosłych i wtedy zdać taką już normalną maturę tak to nazwijmy tę tradycyjną i późna wyższe studia magisterskie także są tutaj otwarte drogi z różnych one są pozornie otwartym pozorne, czyli powrót do dodatkowej szkoły, żeby iść zrobić maturę to jest trochę próba połączenia w tej naszej naszej tradycji edukacyjnych z lat siedemdziesiątych osiemdziesiątych z tym co się dzieje w Niemczech, czyli takim kształceniu zawodowym w Niemczech to trzeba pamiętać, że system edukacji musi być elastyczny czas nie wyobrażam kogoś, kto idzie do szkoły zawodowej potem, bo to tak wygląda potem do techniką, używając starego starych określeń, a potem życzę, aby je kocham idzie do technikum, a potem, żeby iść na Politechnikę musi jeszcze iść do szkoły doszło do liceum, żeby uzyskać normalną maturę matura powinna być kompatybilna z Finlandii jest tak, że jeżeli ktoś w kształci się szkole zawodowej uzupełnia kilka przedmiotów zrobić normalną maturę w szkole zawodowej tak jak w liceum Ogólnokształcącym ja bym namawiał decydentów do tego, żeby iść tym tropem czy nie proponować dodatkowe ukończenia dodatkowych szkół tylko dać możliwość, żeby w tym technikum również można było uzyskać maturę, która będzie mu umożliwić studia uniwersyteckie czy politechniczne zamknięcie kształcenia zawodowego jest wyłącznie do szkół państwowych szkół zawodowych, które są, jakie są i są kulawe i powiecie są otwarci, że to nie to nie są uniwersytety nowy rząd po będzie dzieliła młodych Polaków na kategoria i kategorie dalej jeśli swych szkołach branżowych dalej będzie można z np. zrobić maturę tzw. zwykłą ani teletechniczną to w program będzie musiał być też odpowiednio wysoki, a man ocenia cytuje obecny model kształcenia zawodowego w systemie edukacji nie spełnia swojej funkcji wymagania edukacyjne w stosunku do dużej grupy uczniów technikum są zbyt wysokie potwierdzają to dostępne dane 1 na 4 uczniów technikum nie przystępuje w ogóle do matury, a co trzeci uczeń technikum nie zdaje egzaminu zawodowego więc, o co ludziom zawracać głowę kosz edukację ogólną, a może przyczyna tkwi gdzie indziej może przyczyna nie tkwi w niemożności uczniów w komorze przyczyna tkwi w wadliwym podejście nauczycieli edukacji wadliwości szkoły ani uczniów, dlaczego my szukamy przyczyn u beneficjentów systemu edukacji nie szukamy przyczyn u siebie może to jest tak, że ta szkoła po prostu zamyka o ucznia nie otwierano to jest drugie zaś do polskiej szkoły, że Polska szkoła dostarcza wiedzy, a nie rozwija kompetencje umiejętności czynie rozwija potencjał funkcja tylko wtłacza mu wiedzę proszę pamiętać o tym, że wzory badani wynika, że tak, więc 2530 % wiedzy uzyskanej w całym cyklu kształcenia szkoły podstawowej do końca liceum w chwili obecnej jest przydatny w dorosłym życiu aż 70 % nieprzydatne, a te 70 % do tegoż, żeby przeżyć żyć normalnie pochodzi z innych źródeł pozaszkolnych no to po co kilkanaście lat edukacji dla 2530 % wiedzy, która się przyda w życiu pytanie jest rola szkoły w tej chwili i tak samo jest pytanie o roli szkoły zawodowej ja rozumiem, że intencją nie jest tworzenie grupy robotników przerażonych wielu woli, którzy tych, dla których to na czym jedynym wyjściem jest iść do ciężkiej pracy bólu człowiek w toku swojego życia się rozwijać nie można mu tego rozwoju blokować, ale może pan powiedzieć, że boli, ale równie dobrze może pan powiedzieć fachowców przecież ciągle słyszymy zewsząd, że brakuje ślusarzy mechaników i t d. wszyscy uwierzyli, że można iść do szkoły to na studia wyższe zostać socjologiem psychologami tak dalej uważasz, że żonę wie pani socjologów psychologów słyszy, że jest pani Rozalia humanistyczny w ramach gdańskiego Uniwersytetu, który kierunek litościwie pominę nie wymienia w każdym razie chodzi mi o to, że nie widzi pani pan trafił do zarządzania finansów wdraża nową bajek i nie chodzi o to, żeby mnie źle, bo przepraszam oczywiście za taką nazwę natomiast komisja fachowców wychodzą żale skojarzyło z czymś takim fachowiec stoisk nie tylko ktoś ty potrafisz grube przekręcali lewą stronę tylko ktoś, kto zastanawia się czy w ogóle to się bez potrzebna czynne jest dobra czy 3 można ją czymś zastąpić i nie chodzi o to, żeby mu ad 3 zlotym od tych pracodawców, że tak przekażą wiedzę, gdyby nie jest pani przekonana, że pracodawcy taką wiedzę przekażą to znaczy wracamy do wieków średnich, kiedy jest czeladnikiem, gdy nie jest nic oto co ta szkoła to umówmy się inaczej zamiast cyklu kształcenia przekazujemy młodzież do zakładów wśród produkcyjnych nadajemy prawo i temu mistrzowi temu szefowi kierownikowi warsztatu samochodowego, żeby jakiś szczeble edukacyjnej podpisywał z nieba snuje się z taką fikcję, że oto tworzymy nową szkołę, która będzie spełniała wszystkie zasady, kiedy na założenie jest szkołą zahipnotyzowany zamkniętym nie wyobrażam sobie sobie, żeby dzielić młodych Polaków znowu na tych, którzy idą cyklem czysto zawodowym i co więcej tym czysto Ogólnokształcącym, chyba że chodzi o powrót do tej do do jej roli ekskluzywnej roli edukacji, czyli tworzenie piramidy najmniej ludzi wykształconych na samej Górze najwięcej na samym dole, ale to był przez te były źle setki lat Europa to przerabiała no i jesteśmy w dobie jej inkluzji inności edukacji kultury ekonomii wszystkiego, czyli włączamy w tym szerszy proces jak najwięcej jednostek proszę wyobrazić, że Amerykanie już zaczynają kształcić osoby niepełnosprawne intelektualnie na poziomie kolegiów na poziomie koledzy, więc w związku z tym natrafiliśmy na wydziale ochrony doradztwo zawodowe ma się odbywać tylko, że system nie może hermetyczne chować się bardzo cenię panią minister Zalewską za w tej chwili fakt, że zlikwidowała beznadziejny egzamin szóstoklasisty to w tym studiu mówiłem, że to jest brak logiki sensu taki egzamin szóstoklasisty do gimnazjum w wiedeńskiej wynika mam nadzieję, że byt man też zastanowić nad tym dlaczego, jeżeli ktoś obleje matury to ma rok czekać na dobrym podaniem, by to po to jest zdanie tej matury, kiedy przy zasadzie to od niego uniezależni przygotuje się w miesiąc 23 proszę mi dać szansę na 3 w zlotych i organizowanie i ani nawet nie to jest kwestia pieniędzy to jest chyba kwestia pewnej sztywności myślenia mam i traktować ich natury złe każda ich matury z kasztany dokładnie, tak więc z tym, że w drugim elastyczny system IT to kształcenie zawodowe jak najbardziej z pracodawcami tylko nie z powiatu tylko z województwa lub regionu jak najbardziej tak pytanie jest, kiedy ci młodzie ludzie zaczną się kształcić w wieku 1112 lat czy 15316, kiedy ta dojrzałość do do wyboru zawodu, że dania z czwartej klasie liceum nie wiedziałem kim będę nie wjedzie na jakie studia pójdę, bo w tej chwili oczekujemy, że 12 latek będzie już wykreował życie swoją całą przyszłość, czyli 5060 lat będzie zależało od tego czy ja w wieku 12 lat myślę tu tak nie może być on musi mieć na każdym etapie tylko 131315 lat możliwość zmiany swojego mu swoje swoim swoich planów życiowych i edukacja powinna mu w tym pomóc będziemy oczywiście wracać do planów Ministerstwa Edukacji Narodowej nie wiadomo, kiedy owe plany mają być włączone życie wciąż jest wiele znaków zapytania ma wrócić czteroletnie liceum, ale nie wiemy co z gimnazjami przypomnijmy MD pani minister zapowiadała coś wstępnie, że masz się ruszyć, choć zmiany gdzieś w 2017 roku, ale do końca nie wiem jak to ma wyglądać więcej na pewno w radiu TOK FM, a teraz był z państwem pan prof. Marek Konopczyński rektor pedagogium wyższej szkoły nauk społecznych w Warszawie bardzo dziękuję dziękuję bardzo chora na informacje potem program skołowani Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA