REKLAMA

Co zawiera projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej? Rozmawiają Katarzyna Sabiłło i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2016-06-29 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich Lublin Olsztyn Igor też trzynasta 42 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Katarzyna Sabiłło prezes fundacji jak farmacji dzień dobry dzień dobry pojawił się projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej, ale właściwie trochę trudno powiedzieć, dlaczego się ją nowelizuje rozwiąże to jestem podstawowy problem, który tutaj można sobie postawić no właśnie to znaczy ja miała z całą odpowiedzialnością powiem, że od bardzo dawna Ministerstwo Rozwiń » Zdrowia resort zdrowia nie proceduje zgodnie z zasadami dobrej legislacji, czyli nie diagnozuje problemu, który powinien być rozwiązany czy nawet mamy diagnozę problemom później zastanawiamy się, jakimi metodami rozwiązać ten problem, bo niekoniecznie muszą być to metody legislacyjne mogą być sposoby również nie legislacyjne, jeżeli są to metody legislacyjne przez przedstawiamy projekt projekt założeń i te założenia też podajemy konsultacjom społecznym i dopiero na końcu na końcu powstaje projekt aktu prawnego, które później jest procedowany w parlamencie u nas w naszym resorcie zdrowia odbywa się to zupełnie inaczej mamy teraz projekt właśnie rzeczony nowelizacji ustawy refundacyjnej nie wiemy, jaki problem on ma rozwiązywać zaznacza rozwiąże na czym to te zmiany wprowadzone tą nowelizacją jest tam wprowadzone Novum, a mianowicie o refundacji refundacja na wzór refundacji aptecznej, która nam wczoraj jest teraz i działa na mocy na mocy przepisów ustawy refundacyjnej ustawa, która reguluje refundacje w aptekach leków wyrobów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia medycznego ośrodków żywieniowych i można składać wnioski do ministra są zrobione są rozpatrywane i w pacjent, realizując w aptece receptę na dekrecie czy wyroby medyczne refundowane część pokrywa z własnej kieszeni część pokrywa za niego państwo natomiast ta nowelizacja ten projekt nowelizacji wprowadza taką zmianę, że te aktualnie aktualne zasady miałyby obowiązywać dla wyrobów medycznych stosowanych w ramach świadczeń gwarantowanych w szpitalu i teraz pojawia się pytanie, dlaczego i czemu ta ma służyć i jakie problemy rozwiązywać na nie potrafimy sobie odpowiedzieć na to pytanie natomiast, że potrafimy wskazać ryzyka jakie, jakie wiążą się z list z tym projektem, bo na dzień dzisiejszy jest zapis stawia oświadczenia, że wszystkie wyroby medyczne i wszystkie leki, które są niezbędne konieczne do udzielenia świadczenia są bezpłatne dla pacjenta w ramach tego świadczenia gwarantowanego szpitalnego EMC, a i teraz w ramach tej grupy wyrobów medycznych chce się zrobić Groupe wyrwę wyodrębnić grupę produktów, które będą refundowane, czyli dla, których będzie ustalona konkretna cena w UE i w ramach tej grupy jeszcze będzie konkretny limit ponad ten limit trzeba będzie zapłacić nasze dopłacić do innego wyrobu, które będę, którego cena będzie wyższa od limitu wraz pojawia się pytanie, ale zaraz skoro na dzień dzisiejszy mamy ofertę dla pacjenta w szpitalu wyrobów magnetycznych o konkretnych cenach mogą duże okrągłe konkretnych cechach i te wszystkie wyroby ME są dla pacjenta bezpłatne co więcej nie możemy ich tak wprost porównywać do leków, które są, które są refundowane w aptece, ponieważ wyroby medyczne mogą mieć ich grupa może mieć określone cechy spełniać określone kryteria być tożsama, jeżeli chodzi o te cechy i kryteria natomiast ona może się różnić i dany produkt będzie bardziej odpowiedni dla danego pacjenta z uwagi na ich cechy osobnicze, a drugi nie będzie dla niego odpowiedni i teraz powstaje pytanie w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia wyodrębni te wszystkie produkty, które miałyby być odpowiednie dla wszystkich pacjentów z różnymi cechami osobnicze mi in, bo jeżeli np. przyjaznym, że powstanie dziś rozdzielnik dach, który będzie mówił, że teraz niniejszym przysługuje ci to to auto i to niezależnie od tego kim jesteś i zasad przysługuje już dziś zagra tak to znaczy też cud, bo to jest wielki znak zapytania, ponieważ dzieje się to zupełnie nam nie od tej strony, od której powinno było się zabić zadźgać, czyli mamy mnóstwo świadczeń gwarantowanych nie do zdefiniowanych, czyli tak naprawdę nie wiadomo co noszę w ramach tego świadczenia należne przykład przykład poród dopiero dopiero niedawno wprowadzono wprowadzono precyzyjny zapis, że np. znieczulenie zewnątrzoponowe co tutaj bardzo jesteśmy dumni z tego jako Fundacja, bo walczyliśmy bardzo to, że znieczulenie zewnątrzoponowe jest dostępne dla każdej rodzącej w ramach świadczenia gwarantowanego, jakim jest sport w alei jest bardzo wiele niewiadomych bardzo wie wiele znaków zapytania w stosunku do innych świadczeń gwarantowanych co co tak naprawdę tam jest i co mi się należy od państwa w ramach świadczenia gwarantowanego, a za co mogę zapłacić ja albo mój ubezpieczyciel balet tego nie wiem, ale są świadczenia, gdzie są pewne kryteria ustalone i n p . jeżeli jeżeli mamy soczewki soczewki, które mają 2 cechy maja z całą jedno ogniskowa zwijane powiedz tak uproszczeniami i tym i i we i takie soczewki są refundowane w ramach świadczenia gwarantowanego, ale wśród tej grupy mogą być różne różnego rodzaju soczewki, które tak jak powiedziałam są odpowiednie dla 1 osoby, ale już nie są odpowiednie dla drugiej osoby te decyzje terapeutyczne jak bardzo upraszcza oczywiście RAŚ, ale tę decyzję terapeutyczną podejmuje lekarz i teraz my jako Fundacja i to też chciałbym podkreślić my jesteśmy za współpłacenie, ale jesteśmy za taki współpłacenie, kiedy jest ściśle określone, gdzie się zaczyna rola państwa, gdzie się kończy rola państwa czy dziś zaczyna się nowe świadczenie gwarantowane Johna się kończy i tam, gdzie ona się kończy to ja mam prawo dalej się leczyć i dalej dbać o swoje za zdradę za własne pieniądze lub za własne pieniądze przekazane przez mojego ubezpieczyciela natomiast absolutnie jesteśmy przeciwni takiemu rozwiązaniu, że w ramach grupy EDF określonych parametrach ARM, która po, której od w ramach, której teraz produkty są bezpłatne dla pacjenta ustalić jakiś limit i ponad ten limit będziemy dopłacać, jeżeli będziemy, jeżeli akurat produkt, który byłby nam adekwatny dla nas tyczy odpowiedni czas dla nas to będziemy musieli dopłacić ponad limit tych wad bardzo trudno z hazardu ja rozumiem bardzo trudno jest chyba wyobrazić, kiedy się nie jest z branży medycznej oczywiście pani w tej chwili mówi, dlatego że taka próba wyobrażenia sobie tego nie można być to tak no no to jak jak to się z ma odbyć się znacie się obyć to dookreślenie co nam się należy ci się zaczyna rola państwa wziął się kończy czytanie oznacza właśnie doboru jakiegoś po zestawu produktów medycznych nowości nie, bo jeżeli określimy cechy tych produktów i powiemy tak jak już się tego przykładu użyjesz teraz, że mamy soczewkę i jedno ogniskowa ona nie musi być 1 ogniskowa tak tylko ciałem było to doprecyzować doświadczenie może ona będzie będzie i innym inne kryteria musza spełniać, ale określimy konkretne cechy tych produktów, które nam się należało w ramach świadczenia to wybór należy do lekarza on podejmuje szpital ma dziś to wszystko dzieje się w szpitalu i to nie tylko kwestia soczewek może być kwestia różnych innych produktów, które są wymagane do zastosowania świadczeń gwarantowanych dobrze rozumiem, że jest przytomny chcę dobrze rozumiem, że w tym momencie ministerstwo myśli bardziej w kategorii produktów medycznych, a mniej w kategorii procedur, które powinny nas tamta map mają być określone produkty z imienia nazwiska co jest non nieporozumieniem, bo nie będziemy w stanie wybrać tylu produktów, która tak jak powiedziałam będą spełniały one od rozwiązania zostały do każdego, a do każdego pacjenta i rozumiem, że to jest zagadka, dlaczego ministerstwo decyduje się na taki ruch 21100 zagadka, ponieważ z 1 strony mówimy o oszczędnościach z drugiej strony mówimy o tym, żeby były, by było więcej pieniędzy na na inne terapie na inne świadczenia gwarantowane natomiast mitu brakuje 1 kluczowego elementu takiej analizy analizy, która pokazałaby, jakie będą skutki społeczne TIL tej nowelizacji tego tego pomysłu w tak naprawdę czy wprowadzenie tych zmian nie spowoduje, że będziemy nagle mieli LM dodatkowe świat konieczność wy koń z udzielania dodatkowych świadczeń gwarantowanych, bo np. wybuch wyroby medyczne, które zastosujemy trzeba będzie wymienić wcześniej np. endoprotezy czy soczewka czy jakikolwiek inny wyrób medyczny nie zdetronizuje amerykańską to nie zapłacimy, więc zdarzyć się tak jak państwo część czy jako ci, którzy odprowadzają składki czy nam się to opłaca na pewno to rozwiązanie nie jest dobra z punktu widzenia pacjenta pojawiają się głosy no dobrze, a co z ne z takim personalizować ani terapii cofa w sytuacji, kiedy inne wyroby medyczne będzie konieczny, a pacjent nie będzie powierzane nie może zagrać z dopłacić tak ma Boga na to n p . nie stać cię jak gdzie gdzie, gdzie jest odpowiedzialność lekarza czy WI szpitala w takich sytuacjach natomiast, że i jest tam zapis również, że taki, który mówi, że jeżeli dany wyrób medyczny będzie, gdzie w szpitale uzgodni wszy to z pacjentem lekarz odniesie to z pacjentem uzna, że inny wyrób medyczny trzeba będzie zastosować, ale ten wyrób medyczny nie będzie refundowany w ale będzie uwzględniony na liście, którą publikuje AOTMiT, że te produkty mogą podlegać refundacji świadczeń gwarantowanych to pacjent dostanie fakturę i pokryje koszt tego wyrobu z własnej kieszeni, a robociznę nazwijmy to mogli je pokryje NFZ ma MF w ramach rozliczenia ze szpitalem to jest absolutnie nie jest znowu nie do zaakceptowania, bo my powinniśmy mówić o współpłacenie ponad standard oferowany przez NFZ, ale nie współpłacenie, kiedy mamy takie same produkty, ale jakoś nie zmieściliśmy jakość video każdy inny określony został limit na jakimś tam produkcie dla nas Hannie szczęśliwie LG jest odpowiedni produkt, który ma wyższą cenę i my musimy w ramach tego samego uda się dopłacić do standardów czy może ona wydać nowe drogi pacjencie płacisz, ponieważ jesteśmy leży nie pasuje do tego co ministerstwo określiło jako standard nie nie tak nie pasuje do tego co co ministerstwo określało jako standard i to co jest to co jest jeszcze inne w tym bardzo kontrowersyjne to jest to, że tak jak powiedziałam nie było założeń nie było analizy problemu, ale też musimy pamiętać, że każdy każdy nowy akt prawny nie może pogarszać sytuacji obywatela w tym momencie sytuację pacjenta chyba, że to podyktowane kurz wartością wyższą nie wiemy czym to jest podyktowane, a na pewno nie jest to korzystne dla pacjentów leczy to nie jest jakaś taka próba ograniczenia to jest tzw. władzy lekarskiej, żeby nie było także lekarze są sami decydują tylko, że tutaj państwowych ograniczy koszty ich rozpędzonych pomysłach terapeutycznych pojawia się takie argumenty, że są szpitale ME, które kupują najtańszy sprzęt, żeby jak najwięcej zarobić na różnice powiem szczerze, jeżeli są takie sytuacje to należy się zastanowić element jak można im przeciwdziałać natomiast z pełną odpowiedzialnością powiem, że te rozwiązania, które są w projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej na pewno to co to nie jest sposób na rozwiązanie tej sytuacji patologicznych co więcej nawet mówisz, że właśnie, że bardzo duża jest ku po Wybrzeże bardzo, że szpitale kupują najczęściej najtańszy sprzęt, a to jest w kontrze z danymi rynkowymi firm, które dostarczają na rynek Polski bardzo wysokiej klasy sprzęt i wyroby medyczne, więc tak jak mówię azyl znowu wrócę do tej kluczowej dla dala od całej tej sprawy analizy analizy kosztów społecznych analizy ekonomicznej analizy analizy czy czy są jakieś wartości dodanej dla pacjenta w tych rozwiązaniach zaproponowanych nie wracamy znowu do AB ovo, czyli dolara do pytania w płaszczu po co właściwie pomocą dadzą się miesiąc do ustawy refundacyjnej, a zostawia się cały czas nieuporządkowane świadczenia gwarantowane nie do definiowane w tym wyważa Katarzyna Sabiłło prezes fundacji legę formacja była ze mną studiują 13578 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA