REKLAMA

Polska w strefie euro? Kawalec: Nic nie wskazuje na to, żeby wchodzenie do strefy euro było sensowne

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-07-01 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:25 min.
Udostępnij:

- Nieprzypadkowo to Tusk, z kraju, który nie jest w strefie euro, został szefem Rady Europejskiej. A nie szefowie tych państw, które mają problemy – odpowiadał Stefan Kawalec. - System walutowy trzeba budować tak, żeby służył gospodarce, a nie ambicjom politycznym – dodał gość TOK FM. Rozwiń »

- Nic nie wskazuje na to, żeby sensowne było wchodzenie w niedalekiej przyszłości do strefy euro. Ale nie można wykluczyć wydarzeń, które uzasadniałyby zmianę tego poglądu – mówił były wiceminister finansów. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM witam ponownie Jacek Żakowski jest piątkowy poranek TOK FM 25 poszukuje w tej chwili jest minister sam Kawalec były wiceminister finansów m. in. ściany w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego były prezes kpt obecny prezes kpt sprawdzi dzień dobry dzień dobry państwu wczoraj przedwczoraj w Brukseli padły takie słowa w perspektywie kilku miesięcy euro nie będzie już tylko kwestią gospodarczą jak dotąd, czyli czy nam się opłaca czy nie, ale kwestią Rozwiń » polityczną czy Jasin znaleźć na peryferiach Unii Europejskiej argumentuje Sławomir Majman uważa, że jeśli Polska nie wejdzie do strefy euro to znajdzie się w strefie buforowej między integrującą się euro z Europą, a Rosją co nie będzie dobre dla naszego bezpieczeństwa także Ryszard Petru, mówi że Polska powinna rozpocząć poważną dyskusję na temat przyjęcia euro nie chce, by Polska już dzisiaj chodziła do euro chce tylko rozpocząć debatę na temat kalendarza przyjęcia wspólnej waluty zakładając, że kiedyś nastąpi to byłby mocny sygnał, że chcę być integrującej się Europie ani na marginesie pan niedawno wydał książkę paradoks euro jak wyjść z pułapki wspólnej waluty, gdzie te argumenty z tymi argumentami pan w pan polemizuje ich do, ale to było przed Brexitem tę nową falę otwiera euroentuzjazm uczy euro optymizmu w małe dla waluty w otworzył otworzył Brexit jest dobra odpowiedź czy nie TOPR 3 TFI naszym zdaniem nie jest to dobra odpowiedź dla Radomia naszym zdaniem był współautorem książki jest Ernest Pytlarczyk, czego nie pojedzie tam przedstawione argumenty argumenty na ten temat, gdy się, że był Bartosz ciekawy jestem na odwołanie się do doświadczeni, a polskie gry w Polsce okresu międzywojennego usunięcie i z punktu widzenia tych dyskusji dzisiejszy wydaje się nam, że te doświadczenia są bardzo adekwatny czy mało, kto wie że okres międzywojenny dla polskiej gospodarki był bardzo złym okresem mimo to w pewnych przeciwnie gospodarczych tychże szczycimy to efekty rozwoju gospodarczego Polski w okresie międzywojennym były bardzo złe i gorsze niż innych krajów europejskich Polska produkcja przemysłowa z trudem osiągnęła poziom rok 1913 i przed samą wojną w drugą wojną światową i meta zwracam uwagę na 2 takie czynniki, które miał bardzo istotny wpły w NATO, które mają odniesienie do dzisiejszej sytuacji 1 czynnik to jest utrata rynków zbytu, dlatego że przemysł, który był na ziemiach polskich w occie archiwalia żuchwę i Mijal oświatową produkował na rynek imperium rosyjskiego inny Niemiec, a po pierwszej wojnie światowej był bariery celne i ten przemysł traciły rynki zbytu ITS, jakby bardzo aktualne problemy są wyciągamy też wydać te aktywa takie dodatkowe argumenty wskazujące na olbrzymie znaczenie, jaki ma, jakie ma rynek Unii Europejskiej dla polskiej i patrzyłem na sobie ogląda dane dotyczące naszego handlu zagranicznego my mamy Unię Expo Europejska ten nie jest jest tylko 80 % naszego eksportu, ale mam olbrzymią 37 miliardów nadwyżki handlowej z Unią Europejską tak, ale tak, by był argument za przyjęcie euro, bo byśmy likwidowali w ten sposób 1 z barier taryfowych, jaką jest ryzyko kursowe, a raczej o to, aby akurat ułatwiło pracę eksportera to, więc ten argument też analizy analizujemy i pokazujemy że, choć oczywiście różne waluta stanowi, że in od innych walut stanowią przeszkodę w handlu, ale nie jest to czynnik, który decyduje o rozmiarach handlu potem w książce dane dotyczące tego jak zmieniły się w obroty i Niemiec od w od momentu wprowadzenia euro do dzisiaj się okazuje, że udział państ w, które należą do strefy euro w obrotach handlowych Niemiec zmniejszył się około 20 % w tym czasie nie może w można, by oczekiwać, że jednolita waluta powinna powodować zwiększenie tego udziału tak na razie udział Polski w tym czasie, ale udział handlu zagranicznego w gospodarce niemieckiej wzrósł w tym czasie prawda Niemcy stały się największym eksporterem na świecie on był za zawsze był dużo gadać o udział Polski w obrotach handlowych Niemiec wzrósł w tym czasie dwukrotnie, czyli Polska, mimo że w Mondial auto nie miała euro znakomicie poprawiła swoją relację w handlu z Niemcami od kraju, który był w strefie euro obniżyły co z tego o jakie z tego wniosek czy wniosek jest taki że, owszem, waluta jest cel może mieć pewien wpły w, ale nie jest to wpły w najistotniejszej można sobie informujemy też, że wprowadzenie w Polskę euro wcale nie musi zwiększyć nasz obrotów z Niemcami, które są naszym głównym partnerem tylko może je zmniejszyć, dlaczego bo, jeżeli euro przyczyni się do tego, że Polska gospodarka utraci konkurencyjność co stało się w wielu krajach, gdzie można to nie zachował ludowy nadrabiać nierówne i konto 05 i fakt, że mamy taką samą walutę nie będzie wcale po po tych zwolnień z tego wynikają obroty handlowe obroty handlowe wynikają z tego, że niemieckie firmy opłaca się lepiej inwestować i opłacać również kupować produkty produkowane przez polskie firmy zarówno zależna od firmy niemieckie jak i jaki jakimi, jakim jest jak niezależne więcej, a zatem do tego poprzedniego wątku, więc wracamy tam uwagę, że zachowanie dostępu do tego rynku Europejskiego ma zupełnie z dnia życiowe znaczenie dla obszaru, ale wraz z Unii Europejskiej zdecydowanie tak raz drugi taki czynnik z, który miał wpły w na sytuację polskiej gospodarki to jest utrzymywanie walutę parytetu złota i utrzymywania dwudziestego od od lat dwudziestych w okresie międzywojennym wok w okresie międzywojennym waluty w systemie tz w standard złota zysk, który my i prowadzenie polityki deflacyjnej o to, żeby poprawić konkurencyjność to polityka, którą Polska gospodarka przez kilkanaście lat prowadziła przed wojną była na takim idealnym odbiciem tego co robią dzisiaj kraje południa Europy, starając się poprzez obniżenie popytu wewnętrznego poprawić wymusić spadek płac i cel, żeby poprawić konkurencyjność gospodarki i dziś to w Polska była 1 z najwierniejszych uczestników tego systemu standardu złota w momencie, kiedy już wielka Brytania stany Zjednoczone od tego odeszły to Polska była wówczas tzw. złotym klubie, którą w, którym kierowała, a Francja to i wg zgodnej opinii ekonomistów dalej najdelikatniejsze określenie, jakiej używają historycy gospodarczy, bo zagraniczni łącz Pol ski to jest to, że to było nieporozumienie to jest najłagodniejsze Ela Jarre określały czy istnieje nie jest ściśle ekonomiczne w asyście argument ekonomiści przekładają na politykę, bo od siły gospodarki zależy siła państwa polityczna także i wewnętrznej wewnętrzna i zdolności militarne i t d . i t d. ale argument jest inny, że jeżeli będziemy idziemy do euro to by nie będziemy siedzieli przy tym stole, w którym przy, którym będą zapadały najważniejsze decyzje dotyczące Europy, bo reformach czekających nas w najbliższym czasie po pierwsze, a po drugie, będzie mieć dostępu do funduszu solidarnościowym, które z obecnej Unii Europejskiej przesunął się do przyszłej silnie zintegrowanej ara Państwowej strefy euro to jest taki czy rzeczy po pierwsze, że wpływ zależą od tego jaką, kto ma pozycję ekonomiczną Coma swobodę manewru ich też jest groźny pożar nas dobre jest jednocześnie z trudnej sytuacji nie ma żadnej swobody manewru to niema żadnego wpływu nawet gdyby był w strefie euro raczej nieprzypadkowo Tusk został szefem rady Elanie zjazd tak prawda i zielony ingerencja w ramach można dotrzeć przy tym stole, mimo że nie mamy euro prawda ani Szwedzi ani się w domu szefowie tych państw, które mają największe TFI największe problemy druga rzecz jest to jest czy taka co do dechy też mogę się 2 do przykładu, którą opisujemy w naszej książce, że niektórych Kiszczak twierdzą, że utrzymywanie Polski w systemie standard złota w sytuacji, gdy wiadomo było, że kraj dlatego odchodzą radzą sobie znacznie już lepiej gospodarczo było powodowane względami geopolitycznymi Janowicza z sojuszem Polski z Francją rur i ich związku z tym Polska utrzymywała ten sam system walutowy w celu utrzymywała Francja, ale efektem jest to, że poprzez przynależności do tego do tego klubu nasza gospodarka była w dramatycznej recesji nie mieliśmy żadnej swobody manewru w gospodarce i w związku z tym plany budowy jest sieć centralnego okręgu przemysłowego nie mógł być realizowane wcześniej dopiero ta budowa i zaczęła w roku 3006 . kiedy z tego złotego klubu wyszliśmy i efekt był taki, że uzbrojenie i Hel, które tam było jedno i nie zdążyliśmy wywiązać z naszej armii, w które w broni i w efekcie tak jak zwracają uwagę niektórzy badacze wyborcze przynależności do dno tego złotego kluby do tego złota do klubu nie mieliśmy 0309 . roku poziom rozgrywek, czyli paradoksalnie to co miało raz militarnie i wzmocni nas osłabiło, czyli system walutowy trzeba budować tak, żeby on służył gospodarce, a nie ambicjom ani ambicjom politycznym to też może źle skończyć ach, no dobrze, ale teraz ta jest pytanie jest taki czy Polska powinna odsunąć przynależność do przystąpienia do strefy euro ach, czy w ogóle o tym nie myśleć, więc ja uważam, że dyskusja jest rzeczą jak najbardziej wskazano tylko dyskusja powinna dotyczyć analizy ekonomicznej tego co się dzieje, a nie tylko w domniemanych korzyści domniemanych korzyści politycznych mój pogląd w oparciu o 13 pogląd prezentowany w książce w oparciu o wiedzę, którą mamy dzisiaj jest taki, że nic nie wskazuje na to żebyśmy, żeby było sensowne wchodzenie w dającej się przewidzieć przyszłości do strefy euro, ale oczywiście nie można wykluczyć nie można wykluczyć wydarzeń, które odbędą uzasadniał zmianę tego warunku zmiany tego poglądu i Macieja mogę pędzić pojazd w ostatnich latach mieliśmy tyle zdarzeń nieprzewidywalnych i tyle się zmieniło poglądów, więc trudno powiedzieć, że poglądy, które dziś rano ukształtowane i nie ulegną jej nie ulegną zmianie, a ja mogę tylko zwrócić uwagę, że w ostatnim takim oświadczeniu przygotowanym przez ministra spra w zagranicznych Francji Niemiec już po wynikach referendum brytyjskiego o tych, którzy pracują jak słynny projekt tzw. superpaństwo Orbis piszą posty, jakie euro i przyznają tamże przynależność do strefy euro okazał się bardziej problematyczna niż zakładano w momencie, kiedy Europa wskazywało i ona jest zarówno bardziej kosztowne taki bardziej wymagająca w związku z tym stosunków kraje, które nie należą do strefy euro muszą mieć całkowitą swobodą obawiał bez określania tego, kiedy chcą do tej strefy przystąpić bardzo dziękuję Stefan Kawalec były wiceminister finansów i prezeska trasach wielu moich rozmówców ta książka o tym, już, o ile to paradoks euro jak wyjść z pułapki wspólnej waluty autorzy Stefan Kawalec Ernest Pytlarczyk bardzo gorąco polecam tę książkę, zwłaszcza Ryszardowi Petru i są formy prawnej w Malawi, ale każdemu, kto chce brać udział w dyskusji o tym co zrobić po brexicie ta lektura niezbyt skomplikowane napisano także bez habilitacji czeka na miłość to zrozumieć, o czym mowa się przed bardzo dziękuję jeszcze raz SUV-a dzień Azor Wośko redaktor Adam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA