REKLAMA

Wielkie inwestycje II RP

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-07-03 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
30:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
koło historii w radiu TOK FM, ale oglądam koło historii w naszym studiu prof. Wojciech Morawski szkoła główna handlowa dzień dobry dzień, aby państwo, ale przełożyło się w czasie kończy się pierwsza wojna światowa z terenu 3 zaborów powstaje na organizm państwowy Polska i w Polsce rozpoczną się proces nie tylko integracji tych 3 poza Borowy z terenów na wiele innych procesów globalnych widać wyraźny czy też Macro w skali makro, ale też proces industrializacji i Rozwiń » chcę zapytać pana profesora, kto i jak wpadł na pomysł, żeby z części Polski utworzyć taki kalendarz nie jest on zrealizowany, w którym teraz kojarzony z nazwy centralny okręg przemysłowy co było co było powodem było jak przebiegał ten proces przede wszystkim dokonujemy do sporego skoku w czasie, ponieważ między końcem wojny albo decyzją budowy sztabu to prawie całe dwudziestolecie minęła ta koncepcja dojrzewała powoli przede wszystkim, kiedy trzeba było się z industrializacji bać, ponieważ Polska wyszła zniszczona z wojny świata w ich potem z naszych wojna niepodległość nie mam tu namyśli zniszczeń takich fizycznych zburzonych budynków i t d. bo to jest w sumie najmniejszy problem, ale wyszła z dokapitalizowania to znaczy kapitał zgromadzony w królestwie polskim przede wszystkim to była najbogatsza część ziem polskich ucierpiał bardzo na skutek ewakuacji rosyjskich piętnastym roku to te zakłady zostały zdemontowane przeniesione do Rosji patentami przepadły na potem cała gospodarka Polska bardzo ucierpiała na skutek inflacji hiperinflacji właściwie Polska była goła cena kapitału były próby pierwsze pomysły z czasów reformy Grabskiego były tego rodzaju, żeby ściągnąć w miarę możliwości kapitał zagraniczny państwo oczywiście też musiało się wtrącić Grabski n p . od początku nie miał złudzeń, że państwo powinno się zająć mocną pozycję w bankowości gromadzić kapitał w bankach państwowych, ale do przemysłu w przemyśle raczej preferowaną własność prywatną życiem, ponieważ polskiego kapitału nie było to to miał być kapitał zagraniczny rzeczywiście druga połowa lat dwudziestych to jest to są próby ściągnięcia tego kapitału, ale potem przychodzi wielki kryzys wprawdzie mówisz, że kapitał nie ma ojczyzny i kieruje się optymalizuje sobie zyski ryzyko, ale zauważono też, że jak naprawdę źle się dzieje to kapitał ma tendencję do tego, żeby się dopatrywać, czyli powracać do kraju, z którego wyszedł no i myśmy właśnie padali ofiarą takiego procesu w tej sytuacji państwo zaczęło rozszerzać zakres swoich zainteresowań znaczy gospodarka nam się etaty zawałach wóz coraz większe sektor państwowy w gospodarce to był 1 z wątków, który doprowadził do tego osoby pan pyta drugi wątek polegał na tym, że było sporo przemysłu na ziemiach polskich przed pierwszą wojną światową, ale to nie był przemysł zbrojeniowy tymczasem teraz myśmy stanęli wobec potrzeby zbudowania własnego przemysłu zbrojeniowego druga Rzeczpospolita była niesłychanie zmilitaryzowane państwo pamiętajmy o tym na obozie była zagrożonym państwom tak naprawdę to tu wojsko było nieproporcjonalnie duże nieproporcjonalnie wysoką pozycję zajmowało społeczną w polityczną gnoju też na potrzeby tego wojska trzeba było stworzyć odpowiedni potencjał przemysłowy, ale co było początkiem czy myślenie o gospodarce i interwencjonizm państwowy jako coś co będzie takim kołem zamachowym rozwoju gospodarki rozwoju albo próba przeciwstawienia się kryzysowi w tej właśnie ta idea, że przede wszystkim państwo polskie będą mieć silną armię czy, Ergo przemysł zbrojeniowy fabryki i t d . tak dalej w sobotę początkiem jeśli chodzi o takie myślenie myślę, że te oba wątki żel nierozerwalnie splatały od początku to znaczy był problem taki, że w razie wojny musimy sobie zapewnić dostawy sprzętu albo własnego albo z importu dostało m. in. w latach dwudziestych lat decyzją budowy Gdyni i na bok podczas wojny 1920 roku okazało się, że na wolne miasto Gdańsk w krytycznych momentach nie bardzo można liczyć, bo tam zaczynano przekaz strajkowali drukarze i my nie mamy na to inni rozładowują naszych transportów dlatego zbudowano Gdynię jest z tym, że proszę pamiętać, że Gdynia rozwiązywała ewentualnie problem na wypadek wojny z sąsiadem wschodnim nie rozwiązywała na wypadek wojny z sąsiadem zachodnim no bo od razu była zagrożona trzeba i t d . a potem był powstał taki właśnie pomysł, żeby możliwie najbezpieczniejsze miejsce w możliwie najbezpieczniejszy, bo nie znaczyło bezpiecznymi jak się okazało, ale z dala zarówno od granic Niemiec i jaki od radzieckich wybudować nową wiedzę tak padł wybór właśnie na rejon centralnego okręgu przemysłowego proszę pamiętać, że tam były pewne tradycje było coś takiego jak staropolski Zagłębie przemysłowe jeszcze 19 wieku w nie dokładnie tam trochę na północ w Ostrowiec Świętokrzyski Skarżysko tam się rozwiną nasz przemysł zbrojeniowy już w latach dwudziestych teraz został włączony w ten plan druga sprawa, która decydowała o lokalizacji to bardzo duże ukryte bezrobocie na wsi rezerwy taniej siły roboczej tak się składa, że jak doszło do rozbiorów to Galicja była najgęściej zaludnionym kawałkiem Polski i granice rozbiorowe zamroziły tę sytuację na całe 19 wiek tamy na południu, bo najgęściej nie przypadkiem stamtąd np. wychodziła największa emigracja prawda w Chicago NATO górala nie Kaszubi mieszkają 3 czytania i Mazur nie jest dobrze to z rąk do pracy nie brakowało tylko coś tak wyrażę z wykształceniem szczególnie technicznym jak ludzie oderwani od pługa mogłyby się do zakładów zbrojeniowych adaptacji notuje, ale to nie jest to nie wymagało z kolei jak i takich szalonych kwalifikacji przed tobą nie tak takie dosyć proste można było przód nie była bariera prawdziwa tam też trochę kultury przemysłowej było także pamiętać, że w Galicji były Zagłębia naftowe najpier w stare w okolicach Jasła Krosna to, które my znamy potem w latach dziewięćdziesiątych dziewiętnastego wieku nawet Borysław Drohobycz czy dzisiaj na Ukrainie jeszcze na początku dwudziestego wieku Galicja była drugim na świecie producentem ropy naftowej no to dla mnie było świetnie współbrzmi z papieżem, bo n p . te zasoby surowcowe w były ogromne złoża gazu ziemnego w latach dwudziestych w Warszawie koło stryja odkryliśmy największe wówczas na świecie pokłady gazu ziemnego oczywiście w świetle tego co my dzisiaj znamy dzisiejszych potrzeb podobnie malutki wszystko, ale bez Dan zaczęto też budować pierwsze gazociągi, bo w zasadzie przy przedtem dziewiętnastym wieku były gazowni miejskiej w Warszawie w większych miastach, ale dowożono ten gaz cysternami natomiast w co polegało m. in. na stworzeniu takiej sieci gazociągów i zwraca powstała taka sieć przesyłania na większe odległości ich to samo zresztą z energią elektryczną druga Rzeczpospolita nie miała takiej ogólnopolskiej energii, żeby można było w nadmiar prądu w Warszawie przesłać do Poznania to wszystko było wytwarzane na miejscu i konsumowane na miejscu w ramach stropu zaczęto budować takie linie przesyłowe dalekiego zasięgu monolitem przemysł zbrojeniowy proszę pamiętać, że poza naszymi specyficznymi uwarunkowaniami lata dwudzieste w ogóle była okresem pojawienia się po w pewnych całkiem nowych przemysłów przemysł lotniczy się pojawił ma przemysł motoryzacyjny się pojawił nie tylko u nas na świecie się pojawi z RadioShack pojawiło się różne związane z nim w rzeczy w tabor takie całkowicie nowe przemysły przekładające się na potencjał militarny, więc z tego punktu widzenia atrakcyjne dla wojska, ale też modernizujące kraj tak w ogóle nic, ale pod względem technicznym myśmy się dosyć szybko znaleźli w czołówce światowej to co reprezentowali nasi konstruktorzy lotniczy nie przynosiło nam wstydu różnica między nami, a rozwiniętymi krajami ujawnia, że w momencie, kiedy przychodziła do masowej produkcji do mocy produkcyjnych albo zbudowaliśmy równie dobry samolot jak Amerykanie, ale my mogliśmy dorobić 30 miesięcznie, a oni 3000 miesięcznie i to była już w pubach za to od robotów w kwestii kapitałowych i w kwestii pieniędzy, bo to co jest o tyle istotne, żeby było odpowiedzieć na pytanie, skąd w takim razie olbrzymie nakłady, które na budowę centralnego okręgu przemysłowego się dało skoro państwo było biedne nie było kapitału na rynku to w taki sposób udało się obronić już Grabski stworzył taki system banków państwowych, które miały temu naradzać tak było zawsze bank Polski to był bank centralny jest inna historia Anatola na ten sektor banków państwowych miało się składać Pekao, które zbierało od ludności wkład i zdobyła 1 strona tego biznesu i bank gospodarstwa krajowego, który to z kolei wydawał na różne pożądane przez państwo cele w 2 i państwowy bank rolny, bo uznano od razu, że rolnictwo jest na tyle specyficzne, że tam trzeba trochę inne rozwiązania stosować i te 3 banki dofinansowały tak naprawdę w latach trzydziestych rosła ogromnie potęga Belgijka w BGK przejmowało z rąk jeśli upadała jakaś prywatna firma i państwo ją uratowało uratowało, wykupując akcje dało to przechodziło pod kontrolę BGK BGK stawał się w centralnym taki punktem wielkiego państwowego koncernu na ich po pierwsze to się udało po drugie, Polska była krajem dosyć konserwatywnym w sprawach walutowych złoty Polski był mocny w czasach, kiedy ginie w czasie kryzysu dewaluować walutę odchodzili od złotego standardu różne religie rzeczy myśmy byli dosyć konserwatywnie myśmy się popisywali mocny złoty nawet trochę ponad stan żeśmy się podpisywali, bo prawdę mówiąc nasza kondycja gospodarcza nie nie była zwierza się dla nas aż tak mocnego złotego w związku z tym, ale to było robione m. in. po torze w polityce gospodarce zdawali sobie sprawę, że ogromna ilość środków tak naprawdę jest autoryzowana, czyli gdzieś tam zagrzebana w prywatnych zasobach w ogóle nie wchodzi do obrotu na każdy zwykły chłop porządny był biedny, ale trzymał tę parę carskich świnek 9 zł lub ich nam na posag dla córki na czarną godzinę coś takiego chodziło o to, żeby ludzie nabrali do tego stopnia zaufania do systemu finansowania, żeby dał wyciągali oddali go płakali, żeby można było coś z tym zrobić oficjalnie rząd mówił namawiał do tego tak tak były takie kampanie oszczędnościowe i to coś więcej przynosiło pewien efekt to znaczy, zwłaszcza w, kiedy ludzie zobaczyli, że złoty się trzyma różne inne rzeczy, do których dotychczas mieli zaufania, a zaufanie mniej się trzymają, bo nasz wkład w 3004 . roku zdewaluować dolara i ci, którzy otrzymali dolary, a nie złota stracili na tym po prostu to była nauczka, która jakoś tam nie poszła w, więc ktoś się w jakim stopniu udało to wydobywanie kazał gazowane inna sprawa, że z punktu widzenia dalszego rozwoju wydarzeń to ci, którzy dalej trzymali złote ruble nie dali się na to nabrać chyba postąpili dosadny, a zaraz za chwilę Powróćmy do rozmowy w studiu pan prof. Wojciech Morawski szkoła główna handlowa przed nami skrót informacji Radia TOK FM punktem dyskusji powrócimy do rozmowy w koło historii w radiu TOK FM koło historii w radiu TOK FM w naszym studiu prof. Wojciech Morawski szkoła główna handlowa, która dzień dobry i innym państwom rozmawiano o inwestycjach państwowych inwestycjach w przemysł zbrojeniowy, ale mogliśmy też o budowie portu w Gdyni w okresie międzywojennym najpierw musiał uwzględnić wrócić do dowodu do centralnego okręgu przemysłowego i inwestycji port w Gdyni i w jaki sposób władze odmówiły to znaczy czy mówiłem proszę oto wszyscy ponosimy wspólnie solidarnie jako społeczeństwo inwestycje szczególnie przemysł zbrojeniowy, bo musimy mieć silną armię tak, bo musi mieć przemysł w jaki sposób oto opowiadano, że to była narracja naiwna społeczeństwo wtedy akceptowało tu brało udział w tym w pod postacią przyrodnie zbiórek pieniędzy na armię, lecz też zbiórki to się pojawiły już krótko przed wojną w obliczu bezpośredniego zagrożenia natomiast była akceptacja społeczna dla tego typu wydatków to znaczy była świadoma, że Polska jest krajem zagrożonym w latach niepodległości nie jest taka wcale jeszcze okrzepnie bali, że trzeba realnie nie ma co na to miało na to żałować towarzyszyła temu propaganda, która dzisiaj dla nas byłaby chyba trudna do zniesienia, bo do nas pasuje pod dookreślenia propaganda sukcesu jak najbardziej to znaczy w 2 omówienie od niej było takie w szkliwo patetyczna od kobiet też powodem w samym nazewnictwie plaże po zauważeniu powstała Huta Stalowa Wola dla nas, by z tej epoki odzwierciedla ducha wie kim o tym wszystkim mówiono także ta propaganda była na tyle nachalne, że np. Antoni Słonimski w swoich felietonach w pewnej chwili, jakby chciał pisać o różnych bolączkach współczesności w dal był atakowany n p . przez innych, a przecież Gdynia się buduje, więc ono w pełni w pewnym okresie napisał, że odtąd będzie każdy swój felieton zaczynał, mimo że Gdynia się buduje kota, ale na początku zawsze powie, że Gdynia się buduje Flota Gdynia była postrzegana jako nasze wyjście na świat jako takie leczenie troszkę z kompleksów po rozbiorach jednak na boisku dużo mówić myśmy byli nieobecni, a teraz chcieliśmy od razu awansować do grona dużych państ w europejskich, które mają jakąś zamorską polityka jakieś interesy ogólnoświatowe powstała liga morska i kolonialna, która w tym kierunku ptaki ptakom mocarstwową propagandę uprawiała na ich rozwój to na tym polu bez sukcesów nie bez sukcesów będzie zresztą do tego się odnosił bardzo sceptycznie on być mocna liga czasami wchodziła w paradę, bo robiła różne nieroztropne rzadziej musiał potem z tego się wypracowywać kiedyś spotkał z przywódcami widzi powiedziałem panowie przecież naszej kolonii zaczynają się zarazem Rembertowa stosunek do tych rzeczy natomiast nie z 1 punktu widzenia to było ważne proszę pamiętać, że byliśmy wtedy w samym centrum eksplozji demograficznej to zjawisko, które dziś już wygasło raczej się martwimy, że u nas jest coraz mniej, ale wtedy nas bardzo szybko przybywało 1 z receptą było popieranie emigracji i Zamorowski z Polaków no bo to była wieś przeludniona duże bezrobocie i t d. więc popieranie emigracji była w pożądanym kierunkiem myślenia, a z tym nie było łatwo, bo od lat dwudziestych stany Zjednoczone się zamknęły na imigrację z Europy, więc trzeba było szukać jakichś nowych kierunków i tutaj ta liga rzeczywiście nie tyle dam zdobywanie kolonii dla nas, ale zawierania jak ułatwianie im emigracji w toaletach to był pożądanych państwo oficjalnie wspierał emigrację, bo to zaskakująca zmiana w komplecie jest od państwa europejskie Popiel wspierały emigrację, bo wtedy byliśmy w fazie eksplozji demograficznej wtedy wszystkim przecież to, że Hitler zaczął mówić o przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego, a to, dlatego że tego narodu niemieckiego przybywało także oni wiedzieli jak zagospodarować sobą i odwrotny sposób myślenia niż dziś obok warto sobie uświadomić, że to była zupełnie inna epoka VW bank zażąda tego stanu w najbardziej dajmy się jest interesujące, kiedy rząd mówi całemu społeczeństwu Słuchajcie oto budujemy wielki nowoczesny port w Gdyni oto część kraju tak silnie Industrial i czujemy, że to będzie to mamy nowoczesne fabryki Huty, gdzie i w jaki sposób jest to przedstawiane czy o to właśnie będziemy 1 z tych najwyżej rozwiniętych krajów, które przedstawiane to jest w ten sposób zapóźnienia musimy musimy podgonić, ponieważ mieliśmy rozbiory i t d . i t d. jak to jest opowiadana historia znacie chyba ta druga narracja plus obronność plus obronność jednak przy czym tak nie było także rząd zaproponował rząd o tym, mówił jako o czymś oczywistym to było przyjmowane jako coś oczywistego nic przy tym nie było wzywanie do zaciskania pasa w sytuacji, kiedy było bezrobocie, a rząd tworzył miejsca pracy to było oczywiste, że bez dla wszystkich korzystna, bo to nie jest tak, że musimy sobie winne winnej sprawie było zaciskanie pasa jednak w latach trzydziestych jak się bardzo skurczył handel międzynarodowy i wszystkim brakowało dewiz no bo wszyscy, więc mieli kłopoty ze sportem notą np. była taka kampania, żeby wspierać przy pomocy dancingu eksport polskiego węgla albo cukru to znaczy narodu godził się, że drożej płaci za cukier albo za węgiel po to, żebyśmy za granicę go sprzedawali tak jej, żeby państwo miało dewizy tego rodzaju ofiarne społeczna była akceptowana rzeczywiście ona była przedstawiana dosyć uczciwie społeczeństwo społeczeństwa wydawało, że tak jest co prowadziło do paradoksalnych skutków, bo n p . w Karpatach wschodnich przemytnicy przenosili w Rumunii Polski cukier z powrotem do Polski, bo w Rumunii był dużo tańszy niż polscy opłacało się tak go nosić tak to Alex Band Resovia przemytnika to sobie uświadamia, że z 1 strony są plany zgodnie z nazwą centralny okręg przemysłowy centralnie został za zaplanowane jako takie miejsce, gdzie w nowe inwestycje będą się pojawiać tylko pytanie co z tych planów wyszło czym rząd mógł powiedzieć właśnie po tak jak później po wojnie po 5 np. w latach tak było w podanym 5 lat, że oto realizujemy to sukcesem i faktycznie założonym ilości produkcji były realizowane czy nie udawało nam się to jak to bywało może jeszcze jedno dodam w kwestii kapitału, bo jednak dostaliśmy na to ogromną pożyczkę francuski Francuzi byli naszymi sojusznikami z 3006 . roku była umowa w Zambii i naprawdę dostaliśmy duży kredyt francuski, więc to w jakim się tam stopniu Bogiem system był kłopot, bo wojsko nie bardzo chciało ten kredyt przekazać do wspólnych finansów tylko chciało samo zachować się nad tym kontrolę dlatego potem powstał Fon i troszeczkę te finanse wojskowe zaczęto wyprowadzać finansów ogólna państwowych natomiast jeśli chodzi o weryfikację tego ma to realizacja w obu przerwała wojna można powiedzieć, że z punktu widzenia budowy z fabuł przedwczesna, bo to wszystko miało być gotowe gdzieś tam po czterdziestego drugiego roku nie sądzę, żeby wynik wojny Polski z Niemcami to jest tak, że Nowak zmienił od 2 natomiast w te inwestycje były zrobione mądrze najlepszy dowód na to jest taki, że po pierwsze, Niemcy je pokończyli tam, gdzie było zacięte to Niemcy je po ukończeniu mieli z nich pożytek w czasie wojny, bo to było poza zasięgiem lotnictwa alianckiego tak dosyć bezpiecznie nie przypadkiem u nas próbowali VU w 2 i myśmy złapali taką rakietę gdzieś tam przekazaliśmy części Anglikom po drugie w PRL -u było kontynuowane ostatecznie przemysł normy mamy zrobić, aby znowu SKM wiele z WSK Świdnik opony w Dębicy Rzeszów to wszystko oddać VAT dzisiaj ta ten klaster lotniczy pod Rzeszowem to wszystko jest kontynuacja przecież inwestycji w opolskich one nic nie wymarły przetrwały epokę, która powołała do życia po to, wstyd było dla tych wszystkich, którzy mówią, że tylko w PRL był tymczasem kiedy industrializacja następowała kosztem konsumpcji myśmy budowali budowali budowali jak i inne nie odstawał industrializacja peerelowska była kosztem konsumpcji niewątpliwie miała swoje niewątpliwe wady, ale to nie było także następowała od zera George, a właśnie, a czy w okresie międzywojennym pojawiały się takie głosy, że rząd reindustrializacji, o którym mówimy to też kosztem konsumpcji, że przed 333 nie działa legalnie w duchu tak wiem że, tworząc miejsca pracy poszerzamy rynek wewnętrzny ludzie będą mogli zarobić na bezwizowy z etapów zamówił jednocześnie mówiąc społeczeństwu jak możecie to jedźcie sobie do pracy, a bezpieki południowy, lecz paradoksem tej sytuacji w niesamowity mnie nie nieprzekonani dojadą na czas w Wilnie Drive my nie doceniamy tej zmiany demograficzne jednak wtedy euro procent Europejczyków w świecie rósł to myśmy mieli eksplozję demograficzną reszta świata jeszcze nie dziś jest odwrotnie będą już mamy za sobą resztę świata to przeżywał, więc dokładnie odwrotną stronę to zupełnie nie wpłyną w Trójmieście, gdzie są już mnie w okresie międzywojennym takie, które by się odbijały na współpracy przemysłowej np. na nie w gazetach można było przeczytać, że obaj się zapodział się w Boga o pożyczce z Francji tak tak czy technologiczne tak to wyglądało teraz jak ktoś, kto śniadanie, kto w Polsce takiej dobrej jakości to mówi się niemiecka jakość warto być może też odchodzi przeżyć, ale nie wszystko mu nie tworzą technologie to szwajcarska precyzja niemiecka jak jasna, jeżeli mówimy o przemyśle zbrojeniowym to tutaj dylemat był następujący czy kupować gotowe sprzęt nowoczesny za granicą inwestować własne technologie naboje środki, bo ograniczane można było robić albo to albo to z punktu widzenia naszej wiedzy dzisiejszej Wrzeszcz z 3009 . roku być może zamiast budować strop lepiej by się opłaciło kupić kilkaset nowoczesnych myśliwców gotowych gdzieś tam do dziś jeszcze parę miesięcy przed wojną dałoby się zrobić pewnie w Chinach, ale z kolei w taki błąd, który 2005. roku popełnił gen. Zagórski jako dowódca lotnictwa on uznał, że lotnictwo musi latać rynku piwa z Francją długie Serie gotowych samolotów wydał na to wszystkie pieniądze na parę lat do przodu i potem nam się te samoloty stopniowo zdarzały własny nasz przemysł ponad 8 przestali zamawiać na pewien czas na rowerze czy na jego oceniano powszechnie ten manewr Zagórskiego jako błąd obawiano się, że do powtórzenia tego, bo gdybyśmy tak zrobili, a wojna, by nie wybuchła w bazarze, bo ten dylemat czy przestawiać wojnę na tory w gospodarkę przepraszam na tory wojenne w czasie były takie narady jeszcze w sierpniu 3009 . roku sfery gospodarcze się pytały czy ta wojna baby jak ta wojna będzie powiedział nam, że ta wojna na pewno będzie to my wiemy co robić, ale jak nie będzie, a my zrobimy to co wiem to załatwimy tę gospodarkę, więc prosimy o Jasną odpowiedź nie wojskowi i wywiad nie był nie byli w stanie udzielić Jasnej odpowiedzi, więc myśmy dosyć konserwatywni byli do ostatniej chwili nie traktowano go jako agenta z perspektywy było tajne to tanie, bo środek nacisku na nikogo Mono czy teraz moje rozmowy były jak najbardziej tajne, ale nagrania z nią umowę teraz nie powstaje taki doktorat na temat współpracy polsko-niemieckiej to jeszcze w sierpniu 3009 . roku te rozmowy gospodarcze z Niemcami toczył się jak najlepszym i niedawno występowali w różnych ważnych sprawach, a co tam też nie było pewności czy ta wojna będzie tam też zakładano, że będzie jak i dalsze dziesiątki w związku z tym zadaniem było takie są próby takie porównania wynajem przez własne kręgi gospodarcze porównanie potencjału Niemiec i Polski pierwszego z tych praw do porównania w tym nie na z tego wychodziło oczywiście fatalnie z tym, że może pamiętać, że ich gospodarka niemiecka ani bilansowa się finansowo trzecia rzesza uciekała wojna przed bankructwem i nie było stać na taki poziom uzbrojenia i sobie zafundować ich w 2 zaś mogło właśnie być sygnałem ostrzegawczym, bo to trudny start oznaczało, że o niej inaczej zamierzają ten problem rozwiązać w ale to przed normalnym funkcjonował na dłuższą metę tak się nie dało jak robili Niemcy, a proszę zwrócić uwagę, że od Niemców zależał moment wybuchu wojny, a od nas nie, gdybyśmy zaczęli tak się zachowywać wojna, aby nie wybuchła to z niewiadomych przyczyn byśmy sobie zafundowali katastrofę gospodarczą, ale ktoś do nas słuchy może pomyśleć, że w zasadzie w okresie międzywojennym ten ruch inwestycyjny ograniczył się do portu w Gdyni i do centralnego okręgu przemysłowego, ale przecież długów dziś kopalnie na Śląsku tak, bo to pod nosową zrealizowany w Moma w notatkach zdanie było dzieło drugiej Rzeczypospolitej tylko wcześniejsze z tym, że to zresztą był pewien problem po 2005 . roku wybuchła wojna celna polsko-niemiecka Niemcy przestali kupować nasz węgiel uratował nas strajk górników brytyjskich, bo myśmy 2006 . dzięki temu weź na rynki skandynawskie nie przegraliśmy tej wojny, ale np. wielką inwestycją była budowa magistrali kolejowej trzeba było też Śląsk z Gdynią połączyć interesy z pominięciem Gdańska jest taka linia kolejowa, która przez Kaszuby przez te pagórki do Gdyni po prowadzi, omijając terytoria wolnego miasta Gdańska po to, zostało zrobione w jedno poza tym rozwijały się, że niektóre miasta rozwijała się Warszawa dzięki swojej stołeczności pojawiły się pewne budownictwo mieszkaniowe takie początki Spółdzielczości dosyć tak jest rozległe dzielnice mieszkaniowe powstawały ten problem jakoś był rozładowany i to by nawet nie tyle dla ludzi zamożnych również takie robotnicze szkoły na Żoliborzu we z 2 maja 2 w przedsięwzięciu przecież udane jak najbardziej no tak daleko za w skali w skali kraju, który ma problem demograficzny taka ziemia zarysował pan profesor odwołał szczegóły jak rozumiem, że część społeczeństwa ani myślał o tym, żeby wyjechać do pracy w naszym większość mieszkała na wsi większość myślała jak przetrwać również ma to do siebie, że jak trzeba to może przejść właściwie prawie całkowicie na gospodarkę naturalną, iż nie nie przejmować w gospodarstwie rolnym można sobie zrobić prawie wszystko w razie czego bo to w czasie, kiedy działa pełną parą centralny okręg przemysłowy czy miała działać pełną parą etanol zaburza to 400 drugim roku tak, ale zakończona inwestycja reklamy w samym czasie na drugim końcu kraju gdzieś na nas na wschodnich rubieżach małych miejscowości, gdzie rzeczywiście można rozumieć ów obywatel z Kijowa z mamą Rzeczypospolitej było ogromne tam na tych Kresach Wschodnich ta pani w ogóle jeszcze mieli takie zaufanie do rubli carskich, że jeszcze pod koniec lat dwudziestych większym zaufaniem darzyli ruble carskie niż zła Trident traktowali nas jako przejściowe zjawisko wierzyli, że wróci tamten porządek kiedyś i tak nie złote ruble tylko papierowe naprawdę tak to w żaden inny w innym świetle sytuacji oczyścili go, o której mu powiedzieliśmy już, że była tragedią 3009 . roku rozpadała rozpadu kraju NATO, ale winnej sytuacji są to rubieże wschodnie, gdzie jak rozumiem przywiązania do budowy dróg można również oceniamy wysiłek militarny to jeszcze weźmy 1 poprawkę jednak ta armia przez długi czas za bardziej prawdopodobną uważała wojnę z sąsiadem wschodnim wdarli się bardziej przygotowywała stoi przed tą wojnę z Zachodem trzeba było improwizować w ostatniej chwili właściwym bardzo panie profesorze dziękuję za dzisiejszą wizytę w radiu TOK FM dzisiejszą rozmowę prof. Wojciech Morawski szkoła główna handlowa dziękuję dziękuję bardzo koło historii w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA