REKLAMA

Sejm nocą pracuje nad ustawą o TK. Z Piotrem Semeniukiem rozmawia Paweł Sulik

Post Factum
Data emisji:
2016-07-06 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w post factum 24 minuty po godzinie osiemnastej słuchamy Radia TOK FM i programu post factum, a w naszym studiu Piotr Semeniuk polityka jest fajny dzień dobry dzień, aby od wczoraj deszcz w gorące znowu jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ustawę, którą z rozpędu, a Niemcy słusznie nazywa się nadal gdzieniegdzie naprawczą i tak wczoraj przedstawiono ustawy projekt ustawy, o którym decydują, o który odtąd projekcie dyskutowano w Rozwiń » międzyczasie okazało się, że ten projekt ustawy już po dobie wygląda zupełnie inaczej na czym w zasadzie teraz siedzi komisja UE czy tamto teraz nad projektem ustawy siedzi komisja źle wyszło z komisji mierzącym doń rzeczka wczoraj w nocy taki czas i zaplanowane jest głosowanie na posiedzeniu plenarnym Sejmu, żeby już przyjąć ten projekt który, która ostatecznie wyszedł z komisji jest już chyba nic nie zmieni, a wystrój ostatnią dobę kosztom przedstawić takiej formy takiego komiksu itp musimy w ogóle dużo się dzieje także do Sejmu rzeczywiście zaczął się tego, że do Sejmu trafiły 4 projekty zmian ustawy o Trybunale 1 autorstwa posłów PiS-u 1 ciast autorstwa posłów PSL-u bólu ruchu Kukiz Kukiz 15 ruch obywatelski projekt pod jego pod egidą komitetu obrony demokracji te wszystkie projekty zostały w komisji sprawiedliwości scalone, by w 211 numer druku i wszystkie wszystkie były procedowane przez tę samą komisję komisja spolegliwość koniec końców wypluła już tak się nieładnie w razie siebie ostateczny projekt kolejnej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym mają w gruncie rzeczy był bardzo podobne do tego projektu złożonego przez posłów PiS co nie jest nazbyt mówiące o podobnych, że przypomnimy czegóż to główne założenia lin i główne założenia tego tego projektu posłów PiS są inni aż tak znowu odległe tego projektu ustawy o Trybunale, które mieliśmy w grudniu 2015 roku, które potem został uchylony przez sam Trybunał w marcu 216  000 zlotego na naczelną znowu na naczelną ideą przyświecającą tej ustawie prawo jest możliwości jest zmianą jest zmiana trybu procedowania Trybunału Konstytucyjnego i praktycznie o umożliwienie mniejszościowej grupy sędziów z mojego umorzenie zmniejszy się w grupie sędziów, żeby nie mogli wymóc na nas samym Trybunale to, żeby ten orzekł większością 23 głosów większością kwalifikowaną 3 de facto jego celem tej ustawy jest umożliwienie także mówią krytycy prawa jest prawdziwość umożliwienie tym 4 sędziom wybranym przez prawo sprawdzać, którzy już teraz są w Trybunale, żeby oni mogli zasadniczo blokować wszystko się wszystkie wszystkie sprawy potencjalny zwrot, który mógłby wydać Trybunał w tej wersji, która wyszła wczoraj z komisji teraz będzie głosowana zaraz za parę godzin czy nawet za parędziesiąt minut w sejmie jest taki zapis, który mówi, że w momencie, kiedy przynajmniej 4 sędziów ze składu Trybunału przypomnijmy, że Trybunał, który również 15 sędziów obecnie zaś 12, bo część spornych, ale w tej ustawie taki przepis, że przynajmniej 4 sędziów może zaś zawnioskować o to, żeby sprawa była rozpatrywana w składzie minimum 11 sędziów i rozstrzygane większością 23 głosów jak łatwo policzyć się skład 11 sędziów 2323 tego składu, bo to jest wymóg 8 proc w danych tych 4 zawsze może go skutecznie zablokować wyrok Trybunału i nie ma mechanizmu co się stanie w momencie, kiedy Trybunał nie jest w stanie osiągnąć tej kwalifikowanej większości, więc poniekąd celem tej ustawy jest umożliwienie tej czwórce blokowanie kilka jego rozstrzygnięcie całej reszty sędziów którzy, którzy są trybuna walczy jest też projekcja on o opublikowała w terminie publikowania wyroków w dobie jak dobrze wiemy mamy mamy co czasem problem tych kilkunastu już orzeczeń Trybunału wydanych na początku roku 2000 szesnastego, który rząd uporczywie nie publikuje i to często rzeczy bardzo technicznych spraw ciągle są zaległe wyroki dotyczące 3 ustawy o referendum lokalnym o różnego rodzaju opłatę o postępowaniu karnym często bardzo techniczne rzeczy i rząd rząd 3 rzeczy partia rządząca żeście rzeczywiście zobaczył, że to jest jakiś tam problem praktyczny dla dla funkcjonowania systemu prawnego i w tej ustawie, które dzisiaj zostanie uchwalona przez Sejm jest oczywiście taki przepis, że te wyroki Trybunału, które zostały wydane tam bodajże od chyba piętnastego czy któregoś z marca 2016 roku zostaną opublikowane, mimo że ustawa ta zawiera taką dziwną gazowymi może zostały wydane z pominięciem prawa czy też niezgodnie z prawem na bieżące poniekąd, mówi że to, bo nie oka co zrobi Trybunał orzekł, że wydał te wyroki ponieść nie procedował w oparciu o tę ustawę grudniową nas z grudnia 2015 roku na jego zachowania pewności prawa publikujemy ten rok natomiast wprost jest powiedziane, że nie publikujemy w tej ustawie, którą dzisiaj w sejmie Sejm wprost w pożarze nie publikujemy tego wyroku z marca 2016 roku, który uchylał poprzednich poprzednią zaletą jest prawdziwości z grudnia 215 × myli jest to jest już bardzo bardzo już teraz skomplikowane, ale szalenie skomplikowane to co słyszeliśmy przejdzie komisji weneckiej po 1 porcja żona właśnie domaga się publikacji tego wyroku i tak bez trudu na pewno możemy powiedzieć że, że projekt projekt, który dzisiaj zostanie uchwalony przez Sejm dalej od kompromisu i daleki od zaleceń zarówno komisji weneckiej, jakiej komisji Europejskiej, ponieważ w, ponieważ jeśli się wczoraj w zalecenia to one tak naprawdę dotyczą 3 zasadniczych punktów po pierwsze, rozstrzygnięcia tego sporu osobowego i powołania sędziów wybranych jeszcze przez poprzedni parlament tego ta ustawa nie rozwiązuje po drugie, obie komisji Europejskiej wenecka domagają się ożył po publikacji tego orzeczenia Trybunału z marca 216 tego problemu to ustawa także nie dotyczy wręcz wprost mówi, że to orzeczenie będzie opublikowane po trzecie wreszcie zarówno z opinii komisji weneckiej komisji Europejskiej z wprost zawarty jest krytyka takiego z nim takie zmiany prawa o Trybunale, która nakazuje mu rozstrzyganie spraw kwalifikowaną większością głosów takiej komisji Europejskiej wenecka mówią, że jak na taką rentę zasadą naczelnych sądów w demokracji liberalnej jest żona rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów i tutaj też mamy w tej ustawie możliwości blokowania Trybunał poprzez na wniosek mniejszości sędziowskiej rozstrzyganie spraw większością kwalifikowaną messengera zdjęcie sprawy są są rozwiązywane cieszy, a co z kolejną sprawą, która też była podczas gdy już wielomiesięczne dyskusje o Trybunale Konstytucyjnym podnoszona mianowicie w oczy sprawy, które są wnoszone do Trybunału Konstytucyjnego czy przed Trybunał Konstytucyjny powinny ustalać w tak długiej kolejce czekać tak jak chronologicznie zostały zgłoszone do tak będą rozpatrywane czy też powinni powinni nie trwa proces mieć prawo, żeby wybrać z nich te najistotniejsze najbardziej priorytetowa albo te, które dotyczą rozstrzygnięć, które muszą być jak najszybciej w przedstawionym Otóż to co skłania grupa przepisów aktu, która była i uchwalone już w grudniu 215 teraz też powtarza rzeczywiście prawo sprawiło, iż chce wymóc na Trybunał rozstrzyganie spra w zgodnie z ich wpływem na co gdzieś tam jest uzasadnione przez przez krytyków partii rządzącej również chęcią spowolnienia czy też nawet zablokowania sparaliżowania Trybunału to rzeczywiście zostanie w wolnej jest również również coś co było krytykowane przez komisję wenecką Europejską nie był bardziej fundamentalne jest Jerzy jest jest zasada kwalifikowanej większości, bo te de facto jest to nie zablokować trybunę na zawsze te przepisy o rozpatrywaniu spra w zgodnie z kolejnością spowalniają po prostu Trybunał tak nas z 12 dno gdzieś tam wypisują się w taki ptaki przed przeciąganiem liny pomiędzy partią rządzącą i parlamentem, a Trybunałem czekałem po nowym pomysłem zaczynie uczyć można powiedzieć, że ciekawym, ale o to co mówili ludzie z partii Kukiz 15 mówili, że wy oni by proponowali w ogóle nowy pociąg reset i tak nowy początek odwołać wszystkich i prowadź na nowo na raty dotyczy to też zupełnie radykalne ruchy radykalne zaniżono też z linii trzeba, jakby nie nie trzeba być biegłym, żeby wyczuć, że to też jakoś licznie jak nas zna znacząco narusza zasad demokracji liberalnej Bogdan po to, właśnie mamy Trybunał Konstytucyjny naczelny sąd w danym kraju, żeby kadencja jego członków była niezależna od koniunktury politycznej George senior mają być wybierani na 9 lat przyczyną przestaną w Sądzie Najwyższym dożywotnio właśnie po to, że Boni nie mieli związku z rządzącą partią no, więc łatwo się domyślić, że wybór wszystkich sędziów od razu narodem wiąże z tym konkretnym znajomymi i z tą kadencją parlamentu tak nawet jeśli ma być wybór 23, bo boom na te pomysły też krążą o dziwo, również z częstych w zlotych tzw. opozycji liberalnej tak, czyli 33 Liu kodu Platformy Obywatelskiej czy leczył PSL-u flirtuje się z tą linią oraz wyboru sędziów 23 nawet partie proponowały takie rozwiązanie na to by chodziłoby o wybór psiej wg tej wersji Kordowski nie sędziów odnowa wszystkiego kolejnych sędziów brzegu na przyszłość 23 w tym sensie być może rzeczywiście jest jest ciekawym postulatem jest zmiana sędziowie do wszystkich odnowa na dni jak się ma do do rządów prawa i zasad demokracji w realnej czynów jak pan widzi przyszłość to czy co się teraz wydarzy tak krzywdę ta ustawa oczywiście zostanie uchwalona i jak dalej funkcjonował przez Trybunał Konstytucyjny jak najbliższe miesiące będą wyglądały, gdy para w bardzo podobnie jak miesiąc pomiędzy grudniem 2015 marca 2016 praktycznie dokładnie tak samo przypuszczam znaczy, że znowu zostanie forum zostanie uchwalona ustawa znowu zapewne zostanie zaskarżona zgaduję, że przez posłów opozycji Mączka Platformy Obywatelskiej Trybunał po raz kolejny się zbierzemy, ponieważ ci sędziowie źle się wrażenie nie PiS-owi dalej mają w tym Trybunale większość to oni zapewne zdecydują rozstrzygać o tej ustawie z pominięciem przepisów tak też zrobili z marca 2016 roku no i z pewnością ucieszy z pewnością dużym prawdopodobieństwem uchylająca ustawę w części najpewniej w całości, ponieważ jest sprzeczna z duchem tego wyroku z marca 2215 również tym co powiedział komisja Europejska i wenecka, po czym po takim w roku prawo i trzeźwość będzie miał kolejny argument, żeby kwestionować wiarygodność i legitymację Trybunału będą zapewne będzie twierdziło, że Trybunał znowu nie procedur w oparciu o tę nową ustawę znowu naruszył konstytucję tak, że co drugi taki ruch w Niemczu argument, ale taka retoryka, że nie można być sędzią we własnej sprawie in za wcześnie, żeby słyszeliśmy w marcu 216 i wiele zostało powiedziane na ten temat Nowak w Trzebini stosujemy rozum rozum jest argument dosłownie i wyciąga logiczne konsekwencje w ogóle nic Trybunał nie powinien orzekać jakikolwiek ustawach, które dotyczą jego samego nano być może tak tylko, że leżenie i nie ma procedury, która mówiłaby, kto orzeka w takich sytuacjach być może dobrym pomysłem, żeby Sąd Najwyższy orzekał, ale tak tak tak długo jeszcze mamy wprost poziom w konstytucji, że Trybunał Konstytucyjny bada bada każdą sprawę to również logicznie trzeba powiedzieć, że badał stawał sam sobie z Piotr Semeniuk polityka jest tak bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę dziękuję bardzo 1836 nam informacji Radia TOK FM w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA