REKLAMA

Szczyt NATO w Warszawie. Powód do dumy? Rozmowa ze Stanisławem Koziejem

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2016-07-08 16:40
Czas trwania:
13:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Głogowski dziś dobra Anny gościem naszej audycji jest pan gen. Stanisław Koziej dzień dobry panie generale i dobre w taki szczyt NATO, jaki odbywa się w tej chwili w Warszawie to jest wydarzenie, które zaczyna swoją rangę znaczenie automatycznie przechodzi do historii niekoniecznie automatycznie, ale rzucił się tańszy ma wielkie szanse, żeby stać się takim znaczącym krokiem wśród szczytów natowskich planów, dlaczego dlatego, że bezpośrednio przed dniem Rozwiń » skończyła się po zimnowojennej era w stosunkach bezpieczeństwa w praktyce Rosja swoim zmianą takim zwrotem strategicznym agresją przeciwko Ukrainie przekreśliła cały 25 lat starań Zachodu, aby budować operatywny system bezpieczeństwa z Rosją tu w Europie w związku z tym przed tym szczytem stoją ogromne zadanie ciekawe czy on sprostanie im nadzieję, że sprosta, a mianowicie wypracować zysk możesz na to nie tyle wypracować, ale i ustanowić pewną doktrynę działania NATO w warunkach mocnych techno tych jakich nowych warunkach, jakie to są warunki, gdybyśmy tak Million nazwać trenują wraz z jajem najkrócej nazywam hybrydową zimną wojnę hybrydową zimną wojną, która co do swej istoty przywilejem jest podobna do tej klasycznej dwudziestego wieku błoto, bo jak pamiętamy zimna wojna, a to oznacza konfrontację polityczną przy wykorzystaniu jednocześnie instrumentów militarnej do straszenia do zastraszania do szantażowania różnych tego typu działań i dzisiaj w UE mamy podobną sytuację z tym że, o ile w tej klasycznej zimnej wojnie i głównym zagrożeniem głównym wrogiem ryzykiem to była groźba wojny światowej globalnej między 2 blokami nuklearnej tak, że i t d. i ten miecz tak wisiał nad światem no to dzisiaj w tych stosunkach bezpieczeństwa między Rosją i Zachodem tak kim ryzykiem jest przede wszystkim albo agresja poniżej progu otwartej wojny takiej trudnej do jednoczesnego jednoznacznego zdefiniowania albo też groźba wojny ograniczonej tej ograniczonej, która wynika z doktryny rosyjskiej tzw. niegdyś eskalacji nuklearnej, czyli dotyczącej użycia taktycznej broni nuklearnej do zatrzymania konfliktu konwencjonalnego, gdyby on przebiegał nie pomyśli Rosji, więc można sobie wyobrazić że, gdyby Rosja wierzyła w ten swoją doktrynę to może wywołać może jeszcze nikt ich armia jako instrument polityczny w konfrontacji jest na to w nadziei, że jej się uda to o jak gdyby ograniczyć do do takiego takiej skali takiego poziomu, który dla niej jest korzyść wyeliminować ryzyko może 2 słowa na czym polega praca nad eskalacją taktowne proszę właśnie to wyjaśnić taktyczną bronią nuklearną Otóż w tej doktrynie rosyjskiej jest takim założeniem, że właśnie jeśli konflikt konwencjonalny przebiega nie pomyśli Rosji albo na wyobraźmy sobie, że NATO ściąga wtedy te duże swoje siły dodatkowe, aby rozstrzygnąć wojnę na swoją korzyść miejsce tego konfliktu potencjalny brak wiary w taki jest Rosja wtedy, gdy wykonuje ograniczone selektywne pojedyncze uderzenie nuklearne taktyczną bronią atomową, bo nikt w żadnym wypadku nie na obiekty amerykańskie francuskie czy brytyjskie, czyli tych państw, które mają swoją broń nuklearną, ale na jakiś obiekt innych krajów albo nawet jak Rosjanie mówią w ogóle w powietrzu na morzu nikogo nie rażąc ale aby dać sygnał, że sztab zatrzymujemy tę wojnę na takim etapie na jakich można je też na korzystny dla nas dla Rosji nie, bo dalej to już jest groźba konfliktu nuklearnego na wielką skalę, a panie generale ma dziś patrząc na to połowie czy w lipcu 2016 roku w relacji NATO Rosja i im jesteśmy w stanie bardzo dużego zagrożenia ograniczonego jak pan Józef no jest w tej chwili bym powiedział wiesz taki pewien po moment taki martwy punkt w tych stosunkach one się pogarszały one gwałtownie jak gdyby się pogorszyły w momencie aneksji Krymu i krótko po tym, gdy zachód się otrząsnąć tegoż roku takiego dnia po agresji ukraińskiej były bardzo złe później następnie nastąpiło znowu, jakby takie pogorszenie czy też niepewność związana z interwencją rosyjską w Syrii dzisiaj można powiedzieć, że obydwie strony, jakby na moment wstrzymały oddech czekając co będzie dalej nie na to organizuje swój szczyt rozpoczyna ten szczyt deklaruje pokazuje swoją jedność zmobilizowało się działamy razem to jest sygnał dla Rosji, a Rosja przygotowuje jakąś nową tzw. adekwatną odpowiedź jak zwykle nie można się spodziewać, że będzie to odpowiedź w postaci informacji o tam mobilizować kolejnych tworzeniu kolejnych związków taktycznych dywizji w przemieszczaniu rakiet, które nawet słowem to tą metodą Rosja już od długiego czasu prowadzi wojnę informacyjną z Zachodu, a czym jako obywatele, bo tak na koniec dnia oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że przecież to co się odbywa w Warszawie i cały kontekst rozmów to jest ogromna Gergo ogromne geopolityczne przedsięwzięcie, na które nakładają się nakłada się wiele zmiennych od kłopotów, jakie mamy w unii Europejskiej, a jednak ona też jest jakoś podstawą bezpieczeństwa i pokoju w i Unii Europejskiej po niepewność polityczna wyborcze od Stanów zjednoczonych przez Europę, ale jeżeli przywódcy państw rządów krajów NATO dziś jutro przypieczętują postawią pieczątkę potwierdzającą, że oto żołnierze paktu Północnoatlantyckiego nawet tych rotacyjnych zmianach, ale będą w Polsce Litwie Łotwie Estonii to nasze bezpieczeństwo wzrosło czy nie oczywiście wzrosło oczywiście wzrosło od lat, dlaczego przede wszystkim dlatego, że to jest oznaka pomoże słowo gwarancja to może nawet za mocny, by było, ale to jest oznaka jedności NATO to jeszcze oznaka, że te różnice zdań, które były jeszcze parę miesięcy temu przecież, że one jakoś zostały pokonane i wszyscy sojusznicy są co do tego przekonani, że trzeba tu być mocniejsze na wschodniej flance, że trzeba zrównoważyć te ryzyka, które się pojawiły na wschodniej flance i wysyłają tutaj swoich żołnierzy fizyczna obecność każdego pojedynczego nawet żołnierza z różnych krajów natowskich masło i argument w kalkulacjach ewentualnego agresora, a to dobrze, że nasi, bo jak rozumiem nasi żołnierze też mają znaleźć się w państwach bałtyckich tak tak tak dobrze na Łotwie bardzo dobrze, dlaczego dlatego że, że ja przynajmniej tak uważam, że dla bezpieczeństwa Polski bezpieczeństwo krajów bałtyckich jest równie ważne jak bezpieczeństwo naszego terytorium, dlaczego dlatego, że to jest taki papierek lakmusowy i wiarygodności NATO, gdyby NATO nie było w stanie obronić zapewnić bezpieczeństwa krajów bałtyckich no to u nas wiara w NATO natychmiast bieżniku labradorem byśmy też nie wierzyli, że NATO może nas obronić nie re i ich w ogóle na to straciłoby swoją główną siłę, jaką jest ta zasada 1 za wszystkich wszyscy za 1 byśmy przestali w to uwierzyć ta główna siła NATO, by po prostu została rozbita dlatego Rosja może próbować może próbować właśnie nadwyrężyć główną siłę na gorzką, próbując przynajmniej coś uszczknąć przynajmniej jakoś zagrozić krajom Bałtyckim, gdyby właśnie miała szansę działania pod tym parasolem tej doktryny tak też do użycia taktycznej broni nuklearnej do tego na to m. in. mam nadzieję, że na szczycie NATO w tej niejawnej części będzie o tym, poważna rozmowa musi odpowiedzieć na tę nuklearną doktrynę rosyjską musi ją zneutralizować musi wykazać Rosji, że takie kalkulacje, że to może być parasol dla działań konwencjonalnych jak i przeciwko części terytorium NATO niema żadnych, czyj to jest jednak tak, by ostatecznie dobrze to zrozumieć, że nawet postanowienia szczytu, które przypieczętują obecność się żołnierze innych państw w Polsce, a także republikach bałtyckich nie jest takim ostatecznym zakończeniem tematu czy Rosja może odważyć się spróbować się nadwerężyć wiarygodność NATO czynie właśnie w tych państwach bałtyckich możesz o nich bardziej mówi niż w Polsce ta jest to zdecydowanie testowanie miałoby się bywać tam odpukać, czego nie życzymy nic nie jest żadnym pocieszeniem tak jest na pewno ich na pewno te kraje bałtyckie są tutaj tym właśnie głównym czynnikiem oceny wiarygodności NATO tak dlatego, że jeżeli rzeczywiście jest tak jak rozmawialiśmy na początku żyjemy w tej nowej hybrydowej zimnej wojnie no to tak jak pokazuje tam tak klasyczne zimna wojna mnie to cały czas odbywa się właśnie ta gra sił cały czas odbywa się to gra nerwów niestety gra w strachu także gra od strat dlatego NATO mówi głośno o odstraszaniu prawda zupełnie zapomniane słowo przez ostatnie 25 lat nikt nie mówiąc nie użyła takiego słowa dzisiaj oficjalnie w dokumentach już mówimy, że odstraszanie jednocześnie dialog, aby próbować minimalizować ryzyko przekształcenia się tej konfrontacji właśnie takich sił na wojennej w konfrontacji gorąco nawiasem mówiąc też podobieństwa trochę do końcowego okresu tamtej zimnej wojny, gdy to, gdy konferencja bezpieczeństwa współpracy w Helsinkach np. taką rolę spełniała dzisiaj nikt NATO i Unia Europejska ogłosiła deklarację o wzmocnieniu współpracy między tymi organizacjami my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji należy zdobyć w organizacji to jest jak się podkreśla pierwsze tego rodzaju wspólny dokument i dotyczą one właśnie m. in. zwalczania zagrożeń hybrydowych, czyli tym pierwszymi wciąż trwającym zagrożeniem, a oprócz takich nota normalnych zjawisk wojennych są te wszystkie wojny, które opierają się na prowokacjach wojnach informacyjnych tak to są to jakieś dywersyjnych oraz różnych takich właśnie, a nawet akcjach dywersyjnych działaniach w wersjach cyberprzestrzeni, ale także z żadnym realnym poprzebierani, w jakich sił właśnie specjalistów, którzy udają bandytów miejscowych, że to ci bandyci między sobą się biją na przykłady powodują tam jakieś szkody i t d . na różne niekonwencjonalne metody użycia wojska poniżej progu tak jasno zdefiniowanego definiowanego kont, ale ja rozumiem, ale Rosja i rosyjscy przywódcy rosyjscy liderzy zdają sobie sprawę z tego że, gdyby chcieć wyzerować tę sytuację to na to żadnym momencie Anina to jak cała organizacja, ale każdy kolejny członek organizacji nie jest dziś w bezpośrednim zagrożeniem dla Rosji przywódcy zgodzili się zająć się, że tak oczywiście, że tak na to, zwłaszcza NATO jest organizacją obronną im większa organizacja im bardziej skomplikowana struktura tym ma tam nawet mniejsze możliwości organizacyjne takie dokonywać agresji jakiejkolwiek, bo musi być uzyskany consensus wielu różnych podmiotów także oczywiście Rosja sobie zdaje z tego sprawę jak wiemy wszyscy doskonale myślę, że to nie odkryjemy Ameryki jeśli powiemy, że ta atmosfera wytwarzana przez władze obecne rosyjskie głów nie jest potrzebna dla naszych wewnętrznych pan dziś o tak dosyć otwarcie się także o tym, że w tak wprost już mówił minister Waszczykowski na swojej konferencji mówiono przecież tak naprawdę, gdyby Rosjanie powiedzieli i przyznali, że na to nie zagraża nie musieliby odpowiedzieć na szereg pytań swojego społeczeństwa o poprawę jakości życia i t d . i t d. w co pana zdaniem będzie tym najważniejszym absolutnie najważniejszym przesłaniem szczytu jedność jedność NATO jedno wszystkich członków polityczny sygnał taki polityczny strategiczny sygnał dla Rosji przede wszystkim, że na to jeszcze razem, że koniec liczenia, że nasz podzielą Panny, w którym prof. gen. Stanisław Koziej był gościem popołudniowej audycji Radia TOK FM bardzo dziękuję za rozmowę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA