REKLAMA

Dlaczego doszło do rzezi wołyńskiej?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2016-07-11 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM, gdy znamy już prof. Tomasz stryjek historyk Polska Akademia Nauk Collegium Civitas dobry wieczór panie prowadzą również Łukasz wójt będzie dzisiaj o rzezi wołyńskiej, starając się być jak najdalej od rozmów politycznych, które na ten temat od kilku tygodni się na otoczoną, bo nic ciekawego z niej wielbiciele nie możemy na to historycznie jak do tego doszło to zawsze mi podstawowe pytanie, kiedy patrzę na sytuację Bud jest 1 sytuacja w historii naszego Rozwiń » narodu, kiedy to sąsiad zabił sąsiada to jest w ogóle bardzo szeroki i trudny temat studia na zbrodnię masowymi to osobny dział nie tylko historii Novum nauk społecznych humanistycznych, ale jak w tym konkretnym przypadku do tego doszło wreszcie, o czym mówimy tak umówimy się takim okresie od lutego czterdziestego trzeciego roku do końca czterdziestego czwartego nawet w głosie do czasu traktować razem tutaj Wołynia Galicji wschodniej się zwykło mówić Wołyń, bo tu są na początku jest ta ten konflikt i te rzezie, a to się przenosiny Galicji wschodniej kończy dopiero prawie 2 lata później, a jeszcze można, by powiedzieć znana, ale i czterdziestym piątym roku trzecim roku trwają odwetowe działania Polski już na terytorium na zachód Glinnik żona, toteż należą tego konfliktu ale, zaczynając od początku lutego czterdziestego trzeciego roku to mamy takie 2 akcje UPA, który zbrojne, które początkująca ten konflikt najpierw jest taka akcja 0708. lutego na ludzi mierzyć z posterunek policji niemieckiej giną Niemcy, ale w następnej nocy stacja jest akcja na wieś polską parą śledczych winną po raz pierwszy tak dużej grupie cywilni rosło i Walsh, gdyż sam początek i co widzisz ten kontekst, w którym w tym momencie mamy właściwie na Wołyniu oto jest na Wołyniu ten początek mamy do czynienia z właściwie z 4 siła to znaczy występuje właśnie UPO, które jest nową formacją ono w oficjalnie wg ukraińskich historyków została powołana w październiku 400 drugiego aż roi się pierwszą akcję do pytań dotyczy to się co wcześniej widzimy jeszcze utworzona z inicjatywą UE, czyli organizacji ukraińskich nacjonalistów jako armia powstańcza walczyć o niepodległość zachodnich centralnych ziemiach Ukrainy i ma z nim zrobić taką pierwszą ziemię wyzwoloną taką bazą operacyjną prawda do walki z całą Ukrainę w perspektywie nadchodzącego frontu sowieckiego w perspektywie konserwator, gdyż pierwszy pierwsza siła i ona jest główną siłą sprawczą początkującą wydarzenia drugą jest armia krajowa, czyli reprezentacja państwa polskiego od dzisiaj, o której celem jest ocalenie granic Rzeczypospolitej na Wołyniu, na którym rzeczywiście Polaków jest 16 proc, kiedy rzeczywiście jest to trzecia nawet grupa narodowościowa gości służyć przecież, a Ukraińcy piersi liczebnie zatem niewielu Żydów już chyba nie ma no tak przed wojną byli oczywiście z marszu racja jak najbardziej taki był przedwojenny lat, gdy preproporcji równo, a ludnością to istotny element bardzo słusznie pani zwraca uwagę to wcześniej z Holokaustu ktoś idzie na oczach tej ludności i wiadomo, że zbrodnie masowe dzieje wśród uchodźców cytował naszym słuchaczom Snydera, który właśnie mówi o tym, że, aby Ukraińcy, którzy uczestniczyli w tych masowych mordach na Żydach nauczyli się tego masowego mordowania i też tam zaraz wraz z pana profesora zapytać czy to jest element to co się dzieje na Wołyniu takiej degeneracji wojennej, kiedy już niema żadnych granic, kiedy ludzie stają się bestiami czysty atak na polskiego pana czy jakieś zaszłości społeczne historyczne czy też właśnie spadek po Holokauście dziejące się w 402 roku czy to są kwestie polityczne, o których pan profesor powiedział to wszystko razem naturalnie wszystko razem, ale to pani wymienia tylko narracji, które interpretują te wydarzenia i myślę, że noszę żółtą je rozdzielić trochę i pokazać Wiślnej słabe strony każdej z nich natomiast, bo po trosze każda ma jakiś mocny wyjaśnienia natomiast jakże, by skończyć się 2 pozostałe elementy siebie powstały siły NATO Soczi nad kilkoma armia krajowa tortu są oczywiście także Niemcy i ich sowiecka partyzantka nadchodzącą armią Sowieci, jakby w tym układzie takiemu chronologii ronda w tym wymiarze konfliktu to sytuacja jest tak, że zaczyna u to ona zaczną od tego, że wzywała i Ukraińców służących w policji nie jest jej do ucieczki przyjmuje stosunkowo sporo wyszkolonych ludzi na nich opierać od lat swoje struktury powstańcze oszklonych wojskową skutkiem tego jest z drugiej strony to, że do tej policji debatę w polisie czasie osiągać ponad 3, którzy widzą te pierwsze zbrodnie związku z tym jest z 1 strony odruch obronny dostać, gromiąc Niemców, ale z drugiej są oczywiście jest to forma Laura i teoretyczna bardzo istotny spór, kto właściwie na wwiezienie psa nowo w mniemaniu polskim ukraińskim od początku 2 Sikora różnie czasami i faktycznie trzeba powiedzieć, o ile OUN Bandery Bandery ta, która właśnie tutaj UPO stworzyła ona została przez Niemców odepchnięty w pierwszych miesiącach okupacji, a nawet pewnym, że prześladowano o tyle jednak inne organizacje ukraińskie i oczywiście Gollob jest dla mnie opinia jest w dużej mierze słuszna, a teraz pojawia się po stronie ukraińskiej opinia, że Polacy uległ również o tytuł tej policji główną i w związku z tym pojawia się niemiecko polską okupację wspólnych działań przeciwko temu Ruchowi niepodległość, a więc mamy jakieś wyobrażenie trudno rośnie napięcie obie strony są w właśnie tym konflikcie podejście to i to jest ten początek Sowieci mają w tym wszystkim stosunkowo niewielki udział istniejemy domniemanie czy taka interpretacja Nasty osie narracji interpretacji niektórych państw ponadto po stronie ukraińskiej podnoszono Dzido dziś jest taka, że to Sowieci prowokują i właśnie, bo zaraz ich angaż mają niewielki za to w myśl sama czy mają jakiś interes no Hej, Hej no można, by tak to wiedziałem, że ani nie dać ani wody jakoś tak wygląda na to, że podzieli wziąć także oni tutaj te 2 niepodległościowe narodowe w orientacji u mnie ze sobą skłócić powinni wysiąść, a korzyść granicy ta korzyści z mordowania się ale, ale oni jednak nie nie zmieni nic nie wiadomo tutaj o przenikaniu tak do tych struktur do ich wnętrza nic nie wiadomo o tym jak sugerowali niegdyś ukraińscy badacze, że jakiś działy się branża UAV sowieckiej nic nie to niema NATO naprawdę był nadal dowodów źródłowych czynnik sowiecki o tyle, że to sowiecka armia się z licznych wiadomo, że to Niemcy prawdopodobnie przegra no może dojść, że wygra koalicji antyhitlerowskiej, że Sowieci swojej części, a także Polska jest ich część żona marki szanse negocjować swoje wschodnie granice i Sowietami z pomocą Anglosasów w związku z tym być może ma wrócić przed faktem wróżbita w związku z tym trzeba to trzeba postawić Polskę i policję przed faktami dokonanymi i najlepiej pozbyć się ludności Polski z siedzibą przy tak również fizycznie, bo w przypadku plebiscytu ona będzie oczywiście głosowała rodzi z mniejszością to jednak mniejszością wpływową społecznie, ale u pewnej mierze powiązaną z elitami społecznymi w dawnym państwem w związku z tym może mieć większy wpły w na wynik i walk i ewentualnego plebiscytu w konsekwencji rzeczywiście mamy tutaj zamiar pozbyć się Polaków też chyba najlepszy termin, dlatego że i w pierś z pierwszych działaniach widzimy się bardzo rozwijają w lipcu i warsztaty 11 lipca mamy tę rocznicę osiąga apogeum i mamy te działania, które są skierowane przeci w Polakom, aby zmusić do ucieczki poniesienie nie, uciekając się bronią, a nawet stosują akcje odwetowe pro Bono to wtedy rzeczywiście następuje już mordowani tak mocno ostrzeżenie jak wygląda to znaczy to auto wygląda tak, że właściwie na dobrą sprawę, o ile na początku to wygląda na to, że staną się zostawić dróg ucieczki tych w tych wsiach otoczonych o tyle z czasem, zwłaszcza tą drogą ucieczki jest odcięta, a jak przyjedziemy do Galicji czterdziestym czwartym to się tam rozwija decyzją kierownictwa UPA w Galicji wschodniej to oszczędność jest ponoć bardzo są ciekawe, bo w dyskusjach o tym czy było ludobójstwo czy nie było w tym przypadku to kwalifikować równo niektórzy badacze są i to nawet nie ty nie ci prawnicy tylko o socjologowie historycznie panda 3 powiadają, że o ludobójstwie to można mówić wtedy, kiedy właśnie nie jest odciętą drogę ucieczki tej sytuacji i tutaj ona i rzeczywiście czym dłużnicy dalej w tym opisie, tym bardziej złożona jest Simon, ale nie chcę w to wchodzić do testu osobne zagadnienie w Baku, bo to straci terminach prawny, a nie koniec historyczności przełożony w różnych zespołach i można mówić z pewnością off za planowaniu i wykonywaniu czystki etnicznej to z pewnością można mówić i na Wołyniu Galicji wschodniej, nawiązując do tych narracji wielkich interpretacyjnych, o których pani mówiła oczywiście Snyder ma bardzo dużo racji to względnie mówiąc o tym, właśnie w Holokauście jako przełomie w moralnym tak przełomie w 2 i inną odczłowiecza nasz to są właśnie zanik, włączając się w 2 i i to jest na pewno jest dla obu stron istotne natomiast mamy tutaj jeszcze chodzi panie profesorze tylko 200 m słowo nie tylko wykonawców nie tylko katów, ale także biernych obserwatorów oczywiście tak oczywiście niektórzy ludzie, którzy się jej jako zysk, a nie zrażają się, że zdoła już można nie reagować można być widzem tak, by ten naród tzw. prawda i dalej można z tym, że i to po to na pewno działa natomiast to narracja, którą oni tutaj wymieniła w drugiej kolejności, która jest powiedzmy narracja tych Kolonia czy dekolonizacji czy o to mianowicie państwo polskie kursant i tak już zrobione przez całe dzieje polskiej szlachty na Wschodzie folwark i relacji Folwarcznej pańszczyźnianej tak daleko od jest bardzo popularna narracja na Ukrainie też, że nawet główna interpretowanie tego, że wzrost wartości, gdy ktoś inny albo przynajmniej części i tak tak to znaczy to jest także to się wtedy zwraca uwagę przy tej narracji na to, że to jest taki trud Chłopska mierzy w taki po prostu ruchu rondo, który jest nie miało nie oponował walk jak pan dziś pierwszy kamień ktoś ruszy on ruszała wątroba i stąd to okrucieństwo prawda tych metod takich prymitywnych stadionie i to jest znaczek to niestety tak jak pani mówi no ona ukrywała ten czynnik inicjujący i zamiar był młynarz w tym wszystkim, bo w bezwiednie albo albo świadomie ukrywa to zależy od kim mówimy prawdę obok, bo tam jest kwestia ta karzemy i tu warto ten wątek rozwinął, że widzimy coraz bardziej rzesza nie tyle nawet w dokumentach takich formalnych ogółem są przygotowania takich planistycznych w takich dokumentach raczej programów tak tego typu błędy widzimy rzeczywiście to już przed wojną to 3008 . rok nawet widzimy torze jest mowa o pozbyciu się Polaków Żydów Moskal i Anna Moskal nasz zachodni wiatr jest bardzo mało szkół już 8 zloty 2 pierwsze narodowości jako przeciwne niepodległości Ukrainy i tego dotychczas historiografia do niedawna nie miała to właśnie pewnego rodzaju takiego dowodu z w dokumentach programowych się pojawią stosunkowo niedawno dzięki dużej mierze dzięki ukraińskiemu historykowi tu warto wymienić Ołeksandra Zajcewa Lwowa, który i parę lat temu i jako pierwszy podał do dowodu publikacji taki dokument o doktrynie wojennej ogółem z 3008 . przygotowany przez Michała Kulińskiego Kłodziński odpadł z formowanie tej doktryny 3009 . roku zginął na Zakarpaciu nie doczekał wybuchu drugiej wojny światowej, ale on to mówi wprost o tym, właśnie takim wyznaniu oczyszczeniu zachodniej Ukrainy właśnie z tych nerwów ze wsi ta i to to nie jest zjawisko unikalne butów w całej Europie widzimy NIP lub bardziej tendencję do Gdyni i właśnie takich metod mających na celu unifikację kulturową narodowościową trudno ale, ale w przypadku klęski konkretnie określone snobizmu nie mieliśmy tego czegoś takiego udokumentowanego źródła ma teraz się z i dziś jest pytanie na ile tego Kołodziejskiego czy Tarnowa czy zalecano czytać tak w kręgach u nas i białoruskich samych torach, ale ile na ile w ogóle wśród Ukraińców równocześnie zwykłych chłopów wołyńskich, które tam on doniesie do auta i to jest im służyć wracając do samych wydarzeń i biorą styl narracji do tych wydarzeń prawda to się możemy dostać takie pytanie w jakim stopniu jest to właśnie on błędy i to przy słupach powołano przeprowadza operację w jakim stopniu dołączają się właśnie ci chłopi, którzy nie są tak zideologizowane i 3 Utah przeciwko Polakom w lesie nie są zideologizowane i czasem są w niej niepiśmiennych na miasto realizowane w 2 i na ile oni Roda wnoszą nic tutaj też inne elementy takiego okrucieństwa tej walki żyjemy to inni to są oczywiście elementy zmieszane, ale nie można tego ani jedno ani drugą stronę jednak i tak interpretować tylko 1 z racji wyjaśnia co prawda to znaczy, że nie mówią o tej otyłością chłopskim ruchu, ale jej anty Szlacheckim anty pańskim to właśnie widziałem i znika nam czynnik sprawczy ideologiczną przygotowawczym czułem, jeżeli mówimy tylko o tym, czynniku Noto też pewnie trochę przesadza aprobata społeczna aspekt też ma pewne znaczenie to na Wołyniu i Galicji w no w każdym razie jest ewidentnie widać u Kulińskiego, że i tuszu o stworzenie takiego właśnie stworzenie wojny chłopskiej czy to jest zamiar od początku, czyli że właśnie doprowadziło to masowe takie właśnie oddziały, które wynoszą rozprawiał o NBA, więc w dużej mierze ten zamiar jest rzeczywiście realizowała czterdziestym trzecim roku, ale tonie znaczy, że oni mieli premedytacją przez 5, a tylko czekali na ten moment 300 ósmego 40 do trzeciej nie można tak być to właśnie czynniki sytuacyjne czterdziestym trzecim ronda stworzą pewną od nas żali się z ruchami i ta dynamika sytuacji osiedle 4 elementy ta zmiana sytuacji i to, że Polacy w ramach koalicji antyhitlerowskiej oni jedno i ich pozycja międzynarodowa i władz regionu stoją po wielokroć wyższe niż to ukraińska sprawa narodowa, która próbowała się na początku wojny zaczepić niejako trzeciej rzeszy o staże, licząc właśnie do emancypacji za sprawą równe raty nie wyszło, ale nie dotarła do tej koalicji antyhitlerowskiej butami nie chciał w ogóle o tym, słyszeć no, a to była wewnątrz Polska sprawa dla Anglosasów albo wewnątrz sowiecka, toteż ich sojusznik Anglosasów trudno, a niejako z osobna osobny podmiot, który trzeba było negocjować wprowadzić do koalicji antyhitlerowskiej w związku z tym Polacy mają tę olbrzymią przewagę i oni tu mogą wrócić trudno mu się z Sowietami ugodzić w Dausze nie udało po pierwszej wojnie światowej, a tak to jest 6 lat tradycja świeża przecież tak jak najbardziej to to jest w ogóle w szerszym kontekście znowu wyjdzie wyjaśnia nam ten jest ten poziom frustracji i takich ruchów niepodległościowych i skłonność do sięgnięcia po skrajne metody przez ruchy w Europie środkowo-wschodniej całej po pisze w dziesiątej tych ruchów, które właśnie wtedy przegra z Małopolski wygrał i nie nie wolno mu jest, tak więc tak skrajnej metod to oni oczywiście Polska prawica ONR Oskar ewoluuje ten ułamek takich praw dlatego Polska spektrum polityczne skrajnie prawy, który ewoluuje w kierunku takich metod, gdyby doszedł do władzy to był prawdopodobnie prawda przeprowadzono tak jak w zależności od getta ułamkowego, a dach tak, ale to jest pewna ale, ponieważ to to jest jednak jedno pewna część będzie margines na pewno część prawa tego spektrum polityczne, ale w centrum tego aspektu politycznego jest to armia krajowa to podziemie, które prezentuję państwu to chłopcy rzucali swoje granice nie chce na nich rozszerzyć ani jedno kosztem Niemców zalega na Wschodzie nie chce rozszerzyć nie chce przeprowadzić wielkich projektów prawda i takiej unifikacji narodowościowej siłą nitki zamiar tam nie od mas w tych ruchach, które przegrały po pierwszej wojny światowej nie dostały się da forum do Wersalskiej i konferencji Wersalskiej równanie został uznany jako uczestnik stosunków międzynarodowych ani w okresie międzywojennym ani w czasie wojny i tu się też oszukane powiedzmy sobie szczerze tak z pewnością co powoduje, że tu mamy różnego rodzaju porównania w pasie ruchu ukraińskiego oraz stylistycznego Atos chorwacki próbowali probiotyk PIWet porównanie konfliktu Ukraińsko Polski już chorwacki serbski tak czy i 33 powietrzna Macedonii Macedończycy versus tom Jugosławia też prawda jest taki wątek w każdym razie i i trzeba na to patrzysz taki sposób, że to, by się działo prądu jest każdy z tych ruchów nie podlega się także z Polski, gdy Polska nie odzyskała niepodległość popisy światowej również skrajna prawica wzięłaby górę u decydowanie, jaką drogą do niepodległości w drugiego światu darów nie mieliśmy orientacji na trzecią rzeszę to wszystko wydaje się tak prawdopodobne, że można moim zdaniem swobodnie do niego przekonywać tak siedział on był to szczęście, że mogliśmy pójść z Hitlerem związek w Sowietach Noto mamy tutejsi baba w domorosłych historyków tylko jakiś wyśmiano nie wiem może, gdyby samozwańczych tak gdybać czy Borys popularyzatorów czy kontrast aktorów tak, że próbują nas do tego że, ale to nie było takiej poważnie orientacji prawda w ogóle w Polskiej kuli Tomasz Tracz Tybetu w Polskiej polityce profesorze od czegoś trzeba zacząć czym my możemy na Wołyniu wskazać ten trend ten punkt ten moment, by rozkaz atak decyzje, które to uruchamia w sensie dokumentowi nie możemy i nijak się wydarzy się nigdy nie będziemy mogli to znaczy tam jest tak, że te do te 2 takie momenty i jest trzecia konferencja nie czułem w marcu zaraz po tym pierwszym wystąpienia 400 trzeciego ma sukcesy w trzęsieniu ziemi ona zalecana zdobycie terenu oczyszczenie terenu ze w perspektywie przygotowanie dostaniesz piwko nie chcą, czyli właściwie pomysł jest taki sam jak z akcją burza tek na tyłach frontu niemieckiego gościmy przygotowujemy powstanie przeci w Niemcom, a potem występują wobec tych Sowietów oczywiście i Polska w przypadkach, gdy znika laty Grzesiek to oni to znaczy po poprawce ta zakładano byli częścią koncernu oni nie mogli także umożliwić armia radziecka będzie ich i ratyfikowała no ale będziemy przygotowani tak będzie panować nad terenem trudno jest tu ten kontekst powstania anty niemieckiego wtedy i a więc jak ta decyzja o tym, że oczyszczony teren wymieniamy Polaków to jest decyzja i jako liga wesołość plan potem nie kiedy już widać, że Niemcy i gdy ustąpią całkowicie to jest mamy też właśnie sierpień czterdziestego trzeciego zieloni pewnie przegrają Tomek to, iż opłaca się bronią nie odejdą tu też, iż istotne no to nastąpi rezygnacja z tego z tych planów powstania antyniemieckiego i przerzucenie sił na pełną przygotowanie walki z Sowietami i ich wtedy, tym bardziej pogłębia się właśnie ta czystka posunięć, które Otóż musimy tu twierdzy w zachodnich ziemiach Ukrainy taką twierdzę do walki Sowietom i nic więc mamy konferencje marzę o tym, zjazdu OUN jak, po którym dokumenty zostały 3 dokumenty programowe i mówisz o tym, właśnie tu wygnania wypędzeniach dla Polaków, ale nie ma takiej sytuacji, żebyśmy mieli dowód w postępowaniu takim sądowym karnym wprost taki jedno stronicowy dokument dowód tor, na którym Roman Szuchewycz w powietrzu dowódca głupota czy ktoś, czyli łącznie daje ładny dla reżimu w barze la la oficer, mordując wizyta to nie uczy się, że w ruchu partyzantki to zrozumiałe, że tam były inne procedury niepełny procedury dla pewnych rzeczy były na nazwę tak, aby na słowo tak klatki właśnie nacisk na Wołyniu traktujesz ten dowództwa okno obwodu wołyńskie UPA przyszłą zaczyna właściwie nie do końca wiadomo czy on ma to tę z Dundee dla nich dotacje czy Malta od centralnego, tym bardziej że tak takie dyskusje toczą czy też rozkaz centrali czy to jest nagle coś za karę niż na poziomie UE tak na początku potem niewątpliwie jest akceptacja centrali i jest z samego szoku wyszła już kiedyś schodzi na Galicję to już jest na pewno z decyzji typu kierownictwo tu w dłonie w oczyszczającą no i gdy i tak wygląda jak mówiono prawda, gdybyśmy tak lege Artis przeprowadzić proces to byłoby trudne w PIT spowoduje, że rząd niejasności w niedawnym brak zgody równo między historykami wtedy no bo ostatecznego dowodu nie ma on sytuację tak to wygląda ta jest jeszcze 1 taki wątek w tych sporach polsko ukraińskiego, które warto odpowiedzieć, bo jedno z tych narracji w Ośnie i interpretacyjnych i Indie itd, która próbuje tysiąckrotnie na pytanie o innych i kto zaczął dano mu ktoś zaczął ten ma on ponosi większą winę tak w 100 ton narracja zgodnie, z którą Polacy zaczęli na Huculszczyźnie, o czym zaczęli już na zachód od klinik żona zaczęli jednak na na tym obszarze, który obecnie w Polsce to znaczy tych wschodnie wschodnia lubelskie i dopiero myśmy tu tak OUN UPA odpowiedzieli szerszą akcją właśnie od lutego 43 na Wołyniu co po co tu chodzi z tym czterdziesty drugi na niższych no cóż mianowicie chodzi o to, że mamy do czynienia z 402 roku jest zabiciem przez polskie podziemie to gorzkie to państwo kilkudziesięciu osób dość ważny, bo to są wójtowie ukraińscy czasem i różnego rodzaju dla nich odcięci związani, że ukraińskim centralnym komitetem w Krakowie też się o braku aborcyjnych komitet i a o co chodzi idzie o to, że Niemcy na w tej części Południowej tego pasa pogranicznego wzdłuż Bugu, czyli na Zamojszczyźnie konkretnie przeprowadzali tzw . i jak jak wiemy akcję wysiedleń Polaków osadzenia Niemców i wzorowe tworzenie wzorowych sił niemieckich na Czarnowie Mach, ale lepszych glebach wokół Zamojszczyzny wie, ale te wsie niemieckie po wysiedleniu Polaków starali się otaczać siłami ukraińskimi, obawiając się odwetu polskiego podziemia na tych niemieckich osadników w związku z tym po Okęciu też przejść dla danieli powstał taki ruch kilku kierunkach także na Ukrainę Aktion AB jest częścią tego właśnie wielkiego projektu stworzenia na nim wysp niemieckiego urbanistyczny chaos w UE nie chcą mówić i Chi-Chi wójtowi ukraińscy doniczek realizują to raczej uczestniczą w tej polityce i testu, który państwo polskie podano, że to obywatele polscy oni zdradzili, że dla kilkadziesiąt osób ten dzień i to jest tu nie ma mowy na pewno do końca to jest tego drugiego na silną donosi przestronny hol i mitu urasta do dużych rozmiarach szkoda, że to polskie rodziny jest zdolny do tego, żebyś pierś bezwzględne egzekwowanie pewnych prac swoich założeń wobec Ukraińców to urasta do większych rozmiarów po stronie ukraińskiej już wtedy wyobrażeń nowo dziś także w historiografii dla Ukraińców, więc ten sprawdź czy nie Polski na mężczyźnie i trudno jest nazwać początkiem czystek etnicznych chce buntu buntu niezgody nic takiego zamiaru ich stał po stronie polskiej na żadnym etapie nie ma o tym, że i poszczególne odwetowe działania polskie już w tej fazie Wołyński czterdziesty trzeci, ale jeszcze bardziej czterdziestym czwartym czterdziesty piąty są zbrodniami wojennymi dotarcie z takimi zbrodniami masowymi przerażający i od sal wiejskich rusza też bitwa o otwarcie powiedzieć i tu znów są historycy polscy, którzy mówią o całym tym ukraińskim zamiarze jego wykonanie ludobójstwo, ale mówią, że Łunkiewicz w punkcie tych działań polskich poszczególnych siatkarzy nowości w usta na boku te kwestie czy w ogóle używać terminologii, ale co też zdać sprawę ze tego, że te zbrodnie po stronie polskiej są i ich to jest także tu znów wracamy czterdziesty czwarty już na Wołyniu to się wreszcie przetoczyło w Galicji trwa i czterdziestym czwartym właśnie tam, gdzie ta najsłynniejsza, gdzie Sowieci jeszcze nie doszli ona w Osięcinach myśli o śledczy na tym obszarze ona próbuje podjąć działania pacyfikacyjne przerazić tą drogą szczur rzeczywiście wymordowanie w Sahryniu romansu to jest coś warte około 300 gości, a spory są inne, ale Dodą 30 osób no to jest z 11 proc i ceny jest jakby sygnalizowanie, że jesteśmy za rolę do tych samych umów na nie daje efektu wytwarza wręcz odwrotne skutki i doprowadza do powstania różnych fontów partyzanckiej o koszyku włoskiej kultury traktuje się wszystkie te przerwali wzajemnych zabijanie dzieci w tym rejonie w mniej, a jeszcze następne działania Otóż działania już wtedy, kiedy cały front sowiecki przejęcie przez 16 toczy się w stronę Berlina czterdziestym piątym roku w związku z tym czy Sowietów na wtedy nie mniej, a nie obciążają tak od lat tutaj nie są widoczni w ogóle ten i w tym momencie odżywa bogata Polska partyzantka spustoszona przez obecność sowiecką, ale żywa i była kostka już jako skok opłatków, a ludzie tak, że ta NZ nich to skrajna prawica i tutaj i są znowuż działania odwetowe, gdyż takie naprawdę Nate rynki niż w działaniu od połowy 2 tak jak był to hasło w Galicji Polacy zasłon tak też hasło rzucone po stronie tej Polski Ukraińcy zrób zobaczyli rusza to mamy teraz ruszyć drugą stronę tu można widzieć ten zamiar czystki etniczne po stronie polskich na tym etapie, ale ich tylko jak się wydaje w tych siłach ONZ skrajnej prawicy i tu wierzchowiny w mordowanie tychże w czasie testu piątek to można włożyć i że to jest jakiś początek tego rodzaju myślenia tego rodzaju zamiaru się już nie rozwinie już to państwo polskie powstanie już Pacyfiku to podziemie było ono przeciwne jemu radą państwa, którą komuniści rządzą w związku z tym co prawda te rzeczy się nie rozwiną, ale też mają charakter zbrodni masowo, dlaczego takie bestialstwo pamiętam taki wywiad sen Krzesimira Dębskiego mógł tylko dziadek został zamordowany rzesze wołyńskiej on opowiada, że po wielu latach rodzina się tam udała do tej wsi zresztą babcia była Ukrainką ojciec był Polakiem, który jak mówił Okrzesik Krzesimir Dębski odmowa uczy leczył chorych Ukraińców, bo był lekarzem i ci ludzie po tych wielu latach pamiętali go pamięta już budowę człowiekiem przyzwoitym sąsiadem i gładka Krzesimira Dębskiego zadała pytanie to dlaczego w takim razie zrobiliście i usłyszał odpowiedź, by tak było trzeba zastanawiam się ich na czym oczywiście ten, kto odczuł pan profesor powiedział na początku kitem mechanizmy masowego ludobójstwa to ten efekt kuli śniegowej tak też pierwsze rzuca kamieniem ten był staż instynkty, które tt immanentne zło, którym kant mówił tkwiące w człowieku jakoś uruchamiam, niemniej tak jak w Jedwabnem zawsze mnie by na patyku dramatycznemu grozą tak samo kiedyś rzeź wołyńska jest tak samo życie ich przy tym chłop rumuński wystąpił przeciwko drugiemu chłopu polskiemu tak czy oczyszcza on jest postrzegają ten chłop Polski jest postrzegany jako część warstwą ziemi jako część tego procesu organizacyjnego próbował się co do rzeczy się w okresie międzywojennym było jednak osadnictwo wojskowe na Wołyniu prawda, że wzmocnienie elementów polskiego oczywiście trzeba być zawsze mówić tutaj o tym, też i żal i traktowanie Ukraińców jest faktycznie Anną przed administracją większość pogardliwe pro Bono i t d. tak da i obywatele drugiej kategorii, a więc skumulowanie tego napięcia i jest duży nasze Skorpiona Chłopach, którzy prawdopodobnie osobiście długu Ruchowi przeważnie tak czy oni sami po prostu skorzystali z tego, że państwo do ziemi albo tam mieszkali od pokoleń, ale nie nie dostali od państwa w tym momencie, więc wojna się to skrót do listy takie przeniesienie tego wizerunku polskiego pana na polskich chłopak, który gości był ofiarą tego pana w przyszłości problem byśmy tak stereotypowo to rzecz potraktować jest też oczywiście bardzo trudne do dość jak dom do zrozumienia z uzależnieniem powoduje, że 8 tys i PSL przywiązuje regenerowane z informatyki wzrost rzędu 18 skuszą się da się do niego elity to byli właśnie zwykli chłopi natomiast mąż takie środki od cukru okrucieństwo jest pytanie, na które no i nadal nie ma silnych grup pełni dobrych uwierzy zabić to znaczy tata tych zbrodni są tak ohydny ta nie o to tylko chęci, żeby pozbawić życia tak to znaczy trzeba też może powiedzieć tak, bo tutaj po stronie polskiej w tych środowiskach wszystkim kresowych naznaczonych tym problemem rozwija się od kilkunastu lat taka koncepcja centralnego jednoczy Domator krzyż szczególnie okrutne ludobójstwo szczególnie okrutny i do tego stopnia, że właściwie Polacy na Wołyniu to największa ofiara niższy Polacy wrócili zginęli sowieckiej bądź hitlerowski reżim do prokuratury do odwrócenia w ogóle sens prawda to znaczy, że to jest najtrudniejsze innego już największe ludobójstwo od sowieckiej hitlerowskiej zniesiono tu mamy do czynienia z pomylenia w ogóle urząd, więc jesteś trzeba pamiętać o tym, że i on jest w samym akcie teksty tych tych tępych narzędzi IT rzeczywiście użytych przerażające, ale się spojrzy i tu wracam do Sneijdera wspólna solo od przemysłową metodą na naturze, że fabryka śmierci system śmierci, gdy Niemcy ze swoją wysoką kulturą właśnie zaczynają dbać o to, aby ich wykonawcy otrzymali psychicznie ten proceder tej maszyny śmierci jest z tym bardzo cienki sięgają po wykonawców z ludności okupowanej mierzy do wszystkich rzek ponadto wykonywała prawda ich Tuskowi, że budowane to jest dopiero do publicznych i na taśmie forda, więc auta i w związku z tym, że sama metoda, która nas przeraża ten, który jest po prostu dostępna ona nie po nie może powodować, że będziemy o tym, mówili w pierwszej kolejności woda w Polski do martyrologii ten rajd był tylko on jednak w trzeciej jednak są dziś w nazistowskim sowieckim dopiero na trzecim miejscu trudno na Kresach jest tu jest ta ofiara z rąk no właśnie ona kupować zarówno w, więc tak się na to spojrzeć myślę natomiast w ich jeszcze raz podkreślić też wiedziałem, że wszystko wskazuje na to, że może nawet tego, czego chłopak ukraińskie tu się jakoś daje wciągnąć do 1 % nie byliśmy na pewno nie w pierwszej kolejności wymienia się w pierwszej kolejności drużyny nie należy obwiniać innych ludzi, którzy jednak mieli to ideologicznie w zamian aż to znaczy jak Adam Koliński pisze o wywołanie takiej woli masuje wojny chłopskiej właśnie, w którym celem oczyszczenie terenu usunięciem albo zabić więc, więc to było w zamiarze żeśmy tego pociągu nie da, a nie nie wynikał wcale jakiś właściwej jakieś kodu kulturowego ludzkości są długie bzdurne Konrad hipoteza równo nie wnikają wcale z całej tradycji wojen kozackich ten który, jakoby ci chłopcy byli w tej tradycji wychowani wiedzieli jak to się robi prawda, ale od czasu siedemnastego stulecia zresztą trudno po prostu okoliczności wojenne sprzyjały temu trudno się wcześniej Holokaustu Browna wcześniej deportacje sowieckie ktoś robi do ich domu to wszystko stworzyło ten klimat, a jest zamiar sprawcy i on tutaj właśnie temat decydują się w 2 kończy się wojna panie profesorze jak to wygląda zakończy się wojna i mamy delimitacji graniczną rondo na nasz dziennik Arizona ten no imamy jak wiadomo, że decyzje o istocie decyzje no i 4 wniosków trudno o Rio w Gdańsku, a właściwie przepraszam wcześniejszą teherańskiego dobrą sprawę decyzji o rozgraniczeniu i o tzw. repatriacji naczyń następuje całkowite rozdzielenie tych społeczeńst w taki zamiar zrobili Ukraińcy to one bardzo było po drodze zawisła Stalina to nad dachem właściwie to na tor lotu tu dotykamy tego się, że właściwie komuniści wykonują zamysł nacjonalistów runda i również to państwo polskie podium po obu stron właściwie żywioły nacjonalistyczne nienawidzę komunizmu właściwie cieszą się z realizacji tego nie jak i skryty sposób realizacji tego pomysłu państwo monet i licznego i wykonuje się to z tzw. repatriacja to rzeczywiście termin używany wtedy, ale nie, oddając sytuację tych ludzi broni Blida atrium nianie reporter i oni, ale w każdym razie jak wiemy po stronie jeśli idzie działanie w Polsce tutaj prawda to znaczy 4446 to umowa wykonywana z ukraińską republiką radziecką i małych i wówczas wynieść około 480490  000 Ukraińców innemu ku i to się odbywa na drodze najpier w przekonywanie intensywnego właśnie wprowadza się tak Doda do mediów tak było to do przekonywania do propagandy to taki właśnie dyskurs państwa monety i nadciśnienia Conor prawda co trafia na przygotowany grunt, bo ludzie są rzeczywiście w tej rozpaczy buty wzajemnych morda i i rzeczywiście wielu Ukraińców wieża z początku podpór tylko ten typ propagandy pewnego nacisku potem czterdziestym tam bardziej szóstym roku podaż poseł czas działa ona też o tym jakie pańskim kraju, czyli tych północno-wschodnie obszarze Polski na ciała w związku z tym są prowadzone przeci w niej działania wojskowe i my już czterdziestym szóstym rośnie taki nacisk już są wręcz przymus, który rano wyjeżdżamy z domu zmuszanie tej ludności do uwierzenia, żeby po 10 bazę społeczną, bo na tym obszarze, niemniej umowa wyczerpuje swój termin ważności i w związku z tym jednak nie wszyscy od momentu wyjechali i jest na tych ziemiach auta wręcz działało prawda i w tej z 3 było zresztą z punktu widzenia strategii UPO potrzebne, dlatego że ona jednak zatwierdza swej walki o niepodległość miała tę Ukrainę zachodnią, która weszła do związku Radzieckiego szczególnie Galicję wschodnią i w konsekwencji utrzymywanie pewnych oddziałów pewnych punktów przerzutowych po polskiej stronie granicy były kuszone w kontaktach ze środkami z innymi zachodnich stref okupacyjnych nie idzie również hamburgera, ale wtedy i jedno i w ogóle te ośrodki migracyjne ukraiński w związku z tym oni tutaj utrzymywali to także w Polsce w i w tym momencie mamy do czynienia z wyczerpaniem się obowiązywania tej umowy repatriacyjnej Polska ukraińska Republika radziecka czy faktycznie ZSRR zostaje około 150  000 ukraińskiej łemkowskiej ludności na tym obszarze i wszystko wskazywało wskazuje na to zdaniem współczesnych polskich nie wszystkich, a części polskich historyków, że dałoby się tą upaść mówi co jest rzeczą naturalną w państwie, które musi doprowadzić do pewnego porządku prawda natychmiast na swoim terytorium dobrze się stłumić metodami anty partyzanckiej i teren wojskowy armii w ciągu kilku miesięcy było można sporo do sojuszniczej słupszczan była w jej niewinność to jest coś z tym nasion do upałów nasz, ale zapada decyzja o akcji równocześnie, że to jest ten moment, który Long test ten moment, który rzeczywiście, jakby ono powoduje, że i ich, bo to jest czystka etniczna niewątpliwa ona jest wprawdzie bez zamiarze pozbawienia życia i tych ludzi, którym życie odebrano istnieje naród, a raczej tak dawno pojedyncze przypadki zmarli w transporcie szereg przypadków Maryli w obozie w Jaworznie z innym równano bardzo złe warunki w Jaworznie tam umieszczono tych co, do których były takie informacje o bardziej niepewni politycznie i duchowni przestępcze pojedynczych teczek ewidencji tych sił ukraińskich runąć nawet trochę śmierć tor do choroby i t d . ale nie ma tutaj oczywiście zabijania w tym zamiarze jest natomiast deportacyjnych pomysł ruszania i wolności na całym obszarze ziem wschodnich zgodnie z zasadą mniej więcej 10 % tych Ukraińców Łemków we wsi polskiej, aby ich de la LO w istocie, iż Polonię i spolonizowanej, ale i jest to rzeczywiście zgoła pomysł może być endeckiego przerób przedwojenny ONR los tak, żeby właśnie wymiar Odorowicz ten IR my wykonywane przez państwo komunistyczne i ten pomysłu i mniej jest rzeczywiście nie ma najmniejszych wątpliwości z zamiarem z truskawkami te z dokumentacją pełno sprawnym wykonaniem w Górze tak powiem nigdy niczego nie ukrywał się z archiwum główny motyw motyw był taki, że pozbawimy upadł całkowicie podstaw tej i tego społecznego i społecznych postaw działacza społecznego zaplecza politycznego w północno-wschodniej Polsce, ale myślę, że to jednak też Hitachi korzenie letnie są kimś się odnaleźć wszystkich tutaj decydentów moty w, że ostatecznie daje mu temu w tej tej opinii publicznej Annapurny schodzili, by odegrać na Ukraińców czy ten przepis ten cały ten konflikt z lat 2 Wda pewnego rodzaju odwetowym on na pewno i choć nigdzie wprost nie wyrażą i w związku z tym mamy do czynienia z więzieniem ich od końca kwietnia 400 siódmego do czerwca w waszej praktycznie w całości wszystkich w tym również członków, którzy na terenie, których właściwie upał w ogóle nie działo Arian trzymali się z boku plecach oddech ruchu niepodległościowego ukraińskiego z dystansem do niego, więc czuć tu jest absolutnie z odpowiedzialności zbiorowej z odszkodowaniem taki, że nie otrzyma te gospodarstwa rolne poniemieckiej w związku z tym mam podstawy do użycia, ale nie jest to rzeczywiście próba eliminacji grupy narodowościowej w Polsce całkowita i i teraz jeśli ktoś tu widzi ten zamiar słusznie widzi, bo to może go też od tych ukraińskich deportacja współczesnych cofnąć 4, przypisując stronie polskiej aż 44 z tego drugiego oddechu mężczyzny domniemanej właśnie zamiar w 2 jedno czystki etnicznej nie wcześniej tego zamiaru nie było struktura państwa podziemnego gorzkiego Renata bardzo okrutne zbrodnie środkowym działania odwetowe profesorze zatrzymały się teraz przy czasach obecnych realiach jak Ukraińcy przepracowali rzeź wołyńską czy to jest kościół obecny w powszechnej świadomości czy jest to taka karta, która została wyparta jak to zwykle narody mają takie tendencje, że lubią być ofiarami, ale niekoniecznie pamiętają o tych sytuacji, gdy są kartami wzrośnie, więc niewątpliwie mniej poziom wiedzy znajomości wydarzeń jest jej niewielki i wynika to w Ukrainie o tym akurat konkretnie umiesz rzeczywiście spory na tych ziemiach zachodnich i w ogóle wśród ludzi o wniesieniu utożsamiających się z etosem niepodległościowym tańszej wśród książkowych czy na wschodniej Ukrainie, ale nie jest jednak tam na pewno na Wschodzie i południu to niszczyć ludzi ma wyobrażenie od Dudy chodziło i uważa, że to skrót świeci banderowcy to naboru i jest o nich i 7 tłumaczone toniemy w kokpicie wynika z tego wewnętrznego zróżnicowania Ukrainie to znaczy, że z punktu widzenia takiego środkowoeuropejskiego w sumie, bo jak Polska to to jest jak społeczeństwo polskie to w sensie tożsamościowym sensie zintegrowania opinii tylnej i znajomości historii na zachodnim wschodnim bardzo korzystne nie jest tak zintegrowane ten nie miał takiej możliwości historycznych jest podwójny mord w pewnej mierze kształtowania narodu i to dłuższa historia, dlaczego tak, ale czad to mieć na uwadze, że Sowieci tego nie doprowadzili do tego każdy chętny do unifikacji właśnie ten proces toczy się od dziewięćdziesiątego pierwszego roku oczywiście we własnym państwem niepodległym są instrumenty, aby ten proces państwo prowadzi szkoła też media prawda słowo jest curriculum jakiś koleś dziś do edukacji historycznej ten medal mimo wszystko jednak on nadal jest nie, jakby nie ukończony w cudzysłowie oczywiście Włosi nigdy nie kończy ten drugi i po rzecz jasna rewolucja ostatnia rewolucja godności ona ten proces takiego można być uświadomienie ciągu chirurgicznie Ukrainy co do historii narodu w 1 schemacie tej historii przyśpiesza warto się ich skutki przyspiesza, a to znaczy coś się stało MEN się coś takiego się dotąd mieliśmy do czynienia z 2 głównymi z kursami o przyszłości w debacie publicznej i ten właśnie, w którym w, którym zbrodnia wołyńska istniała jako część konfliktu polsko-ukraińskiego on zmagał się z tym, który można, by było nazwać rok to sowiecki dalej dyskursem i gdzie się jak już napomknąłem właśnie z przewagą na wschodniej Południowej Ukrainie rozumianą historią Ukrainy bardziej jako część całej historii wschodnich Słowian dalej im Dariuszowi z rosyjskiego i Sowińskiego równo i też sprawę wybierano jakoś rowy jakich części narodu ukraińskiego do tej części, która została jakiś sposób no bo ciągnięta przez nich wcześniej Austriaków butem Polaków potem Niemców do działania anty rosyjskich, a wszyscy się drugiej wojny światowej właśnie wpływ faszyzmu na tę ruch niepodległościowy ukraiński spowodował, że to oni dopuścili się zbrodni, ale to jest ich problemy nie problem w całości tym samym nie problem władz państwa ukraińskiego był on oprócz nich politykę ogólną ukraińską politykę przepracowania tego tematu żyliśmy 2 generacje ukraińska rewolucja coś istotnie zmienia to mianowicie to pierwsza narracją na przeważa ona zwycięży i można tak powiedzieć, że to już po raz pierwszy od 1001 . roku są i jeżeli tak na takim poziomie bardzo taki, bo po pobieżnym analizować jakiś ukraińskie media społecznościowe to problem internet, czyniąc z tego można mieć wrażenie prawda dziś można bez ekspansji zainteresowania u to kultu bohaterstwa UPR i t d. nie, więc na ten moment można powiedzieć, że to narracja, w której w ogóle Coffee Wroński jest ona jest w przewadze ona wypiera tamtą alternatywną i do pomaga temu państwu, bo to państwo przyjmie ustawę dekomunizacyjną to się stało w zeszłym roku w kwietniu do ustawy jak wiadomo ponton numeracji właściwie spychają na poboczu całkowicie usuwają jej symbole z przestrzeni publicznej z okresu komunistycznego 30 w przeszłości, ale również z okresu imperium rosyjskiego obu padają nie tylko ulice komunistycznych aparatczyków, podając ten z ulicy Suworowa ci, którzy rosyjski generał carski w tej chwili rola związku z tym to jest proces dekolonizacji nigdy dotąd dekomunizacji i dokończenie na 6 i jest państwo temu do pomaga w recesji pytanie czy wchodzi w to miejsce właśnie ta narracja bohaterska UPA gloryfikuje psa i żona zastąpi całkowicie się wypełnić są to przestrzeń i na tej zasadzie nastąpi właśnie wokół niej nastąpi jak zunifikowanej w ogóle jej upadku kultury ukraińskiej opinii publicznej i wiedzy o historii i osób niż tożsamość narodowej na jej to jest dom otwarty, ale myślę, że właśnie to jest moment, w którym państwo ukraińskie jednocześnie pod rewolucję jak wiemy doskonale zwrócił się jednoznacznie o swojej orientacji Europejskiej euroatlantyckiej bez alternatywnie po raz pierwszy bez alternatywnych nie ma drogi odwrotu w konsekwencji, ale tą oznacza udzielanie pewnych wartości powielanie pewnych także pewnych nera 4 TUW oznacza wkomponowanie się w Europejską narrację drugi po drugiej wojny światowej to oznacza również pogłębienie dialogu z polską co do przeszłości także tym Wroński, który dziś rozmawiamy to wszystko jest jak widać świadomość tego istnieje z dnia 8 Juszczenki, ale jej sytuacja polityczna ruina teraz po rewolucji jest inna bardziej sprzyjające to może tę stronę iść i Poroszenki myślę dodaje, że to widać na niej dochodzi już do momentu aż o ostatnich dni prawda i ostatnich wydarzeń i w tej kwestii, której rozmawiamy, gdzie przyjazd prezydenta Poroszenki do Warszawy w związku ze szczytem NATO jest rzecz jasna nie jest bardzo ważny dla polityki bezpieczeństwa Ukrainy i oto jemu chodziło, a rząd przy okazji wykonał bardzo istotny gest z nowości nie powieść może nawet nie wiemy jeszcze, ale być może nawet będzie miał przełomowe znaczenie w tej polsko ukraińskich dotychczas nie schodząc się w próbach właśnie wypracowanie i szkolnego blond w kwestii wołyńskiej, a mianowicie jedno po raz pierwszy prezydent Poroszenko 14 kwiaty i nękając przed pomnikiem ofiar tego w tej zbrodni na warszawskim Żoliborzu podobnie nawiązuje świadomie do aresztu Brandta siedemdziesiątego roku i po raz pierwszy to jest także nie mamy wspólnego oświadczenia czy do parlamentu czy to prezentu było 65 SA, a nic nie przynosiły efektu o ponad 5 tylko rosło trudno było co masa 1105, a po raz pierwszy mamy i jego gest gest, którym on inną jakość wskazuje na odpowiedzialność na inne czarną, czyli może tu otwiera drogę do tego, żebyśmy przestali rozmawiać o całym odcinku niż w kategoriach takich pełnej równowagi i obie strony miały zamiar czystki etniczne od początku używał wyobraźmy sobie krzywdę ta oczywiście zrobiliśmy krzywdę tylko, tyle że innym momencie innego Tur ku, gdy inni doskonalą 2 zabójstwa łączy strony ukraińskiej znacznie większe no i niż po stronie polskiej są różnice ideologiczne sążniste zamiar to wszystko trzeba wyważyć w tym wszystkim od czasów, gdy wszystkie Formuły dokument one są wśród równych, a o ogólnym pojęciu pojednania przebaczenia mówiono, że notowano zawinili jedni drudzy prawda, gdy ich co to skomplikowana sytuacja historyczne, które drukowaliśmy rok wyłuskać, jakby okalać wydobyć ponad była w tym, że w tej formule pojednania jakoś tak niwelowana skomplikowanie Poroszenko, wykonując ten gest wskazuje, że jesteśmy gotowi na więcej przezwyciężania tej pamięci głęboko rani się ten się gotujmy więc, że aż 85 nie dotyczy to też jakaś nowość, gdyż doszło w tym ziarno do cennej rzeczy, ale może scen bardzo dziękuję pani prof. prof. Tomasz jajek i również bardzo dziękuję Starym Polska Akademia Nauk Collegium Civitas za zdjęcia ja też panu bardzo dziękuję mam nadzieję, że nasi słuchacze wiedzą dużo więcej teraz od rzezi wołyńskiej państwa zapraszamy informacji Radia TOK FM wracamy oczywiście po informacjach będziemy rozmawiać z panem prof. Henrykiem Domańskim w tę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA