REKLAMA

RPO skarży do Trybunału Konstytucyjnego ustawę antyterrorystyczną. Dlaczego? Tłumaczy mec. Mirosław Wróblewski

Połączenie
Data emisji:
2016-07-13 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie różnych ludziach Olsztyn Igor 13 o 42 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia mecenas Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry tryb procedowania ustawy nie był adekwatny do powagi celu ustawowe zagwarantowanie fundamentalnej wartości, jaką jest bezpieczeństwo publiczne powinno wiązać się bowiem nie z szeroką dyskusją na temat nie powinno wiązać się bowiem z Rozwiń » szeroką dyskusją na temat kierunków zmian konkretnych zagrożeń i sposobu reagowania na nie to stanowisko rzecznika odnośnie ustawy terrorystycznej, a to stanowisko jest wyrażone już ponad 100 stronicowym dokumencie nie skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego ten dokument jak rozumiem dotyczy poszczególnych punktów ustawy o naruszenie konstytucji zdaniem rzecznika tak tak nowy wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w poniedziałek dotyczy ustawy antyterrorystycznej kluczowe jej przepisów, które budzą na podstawowe wątpliwości co do zgodności z konstytucją konwencją praw człowieka i kartą praw podstawowych i rzeczywiście jest tak, że TOK tego postępowania w parlamencie nad ustawą był bardzo szybki w Genewie zaprezentowano takie ogólne założenia potem my nie odbyły się konsultacje społeczne od mówiono także wysłuchania publicznego to Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zastąpił organy państwa organizują w swoim biurze White, a także spotkanie z ekspertami organizacjami pozarządowymi wnioski z tego zostały przedstawione parlamentowi rzecznik jakże skierował do prezydenta taką prośbę o skierowanie tej ustawy w trybie prewencyjnym kontroli do Trybunału Konstytucyjnego otrzymaliśmy nocy powiedziała pani minister z kancelarii prezydenta prezydent uważa za słuszne podpisanie ustawy no, więc mówiąc krótko rzecznik bohaterskich mając te wątpliwości nie miał innego wyjścia niż skierowanie wniosku do tego Bono co w tym wniosku się znajduje to są główne tezy o główne wątpliwości jak pan redaktor powiedział wniosek i czysto strony, więc jedno nie jestem w stanie opowiedzieć o wszystkim, ale te podstawowe zastrzeżenia rzecznika dotyczą 2 kwestii po pierwsze bardzo nieprecyzyjnych regulacji prawnych bardzo dające bardzo szerokie uprawnienia władzom publicznym na czym polegały będzie ten problem z jakością i interpretacji z możliwością arbitralności działania no to są przepisy, które w pewien sposób są przepisami o charakterze penalnym znaczone wprowadzają pewien rodzaj odpowiedzialności i n p . bardzo szerokie ujęcie z pojęcia kluczowego dla tej ustawy zdarzenia o charakterze terrorystycznym, czyli podejrzenia powstania, że takie zdarzenie powstałe na skutek przestępstwa terrorystycznego albo za tylko zagrożenie zaistnienia takiego przestępstwa uruchamia cały szereg mechanizmów opisanych w tej ustawie, które mogą dotyczyć praw jednostki na drugie zastrzeżenie bardzo poważne ze strony rzecznika Tesco, że no oczywiście w pełni rozumiemy potrzebę funkcjonowania tego typu regulacji dzisiaj w tym piśmie międzynarodowym, jeżeli chodzi o zagrożenia jest bezdyskusyjna tylko tutaj po prostu brakuje nie tylko włącznie z istoty co w tej ustawie z tego, czego w tej ustawie nie ma nie ma w niej bardzo licznych gwarancji pozwalających n p . na dostęp dodanych na tym, że na sprawdzenie co robiły organy nie ma żadnej reformy w zasadzie poza pewnymi szczegółami nad tymi kluczowymi przepisami kontroli sądowej, a więc te braki ustawy są tak bardzo poważnej stąd wniosek do Trybunału to zdarzenie o charakterze terrorystycznym właściwie, jakie zdefiniowane w ustawy no to jak mówiłem to jest sytuacja w stosunku, do której istnieje podejrzenie, że powstała na skutek przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub zagrożenie zaistnienia takiego przestępstwa, czyli to niebawem będzie w kwestii co było zgłaszane w pracach parlamentarnych, że musi być uzasadnione podejrzenie także samo zagrożenie zaistnienia tego przestępstwa sama definicja powie abstrakcyjnie może nie budzić nam nie budziłaby nasze wątpliwości, gdyby nie to, że tylko włącznie stwierdzenie przez organy do psa przez służby specjalne zaistnienia umożliwiają wprowadzenie pewnych kolejnych szczebli alarmowych pozwalają na ograniczenie wolności zgromadzeń czy też pewnych sytuacjach nawet na uruchomienie mechanizmu tzw. strzału snajperskiego tak tutaj tak na dobrą sprawę przesądza już na samym początku tak tak ogromnego pola interpretacji dla organów z państwa to powodują, by powiedział, że później korzystanie z poszczególnych narzędzi tej ustawy antyterrorystycznej staje się łatwe w ocenie rzecznika zbyt łatwo czy właściwie 2 próbuje sobie wyobrazić konsekwencje wydarzeń znaczy to ta to podejrzenie działalności terrorystycznej, które można podciągnąć pod pojęcie zdarzenia o charakterze terrorystycznym i tych ograniczeń, o których pan powiedział jak to ma może wyglądać na jakiś przykład w razie wiadomo że, gdy był dajmy im przykład, który oczywiście te przepisy generalnie mają służyć one są w dużej mierze przepisami w tym, że prewencyjnym, czyli co do zapobiegania zdarzeniom jak też antyterrorystycznym wyłącznie obawa co do możliwości prowadzenia przez cudzoziemca osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego działalności antyterrorystycznej dają upoważnienie do prowadzenia w stosunku do linii niejawnej inwigilacji przez okres 3 miesięcy, czyli podsłuchiwania rozmów przechwytywania treści przesyłek kontroli internetu na zasadzie wszystkiego co można sobie wyobrazić, że zacznie w zakresie kontroli nerwem, a takiej osoby bez żadnej kontroli sądowej najcięższy mecz z pewnymi zastrzeżeniami co do tego, że tak w sposób dramatycznie odmienne są traktowane osoby np. będące z innymi bywa obywatelami innych państ w członkowskich Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy nawet prognozy dotyczące EBI sukcesem badania terroryzmu na po pokazują, że często obywatele o tego państwa, w którym oni mieszkają tak im Filtrowa ni mogą być bardziej poważnym zagrożeniem mamy dzisiaj by upaść to zróżnicowanie, które tworzy w zasadzie 2 kategorie osób tak z 1 strony obywateli Polski z drugiej strony wszystkich obywateli państ w trzecich łącznie z innymi obywatelami Unii Europejskiej przecież członkiem i posiadamy wszyscy obywatelstwo Unii Europejskiej pamiętajmy, że tu nie chodzi o to, że ktoś rzeczywiście ma zamiar popełnić przestępstwo tylko istnieje wśród organów wystarczy obawa co do możliwości obawa co do możliwości prowadzenia działalności terrorystycznej, czyj to jest tak daleko bym będzie wysunięty przed pole możliwości, że daje no, więc powiem tak inne mi na trudną i znowu ciała byłoby pewnie porozmawiać ze specjalistami wierzy pan pokazali konkretne przykłady, ale myślę, że można sobie wyobrazić naprawdę sporą gamę powiedział, że tylko włącznie, ale może komuś przyjdzie do głowy obawa możliwości powoduje uruchomienie obu tych wszystkich mechanizmów i być może one byłyby w części do zniesienia, gdyby były jakieś gwarancje np. możliwość uruchomienia kontroli sądowej albo sprawdzenia, że te dane były przechowywane w sposób niezasadny nie ma tych mechanizmów i to jak powtarzam zaskarżył rzecznik Trybunału to co jest ciekawe co prowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykazu osób, które mogły mieć związek ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, kto może trafić i co może w konsekwencji jakie, jakie problemy można o w nie będziemy tego wiedzieć po raz ten wykaz będzie prowadzony w sposób niejawny, ale ustawa, mówi że rzeczywiście ten wykaz będzie zawierał informacje o osobach władz, których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą prowadzić działania zmierzające do popełnienia przestępstwa też terrorystycznym czy znowu dosyć piętrowa konstrukcja trudno na podstawie tylko przepisy określić kogo dom w istocie może dotyczyć wyzwanie niż ten wykaz będzie niejawny nie będzie do niego miał dostępu obywateli nie ma też możliwości np. koc znowu kontroli niezależnego organu czy kontroli sądowej, które pozwoliło 3 było to prowadzone w sposób legalny i czy były rzeczywiście uzasadnione podstawy do włączenia takiej osoby do tego rejestru dlatego też mówi o tej kontroli no to jest dzisiaj standard międzynarodowe standardy wynikające z konwencji standardy wynikające z prawa Unii Europejskiej dlatego jest to tak istotna spójrzmy jeszcze może na kwestie uprawnień, które w ogóle uzyskuje ABW poza tą samą sprawą prowadzenia rejestru, bo tutaj wydaje się, że rzeczywiście ta służyła zyskuje bardzo dużo w tym nowym porządku prawnym w tak do tyłu oprócz tego przepisu o prowadzenie wykazu jedno jest taki przepis, który rzeczywiście jest przepisem dającym ogromne uprawnienia dzisiaj szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego art. 11, mówi że szef ABW może uzyskać nieodpłatnie dostęp i tutaj jest wyliczenie w zasadzie chodzi o wszystkie ewidencje rejestry państwowe i to znowu w bardzo ogólnym celem zapobiegania przestępstwom leczyć zapobiegania zdarzeniom terrorystycznym ten mecz dostęp będzie też bardzo specyficzny, ponieważ będzie to w zasadzie tyle transmisja w tle przedsiębiorcy, którzy prowadzą, choć w Baku muzea instytucje państwowe, które prowadzą muszą mieć dostęp nie mógłbym dać taki dostęp szefowi ABW i znowu jak też rodzaje są często to są jest też zabijające najbardziej wrażliwe dane tak akta stanu cywilnego, jaki istnieje inne sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych znowu można wyliczać bym powiedział bardzo szeroką gamę i tak naprawdę znowu tutaj jakby ktoś chciał to wyobraźnia może naprawdę zacząć pracować, ponieważ nie ma tak dobrą formę żadnego ogranicznika atutem jest dostęp dodanych informacje związane jest Czech i wszystkim jednostkom organizacyjnym podległym nadzorowane przez minione wcześniej e -AD podmiot, a to jest nieograniczony dostęp do wszystkiego tego co ma dzisiaj państwo można powiedzieć, że to na pewno będzie najlepiej poinformowana osoba w państwie przynajmniej z punktu widzenia dostępu do danych o obywatelach na można, by powiedzieć na obczyźnie o to chodzi w walce z terroryzmem to właśnie ze służby były najlepiej poinformowane z pewnością tak i z pewnością chodzi tutaj o taki dostęp do danych, które umożliwia realizację zadań natomiast pamiętajmy, że brak jakichkolwiek znów gwarancji brak organu, który by nadzorował wykorzystanie tych danych brak możliwości sprawdzenia do czego wykorzystywano te dane jest budzić wątpliwości, a więc znowu ze strony rzecznika obywatelskich te zastrzeżenia dotyczą braku mechanizmów gwarancyjnych dla jednostek i to jest jedno najistotniejsze zastrzeżenie nie tylko konstytucyjne, ale z jedno takie mające do ucznia będzie po prostu z praktyką działalności organów służb specjalnych i kolejne punkty tymczasowe aresztowanie w po tymczasowe aresztowanie, który jest prowadzony jest pewnym odstępstwem od standardów, które jest w kodeksie postępowania karnego z możliwości z kim wprowadzenia aresztowania tymczasowego na okres 14 dni znowu na podstawie wyłącznie uprawdopodobnienia innolot zaistnienia okoliczności i uzasadniających to aresztowanie związanego oczywiście z przestępstwem terrorystycznym ta bardzo ogólne przesłanki po pierwsze, budzi wątpliwości ze strony rzecznika po drugie, winno tłum należałoby zapytać, dlaczego akurat w przypadku tej kategorii obowiązujące przepisy kodeksu postępowania karnego te, które pozwalają zastosować tymczasowe aresztowanie tylko włącznie wyjątkowo w przypadkach możliwości popełnienia przestępstwa, czyli takiej bardziej prewencyjny sposób i te dotyczą oskarżonego lub co najmniej podejrzanego mogą być stosowane, by stać tylko włącznie przy przy uprawdopodobnieniu moc stąd też znowu te bardzo poważne wątpliwości ze strony rzecznika to na koniec jeszcze może warto wspomnieć o blokowanie internetu, bo i to jest właściwie 1 z w taki ważniejszy kompetencji, które ta ustawa, którą ta ustawa daje ABW w do dnia powiemy osobiście nawet tańsze dziwię, że i aktywiści, którzy protestowali w sprawie Acta dzisiaj najważniejsze jest może nie mnie nie o to oczywiście chodzi, ale mniej zauważają ten problem ma może, dlatego że jak się dowiedział patrzy na przepisy ustawy to wydają się one daleko od sygnał realiów tak, że to jest tylko włącznie po potencjał natomiast potencjał jest bardzo poważny znowu nie można zaprzeczyć, że być może pewne środki w zakresie usług elektronicznych powinny władze posiadać te natomiast nieokreślenie, czego tak naprawdę blokowania jakich stron internetowych czy poszczególnych stron czy poszczególnych komunikatów czynić to jakaś groźba podziału na morze cenzurowania pewnych zapowiedzi ciała nie zbyt daleko idzie znowu, jakie są inne środki bym wiedział, które służą ochronie wolności wypowiedzi w tym w tym w tych przypadkach te wątpliwości bym powiedział powinny budzić duże zaniepokojenie nie tylko internautów, ale chyba nas na wszystkich oczywiście tutaj otwiera się pytanie w Resovii teraz nie odpowiemy, czyli jak Trybunał Konstytucyjny będzie mógł się tym zająć w obliczu nowej ustawy w obliczu przedłużającego się kryzysu Konstytucyjnego co obserwuję no to jest pytanie, na które chyba wszyscy oczekujemy odpowiedzi może te Gazy powiem, że jutro rozpoczyna pracę komisja senacka, która będzie obradować nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym i można tylko powiedzieć, że można liczyć na pewną szansę zmiany tych przepisów tak ażeby Trybunał mógł ocenić także taką ustawę antyterrorystyczną, która w swoje znacznej mierze budzi wątpliwości konstytucyjne dziękuję bardzo mecenas Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich było państwo moim gościem bardzo dziękuję trzynasta 57 zaś informacje o włączenie ich różni od Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA