REKLAMA

Dlaczego prezydent Obama zwrócił uwagę na odnawialne źródła energii? Z Grzegorzem Wiśniewskim rozmawiał Paweł Sulik

Post Factum
Data emisji:
2016-07-14 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w 6 minut po godzinie 181806 słuchamy programu post factum dziś w czwartek 14 lipca dzień dobry mówi Paweł Sulik witam nasze studia pierwszego gościa pan Grzegorz Wiśniewski Instytut energetyki odnawialnej dzień dobry dzień nowym chciałem wrócić do wizyty prezydenta Baracka Obamy w Polsce, dlatego że w na konferencji prasowej prezydent Barack Obama wygłosił zdanie, które umknęły oczywiście mediom z tego względu, że nie dotyczyło trójpodziału władzy nie Rozwiń » dotyczyło Trybunału Konstytucyjnego niezależności sądów dotyczyło energii odnawialnej i siłą rzeczy większą część dziennikarzy wprost stwierdził lato jest nieważny w Gnienie przekażemy, czego ludzie ma teraz tak jak pan prezydent powiedział będziemy pogłębiać naszą współpracę, by wspólnie wytyczać przyszłość energetyczną, która cechuje bardziej zrównoważoną produkcję Czystszej energii powiedział też, że firmy amerykańskie wdrażają wysoko rozwinięte technologie w rozwój elektrowni wiatrowych słonecznych przysparzających Polsce kolejne zasoby energii odnawialnej z punktu widzenia zwykłego zjadacza mediów w Polsce jest to zaskakujące i szokujące w kraju, gdzie w ciągu ostatnich kilku tygodni ustawa o odnawialnych źródłach energii raczej ogranicza rozwój odnawialnych źródeł energii, gdzie ustawa tzw. też Piotr Kowal ewidentnie ogranicza rozwój wiatraków przyjeżdża amerykański prezydent mówił świetnie współpracujemy właśnie na tych polach jak pan to wytłumaczyć przyznam, że wyłapały ta wypowiedź prezydenta Obamy zresztą to nie jest tylko zapowiedź zapisy dotyczące rozwoju nie kopalne i energetyki i nieoparty na paliwach kopalnych pojawił się w deklaracji końcowej szczytu NATO i jej bardzo jasne wskazania dotyczące współpracy Unii Europejskiej i Stanów zjednoczonych również dotyczą rozwoju energetyki odnawialnej nowych technologii i nic wspólnego wdrażania ich między innym niż w celach obronnych i o ile nie o opinię prezydenta Obamy nie zaskoczyły to zaskoczyło mnie nasilenie tych wątków w czasie szczytu paktu Północnoatlantyckiego w Warszawie i wracając do do tej konkretnej wypowiedzi, które dotyczy współpracy z polską ich sojusznikiem Stanów zjednoczonych i to przede wszystkim jest to o tyle znamienna wypowiedź, że do tej pory panowało takie przekonanie, że to Unia Europejska nie jest za zieloną energetyką i wprowadza niekorzystne dla Polski rozwiązania jeśli chodzi o mechanizm redukcji emisji zanieczyszczeń atmosfery i do tej pory twierdziliśmy, że na stany Zjednoczone stosują rynkowe rozwiązania i tutaj współpraca ze Stanami Zjednoczonymi dana możliwość podtrzymania wykorzystania paliw kopalnych w swoim czasie nawet kopiowali śmie rozwiązania dotyczące gazu łupkowego natomiast to wskazanie, które pojawiło się na wsiach w czasie spotkania prezydenta Obamy z dziennikarzami i w czasie konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą, a ona wskazuje, że w zasadzie cały świat jest jeszcze trochę innym kierunku niż Polska w finale w Bayerze jest proste pytanie czy pan sądzi, że prezydent Barack Obama się pomylił po prostu myślę, że przyjechał do dania od Niemiec jak może mówić o wiatrakach i panele fotowoltaiczne w kraju, gdzie wszyscy, którzy zajmują mówią nastał dla nas zły czas tak, aby nasz rząd idzie w drugą stronę kierunku pali w kopalnych przez amerykański prezydent mówi świetnie współpracujemy nasze firmy tutaj widzę świetlaną przyszłość możemy się, że jest w Danii, więc po pierwsze, Miś prezydent Stanów zjednoczonych nie nie popełnia tego rodzaju błędów i jest to oczywiście ważny sygnał polityczny w natomiast itp są się za tym może kryć no są tacy komentatorzy, którzy uważają, że to jest krótkoterminowy interes gospodarczy Stanów zjednoczonych, dlatego że chcą nam tutaj na głowę dołożyć jeszcze amerykański wiatraków i sprzedać trochę systemów fotowoltaicznych, więc myślę sobie, że to nie w takich okolicznościach ginie w taki sposób takie kwestie się załatwia to jest kwestia strategiczna i jeżeli nawet dla dochodzi do do dołu do dyskusji o współpracy gospodarczej Unia Europejska stany Zjednoczone to takie proste ponadto popatrzyłem dotąd co to co to oznacza Ano to znaczna po pierwsze, że nie ma właściwie tańszego węgla niż w stanach Zjednoczonych, czyli tak naprawdę to, gdyby chodziło o jakieś krótkoterminowe decyzje są to to to utrzymanie polityki Węglowej w Polsce sprzyja Stanom Zjednoczonym natomiast tutaj chodzi o Sojusz Północnoatlantycki chodzi o przewagę technologiczną nad krajami, które nie są nie są Sojuszu i chodzi o wyścig tak naprawdę technologiczne i ich to jest szczyt to był szczyt NATO nowe technologie przede wszystkim wdrażane są one w sektorze wojskowym i sądy są sprawdzane armia amerykańska od 10 lat stosuje szeroko energetykę odnawialną i największe zamówienia do do amerykańskiej firmie laboratoriów w zakresie energetyki odnawialnej trafiają z sektora wojskowego w związku z tym w jawnym wiązał to nie tyle z sytuacją w Polsce tylko współpracą w ramach NATO i współpracę Stanów zjednoczonych z Unią Europejską i pokazanie, że my powinniśmy szukać rozwiązań w nowych technologiach przyszłości w energetyce odnawialnej i bezpieczeństwo energetyczne, bo ono było ważnym elementem szczytu powinniśmy budować w oparciu właśnie o własne zasoby i własne technologie, a pan powiedział bezpieczeństwo energetyczne, a to bezpieczeństwo energetyczne w ustach ministra Tchórzewskiego często się pojawiało jako powód, żeby wprowadzić system tzw. rynku mocy w bo będziemy bezpieczni energetycznie jak on nam nie zabraknie, a przecież wiadomo jak nie ma wiatru to wiatraki nie dają prąd jak nie ma słońce zachmurzenie to panele fotowoltaiczne nie produkują prąd, ale muszę mieć prąd w związku, z czym rząd stworzy tzw. rynek mocy ich mówiącą o tym, przedstawiciele rządu co chwila mówili dzięki temu bezpieczeństwo energetyczne będzie zachowany w naszym kraju trzeba się zgodzić jeszcze w tym nie mogę zgodzić się jako panaceum na na polskie bezpieczeństwo energetyczne było bezpieczeństwo energetyczne i jest wtedy, kiedy mamy zróżnicowaną linię technologiczną, czyli różne źródła produkują energię, jeżeli to są małe źródła rozproszone po całym kraju i ona wtedy jej nie potrzebują rynku mocy one potrzebują tylko rynku energii, że będą sygnały cenowe, że w dolinach wtedy, kiedy i nie jest energia potrzebna ona jest tania i wtedy rozwijamy transport elektryczny, a w szczytach budujemy właśnie źródła, które mają profile produkcji energii dobrane do zapotrzebowania i nikt też próbujemy rozwijać się magazyn i nie to jest prawdziwe bezpieczeństwo energetyczne natomiast my nie próbujemy podtrzymać podeprzeć patykiem i bezpieczeństwo energetyczne budowane na centralnych elektrowniach węglowych zużytych i zawsze o rynek mocy walczą o grupę energetyczną bazujące na paliwach kopalnych w bo zawsze uważają, że w każdej chwili mogą dorzucić do kotła i zarobić na rynku mocy natomiast w Polskim przypadku, gdy dochodzi jeszcze 1 ważny argument mianowicie mamy bardzo dużą liczbę elektrowni węglowych, które praktycznie ze względu na niespełnianie warunków emisyjności albo od warunków ekonomicznych, żeby w ramach dopuszczalnych limitów zmieścić się z emisją w ciągu danego roku w Oleśnie nadają do pracy w podstawie one mogą pracować chwilowo i w to co coś co byłoby bardzo niedobrym rozwiązaniem to, gdyby pod tą koncepcją mógł o rok w rynku mocy była ukryta idea, że zapłacimy w Starym elektrowniom Węglowym, które i tak i tak nie są w stanie szybko włączyć się do baz z pracą i podażą energii do systemu tylko będą brały pieniądze za to, że stoją w pogotowiu, bo nikt w Europie, jeżeli nawet bunt tworzy się rynek mocy i tworzy się go na bazie pali w konwencjonalnych to przeważnie tworzy się go na podstawie gazu w elektrownie gazowe bardzo szybko można włożyć włączyć do systemu w i one nie tylko formalnie stanowi rynek mocy i nie tylko stanowią źródło w zapłaty i dodatku do nowych taryfach tylko one rzeczywiście wtedy, kiedy posiadacza dają prąd zasila wrócił do naszej rozmowy pan Grzegorz Wiśniewski z Instytutu energetyki odnawialnej jest gościem Radia TOK FM 16 minut po godzinie osiemnastej po informacjach powrócimy do rozmowy w post factum 24 minuty po godzinie osiemnastej słucham Radia TOK FM przypominasz przypominamy słuchaczom słuchacz może właśnie studies pan Grzegorz Wiśniewski Instytut energetyki odnawialnej czas dzień w dobrym rozmawiamy o odnawialnych źródłach energii o energetyce w Polsce w ogóle, ale przede wszystkim zaczęliśmy od pana Baracka Obamy, a my powinniśmy bardzo wyraźnie porozmawiać był w ustawie, która zmieni rynek odnawialnych źródeł energii 1 lipca weszła w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii co ciekawe w medialnym w bardzo różne sposoby informowała o tej ustawie w zasadzie próbowały szybko znaleźć jakieś wyraźne konsekwencje dla zwykłego zjadacza chleba okazało się to nie proste drozdy, by dokonać rzeczy dlatego rząd ustawa jest napisana w taki sposób, że trudno zrozumieć takie są konsekwencje może czy ten temat jest po prostu taki, że nie da się go to w sposób prosto powiedzieć o temacie można mówić prosto, ale ta ustawa jest naprawdę napisano w okropnym językiem żargonem z prawa energetycznego rząd, który jest zrozumiały dla dużych koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych dla monopolu i próba przeniesienia tego języka z prawa energetycznego adresowanego do zupełnie innego adresata do ustawy o odnawialnych źródłach energii, że mieli być niezależni producenci energii wśród tych niezależnych mieli być prosumenci jachtów wśród tych prosumentów miał być Kowalski Wiśniewski to jest pierwszy problem i jeszcze nie dziwię dziennikarzom, że nie byli w stanie w prosty sposób tego przekazać tylko bazowali na przekazach oficjalnych ze stron Sejmu Senatu i kancelarii prezydenta natomiast drugi problem, który jest moim zdaniem ta ustalona nie ma Jasnej logiki i jasnego celu, bo tak naprawdę każdy myśli, że tak jest ustawa o odnawialnych źródłach energii to ona ma promować tę energetykę, a ona miała powstrzymać rozwój tej energetyki natomiast promować tylko niektóre i segmenty, jeżeli coś mnie nie jest jasne ze strony celu i w idealnej konstrukcji logicznej to jest bardzo trudno o tym, mówić w związku z tym tak naprawdę trzeba byłoby tę ustawę podzielić na bloki jeśli chodzi o adresatów i na pewno adresatem najważniejszym tej ustawy stały się podobnie ponownie tradycyjne koncerny energetyczne i Grochowski systemu regula regulującego pracę odnawialnych źródeł energii dotyczy dużych źródeł dotyczy źródeł, które są w rękach koncernów energetycznych w szczególności dotyczy to od współspalania biomasy duże elektrownie na biomasę i dość dużych elektrowni wodnych natomiast geny pozostały segment można było podzielić się na na 3 grupy pierwszy to są niezależni producenci energii, ale tacy profesjonalni i 3 zagraniczne grupy energetyczne i grupy kapitałowe one głównie działały przy energetyce wiatrowej modne ta ustawa razem z tzw. ustawą anty wiatrak ową właściwie ten sektor o wyłącza pozostały jeszcze 2 pozostałe to sektor prosument ski założył w jakimś czasie wziął pan tego czasownika czasownika wyłącza ZST Toruń elka jedno, dlatego że w 3 przy tych przepisach, jeżeli to obydwie ustawy działają jednocześnie to w zasadzie trudno mówić o nowych inwestycjach, bo ustawa miała wspierać nowe inwestycje tu tak te elektrownie wiatrowe farmy wiatrowe, które są one będą pracować, ale co najwyżej w zmienią właściciela, jeżeli będą za niskie przychody ma to to będą w upadłości będzie przejmowanie, ale te elektrownie wiatrowe na chwale ojczyzny będą pracować jeszcze przez lata natomiast pozostał nie ten segment najmniejszych, gdzie mówimy o tym, prosumenci Kowalskiemu Wiśniewskiemu gospodarstwie domowym i mówimy o tzw. energetyce przemysłowej albo o tzw. auto producentach, czyli to jesteś taki prosument, który też produkuje konsumuje z tym, że konsumuje więcej nas z tym może produkować więcej i w tym segmencie w zasadzie tam, gdzie było wszystko jasne tam, gdzie prosumenci osoby fizyczne gospodarstwa domowe wiedziały, o co chodzi, bo miały taryfy gwarantowane, czyli wisiały przez jaki okres ile dostaną tak za energię to ten segment został kompletnie wywrócony do góry nogami i zamiast taryf gwarantowanych jest Opus, którego dno żaden zwykły obywatel nie zrozumie na czym to polega i to jestem nie doprecyzowanie zresztą element tej tej ustawy natomiast ze starej wersji ustawy o pozostałą wsparcie dla tzw. auto producentów biznesowych dla energetyki przemysłowej w i ono jest proste, a ono polega na tym, że przedsiębiorstwo, które w tej chwili przedsiębiorstwa małe średnie Natalię tata znany chce to odbiorca indywidualny materialnie ich tam są taryfy celnej, gdzie tam jest dość wysokie są ceny energii, a oni mogą po zbudowaniu takiej instalacji prosument dzieje, a konsumować zużywać energię na potrzeby własne i mogą sprzedawać nadwyżki do sieci po cenie hurtowej po 100 % tej ceny hurtowej z poprzedniego kwartału i to jest wprost w związku z tym, jeżeli mielibyśmy teraz popatrzeć jak ta ustawa działa w kto tak naprawdę to obniża szanse na rozwój energetyki prosumenckiej Obywatelskiej właściwie utrudnia działanie w niezależnym producentom energii w takiej formie jak jakiś farmy wiatrowe natomiast daje silne wsparcie dla koncernów energetycznych państwowych w zakresie współspalania biomasy z węglem dużych elektrowni na biomasę i dość dużych elektrowni wodnych i okazało się, że właśnie daje możliwości znam stworzenia modelu biznesowego dla przedsiębiorstw dla małych średnich przedsiębiorstw, które płacą najwięcej za energię elektryczną to bardzo ciekawe, kto myśli pan, że scenariusz będzie taki, że to po dzisiejszym programie jeśli słuchają nas naciąga bankowcy od razu pomyślała no to uruchomimy jakieś linie kredytowe dla takich przedsiębiorstw mogłoby w ten sposób produkować energię elektryczną tylko czy pan sądzi, że to jest kwestia czy czyn czy tego typu instalacji się rozwinął produkujące energię tylko, dlatego że można sprzedawać prąd do sieci tak jak pan powiedział po cenie hurtowej czytamy w tym co jest warunkiem czy czytał ustawa jest wystarczy czy jest jeszcze taki, jaki warunek ten wyczyn wyobrażam sobie, że coś, o czym potrzebuje takiej energii to przy okazji mógłby ją sprzedawać Boniewo grożąc, że w naszym kraju nagle ktoś będzie tworzył takie przedsiębiorstwa, które będą się zajmowali nie wiem promocję zdrowych postaw, a w międzyczasie głosy produkowały energię w szachy na taki to to jest coś o sobie to wyobrazić, bo technologia stała się dostępna, ale pan ma rację, bo w tym wszystkim nie chodzi o to, żeby firmy produkcyjne usługowe nastawiały się na produkcję energii sprzedawca energii do sieci natomiast one mają bardzo duże zapotrzebowanie na energię my z chronimy przedsiębiorstwa energochłonne duże, które zużywają olbrzymie ilości powyżej 300 megawatogodzinę Energi w ciągu roku i one są w stanie wynegocjować bardzo niską cenę energii nie mają jeszcze ulgi w akcyzie i ulgi w pewnych opłatach, czyli dbamy o tych wielkich boimy się podnieść Kowalskiemu ceny, bo on się zdenerwuje i to już jest kwestia polityczna natomiast system sektor energetyczny nauczył się, aby wrzucać koszty w małe średnie przedsiębiorstwa i trudno to sobie wyobrazić, ale polskie przedsiębiorstwa małe średnie płacą więcej za energię niż niemieckie firmy im to jest największa zachęta do budowy tych instalacji, ale jej dochodzą nowe czynniki, dlatego że ta ustawa wprowadziła dodatkowe opłaty dodatkowe koszty, które bardzo silnie uderzą w te przedsiębiorstwa jest to tzw. opłata przejściowa opłata z tytułu dofinansowania byłych i inwestycji w elektrowniach węglowych i one Kowalskiemu dolicza się do rachunków taki sposób ryczałtowy w granicach 100 zł w ciągu roku w natomiast sama opłata przełożona dla przedsiębiorstw zależy od mocy zamówionej i oni mogą już tylko z tego tytułu niż zamawiać wypłacić znacznie więcej od stycznia przyszłego lata będą mniej zamawiać będą chcieli więcej rowerowe zawody będą chcieli więcej sami też zmieniła się polityka, bo jeszcze pani premier Kopacz dbała o to, żeby ceny energii nie rosły i po powrocie ze szczytu klimatycznego w 2014 roku wyraźnie zapowiedziała, że szczyt szczytem handel emisjami handel emisjami, ale ceny energii nie wzrosną natomiast obecnie rząd postawił na energetykę, ale postawił w taki sposób, że generuje koszty również rynek mocy, które pomysły budowy kaskady dolnej Wisły wielkie inwestycje węglowe i wielkie inwestycje sieciowe, które kosztująca nas więcej, a w dodatku w klimat, który powoduje, że te sieci szeroko i narastają Coffee w związku z tym bowiem tak tania energia już była bezpieczeństwo energetyczne rozumiane tak jak teraz rząd to rozumie kosztuje i prawdopodobnie znowu te koszty będą wkładane małe średnie przedsiębiorstwa i teraz, jeżeli ona produkują eksportują i jeżeli mają jeszcze możliwość sprzedaży nadwyżek w takim razie domaga się biznes dziś jeżdżą w bardzo panu dziękuję za dzisiejszą wizytę dzisiejszą rozmowę pan Grzegorz Wiśniewski Instytut energetyki odnawialnej, bo nasz gust dziękuję bardzo bardzo dziękuję 18357 informacje Radia TOK FM w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA