REKLAMA

Przyroda do ścięcia, czyli zmiany w ustawie o ochronie przyrody. Mówią Zbigniew Chachulski i Mirosława Pawłowska-Nowak

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2016-07-16 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Ewa Podolska audycja zapowiadana wcześniej, a mianowicie będziemy rozmawiać po raz któryś już w tym programie o drzewach, ale w tej chwili naprawdę należałoby pozostawić czerwonej wytnij wykrzykniki, zważywszy to co szykuje Ministerstwo Środowiska kwestii ochrony drzew stoją obecnie są pani Mirosława Pawłowska Nowak członek polskiego Towarzystwa chirurgów drzew także pracownik wydziału ochrony środowiska w dzień dobry pani kino, owszem w oraz Rozwiń » panel Zbigniew Chachulski przewodniczący komisji ochrony środowiska federacji stowarzyszeń naukowo-technicznych, a Besta chirurg ze także reprezentuje pan polskie Towarzystwo chirurgów drzew dzień dobry dzień dobry w pojawił się w ostatnich dniach doniesienia, że tak naprawdę praktycznie kończy się ustawowa ochrona drzew w Polsce, a mianowicie to samorządy będą decydowały w o wszystkim zaczynamy naszą rozmowę na West niestety mimo że prawie 2 lata trwały prace nad przygotowaniem nowej ustawy w zasadzie rozpoczęły się w 2014 roku dużego nadzieję, że wreszcie zostaną uregulowane pewne rzeczy, które były niedopowiedziane nie do końca do do powiedziano nam pracował sztab ludzi, bo myśli Jateż również był zaangażowany z ramienia stowarzyszenia o wiele uwag wiele przemyśleń na jej tak jak wiemy nie może miała się ona pojawi się odpór od początku 2016 roku pojawiło się przeważą piętnastego roku pojawiła się dopiero od sierpnia 2016 piętnastego roku, a ostrze miało być tak no niestety ta ustawa nie działa, dlatego że nie zostały do tej ustawy dołączone do rozporządzenia wykonawcze należy w jaki sposób to funkcjonuje jakiś ma charakter w dalszym ciągu chronimy drzewa no nie dopuszczamy do tego, żeby masowo usuwać szczególnie właśnie jeśli chodzi o tak sytuacja, kiedy przechodzą silny wiatr wtedy nagle wszyscy chcą usuwać drzewa, a szczególnie usuwać drzewa z prywatnych posesji czy potrzeba czy nie każdy na wszelki wypadek chce usunąć no i to w jaki sposób dzięki urzędów Random dzięki funkcjonowaniu tej ustawy można powstrzymać te wszystkie zakusy na zasadzie wylania dziecka z kąpielą no i to funkcjonowało natomiast dowiedzieliśmy się na początku tego tygodnia, że została przygotowana nowa wersja goście z modyfikowanej tej ustawy, czyli otwory i noc zdobędzie nowelizację zakwestionowali zawsze będzie tak moja oczywiście szok natrysk nie do przyjęcia dla nas uważam, że w zasadzie jest zaprzeczeniem wszystkiego co jest możliwe, bo w państwa w momencie, kiedy ustawę oddaje się do realizacji ustawy realizacja wycinki do ich dyspozycji urzędów, ale też dołączyli do samorządów to w zasadzie zachodzi obawa, że MPO będzie wolna Amerykanka, ale zaraz też powiedzieć w tej chwili samorząd samorząd ma wyrazić ma wydać zezwolenie na wycięcie drzewa czy da się skończy noc kończy się na bok nasze skończy się ono teoretycznie tak jak mówią punkt ustawy tom nie skończy, dlatego że pies musi być podjęta uchwała rady gminy, która decyduje czy wyrażamy zgody czy wyraz za każdym razem będzie decyzja na wycięcie drze w czy jest to załatwione na zasadzie kto chce zdążyć na Jasną tutaj oddam głos koleżance, która jeszcze bardziej się pogłębiła patrzeć z punktu widzenia samorządowca proponowane przepisy uchylają zapisy ustawy, który w wedle, których obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drze w był obligatoryjny od tego obowiązku istniało oczywiście ustawowy ustawowe zwolnienia w przypadku z udzielenia zezwolenia były naliczane opłaty, choć też niekoniecznie, bo też był był szereg zwolnień natomiast w tej chwili nowelizacja ustawy wszystkie te przepisy znosi i oddaje gminom gminom, które jak wiadomo, na który w Polsce jest nawet nie wiemy ile jestem bardzo duża kłóci się w są różnej wielkości mają różną liczbę mieszkańców mają przeróżne swoje interesy i oddaje gminom prawo do ich uchwalenia uchwały, wedle której będzie można chronić drzewa bądź taka uchwała w ogóle nigdy nie powstanie w przypadku dużych miast można się spodziewać że, że te uchwały zostaną podjęte, choć też trochę dziwna wydaje się sytuacja, że w każdym mieście Polski nagle będziemy mieli inne przepisy w tym zakresie inne inne zwolnienia z uzyskania zezwolenia na inne zwolnienia z opłat i będzie taka wolnoamerykanka mówimy w przypadku gmin małych można podejrzewać ceni w sobie nie będzie zadawał tego trudu, żeby z, żeby takie uchwały podejmować, dlatego że no w jednak udzielanie udzielanie zezwoleń powoduje, że ktoś musi stać się tym zajmować to są jakieś koszty w związku z tym okaże się, że koszt udzielania pozwoleń bądź ścigania osób, które wycinają drzewa bez zezwolenia będzie większy niż ewentualne wpływy z tytułu opłaty za wycinkę drzew albo kary albo kar, a jak dobrze, jeżeli gmina podejmie taką uchwałę, że u niej na jej terenie czy Bell trzeba będzie uzyskać zezwolenie na wycinkę drzewa to także co się dzieje w kwestii, ale ten, gdzie jest jakaś różnica jak te reguluje obecnie na ustawa, a to co ma się zmienić w kwestii kar za nielegalne usunięcie drzewa na to wszystko zależy tutaj tę nowelizację ustawy daje gminą Pruszcz celną walk, a dokładnie dość szeroką wolność tym zakresie w jak to prowadzi zresztą w ogóle postępowania w sprawach karnych są bardzo trudna ani inną Niewiem Niewiem jak gminy jak rady gmin do tego do tego podejdą, ale spodziewam się, że to może się okazać, że to jest właśnie, że ściganie tego typu WK zdarzenie z nieopłacalna po prostu z punktu widzenia czy na pewno, jeżeli w tej chwili przewodził deweloper i powiatu buduje osiedle prawda i tutaj jest taki ni to park to co coś wyrosło jak chce może dowiedzieć to ten deweloper, jeżeli uzyskiwał zgodę to on równocześnie musiał wnieść opłaty, a usunięcie drzew krzewów tak to znaczy on musiał wnieść opłatę, chyba że naliczona opłata była na zawieszone, ale on miał obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych jak w celu dokonania nasadzenia przeżył 3 lata to ta opłata mogła być umorzone zresztą te przepisy dotyczące nasadzeń zastępczych właśnie w tej mu jeszcze ciągle obowiązującej nowelizacji ustawy zostały bardzo doprecyzowane i jedno była szansa, że jakoś to wreszcie będzie dobrze funkcjonować, a czy ty pytała pani co będzie wtedy, kiedy ów gmina będzie chciała realizować, ale oczywiście będzie mogła skorzystać z tych przepisów, bo wtedy i tak musi od początku podjąć uchwałę czyli gdyby regulamin działania w jaki sposób mówił uchwała no i że to one rzeczywiście gminy, które są dalej mają chcą chronić zieleń mówiłem o tym, koleżanka powiedziała banki większe miasta na pewno tam, gdzie jest jednak duży czynnik społeczny duża potrzeba prawda ochrony zieleni to ono prawdopodobnie skorzystają dotychczasowej ustawy ta, która funkcjonowała, bo to jest kwestia tylko przepisanie jej na grunt prawda gminy natomiast w innym przypadku metod to jest moda podziwu to wolnoamerykanka, czyli gmina może, ale nie mógł on jednak będzie wynikało tak wynika z ustawy o miesiąc w ręku taki raport, który pokazywał, że za większość podań o zezwolenie na wycinkę drze w jest pozytywna w gminach teraz zaś co znaczy to w no niestety tak tak wiele takie podejście w pewnych organizacji ekologicznych salony przeanalizował wielu dziennikarzy właśnie odchodzi żona nic nie analizują one po prostu występują o dostęp do informacji publicznej p t. ile drze w wycięto im niższe niż zastanawiać, jakie drzewa zostały wycięte czy może to niebyły przypadkiem klony jesionolistne obwodach pni 2030 cm klony jesionolistne dla każdej osoby któryś już trochę tym interesująco wie, kto wie, że to jest gatunek obcy bardzo inwazyjny i tak naprawdę to powinien być wręcz eliminowane z naszego środowiska i w ich przepraszam i właśnie w tych w tych pozyskanych danych nie było żadnego rozróżnienia czy chodzi o dąb szypułkowy o obwodzie pnia powyżej 100 cm czy chodzi o właśnie topole kanadyjską teraz może być duża, ale z kolei wieczorem krótko wiecznym niebezpiecznym o kruchym drewnie i w zasadzie też powinna być usuwana dlatego ja bym do tych danych pochodziła podchodziły z ogromną ostrożnością i zapewniam, że każdy wniosek jest bardzo wnikliwie analizowane szczególnie, jeżeli on dotyczy właśnie podawanego zagrożenia bezpieczeństwa jeśli chodzi o działki prywatne co my wnioskodawcy mają przeróżne pomysły zderzały się wnioski, że takie, gdzie motywacją wycinki drzewa, bo to może zrzuca liście na śmieci i oczywiście w takich wypadkach zezwolenia nie były udzielane i jak do tej pory były to sprawy pojedynczy no bo po prostu już ludzie wiedzą, że w takim wypadku zezwolenie uzyskają natomiast, jeżeli ten ustawowy obowiązek zostanie zniesiony należy przypuszczać, że sami sobie takie czy rozumiesz czy powycinane, ale z tych badań miał na uwadze te wszystkie gminy w Warszawie rzeczywistych dużych miastach faktycznie, że to wszystko jest przestrzegane natomiast faktycznie coś się spotkałem wielokrotnie sytuacjami, że w momencie, kiedy jest wystąpienie o wycięcie drzew gdzieś tam jakiś niewielki gminie to w zasadzie jest to dawane na zasadzie po występuje proszę bardzo byśmy się kończyć bez żadnych analiz i wychowywania śnieg kiedyś pracownik wydziału ochrony środowiska w gorzowie pani te same siebie cudownie wycinamy co pojawia się człowiek Ion wnoszę o to jak my pojedziemy za ścieki powódź znajdzie tu o 0 kot i tak w 2 w tygodniach sytuacja zrobiła Wisłoka lansował, gdyż w Rzymie celowo nie uważasz, że następnym tematem to sprawa w głowie drze w co prawda, że ustawa nowa w tej firmie dopuszczając nas w dalszym ciągu w miastach wioskach chętnie oraz w Zalesiu Guardia dali się niższy wtedy, kiedy idzie pani na przykładzie armia w 2 przypadkach oczywiście zareagowałam poszedłem do wójta pytam się, dlaczego wycięto g Lehmanna mu przydzielone role są tak tylko wolną niestety na AZS problem straż nie ma siły na takich, które by za każdym razem po prostu wnosiły te z prawej ciągnęły do poniesienia konsekwencji tak dalej po prostu za mało jest rozbity w tym, kto obchodzi co zechcą się bawić papierkową bywa bardzo często bardziej lobby właściwej dbałości o Sebesta rozmawiamy w tej chwili o propozycjach zmian w o propozycje nowelizacji ustawy o ochronie przyrody w tej kwestii, które dotyczyć ona będzie o ochronę drze w powiedzieliśmy to, że propozycja jest taka, a w takie są zapisy wprowadzone, że w tej chwili gmina będzie mogła podjąć uchwałę, która mówi o tym, że trzeba mieć zgodę na wycięcie drzewa lub, jeżeli takiej uchwały nie podejmie to w sposób naturalny można będzie wycinać drzewa bez zezwolenia tutaj dałam przykład wcześniej tego dewelopera, który chce coś budować Otóż domaga się zastanawiać komu to służy prawda być może służy naciskom lobby inwestorów, ponieważ chcę państwu przytoczyć kilka liczb wysokość wpływów z tytułu opłat pobieranych za usunięcie drze w krzewów oraz kar administracyjnych w zakresie ochrony zadrzewień i te zdjęty ze strony rządowego centrum w legislacji teraz niedawno 10 lipca w roku 2010 wysokość opłat wynosiła ponad 168  000 000 EUR 2014, a ona też się też wahała zmniejszyła się, ale w roku 2014, bo tak, aby takie dane są podane 173  000 000 no, więc stąd niemałe prawda liczby i rzeczywiście, jeżeli ci, którzy od, których zależy na tym terenie trzeba w tym momencie przeszkadzają w procesach inwestycyjnych netto jest to w ich kierunku podarunek Ajaksu tłumaczy jak to tłumaczy te zmiany ministerstwo, mimo że ministerstwo tłumaczy zmiany dość kuriozalnie m. in . tym, że w obecnie obowiązująca ustawa nie bierze pod uwagę specyfiki poszczególnych gmin stopnia zadrzewienia zamożność mieszkańców innych takich rzeczy co jest oczywistą nieprawdą, dlatego że w ustawie z są możliwości indywidualnego z indywidualnego działania przy wydawaniu pozwany po pierwsze do wydawania pozwoleń automatyczne roboty jest no właśnie właśnie o to chodzi oczywiście to znaczy po pierwsze, zezwolenie na wycinkę drzew jest decyzją uznaniową w związku z tym od właśnie organu zależnych co uzna nas rano i zasadny powód usunięcia drzewa w przypadku w przypadku inwestycji są oczywiście naliczane opłaty za wycinkę drze w natomiast, jeżeli weszłoby w życie rozporządzenia do znowelizowanej ustawy to po pierwsze, będą znacznie niższe niż były do tej pory po drugie, gmina może zawiesić opłatę naliczoną za wycinkę drze w w zamian za wykonanie nasadzeń zamiennych i też dość szczegółowo morze może określić zakres sposób wykonania tych nasadzeń, jeżeli wszystko będzie zrobione prawidłowo i krzewy przeżyją 3 lata może taką opłatę umorzyć, więc ja osobiście czy też jej w obecnie obowiązujących przepisach nie widzę tego żeby, żeby gminy miały związane ręce przy wydawaniu tych pozwoleń teraz Wałęsa FOT prawodawca usiłuje trudniej udowodnić pokazać się w propozycji po propozycji, że w innych krajach, gdzie jest także n p . w Niemczech proszę was, a tempo matem, mówi że się w wydaniu wydaje lepiej o zezwolenia drzewa powyżej 10 cm nie dotyczy drzew takich jak dęby drzewa owocowe i t d. u państwa, dlaczego nie przytoczono przykład kolonii jest zupełnie inaczej układ osobiście zdam z prawej taborze państwa nie ma i oczywiście nie obowiązuje konieczność wydawania syna drzewa iglaste natomiast wszystkich braster wszystkie liściaste liściaste przepraszam niestety na nie decyzja jest konieczna i właśnie powyższe w centymetr, czyli jak widać to prawo jest różnie interpretowane i tu wydano przykłady niestety wygodne wywieziono nas tak wygodne dla udokumentowania potrzeby zrobienia takiej zmiany w naszym prawodawstwie i to i to i to jest to trochę boli poza tym proszę was naprawdę my boimy się jednak, że się kiedyś jako przyrodnicy wcale, że gminy te wszystkie małe tak jak koleżanka powiedziała całkowicie, że nie będą raczej nie podejmą tematu stworzenia regulaminu czuł sposobu ochrony drze w na terenie swojej gminy na ich zacznie się tak mówiąc brzydko rzeź niewiniątek, czyli wszyscy zaczną wycinać drzewa w pewnym momencie będziemy mieli wioski w miejscowości małe pozbawione całkowicie drzew czy zmienia się ustawodawstwo dotyczące drzew przy drogach publicznych czy nie wpadną tam się też jest tam, gdzie już znaczy tylko te przepisy, które obowiązywały do tej pory obowiązywały również w odniesieniu do żubrów do dróg i w ich zniszczenie i zniszczenie tego ustawowego obowiązku dokładnie w takiej samej mierze dotyczy dróg w dodatku obecnie obowiązującej ustawie wycinka drze w przy drogach publicznych wymagała uzgodnienia zezwolenia z regionalną dyrekcją ochrony środowiska natomiast w tej chwili ten wymóg też zostaje zniesiony no i właśnie na 1 gmina ustali mu ustalić jak i zasady wycinania właśnie chociażby tych drzew przydrożnych inne nie ustalił w ogóle jej w lesie i ich drogi obsadzone w tej chwili aleją, bo za chwilę będą wyglądały jak poszatkowane bolą, bo do granicy gminy mamy tak od granicy gminy mamy co innego, więc nie mnie bardzo wiem, dlaczego o tego typu decyzje mają być, by podejmowane na poziomie gminy gmina jest małą jednostką żeby, żebyśmy wszyscy czuli, że właśnie to nasze wspólne dobro, jakim są drzewa jest odpowiednio chronione, tym bardziej że nawet gdy w tym przepisie, który przytaczam Proust ustawodawca w przykładzie po ziemi na terenie Niemczech wszystkie aleje są prawem chronione wszystkie nasadzenia, ale już wyraźnie mówi się, a u nas pominięto to zupełnie w tej nowej nowelizacji i w zasadzie tak jak koleżanka powiedziała przejdzie to w gestii gminnej będzie na tej zasadzie przy polu rosną drzewa znajomy doznała go wyciąć, dlatego że przeszkadzały też tak delikatnie powiedziała gminę za małą jednostką pod metek z ja powiem wprost on po prostu w naszym społeczeństwie świadomość ludzi jest taka, że drzewo jest postrzegane jako przeszkadzający przedmiot i drzewo nie ma swojej wartości bo, gdybyśmy żyli w kraju, gdyby te drzewa ma swoją wartość to naprawdę prawda wtedy można, by powiedzieć to ludzie, których zależy na tych z debat będą się starali, żeby ci włodarze tych gminach najlepsi z najlepszych w kraju dekadę wybrani prawda przez tych, którzy na nich głosowali będą dbali o nas wspólne dobro, a istnienie drze w będą spostrzegać w ten sposób i pewnie dokładnie doszło dokładnie tak jest i odnosząc się do doświadczeń innych krajów szczególnie zachodnich zachodniej Europy należy mieć silną wolę z taką daniną krajową specyfikę, jeżeli chodzi o edukacji no powiedzmy ekologiczną wnętrz naszego społeczeństwa to mamy jeszcze bardzo duża do zrobienia, jeżeli ten poziom świadomości będzie wyższy to być może to obecnie ustawa o przepisy obecnej ustawy mogłoby się w jakim zakresie z zmieniamy póki co będzie to oznaczało tak jak kolega wspomniał raczej rzeszy drze w proszę państwa, gdyby świat prawdopodobnie zrobi kilka audycji na ten temat i już rozmawialiśmy wstępnie z Ministerstwem Środowiska no bo chcielibyśmy usłyszeć argumenty drugiej strony, a nie tylko odnosić się do nich na zasadzie żyje przytaczamy prawda gram tu nagle adwokata diabła na naradzie usłyszeliśmy, tyle że albo będę sama w programie albo będzie polityk lub przedstawiciel samorządu na to panie z przedstawicielem samorządu myślę, że jednak uda nam się, by przyszedł ktoś jest Ministerstwo Środowiska, by bronić Lechii propozycji jak te liczby, bo tego nie powiedziałam wyraźnie przytoczyła zapalnym Mariuszem krynickim, który jest insp, którzy ich jest inspektorem ds. leśnictwa ochrony środowiska urzędu miasta gminy Lądek Zdrój i jego tekst czy minister środowiska umywa ręce niepolskie przyrody, który dokonuje analizy tych propozycji znajdzie się w najnowszym numerze miesięcznika aura przełom w Lipce tam i sierpnia tak mówię to jest pierwsza audycja, ponieważ dno kilka dni temu dowiedzieliśmy się od tych propozycjach sztabu trzymany w tajemnicy rozmiar w poniedziałek na myśl odchodzi natomiast jeszcze jest zakażona jest taka propozycja się jesteśmy w gronie się spotkali, że gorzej, że rzeczywiście jest problem z egzekwowaniem opłat to, jeżeli gminy już mogą mieć jakiś wpły w na swoim terenie na prawda regulowanie pozostawić może tę ustawę, a tylko dać gminom widełki co do procentowego egzekwowania naliczanych opłat może coś takiego zrobić też właściwie 1 ze sposób, że przykładowo ustawa, mówi że do 50 % gmina może zezwolić na redukcje opłaty prawda o taką kwotę może zmniejszyć z uczynić jakiś tam ich dom to to na pewno dużym stopniu pomogło nawet inwestorom tym biedniejszym lub wchodzą na teren, ale uważam, że nie powinno się zwolnić całkowicie z opłaty oni powinni również wnieść prawda jakieś pieniądze, bo w ochronie środowiska ochrony krajobrazu, którzy zniszczą, bo jeżeli następuje z likwidacją drze w automatycznie Koniczynek część naszej szaty roślinnej czy szczęście Ecology tej najtrudniejszej zasadzie opłaty, który miał być wnoszone to one były swego rodzaju rekonwalescent rekompensatą za zniszczone prawda środowisko także dłużej może takie rozwiązanie byłoby rozwiązaniem bardziej logicznym, a nie od razu wylewanie dziecka z kąpielą dawanie ręki zupełnie wolny i w zasadzie nie wiemy, jakie będą tego dalsze losy uszyto pójdzie na radę gminy w danej znacie państwo on osoby lub w grupę Love instytucje organizacje, które no gdzież tam zajmują się w szeroko pojęta prawda ochroną krajobrazu ze studni, by te propozycje były konsultowane z minimalną w hałasie jeśli chodzi o rozmowę z naszej płyty w środku studio na trzeciej rzeszy były w ministerstwie zniknie nawet nie zwrócono się ogląda pan Drezna do środowisk my nie zna nie znają realia nie było dla nich jakąś wielką wannę przeszły jako, by było to od razu załatwiane w departamencie prawnym i poszła jako propozycja do do jednostek przede wszystkim poszło od generalnej Dyrekcji ochrony środowiska no i oczywiście na stronę ministerstwa zimową noc na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji tak nie na tyle na bazarze odpowiedzialna za przygotowanie go na gaz do przyrody, a samo procedowanie tych zmian jest efektem lobbingu, ale znalazła się taka zmiana w etatach tak jest formowanie natomiast nie jest wiadomo z opublikowanych dokumentów, która grupa lobbingowa woła no ale możemy się domyślne lobbingowa leci w, którzy ponoszą dodatkowe koszty prowadzenia inwestycji w postaci opłat bądź wykonywania tych nowych nasadzeń drze w krzewów prawda mógł się też toczy się sprawa pod kątem szarych ludzi, którzy są wycinać i choć utrzymanych, która w dokładnie do radnych tutaj tak wolno w przecież osoby latem prywatny wycierając, wycinając drzewa nawet w związku z inwestycją w co nam na szkodę budowa domu z dniem nie ponoszą opłat nie ponosiły ich od wielu wielu latach natomiast zdarza się ona jest stosunkowo często takie kolega wspomniał szczególnie po dużych wichurach nagle wszyscy dochodzą do wniosku drzewo rośnie na nawet niekoniecznie bardzo blisko domu na ile rocznie na mojej posesji ona na pewno mi zagraża nie zniknie jest w stanie podać w jaki sposób bardzo konkretnie w drzewo zagraża no ale tak w ogóle, bo może, nawet jeżeli wypadek nowomowy Wawel regularnej, więc dalej jest tutaj też jest wysoce wysoce prawdopodobne właśnie lobbing z tych stron proszę państwa to jest pierwsza audycja, w której rozmawiamy o w tym co Ministerstwo Środowiska proponuje kwestii zmiany przepisów dotyczących ochrony drze w w naszym kraju jak mówię zrobimy wszystko, by w dni jednak w tym studia znalazły się osoby reprezentujące ministerstwo w środowiska, a na trzecią tej naszej rozmowy zapraszam do spółki informacji o rozmawiamy o ochronie drze w w kontekście tego, że pojawił się projekt zmian w, czyli projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody w kilku tam kwestia dalekiej i zajmujemy się sprawą drze w stadiony, a obecnie pani Mirosława Pawłowska członek polskiego Towarzystwa chirurgów drzew pracownik wydziału ochrony środowiska Rapa Zbigniew Chachulski im prezes polskiego Towarzystwa niż przewodniczący w 2 zamyśla się prezes Towarzystwa Wyrzyska wylicza prezes i przewodniczący komisji ochrony w Stali jest ochrona środowiska federacji stowarzyszeń naukowo-technicznych chirurg drze w, ale bywało wielokrotnie nasze studia rozmawialiśmy wtedy o mankamentach ja pamiętam ile latem doznali od mankamentów ustawy obowiązującej i była mowa odwieziono tam wpadła do 1 i nowelizacja wpadła do 1 działki w tym też poruszać się bardzo wolno i w związku z tym ciągle nie może się doczekać nowelizacji ta nowelizacja nastąpiła prawda weszła w życie w ubiegłą środę sierpnia 2015 roku to coś co doszło do opinii publicznej to co zostały zmniejszone kary prawda za nielegalne wycięcie drze w zostało w jakiejś mierze zmienić zostały zmienione problem czy satysfakcjonująca kwestia przycinania drze w czy dobrze wie jak takie zmiany są bardzo ważne w kanale niezależnie od tego właśnie razem wchodząc temat panie redaktorze, mimo że nowa ustawa zabrania w tej chwili odławiania w po mimo to wszyscy mimo w dalszym ciągu jadąc przez Polskę widzimy masowo odławiane drzewa czy nadal to sam się dzieje co miało miejsce nie wiem czy Szanowni decydenci nie czytają przepisów czy traktują wyjazd korzystam z Galicji tłumaczy odłowione żywot czy to znaczy pozbawione całkowicie Korony zostaje tylko grób syna który, wybijając drobne błędy cóż taka główka, że mam powiedzieć, że pień zostaje 5 maja znają dobrze jak zostaje 5 + 23 kikuty sterczące netto w Polsce ma też na złożenie w tej chwili tak jak ustawa, mówi że bierze pod uwagę nową ustawę po przekroczeniu 50 % masy, którą jest ważny jest zredukowana traktujesz jako drzewo zniszczone należy zostają 2 pasy hity to w 8090 zadymienie ścięcie drzewa przed laty do argumentacji jest taka, że było suche no co trudno potem udowodnić tak nie znaleziono to już jest, że założono, że pokrywa pas drogowy w Krynicy morskiej 2 byłem 2 lata temu na monitor wały, żeby nie wysiadłem z trafianiem prawda prosiłem rozmawiam z konserwatorem zabytków, bo to jest część jest zgoda zabytków wymazano mówi GL rozmawiam z człowiekiem kompetentnym w wojewódzkim Kozioł kłóci się do konserwatora zabytków w Gdańsku wydział wychowania nie ma żadnego wpływu napisałem pismo, że proszenie o wyławiać byłeś w tym roku dosłownie miesiąc temu w dalszym ciągu w sposób straszliwy niż się drzewa lipy, które rosną w stresie konserwatora zabytków dobra, ale co ludzie jak można ukarać dobrze jak można ukarać tych, którzy co zrobili niech pan powie na czym jeśli chodzi o Rawicz nie można ukarać, bo w świetle obecnej ustawy o głowie nie drzewa równoważnej jest z usług jego zniszczeniem czy zniszczenie nalicza się kary za zniszczenie drzewa, ale co musi się tym zająć burmistrz wójt oczywiście jeśli jego agent Mauro Zarate zabytku nie może wystąpić w takim piśmie z umową mogą mu może czynić społecznikom, kto wystąpi, gdzie w małej miejscowości go nie obchodzi no tak aktywni są tam raptem 203300 osób 500 mieszkańców skonsultuje się to co pomoże obchodzi prawda ileż drzewo wygląda zielone jest główka Juszczaka poszedłem 2 lata temu do przedstawiciela człowieka, który wydaje decyzję Andrzej Panufnik jest, że moją żonę i ekonomia jest wręcz, by widział Korony Litwy, która ma 150 lat czy maszyniści 1 meczu Korona po to, co roku robimy to jest strzyżenia te mniejsze wzięcie go ze sobą mówi dobrze, ale ten przepis, który mówił, że można przycinać drzewa, które już raz były przycięte ETPCz informować można Korony cóż, kiedy był formowany doprowadziło do tego, że raz obłowić nowo zalała Sheffield, bo była nieścisłość przepisów, a Polak został zmieniony, gdyż każdego wnętrza, gdzie właśnie zabroniono prawda była dość euro do wylania się do drzew, które mają powyżej 10 lat ukształtowanie koronek za wyjątkiem tych, które były formowane no i oczywiście tak błoni sformułowanie, że napisane, że wszystkie gminy i mówiłem myśmy oszaleli myślę, że rozbudowali w związku z tym dalej nie to uległo zmianie tak i teraz uległo zmianie zdecydowanie podaną procentową ilość masy Zielonej, którą można żywe usunąć któraś zachoruje pielęgnacja jest do 30 % w można zredukować powyżej 35 jest uszkodzenie, a powyżej 5 zniszczenie w przypadku tak, gdy pan się patrzy na drzewo to pan widzi, że powyżej 50 proc wyjaśnia pani wie, jaka była Korona nie szkodzi nie szkodzi drzewa każdy gatunek ma określoną wielkość sądowych, bo botaniczny kształt forma drzewa widać poza tym po konarach jeżeliby się Vicente są cięcia są duże powyżej 10 cm wiadomo, że nie wycięto drobnych gałęzi tylko wysiądą duże konary, które stanowi jak już odbytych, ale widzi pan tutaj tak, gdy chce ponad jedno aspekt ekologiczny obejrzeli 2 lata wcześniej już do drzewa przycięto co teraz przecięto drugi raz, ale nie przyjdzie co 50 % tego stosunku do tego co było 2 lata wcześniej wycięto z 5 proc w stosunku do tego, o czym to drzewo mogłoby być, ale być argumentacja taka przepraszam, ale 2 lata temu to ono tak już wyglądało to teraz nie jest, więc że, jeżeli Korona była widać stąd Korony widać cięcie widać jak zareagował drzewo prawda w jaki sposób otworzyło w raporcie ma się wegetację naturze po każdym cięciu żywo reaguje prawda jakiś sposób tworzy nowe pędy dyskusji, jeżeli stworzy nowe pędy to widać przerosty po szóstego roku, które powstały, więc jeżeli ktoś czołg prawda i przycięła te młode pędy na czas 1 punktu, że wzrasta 56 błędów swoistego wytnie dwa-trzy prawda, żeby tą Koroną otworzyć drzwi zaś odradzanie cięcie taki, że pani usuwa duży konar widać, więc jestem tu dam głos koleżance była żona nie wie, o co chodzi, ale wiem, ale właśnie w obecnie obowiązujących przepisach jest ten udział procentowy jest odniesiony do Korony drzewa, jaką ono wytworzy wciągu swojego życia na linie Air nie ma tego tłumaczenia zawróciliśmy połowy następnym roku połączy wschód oraz Gilberto 50 za zgodą całość nagrania jak dbamy o ich sprzedaży zostawiliśmy, gdyby tak 3 lata temu zostawiliśmy 2 kikuty no co prawda teraz obcięliśmy z pół wieku talent to nie jest 50 prac tego co było w co było źle natomiast ostatnio spotykam się czymś takim, że w gminach w lesie jest w wierze w wolierze na Mazury w prawda dobro państwa przyjeżdżam i dotyczy to właśnie w straszny sposób niszczono, więc ostatnio w urzędników przychodzę, ale Samsung strzyżone kwiaty pędy, które wyrosły tak w poprzednim roku tylko wśród listonoszy uformowany listu Ewy można, by ewentualnie przyjąć, że są lub dzika znaleźli się w dalszym ciągu wycina wszystkie pędy roślin jest wysiłek w głowę dosłownie, którego wyrazem jest ewidentne zniszczenie drzewa drobniejsze strasznym problemem byłoby jeszcze jakąś plagą jest poprzez wyrwanie drze w przy drogach w imię niby robienia tzw. skrajni daje się zlecenia idzie firma i pod krzesło do 5 m wszystkie Korony drze w, mimo że drzewo rośnie zarobiłem prawda czy w ogóle gałęziami nie przechodzi na drugą stronę rowu zazwyczaj jakieś drobne gałęzie pod krzyż czuje się wszystkie drzewa był jak rozmawiam z generalną dyrekcją pójdzie, żeby ta zabił Staszek w ich skierować, ale to jest oczywiście później już regionalne co robią i wydają dają zlecenia wydają zupełnie potrzebne pieniądze, dlatego że wszelkie potrząsanie korpo przesuwanie koron do góry pozwy są niepotrzebne poza tym przemieszcza się w górę środek oporu Boga chwalić, że fabryka przychodzą huraganie Puzio okaże się, że włamuje się w drzewo działek za ile oczywiście, że w 2 i też jakaś plaga, która jest na cały VAT w Polsce prawie, bo trochę już po kraju i podcinają poczęcia obronność jest obarczenie nimi grzejnik jakiś taki nowy ścięcia wygoni fachowo weszły firmy, które nie mają pojęcia zupełnie wykonują część działań bez żadnych zasad albo już, że nawet nie pomalują rano nie należy maluch jeszcze na białą farbą emulsyj ne tuż obok oba w o nieprawdopodobnej oto jak wygląda, ale dużo słabych latach, gdy zobowiązanie zabezpieczone są preparaty, które mają kolor szary maskujący, który nie wygasa z niższych rangą one nie dość, że drzewa są pod krzesło one jeszcze w dodatku widać białe plamy na całej długości w 45 m wycięto potężne gałęzie konary i te w ogóle naprawdę dla mnie to są wydane pieniądze niepotrzebnych, które powinny być wydane na eksploatację prawda dług na poprawienie nawierzchni, a nie płacenie za podpisywanie umów na rekordowo LG często zadają takie pytanie dobrze zobaczyłem należy do miasta to miasto zrobiło został Jeff odłowione, jeżeli miasto ogłosiło, że wolno to zapraszam do kogoś zwracać kwestii ukarania jak to wygląda procedura, gdyby chcieć tak jak pan mówi o lat mówiąc brzydko trud włożony w Marlicz pojawił się w tej nowej ustawie z jedno bardzo dobrze zrobiona spra w, a mianowicie w tej chwili można ukarać za zniszczenie drzewa wykonawcą, bo dotychczas właściciel kiosku, z czym często tak było, że gmina zlecała, więc dziwić ukazała się z Rawy natomiast teraz jest wykonawczej to jest cenna sprawa, dlatego że w tej chwili wreszcie można być przepraszam zlecamy firmie, która powinna mieć specjalistę i powinien to wykonać w sposób fachowy, którzy jak podczas tak w ogóle to opowieść urywa nie można tego zrobić ja mogę przysiąc 20 proc dobrze, ale obowiązuje w tej chwili jeszcze stara ustawa nie ta ustawa nabrała tak pewny awans na jaw, że jest już tak, ale chciałam jeść tylko powiedzieć, że obowiązki odnośnie zezwoleń na wycinkę drze w i również prowadzenia postępowań karnych w odniesieniu do terenów, które są własnością gminy wykonuje starostw w związku z tym, że powiat powinien prowadzić postępowanie karne w przypadku zniszczenia dobrze to ma zrobić osoba prywatna, która zobaczyła, że drzewa zostały odłowione drzewa rosnące raty nigdy tak konkretnie co nas, a konkretnie napisać napisać 3 pisma bądź nawet w formie mailowej do starosty, że w tym w tym miejscu miał takie miejsce taki taki fakt ewentualnie załączyć zdjęcia po prostu powiadomić jeśli wtedy starostwo powinno podjąć postępowanie w sprawie zniszczenia zniszczenie 3 gwiazd ludzie pracujący w starostwie nie znają się na tym czy 50 % w Gnienie jak zaraz po zalaniach powołany jedność w Warszawie Varsovia to jest problem taki jest jednostka, która się węgiel nie tylko w postępowaniu w przypadku drze w rosną to znaczy to znaczy tak, ale mówi do zaciągnięcia tej chwili jakiś wyższy mniejsze generalnie nie miasto na prawach powiatu z i no w Janik ja szczerze mówiąc nie wiem, jakie służby ma powiat, ale powinien je mieć, bo jest to jego ustawowy obowiązek, że to on, że to starostwo ma wydawać pozwolenia na wycinkę drze w na terenach gminy bądź właśnie prowadzić postępowania karne, ale w miastach wyjazdom co się dzieje tak na krzyż jest miasto na prawach powiatu miasto, jeżeli chcą wyciąć drzewo na swoim terenie zwraca się do innego miasta do gminy innej samorządu innego stamtąd przyjeżdżają 2 panie i tak sobie na krzyż, bo mówią tak miasto nie może sama sobie wydać zgody związku z tym na co ma wydać zgodę wydziału ochrony z innego miasta to znaczy do czasu do czasu wejścia w życie tej ostatniej nowelizacji z sierpnia zeszłego roku rzeczywiście były różne interpretacje Warszawę zadawała pozwolenia sama sobie natomiast w tej chwili jest tak źle nam w miastach naprawach powiatu pozwolenia wydaje marszałek tyle tylko, że właśnie ta zeszłoroczna ustawa wprowadziła ten obowiązek tylko na gruntach będących własnością miasta w, czyli pominęła grunty skarbu państwa, których n p . w Warszawie jest dość dużo i na tych gruntach skarbu państwa, a nadal miasto wydawało samo w sobie, a w tej właśnie proponowanej w proponowanej ustawie to jest chyba jedyna pozytywna rzecz, która tutaj jest jest napisane, że w UE w odniesieniu do starosty na, a potem jestem pon te dotyczące miast naprawach powiatu, że nie tylko grunty będące własnością miasta, ale będący w posiadaniu miasta przede wszystkim Radomski to jak gdyby i to w tym momencie załatwia że, że zawsze, że jednostka nadrzędna wydaje pozwolenia zawsze na narty gruntach gmin nie prywatnie, aby zamoczyć wice sama przez wicemarszałków pewne drzewa co mi posłuży później do audycji w jak wyglądała sposobić już od dłuższego czasu, chociaż jeszcze nie będę tu obozy wymieniała zrobię osobny materiał jednak tam, gdzie starałam się BDM, by nie zostały wycięte, ale przycięte odpowiednio okazało się, że jest możliwe godzenie tego, że zrobi to ta firma co nas wszystko robić źle źle udało się nam zachować dało się udała się nie udało się także grać dalej w Dębowej w bardzo długo walczyła cała długa noc i Indiach i jaka była prawda co miał wszystko tuż pod piłę okazała się jednak taka uroda na danych jak teraz będzie potem wichura, ponieważ z innym miejscu 1 z 2 do zębów został przerwali im się i wieś zalana dowody, że pozytywnie przerwaliśmy, dlatego że miał system korzeniowy zniszczone albo pocięty w 10 pubów też sprawdzić zbadać nieważne jest kwestia 1 z gatunku, który doskonale jest wstanie prawdą jest mniej silne uderzenia wiatru jest jednak drzewo naszych modelach klimatycznych no tak dalej żyli obok niego stoi drugi dom w jakie badania należałoby zrobić, żeby przekonać tych co chcą go na wszelki wypadek wyciąć, że to drzewo jest w porządku sprawdzić stan wnętrza badanie wykonać coś się w środku dzieje, dlatego że zaraz to może mieć dom to on, lecz tak oczywiście są na 1 ośrodek badań mogą je razem z logiem dokonać czegoś ekspertyzy nasza zawiść albo prezes Graf badanie wnętrza prawda ewentualnie zrobić tomografem wyzwań, żeby wznawiać bolesne rozprawić się wewnątrz dzieje, bo zazwyczaj dom, jeżeli już wyłamuje się też wyłamuje w części najsłabszy przytakują ze Zniczem Pruszków, a w środku oczywiście przez most na żywo z tego nie widać no ale ale to może zbadać już teraz są metody na to w zobaczymy będę zdawać relację z państwa do tematu nowelizacji propozycji nowelizacji ustawy o ochronie w środy w kwestii chronienia drze w w Polsce wróciłem mam nadzieję, że będzie tutaj także obecny przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, by przedstawić swoje argumenty, a w tej chwili studia obecni byli dziękuję pani Mirosława Wolska Nowak członek polskiego Towarzystwa chirurgów drze w także pracownik wydziału ochrony środowiska dziękuję bardzo bym oraz walne Zbigniew Chachulski też polskie Towarzystwo chirurgów drzew, a także przewodniczący komisji ochrony środowiska federacji stowarzyszeń naukowo technicznych, a Bolesta dziękuję bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA