REKLAMA

Min. Rolnictwa chce nowego systemu kontroli żywności. Krytykuje: dr Marek Wisła z Krajowej Izby Lekarsko-Weterenaryjnej

Post Factum
Data emisji:
2016-07-18 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum 17 min został do godziny dziewiętnastej słuchamy Radia TOK FM niezgodnie z zapowiedzią łączymy się teraz telefonicznie z panem dr. Markiem Wisłą członkiem krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dobry wieczór w dobry wieczór panie redaktorze na odbiór chłodną państwo wydali takie oświadczenie dostępne na państwa stronach internetowych polscy lekarze weterynarii wyrażają sprzeciwu oburzenie wobec zaprezentowanego przez Ministerstwo Rolnictwa rozwoju wsi projektu Rozwiń » ustawy o Państwowej Inspekcji bezpieczeństwa żywności to jest agenda, która będzie łączyła dotychczasowe różne agendy rządowe czy też instytucje państwowe ma dbać o to, żeby żywność w Polsce byłam bezpieczna dobrej jakości i t d . i t d. poszła po blisko się, dlaczego państwo wyrażają sprzeci w i oburzenie w parlamentach w sieci, dlatego że my występujemy tutaj ich obronie interesów konsumentów polskich polskich rolników ich i polskich eksporterów żywności widzimy duże zagrożenie schudnąć Pierre and przyjęcia takiej szkoły to taka opinia publiczna jak ma dostęp do internetu to raczej widzi zagrożenie w tym, że sól wypadowa była sprzedawana jako żywnościowa, że mieliśmy nie wiem Konina wołowinie aferą antybiotykową i żeby zagrać tak razem te wszystkie problemy z polską żywnością no to chyba muszę pana kosić inaczej opowiedzieć o tym, problemie, bo mam wrażenie, że tak je panienek on jest, że ich szanownych słuchaczy to jest problem strukturalny, dlatego że faktycznie, jeżeli były o kredyty tak jak pan redaktor powiedział chociażby z solą wypadową do pro Lu Marley Johnny były wykonywane jako działanie przestępcze i LPR zwykła ludzka opanowanego hamował dodawania Koniny mięsa wołowego było stwierdzone i rowerkach przez służby weterynaryjne i również opanowaliśmy potrafimy radzić sobie z problemami Wołoch w zasięgu międzynarodowym i są kontrolerzy Inspekcji jakości handlowej mówią o 23 w 2003 artykułów rolno-spożywczych leży w 2014 roku 10 % więcej przetworów mięsnych było złej jakości kwestionowali ja nie wiem czy rzeczywiście idea tej wspólnej służby, o której Ministerstwo Rolnictwa mówi nie jest dla większości słuchaczy słuchaczek czymś co polepszy kontrolę po prostu zamiast kilku agend i 1 oczywiście tylko krajowa rada lekarsko-weterynaryjna uznaje, że trzeba pracować ma do robienia prawidłowego nadzoru w zakresie bezpiecznych odległości jak najbardziej mi, że działania te powinny być prowadzone w wielkim namysłem, dlatego że na hali jest Polski eksport i zdrowie żywność, czyli Polski konsument, jeżeli będziemy podejmować pochopne działania są to co zyskaliśmy eksporcie bardzo łatwo możemy stracić niektóre działania ministerstwa wg pana są pochopne działania, które zmierzają do odtworzenia takiej struktury, która istnieje tylko 5 krajach unijnych na to czasu nam powiedzieć, jakie to kraj, bo może chcielibyśmy takiej struktury i dokładnie tych danych nie mam przed osiągnięciem w tym zakresie jeśli nie przygotowywany do dyskusji natomiast w dużych krajach unijnych i nie odbicie na nabywcę na bezpieczeństwo żywności, ale i od takiego panie doktorze bomba mówi o pochopne działania tymczasem czytamy w ich życia wzięli zasięgnąć języka w Ministerstwie Rolnictwa i okazuje się, że dopiero rozpoczyna się proces konsultacji i w zasadzie dyskusji na temat założeń do tych zmian skoczą nic tu pochopnie wszędzie mamy miesiąc na konsultacje mamy mamy miesiąc, ale już jest przygotowana mapa drogowa wiadomo, że w 2017 roku powstanie koordynator krajowy i dla ustawach ma do 2018 roku o kontrolę ich i wchodzi w życie 2018 roku, chyba że powstanie Gminny koordynator krajowy bardzo dobrze, bo oczywiście tym, że mamy wszelkie 2 lata od sytuacji, że wiersz w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności chaos jako chciałbym tylko podkreślić, że jedynie 25 minut PL mają być połączone w tym oczywiście zakończył i sanitarnej tylko część zajmują się bezpieczeństwo żywności Inspekcja weterynaryjna i zachowań per pani Anna religie odpowiadają za bezpieczeństwo żywności od ogólnie dla, ale to wydaje się, że wbrew nadal nie rozumiem problemu jeśli z 5 w agent powstanie 15 instytucji 1 to teoretycznie rzecz biorąc powinno być szybciej i sprawnie wszystkie ING wykonywał on wysłał aż, dlaczego jest obniżenie standardu w zakresie kształcenia organów państwowych, o ile wcześniej główny lekarz weterynarii muszą mieć 7 lat pracy na stanowisku kierowniczym chce uruchomić specjalizacje, bo teraz główny inspektor bezpieczeństwa żywności, by każdy będzie miał tylko 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym, a wykształcenie może mieć może być np. ogrodnikiem polonistą i nie ma, gdy nie ma od tej pory ja określonego wykształcenia państwo zostali zaproszeni na gwiazdę państwo z po jako jako izba lekarsko-weterynaryjna czujna krajowa izba lekarsko-weterynaryjna kolejny zostali zaproszeni do procesu konsultacyjnego czy jak to co przed chwilą pan powiedział od wymagania wobec kogoś kim, kto ma podjęcie prac na tym stanowisku to kto będzie w państwa postulat, żeby to wypadło z tej ustawy, żeby to zmienić, bo doprawdy nad projektem od tej ustawy nie zostaliśmy zaproszeni są mokrego i konsultacji tak również do konsultacji nie dostaliśmy go pośrednik w trakcie prac nad projektem tej uchwały, ale jeśli możemy przeczytać to właśnie państwo są w rozdzielniku Ministerstwo Rolnictwa rozwoju wsi, że z pralni zostali państwo zaproszenie do konsultacji o układaniu się tej ustawy z ośrodka, bo do trzydziestego trzecie 2 projekt ustawy miał być przekazany do konsultacji w trakcie prac zespołu dotyczącego utworzenia nowej Inspekcji nie dostaliśmy zaproszenie, a to uniemożliwia wniesienie teraz przez państwo tego wniosku, o którym pan mówi przed momentem, żeby kwalifikacje przesądzały o tym czy ktoś obejmuje stanowisko oczywiście nie na około grała w prawa jest zrozumiała, że to będzie 1 z naszych postulatów, ale uważamy, że on wiele gość jest rozszerzenie działań ich imion już Inspekcji weterynaryjnej, bo w derbach od momentu akcesji ich nadzieje odrywa się może pan ja rozumiem wiem o tym, tygodniu muszę panu przerwać, bo słuchacze, którzy mieli też słuchają Radia TOK FM mogą stwierdzić czy w takim razie jeśli Inspekcja sanitarna albo Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie każda z tych słów rozszerzy swoją działalność na większą zakres albo idea tej ustawy jest inna, że goście proszę zauważyć ile spośród wszystkich elementów nadzoru i zakresu działań o 80 % tych, które obejmuje nowa Inspekcja bezpieczeństwa żywności o działania weterynaryjne, czyli mamy tutaj, ale 80 % wykonuje weterynaria i najprostszą rzeczą byłoby przyłączyć działania do istniejącej eksperckiej weterynaryjnej, bo tylko ona o krótszym Państwowej Inspekcji sanitarnej ma struktury powiatowe inspekcje ochrony roślin nasiennictwa nie ma struktur powiatowych Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych również nie ma struktur powiatowych ta nowa wspólna jednocząca wszystkie agendy Państwowa Inspekcja bezpieczeństwa żywności ona nie będzie miał powiatowych struktur będzie miała bardzo ten problem, bo to problem w tym, że najprościej byłoby przyłączyć do ich imion i Inspekcji weterynaryjnej i wychowania i do Anglii Włoch od 2004 roku zajmujemy się nowymi dziedzinami, czyli kontrolą identyfikacji innych zwierząt utylizacją posłami dobro stanem tylko o najemcach i dotąd działaniach, które w ciągu 12 lat były aktu wyłączane i SLD ruch Lwowa, gdzie to było naturalne, bo były takie potrzeby związane z przystosowaniem naszego prawa do prawa unijnego w atakach na przód jeśli chodzi o żywność, którą my eksportujemy walutą, którą importujemy czy to również głowy w zakresie chyba nie żywność jak MON, która jest eksportowana importowana niczym i że wie o żywność pochodzenia zwierzęcego on jest to nasz zakres od zawsze, a jeśli nie ma, a Jeślinie o tym, zakres działalności Inspekcji sanitarnej do tak, ale to ideał stały tak, żeby wszystko zabrać 1 z agendy w 1 państwową inspekcję bezpieczeństwa żywności wtedy będzie łatwiej logistyczny działać we wszystkich tych polach goście sobie wyobrazić teraz, że próbuje się połączyć ze służby mundurowe, czyli policja wojsko np. na dzień i to wszystko po trudnych motorowodnych, jeżeli wyjdziemy od fałszywych przesłanek do tego dojdziemy do fałszywych wniosków po to, ja jak najbardziej dobro konsumenta i dobrą Polki tutaj jest dla nas najważniejsza impreza podać przykład jak dobro konsumenta ucierpi na tym dobro konsumenta ucierpi na tym, że w powiatowym inspektorem bezpieczeństwo żywności może być osoba, która ma wyższe wykształcenie jest członkiem służby cywilnej tłumaczy, ale to nie może to nie na związku ze strukturą złączenie mogę tylko po, ale jej powieść na początku rozmowy to jest ten postulat, który jak rozumiem tak pan obiecał wszystkie znaki będą państwo Kret krytykowali, ale to chodzi o kwalifikacje tak i oczywiście dochodzi przede wszystkim o kwalifikacji ich do tej pory w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego organem państwowym był lekarz weterynarii powiatowy lekarz weterynarii od teraz może być osoba, która kompletnie nie nie ma zawodowego w dobrym, czyli jak uda się mu przebaczyć państwu właśnie o to, żeby to był lekarz weterynarii tak rozumiem państwo się zgodzą na połączenie z Inspekcji sanitarnej stacji radarowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja ochrony roślin nasiennictwa tak dalej tak oto, by to jest 11 postulatów drugi to jest umieszczenie nowej Inspekcji u o wyjątkowej pośrednio bo gdy premierem i jest nasz drugi postulat, a co to znaczy, a co Doda konsumentowi o tak zapytam czy istnieje taka sytuacja, że minister rolnictwa i rozwoju wsi obecnie jest tak jakby się w Inspekcji weterynaryjnej my uznajemy, a takie rozwiązania swą za granicą również, że powinna być to nadal folie ochronne urzędu ochrony konkurencji konsument, czyli umieszczona w agencjach, by administracja rządowa umieszczona bezpośrednio od 1 ligowych była taką ich interesów nie tylko butelkę żywności, a ministrem rolnictwa i na innych nie ma elementami działań spektrometr masowy to jest bardzo ciekawy to, o czym pan mówi czas skończyć naszą rozmowę tylko na końcu przepędził tak prezes powiedział pan przecież takie rozwiązania są za granicą to, za którą granicą zobaczyć n p . w volvo panie redaktorze rozmawiamy tutaj o Polsce linki jawią się pan chciałby, by naciągnąć mnie, a ich wdrażania tak duże, że takie rozwiązania są za zachodnią granicą już słuchacze Pomóż on wart rozważenia Anatol Łoś, że za wschodnią granicą Otóż od we włoszech i Helio, zajmując się na liniach w obrębie ministra zdrowia WHO na chodnikach są takie rozwiązanie jest on to nie jest, bo nie jest jednoznaczny i musi być nowa Inspekcja on był ministrem rolnictwa i rozwoju wsi dziś rozpoczęły się konsultacje te będą trwały miesiąc państwo też biorą udział tych osób w konsultacjach wspaniale, a bardzo dziękuję panu za rozmowę dr Marek Wisła członek krajowej Izby lekarskiej do trenowania dziękuję panie rektorze na słabszą liczymy, że jeszcze wrócimy do kwestii okresu jest niesamowicie ważne przypominam, że się kończy na naszych talerzach w sklepie, gdzie kupujemy, gdzie kupujemy żywność zacznij od 19 zacznie od informacji Radia TOK FM w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA