REKLAMA

Okazjonalni postmoderniści

Kwadrans Filozofa
Data emisji:
2016-07-19 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:46 min.
Udostępnij:

Zdarza się często, że prawicowi politycy, albo katoliccy publicyści, którzy na co dzień pomstują na relatywizm i postmodernizm, sami stają się modelowymi relatywistami. Dlaczego? I jak to możliwe?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ten kwadrans filozofa Tomasz Stawiszyński dzień dobry o post modernistów ach, dzisiaj będzie o okazjonalnych post modernistów ach to on ten kwadrans filozofa elity Niewiem stoi przed tygodniem gościem w programie Moniki Olejnik kropkę nad i była minister edukacji narodowej Anna Zalewska no i to jej wystąpienie obfite trzeba przyznać w pomocy nagłe zwroty akcji odkrywcze interpretacje szybko no zyskało niebywałą popularność na wszystkich możliwych portalach społecznościowych Rozwiń » rzecz jasna jak to często bywa w przypadku użytkowników tych portali poczyna sobie z retorycznym i dokonaniami pani minister w sposób nader brutalny czy ta brutalność jest uzasadniona ta skala tej brutalności i dlaczego czasami nie przybiera owa brutalność formy ekstremalne formy hejtu np. emitowanego skądinąd także przez tych, którzy otwarcie hejtu się brzydzą to jest temat na zupełnie inny felieton dziś jest wszakże pozostańmy przy minister Zalewskiej i przy postawie, którą nie ona być może bezwiednie być może też nie mając żadnej w tej kwestii świadomości w sposób niejako modelowy w programie Moniki Olejnik zaprezentowała ten kwadrans filozofa oto garść cytatów państwo oczywiście na pewno to wystąpienie pamiętają, ale ja pozwolę sobie ten fakt jednak tę garść cytatów przytoczyć one bowiem nas od razu wprowadzają w sedno sprawy napytanie o znaczenie słowa poległy, a następnie na podaną za słownikiem Doroszewskiego definicję tego słowa minister Zalewska odpowiedziała cytują są słowniki, które inaczej definiują koniec cytatu pytana o sprawy Jedwabnego początkowo zaś o najprostszą identyfikację tego zdarzenia te powiedziała minister Zalewska, że Jedwabne to cytat fakt historyczny, w którym doszło do wielu nieporozumień do bardzo wielu tendencyjnych opinii koniec cytatu konstrukcja sama w sobie zagadkowa, ale nie o niuanse gramatyczne tu chodzi o pewien przekaz liczmy dalej na uwagę na prowadzącej program, że w Jedwabnem Polacy morda mordowali Żydów pada diagnoza cytat to jest opinia pani redaktor powtarzana z panem gros sam koniec cytatu, a w dalszej części, kiedy Olejnik z różnych stron próbowała nakłonić minister Zalewską do sformułowania jakakolwiek zrozumiałego stanowiska w tej sprawie w sprawie Jedwabnego mianowicie słyszeliśmy coś takiego cytat sytuacja jest kontrowersyjna i wielu historyków wybitnych profesorów pokazuje obraz zupełnie inne koniec cytatu i drugi cytat jestem zwolenniczką pozostawienia tych opinii Polakom koniec cytatu i cytat trzeci różne były zawiłości historyczne to on ten kwadrans filozofa elity tak się zastanawiam co my tutaj właściwie słyszymy w tych wypowiedziach w tych diagnozach w tych ogólnych konstatacji ach, ne, że opinie są różne, że interpretacja jest wiele, że każdy ma swoją opinię i swoją prawdę to jest pani opinia i pani ma do niej prawo to kolejny cytat, który się w wypowiedziach minister Zalewskiej to jak sił no właśnie co my tutaj słyszymy Otóż słyszymy tutaj w postaci czystej niejako podręcznikowej wręcz definicję, a zarazem praktyczną realizację klasycznego postmodernizmu i relatywizmu w swojej takiej bardzo głośnej książce przy godność ironia Solidarność i 1 z filozofów, którzy ten nurt myślowy zdefiniowali ten nurt myślowy współtworzyli mianowicie ryż ten czas trotyl wprowadza na scenę postać tzw. liberalnej ironista kii reprezentującej zupełnie inny od dotychczasowego stylu i sposób myślenia, porzucając te wszystkie niedające się utrzymać po wielokroć już zdekonspirowany tzw. narrację metafizyczne, czyli opowieści modele z perspektywy, którym się przypisuje cechy racjonalności skończoności domknięta ości, czyli takie po prostu, w których się dociera do jakiejś prawdy jakiż ostatecznej interpretacji Otóż, porzucając to wszystko owa liberalna i niska doskonale rozumie, że żadna prawda nie istnieje, że prawda ujęta w cudzysłowie to 1 z wielu opowieści po prostu, które wytwarzamy, które sobie przekazujemy, ale żadnej prawdy prawdy jedynej żadnej jedynej prawdziwej opowieści nie ma i być nie może, bo każdej prawdzie x można przeciwstawić jakąś prawdę i Greg, a dociekań niektóre z nich jest naprawdę prawdziwa pozbawiona jest zupełnie sensu bowiem żadna nie jest prawdziwa czy raczej wszystkie są równie prawdziwe i równie fałszywa w ramach zatem perspektywy postmodernistycznej żadna ostateczna rzeczywistość, którą możemy zmniejszą lub większą starannością opisać, ale która jest od tych naszych opisów zasadniczo niezależna nie istnieje istnieją wyłącznie te różne opisy, a wszystkie są wzajemnie zastępowali one ekwiwalentne czy równowartością owa żaden z tych opisów nie jest lepszy od innego lepszy w znaczeniu prawdziwszy niż inny bliższy rzeczywistości niż inne nie ma bowiem niczego co by stanowiło dla nich jakikolwiek punkt odniesienia możemy je zatem hierarchii Zobacz co najwyżej pod kątem ich wartości estetycznej, ale i estetyka ostatecznie jest przecież tylko zbiorem różnych równowartości owych subiektywnych opinii niemających oparcia w żadnej obiektywności nie ma tutaj, więc żadnej obiektywnej hierarchii wartości nie ma w ogóle żadnej obiektywnej rzeczywistości, do której możemy się zbliżać, na którą możemy badać i której mniej lub bardziej adekwatne odpisy czy przybliżenia możemy formułować ten kwadrans filozofa elity Otóż minister Zalewska to jest tylko 1 z wielu postmodernizm tak liberalny ironista jak takich liberalnych ironista wyjętych wprost z książki Ricciardo Rockiego, która możemy spotkać no nietypowo po prawej stronie sceny politycznej publicystycznej w Polsce o tyle to jest jednak ciekawe, że owe prawicowe liberalne i feministki na co dzień głoszą, że na tym świecie nie ma większego zła, które nie ma większej degeneracji i nie ma większego zagrożenia aniżeli właśnie postmodernizm relatywizm albo co ostatnio też modne tzw. ideologią multikulti, która przecież głosi w istocie postmodernistyczne przesłanie o równowartości w rozmaitych kultur i braku wyrazistej kulturowej hierarchii nie chce państwo przypominają różne polityczne publicystyczne spory w Polsce po osiemdziesiątym dziewiątym roku to w istocie słowo relatywizm funkcjonowało w ramach tych sporów przynajmniej raz w odniesieniu do 1 ze stron owych sporów jako epitet jako coś wręcz obraźliwego, kto na miano relatywizm, który w takich sporach zasłużył to ten był identyfikowany z czymś najgorszym z możliwych, a i sam często, choć być może postawy relatywistyczne były mu bliskie starał się ze wszystkich sił udowodnić, że nie nie broń Boże on relatywizm to nie jest nowo relatywnie z nim wiadomo to jest coś naprawdę strasznego no cóż, ale wracajmy do tego niezwykłego zjawiska do tego niezwykłego efektu, że oto ci, którzy relatywizm i postmodernizmu gromią sami zachowują się i przemawiają jak rasowi relatywizm ci post Modern niż ci od czasu do czasu przynajmniej ja to w każdym razie, obserwując przysłuchując się różnym dyskusja w Polskiej sferze publicznej słyszy nader często i się z tym nader często stykam oto n p . z polityce właśnie, którzy pod adresem relatywizmu ciskają gromy nagle z jakichś dyskusji radiowej albo telewizyjnej podkreślają oto wielość różnych interpretacji i niemożność stwierdzenia czegokolwiek jednoznacznie to właśnie casus minister Zalewskiej, która przecież podkreślała w rozmowie i inkryminowane z redaktor Moniką Olejnik, że mną jest wiele opinii wielu historyków jedni mówią tak inni inaczej to jest pani opinia ta jest moja można rozmaicie to interpretować po to w jeszcze inny przykład katoliccy publicyści, którzy na co dzień są pozbawieni jakichkolwiek wątpliwości w jakiejkolwiek sprawie, którzy głoszą rozmaite niekiedy naprawdę bardzo ekscentryczne religijne przekonania tak jak to były laboratoria nie stwierdzono empiryczne fakty, a to właśnie owi katoliccy publicyści z chwili na chwilę stają się głosić celami no wręcz trzeba dopowiedzieć anarchizmu poznawczego w po podkreślają np. że przecież także zachodnia nauka opiera się na różnych przyjmowanych na wiarę w założeniach, a zatem jej brać dosłownie w żadnym razie nie wolno ich w gruncie rzeczy i nauka to jest taka tylko być może trochę inaczej zdefiniowana wersja przekonań religijnych w teście na różnych więzieniach odpiera też ma różne założenia ma przecież nie można tego brać do końca na poważnie tak przekonują ci inni osobliwie postmodernistycznej ten kwadrans filozofa i tylne osobliwej właśnie no bo osobliwie czynią to tylko wtedy, czyli tylko wtedy stają się postmodernistyczna mi kiedyś muszą skonfrontować z jakimiś tezami czy prawdami, które nie mieszczą się w jego obrazie świata jak i które gdyby je poważnie wzięli pod uwagę do czego ich zmusza np. merytoryczna siła tych argumentów czy przekonania Otóż, gdyby poważnie wzięli je pod uwagę ani uciekali przed nimi, przyjmując postawy, które na co dzień krytykują Otóż wówczas zmusiły do ich być może one do weryfikacji różnych tyleż głośno co go dosłownie skandowano haseł, a to dlatego domniemywa, choć oczywiście wszystko to co państwo teraz przedstawią to jest tylko 1 z wielu możliwych interpretacji 1 z wielu możliwych opinii każdy ma prawo do własnej Otóż domniemywa, że nie chodzi im w gruncie rzeczy o żadne fakty nie chodzimy w gruncie rzeczy o żadną prawdę ani nawet postmodernizm i nie chodzi tylko o to, żeby tak czy inaczej przeforsować swoje a jakimi środkami to przeforsowanie się odbędzie to już nie ma najmniejszego znaczenia, bo przecież cel je wszystkie zgodnie ze znaną maksymą uświęca to on ten kwadrans filozofa elity bardzo dziękuje Tomasz Stawiszyński życzę miłego dnia no i do usłyszenia w godzinie filozofów niedziela Adla tych z państwa, którzy mieszkają w Warszawie albo mogą się w Warszawie jutro pojawić no to jeszcze tylko na koniec informacja, że w środę, czyli jutro o godzinie dziewiętnastej w ogrodzie teatru powszechnego kolejne spotkanie z cyklu filozofia w ogrodzie powszechnym, które mam przyjemność prowadzić tym razem naszym gościem będzie dr Jacek Dobrowolski, a porozmawiamy sobie o transcendencji walnym tras centralnej w perspektywie, z której można popatrzeć na polską scenę polityczną oczywiście dużo różnych intelektualnych atrakcji nas czeka także, kto z państwa może to serdecznie na jutro do teatru powszechnego o godzinie dziewiętnastej zapraszam, a tymczasem jeszcze raz do usłyszenia Tomasz Stawiszyński Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KWADRANS FILOZOFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA