REKLAMA

Dlaczego Senat chce poprawek w ustawie o TK? Piotr Semeniuk był gościem Agaty Kowalskiej

Post Factum
Data emisji:
2016-07-20 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną już kolejny gość pan Piotr Semeniuk z polityki i za dzień dobry dzień dobry mecz, a będziemy się przyglądać temu co dzieje się w Senacie sytuacja bardzo nietypowa zna jak na tę kadencję, ponieważ senatorowie postanowili przyjąć poprawki do ustawy z odpowiemy na jakiej to mniej ważne ważny jest to, że w ogóle postanowili pracować do tej pory taktyka była taka, że właściwie we wszystkich Rozwiń » przypadkach w ustawy przy przyjmowane przez Sejm były następnie przyjmowane również przez Senat bez jakichkolwiek zmian i może też zachęca państwa do tego, żeby skomentować tę nietypową działalność senatorów jak państwo to rozumieją, że ustawa o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa prawa i sprawiedliwości przyjęta przez Sejm znalazła się w Senacie i ten Senat postanowił ją poprawić to coś co tam można poprawiać przecież zwykle bywało w, że wszyscy świetnie zachęca do pisania post factum małpa to klub KSM można oczywiście korzystać z naszego profilu na Facebooku w MO ze mną właśnie w ludziach jak mówią Piotr Semeniuk z polityki insuliny może wreszcie zadba o to też pana, dlaczego Senat zaczął poprawiać to co dobre grono zapewne w celach politycznych to znaczy Biblia tak rozumie strategię prawa i sprawiedliwości że, żeby zaczynamy z bardzo wysokiego c potem zmiękcza może być, by pozorować naszą dobrą wolę i pozorować kompromisy no chyba to na tym polega, bo to ustawa wpłynęła do Sejmu tej rozmowie z nim wcześniej w okolicy majówki i rzeczywiście, bo rozmiękcza na czysto czy to w sejmie czy to w Senacie, więc chyba chodzi o strategię polityczną, która mówiąc mówią mówiąc krótko polega ona na naturze pokazywać naszą gotowość do rana do kompromisu i przez to, żeby atakujemy z bardzo bardzo wysoka powoli powoli się wycofujemy za to co to moment pozorować naszą wolę naszą wolę współpracy i i chęci porozumienia się czy z opozycją czy to z komisją wenecką lub Europejską natomiast najważniejsze punkty sporne cały czas nie został oraz o tym, powiem jest w punktach spornych też tych treściach, bo poprawek senackich i też chciałam państwu przypomnieć, że nie wiem czy to jest dobra strategia, zwłaszcza jeśli chodzi o komisję wenecką czy komisję Europejską, bo tam wyraźnie eksperci prawnicy nie dają się nabrać i dalej jak widzą, że coś jest niekonstytucyjna czy niezgodne ze standardami demokratycznymi to po prostu to głośno mówią to widzieliśmy i w oświadczeniach w komisarza Timmermansa i o tym samym raporcie komisji weneckiej, ale czekam też na państwa komentarze co się takiego wydarzyło, że ten Senat postanowił zmiękczyć ustawy o Trybunale z no właśnie zmiękczyć to słowo się pojawia też we wszystkich komentarzach prasowych no i najważniejsze jest to czy odpowiada ten projekt wraz z ewentualnymi poprawkami Senatu jeśli one zostaną jutro rano przyjęte na największą na najważniejsze 2 problemy z czyjej problem związany z nim publikowanie wyroków Trybunału i problemy związane z obsadą, czyli 3 dublerów sędziów i 3 sędziów zaprzysiężonych czy tutaj Senat lub projektem sejmowy, jakkolwiek rozwiązał sprawę częściowo częściowo tak robi zawsze pojawia się część natomiast, że jeżeli chodzi o obsadę Trybunału na toczyły się tutaj nie tak tutaj dalej prezydent Andrzej Duda cały czas ma obowiązek przyjęcia ślubowania tych 3 sędziów wybranych w grudniu przez po przez poprzedni Sejm, a ta ustawa, która jutro wyjdzie z Senatu wprost nakazuje prezesowi Rzeplińskiemu dopuszczenia do orzekania trójki innych sędziów tych, których komisja wenecka komisja Europejska nie uznał jego jako prozaik prawowitych sędziowie Trybunału w styczniu i trybu najwyraźniej uznał, że za rok grudniowych z 2015 roku natomiast, jeżeli chodzi o na ten wyrok marcowy dotyczący tej edycji starej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z grudnia 215 Tur słynny wyrok 9 marca słynny, rozdzielając markę trybów świetlna na kancelarię premiera przez przez partię razem m. in. do dziś jest nieopublikowany tutaj paradoksalnie możemy mieć do czynienia z pewnym postępem w tym sensie, że jeżeli ta ustawa zostanie zmieciona do tego stopnia żona będzie konstytucyjna, bo przypomina, że dostawa po prostu określa tryb organizacji Trybunału to też były warte podkreślenia żonę, by nie odpowiada na nas problemy problemy związane z zaprzysiężeniem sędziów nie zaprzysiężenie z opublikowaniem wyroku czy nie opublikowania tych częściowo stara się odpowiadać przepisy przejściowe lata jest przede wszystkim jest to ustawa, która po raz kolejny po prostu na nowo reguluje tryb pracy Trybunał one w tym sensie to nie jest jakby nic nic rewolucyjnego, że tę ustawę uchwalono podobnie w zasadzie niczym rewolucyjnie było uchwalenie przez PiS tej ustawy z 2015 roku, która też określa tryb pracy przed Trybunałem przez Platformę Obywatelską jeszcze przez Platformę Otóż zapisać wprost, by kolejne ustawy, które różne partie różne Sejm uchwały, który miał regulować styl rozumiem, że pana typ rozumowania jest taki, że jeśli ta ustawa wejdzie w życie zostanie uznana przez Trybunał, bo to w nich konstytucja konstytucyjną tym samym nie ma również związane z jesieni były tak, jeżeli tego wyroku z dziewiątego pracując pełno zastanie go z rozlicznych precedens wstydliwy precedens historyczny, ponieważ rząd nie opublikował wyroku Trybunału Konstytucyjnego natomiast jeśli chodzi o o sferę prawną osób Polski system prawny poniekąd, jeżeli Trybunał, by uznać zmęczoną dzisiejszą jutrzejszą stała za konstytucyjną na to nie ma kwestii opublikowania tego wyroku pozostaje takim wstydliwe epizody natomiast już nie zjemy kluczowa dla rządu tego problemu dualizmu prawnego teraz w Polsce wszyscy musimy się bardzo skupić, dlatego że musi jednak przypomnieć co się wydarzyło w marcu wtedy Trybunał nie zastosował badanej ustawy o moście nowelizacji tylko procedował na podstawie pierwotnej treści ustawy po to, żeby móc ocenić badaną nowelizacja i uchylił, więc noga nie zmieni czy jeśli ta ustawa, o który teraz rozmawiamy świeżo majowa tzw. wejdzie w życie Trybunał będzie chciał ją zbadać to na podstawie jakich przepisów będzie funkcjonował, żeby ową rozprawę przed zorganizować jej dokończyć tak długo jak prezesem Trybunału pozostaje Andrzej Rzepliński no to przypuszczam, że precedens już zostało dokonane w tym wcześniejszym wyroku Trybunał obradował na podstawie konstytucji zakłada że, że prezes Rzepliński będzie wierny temu precedensowej to zresztą jest dobry z precedensem ustawy o funkcjonowaniu Trybunału bada, żeby wspomnieć świętych osoby, bo inaczej dochodzimy do tych różnych problemów logicznych, o których mówimy w marcu, że rzuca np. jeżeli n p . ustawa każe nie wiemy 1 z umową zadecydować o tym, starczy czy jest zgodna z konstytucją tak często znacznie tańsze nowej wystawie przewidziany w pełny skład to 11 osób no i zupełnie jak zmienia się to w stosunku do tego jak wcześniej prezentowano pan prezes Rzepliński zdawał wówczas w marcu, że zastosuje inny rodzaj składu zgodę na to, że nie był w stanie do 12 zaś dobić zdaje, gdzie jest dziś problemów im nie skończy się na tym, że za chwilę znów rząd nie opublikuje wyroku w oczy, że rząd opublikuje wyrok jeśli będzie dla niego korzystne, bo chwilę wiadomo, że dobrze, że to, że Trybunał w oparciu, o co o Trybunał orzekł o tych ustaw jest tylko pretekstem zarząd, żeby opublikować ognia opublikować wyrok w zależności od tego czy skorzystać jest niekorzystny jest abstrahując od tego, jaką podstawę prawną Rzepliński znajdzie, żeby wyrokować na pewno o tej ustawie i przy pożarze po prostu zbierze drugi pełny skład czy 12 sędziów nowsze sędziowie będą musieli orzekać ci na jakiś wyrok zostanie podjęta większością głosów tutaj zobaczą konstytucja to jest to rząd opublikuje ten rok, jeżeli on będzie podtrzymujący tę ustawę o nas nie opublikuje, jeżeli będzie ta ustawa uchylająca jak sobie rząd plotek znać do tego, żeby publikować, żeby opublikować coś co już pokazał poprzedni miesiąc, że mąż bardzo kreatywne rozwiązanie to bardzo pewnie znaczenie właśnie do tytułów prasowych nie da samych w wydarzeń i to właśnie ciekawostka w tych poprawkach również senackich, które się wprost odnoszą do kwestii w publikacji wyroków Otóż ustawa zakłada, że w nim w ciągu miesiąca od wejścia w życie w rząd ogłosi ich wszystkie rozstrzygnięcia Trybunału z sprzed 20 lipca, czyli te z ostatnich iluś miesięcy z wyjątkiem tych rozstrzygnięć, które dotyczą aktów normatywnych już nieobowiązujących no i rozumiem, że to właśnie dotyczyć miałoby właśnie 9 marca i nowelizacji ustawy tak ten wzrost cen tego nie publikowanego wciąż najważniejszego wyrok ten przepis tramwaju do spania jest właśnie po to, żeby troszeczkę rozwiązać problem dualizmu prawnego czy nieopublikowanych wyroków Trybunału już taki zupełnie sprawa abstrahując od kryzysu Konstytucyjnego jednocześnie nie przyznawać się po stronie rządu możemy zrobić cokolwiek nieporządku w przeszłości tak, żeby nie dawać pretekstu, żeby za zapora stawiać premier Szydło przed Trybunałem stanu żona zarabia ktoś coś coś nie tak co powinna zrobić się na podstawie konstytucyjnej w tym sensie to ustawa z Belgii podkreślać utwierdza utwierdza PiS w przekonaniu że, że nic złego się nie stało w momencie, kiedy premier Szydło nie opublikowała tego wyroku z marca 216 taka, a ponieważ, a ponieważ jest nowa ustawa, która na nowo reguluje tryb postępowania przed Trybunał Konstytucyjny to najpewniej w ogóle kwestia publikacji tamtego roku staje się nie było, choć oczywiście to właśnie to jest pytanie, gdyż kwestia nie była świecie ról wyłącznie politycznym czy też prawdy mam wrażenie, że na Trybunał jeśli chciałby być z wierny konstytucji nie będzie mógł się z Włoch sędziowie nie znoszą, kiedy my robimy czyli kiedy rozmawiamy o tym jak Trybunał orzeknie, ale jednak to po prostu byłoby niezgodne z konstytucją, która nie zakłada takie możliwości, żeby nie publikować w oku tam nawet, ale jednocześnie jest też to wydarzenie z przeszłości tak to jednak los nie uchwalić ustawę powiedzeniem są osób do dajmy na to Trybunał uchyla teraz ustawa o policji tak i rząd nie publikuje tego wyroku natomiast po jakimś czasie parlament uchwalił zupełnie nową ustawą o policji Trybunał tym razem już Kosowa zgodna to nowa ustawa zastępuje poprzednią, owszem to pierścienie opublikowanie byłą modelkę konstytucyjna wezmą nową ustawę jego prób rowerzysta niebyły więcej, bo w pewnym sensie to prawnie zrywana jest ciekawe wyzwanie również w związku z tym, że wyrok Trybunału to nie tylko rozstrzygnięcia, ale również uzasadnienie, które ma również znaczenie dla sądu dla prawników dla samego Trybunału jest tutaj myślę już w tym miejscu zapaliła się lampka spojrzałam w te poprawki senackie zajrzymy do nich jeszcze głębiej z błonnika i oczywiście mówimy o tym, że składu nie reguluje nie regulują ani do poprawki ani ta ustawa, czyli wciąż tak naprawdę nie będziemy mieli tej kwestii podnoszonej m. in . przez komisję wenecką rozstrzygniętej m. in . bardzo ważną częścią tej ustawy były już szeroki zakres kompetencji dla prezydenta i z tego, gdy senatorowie się wycofali tak, dlatego że to najpewniej by było niekonstytucyjne ponieść w no, jeżeli dajemy prezydentowi zbyt duży wpływ na procedowanie przed Trybunałem to naturalnie pojawiają się zarzuty o o mieszanie kompetencji i 3 wazy ingerowanie w tej władzy wykonawczej władzę sądowniczą, owszem, owszem tutaj PiS się wycofa natomiast zostało parę rzeczy nawet po tych poprawkach senackich, które w moim przynajmniej opinii RDS, choć wiąże Trybunału może uznać nową ustawę zanik zrzucają przede wszystkim w ogóle, by dochodzimy do Meritum problemu przede wszystkim chodzi o te przepisy, które pozwalają de facto mniejszości sędziów Trybunału lub lub stronie rządowej odwlekać jakiekolwiek rozstrzygnięcia Trybunału już do grudnia 2016 roku, a to co tak naprawdę chodzi w tym sporze, żeby do grudnia 2016 roku 3 do momentu, kiedy prezydent Duda wybierze nowego prezesa Trybunału prawo i sprawiedliwość wiedziało, że Trybunał nie będzie uchylał żadnych merytorycznych podsta w tej partii, ale jestem skonstruowany w tej ustawy w jaki sposób czytaj na noże można blokować Trybunał pisze zabezpieczył w dwójnasób tak to 3 i te przepisy zostały na poprawkach senackich przy po pierwsze, cały czas jest w tej ustawie przepis, który nakazuje odroczenie rozprawy w momencie, kiedy jest mieszaniem prokurator generalny dość łatwo przewidzieć, że grze prokurator nie będzie stawiał nas, że obrona różne zadania Lennon z prawnego, jeżeli zajdzie podejrzenie, że Trybunał nagle się zbierze będzie się na szkodę uchylić ustawę o policji czy ustawa antyterrorystyczna to wystarczy, że nie przyjdzie wtedy Trybunał zgodnie z tą ustawą, która wiedzie Senatu nie będzie mógł wydać wyroku to jest raz i w zasadzie to by wystarczyło taka jesteś tam jeszcze drugi przepis, w którym mówi o tym, że wszelkie sprawy, które są zawisła w Trybunale teraz powinny ulec obowiązkach obowiązkowemu zawieszeniu na okres 6 miesięcy czy też łatwo sobie policzyć, że do grudnia 216 Trybunał w zasadzie nie może wydać na temat wyroku na ideał żony Gos uważa, że to chodziło o to, żeby z nami w teorii doprecyzować wnioski i dostosować je do nowych przepisów tejże ustawy drżą ręce wyjadą kolejne prace chodzi o to, że już w tym momencie w Trybunale jest kilka GM kilka wniosków o zbadanie konstytucyjności ustaw już uchwalone przez prawo sprawiedliwość może mi dało im gorzej z wynagrodzenia za terrorystyczną za chwilę będzie ustawa medialna tak szczerze ustawą o prokuraturze nowelizacja ustawy o kremie radzie sądownictwa tak naprawdę całkiem sporo są one ważną sprawę w kwestii one już częściowo nie 3 niektóre z nich już w Trybunale niektóre z nich zawsze będą w Trybunale jego cały ten wysiłek związany z tą obecną ustawą jest zapewnienie ze strony partii rządzącej, żeby Trybunał przypadkiem do grudnia nie orze jak i nie uchylił tę merytorycznych ustaw uchwalonych przez Sejm obecnej kadencji wówczas też zdumiewająco z drugiej strony, bo Trybunał już teraz podejmuje ważne rozstrzygnięcia, owszem, niepublikowane przez rząd, ale one jednak są i nie da się z twórców zamknąć oczy powiedzenie nie istnieją, a mimo to prawo sprawiedliwość tak bardzo chce zablokować Trybunał aż do grudnia, gdy równie dobrze bez tego co głosi w wysiłku mogą poczekać ustalić nowe przepisy iż, choć wybór prezesa Trybunału wybrać swojego prezesa i rozpocząć zupełnie nowy rozdział w historii Trybunału tak, ale w zasadzie po coś należnego im zarzuty ze strony komisji weneckiej czy Europejskiej skoro do końca kadencji Andrzej Rzepliński został Jacqueline de facto 5 miesięcy tak lepiej odczekać odroczyć niż niż brak własnego prezesa namowy własnego prezesa byłby już biorą oczywistą ingerencją z województ w standardy konstytucyjne tak bardzo bym, skracając kadencję prezesa Rzeplińskiego w trakcie kadencji to też Glik żadne żadne drastyczne argument byłby zapewne nie pomogły, więc lepiej odczekać w mojej szkole zostanie osiągnięty w Grodnie będzie miał nowego prezesa komisja wenecka pani słusznie zauważa Czeczuro pieska jak zdaje sobie sprawę z tego, że kluczowe punkty sporo nie został rozwiązany na PiS będziesz miał większości będzie swego prezesa będzie decydować o tym, które ustawy będą konstytucyjne, które nie wyrok za chwilę jedziemy do rozmowy potem w tych poprawkach senackich jest jeszcze kilka ciekawych kwestii ze mną studzi pan Piotr Semeniuk z polityki więcej po informacjach wracamy dyskusja post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie przede mną senackie poprawki do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym tak jak mówiłam nietypowo nietypowo senatorowie zamiast tylko głosować również zajmie się pracą merytoryczną i przygotowali poprawki do ustawy z lnu przyjętej wcześniej przez Sejm ja pytam państwa jak to możliwe dlaczego, a gość w studiu pan Piotr Semeniuk polityki Insert już w pierwszej części przestawił taką teorię, że chodzi o taktykę polityczną zmiękczania pewnego przekazu i pokazywanie, że ustępujemy na rzecz tych w tej drugiej strony jak rozumiem tej właśnie pytanie czy rzeczywiście do poprawki ustępują i 3 przede wszystkim pamiętają ich autorzy o konstytucji no i ścian w Trójmieście w chwilę poświęcili temu co się będzie działo się chodzi o stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego tutaj w inny w tych poprawkach Senatu zmiękł czczono przepis pierwotny pierwotnie zakładała ustawa, że prezydent powołuje prezesa Trybunału spośród co najmniej 3 kandydatów obecnie będzie to po prostu 3 kandydatów może przypomnijmy we w starej ustawie było to tylko 2, a więc też, że wzrosło no ale co się w takim razie może wydarzyć w grudniu jeśli Allah niech będzie, że tych 3 kandydatów prezydent Anna będzie miał do wyboru w dobrym początku warto by 1 głos wspomnieć, że to w jaki sposób prezydent wybiera prezesa Trybunału raczej nie powinno być przedmiotem szczególnych Konstytucyjny kontrowersje, ponieważ konstytucja mówi po prostu, że prezydent powołuje prezesa Trybunału jest de facto mógłby to zrobić po prostu z własnej woli bez jakichkolwiek mandatów, któremu przedstawia zgromadzenie ogólne i najpewniej taki przepis ten bubel Konstytucyjny więc, jakby tego przepisu nie ma co kwestionować pod kątem konstytucyjności natomiast politycznie Jeż, choć taką dynamikę dynamikę kadrową w Trybunale jest jest kluczowy przepis, ponieważ jej już wspominaliśmy w grudniu mija kadencja prezesa Rzeplińskiego prawo i sprawiedliwość będzie dążyło do tego, żeby ten nowy prezes był 1 spośród sędziów wybranych już przez Sejm obecnej kadencji i rzeczywiście jeżeliby uczą się ten poprzedni przepis, że grze zgromadzenie ogólne przedstawiał prezentom prezydenta jedynie 2 kandydatów na prezesa i Tomasz Dudek dostrzegło, więc przepis z o regulaminie zgromadzenia ogólnego, że w zasadzie każdy sędzia ma dowolną ilość głosów, żeby wskazać tego kandydata NATO mogłoby się okazać, że większość 8, a teraz jest zasługą na czas trybuna jest 3 sędziów, których zebrał prawie spaliły w dużym skrócie 9 sędziów grany przez poprzednie parlament znaleźliby się utrzyma ten przepis wcześniejszy toby się okazało, że zgromadzenie o drugą zgromadzenie ogólne Trybunału jest w stanie przedstawić prezydentowi 2 kandydatów jak spośród tych starych sędziów nie są wybrane przez prawo sprawiedliwość na imprezę dodaniu wyjścia musiałby nominować następcę Rzeplińskiego, który w jakimś sensie byłby niezależny opozycyjny do do nowej władzy natomiast to rozwiązanie, które raczej konstytucyjne tak polega na tym, że skoro tych kandydatów musi być 3 i to jest, że takie przepisy ustawy, która jutro zostanie uchwalona przez Senat, że każdy z sędziów Trybunału, by podczas zgromadzenia ogólnego, które przedstawia prezydentowi kandydatów ma jedynie 1 głos Renaty łatwo sobie policzyć, że skoro musi być 3 i każdy sędzia może zagłosować tylko raz to 3 sędziów wybranych przez PiS jest wstanie zaproponować 1 z 3 kanał to prezent z 1 strony 2 + 1 i wybierze taki wybierze swojego jak owoc kotami z Andrzejewskim Przyłębska i Szczukowski przedstawią 1 z siebie na jej i to najpewniej będzie teraz mówi teraz się też Pszczółkowski może być tam nie mówiąc o skandalicznego zachowania i przewodniczenia rozprawie w zupełnie jak zachował się jak sędzia pionowo na więcej charyzmy tak, żeby najbardziej skore do funkcji prezesa ta instytucja Trybunał Konstytucyjny to nie tylko bycie sędzią to również pewnego rodzaju jego polityczne gimnastyka i trzeba też można, więc ma wziąć coś wyborcze na szkło tenże Gliński w tym Sejmie z po tej samej został prezesem, że byłoby najbardziej wyrobionych politycznie sędziów, którzy wtedy zasiadali w Trybunale and innej trasy Żukowski może go zastąpić liczyć ciekawą ciekawostką jest to, że nie do końca było wiadomo i nie są szkolny to ostatecznie się skończyło, ale nie do końca, bo wiadomo czy następca prezesa Rzeplińskiego może zostać prezesem, jakby rolnych w głosowaniu kandydowało aż strach tak czy 43 ten sędzia wybrany po wygaśnięciu kadencji prezesa Rzeplińskiego może zostać może zostać nowym prezesem, ale chyba jednak ostateczny kształt ustawy, którą przygotował prawo i sprawiedliwość, mówi że prezesa należy wybrać jeszcze przed sprzedażą udziału prezesa Rzeplińskiego, więc mówię to, dlatego że że przez jakiś czas spekulowano, że PiS będzie się tak napisać ustawę, żeby prezesa można było wybrać po Andrzeju Rzeplińskim i ten nowy sędzia ten czwarty sędzia wybrany przez rok z pewnością byłby de facto ten rozrasta, więc wyrwy i tam chodzi o nazwisko znanego państwu i pani prof. Zaradkiewicza, ale niewykluczone, że przez to, że prezes Radkiewicz na wieki w tym sensie stracił swoją SS swój dobry pierwszy posłów PiS-u po tym, jak zaczęto tam zaczął tam po różne historie dotyczące czy to jego przeszłości to jego konflikt z 3 to jego konfliktu z prof. Pawłowicz Zaradkiewicz osiąga wiek jest po tej stronie Novej uważamy, że jest już tak kochany były 23 miesiące temu co zaś o związek z celem była kariera już z tym być może będzie nowym sędziom, ale raczej nie będzie prezesem 1 przestałyby spekulacje co do prezesa przeniosły się na psujące się na Ciołkowskiego bardzo się, o co państwo do archiwum Radia TOK FM wywiad z panem prof. Zaradkiewicza przeprowadził Jan Wróbel tam wiele ciekawych kwestii padły mogą państwo zrozumieć też ironia inna z moim głosie, kiedy mówię, że wielka szkoda, że ta kariera dobiegła jakoś chwilowo końca nim jeszcze chciałam poznać o samym na prezesie Rzeplińskim, ponieważ dzisiaj ciężki dla dzień dla niego to sędzia wystąpił w sejmie nigdzie przedstawią informacje w sprawie działalności Trybunału w poprzednim roku w gównie całe te 34 godziny komisji w posiedzeniach komisji należy skupione było nam na tym konflikcie paraliżu Trybunału i ty i roli prezesa Rzeplińskiego posłowie prawa sprawiedliwości w regatach Kowali prezesem we wzroście jest politykiem ani sędzią, a trochę są przez chwilę mówił o tym, że ta rola prezesa to jest rola również polityczna to jest rola nieczysto sędziowska to nie jest czysto prawnicza rola znaleźne nie możemy tutaj trochę podsumować działania prezesa Rzeplińskiego sztychu przy tych ostatnich miesiącach Leon poradził sobie z tak trudną sytuację na pewno się konfrontować się z niebywałą presją, bo po raz pierwszy chyba w historii wolnego sądownictwa w Polsce zdarzyło się, że jakiekolwiek sędzia był na tyle mocno uczestnikiem bieżących wydarzeń politycznych i podlega takiej krytyce prócz nieustannej obozu radnego opozycyjnego, a potem już rządowego ono jest zaś poradził sobie całkiem dobrze, bo baby zachował twarz jakimś sensie umarł spokój rozmawialiśmy już tutaj w przerwie z panią, że porozumie się zdarzyło mi powiedzieć rzeczy, które zapewne powiedzieć nie muszę uznać, że od dzisiaj to mnie zdumiało okazuje się, że będę miał okazję słuchać, bo posiedzenia komisji natomiast okres przed wejściem na komisji pan prezes również udzielił paru wypowiedzi dziennikarzom i tam zapytano go co sądzi o właśnie przez zamawianych poprawkach senackich i całej ustawie i uznał m. in. część rozwiązań za dziwaczne powiedział, że np. zasada badania spra w Trybunale wg kolejności wpływu GM to będzie MON jego zdaniem może być niekonstytucyjna, czyli już wyprzedził ewentualny przyszły posiedzenie Trybunału na inny niż powinien wystrzegać takich wypowiedzi bomby po to jest sędziom, żeby upust swojej wściekłości nawet dawać rok temu, bo nikt nie nie zabrania sędziemu napisać bardzo ostrego ciętego uzasadnienia swojego wyroku i mówiąc kolokwialnie można się przejechać się w uzasadnieniu wyroku po po ustawie natomiast nie powinnaś tego robić przed wyrokowaniem co stwarza rzeczywiście w jakim sensie słuszne obawy czy Maćka sędzia będzie bezstronny tak, chociaż rynek de facto wiat wiat wiadomo, jaki będzie czas, jaki będzie za rok tak no ale uderzona przez 1 nadzoruje były nielegalne z drugiej strony życie w wolność pracy w Senacie dzisiaj jest na dnie było głosowanie dzisiaj dopiero Senat zajmował tym tymi poprawkami przygotowanymi w komisji jutro mecz głosowanie jest tym momencie prezes Trybunału Konstytucyjnego wchodzi do Sejmu w ogóle znaleźć wspólny parlament i zaczną oceniać pracę za senatorów nową w ciężko jest z najwyższych nie tylko polskich, że ja akurat zresztą czytam książkę którą, która wdzięcznie nazywa się bynajmniej nie jest to jest to jest książkowe w biegu funkcjonowania amerykańskiego Sądu Najwyższego w tej całej dynamice politycznej, która też się dzieje i w zasadzie co 10 stron zdarza się często leży turystom sędziów dość oczywisty sposób wypowiedział się w mediach o wyroku, któremu przyjdzie później wydała na szkodę jak Sąd Najwyższy Stanów zjednoczonych decydował o ważności wyborów prezydenckich pomiędzy Georgem Bushem w tym młodszym alem gore dodał sędzia Sandra Connor, która potem była tym decydującym głosem, jeżeli chodzi o ważność wyborów znanej, by tak otwartej imprezie republikańskie, żebyś mogła się wyborów była na otwartym Republikańskiej stwierdził, że jest to skandaliczne, że leży prawda, że tego sam tak długo liczono, że Bush powinien wybrać wodę nie powinno dojść do tego tzw. pikantnych tam sąd czy sądy na Florydzie uznał, że należy te głosy przeliczyć więc, jakby wprost swój przeciw republikanom powiedział, że jest to skandal, że nie można w ten sposób się zachować Ney potem sobota sędzia jakby, której głos przeważył o tym, że, że amerykański Sąd Najwyższy uznał, że zmiana nie należy przeliczać Głosowi, że wybory wygrał George Bush jest, więc takie rzeczy się dzieje na świecie sędziowie sądów nazywają wraz z dojazdem Unia nie sprawdziła to tego, że już sędziowie się wypowiadają często przed wrogami szczególnie wydziały tych najwyższych sądów i powinien on zapewne bycie poskromić swoje emocje antropolog prof. Gliński ran ne tak mówiliśmy jest jakby w pewnym sensie troszeczkę politykiem przypomina urząd kandydował z ramienia Platformy Obywatelskiej do europarlamentu mandatem tej partii na Rzecznika Praw Obywatelskich więzi z zasadą jest osobą publiczną i tego nie można odebrać jest prezesem Trybunału natomiast remont i nowa broń rolnych w ramach działań, ale też reprezentuje tę instytucję reprezentują m. in. przed parlamentarzystami choćby w przypadku takiego steki sytuacja dzisiaj, czyli przedstawienia informacji o działalności Trybunału natomiast ta granica jest cienka i z Tarnowa ma on rolę obrońcy trybuna szczególnie mówcy w tym kryzysie także, że Trybunał jest jest jedynie o niezawisłość jest jest poważnie zagrożona no no no i dlatego że bliski wychodzi czasami z tej roli sędziego i staje się takim trochę obrońcą instytucji pewno pewno zdarza mu się, jakby zbyt radykalnie pełnić rolę tego broń obrazy konstytucja też dlatego został prezesem, że może właśnie one najbardziej wybujałe polityczny temperament spośród sędziów którzy, którzy zasiadają do, bo jest i właśnie tylko profesorem, ale również w jakimś sensie byłem czynnym politykiem, więc czasami politycznego ponosi zbyt mocno natomiast jeśli zestawimy jego wpadki ze skalą tych co się dzieje po drugiej stronie w miesiąc w proporcji w absolutnie to co jest chyba bardzo ważna uwaga, że rzeczywiście różnice są gigantyczne zobaczymy co się wydarzy jutro w Senacie, chociaż tak jak już tutaj padło na antenie to prawdopodobnie Senat po prostu przyjmie poprawki w przygotowanym przez senatorów odrzuci poprawki mniejszości i ustawa wróci do Sejmu zobaczymy co chcemy zrobić z poprawkami Senatu, ale tu znów podejrzewam, że nie będziemy mieć żadnych niespodzianek, chociaż może może z innej pytanie co dalej to znaczy czy Trybunał się do muzeum zajmie im na podstawie jakich przepisów, więc jest na co czekać i zachęcam państwa to jednak nie odpuszczamy tematu Trybunału, bo moim zdaniem nawet jeśli już trochę jest państwo zmęczeni dotrą wciąż rozwija się jak dobry kryminał im w i można jeszcze wiele ciekawych tutaj zaobserwować zjawisk i decyzji i działań w z nami w studiu Bond był pan Piotr Semeniuk polityki strajk bardzo serdecznie dziękuję za całą analizę kierowcy dziękuję, ale ja już też państwu dziękuję to była audycja post factum czas na informacje po nich jeszcze więcej sportu w LM spotkamy się jutro po osiemnastej post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA