REKLAMA

Jej podstawą jest wiara w potęgę państwa. Prof. Grzegorz W. Kołodko ocenia politykę gospodarczą PiS

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2016-07-21 12:00
Czas trwania:
25:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudnie Radia TOK FM Karolina Lewicka dzień dobry państwu nasz gość prof. Grzegorz Kołodko ekonomista wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego dwukrotny wicepremier minister finansów w dzień dobry panie premierze i dobre państwo od razu dodam, że transmisję z tej rozmowy mogą państwo oglądać teraz na profilu Radia TOK FM na Facebooku oczywiście gorąco państwa zachęcamy panie profesorze ekonomia to nauka społeczna, więc po żegluje my sobie trochę po tych naukach Rozwiń » społecznych imieniem zatrzymajmy się w porcie filozofia czy ten rząd ma jakąś filozofię gospodarczą aniżeli ma to jaka to filozofia to jest w daleko idące posunięcie filozofią gospodarczą wie pani, że żyje skromnie powiedziała trzymaj jakąś koncepcję trzyma jakiś zamysł strategiczny odnośnie do polityki szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego to może trochę łatwiej byłoby odpowiedzieć, ale jest komuchem porzucali recytację słowa Kaczyńskiego sprzed kilkunastu dni, które na kongresie prawa sprawiedliwe ani 2 lipca powiedział, że Mateusz Morawiecki czy człowiek od gospodarki w rządzie prawa i sprawiedliwości ma zaprowadzić nowy ład gospodarczy w Polsce w po to, byłoby już coś pewnie kot tzw. nowa filozofia sądzę, że pewne elementy wyraźnie się zarysowały pytanie czy to jest słuszna koncepcja czy ona jest nośna czczona jest realistyczna czy też bardziej powiedzielibyśmy, że czynią, ale wyraźnie widać, że ten rząd w swojej polityce, która jest uwikłana w wewnętrzne sprzeczności niekonsekwencje i jest zdecydowanie bardziej społecznie zorientowanej niższy rządy poprzednie rządy nie dobrej zmiany tylko on z Zielonej wyspy na razie ograniczył się do tego porównania, bo mieliśmy przecież także różne polityki choćby tych rządach, które ja uczestniczyłem, że uważa, iż można zwiększyć rolę państwa ich wpły w na gospodarkę zarówno on poprzez bezpośrednie angażowanie się niektóre formy inwestowania czy w sektorze finansowym jak przede wszystkim sposób redystrybucyjne, jednakże rząd podejmuje decyzje albo inaczej formacja rządząca, bo to wymaga akceptacji czasami ustawowej Sejmu Senatu podpisu prezydenta inie zakwestionowania przez Trybunał Konstytucyjny w domach analogię historyczną od razu panie profesorze, bo nowy ład gospodarczy, czyli amerykański New deal, którego sukcesy skłoniły Kańska do stworzenia teorii interwencjonizmu państwowego to w tym kierunku zmierza w Żninie jasno, że nowy ład co jest mniej, a propos to gdzie jest nowy ład z czasów prezydenta Roosevelta co było znakomitą odpowiedzią na ówczesny wielki kryzys gospodarczy lat 19291933 tylko to jest powiedziane tak sobie w oderwaniu od tego nowy ład przyniesie nowy porządek ma być inaczej niż było do tej pory do tej pory było nie najlepiej albo wręcz źle i dlatego tamta formacja przegrała wybory ja teraz nasza formacja tak sądzę myślą jej przywódcy będzie lepiej marzec 20 co ma wejść głębiej do Leszka Balcerowicza do tego szkodnika, którego efekty działań trzeba no to jest tak w dialogach ja wiem, że Sejm po solidarnościowej rodzinie powiedzmy sobie, że 1 obraża drugiego tymi samymi określeniami, który jest większym szkodnikiem przy większym przyjacielem z Gdyni pracującego niepracującego miast wsi ta będzie miała rozstrzygać winnym trybie natomiast tu nie będzie żadnego wielkiego nowego ładu natomiast jest przesunięcie pewnych akcentów politycznych strategii gospodarczej pytanie stoi z punktu widzenia pragmatycznego punktu widzenia racjonalności makro ekonomicznej społecznej czy słusznie czy ten rząd działa prawidłowo z punktu widzenia logiki i gospodarczej, która musi uwzględniać kilka faktów po pierwsze, nieodwracalność globalizacji po drugie, otwarcie Polski na stosunki gospodarcze ze światem i wobec nas zewnętrznymi na wpływ tego co się dzieje tam po trzecie aspiracje różnych grup zróżnicowanego polskiego społeczeństwa po czwarte nasze możliwości od strony krótkookresowo technologicznej i kapitałowej jeśli chodzi o kapitał ludzki i tutaj nie ma jednoznacznej pani redaktor powiedzieć, że wszystko co ten rząd robi potem też należy w czambuł tak jak ci sami twierdzi opozycja albo, że wszystko co oni robią służy dobrej zmianie, gdyż mogę mówić o wielu słusznych posunięcia tego rządu, które należy poprzeć, ale także pokazać na wiele błędów w piśmie faksem rozmawiamy także tutaj w mediach to najczęściej koncentrujemy się na granie nie na pokazywaniu VAT na krytyce zostawiających wychwalanie Tychy w pewnych słusznych elementów tutaj jak Dior wręcz rządowego czy plan Morawieckiego, czyli plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Polski nie zapyta czy pan go czytał jeszcze czytać nie ma co, bo w treść ma się pojawić się na jesieni do tej pory były slajdy inne i oczywiście czytałam rozmaite komentarze i publicystów i ekonomistów, którzy generalnie zgadzają się z Morawieckim co do diagnozy sytuacji innych co do tego, że paliwo, na którym nasza gospodarka jechała przez ostatni ćwierćwiecza powoli się wyczerpuje to tania siła robocza, ale już nie ma zgody co do instrumentów pozyskiwania nowego paliwa to nie jest tak, że my jechaliśmy wyłącznie na tzw . taniej siły roboczej oczywiście, że siła robocza jeśli chodzi o ich cenę, czyli wynagrodzenia aż płacze jest tańsza niż w krajach wysoko rozwiniętego kapitalizmu choćby w krajach bogatych Unii europejskich czasami nawet kilkukrotnie jeśli porównamy się z państwami bardzo bogatymi takimi jak wiemy jak Holandia czy Luksemburg to był 1 z elementów tego polskiego wzrostu gospodarczego skoro pani mówiła w minionym ćwierćwieczu no to już trochę więcej pewne rzeczy zaczną się także przed rokiem osiemdziesiątym dziewiątym to też trzeba pamiętać, że nie można sobie tego tak oto uogólnienia, że tego, że mieliśmy okres recesji i spadku na początku i smutnym końcu lat dziewięćdziesiątych mieliśmy ogromny sukces strategii dla Polski, kiedy w ciągu 1 z euro czterolecia ten produkcja wzrosła z 28 % i to było także skutkiem postępu technicznego, a zmiany stosunków własnościowych lepszej organizacji uważam, że w ostatnich latach i to jest wyzwanie, które stoi przed rządami obecnie przed polityką w Polsce więcej zależy od poprawy jakości zarządzania makroekonomicznego niż od polityki makroekonomicznej krótko mówiąc dzisiaj więcej mogą i powinni zrobić polscy przedsiębiorcy menedżerowie, a z relatywnie mniej polscy politycy premier Morawiecki stoi w obliczu innych wyzwań niż te przed którymi ja stałem w latach 9497, kiedy Polska zaś do OECD 1 tego, że w Polsce była tańsza siła robocza tylko, dlatego że dokonaliśmy wielkiego postępu instytucjonalnego wtedy po raz pierwszy Polska w ogóle wprowadziliśmy na rynki kapitałowe wtedy pojawiła się w Polsce coś takiego jak agencje ratingowe, które dzisiaj postrzegamy inaczej one na staje się pod tym ostatnim razem, kiedy Polska doprowadziliśmy do Unii Europejskiej natomiast to jest oczywiste dla nas ekonomistów, że powinniśmy stopniowo tak jak będziemy potrafili przesuwać się od gospodarki opierającej się głównie na imitacji do gospodarki opierającej się większym stopniu na innowacjach, ale bez przesady przez wiele wiele jeszcze nad morze przez następne 25 lat główną siłą napędową od tej strony będą imitacje, że nie będziemy powtarzać technologie wytworzone, gdzie indziej ani, że będziemy wymyślać coś co jest nowatorskie innowacyjne, że w zupełnie w skali światowej natomiast tak należy zwiększać nakłady i wysiłki na rzecz ZUS wzmożonej innowacyjności tylko proszę pamiętać panie redaktorze, o ile w krajach OECD akurat miała 20 lat kilka dni temu jak wprowadziłem Polskę do OECD około 23 nakładów na innowacje dla wydatków to sektor prywatny tylko 13 to wspomaganie groszem publicznym z naszych pieniędzy podatników z budżetu w Polsce jest odwrotnie w Polsce to wołanie o większą innowacyjność jest częstokroć wołanie o to, żeby państwo dawało więcej albo dotacji albo, żeby ściągał od kogoś mniej kolorowo tak zadekretował innowacyjność odbierana jesteśmy innowacyjni dzisiaj jest świetna książka prof. Cieślika wspomniała pani naszą uczelnię Akademii Leona Koźmińskiego przedsiębiorczość polityka rozwój i rząd właśnie pokazuje, że Polska powinna pójść w kierunku wykorzystania do maksimum transferu technologii, które podnosi konkurencyjność polskiej gospodarki i to jest w tzw. planie odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego, ale ja uważam, że takie same elementy były tak dziura realizowany przez poprzedni rząd natomiast pytanie jest w planie Morawieckiego jak to państwo przez nich pan nie sam pan premier nazwał tylko wy dziennikarze media są odpowiednie instrumenty odbudowujące to pchnięcie w tym strony i to się pani pyta o filozofie tego rządu i być może tak to rozumiem bardziej są, że pan prezes Kaczyński, bo nie podejrzewam, żeby premier Mazowiecki czy minister Szałamacha to jest wiara, w którym nawet nie było w czasach rządów Triangle wicepremierem ministrem finansów w innych czasach mianowicie w potęgę państwa ten spór znowu dotyczy dużym stopniu co ma rozwiązać rynek co ma rozwiązać państwo co sektor publiczny co sektor prywatny i w tej filozofii jeśli jest filozofią ja bym tego nie na złapanie zaskoczyła mnie trochę tym pytaniem w tym podejściu tej koncepcji rządu PiS-u rządu Mono partyjnego tego nie mieliśmy w ciągu ostatnich wielu lat się okresu wielkich przemian, jaki jest skompilowana potęga niewidzialnej ręki rynku z potęgą widzialnej ręki państwa i zgadzam się z Morawieckim i spisem, że w Polsce w niektórych sektorach potrzebny jest zamówienie zaangażowanie państwa większym stopniu, ale również oponuje przeciwko pewnym formom tego zaangażowania i wielu działaniom, które są elementami tego co pani nazywa filozofią np. moim zdaniem wykraczającymi poza odpowiedzialności dlatego uważam, że to jest naciągana nazwa program czy plan odpowiedzialnego rozwoju wydatkami z budżetu, które z czasem nie znajdą pokrycia, a nawet po wczorajszej mszy przed wczorajszym posiedzeniu rządu, kiedy rząd podjął moim zdaniem niesłuszną decyzję odnośnie do obniżenia wieku emerytalnego znowu usłyszeliśmy w ZUS wydawałby się odpowiedzialnych ekonomistów polityków gospodarczych bądź członków tej administracji rządowej zieloni są za i że to znajdzie finansowanie jak pani Grażyna jest najniżej od rozmawiamy panie profesorze tuż po informacjach Radia TOK FM k nadal prof. Grzegorz Kołodko trwa też retransmisje naszej rozmowy na Facebooku gorąco państwa zachęcamy do oglądania panie profesorze o planie Morawieckiego mówiliśmy przed informacjami teraz trzeba powiedzieć o 2 ważnych rzeczach reformach, które ten rząd chce przeprowadzić się to obniżenie wieku emerytalnego rząd kiwa głową na tak przy projekcie Prezydenckim będzie powrót do tego co było sprzed 2012 roku no i kwestia druga, czyli osad zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z listopada ubiegłego roku rząd może de facto zgodnie z prawem zlikwidować otwarte fundusze emerytalne i tak zamierza zrobić jeśli chodzi o filozofię gospodarczą tego rządu i także z żalem plan odpowiedzialnego rozwoju on to one są pozbawione jednak czy to nie podstawowej cechy mianowicie kompleksowości to różnicę tzw. plan n p . od strategii dla Polski, gdzie był nie tylko nakreślone cele o zdiagnozowanie sytuacji, ale także pokazane ograniczenia instrument realizacji nawet kryteria przez pryzmat, których oceniano wówczas realizację tamtego programu tak jak rządy Unii wolności AWS w końcu lat dziewięćdziesiątych popełniły wielki błąd w postaci, a nam nadmiernego schładzanie koniunktury gospodarczej są praktycznie zerowa wzrost gospodarczy i spowodowało ponowne narastanie masowego bezrobocia uważam, że ten rząd bardzo niebezpiecznie posuwa się w kierunku przestrzelenie swojej powiedzmy dobroczynności, a rozdawania pieniędzy różnymi decyzjami politycznymi i ustawowymi Sejmu, których za jakiś czas nie będzie z tego co z punktu widzenia trochę mnie to dziwić, że z 1 strony mamy plan odpowiedzialnego rozwoju, a z drugiej strony nie zawsze z punktu widzenia finansowego odpowiedzialna z punktu widzenia technokratycznego profesjonalną politykę i znaczne obniżenie wieku emerytalnego panie profesorze właśnie reformy do 2050 roku przekroczą bilion złotych 1 000 000 zł to bardzo poważne słowo uważam uważam, że trudna politycznie decyzja, ale podjęta przez poprzedni Sejm Senat o podwyższeniu wieku emerytalnego kierunkowo była słuszna można było mieć wątpliwości czy zrównywanie wieku ani z wiekiem emerytalnym panów, choć bardzo stopniowe jest zasadny z tego względu, że na kobiety odgrywają w życiu także społecznym gospodarczym specyficzną rolę oprócz tego, że są bardzo aktywne zawodowo i bardzo dobrze, bo są wykształcone mają ambicje jednak są gospodyniami domowymi są matkami są żonami też takie, by pracowały na 1,5 czy na 2 etatach i być może powinny jednak mieć możliwość przechodzenia na emeryturę wcześniej natomiast jeśli były pewne wady w tamtym rozwiązaniu to z pewnością cofnięcie do tego do status quo antenę, więc tak jak chce to prezydent Duda jak rozumiem rekomenduje czy pozytywnie oceniana przez wczorajszą decyzją rządu ani premiera pani premier Szydło to jest błąd to jest jeszcze większy błąd niż tamte nieśli to był jakiś popełniane przez poprzedni rząd wdroży system musi się sfinansować go niejako były minister finansów, choć staram się na to patrzeć dużo szerzej tym także swój wymiar kulturowy społeczny polityczny nie tylko finansowy to powiedziałbym tak że, gdyby to było tylko jedno jedyne posunięcie, choć właśnie dotyczące nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy emerytami ani ja też nie ma ani młodego wieku pytanie tylko kiedy teraz okazuje się, że zrobił wcześniej niż później, gdy to tylko środek ograniczało to przeżyli byśmy na trasie Polski system finansów publicznych tego nie rozpadnie, ale rzeczy dzieją się tak jak się dzieją, ponieważ wiele dzieje się naraz 1 rząd w ramach tzw. dobrej zmiany, która 1 elemencie złej zmiany tutaj na wielkim gestem dysponujemy 1 i ćwierć punktu procentowego PKB 20 kilka miliardów złotych, z których tylko najlepszym przypadku do 14 wróci do budżetu bezpośrednio czy pośrednio w skutek pewnych powiązań ekonomicznych, ale także podatkowych, o których mówisz nie mamy teraz czasu ma ona być podnoszone kwota wolna od podatku szaleńcy, bo to nie są politycy mówią o zwiększaniu wydatków zbrojeniowych do 3 % PKB w sytuacji 1 przykład Niemcy czują się bezpieczna, wydając zaledwie 13 % swojego dużo większego produktu w bród są więc, gdyby to wszystko policzyć co jest nieprawdą jest nieprawdą i nie odpowiadam, że ten rząd głosi świadomie nieprawdę jest tylko przyjrzenie się mylą i aby to zrozumieć jak najwcześniej nawet 8 lat rządziła i od razu finansowa dziura w KPRM jeno, bo przecież to można poddawać tych wielkich sumach zapadają decyzje polityczne pani redaktor pani powiedziała, że będzie w rządach w 4 byłem 4 nominację od prezydenta Wałęsy prezydenta Kwaśniewskiego łacha i mógł pani wiele o tym, opowiadać, bo byłem wicepremierem ministrem finansów i przewodniczącym komitetu rady ministrów 93 w 1, a teraz mamy z 1 strony wicepremiera ministra Morawieckiego potem szefa komitetu stałego rady ministrów apotem minister finansów jeśli pani pyta filozoficznie koncepcji polityki gospodarczej to ja również jako technokrata mam pytanie, kto jest sternikiem, kto jest głównym ekonomistą rzeczywistość policji polskiej na obczyźnie sam Kaczyński czy pani chyba właśnie premie dla zaangażowania z mniejszą wiedzę myślę, że jest to jednak wicepremier ds. gospodarczych minister rozwoju, ale ja nie widzę dostatecznej spójności w polityce naszego rządu UE łącznie z decyzją błędną o przywracaniu wieku emerytalnego, jaki obowiązywał do tej pory, bo uważam, że należałoby stworzyć możliwość wcześniejszego przechodzenia na emeryturę tym, którzy chcą, ale przy niższej emeryturze, bo system musi się zbilansować miasto co teraz, a propos proponuje rząd spowoduje olbrzymie trudności nie za kilka lat, choć będzie to już 034, a więc wtedy, kiedy ten rząd jeszcze może będzie rządził dodatkowe koszty w systemie finansów publicznych około 10 miliardów jak się to wszystko dodaje to to nie znajdzie sfinansowania natomiast kiedy za lat kilkanaście czy kilkadziesiąt staniemy w obliczu olbrzymiego problemu, bo nie jest odpowiedzią na wyzwanie ze starzeniem się społeczeństwa program 500 plus czy mieszka w błąd tego rządu, z którego robi się wielki sukces ja rozumiem, że także teraz wśród naszych słuchaczy przypuszczam że, gdyby pani zapytała no może zapytajmy niech państwo się pod wieżą w internecie również zapraszam do siebie na Facebook com Kraśnika latko czy jesteście za programem 500 + 3 przeciw dojeżdżając do twarzy uśmiech Larsson 80 % Polaków pokazują badania opinii publicznej z PRL dojeżdżając do państwa powiedział do taksówkarza pan spojrzy szła młoda dziewczyna jedno dziecko w wózku dwoje maluchów obok 1000 zł miesięcznie 212  000 za parkowanie wspierane szczęście, że jest ona ma być przeciwko temu natomiast chcę państwu powiedzieć wyraźnie źle ukierunkowane, dlatego że te pieniądze powinny trafić do rodzin wielodzietnych, gdzie jest rzeczywistości stosunkowo najwięcej biedy w Polsce należało to zrobić w ten sposób, że można było na wielokrotnie podnieść zasiłki rodzinne, które już funkcjonowały, zwiększając kwoty do, który one są udzielane natomiast, że dostaje każdy ja mam n p . takich znajomych, którzy pracują banki zarabiają 4050  000 miesięcznie też mają troje dzieci wszystko jest monsun żonie mają dostawać 1000 zł netto z podatków innych sytuacji jedynie starsza pieniędzy na realizację np. podwyżek dla nauczycieli pielęgniarek na poprawę stanu warunków funkcjonowania ochrony zdrowia z tego jeśli to jest filozofia to nie jest filozofia tak, bo można powiedzieć filozofią elementem tej filozofii jest populizm, a więc zwracanie nadmiernej uwagi na dzielenie częstokroć bez twardego finansowania w zamian za wytwarzanie tego co ma być podstawą potem tego dzielenia i z tego, że z punktu widzenia mam pewne obawy co do tego jak się będzie poprawiała konkurencyjność polskiej gospodarki w najbliższych latach, ale mają największe obawy pani redaktor nie bierze się z potknięć błędów polityki gospodarczej w tym finansowej tego rządu może przerostu tego w tej troski społecznej zatracając się o populizm nad zabiegami o efektywności wspieranie prywatnej przedsiębiorczości poprawę zarządzania moja największa troska wręcz obawa bierze się z dewastacją, niszcząc jej roli skutków tej polskiej wojny na Górze tego konfliktu na dobrą sprawę wewnątrz postsolidarnościowych elit oni nienawidzą też zwrócić na wolność wyrażania, że jest w kolejnej wojny na Górze tylko, że jest problem na wojnę na dole to co mówił kiedyś Wałęsa Żak będzie wojna na Górze to będzie spokojna do lat 8 istnienia nierealne teraz mamy dziś rada zrzeszeń powołuje 1 dnia komisja w 1 sprawie nadzwyczajną to opozycja następnego dnia zgłasza wniosek o powołanie następnej komisji nadzwyczajnej jedni mówią patrz mówią obniżyć przecież już nie można oglądać telewizję, dlatego że gdyby mogli toby się pobili ich, gdyż należą zjazdy kompozycja ma charakter nie jest aż tak tą logiką rządu nie jest słuszną polityką negowanie wszystkiego co proponuje rząd i oczywiście to powoduje do tego, że Polska tracimy najbardziej właśnie niepokoi to, że nie ma dostatecznej woli wśród tzw. elit politycznych mogłyby być lepszej jakości poszukiwania konstruktywnego porozumienia, ale uważają jedni żyją gorzej tym lepiej znowu się, że tego typu opinię, że jedyny sposób, żeby upadnie lubiany przez innych przez innych lubiany rząd PiS-u to jest katastrofa gospodarcza z pani redaktor jako ekonomista protestuje przeciwko temu samej mocy w Polsce nie jest potrzebna katastrofa gospodarcza tylko w miarę zrównoważony w miarę dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy z tego co z punktu widzenia jeśli opozycja obecne warzone jest ona możliwa w razie niedziałania prawa sprawiedliwości doprowadzą do takiego odpowiedzialnego zrównoważonego rozwoju gospodarki z organizmami takie pytanie a gdyby opozycja tak tyle ta cała prawda bez stawiania się i wkładania kija w szprychy a, chociaż zaniechanej mrowisko na ręce i dobrze temu w stosunku do tego co robi rząd toczy to jest dobra zmiana liczy to prowadzi do pokoleniowego sukcesu polskiej gospodarki już powiedziałem, że nie, chociaż jest wiele słusznych rozsądnych elementów zwracających, zwłaszcza uwagę na stronę społeczną na troskę o kapitał społeczny, choć z tym jest akurat najgorzej Zenon maturzyści już prawie wszyscy po wszystkim pokłócili natomiast na to nakłada się zdecydowanie psucie atmosfery przyszli kapitału pogarszanie kapitału społecznego zniechęcanie ludzi do poszukiwania rozwiązań krótko mówiąc to jest coraz mniejszym stopniu społeczeństwo to szczyt nie mamy w Polsce do czynienia albo inaczej jest skłócony wewnętrznie społeczeństwo to się przekłada na funkcjonowanie gospodarki dzisiaj stopą procentową podatkami czy stopą kursem walutowym pewnych rzeczy nie da się zmienić tak jak to jest modelach gospodarczych ciszej jest potrzebna właśnie spójność społeczna kapitał społeczny to oni się kłócą, a wszystko prosto nie można budować sukcesu przyszłości polskiej gospodarki na kłamstwie historycznym co zaczęło się już wcześniej wykonanie Platformy Obywatelskiej do tego, dlaczego teraz sposób zwielokrotnione zakłamuje stąd historie dołączył PiS w ramach swojej tym razem bardzo złej zmiany nie można najwyraźniej go na Śląsku pisaniu tego, licząc na to, że rozdawanie pieniędzy matkom dzieciom prawda przesłanie nas na wcześniejsze szybsze emerytury będzie dobrym rozwiązaniem zaręczam panią, że jeśli panie będą przechodziły na emeryturę w wieku lat 60 to mają przed sobą jeszcze 25 lat życia przeciętnie, licząc za bardzo 25 lat one na pewno nie będą elektoratem PiS-u, chociaż oni się o to w tej chwili, ale ma pan panie profesorze doskonale wie, że perspektywa dla rządzących nie jest 10 czy dwudziestoletnia perspektywa jest taka, kiedy są najbliższe wybory dlatego albo udają, że wyborów należy rozdać maksymalnie ile się da, żeby potem pozyskać tych wyborców 2019 i już dlatego ja jestem za tym żeby, przyjmując pewne założenia są do tego jak się potoczą procesy polityczne walczyć z maksymalnie z tendencjami populistycznymi, ale także zagrożenie Neo liberalnym, które było tym grzechem czy schorzeniem poprzedniej ekipy i tu już uda zrobić krok tańczyła już stroną jednak zdrowego tak jak ja nazywam nowego pragmatyzmu, a więc umieć połączyć to co jest twórcze, ale na pewno ta kłótnia na Górze w tym nie pomaga prof. Grzegorz Kołodko był naszym gościem bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę program realizował Krzysztof Woźniak wydawało Małgorzata Połczyńska za chwilę Szanowni państwo informacje po nich raport gospodarczy, który poprowadzi Maciej Głogowski się z państwem żegnam do usłyszenia udanego popu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA