REKLAMA

Jak tworzy się podmiotowość polskiego narodu?

Światopodgląd
Data emisji:
2016-07-21 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat lub podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz serdecznie państwa zapraszam na światopogląd w studiu jest już dr Michał Łuczewski z Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego narodowej rady rozwoju przy prezydencie RP dzień dobry, że za duszno, a jej wcale byśmy porozmawiali trochę pewniejszy ustawimy w tej rozmowie, ale nie wiem czy zasad upraszczając jak konserwatysta z niemym leży w rynku w czołową dziennikarką liberalną, ale gdzieś tak to pewnie będzie Rozwiń » przebiegało w aż o kilku kwestiach, które się pojawiły, które są dyskutowanej debatowano MF w ostatnich miesiącach w Polsce zacząłbym od polityki historycznej, bo bardzo dużo mówi się taką odrzucenie tej pedagogiki wstydu jak nikt czuje to obecny rząd iluś tam ludzi wkoło wokół niego przywracaniem jakichś dumy narodowej i t d. i być może ostatnim aktem łączy je kolejnym ostatnim z Anny w przywracaniu tej dumy jest są kolejne wypowiedzi przedstawicieli rządu dotyczącego zbrodni w Jedwabnem do tego stopnia, że już amerykańskie muzeum Holokaustu wyraziło głębokie zaniepokojenie, bo najpier w minister edukacji inny mniej niż w czasie wypowiedzenia czy odrzucała bądź w ogóle nie była w stanie zabrać głosu co do tego chętnych, kto mordował w Jedwabnem ma teraz jeszcze niższe pro sza w wybrany właśnie Instytutu Pamięci Narodowej, który mówi, że wykonawcami byli Niemcy niezależnie już mówić to niezależnie od ustaleń samego IPN -u w 2002 roku myjni i z mojej perspektywy to jest oburzające i niepokojąca to znaczy takie odrzucenie możliwości, że jednak Polacy AM nie dokonali tej zbrodni tak inspirowani podburzanie przez Niemców i t d . ale byli to Polacy antysemityzm był i pozostaje poważnym problemem natomiast władza próbuje wyczyścić historię zbudować z nadmierną liczbą niemal jak pan rozumie co się dzieje muszę musimy na pociąg rozróżnić swojej tożsamości tak pani nie była do końca liberalną wizją Luisa Jaime do końca konserwatystą buty szyte też nie widzę swojej roli jako o kogoś, kto realizuje światopoglądy na razie jest jako jako reprezentanta tylko tu, żeby się zastanowił nad tym nel, skąd się bierze też to też rozumiemy panie oburzenia, że 1 rzecz, że to się w Polsce zmienia, że jest już jest coś znaczy, że jest inaczej to w twarz gazem to nie jest dobra zmiana pewnie tak w taki jak spojrzał na dno dna na początku też rozróżniając tak jest swoje przywiązanie do swoich światopoglądów to auto to powiedziałbym tak, że na każda grupa społeczna dąży do budowania jakiejś swojej moralności, bo tylko wokół moralności możemy być tą grupą społeczną, czyli innym niezależnie czy lewica czy prawica musimy mieć jakieś źródła moralny i takim bardzo się już do moralnym i poziom coraz mniejszym inne w nowoczesnej Europie jest odcinanie się od zła, które uczyniliśmy ich, zwłaszcza tym kontekście sekularnej mieli oni takie postępującej sekularyzacji, gdzie żoną moralne już nie płynie od Boga transcendencji tylko my jesteśmy sami dawcami moralności to wydaje się, że jedyną taką możliwością te zaś odcinanie się od tego zła, które by było wcześniej, czyli w sosie biorą się wszystkie te najważniejsze ruchy cieczy czy 3 czy feminizm czy 3 lat wydaje się pewne czy zauważają tego, że świat niesprawiedliwe chęć naprawienia tak, bo tego tylko tylko on tylko walczą z tym kim byliśmy wcześniej my możemy zdobyć to moralność o to kto to jest fitness, by podjął też bardzo religijna była o patent polega na wrzucanie proroczych zauważenie, że świat zła należy, że my byliśmy źli, że nie było nie dostrzegaliśmy wykluczenia nas na różnych polach i podkreślając wykluczania wtedy możemy zdobywać to moralność to cud z ciekawym, że są często bardzo mocno akcentujemy zło, który był wcześniej nota ta etyka posłanką Sową, który jest dominująca nowoczesnym świecie ona też na tym, że po polegała, że Niemcy my no bardzo silnie akcentować z Holokaustu, ale też po to, żeby pokazać jak teraz są demokratyczni podaje toto to jest 1 sposób budowania takiego o moralnej wspólnoty, który ich zdaniem na takim procesem gdzieś tam na samej na samym końcu tej może się zgodzimy ważną kwestią w Stargardzie szczecińskim tak stół do ty znowu stanie się brak byliśmy źli i byliśmy bardzo źli, a teraz możemy otworzyć nowy rozdział w historii świata i wreszcie może zapanować demokracja, gdyż może zapanować liberalizm wreszcie wszyscy w inny wykluczeni mogą stać się częścią 1 wspólnej ludzkiej rodziny z wysokiego punktu widzenia to co o przedstawiała prawo i sprawiedliwości to może właśnie Bud budzić oburzenie, bo to jest wbre w temu odcinanie się w przeszłości przeciwnie zwłaszcza, zwłaszcza tych tę koncesję drobny grys jest ciekawy w związku z systematyką bez Holokaustu może to się wydaje, że nie oddzielamy od przeszłości, ale przez to śniada nie oddzielamy od przeszłości to przyszłość nam wciąż idziemy dalej tak byliśmy antysemitami tak jak pani powiedziała dalej tymi antysemitami będziemy bez takiego nie oszczędzają oczywiście i tak w latach grali bez takiego radykalnego oddzielenia przeszłości teraz, żeby zrozumieć tę drugą stronę to to to widział to tak, że ta druga strona powraca do przyszłości, bo tam widzi źródło swoich sił odbywa się to w przyszłości, a to stąd w transcendencji odnajduje źródło swej własnej moralności i z kolei skończyła się tak pomyślimy o tym, że tak bardzo cenna etyka to wtedy też można zrozumieć ich oburzenia na podkreślanie własnej wagi Jedwabnego no bo wtedy nie mogą wrócić do przyszłości no bo w przeszłości nie okazuje źródłem siły, by sąd go żołnierze wyklęci tylko źródłem problemu i teraz te 2 te 2 etyki nasz jest nieustannie ze sobą zrażają ich zdaniem strony to siebie nakręcają żart, że tutaj nie ma takiego jakieś przedmiotu to znaczy takich refleksji, a jest tylko nasze oburzenie moralne ani niepokoi pana jednak to no, jakby niechęć do bogaczy to nieuznawanie, że przeszłość tak jak i ludzie takiego społeczeństwa ma różne oblicza wojny to znaczy nie jest ani czarna ani Biała, żeby byli różni ludzie różne grupy różne momenty w historii i że to się układa w jakąś opowieść całość coś z tego rozumiem jakieś wnioski w wyciągamy rzeczy niepokoi pana to próba uczynienia z przeszłości w białej po to do sądu są 2 rzeczy, żeby to po pierwsze to osobiście uważam, że na tym na tym też polega nasze człowieczeństwo i tutaj o wiele bliższy niż inni konserwatywnym jest mniej chrześcijański punkt widzenia i tutaj możemy się spotykać rzuciła się z po spotkaniu się ze swoją masę złem, które prowadzi do tego, że możemy wyznać swoje własne winy możemy być lepszymi ludźmi jest tym SA w tym sensie uważam że, że nawet gdzieś tak popatrzymy na Niemców, którzy mają o wiele gorszą historię niż my dziesiąta to też też o tym, wiele rzeczy złych za dużo powie, że mają, jakby gorszą to znaczy czy Dreźnie, gdzie potrzebna jest tam pompon porównywanie i jego stąd wydaje się, że rząd dobrze, że jak byśmy zrobili znad morza to zbadać ilościowo, ale też dają się żal nam o miejscami można to oni sami sami mają poczucie tego że, że ta historia rodem z datami dopiero szykuje się kochamy tylko tak się z honorem, bo wtedy wchodziłem na etap 3 czy w tej rozmowie dojdziemy do punktu rozmowa o narodach kończy właśnie logikę opowiadania o tej przeszłości też właśnie takie mówienie, a Niemcy są gorsi i brązy do realizacji Domaru między narodami czy w derby to ugrupowanie się wokół narodu takie bezkrytyczne nie zawsze jest tak, że zawsze będzie prowadzić do rywali raz tutaj też nie musiał ponieść Niemcy są gorsi są tam się ludzi umiera moja pierwsza córeczka w Berlinie spełniłem swoje lata ner chciał pożyczyć w, tyle że oni z większym ciężarem zdecydowanie większym ciężarem przeszłości oni konfrontują się z przyszłością zbudowali też są swoją obecność sił co nie jest tak często państwo Jałty pedagogice wstydu o takie słyszę, że raz była niewielka, ale że rzeźba dla mnie taka pedagogika wstydu, której mistrzami są są Niemcy ono to nie jest ten wstyd to nie jest wstyd, który rekonstruuje tamtą wspólnotę turysty, który sprawia to wspólnota jest silniejsza, bo ona może powiedzieć Ewa z Patrykiem, jakim dzisiaj jesteśmy dajmy się też są też prawa strona ma też tego nie rozumiem że, że można zmierzyć się znaczeń najcenniejszymi kartami historii i wyjść z tego silniejszym to jest to jest pierwszy punkt odcięcia pożycia drugi punkt to jest taki ne, że tak taka polityka historyczna, bo polityka chcecie tego chcemy czy nie ona zawsze będzie istniała tylko oznacza 1 ośrodek, który już nadaje ton, bo jest bardziej z Miechowa kolorowe wielu wielu działań ruchu chodzi oto nagle nie ma takiego środka są inne środki, które też na jakiej się tylko go dominującą widzieli nigdy donosem obali spożywczaka torby nie ma takiej polityki, które by nie nie spasował filmów, które nie zbudowałby muzeów pomników tak, by tak dawno wskaże lekarz nowoczesne państwo od dziewiętnastego wieku na pewno buduje konstruuje swoją tożsamość przy pomocy takich silnych technik my możemy robić po rosyjsku, a może to robić pewnie po brąz malborską ten, kto to to taka nowoczesna Kamili z bliska polityka historyczna to ona musi brać pod uwagę prawdy tu zatrzymywać nie wyobrażam sobie to taki taki i polityki, która nie bierze pod uwagę ustaleń historyków, które wiadomo, że zawsze można kwestionować tego, ale są są jakieś takie pewne pewne elementarne prawdy co, do których wszyscy ludzie się zgodzą np. tutaj też to też policja stosuje 2 no to jest poza dyskusją, że Polacy dokonywali tam zbrodni i czasu uda się pytanie jest takie na jakiej zasadzie, dlaczego to zrobi tak dalej, ale to i tak to jest to jest poza dyskusją jest tutaj wydaje mi się, że już nowoczesna i silna właśnie popadam w sile właśnie polityka historyczna, którą trudno będzie wracać to właśnie ona musi bardzo duże urząd dużą wagę kłaść na inne badania historyczne inne tą samą żonę często mnie niepokoi pana czy 3 w sumie służbom kolejnego przedstawiciela rządu mówiącego, że tak naprawdę to nie do końca dla niego jasne co zostało Jedwabne muszą ponieść duże, że ja do tego podchodzę, jakoby do części linii takiej walki polsko-polskiej, że ludzie po 2 stronach są w takiej sytuacji, że boją się powiedzieć nawet prawdę, bo boję się do zostania później przeciwko nim wykorzystane i to i to wydaje się to te zespoły po 2 stronach jest to myśl myślę, że myślę, że inne, a czym na pewno to i szarak odpowie na to pytanie, że jeśli bylibyśmy winnej sytuacji w Polsce niech pani też zwrócić uwagę, że w sytuacji, kiedy było był większy konsensus w Polsce nie pojawiał się takie głosy oraz to trudno było to to były tak bardzo bardzo trudny los może wnieść na mecz w momencie, kiedy jest coraz większą polaryzację ta polaryzacja i to też pokazują to tu dużo was zrobić to ta polaryzacja ona też jest różnie tłumaczona na naszą wizję przyszłości, jeżdżąc tą drogą wręczymy dr Michał Łuczewski z państwa gościem wracam, a Lichnerowicz czy państwo moim gościem jest cały czas dr Michał Łuczewski z Instytutu socjologii Uniwersytetu, żeby się tam też nie wyszedłem nawet tak jakby chciał porozmawiać on o narodzie pan pisał narodzie zastanawia się nad nim bada go, a to jest taka kategoria, o których mówimy w ostatnim czasie trochę częściej inni, których to raduje niektórych to bardzo niepokoi, że mogę łączyć w kontekście takiego poczucia, że Unia Europejska jest jakimś kryzysie mniej część z nas mówi nam ZHP Unię wzmacniać się może nawet w integrować bardziej albo jakoś się przemodelowanie odłożonej strukturą potrzebną w strukturę uszytą na te czasy i t d. no, a obecna władza i duża część polskiego społeczeństwa mają poczucie, że czas wrócić do narodu w oko patrzy, bo idą trudne czasy i naród jest tą strukturą społeczną, która najlepiej organizujemy raz na takie trudne czasy moje pytanie, gdyby czy pana to nie niepokoi znów mnie niepokoi on jest symbolizm bardzo gmach wzniesiono w rzeczywistości nie stać ich natomiast jeśli chodzi o naród to też pamiętajmy, że to jest dość takiej niedawny wynalazek to tutaj to jest prawdziwy wiek 19, kiedy naród stał się takim głównym czynnikiem instrumentem mobilizacji społecznej na dziś, że tak to to co też tu też tak się wydaje to to nie tylko prawica tak widział też, by lewica to dostrzega, że proces czeka największa wspólnota co, do których i możemy mieć nadzieję, że ona jakoś tam możemy reprezentować budzi nasze emocje to było widać bardzo dobrze w mistrzostwach Europy Paula Westa tamta jest bardziej się te wszystkie narody Europy do kolizji z regionu morza jest właśnie tym areną, gdzie te wojny trwają pogrzeby rzeczywistość nie dawały w targach jest, więc z, a więc jeśli chodzi o sam naród to tutaj to co do takiego jako zjawisko społeczne, które istnieje i nie zawiodą i pewnego dnia może tym gronie, by chociaż, gdy wszyscy mamy takie dni nie kiedy papież spotkał ludzi, którzy nie bez odważnego narodu Polesiu kufla Białorusin jak grzyby trwa dopytywałem, ale osobno jesteście Białorusinami to interesowało, nic więc jest to to od dna na nasze narody były będą nie wiadomo czy zbędny i nie, niemniej jednak długo będą natomiast kwestia jest taka, a kraj jest tym pani pytaniu zawarta w naczelnym czy to nie prowadzi do wykluczenia czy to nie prowadzi do przemocy czy to nie prowadzi do dowodu do walki to jest to jest tak zawsze, że w momencie, kiedy jest taka wspólnota, a zwłaszcza, kiedy jest wspólnota moralna siła Słota nalotu zaszyte się będzie taką z takim wykluczeniem wiązało tez od nas to zależy na czym jesteśmy świadomi, że tego typu niebezpieczeństwa i netto co taka raty niż Polska tradycja, która miała zrazu nie stanie odkrywam, że to jest tradycja, która pokazuje uniwersalizm polskości żona polskość jest raczej takim uporem szumnie projektem, do którego każdy może zostać zaproszony nikt nie jest wykluczone jak pomyślimy o Polsce jest wydzieloną za pomyślność słowacki Mickiewicz pomyślimy o Janie Pawle drugim po byli tacy ludzie, którzy potrafili z polskości to co jest najpiękniejsze i później brylować na salonach w we Francji albo na salonach w Watykanie ekonomistą i po pokazywać tą butą TomTom Polska tak jak Salamon drugi o tym, słyszymy dziś już, tak więc jest to tłumaczone na nas na tym tato tato to jest to jest tylko pieszo rzekomo chciał zrobić to oddzielić naród od zawsze koniecznego związku z przemocą, bo to też dam się żadna lewica na dno często nie rozumie tego i innych jeszcze tak można tu też prawicowego nie mógł co rolnicy nie rozumiem, że w Alpach też można spojrzeć, że my wszyscy jesteśmy zależni od barwy, którą reprezentujemy my wszyscy jesteśmy nacjonalistami w takim sensie, że jesteśmy po już jesteśmy Polakami, że potrafimy być kimś innym tak i trasą polskość naszą drużynę ani lepszymi ani gorszymi jak Tuwima 2 morza zdawać, że chodzi tu urodzili się tak czuliśmy się, ale dla dla mnie to jest taka przygoda zagłębiania się w kulturę, która jest piękną przygodą można oczywiście nie nie nie, chociaż może powiedzieć tak, jakbyśmy wyłączyli mikrofon powiedział, że w Egipcie szczerze, że nie są Lasoń czekiem, że jednak ta kultura to mogę się zagłębiać, ale 6 lat z naszych doświadczeń absolutnie tak w takie and Night i to kwestia jest taka, a i co robić, żeby nie wykluczać te najważniejsze rzeczy jest następująca to znaczy nie od powietrza czy innych ludzi, czyli naród nie może tu nie może być wymówką do tego, żeby innych ludzi nie traktować jako o jako ludzi, ale to też poziom zakażeń droga ma do tego doskonale, że każda ideologią ona ma skłonność do humanizacji nasz no no to nie muszą być przeciwnicy atomu z umową mogą mogą być inni, że i widzi pani pomyśli też o chrześcijaństwie to z punktu widzenia chrześcijaństwa naród nie jest jakoś oczywistą kategorią dlatego mówię, że narody powstały i się na nieskończoną, bo RN narody są mniej ważne niż kościół pod kościół zaś kościół katolicki jest uniwersalny podejdę i czasu niebezpieczeństwo do kościoła jest to, że rząd zostanie taki sposób przypisany do poszczególnego do poszczególnych narodów wystawy z punktu widzenia religijnego z dysponują to kto to to kwestia narodowa ona jest jest nasz test Napoleona bardzo długą dyskusję, ale ona czynami to nie jest nic oczywistego, ale z drugiej strony dobrze czują, że w złej strony to co jest ciekawe w to mówił pan też m. in . takim ostatnie ciekawym wywiadzie z grami Łady jest miła Jędrysik dla tygodnika powszechnego, że katolicyzm jest klejem w Polsce, choć narodowości w jest także, że już niemożna zatem nie można sprowadzić tego katolicyzmu to była po prostu Kraska katolicyzm teraz w organizujemy światowe dni młodzieży jeśli jednak zrobię to niby donos przyjechał prawda Doda to byłoby jakieś takie wyznanie jedno jedno z rejonu, który nie ma w ogóle żadnego znaczenia dla świata też, by pozwolono im Jana powoduje na tym polegała, że on był Polakiem katolikiem, ale jednocześnie się z takim radosnym świętem roszczenia do uniwersalności Alto to coś tak w Polsce się stało, gdy tamten katolicyzm jest krajem to on też niech pani pamięta, że on nie jest krajem dla katolików, kiedy działa w Bamian taki burzliwy czas byłem ateistą to byłem ateistą katolicki jak wieża gdzieś za granicą widział coś mi to nie pasuje wiązała duże, że ten też znaczenie kulturą także, że 1 listopada nic nie dzieje prawda, że uzna, że duża rodzina nie jest tak silna jak jak w Polsce już nie spotykamy, więc coś takiego, że dziś to to i to bardzo dobrze w latach sześćdziesiątych siedemdziesiątych to też ludzie spoza kościoła jak Adam Michnik Jacek Kuroń wyczuwali, że to już to jest miejsce, gdzie można się poczuć jak u siebie w domu pod tym warunkiem, że rzeczywiście to wszyscy są wszyscy są zaproszeni, więc inne zaś są też katolicy nie lubię tego sformułowania no bo bo to od razu myślimy jakieś biologia to jakieś takie tanimi ładnie powiedział to takie doświadczenie budowania wspólnoty, którą trudno, którą trudno jakiś 1 słowem określić efektywność zdobywać w pracach tego wywiadu Wolf tak dobrze zrozumiałam to Zając oraz brutalizuje alem Mn tak rozumiem to co pan, mówi że liberałowie liberalna inteligencja obawia się tego co się teraz dzieje, czyli tego na zmianę języka takiego bardziej może między każdą dosadnego, czyli tzw . pozbawi ich pozbyć się tzw. poprawności politycznej obawy z tych właśnie haseł Ewę dumę z historii narodu i t d. dlatego że nie do końca rozumie luksus jak zostać zgubiłam czy to jest pan, że chodzi o to, że nie liberalna inteligencja boi się, że się społeczeństwo jeszcze bardziej demokraty z miej kiedyś tak jak Szlachta namyśl o tym, że chłop miałby głosować widzi koniec świata często to kto to jest pytanie do not same liberalne należy jednak emisji tak jak i jaka to widzę to jest to Tunkiewicz Paweł Śpiewak powiedział dawno temu złe, że Polska inteligencja boi się wyzysk ludu do mnie tak to jakoś wracano jako Judy taka mantra należy, że tak rzeczywiście jest -li o polityce można pokazać w takim długim trwaniu inne właśnie przyczynami przynajmniej od dziewiętnastego wieku, że była zawsze obawa niechęć inteligencji w drużynie był tak, ale dane o częstsze często było właśnie ta obława obława na niechęć i jedno Abate galicyjska to była to ten moment, kiedy lud pokazał taką twarz to śruby nie spodziewała to radykalna liberalna inteligencja i właśnie ci, którzy chcieli ludowi jak najbardziej pomóc zostali przez niego na bazie zranieni też fizycznie i brutalnie to był największy pogrom w Polsce wieku na dziewiętnastym i ich liczba jak dzisiaj, gdy odszedł tak tak mi się wydaje, że żal, że żona z racji tego, że mieszkamy żyjemy taki, że kibolach, że ktoś mieszka w Warszawie to Blues mieszka Warszawa, jakiej jest nawet gdzieś tam z daleka widzi ten lud i też to też taka, ale nigdy z nimi rozmawiają z Niemiec ludy nad Lotosem ci ludzie podział ról pozwala z dużymi ośrodkami miejskimi to już będzie on, że roszczenie się urodziła poza dużym zaufaniem już rozwiązania wystarczy pojechać zasady, by wysłać, by do Modlina dotąd to tam tam już obudów do każdej każdej miejscowości poza Warszawą, gdzie był bardzo nie lubię tego uproszczenia mają realny moment nasz adres opuszczają butelkę to to akurat mamy tylko, chodźmy coś takiego, że inne, kiedy przyjechała na studia do Warszawy też nikt już z Poznania, ale reprezentujący właśnie inteligencja generalną to my takie buty poczucie, że to nikt nie badano ruchu pół wsi robotników, że to wstyd się zajęli internetem wszyscy jesteśmy bardzo nowocześnie i była pierwszą osobą, która w ogóle pojechała na wieść tam spędziłem przez ZUS z przerwami prawie 10 lat rozmawiają z ludźmi, stając się i zrozumieć i teraz w i nawet na takim poziomie naukowym widać jakąś taką niechęć hak do nawet badania na ludzi, którzy są busów tuż obok wolimy badać ludzi, którzy są dla nas bardzo podobnie i teraz główna wyzwaniem tymczasowo się o przełamywaniu stereotypów o edukacji międzykulturowej no to dla mnie w Polsce o wiele ważniejsza, bo taka edukacja wewnątrz kulturowo, że razem, żeby z Spotkajmy się pogadajmy wypijmy razem śliwowicę w powietrzu jedno wypowiemy drugiej konsul muszą być jakieś takie przestrzenie, gdzie się w Polsce towary, gdzie jest ta tendencja, a na wzór ZUS czy cieczy czy w ogóle elity mogą się spotkać zbudowanie tylko sobie fantazjować na na jego o tematach długo są też swoje fantazje na temat fali tych, które też Tychy Karol ludzi z miast często toto to jest takie wielkie pęknięcie polskiej kultury podziałach banalne najgłębsze między taką zaś, do którego powraca życie w TOK FM to ta kultura pańska i kultura Chłopska w oczy chamska jednak jak można podzielić się brutalnie Jonasz na różne poziomy znany na 2 wymieniono cofa się jakością wyprodukuje oczywiście nie taki sposób tak jak i w dwudziestoleciu międzywojennym, ale ten tekst formy takiego Pańskiego dystansu wobec ludzi, których nie rozumiemy, którzy mają ma się już są zbyt emocjonalni wydają się nam zbyt brutalni te symbole są niezrozumiałe to był też nie mam pracy wysunęli brak inteligencji, żeby w ogóle ten tamten świat gry poznać dzieli się w nim jakoś się zadomowić się inni to tak często jesteśmy bardziej wyrozumiali dla uchodźców jesteśmy w stanie się w nich czuwać niż w Polsce dla ludzi, którzy na mieście mieszkają na chore, żeby trochę też niesprawiedliwe trochę jestem z nowych chętnych, by każdy z nich będziemy wracali bardzo dziękuję dr Michał Łuczewski z Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego narodowej rady rozwoju przy prezydencie RP był państwa mają goście bardzo dziękuję bardzo im Tadeusza świąd lub pod blond Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA