REKLAMA

Gdzie w programie Mieszkanie plus jest miejsce dla bezdomnych? Z Adrianą Porowską rozmawiała Agata Kowalska

Post Factum
Data emisji:
2016-07-21 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu, a ze mną już pierwszy gość panie Adriana Porowska z kamiliańskiej misji pomocy społecznej dzień dobry dzień dobry i co ważne organizacji, która jest zrzeszona w ogólnopolskiej federacji na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności skakać w Alpy, a mówię o tym, państwo, dlatego że federacja wzięła udział w ogłoszonych przez rząd w konsultacjach z Narodowego programu mieszkaniowego Rozwiń » pewnie większość państwa kojarzy program mieszkanie plus ogłoszony z pompą przez panią premier Beaty Szydło jej ministrów i okazuje się, że problem co ta cała myśl projektu mieszkanie plus, czyli budowa tanich mieszkań na wynajem to będzie tylko część dużego Narodowego programu mieszkaniowego w i taki dokument powstał w został przedstawiony organizacjom zajmującym się szeroko rozumianym tematem mieszkaniowym z radą konsultacyjną jest przede mną opinia ogólnopolskiej federacji na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności, gdy w szalenie interesująca lektura z rynny właśnie dotycząca tego Narodowego programu mieszkaniowego i najbardziej spodobało mi się, że ucieszyli się państwo, że w Narodowym programie mieszkaniowym w ogóle tematyka bezdomności się pojawiła, bo rozumiem, że chętnie zwiedzają ryzyko, że tego nie będzie to przez wiele lat zabiegaliśmy o to, aby nie tylko ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej zajmował się kwestią bezdomności może, dlatego że chcielibyśmy, aby zmienił się charakter wspieraniu osób bezdomnych, żeby to był charakter wspierania mieszkaniowego, bo dla nas bezdomność jest problem mieszkaniowy ani wspierania interwencyjny tego on w no właśnie jest jest wspaniale pojawił się temat bezdomności słowo zamieszki w po wielokroć w aptece w dokumencie jest powtarzany, ale zaraz potem państwo opinii SL pojawia się takie smutne oto wnioski niestety wnikliwa lektura programu pokazuje, że problematyka bezdomności, choć podnoszona w tekście wielokrotnie jest autorem opracowania obca w efekcie można podejrzewać, że cały program może być wręcz negatywny wpły w na proces wspierania osób bezdomnych ostro go ostro, ale generalnie tak jest chociażby nawet, dlatego że rok temu w sierpniu zmieniła się ustawa o pomocy społecznej, który zapisał bezdomności dotyczą 3 rodzajów placówek wsparcia jest schronisko ogrzewania schronisko ogrzewalnia noclegownia i absolutnie zginęło zapis domy dla bezdomnych tu jest to czas odwołanie do domów dla bezdomnych, które faktycznie już nie funkcjonują nawet w ustawie o pomocy społecznej jest 1 rzecz druga niestety jest potwierdzenie tej interwencyjnej pomocy dla osób bezdomnych jednak wolelibyśmy, żeby interwencyjną pomocą zajmował się ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej, a długofalowym wsparciem mieszkaniowym właśnie tak ministerstwo infrastruktury kłopot polega na Dębowiec złożono w tym czym się różni pomoc interwencyjna o tej, o którym mówi pani, czyli długofalowej i 2 jeśli w kontekście mieszkaniowym oczywiście jeśli myślimy o definiowaniu bezdomności poprzez problemy mieszkaniowe polegający na tym, że osoby o niskich dochodach niskich kwalifikacjach czy problemach zdrowotnych mają problemy z otrzymaniem różnego rodzaju mieszkań, ale takiego długoterminowego wsparcia mieszkaniowego czy to będzie własnościowe mieszkanie to będzie mieszkanie na wynajem generalnie to jest mieszkaniec gminy to są zasoby lokalowe gminy chodzi o to, żeby ci ludzie latami nie przybywali schroniska dla osób bezdomnych w tej chwili niestety wygląda to w ten sposób, że wiele osób z różnych powodów jest latami schronisk dla osób bezdomnych czas oczekiwania na lokal komunalny w wielu miejscach sięga kilku pieśni kilkunastu lat z różnych powodów są bardzo szybko wykreślanie z różnego rodzaju kolejek i wsparcia to jest 1 z rzeczy, czyli osoba przebywająca w schronisku dla osób bezdomnych mająca już prace i mogąca utrzymać się w mieszkaniu powinna być żel powinno po prostu mi swoje mieszkanie samodzielnie mieszkać, bo tutaj pojawia się taka taki może stereotyp, że jednak osoba, która jest bezdomna nie ma własnego dachu nad głową dysk automatycznie ktoś bezrobotny pozbawionej kolby środków, a pani mówi o tym, że są osoby mieszkające w schroniskach i pracują oczywiście żona gotuje znowu ty znowu ten kłopot polegający na tym, że entuzjazm wobec przedstawionej rodzaj bezdomności taki ulicznej taką, którą po prostu widzimy, którą każdy laik jest wstanie zdiagnozować się tak, że idziemy przez Warszawę jest w okolicach dworca centralnego widzimy osobę w brudno US drogą z torbami siedzącą pod śmietnik to jest bezdomność, którą każdy jest wstanie zauważyć, iż wiele zaba w z Interem i żyzną wyzwaniem dla zwierząt, a ja znam osoby bezdomne, które latami już pracują starają się zmienić nazwę zmienić swoje życie, ale oni potrzebują absolutnie wsparcia mieszkaniowego nie są w stanie nikim nie da ani kredytu na na takich mieszkań ani nie są w stanie wynajmować mieszkanie na wolnym rynku, dlatego że te mieszkania są bardzo o wzrok rząd się z tym zgadza, bo rząd nawet wskazał, że Polacy, którzy ma małe, których też nam jakiś rodzaj mieszkania nie są w stanie sfinansować swojego kredytu jest jakby Tatarzy szata pula jest czymś tak powiem pani, że namawia ją czytałam Narodowy program mieszkaniowy to jest naprawdę bardzo fajny legendy Daria fajnie to wszystko zdiagnozowane naprawdę to szeroka diagnoza, iż kłopot polega na tym, że to wnioskowanie żadne no bo jeśli ktoś pisze o tym, że, owszem, powinno powstać więcej czy to schronisk nawet iście miałoby powstać więcej schronić się do mieszkań chronionych, a nie zmienia nic absolutnie finansowaniu to znaczy, że co w motorze znaczy, że no tak powinno się zmienić tylko, że to jest tzw. pobożnym myślenia, a żeby co to są mieszkania chronione mówi pani też o domach dla bezdomnych to jest coś innego niż noclegownie schroniska co to znaczy schroniska noclegownie jest taka tak jak mówią pomoc interwencyjna noclegownia to jest miejsce, w którym człowiek przychodzi tylko włącznie nano, czyli od 19 do siódmej rano ma 1 posiłek wieczorem ewentualnie śniadanie schronisko dla osób bezdomnych to jest miejsce, w którym jest w pracy socjalnej aktywizacja tych osób to są zazwyczaj miejsca w tej chwili w ustawieniach po dojdzie do 80 osób przewiduje się, że w takim budynku maksymalnie mogło przebywać w swoim też wieloosobowe pokoje będą dla bezdomnych tak jak mówią zlikwidowano tu były takie miejsca przed nami ustawowo tak to było takie miejsca, które po prostu człowiek przebywał właśnie latami tak to zazwyczaj mówiliśmy o wsparciu dla osób chorych albo z oburzonych albo takich osób, które no będą do końca życia wymagały wsparcia asyst drugiej osoby mieszkanie chronione znowu taki twór, w którym był przewidziany dla osób musi do końca nie wiem co ustawodawca miał namyśli, bo w wielu miastach generalnie funkcjonujące mieszkania to są dla 3 osób i mają dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami związku z powyższym on powinny być przeznaczone moim zdaniem dla osób niepełnosprawnych byt też jest kłopot polegający na później każdy chciałby mieszkać do końca życia trzeba te 3 osoby w w mieszkaniu i to Wojtaś jest taka żadna pomoc to finansowanie tutaj mam tworzenia tych mieszkań chronionych wcale nie wskazuje na to, że powstanie więcej prosciutto naprawdę na palcach 1 ręki można w miastach policzyć ilość takich mieszkań ile w Warszawie jak usłyszało 4 to są naprawdę jakieś takie liczby nie znam jakiś dużej liczby te mieszkania chronione też byłem z myślą o osobach zaburzeniami psychicznymi, a tego wiele organizacji kryjących osoby z zaburzeniami psychicznymi mówiono, ale płacone mają być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową skoro to po prostu wymóg dołożenia żałoby były pieniądze z Unią wc się, choć ten fakt, iż na taką myśli w pisał nie do końca wiedziały, o co chodzi no dobrze, czyli mówi pani wolelibyśmy zamiast kolejnych inwestycji schroniska rozwoju Lem miejsc, w których do, których te osoby bezdomne mogłyby trafiać przestać być bezdomny, ale co to miały być na co rząd państwa zdaniem powinien łożyć pieniądze nawet na wynajem mieszkań na wolnym rynku myślimy np. o innych społecznych agencjach najmu, które funkcjonują w wielu krajach europejskich są agencje, które mają za zadanie MR wspierać i osobę poszukującą mieszkania Antoniego na wynajem i osoby, która daje takie mieszkanie do wynajmu można byłoby dofinansować wynajem takiej osobie wejść w Warszawie kosztuje kawalerka 1200 zł netto rzadko, którą osoba z nim stać się z takim niskim dochodem na na 1200 zł, bo tyle wynosi jego wypłata cała w związku z powyższym mógłby otrzymać dopłatę wnętrz od wysokości 6100 zł jątrzy złotych już w stanie sam od powszechnej pani, że to funkcjonuje na świecie, dlaczego właściciel mieszkania miałby właśnie w ten sposób swoje mieszkania do takiego zasobu dopisywać i z nich korzystać z tego systemu skoro może wynająć na wolnym rynku nie nie ryzykować też swoje wyobrażenie nie ryzykować, że do jego mieszkania wprowadzi się osoba, który jest alkoholikiem albo nie umie utrzymać pracy za chwilę zniszczy mieszkanie albo no i wszystkie możliwe sukcesy, które nam się błąd wiążą w głowie zbyt ciemne osobą bezdomną mąż jak to działa już dość luźno zdecydują po pierwsze, dlatego, że taka oto on o tonie on rozmawia z tą osobą go agencja Fitch agencja bierze 100 % odpowiedzialność za to, żeby te rachunki były płacone miesiąc miesiąc, więc to idzie przez konto społecznej agencji najmu i chętnie tak samo wszystkie inne sprawy związane z LM z wynajmem, jakby przeglądy roczne czy czy drobne remonty 3 czy awarii jakieś w mieszkaniu coś w życiu w ogóle nie zajmuje oprócz tego, że idzie na pierwszą rozmowę podpisuje umowę tak to prawda np. pięcioletnią przyspiesza dostaje co miesiąc pieniądze, bo nic więcej nie interesuje oprócz tego mieszkania, bo wszystko inne robi za niego społeczna agencja najmu i szansa na to, że osoba, gdyż są jeszcze ktoś wynajmuje mieszkanie to mój panowie naprawdę nie wyglądają jak osoby bezdomne już nie chwalą, że miał jakiś kryzys Włosi wszyscy mieszkali w schronisku dla osób z angaży jest przekonana, że los, gdyby nie zdaje z tego sprawę wynajmuje mieszkanie komuś, kto miał problem kryzys bezdomność zresztą kiedyś, bo rozmawialiśmy na ten temat większym problemem mam wrażenie, że dla wielu wynajmujących są studenci niż osoby w wieku która, jakby próbują swoje życie poskładał uzdrowiony studentów zdrowia, ale rozumiem, że ten mechanizm, którym pani mówi w ogóle w tym w tym programie Narodowym programem mieszkaniowym się nie pojawia, chociaż takie pojęcie mieszkań wspieranych, o czym my do obozu w technicznym czy mieszkań w jakoś inaczej to rząd uznał chroniona nie ma właśnie wspierany no nie ma po prostu słowa o mieszkanie z branży IT właśnie ten głos tyrana treningowe tak tak to po to, powinno się absolutnie pojawić na innym wielokrotnie też rozmawiając mówimy, bo trzeba trzeba rozumieć oprowadza mieszkania treningowe w Ursusie natomiast komisja prowadzi taki mamy 35 osób w mieszkaniu treningowym w liceach zupełnie inną nazwę niż chroniona brzmieniem w ogóle nie odchodzili od postawy dlatego rząd obyśmy przeszkadza nam pomagać ludziom, a na czym polega mieszkania treningowe ile osób mieszka w takim mieszkam w mieszkaniu treningowym mamy różne mieszkania mieszkają 2 osoby 3 osoby na większe mieszkanie to są pięcioosobowe ty tak 100 m ² dwupoziomowe mieszkanie z 2 łazienkami jest najtańszy w utrzymaniu lub rachunki są wspólnie przez osoby płaconej tam są osoby z największymi problemami finansowymi maksymalnie z rachunkami płaci osoba, a nawet nieco więcej złotych 3 mówi pani da się włączyli się, że zaraz zajrzymy głębiej Narodowy program mieszkaniowy zobaczymy co tam jeszcze rząd wymyślił, żeby nie tylko zająć się osobami dotkniętymi bezdomnością, ale przeciwdziałać temu, żeby takich osób nie przybywało ze mną studiowania Adriana Porowska z kamiliańskiej misji pomocy społecznej czas na informacje również serwis sportowy, a zaraz po nim wracamy z drugą częścią post factum post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną pani Adriana Porowska z kamiliańskiej misji pomocy społecznej zjeść raz dzień dobry wynik i rozmawiamy o Narodowym programie mieszkaniowym, który ogłosił rząd i teraz go konsultuje konsultuje m. in . z organizacjami, które zajmują się problem bezdomności z Wilna dyskutujemy o tym jak rząd się odnosić do kwestii osób bezdomnych i tego jak zamierza i i że w ogóle zamierza problem redukować dostałyśmy maila mówię my, ponieważ to nasz słuchacz napisał tezy pewnego rodzaju recenzję naszej rozmowy i też odnosi się do tego co pani mówiła, więc jeśli pani pozwoli to ja już dość szybko przeczytam pan Krzysztof napisał w myśl, że rozmowa panie z bezpośrednim przeto bezprzedmiotowa, ponieważ mało, który bezdomny chce mieszkać w mieszkaniu składa się na to wiele czynników, o których nie sposób powiedział Kruczek z krótkiej notce, ale proszę mi zaufać bezdomni nie chcieliby mieszkać w mieszkaniach w mieszkaniach chronionych czy jakichkolwiek innych mieszkanie to ambicja to ambicje ludzi typu panie, czyja pisze pan Krzysztof to nie jest ambicja osób bezdomnych sądzę, że pani, która się wypowiada powinno się skupić wyłącznie na redukcji szkód, bo nie bardzo rozumie ani tanie Adriano aspiracje i sposób życia bezdomnych mieszkanie jest dalece nie po drodze pisze to z perspektywy długoletniego doświadczenia, bo gadanie głupot za przeproszeniem Otóż ja pracuję z osobami bezdomnymi już ponad 10 lat prowadzę schronisko dla osób bezdomnych prowadzą mieszkania treningowe corocznie wspiera ponad 300 osób i nie znam osoby bezdomnej, która nie chciałaby mieć mieszkanie mało tego wspieram osoby bezdomne mieszkająca w Ursusie chodzi o Włochach w miejscach niemieszkalnych i pomimo tego, że bardzo często ludzie się wydaje, że to jest wygodnie mieszkać w miejscach takich jak pustostany altanki śmietnikowe wiele innych miejsc to nie potrafiono to miejsce nazwać mieszkaniem i gwarantuję panu proszę mi zaufać, bo mam doświadczenie, że nie ma ani 1 osoby, która wybrała bezdomność bezdomność jest bardzo szerokim zjawiskiem i to jest zjawisko związane z problemami mieszkaniowymi co oznacza, że ci ludzie chcą mieszkań com mają problemy czasami winni są temu, że tracą mieszkania co nie oznacza, że ich nie chcą test 1 z maili, które otrzymaliśmy, ale znam się czy remont i dzisiaj taka taki nie przyszło nowości za każdym razem, kiedy rozmawiamy to czy to ktoś dzwoni czy pisze, że jest tylu innych tyle innych potrzebujących osób w Polsce takich, które nie wpadł w kłopoty typu długi czy typu alkoholizm, który również inne państwo nie pomaga nie ma na to środków to dlaczego miałoby pomagać tym, którzy się stoczyli mówiąc kolokwialnie właśnie on nawet w piśmie, które Orlen ogólnopolska federacja na rzecz wychodzenia z wolności skierował do ministerstwa infrastruktury jest właśnie taki zapis w ogóle się zajmujemy osobami, które są zagrożone bezdomnością, czyli tymi, które mają problemy z płatnościami czynszowymi mówimy o problemach mieszkaniowych dopiero wtedy ktoś straci mieszkanie nikt nikt nie interesuje się ludźmi, którzy w tej chwili zachorowali co się wydarzyło, że straci np. pracy mają problemy z płatnościami bieżącymi czy to za rachunki czy czynszu zamieszkanie za chwilę będzie droga eksmisji im Jana sowy program mieszkaniowy jak się odnosi do tego problemu go od profilaktyki i żaden sposób zresztą słowo instytucjonalizacja w ogóle żaden sposób jest nie użyte o tej słowo klucz jak gdyby obok wielu kręcono oznacza to oznacza, że nie powinniśmy tworzyć żadnych placówek, które są usługa testami, które po prostu przybywają wieloletnią ludzi w 1 miejscu skupieni z podobnymi problemami, ale nie no bo to pewnie by minister finansów George, a nie stać nas na mieszkania dla nawet tych, którzy zarabiają i my jakoś tam są włączeni społeczeństwo, tym bardziej nie będzie nas stać na mieszkania dla osób, które trzeba do społeczeństwa przywrócić, które często dużo cięższej sytuacji wychodzą, ale tych właśnie prawda, dlatego że gdyby zrobiono analizę finansową dobrze się okazało, że wspieranie mieszkaniowe tych ludzi dużo tańsze niż granie instytucjonalne tych ludzi, dlatego że wspierając tych ludzi instytucjonalnym musimy też ponieść koszty chociażby etatów ludzi, którzy po prostu prowadzą różnego rodzaju placówki, w której mieszkaniu oznacza tylko tyle rząd po dopłynął do pomagamy ludziom w płaceniu czynszu przez nich normalnie płacą podatki i wiele innych rzeczy się dzieje zamiast budowania wielkich bloków i kupowania działek, które się wcześniej komuś innemu sprzedał mówi to n p . z perspektywy Warszawy wiele miejsc jest sprzedawanych działek w taki sposób, że po tym, jak powstają osiedla mieszkaniowe okazuje się, że wykupuje się grunty pod przedszkola szkoły drogi inna historia na razie to komuś przydaje potem zaś coraz większe, gdyż zależą, gdyż to co pani powiedziała z domami na ME dziecka, ponieważ wczoraj akurat zmiana miejsc ma o tym, rozmowy w post factum i o tym, że utrzymanie w dziecka w rodzinie zastępczej jest dużo dużo tańsze i lepsze dla dziecka niż za takich dużych instytucji, a mimo to w Polsce inwestuje się w ogrodzie z rzędem domów pomocy społecznej, czyli osoby, które są w podeszłym wieku, które sobie nie radzą chociażby z tym, że nie mogą iść po zakupy czy wykupić leki, gdyby miały asystentkę dobitnie osoby, które z nimi 24 na dobę tylko kogoś, kto przyjdzie 2 × w tygodniu zrobić zakupy posprząta zrobi to sensownie nie takie jest do tej pory, że to jest po prostu jakiś rodzaj fikcji utrzymywania tego naprawdę osób naturalnie przychodzi dziś takiego pomaga to przecież to nie jest trudno sobie wyobrazić ktoś taki ma 34 osoby pod opieką i pełni taką rolę trochę powiedzmy wnuczki tak kogoś, kto zajrzy zorientuje się będzie asystował też sobie pobyt w domu pomocy społecznej to jest minimum 5000 miesięcznie Konrad znam domy, które kosztuje to 7000 nas to podatnicy kocimi utrzymujemy tych ludzi dobrze jak miłość za domem lub na pytanie, dlaczego to się nie dzieje mówi pani, że to jest tańsze bardziej efektywne działa w innych krajach, dlaczego w Polsce coś z nim dzieje, bo takie osoby jak bomba, którą napisałem maila po prostu piszą te programy i nas nie słuchają nie służą po prostu tego i liczyć się zawsze resortową i sektorową i po raz kolejny się okazało, że policzono pieniądze w 1 sektorze znajdzie się 1 sektor musi wyłożyć pieniądze, a zupełnie inne sektory na tym zyska w za i jeszcze chciano brać, bo bardzo ważną kwestię, by przypomniała mi się 1 z naszych rozmów, kiedy opowiada pani o tym jak różne osoby są zagrożone lub dotknięte bezdomnością w Polsce i że niestety szeroką grupą grupę stanowią dzieci, ale ich rodzice tak jest jak program Narodowy program mieszkaniowy noszę wózek nie zająknie się po prostu wszystkie osoby bezdomne osoby luźno ze sobą bezdomna stereotypowo tak jak mówił pomyślany jest pewnie o mężczyźnie, który mało zarabia, a przecież to są bardzo często samotne matki to są bardzo często rodziny z problemami mieszkaniowymi, które w tej chwili są rozdzielane w Warszawie nie ma żadnej placówki wspierających rodzinę w domu był już dla kobiet z dziećmi nie mogą one dla kobiet z dziećmi nie ma domów dla mamy taty i dziś, ale za rozwojem komendą program 500 plus, którym pani premier mówiła, że inwestujemy dzieci i tu chodzi o to że, żeby rodzina się w Polsce rozwijały i też, że będzie dobrze żyło pamiętam co było mówione w programie mieszkanie plus, czyli chodzi o to, żeby w Polsce ludzie mieli gdzie mieszkać, żeby było ono zostać, ale teraz znów wracam do pytania to gdzie ta rodzina w tym programie i wsparcie tej rodziny, która albo jest zagrożone bezdomnością albo już w niej znajduje ono w Narodowym programie mieszkaniowym kilkakrotnie jest mówione o euro o 5 od 500 plus jako też takim wsparciu finansowym dla rodzin i poniekąd jest także ten program taki sposób MON po to, są realne pieniądze nasz jest samotna matka z dwójką czy trójką dzieci faktycznie będzie mogła te pieniądze przeznaczyć na część z nich ktoś akurat z tym zgadzam jeśli się, choć jeszcze o pieniądze, bo nam mówiła pani o tym, że inni, że w tym programy Grzesiek koncentruje się na tej pomocy taki interwencyjnej, czyli właśnie w rozwijaniu schronisk jak to jak to wygląda jeśli chodzi o pieniądze i na co państwo, by chcieli, żeby ich właśnie, jakie kwoty w jaki sposób proceduralne miały być przeznaczane, gdyby to było w państwo możliwości, żeby taki program ma zmieniać czy reformować to powinno zmiana znaczenia słowa interwencja, bo my chcielibyśmy interwencyjnie znaczy krótko zaś ktoś przychodzi do nas pomagamy zrobić mu dokumenty i idzie do swojego mieszkania, a tu interwencyjnie oznacza, że tu jest mowa o pomocy po prostu zimą, czyli ratowaniu życia ani poprawianiu jakości tego życia i takim trwałej zmianie, że kogoś wiele lat trzymała w placówce, który jest karmiony, za którego zależy od osób dziś po prostu myśli wszystko się po prostu za niego robi gotuje mu jeszcze mówi, o którym zjeść i co ma zjeść, bo tu przyjść osoba naprawdę opanujcie się od mórz żadną nogą nie podejmuj żadnej aktywizacji żadnego sposobu zmiany myślenia tam nudnym nie ma mowy, więc na co powinny być kierowane środki jak dojną racz nam mieszkanie, aby powstało ich po prostu jak najwięcej Otóż ludzie latami czekali w tych mieszkaniach i że nie było tworzono fikcja tak jak do tej pory po prostu szybko skreślanie osób z list mieszkaniowych tylko właśnie, dlatego że ktoś zarobił 100 zł więcej w 1 miesiącu np. latem teraz właśnie mamy taką sytuację po raz kolejny zresztą, kiedy ludzie to jest sezon urlopowy 1 drugiego z panów zastępuje, czas więc więcej godzin do związku z powyższym zarobi 100 zł więcej i strach się bać, bo za chwilę go po prostu skreślą z listy oczekujących na mieszkania, dlatego że są widełki finansowe, które powodują, że człek nie może, więc zarobić niż pewna kwota tak niż tam 1000, ale rozumiem, że te widełki są też spowodowane tym, żeby osoby zamożne nie ustawiały się w kolejce po mieszkania przeznaczone dla tych, którzy są bardzo niezamożni rezerwy coś dla siebie żony zabić, a tak trudno być pewna elastyczność nie może być także 5 zł więcej powoduje czy też nie powoduje, że to człowiek się do banku wyniósłby kredyt może ktoś zarabia 1800 zł, a ile trzeba mieć pieniędzy, żeby w tej chwili czy wynajmować mieszkanie czy kupić sobie mieszkanie na własność mniejsze to jest osoba 50 letnia, która ma zdecydowanie już problemy z tym, aby uzyskać kredyt taki wieloletni na zakup mieszkania i oni nie mają alternatywy i 50 zł czy 100 zł więcej w życiu naprawdę nie zmienia sytuacji mieszkaniowej im w et no tak różne są oceniani poprzez pasek płacowy Annie swoją sytuację, a jak to jest jeśli chodzi o przeciwdziałanie bezdomności w w takim kontekście eksmisji tego, że no cóż w Polsce wciąż można kogoś po prostu mieszkania pozbawić czy ten program się do tego jakoś odnosi mnie nie ma słowa o tym, niestety żaden sposób należy niedochowania Diana nie może pani dostać na wszystkich wydania rzeczy już nie ma Ależ musi tam coś być o tym, żeby ludzie nie wyrzucać z mieszkańców przeglądam teraz ja niestety tak nie zauważyłam, że nabyła jakiekolwiek przeciwdziałania do tej pory też tak jest, że człowiek, który ma problemy powinien sam się osobiście zgłosić -li on musi wiedzieć, że on ma się zgłosić go przecież na litość boską jeśli ktoś wiele lat zadłużył mieszkanie to znaczy, że jest zaradny, czyli że nie widzi się zgłosić nie wie co ma zrobić i wychwycenie tych osób, które we wczesnej fazie mają problemy z rynny z płatnościami za mieszkanie jest proszony jest zasobniejszy wyszli bardzo wulgarny grzyby, żeby system tak działo, żeby takie osoby wyłapać oczywiście, że tak, dlatego że zanim Anna przecież, ale osoby pobierające ciężko wie o tym, że ktoś nie nie płaci za mieszkanie tak i to też uwagę Polaków nie płaci za mieszkania nie są często są osoby rusz plakat z 63 różniły się ją obowiązują żadne inne rzeczy wydają to tak, że podjąłem ją odszukać ludność tych, które mają realne dobra w pewnym momencie Dody ściga ich sprawiedliwość i wtedy dosięgła sprawiedliwość i tych i tych nowość, bo Rosjanie radzą tych, którzy sobie radzą to wystarczy naprawdę bardzo często rozmowa i propozycja i wtedy się od siły w ataku, bo ktoś jest nie skorzysta z tej pomocy znaczy, że naprawdę ma głęboko w podważaniu inżynier wzornictwo jest łatwiej, ale są też osoby, która realnie sobie nie radzą i nawet urząd bardzo często wiedzą, gdzie pracownicy no cóż oni załamują ręce, bo nie ma żadnej realnej no cóż może zrobić pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej jeśli przychodzi do niego osiemdziesięcioletnia osoba, która nabrała kredytów w różnych Providenta, bo takie zachęcali dziś kupię jakieś garnki ze Stali szlachetnej z 10  000 i teraz płaci ratę za zabrane ma pieniądze z renty nie stać się teraz ani na leki sięgnąć 6 pracownik ośrodka pomocy społecznej widzisz to osoba ma dochód i nie interesuje, że ten dochód jest zabierany przez Niewiem firmy windykacyjne jest rozwiązanie jest takie rozwiązanie, że to powinno być dopłata jest do mieszkania trzeba po prostu realnie spojrzeć na sytuację tego człowieka wciąż nie jest w stanie utrzymać to mieszkanie i czy jest tańszy jednak utrzymanie go w tym mieszkaniu czy zapewnieniu jakiegokolwiek innego, bo tu pomóc schronisku dla osób bezdomnych to też jest realny koszt, który ponosi państwo i też pytanie czy my wolimy płacić za schronisko dla osób bezdomnych ci jednak realnie pomagać ludziom w utrzymywaniu mieszkanie no przy okazji może w pomoc prawną, żeby n p . takich umów, których człowiek nie zdaje sprawę z tego co podpisuje osiemdziesięcioletnia staruszka mogła się w wpisać tak jest w dobrano je już nawet nie zapytam co to jest program Narodowy mieszkaniowym, bo zaraz pani wie, że niema ani ze słuchaczy zostaje z taką smutną myślą zachęcam do zajrzenia na strony rządowe zawsze państwo zachęca do czytania dokumentów, bo w UE, bo on po prostu tak naprawdę dużo interesujących kwestii z nami była pani Adriana Porowska z kamiliańskiej misji pomocy społecznej w lektura jest zły to organizacja zrzeszona w ogólnopolskiej federacji na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności uczestnicząca w konsultacjach Narodowego programu mieszkaniowego, który właśnie trwają bardzo dziękuję za rozboje bardzo post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA