REKLAMA

Raport "Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych". Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK był gościem Krzysztofa Woźniaka

Skołowani
Data emisji:
2016-07-23 09:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
31:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z tą Woźniak audycje skołowani teraz państwo i moim gościem jest Krzysztof Kwiatkowski prezes Najwyższej Izby Kontroli dzień dobry panie prezesie dzień dobry Ano dzień dobry niepaństwowe cieszę się, że w sobotę i do południa przy tak ładnej pogodzie pewno wielu z nas po tej audycji natychmiast wsiądzie na rowery i ważne jest, żebyśmy jeździli po bezpiecznych drogach albo pójdzie na spacery jako piesi i oto właśnie porozmawiamy Najwyższa Izba Kontroli sporządziła Rozwiń » raport na temat bezpieczeństwa pieszych rowerzystów na drogach publicznych ner ten temat tytuł mówi o tym, że baza do badań jest bardzo szeroka, ale tak naprawdę co właściwie państwo kontrolowali, przygotowując ten ten raport w zasadzie całość zwija zagadnień związanych z bezpieczeństwem tzw. jak to się ładnie mówi niechronionych uczestników ruchu drogowego ci w praktyce działaliśmy jak wygląda badaliśmy kontrolowaliśmy jak wygląda infrastruktura drogowa dedykowana pieszym i rowerzystom w później sprawdzaliśmy jak instytucje za to odpowiedzialny rzeczywiście dbają czy ta infrastruktura jest dobrym czy jest złym stanie jak planują organizację ruchu jak później aktualizację aktualizują organizacji ruchu i czy ta infrastruktura w ogóle w Polsce powstaje rozbudowuje się jak to przekłada się na statystyki dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i sprawdziliśmy jak podmioty państwa, które za to bezpieczeństwo odpowiadają realizują swoje obowiązki część z nich odpowiada za inny infrastruktury część z nich odpowiada za różne programy wspólne działania koordynację tych działań, a działania wszystkich służb Inspekcji ten wysiłek powinno się przekładać na statystyki dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu teraz w Europie jest fatalny, ale przekładają się chyba nie tak, jakbyśmy chcieli, bo my wszyscy cały czas jesteśmy epatowania i oczywiście cieszy ogólnymi statystykami, że w Polsce liczba wypadków drogowych liczba zabitych uległa zmniejszeniu not w ostatnich 5 latach z tych 38  000 wypadków spadła do 32  000 ofiar śmiertelnych w sprawie 4000 porównuje rok 2010 roku 2015 do niecałych 3000, ale i właśnie w tym okresie tylko powiedz, że kontrola była przez lata 20202010 roku do 2015 zachwala, a to się ładnie te dane, których dziś MO on nie posługuje to są dane nie za okresy, kiedy tej kontroli dokonywaliśmy, ale powiedział musimy pamiętać 2 rzeczach rzeczywiście ilość wypadków w Polsce i ofiar śmiertelnych zmalała, ale my dalej wśród 28 państw Unii Europejskiej jesteśmy w grupie tych kilku najmniej bezpiecznych, czyli że statystycznie w Polsce nie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że możemy być uczestnikiem jakiegoś wypadku lub kolizji drogowej i że niestety, jeżeli już takiego zdarzenia na protezę dochodzi to w Polsce ilość ofiar śmiertelnych jest wyższa niż w innych krajach na jej wiadomość dla nas wyjątkowo smutna i że już do takiego wypadku dojdzie to w Polsce jest dużo większe prawdopodobieństwo, że ofiarą takiego wypadku nie albo, że taką wręcz się, że to zakończenie będzie tragiczne, bo nie tylko mówimy o poszkodowanych, ale o ofiarach śmiertelnych to w Polsce prawdopodobieństwo, że mnie tym poszkodowanym uczestnikiem takiego zdarzenia będzie rowerzysta lub pieszy nie dość, że w ogóle jesteśmy bardziej zagrożeń na polskich drogach to statystycznie te 2 grupy w tych wypadkach uczestniczą w daleką od części w ogólnej liczbie wypadków niż w innych krajach Unii Europejskiej w raporcie czytamy, że tak jak pan, mówi że ta liczba wypadków z udziałem pieszych spadła w ciągu tych 5 lat nie jednak z rowerzystami z udziałem rowerzystów wzrosła, a czy przy okazji było, jakkolwiek skontrolowane jak zmieniła się liczba osób, które używają roweru, czyli jak zmienią się ruch rowerowy w tych latach za chwilę do tego wrócić, bo oczywiście, że ilość rowerzystów uległa zwiększeniu i można się cieszyć, bo to jest oczywiście dobra informacja, że ilość wypadków drogowych z udziałem pieszych zmalała, bo tylko w tych ostatnich 15 latach o nas 5 latach zmalała z ponad 11  000 mówią o wypadkach z udziałem pieszych do 8 ,51000 zabitych pieszych w tym czasie ilość spadła z 1230 osób to trochę ponad 9 SEK, ale okazuje się, że w tym czasie, kiedy mówimy o pieszych rowerzystów nie tylko ta ilość nie zmalała, ale wzrosła, bo w 2010 roku ilość wypadków z udziałem rowerzystów to było 3900, a w zeszłym roku to było ponad 4600 ofiar śmiertelnych było wśród rowerzystów 280 w roku 2010, a w 2015 niestety to było 300 osób jeszcze 1 ważna informacja, kiedy bierzemy zbiorczy tom grupy piesi rowerzyści to też statystyki nie uległy poprawie, ale więcej zbiorczo się niestety jeszcze pogorszyły i to pogorszyły się w taki sposób, że tak jak te 2 grupy łącznie jeśli rowerzyści w unii Europejskiej stanowią 28 % ofiar wypadków drogowych to w Polsce jest to o 13 % więcej, bo ponad 40 % aż sobie to trudno wyobrazić, że wśród ofiar wypadków drogowych w Polsce prawie co druga ofiara to tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego, a tego to już jest nie sygnał alarmowy jest dzwon alarmowy, jeżeli jestem pieszym lub rowerzystą i swoje uczestniczy w ruchu drogowym w Polsce to mam radykalnie większe prawdopodobieństwo, że może mnie spotkać coś złego na polskich drogach niż w dowolnym innym kraju Unii Europejskiej od tych bazach danych liczba chciałbym chwilę porozmawiać, ponieważ jak wskazuje się państwo na właśnie w tym raporcie niezbyt dostateczna była jakość zbierania danych powypadkowych wśród zarządców dróg czy to prawda, że faktycznie mamy problem duży stres zbieraniem danych powypadkowych i zrobieniem analizy powypadkowej w danym miejscu w danym na danej drodze bez tej kontroli w sposób szczególny przyglądaliśmy się tym, którzy odpowiadają za Mie organizację ruchu co się okazuje, że to organy te, które zatwierdzają później organizację ruchu tak naprawdę nie posiadają kompletnych wiarygodnych statystyk na ten temat dane gromadzone są, bo z jakich danych korzystają w sposób szczególny z danych zgromadzonych w systemie ewidencji wypadków i kolizji to jest system, za który odpowiada policja skontrolowaliśmy wiarygodność tego systemu w osobnej dodatkowo kontroli okazało się, że niestety wiarygodność tych danych i często delikatnie mówiąc odbiegające od rzeczywistości zawiera bardzo dużo wiele błędów i dlatego analizy, które później są sporządzane w oparciu o te dane, bo trudno, żeby odzwierciedli odzwierciedlały w pełni zagrożenia, jeżeli one nie są wiarygodne okazuje się, że systemy, których korzysta policja często UEFA pro doprowadzeniem do sytuacji, gdzie odnotowywania wypadków jest błędnie zlokalizowane jest 1 z najważniejszych elementów każdego systemu, bo jeżeli wiemy, że gdzieś dochodzi do częstszych wypadków to musimy sprawdzić też na miejscu, dlaczego to ma miejsce zresztą mówi o tym nie przypadkiem, bo zadaliśmy sobie ogromny trud i wytypowaliśmy miejsca, w których dochodziło do najczęstszych wypadków z udziałem pieszych rowerzystów mówiąc językiem e-kontroli z doprowadziliśmy do tzw. oględzin miejsc najbardziej niebezpiecznych, a muszę powiedzieć oszukujących dla mnie danych, bo kilkakrotnie musiałem je przeczytać, żeby przyjąć do wiadomości co tak naprawdę ustaliliśmy wyniki oględzin, które przeprowadzili moi współpracownicy kontrolerzy NIK -u na odcinkach dróg w ciągach, których odnotowano największą liczbę wypadków z udziałem pieszych rowerzystów wykazały, że na 90 % istniejących odcinków dróg ruchu tych oznakowanych dróg to oznakowanie odwiert i nie odbiegało od tego, który był zatwierdzony wyobraź sobie sytuacji, że odcinki, w których najczęściej dochodzi do wypadków jest najwięcej ofiar wśród pieszych rowerzystów to powinny być odcinki, gdzie jest najlepiej bierzemy organizację ruchu łuk bierzemy ewidencji dowiadujemy się, gdzie dochodzi do najcięższych wypadków idziemy na miejsce sprawdzamy co się okazuje na tych odcinkach, które powinny być pod największą uwagą ze strony tych, którzy zarządzają drogami z 10 takich odcinków 9 ma inną organizację ruchu na miejscu w stosunku do tej zatwierdzonej, a zatwierdzona i zatwierdzona w taki sposób, żeby ta w minimalizować ryzyka, żeby podnosić bezpieczeństwo pieszych rowerzystów zaś są także innych uczestników ruchu drogowego mówi o tym nie przypadkiem, bo te dane miesza kopały, bo one są gorsze nawet w stosunku do tych danych, których zastaliśmy w zarządach dróg, bo sprawdzaliśmy czy są zaktualizowane nie jest zaktualizowany dokument dotyczący zatwierdzenia planów organizacji ruchu i okazuje się, że niestety w 85 % zarządów dróg mieliśmy do czynienia z nieprawidłowościami np. związanymi z przeprowadzeniem okresowych kontroli stanu technicznego dróg przepis wyraźnie mówić co ile takie kontrole się przeprowadza pomyślmy sobie, że 85 % VAT -u nie aktualizowane na bieżąco, a okazuje się, że wśród tych miejsc są najbardziej niebezpieczne jak sprawdziliśmy to na miejscu, a nie tylko w oparciu o dokumenty jest jeszcze gorzej, bo powtórzę jeszcze raz dane z 9 na 10 dróg okazuje się, że one są nieoznakowane tak jak wynika to z organizacji ruchu więc, jaki odpowiedzialności tych, którzy formalnie zawodowo odpowiadają za bezpieczeństwo nas wszystkich możemy mówić, że nawet najmniej bezpieczne miejsca przez nich nie są potrzebował opieką kontrolom NIK aktualizację jeszcze w takim razie w zastanawiam w jaki sposób w ogóle zostały dopuszczone odcinki dróg, jeżeli w materiałach w publikacjach oficjalnie prezentowanych w urzędach zarządców dróg jest to, a w rzeczywistości zupełnie co innego to bardzo to bardzo dobre pytanie, ale odpowiedź znajdujemy w raporcie w połowie skontrolowanych jednostek stwierdziliśmy np. nieprawidłowości związane z opracowaniem i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu okazuje się, że rozpatrywano więcej zatwierdzono projekt niekompletne, który nie spełniały wymagań wynikających zobowiązujących przepisów nie były w brane pod uwagę te wymogi, które wprost co zapisane w przepisach nie prawa i kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego brakowało np. kluczowych z punktu widzenia zatwierdzania tych dokumentów planów orientacyjnych opisów technicznych lokalizacji znaków i urządzeń sygnalizacyjnych parametrów geometrii drogi przecież później skutkują określonymi dopuszczenia do prędkości na danych odcinkach, a nawet brakowało takich dokumentów jak opinie policji zarządów dróg wyobraźmy sobie, że ktoś zatwierdzał projekt drogi projekt nie stały i organizacji ruchu na danej drodze nie mając podstawowych dokumentów dla nas była to sytuacja kompletnie nie do przyjęcia ich sytuacja, która w ogóle nie powinna mieć miejsca, bo przepisy na szczęście mówi bardzo precyzyjnie, jakie dokumenty trzeba dostarczyć, żeby zatwierdzić stał w organizacji ruchu i to, że w połowie przez nas skontrolowanych jednostek mnie sytuacje wyjątkowe połowa skontrolowanych jednostek zatwierdzała organizacji ruchu w oparciu o niekompletne dokumenty to by sytuacja, w której jak przedsionku przed tą kontrolą nawet bym nie pomyślał, że możemy mieć taką sytuacją mamy do czynienia w rozmawiają właśnie tych planach czy zarządcy dróg, jeżeli już próbowali to jakoś robić rozbudowywać infrastrukturę dla rowerzystów i i pieszych to robili to zgodnie z jakimś wcześniej przygotowanym planem czy w ogóle tych panów brakowało i było to przy okazji chociażby remontów jezdni wprowadza on, że poruszył pan ciekawą bardzo ciekawą rzecz czy zatrzymać takiej uwagi ogólnej szczególnie, jeżeli mieszkamy w miastach i same często jeszcze mnie jeszcze nie rowerem czy idee idę pieszo do pracy, ponieważ mieszkanie mamy na szczęście nieodległej nie dosyć blisko poziomu od miejsca nie od miejsca mniej pracy to nam się wydaje, że ilość szczególnie rowerzystów nie z wzrosła w sposób znaczący więcej szczególnie w miastach wydaje nam się, że tych ścieżek rowerowych sporu przyrosło jednak szczególnie w dużych miastach czasami ta wrażliwość nie wszędzie ja powiem też dobrych przykładach, a że ta wrażliwość włodarzy miasta prezydentów burmistrzów jest większa niż kiedyś powtórzę jeszcze raz to nie znaczy, że wszędzie byłem przekonany, że ta nasza kontrola bardzo szeroka pokaże, że ilość infrastruktury drogowej przeznaczonej dla pieszych rowerzystów w ostatnich latach znacząco wzrosła okazuje się, że mamy tu do czynienia tylko z niewielkim przyrostem tej infrastruktury nie chodzi zarówno infrastruktury jak ktoś ładnie mówi liniowo od drogi pasy ruchu dla rowerów chodniki pobocza oraz w, a także infrastrukturę punktową przyjazny dla rowerzystów przejścia dla pieszych śluzy rowerowe kładki tunele dla pieszych rowerzystów czy wyspa azylu dla pieszych oraz sygnalizacje świetne okazuje się, że w zasadzie ten wzrost jest absolutnie nie znaczący to znaczy postęp rozwój infrastruktury jest dużo większy i tam infrastrukturę rowerową dla rowerzystów dla pieszych można powiedzieć, że niestety ten wzrost trochę bym powiedział nie nadąża za wzrostem infrastruktury jako taki, a mówiąc wprost trasy rowerowe w Polsce stanowią łącznie zaledwie 3 % tej całkowitej długości sieci nie dróg publicznych i one przede wszystkim tak jak powiedziałem są budowane w aglomeracjach miejskich to znowu ustawia nas na 1 z gorszych miejsc w całej Unii Europejskiej i teraz po zapytał pan kluczowa rzecz jak w takim razie ci zarządcy dróg wiedząc już przecież to nie jest wiedza tajemna, którą miał się posługuje się piesi rowerzyści są u nas bardzo często ofiarami w razie niektórzy zapominają o tym, po prostu czy analizują to 3 przyglądają się jak ta infrastruktura się rozwija czy korelują z planami inwestycyjnymi 65 % skontrolowanych przez nas zarządu dróg nie prowadzono odrębnej ewidencji potrzeb i planu wydatków w odniesieniu do infrastruktury dla pieszych rowerzystów lub, jeżeli nawet prowadzona to w oparciu o niekompletne dane w efekcie zarząd dróg nie wiedziały ile pieniędzy jest potrzebne na bieżące utrzymanie z lewej i remonty tras dla rowerzystów i pieszych oraz nakłady inwestycyjne, które by umożliwia prawidłowy rozwój infrastruktury pamiętają, jakim infrastrukturze mówimy, że droga dziurawa to oczywiście przy większej dziurze może to nawet spowodować wypadek, ale na ogół skrzywienie na ogół z dochodzi np. do uszkodzenia mnie do uszkodzenia felgi rowerzystach, którzy wjedzie w dużo my w dużą dziurę może sobie zrobić naprawdę ogromną mamy ogromną krzywdę pierwszy zresztą tak samo będzie dziura złamać nogę oczywiście, że tak mówimy o takich sytuacjach, gdzie będę cały czas wracał do tego sformułowania niechronione uczestnik ruchu drogowego to jest sformułowanie, za którym kręci powinna ogromna troska związana z tą grupą uczestników ruchu drogowego, ale to chyba nie tak, że się zmartwiłem, bo od ładnych wielu minut cały czas mówimy o tych plusach ujemnych, by powiedzieć jest niezbędna wzdycha do tych, ale areszt przy klasach dodatnich porozmawiamy w następnej części Krzysztof Kwiatkowski prezes Najwyższej Izby Kontroli rozmawiamy proszę państwa o raporcie na temat bezpieczeństwa pieszych rowerzystów na drogach publicznych a na część audycje skołowani Krzysztof Woźniak przed mikrofonem ze mną w studiu Krzysztof Kwiatkowski prezes Najwyższej Izby Kontroli raport najwyższej Izby na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego ruchu drogowego w pojęciu pieszych rowerzystów na panie prezesie po raz kolejny w raportach przy okazji właśnie tego szerokiego bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo przypomnę, że 2 lata temu neon opublikowaliście raport bardzo szeroki na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i w nim również wskazywali szczerze w Polsce brakuje tej instytucji nadrzędnej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, która zarządzałaby publikowała, aby doradzała w sposób bardzo szczegółowe jak należy podchodzić do zinstytucjonalizowanego zarządzania ruchem drogowym my tutaj widzimy również efekty w tym raporcie z braku tej instytucji nie jest po pierwsze, okazało się, że krajowa rada bezpieczeństwa ruchu drogowego tak naprawdę nie posiadała narzędzie do przeprowadzenia analiz z realizowanych przedsięwzięć, ponieważ nie przygotowała na poziomie krajowym spójnego i kompleksowego systemu gromadzenia danych, o które umożliwiają podnoszenie bezpieczeństwa, aby ruch u mnie drogowych w dodatku nie zapewniono wystarczającej nawet środków finansowych na działania związane z bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego wiemy, że poza krajową radą mamy także wojewódzki radny Verde, które są częściowo refinansowane nie jest ich ze środków wojewódzkich, ale zaczęły się pojawiać także tzw . rady samorządowe na niższym, bo na krótką chwilę na krótką chwilę, bo okazało się, że nawet nikt nie zadbał na to, żeby była czytelna podstawa prawna, a ci mówią w sposób określony przepis, który wydawał kompetencji do powoływania tych rad i dawał im jakiś kompetencje do rzeczywistego działania, by we wnioskach z tej kontroli m. in. mówimy, że minister właściwy ds. spółek transportu powinien natychmiast podjąć inicjatywę jako przewodniczący krajowej rady Verde i w porozumieniu z pozostałymi instytucjami zarządzającymi system bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce doprowadzi do opracowania ogólnopolskiego spójnego kompleksowego programu bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego także w zakresie stworzenia również i to dodatkowo po zmianie przepisów ustawy prawo ruchu drogowym podsta w prawnych do powoływania powiatowych gminnych miejskich rad Belgrad w wielu miejscach nie pojawiła się ta społeczna inicjatywa mamy naprawdę bardzo fajne i grupy inicjatywy społeczne zwróćmy uwagę jak często rowerzyści także piesi odnajdują się w projektach, które są w dużych miastach tzw . nie budżetu obywatelskiego, w którym z, którą nie zawsze jest wykonywane tak jak powiedziałem do naszych gwiazd dywany pojawiają się czasami nieprawidłowości z głosowaniem, ale generała, ale ludzie są zainteresowani sam głosowałem za tego typu projektach zresztą nawet na właśnie środki finansowe nie w mieście Łodzi to jest moje rodzinne dzieje miasta związane z infrastrukturą mamy dla rowerzystów i co się okazuje do tej inicjatywy na poziomie poniżej wojewódzki tak naprawdę tych samorządowych rad nie mają podstawy prawnej jak można było dopuścić do sytuacji, że zaczynają powstawać rady, że zachęcamy do tego, a po pewnym czasie orientujemy się, że tak naprawdę nie ma podstawy prawnej, żeby te rady powołać, tym bardziej że bony działały w, a ja muszę powiedzieć, że muszę z determinacją powiedzieć o jakimś dobrym przykładem za sekundę, bo w końcu jest jednak te negatywne rzeczy, ponieważ krajowa rada bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2014 roku opracowała zleciła opracowanie takiego podręcznika dla no właśnie zarządców dróg, a propos infrastruktury dla pieszych tutaj tylko włącznie skupiono się dla pieszych i nie bardzo ciekawi, że faktycznie powstają różnego rodzaju periodyki dla zarządców dróg czy Najwyższa Izba Kontroli dowiedziała się w jaki sposób ci zarządcy dróg korzystają z tej obecnie dostępnej wiedzy, jaka jest jednak pojawia się coraz częściej już w Polsce na temat właśnie dobre i budowania dobrej infrastruktury drogowej jest pojawiło się rzeczywiście to jest ważny element, bo tego typu działania edukacyjne są niezwykle istotne, bo jeżeli ja dzisiaj mówią o tym, że jak my skontrolowaliśmy tych zarządców dróg okazuje się, że oni nie realizują ustawowych wymogów NATO ewidentnie pokazuje, bo byłbym ostatnim, który by za każdym razem zakładał złą wolę tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo uczesać daje to nazwać niedopatrzenie moim zdaniem ewidentnie brakuje tym OSO bom Mel wiec czy funkcjonowanie tych osób w tego typu instytucjach powinno być połączone z bardzo szerokim programem do nich adresowanym moi współpracownicy mówili często, że w wielu miejscach, gdzie byliśmy na kontroli ich od nas dowiadywali się pracownicy, którzy przecież za to odpowiadają, że coś takiego jest związane z organizacją ruchu wymagają aktualizacji sprawdzenia na miejscu i t d . i t d. przygotowania go w odpowiedni sposób zgodnie z przepisami i 5 całkowicie zgadzam się z panem redaktorem, że to pokazuje, że 1 z kluczowych elementów, żeby poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jako pierwszy etap to jest edukacja do samych uczestników ruchu drogowego ona oczywiście jest niezwykle ważna, ale edukacja tych, którzy za organizację tego systemu odpowiadają okazuje się, że oni często nie mają tej wiedzy, która jest potrzebna, żeby później dopilnować, żeby inwestycje nie drogowe były wg określonych wymogów parametrów, a później dają nam bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego na dobrze panie prezesie odrastają pozytywne przykłady i proszę pozwolić zgadnąć, że pewnie na pierwsze miejsce będzie miasto Gdańsk piękne, a redaktorzy wykazał się tutaj absolutnie po wraz z jego działalnością ja muszę powiedzieć też 1 rzecz, że jak, kiedy zaczynaliśmy tam kontrole po sam prosiłem, żeby nie dołączyć dołączyć Gdańsk bardzo prostego względu często po takich kontrolach spotykamy się z takim argumentem zresztą do tego się też wc, bo tu jest kolejny bardzo fajny nasz wniosek z tej kontroli, że nad toaletą generalnie się zgadzam z tymi wnioskami, a przecież to kosztuje to się tak nie da są inne potrzeby i mówię to jako osoba, która sama była wiceprezydentem miasta radni miasta powiatu samorządu wojewódzkiego dasz się i dlatego bardzo się cieszę z tego, że skontrolowanej w grupie miast był właśnie Gdańsk, który pokazuje też jak można fajnie i może zrobić jeszcze z 1 względu po pierwsze w Gdańsku powiedzmy od razu nie jest także w Gdańsku jest idealnie, ale jeżeli porównujemy Gdańsk do innych miast jeszcze jest to inna rzeczywistość w Gdańsku trasy rowerowe i główne i zbiorcze były budowane formie w 2 formach po pierwsze, tam, gdzie można odseparować onego ruchu, czyli to ta separacja powoduje najwyższy stopień bezpieczeństwa ja wiem też się z tym zgadzam, że przyjdzie słucham także państwa audycji często w tych audycjach pojawia się taki głos przecież, jeżeli jesteśmy nie chronionymi uczestnikami ruchu drogowego to kierowcy powinna zwracać uwagę oczywiście, że tak, a to jeszcze wymaga lat i bym powiedział takiej akcji edukacyjnej tym razem kierowanymi tam, gdzie to jest bardzo potrzebne, czyli na tych drogach o bardzo dużym wzmożonym ruchu samochodów i czy gdzie zarządca dał możliwość jazdy szybciej niż 50 na godzinę to tam jak najbardziej odseparowany tak GPW powinny w Gdańsku są te odseparowane wydzielone nie wydzielone pasy ruchu tylko dla rowerzystów, ale po pierwsze, są drogi i obciążone róg Otóż albo po drugie, taki, gdzie ze względów technicznych czasami trudno całkowicie ten ruch odseparować i tu mam bardzo dobry przykład z Gdańska Gdańsk w tych miejscach, gdzie do tej separacji całkowitej, gdyż nie mogło bardzo często korzysta z tzw. wyznaczenia strefy ograniczonej prędkości do 30 km co to powoduje to powoduje, że radykalnie zwiększamy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego nawet tam, gdzie dochodzi do takiego zdarzenia, dlaczego mówimy o najprostszej rzeczy w drodze hamowania w czasie reakcji kierowcy, który daje to szansę niechronione uczestnikom ruchu nie drogowego i Gdańsk rzeczywiście tam, gdzie nie można wydzielić je całkowicie mniej tych pasów ruchu dla mnie rowerów dla niechronionych uczestników ruchu drogowego bardzo korzysta właśnie z możliwości wyznaczania stref ograniczonej jedynie prędkości dzięki czemu tam jest możliwe bezpieczniejszy sposób integrowanie ruchu rowerowego z ruchem samo nie samochodowym i bym powiedział czy to znaczy, że Gdańsk odkryła Jurek i Gdańsk korzystał z rozwiązań, które występuje w bardzo wielu europejskich aglomeracjach i to głównie z takich, gdzie mamy do czynienia z większą ilością uczestników nie ruchu, którzy nie są kierowcami są rowerzystami czy pieszymi panie tak, że pozwolę sobie jeszcze powiedzieć o 1 z bardzo proszę bardzo ważny moim zdaniem bardzo ważnej, bo tak jak powiedziałam nie zdaje sobie sprawę z tego, że samorządowcy często używają takiego argumentu moja SS nadużywają, że no, bo to nie jest takie proste, bo to kosztuje my wychodzimy naprzeci w, a ile kosztują wypadki drogowe po pierwsze, wiemy, że koszty ofiar wypadków drogowych samych wypadków to są miliardy złotych, ale po drugie, wsłuchujemy się w ten głos jeszcze 1 sposób je państwo polskie ma pewne pieniądze na infrastrukturę drogową i to jest decyzja polityczna jak ją wykorzystuje, jeżeli my jako NIK pokazujemy, że tymi najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego w Polsce co wynika z samej nazwy są piesi rowerzyści, ale żołnierz statystycznie po statystyki pokazują, że jest radykalnie zła sytuacja w Polsce właśnie z ich ochroną jako uczestników ruchu to mówimy i wychodzimy z takim wnioskiem o tytuł już tym razem do ministra finansów, żeby w porozumieniu z ministrem właściwym ds. transportu zapewni samorządowi terytorialnemu stałe finansowanie, które umożliwiałoby utrzymanie i rozwój infrastruktury pieszej rowerowej w stanie zapobiec zapewniającym bezpieczeństwo na drogach liczyli NATO i tyle ma na to ktoś powie co to za pomysł to jama odwołał się do przykładów, które są, jeżeli można było wydzielić w budżecie państwa specjalną kupkę pieniędzy na tzw. schetynówki od nazwy ówczesnego jej bliscy ani od wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny i dobre pieniądze z tych budowano drogi tam oczywiście było określone warunki, żeby one łączyły np. 2 sąsiadujące gminy czy powiaty to my mówimy to u Stanów rządowy program niech się nazwa cyklistów i w którym gminy będą mogły składać projekty o dofinansowanie właśnie na rozwój infrastruktury dla pieszych i rowerze, ale do tego są potrzebne dla nas to jak mówiliśmy kiepsko z planowaniem bezpiecznych dróg i dla rowerowych dla pieszych, gdybym był absolutnie dogmatyki MO pieniądze, żeby się udało doprowadzić do Top zakładany plan programu wyłącznie w oparciu o dobrze przygotowaną dokumentację projekty programy właśnie z uwzględnieniem bezpieczeństwa tych uczestników ruchu drogowego, bo jeżeli pokazujemy, że dzisiaj zatwierdza się organizacji ruchu i w ponad połowa jednostek ona jest w oparciu o niekompletne dane to byłbym ostatnim, który by zachęcał do przymykania około w tym zakresie drogi wójcie burmistrzu prezydencie możesz dostać pieniądze, ale naprawdę dobrze przygotowany plan czy organizacja ruchu jak pieniądze do otrzymasz i rozwój infrastruktury będzie w taki sposób, że rzeczywiście będzie rozwiązywać problemy pieszych rowerzystów to na koniec panie prezesie bowiem zapaść pierwsze jeszcze gdzieś za stajesz się na rower, a w domu i bardzo dobrze panie prezesie bo, przeglądając ten raport zabrakło mi tak naprawdę 2 rzeczy skontrolowania w jaki sposób wpłynęło wprowadzenie obowiązkowego noszenia odblasków przez pieszych po zmroku na obszarze niezabudowanym to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to chociażby w jaki sposób odniesienia się do tego jak przyczyniłoby się czy pozytywnie czynne negatywnie wprowadzenie wprowadzenie bezwzględnego pierwszeństwa dla pieszych jeszcze przed przejściami dla pieszych to niezwykle ważne to też trwało w tym okresie zresztą które, którym tutaj rozmawialiśmy z 20102015 przez blisko 3 lata debatowano w sejmie na temat wprowadzenia pierwszeństwa pieszych przed przejściem dla pieszych my jednak w tym raporcie bezpieczeństwo pieszych rowerzystów na publicznych drogach jednak tego tutaj zabrakło co możemy liczyć może w przyszłości pojawi się jakiś raport Najwyższej Izby Kontroli jak właśnie toby wyglądało po wprowadzeniu przepisów odpowiednich, o których mówi, że do odblasków nie mamy żadnej wątpliwości, że wprowadzenie tego obowiązku podniosło ogólny poziom bezpieczeństwa i my tak naprawdę z tej kontroli, a my te dane, bo jeżeli pokazujemy, że ilość wypadków drogowych z udziałem rowerzystów rośnie nie jest w tym badanym przez nas okresie to jednak w tym samym okresie liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych jednak zmalała i moim zdaniem to jest także, ale jednocześnie Anny prezes sam powiedział, że nie wiemy do końca, dlaczego na zmalała, ponieważ nie mamy odpowiedniej bazy danych o wydatkowanie tak, że skontrolować Tomaszem narzędziami rzeczywiście niezwykle mnie trudno było bym powiedział tuby trzeba mieć bardzo precyzyjne opisy nie policyjne, bo jeżeli nawet mamy w niektórych opisach mamy informacje nie, jeżeli ktoś był potrącony na uboczu my często nie mamy tej wiadomości informacji czy miał jakiś odblaski czy nie miał tych obrazków co dom nie pierwszeństwa bezwzględnego pierwszeństwa pieszych na przejściach dla pieszych i jestem absolutnie za, zanim rozpocznę pracę mnie wyniku 2013 roku byłem parlamentarzystą także członkiem parlamentarnego zespołu, kto zajmował się bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego i popierałem ten przepis nie jechałby powiedział żałuję, że de facto ta batalia skończyła się tak jak ci skończyła w parlamencie można do tego wrócić sam bowiem nikt nie jest mnie bez winy same z niektórymi swoimi złymi nawykami Krzysiek uczestnik ruchu drogowego ani jako rowerzysta nie walczy, ale to my musimy pokazywać to przez przykłady, bo akurat tutaj ten przykład jest mamy statystyki z krajów, gdzie obowiązuje ten przepis o bezwzględnym pierwszeństwie pieszych i od razu co się przekłada na to nie, że ilość wypadków z udziałem pieszych jest znacząco mniejsza i używa moim zdaniem ci, którzy używają argumentów próbujących zablokować tego typu zmiany w sposób absolutnie świadomy używają ich demagogicznie no i w sposób, którego po prostu robić nie powinno być Krzysztof Kwiatkowski prezes Najwyższej Izby Kontroli bardzo dziękuję pani prezes jest, więc nowe również państwu dziękuję Krzysztof Woźniak do usłyszenia i zapraszam na informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SKOŁOWANI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA