REKLAMA

O! Świetlice - o projekcie Archipelagu Kultury opowiada Weronika Chodacz

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-07-24 11:40
Prowadzący:
Czas trwania:
36:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny poranek w radiu TOK FM w 22 minuty o godzinie 11 i dziś budżet jest otwarte ulice słucham Radia TOK FM przypominam, że w naszym studiu pani Anna Blumsztajn była dyrektorka wielokulturowego liceum humanistycznego czas dzień dobry interes rozmawiano, więc o społeczeństwie, które jeśli chodzi o wyniki egzaminu maturalnego w tym roku wypada po prostu źle rozmawiamy o tym, czym ten przedmiot powinien być jak jakiem i nie nie boi się tego słowa użyć, jakie postawy Rozwiń » powinien w ludziach jak też dobre słowa z no tak, ale go w tym momencie dowodzący, że część słuchaczy Radia TOK FM już sięga po telefon wykręca 224 czworga 044 czy numer do Radia TOK FM, żeby powiedzieć to co potrafisz cieszyć nasze rozmowy nie po to, próbowaliśmy w po doświadczeniach PRL-u nie chce być światopogląd ideologię czy cokolwiek ze szkół, żeby teraz ona powracała, choć z tego co pani mówi wynika, że chłop silna w oczy nietypowo nabywców powinniśmy jasno, więc rozpocząć się i Słuchajcie zgodziliśmy się wszyscy w naszym kraju w krajach podobnych do naszego, że jeśli komuś jest ciężko aż o społeczeństwie to oswoi naszym obowiązkiem wspólnym solidarnym jest mu pomóc tak czysto wszystko ułożone tak naprawdę to już jest to jednak wydaje mi szczerze, że ty to co powinno obradować szkoła jako całość jego instytucja przede wszystkim jako wspólnota prawda i wiedzą o społeczeństwie tylko 1 z elementów tego, gdzie można właśnie te różne rzeczy opracowywać też teoretycznie to jest bardzo dobra część socjologiczne warsztaty w podstawie programowej, któremu odrębną od może pokazywać młodym ludziom tylko powinna robić rzeczy wydają się w liceum nie w gimnazjum co to znaczy, że człowiek jest istotą społeczną co jakby nauka na ten temat od 250 lat no bo teren Niemiec istnieje socjologia co on na ten temat mówi i w jakiej miasto stawia sytuacji prawda te i to co powinno robić szkoła to jednak pokazywać nam, jakie są trudności dylematy, ale też niebywałą wartość tego, że jesteśmy członkami różnych wspólnot dodaje, że szkoła jest wspólnotą, na której można to wszystko przećwiczyć po prostu tak to poczuć jak to jest jakaś wspólnota jest trochę solidarna jak się troszczymy o siebie i poczuć jak to jest jak to jest wspólnota, w której każdy i każda walczy o siebie tak to znaczy jednak o dziwo, jest tak, że najlepszym systemem edukacji na świecie ten system finansów i tak godzą się mówi od wielu lat to nie jest system, w którym się chowa ludzi także, by rywalizowali ze sobą i dbali o siebie prawda tylko ten system, który jednak się chowa ludzi tak, że oni właśnie są częścią grupy i że jako część tej grupy też mają, jakby dużo do uzyskania do końca odmówić nawet tym językiem, że ja jako członek grupy zyskam coś dla siebie po prostu czy tego chcecie tego nie chce jestem pewien łączonych procesy społeczne, który siedział w szkole prawdach, które widziały i teraz mogę rozpoznać te procesy i Zając w nich takie miejsce, jakie chce w NBA mogę ich nie rozpoznawać i po prostu dać się tym procedurom i tak silną językowi, który wszędzie panuje, który mówi mi, że jestem po prostu samodzielną jednostką tak jak sobie pościele tak będę spał tak sobie żyć to jest, ale po stronie praw jazdy jako wspólnota ludzi, którzy współ odczuwają empatię Solidarność z innymi członkami tejże wspólnoty jest w moim mniemaniu o wiele mniej atrakcyjne dla młodych ludzi niźli wspólnota ludzi z koszulkami Polska walcząca żołnierze wyklęci wiedzieli to też jest wspólnota tak to też ma dawać właśnie dokładnie to jeszcze zupełnie z panem nie zgodzę to znaczy uważam że, że koszulki z polską walczącą o mundury i t d . są właśnie zastępczą formą zapewnienia sobie poczucia wspólnotowości, lecz zastępczo, dlatego że nigdzie nie ma gdzie a, gdzie ma pan poczucie wspólnotowości oprócz cieszyli się na to no no ale na razie na to, że na czele z Orłem Balin nie miał wina petardy będą zużywały no właśnie tylko chodzi o to, że są pewne wspólnoty, których człowiek realnie doświadcza szkoła jest on być miejscem prawda znajdzie tam chodzę tam są konkretni ludzie, ale mogę mieć okulary, na których jest napisane właśnie rywalizacja silnik żaliła się nie liczył dolary, o których pani no właśnie, ale to zakładać okulary lata no, jakby moim zdaniem system szkoły szkolne takiego nie zorganizowany w relacji pomiędzy uczniami nauczyciele oraz częściowo też podstawa programowa no i też na system, w którym żyjemy to znaczy chodzę do szkoły po to, żeby zdać egzaminy i inni przeszli, zanim pójdę do szkoły do poprzedniego dnia widzę jak rodzice siedzą przed telewizorami mówią patrz kolejny ciapatych trzeba ich wszystkich głowy wyrzucić z Golden Echo Zawada i dopiero następnego dnia od cieki do szkoły i tam jakaś odważna pani od WOS-u chyba mówić, choć trochę suszonej, ale człowiekiem, ale też Majda ekonom wieczór msza w 2 van, ale to nie jest takie trudne co jeszcze naprawdę to czemu w Polsce tak niewielu nauczycieli to robić, gdy dlatego, że wydaje mi się, że to jest systemowo niemożliwe wdowy po to, wymaga to dlaczego to wymaga po prostu innych relacji w ramach tej wspólnoty od nich także młody człowiek przyjdzie jej po to, niestety życie w tej wspólnocie jest takie łatwe tam będą konflikty tam będą trudności tam są ludzie o bardzo różnych pozycjach takim torze z biogramu, że Polska to taki Homo graniczne jednorodny kraj nieprawda no przecież w każdej szkole są dzieci biedne i bogaty i nawet jak one się tak naprawdę mając innych rodziców nie różnią to one zrobią wszystko, żeby się odróżnić nikt się w tym kraju tym nie zajmuje prawda to znaczy takie poczucie, że jestem w szkole zawsze jest hierarchia tego może być także jak myślimy o systemie podstawy programowe, które uznaje się już też nasze rozmowy to jest 1 część jednostronne Dallas drugie są nadal są nauczyciele, których ja określam jako nauczyciele po idiotyzmu bogacza siedlisko pedagogicznego w Sosnowcu odważnie ludzi, która ze względu na to jest dyrektorem, jaka jest propozycja programowa, jaki jest nastawienie rodziców tak to by są w stanie wyraźnie powiedzieć Słuchajcie robimy to albo tamto, bo mamy w klasie osoby, która nikt na to nie stać tak zrobią to za mniejsze pieniądze na wycieczkę czy musi zakładać tylko nie tylko też nie należy zapominać o tym, że to jest jednak system, który działa tak strukturalnie to znaczy, jeżeli mamy publikowane co robią finalną Finlandii oni po prostu nie publikują wyników na egzaminach poszczególnych szkół szkoły mają egzaminy, ale one nie są upubliczniane wasz kraj tonie przedziwną galerię, ale jak ludzie tylko chwalić dziecko skoro nie bez medialnego nie nałożył dzień dziecka dziecko wie rodzic wie tylko nie ma konkurencji między szkołami prawda, czyli dyrektor i nauczyciele nie są i nie walczą o miejsce w rankingu tylko walczą o to, żeby mieć dobrą szkołę z wyobraża w Polsce, że nie ma rangi, ale ruina nie ma marzeń rodziców, że wyślą swoje dziecko bez NATO co dziecko chce wyślą swoje dziecko najlepszych, a ja rozumiem Mélenchon tylko po prostu nie można mieć wszystkiego to znaczy nie można mieć, jeżeli wyłącznym celem szkoły jest przygotowanie poszczególnych miły skądinąd naprawdę całkiem członków do egzaminu w noc nie dziwmy się, że nie ma w tych szkołach żadnego poczucia wspólnotowości, że ludzie, że nie uczą rozwiązywać realnych społecznych problemów sporów, bo to spory w społeczeństwie są i będą całe szczęście prawda tylko po to, żeby umieć to zrobić inie traktować oponenta w sporze jako kogoś, kto już nie jest człowiekiem i komu może powiedzieć cokolwiek można go potraktować, jakkolwiek trzeba dobrych warunkach takie spory w szkole odbywać z ludźmi również, które są wyżej od nas prawda to znaczy dobrze jest, żeby moi uczniowie mieli takie poczucie, że mogą się ze mną jako nauczycielką a dlaczego dyrektorką nie zgodzić to im dać jakiś rodzaj odwagi, żeby się potem nie zgadzać to z szefem to z posłem, którego wybrali prawda to z gniewem burmistrzem albo radnym i że to nie jest tak, że już zajmuje miejsce w tej hierarchii do Zet tak walczy walczy walczy o to, żeby zająć się jak najwyżej jak już zajmę to tak będę miał jak Lech jak sobie zająłem no no wydaje mi się, że nie do takiego modelu społecznego dążyliśmy i to wszystko są rzeczy, które są do przepracowania w szkole Wołos jesteś od tego, bo jednak ludzie na uniwersytetach mądrzy ludzie o tym, myśleli są mądre książki o tym, mądre filmy prawda cała rozmowa o demokracji Johna powinna być bardziej pośrednio bardziej bezpośrednie, jakie formy to wszystko są rzeczy, które się z tym łączą prawda, gdzie jest, jakby co tracimy gros zysku jemy jak mamy demokrację bezpośrednią pośrednią to wszystko są rzeczy, które nas wiedza ta prawda ktoś, kto państwa może pomoże dobrze należy skoro oprócz Solidarności i 6 taka wartość, która tak definiuje nasze społeczeństwo jak wolność no wolność ETF-y swoje dziecko też wysłać takie szkoły, gdzie ten będzie postawy są bardzo istotne, gdy się mówi też kręgosłupie moralnym i opiera się go konkretne wartości koszt nie będzie to wielokulturowe liceum humanistycznego to będzie szkoła katolicka i tam oczywiście też będzie dobrze, ale gdzieś muszą spotkać ludzi, kiedy dorosną wejdą w życie na jak rozumiem tylko wydaje mi się, że w każdej szkole nawet z tak jak nasza, bo tak liceum katolickie te szkoły są po prostu różnorodne to znaczy te procesy społeczne, w których mamy do czynienia z ludźmi różnymi, którzy muszą z razem żyć, gdy on zachodzą w każdej wspólnocie i chodzi tylko o to, żeby szkoła była takim miejscem, która pozwala nam się z tym oswoić i nie traktować ludzi różnych od nas jako innych prawda nie, która może trochę łagodzi hierarchie społeczne, a nie krępuje nam do głowy taki świat, w którym one są konieczne, a tylko jest kwestia tego, gdzie się w nich ulokuje też szkoła może jednak konfrontować młodego człowieka ze światem zewnętrznym, które też zróżnicowane prawda i ja nie nie mógł widzieć Dudy i jakby problemu prawda to znaczy różne są te postawy, chociaż te, a potem szykowane skoro pani widzi problem ja podam przykład przechodzą dzieci na zajęcia i okazuje się, że wszystkie inne uważają, że powinni się powinna się wyrzucić wszystkich muzułmanów z Europy w taki pogląd dominuje w internecie związkowcom miedzi teraz pora żyć tak i tanie do tych dzieci mówi, choć co prawda jesteście przekonani, że i wasi rodzice, którzy są dla nas największym autorytetem jest słuszny, że wszystkie muzułmanów wywalić z Europy, ale dla przeprowadzi takie rozmowy na ciemne oczy do niej nie ma nie, ale nie ma innego sposobu, bo też chcę powiedzieć, że do takiego punktu doszliśmy, dlatego że różne rzeczy były kładzione albo nie kładziony tych udziałów via Regia łączył filia jest Niemką MO tego porządku, który jest nie widziałem, że jak co jak gwiazdorzy eminencjo, jaka jest jak jest inne możliwości niż rozmawianie to znaczy i tutaj właśnie to zdanie, ale pytam o to czy da się tego da się, ale zaraz czy tego typu sytuacje krytyczne, bo to jest dla nauczyciela z dnia 13 Włocłavia Wda czy tego typu sytuacje krytyczne da się jakoś zaznaczyć już podstawy programowej twarz powiedzieć tak, czyja to ja wrócę tutaj do tego co powiedziałem na początku to znaczy, że nie ma moim zdaniem różnice i to też pisał takim tekście do polityki właśnie on zainspirowany tymi wynikami matury z lasu czy niema niemożna sprawdzić różnice pomiędzy postawą, a wiedzą to znaczy brakuje niesamowicie brakuje wiedzy i ich np. jeśli chodzi o ten konflikt, który teraz ma miejsce na bliskim Wschodzie prawda jak on nie jest nakręca mini nakręcany różnymi różnicami wewnątrz islamu który, jakby większość osób w Polsce takiego monolit prawda w UE tak jak i teraz, gdyby np. jednak młodzi ludzie w Polsce mieli po prostu pewną dawkę informacji o tym, czym jest islam jak się wewnętrznie różni prawda dokładnie tak samo i mniej, ale od czasów Sokratesa w ciągle wracamy do tego samego problemu, ale jest ciekawa tak jak Sokrates i to jest piękne przekonanie, że ludzie, którzy mają pełen zasób wiedzy nigdy nie zrobią niczego złe mnie w ogóle w ogóle nie o tym, mówimy mówimy tylko o tym, że bez jakiegoś zasobu wiedzy jest dużo trudniej zrozumieć pewne rzeczy to znaczy w jaki sposób, bo inaczej wydaje się, że zrozumienie i takie głupie wytoczy gazociąg, którym mowa, o której pan mówi prawda, że wszyscy uważają, że należy wyrzucić wyznawców islamu z Polski jednak po prostu jest bardzo wynika z pewnego uproszczenia rzeczywistości to znaczy trzeba zakomunikować rzeczywistość rzeczywistość społeczna jest bardzo skomplikowana i to jest trudny test emocjonalne trudne dlatego musi dorobić szkoła także trudne jest przyjęcie dla młodego człowieka, że świat jest dużo bardziej skomplikowany niż mu się wydaje w tym sensie te wyniki matur, dlatego że się wszystkim wydaje, że takie proste, a to w ogóle nie jest proste, ale w tym skomplikowaną i naprawdę jest piękno i jakby ja wiem, że może to jest naiwne przekonanie, ale się też inną praktykę dziesięcioletnią prawda że, że zrozumienie skomplikowania pewnych sytuacji i popiersie prowadzi do wyrabiania sobie na ich temat jednak ciut bardziej nie wiem łagodnych albo my niczego zwanych sądów, ale po drugie to naprawdę daje poczucie to, że człowiek przychodzi na inny poziom analizy tej sytuacji, że szalenie wyrównana i ekologia socjologia bardziej zbilansowany bardziej delikatne sądy Niżnik żyjemy w społeczeństwie, które krzyczy do nas nie właśnie ma mieć i zerojedynkowej jasne wykrzyczane nie mogła zająć, więc nie do końca, bo żyję energia i internowanym właśnie tak wychowują ich udane tak wyglądają zranił kogoś obrazić, ale lekarz zwrócił uwagę na swój wpis to nie jest środka no i tak ginie, bo jednak krzyczą naukowcy i prowadzący zajęcia na Uniwersytecie, że studenci i nie umieją myśleć prawda rząd pracodawcy jedzenie z moim dobrym nie był ulubionym argumentem, ale jednak podnieśmy go obraża, że ludzie z kilkoma dyplomami tak dalej właśnie znowuż nie potrafią samodzielnie myśleć rozwiązywać problemów i t d . tak dalej i tak naprawdę to znowu to nie jest argument, że tak ten z mojej bajki, ale ale, jeżeli już pan mówi boja wiem, że ja jestem trochę, jakby po poza tym światem, ale jeżeli już pan mnie światem atakuje notujemy bowiem, że albo jesteśmy gospodarką podwykonawców albo 1 wychowany pokolenie ludzi, które potrafi myśleć krytycznie prawda i wymyślać i dostrzec skomplikowanie pewnych sytuacji i pomimo tego skomplikowane jednak przyjmować je rozwiązywać to znaczy wydaje mi się, że tutaj powinno nastąpić takie przewartościowanie, że uczniom i jakość należy zaufać, że oni są w stanie przyjąć nawet skomplikowaną i trudną prawdę, że lepiej zawsze jest mówić jak prawdę o jakiej sytuacji prawda to znaczy i inne na poziomie ja wiem, że są róże w tym sensie można tę prawdę rum UN różnie przedstawiać, ale jest jednak pewien poziom faktografii dotyczącej nie wiem wojny w Syrii tak można kalendarium przedstawić można powiedzieć, jakie są te strony konfliktu zawsze na samym końcu zapadnie cisza, po który albo uczeń, który z dnia w połowie widzi pani trzeba zamknąć granice, bo oni tam po prostu tak jak kiedyś na Bałkanach mają swych wewnętrznych, a także, ale to rywale tak jest już na Bałkanach nadal, bo tak jak kiedyś, jakby między katolikami pod Rysami dawnych lat wzrost i mówią od dawna mówimy o postawach ani o faktach faktów może, ale 1 000  500109 na samym końcu wydaje się, że po, ale albo rozgoryczenie ludzi tak jak wymalowanymi na innej roli no właśnie nieruchomości z postawami nie rodzi fakt czy nie potrzebujemy na samym końcu nauczyciela, który powie tak, ale dlatego jesteśmy ludźmi, że powinniśmy popatrzeć na to z pewną dozą empatii i uważać i jak, ale służenia konie bez albo mamy nauczyciela, który mówi no rzeczywiście, a potem drugiej lekcji o konflikcie nie precyzują ile wszyscy twierdzicie, że chyba żadnych działań jest jak najbardziej za tym, że wylądował źle rządzone etyczne i jakby aksjologicznym przekaz co prawda pytanie czy wierzy pani Teresą czas na to, żeby ten klaruje nad teraz na pewno nie, ale zwężenia, gdzie on będzie nie tylko nie będzie tak jak ja chcę w 2 nowych realiach domów mienie na dnie ale czego po obu ośrodkami nie tylko jacy bardzo wyraźnie powiedzieć, że teraz moim zdaniem ten przekaz jak aksjologiczny będzie bardzo klarowny w unii bardzo mi nie po drodze tak natomiast rzeczywiście doprowadziło nas do tej sytuacji pustka aksjologiczna etyczna, która była wcześniej i TFI w tym sensie naprawdę uważam, że tutaj olbrzymia odpowiedzialność poprzednich władców i oświatowych za to pewna że, ale jest jadąc z 2016 roki 3 i chyba tylko w tej sytuacji i czy nie powinniśmy powiedzieć potrzeba teraz po prostu nauczycieli z odwagą ta zmiana zdecydowanie nie mylić z odwagą i potrzeba zdecydowanie to pewnie będzie teraz coraz trudniejsze no bo została zwiększona władza kuratorów ta, która też no podporządkuję tak naprawdę dyrektora jego dyrektorka szkoły kuratora co potrzebne jest odwaga no i potrzebny jest też, jakby taki rodzaj i zrozumienia, że to co mamy teraz niż przezroczyste to też jest ideologiczne prawda to jest jakby liberalna wizja, jakby i jak LO wszystko jest jest ideologią my przez czas czyli o ile jednak nie rozmawiamy o tym, że edukacja jest ideologiczna dać coś w tym sensie naprawdę nie jest do niej także to świętokradztwo przedstawić jakąś wizję empatyczny prawda wrażliwe empatyczne wrażliwego obywatela, a nie do nawiązania realnej przez ostatnie lata i ich nie było właśnie trwa wbijanie noża nie nazwałbym tego hipokryzji, ale było był to pewien wstyd powiedzenia bardzo wyraźnie, że chcemy z żelazną konsekwencją tworzyć społeczeństwo, które Stolat i tolerancyjne także tolerancja to nie jest empatia, a także Irlandia test, ale realne rozmiary tolerancyjny plus ten przymiotnik, którym pani, mówi że tam szatnie wrażliwe na nierówności społeczne tak dalej niesprawiedliwość trwała 9 lat w kołach nie mówiliśmy tego, że to jest nasz pomysł i to jeśli chcemy żyć, ale za to nie miał pomysłu poprzednich władz oświatowych i nie wiem, czyj to zależy elitom oświeceniowym czy też nie ten oznacza kres w miarę konsekwentnie pokazywane ideologię, która powinna być edukacja i nie było dla niej było jej naród, a może, dlatego że słyszą, że nie mieliśmy przekonania, żeby powiedzieć coś z wyraźną pewnością mamy drżymy o zgodę mamy prawda i chyba po drodze tak to robimy to tylko o tylko rzeczywiście nowo notes tak jak i na cele da się w tym tematu wolę to znaczy do na poziomie postaw, które powinny się pojawić jest, ale na poziomie treści, które są i umiejętności są jest to tylko procedury NATO procedurami, jakby postawić nie załatwi dbająca muszę się można jeszcze do rozmowy bardzo chętnie pani Anna Blumsztajn była dyrektorka wielokulturowego liceum humanistycznego bardzo dziękuję bardzo dziękuję TOK FM pierwsze radio informacji 1141 Filip Kekusz zapraszamy do godziny mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A 4 między węzłami bolesławieckiego dziesiątkę po tym, jak samochód uderzył tam w bariery ochronne ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się 1 pasem utrudnienia także w Tarczynie na krajowej siódemce tam ruch do Radomia odbywać się tylko 1 pasem organizatorzy światowych dni młodzieży ostrzegają przed oszustami sięgającymi pielgrzymów na ulicach Krakowa w mieście pojawili się ludzie w koszulkach logo ŚDM zbierający pieniądze do puszek, rozdając naklejki z wizerunkiem papieża Franciszka organizatorzy wyjaśniają, że nie prowadzą żadnych podobnych zbiórek amerykańska partia demokratyczna przygotowuje się do swoich przedwyborczej konwencji teraz zaczyna się jutro na zjeździe Frederic Wicherek Inter zostanie oficjalnie kandydatką do białego domu i wygłosi programowe przemówienie radio TOK FM pierwsze radio informacyjne także prawie każdy pogląd głoszony przez tych szczątków, które napotykają na kontry Jankego w dobrej formie w 220 punktów w rzymskie 2 w planowanych na pręty może nieco w polowym dla najmłodszego pokolenia, ale jednak znakomitym przedstawicielem takiego pokolenia tego dziennikarstwem traktowanego poważnego tych regionów żyją one często trafiła do mnie zadzwonić siódmej rano przyszli sentymentalni dziennikarka tygodnika polityka i zawsze zawsze prowadząca zrób sobie kraj w radiu TOK FM 17 minut pozostało do godziny dwunastej słuchamy Radia TOK FM w naszym studiu pani Weronika Chodecz archipelag kultury kultury dzień dobry dzień na grę i przenosimy się w ziołowej dopuszczali do Łabowej i do 9 k tak tak tak jak co łączy te 4 miejscowości z pań perspektywy teraz są 4 gminne, które uczestniczyły uczyły w naszym projekcie świetlice partycypacyjne kształtowanie polityki kultury na wsi to był projekt, który byłby finansowany z programu obywatele demokracji w ramach funduszy EOG i w tych gminach tworzyliśmy właśnie partycypacyjny strategie rozwoju kultu, dlaczego akurat te 4 gminy do 4 miejscowość 3 z tych gmin znaliśmy pracowaliśmy tam wcześniej prowadziliśmy badania i wiemy, że tam są bardzo duże zasoby kulturowe i 2 Water zasoby kultury to znaczy całą z 1 strony są kultywowane tradycje są teatry obrzędowe są zbiory dziedzictwa kulturowego, które też znać, że jest naszej perspektywy naszym zdaniem było także one z ulg na każdy działa osobie chcieliśmy stworzyć właśnie jako jakiś dokument, który będzie porządkował te wszystkie działania, więc jednak gmina natomiast była gmina, której duże słyszałam właśnie Kleszczele, gdzie wcześniej nie pracowaliśmy i też uznaliśmy, że tutaj tutaj dobrze pasuje do tego projektu zaprosiliśmy na współpracę, a mogą z takim zwykłym ludzkim językiem to jest także państwo z zeznań gali wymieniali się np. doświadczeniami Anna była w Kleszczelach albo ból w Błażowej tam ludzie robią niesamowite rzeczy pod, gdzie jest to coś, czego z oskarżonym ciekawe niesamowite rzeczy też mają te zasoby pod projektem ludzie to grunt to, czego brakuje nam dobrą sprawę co do zrobienia strony internetowej, która chce to opisuje dla kogoś, kto mieszkanie na drugim końcu Europy chciałby się dowiedzieć czegoś, czego w naszym zdaniem to, czego brakuje tutaj znowu chodzę na język projektowy, którego bardzo staraliśmy się unikać w tym naszym projekcie to była pewna koordynacja, czyli my to co nas interesowało wcześniej te były w tańczył, skąd się, że właśnie ten projekt on wam się narodził z takich badań, które prowadziliśmy wcześniej dotyczących jest z lokalnych takich nieprofesjonalnych to nazwaliśmy ze kolekcji dziedzictwa kulturowego, czyli wszelkich wszelkie wszelkich zbiorów, które tam były gromadzone te robiły osoby zupełnie prywatne, które czasem w ogóle nie miał żadnego wsparcia ani samorządu ani żadnych innych instytucji po prostu miały taki zapał w sobie taką chęć żeby, żeby upamiętnić udokumentować i naszym zdaniem to było właśnie takie działanie, które miało charakter oddolny obywatelski, który w, których chcieliśmy chcieliśmy wesprzeć i przenieść trochę szerzej na poziom samorządu na poziom myślenia o kulturze jako systemie w gminie, a proszę podać jakiś przykład, z której z tych miejscowości np. n p . w gminie Dźwierzuty jest pani, która ma szkołę test gmina na Mazurach ECA Group jest piękne ceglane szkoła poniemiecka ona w tej szkole ma izba pamięci ta izba pamięci akcja narodziła taki sposób, że była kiedyś w organizacji czy może działać lepiej powiedzieć, która stworzyła wokół siebie organizację organizacja nazywała Babska izba i CIT kobiety, które tam się gromadziły zbierały różne różne przedmioty jak po domach zbierały pieśni potem odtwarzały te pieśni i w ten sposób po prostu narodziła się narodził się pewien ruch, który kciuk, który ostatecznie właśnie taki sposób się losy zmian w zęby zaowocował tym, że powstały właśnie zbiory, ale GI el Alto w temacie się państwo zjawili i i co tak myślę właśnie za pierwszym razem, gdy zjawiliśmy po prostu zjawiliśmy się, żeby przeprowadzić badania i się dowiedzieć jak to działa, bo bardzo nas interesował po prostu zagadnienie muzeów społecznych, a drugim razem przyszliśmy z taką propozycją z takim planem żeby, żeby 3 rozszerzyli właśnie do tematu włączanie zaangażowanie mieszkańców także na inne na inne sołectwa naszym pomysłem zresztą też stąd nazwa projektu to cel było to, żeby pracować na poziomie świetlic wiejskich matek, czyli konwent pani z wieżą, która nędzny była tym duchem poruszyć sielskim babskiej Izby jako nadto potraktowała przyjeżdża ktoś z miasta, a także w razie mówiła będziemy robili badania, a później poszerzymy na inne gminy sołectwo i t d . jak jak ja była reakcja tak tutaj tez słyszeć w tym pytaniu też pytanie o taki kolonializm, z którym się antropologia cały czas mierzy z tą swoją historią kolonialną to co my mówiliśmy to jest na też można się zastanawiać czy to nie jest kolonialne na nasz nasza wizja pracowników organizacji pozarządowych, że my chcemy my chcemy zrobić to taki sposób, żeby tam się tym w tym w tej strategii pojawiło to co zaplanują mieszkańcy to jak to widzą mieszkańcy chcą oni widzieli taką potrzebę czy oni siedzieli przed sklepem z piwem czekali, kiedy wreszcie ktoś przyjedzie do nas ze za 10 osób o tym, już normalnie w ich pogoda jest tak, że w biały potrzeba jest taka, że cały czas się powtarzało niesie też tutaj zacznie działać i my niech mnie ktoś chudnie niektóre z tych zrobi za niezależność była ta izba Kujawska izba działa już w euro, że tak tak to znaczy one do wiadomości jako jak ona Warta, gdyby jak tam, gdy jednak do w jaki sposób zrealizowano tu potrzebna, choć mówiono szkoda, że nie mamy lepszego komputera, jakie były te potrzeby czytanie, bo tak to państwo przyjechali bardziej nie macie strategii, a to co was zasoby możecie sobie, żeby ten mecz było także myśmy przyjechali zaproponowaliśmy strategie oczywiście, że tak natomiast dno w rzutach do działania się toczyły kilka lat wcześniej natomiast to co tam już to co zostało właśnie było to muzeum natomiast mydli staraliśmy się to odwrócić, by w pewnym sensie myślenie to znaczy mówiliśmy ludziom jak oni mówi niech ktoś coś zrobimy mówi my wy to zróbcie i to powiem, że czasem się udawało czasem się nie udawało i są sołectwa, gdzie wiemy, że zupełnie ten sposób właśnie myślenia, że z morzem może w takim razie do ZUS jak chcecie, żeby się tutaj działanie PN gminne nie zawsze było skuteczne pani myśli, dlaczego jest wiele wiele powodów myślę, że 1 takim ważnym powodem, który na numer, z którym się cały czas mierzyliśmy to były konflikty ideowe konflikty były braki w taki brak zaufania, czyli między ludźmi konflikty takie sąsiedzkie tak takie, że rzecz, że to przykład CSS podzielone dokładnie na pół i pół sołectwa z szczere powiedzmy jest po stronie obecnej sołtyski ja mój jest po stronie konkurencji i było także odbywały się warsztaty w świetlicach wiejskich i przychodziła z grupa związana powiedzmy sołtyską, po czym gdy sołtyska zachorowała i o tym nie widziałam przyjechał na warsztaty przyszli zupełnie inni ludzie z tej drugiej połowy skonfliktowanej wsi, która nic też chciała wiedzieć też chciała uczestniczyć natomiast nie nie w 1 spotkaniu, więc to uważam, że wewnętrzne konflikty zresztą to też taka cecha myślę w ogóle nic ze wsi jej życia na wsi są wielką przeszkodę dla jakiejkolwiek działalności dla tak, ale są konflikty to są emocje, czyli z drugiej strony jest też pewna nadzieja na zaangażowanie tam, gdzie się stworzy jakąś Platformę do wyrażenia tych emocji o, o ile można być takie optymistyczne przekonanie, że z konfliktu też mogą być czasami scalających społeczność to prawda natomiast jest dalszy jeśli się pojawi dziś zaufanie, bo jest nie jest brak zaufania do prac obu stron tam też mamy taki problem, że te świetlice często byłe były wyremontowane natomiast stały puste, dlatego że były zamknięte na klucz skoro już tam zrobiono remont teraz jest pięknie NATO nikt tam nie powinien przychodzić, bo zepsuje albo na brudzi po albo ona brudzi, kto to posprząta nie ma nikogo nie ma nikogo zatrudnionego gmina nie ma pieniędzy na sprzątanie ogrzewanie zauważać wbrew państwu realizującą projekt oświetlić zauważyli jakieś różnice regionalne pomiędzy tymi 4 miejscowościami, które są w bardzo różnych pod każdym względem różnych kulturowo częściach Polski neon Podkarpacie Błażowa Kleszczele podlaskie wspomniane Dźwierzuty przecież jest warmińsko-mazurskie ziemie odzyskane przez co jakiś taki czas widać było jakiś w takim, że się tak może na razie potencjalne takie takim krótkim i kulturotwórczej albo tej spójności czy też ilości tych konfliktów między miejscowościami dla mnie to jest w bardzo się nad tym zastanawialiśmy się, więc to jest o tyle ciekawe że, że gminy o podobnej historii oznacza n p . Dźwierzuty i Łabowa Łabowa ma historię część wsi to były wsie, w których mieszkali Łemkowie oni zostali wysiedleni nikt tam nie został po prostu ONZ wprowadziły się z zupełnie rodzinne powiedzmy takiego przerostu kilometrów wokół gminę i jest tam mówiono, że w zasadzie na na siebie nie ma historii, bo my wydaliśmy też historie mieszkańcy mówili, że to, że nie mamy tutaj nie mamy żadnych historycznych tradycji dlatego, że to jest raczej ludzie, którzy tutaj byli nosicielami tych tradycji i nowej hali nic już nic nam tego nie zostało w coś tam możemy takie ogólnopolskie tradycję kultywować nadal jest bardzo podobna sytuacja była w 2 rzutach, która będzie z odnową Mazury i ta zalecana do tych tradycji to znaczy starano się odtwarzać stare różne plemiona tam był wręcz teatry obrzędowe, które w, który nawiązywał właśnie do tych tradycji mazurskich i też ludzie by całkowicie świadomie nawet stworzyliśmy w 1 wsi taką ma PS dokładnie z datami tak taką oś czasu, w którym roku ktoś wprowadził do wsi winem pierwsze osoby się wprowadzały się w latach siedemdziesiątych osiemdziesiątych i jest także z uczestników warsztatów oczywiście jazda 2000, który się od dziś ostatni mieszkańcy wprowadzali i tam natomiast uważano, że dobrze jest się do tej historii, która by też była trudna, ale że warto się do niej odwołać, więc to jest mi trudno powiedzieć właśnie jak kiedyś stawić się duże z tego wynika nie nie umiem odpowiedzieć na to pytanie Targ ktoś może pomyśleć dzieła członkowie z Łabowej czyta Zbożowej mogą gdzieś tam wrócić taka sama złoży też wyrzuty raczej nie wrócą może to jest odpowiedź może jest, szczególnie że nie przyjeżdżali też przyjeżdżali ze swoimi dziećmi przynajmniej takie talenty takie relacje byłych mieszkańców ale, żeby takie relacje, że byli przy przejmowaniu pozytywnie natomiast też jakaś propozycja, aby być może ich zaprosić na jakieś wydarzenia tutaj się nie spotkała sport pozytywną reakcję, z czym patrząc na dotychczasowe doświadczenia państwa mają państwo takie wrażenie albo może takie pomysły były, żeby te doświadczenia z 4 wymienionych gmin z tych lokalnych niewielkich w sumie społeczności przenieść na rynek wielkomiejski czy konieczne są kompletnie inne światy tak my się nad tym zastanawialiśmy czy czynom dla nas kluczową sprawą taką, która właśnie czasie pojawiały często to są miejsca, że jeżeli, gdzie miejsca są i tak na wsi czy czy my będziemy tam pracować animować czy nie takim miejscem najczęściej sklepy i teren wokół sklepu ewentualnie jakie z jakich ławki, gdzie zlokalizowane w centrum na placu pod gruszą, gdzie ludzie i tak się spotykają mi życie publiczne się toczy tak tak naprawdę tam nie świetlicy, która jest odbierana jak co się dzieje tylko tylko w miejscu, gdzie ludzie przychodzą się spotykają i jest kwestia taka jest na obszarach miejskich tych miejsc naszym zdaniem jest po prostu jest po prostu mniej są rzeczywiście w Warszawie mamy do czynienia chociażby z centrami społecznymi, gdzie tych, które są otwarte, gdzie ludzie mogą się pojawiać natomiast w innych miastach w Krakowie, gdzie my działamy już tutaj zmniejsza szanse na to ich używania takich spontanicznych niż wcale nie chodzi mi on bowiem pytanie o infrastrukturze konkretnie czy po prostu kawałku ziemi, gdzie są ławki, gdzie można przysiąść w ocenie mówię o infrastrukturze w tym również do rywalek czy jak rozumiem, ale ja co innego pretendenta, bo to wydaje to to cały wywiad z bardzo ciekawe, że rzeczywiście tak rzeczywistość infrastrukturalne trochę może wyznaczać to wszystko, ale potem o tym, że związki, które my nam się wydaje szczególnie mieszkańcom miast, że on na wsi przetrwali w oczy takie silne relacje, które powodują, że o wiele łatwiej wspólne projekty jakie by nie były to jednak przeprowadzać członkom społeczności pani wobec ciała tego, że gdzieniegdzie gdzieś po konflikcie to nawet trudniej jest przeprowadzać nawet, a w przypadku takiego takiej anonimowości miejskie to po prostu to jest nie do przełożenia na miasto czy co państwo będzie próbowaliśmy wprowadzić taki projekt w Krakowie dotyczące on się nazwą miejscy ogrodnicy ogrodnicy i on było dotyczyło osób, które prowadzą spontanicznie wie pan różne takie ogródki gdzieś tam skwery czy często na osiedlach jest także z jakich miejsce takie ogrodzone gdzie, gdzie ludzie sadzą rośliny, gdzie są czymś takim się zajmuje wyśmiewania w Krakowie w ścianę albo z kont IKE i to najczęściej były osoby starsze, które od lat mieszkają po prostu w tych osiedlach są tam związane zależy na estetyce chcieliśmy zachęcić do tego, żeby włączyli właśnie z sąsiadów trochę, żeby spróbowali pozyskać środki, bo robi świetną rzecz, więc może jakieś małe pieniądze chociażby budżetu partycypacyjnego, jaki projekt myślę, że miałby duże szanse było bardzo trudna to znaczy te osoby były tak bardzo oko pannę na swoich stanowiskach przekonane, że ich działania są niedoceniane są niedoceniane przez spółdzielnie są niedoceniane przez sąsiadów, że sąsiedzi niszczą była 1 pani, która świetnie potrafiła wokół jest wokół swojej działalności skupić w zasadzie całe osiedle potrafią skupić, ale większość tak jak widziałam to były dla bardzo indywidualne jednostki działające na własną rękę tak w czas skończyć naszą rozmowę tak jakoś wyszło, że takie różnice są kończymy chcę naszym gościem była pani Weronika Chodecz archipelag kultury mówiliśmy o projekcie o świetlice bardzo dziękuję za dzisiejszą dziękuję bardzo za 2 minuty godziny 12 z 2 minuty informacja Radia TOK FM dzisiejszą audycję przygotowała Anna Piekutowska realizował Karol Kowalewicz już za chwilę po informacjach Radia TOK FM program twój problem moja sprawa zapraszam w imieniu autorki Anny Gmiterek-Zabłockiej zrób sobie kraj w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA