REKLAMA

Czerwony Papież - o Franciszku opowiada Tomasz Stawiszyński

Światopodgląd
Data emisji:
2016-07-26 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a światu podgląd itp dziś Agnieszka Lichnerowicz w studiu z umów i ponownie Tomek Tomasz Stawiszyński mój redakcyjny kolega dzień dobry dobrym RM, a przede mną specjalne wydanie Newsweeka poświęcone światowym dniem młodzieży wydanie Nafty w radiu TOK FM ma patronat i też właśnie w tym, że wydanie jest tekst Tomasza Stawiszyńskiego czerwony papież ze znakiem zapytania z pytaniem czy Franciszek to lewicowy rewolucjonista i Agro dyskusja toczy się od miesięcy ewidentnie o Rozwiń » 0 bardzo wielu w Polsce i innych członków gościa przemycić co słyszymy w debacie publicznej też wiemy, że stanowi wyzwanie czy kłopoty dla hierarchów, ale do, czego prowadzi ciebie zadanie pytania czy Franciszek lewicowa rewolucjonistka ja mam w ogóle takie wrażenie troszkę dzisiaj też o tym, mówiłem w kwadransie filozofa przed kilkudziesięcioma zimą analizom rychłą, że ten spór o Franciszka i to rząd wywołuje taką taki ogromny opór w tych kręgach konserwatywnych w kościele i w kręgach zbliżonych do kościoła wśród różnych prawicowych konserwatywnych publicystów bierze się stąd, że gdzieś w tym sporze, że coś bardzo fundamentalnego uwidacznia jakiś taki podstawowy spór o to czym w istocie swojej nie u podsta w jest chrześcijaństwo, bo mam wrażenie, że Franciszek jakoś próbuje nawiązać do takiego Odrodzenia chrześcijaństwa do tego przesłania ewangelicznego do postaci Jezusa w sposób bezpośredni, a kościół, którego jest przedstawicielem, którego jest głową to jest instytucja, która już istnieje 2000 lat i funkcjonowała jako istotny podmiot w takich rozgrywkach politycznych współtworzyła polityczną historię Europy ma swoje dziedzictwo ma swoją historię i teraz to przesłanie ewangeliczne przesłanie Jezusa Chrystusa jest w gruncie rzeczy mnie na takim znakiem oporu wobec zastanej rzeczywistości świata, do którego Jezus przychodzi jest zdrowy styl jest właśnie absolutne rewolucjonista gestem odmowy negacji net takim bardzo egalitarnym z ducha w dzisiejszych kategoriach jak byśmy o tym, powiedzieli właśnie lewicowym Neo i za tym jakość podąża Franciszek, a z drugiej strony ta instytucja, w której on funkcjonuje, który jest głową jest instytucją konserwatywną właśnie no bo mającą swoją historię jako siły Nine te historie z trasy musi dzisiaj jakoś też poradzić nie może zanegować no bo kościół to jest instytucja definiująca sama siebie samą siebie jako instytucja transcendentny mająca nie tyle lat nie tylko ludzkie, ale także Limboski inny charakter i to jest jakieś spięcie bardzo silna właśnie to odrzucenie przez Franciszka tego teledysku z dyskursu konserwatywnego takiego, który też, że można powiedzieć pochwala status quo i mówi też instytucje te stosunki społeczne to co stanowi o rzeczywistości politycznej dzisiejszego świata to wszystko jest źle poukładane jest zła to czy jakoś odwrócić zmienić zmodyfikować i to jest jakby coś takiego co w neon próbuje on próbuje tu wprowadzić właśnie się bardzo z tak mocno, próbując oprzeć na ewangelicznym przekaże na tym rdzennym przekaże Jezusa, ale z drugiej też kończy myślę, że tutaj w tym z tymże samym dodatki Jarosław Makowski o tym, też pisano talon do kosztów też dobrze podsumowuje zwraca uwagę na przesunięcie dyskusji czy akcentów ze strony Franciszka z tej akcyzy obrony cywilizacji życia przeciwko cywilizacji śmierci coś co było za czasów Jana Pawła II nad cywilizacją chciwości i dają, który ograniczy cywilizacje Solidarności można, by uznać za lewicowa, ale dziś jednak też różnego rodzaju etykietki się bardzo mieszają tak czy Polska rządząca prawica jak bardzo lewicowa jak duży jest prawicowa więc, żeby był od tych wraca też właśnie uwagę na to, że on też stara się wymykać tym EMP jednoznacznym etykietą to znaczy, że to nie jest takie proste, że rzeczywiście mit jest lewicowy nowość rewolucjonistom tak, ale czy lewica, bo jego tak naprawdę postrzegano jako konserwatysta przez długi czas ich czasach jego działalności w zakonie jezuitów argentyńskim zresztą to był taki moment, kiedy on został prowincjałem zakonu jezuitów w Argentynie siedemdziesiątym szóstym roku, kiedy mnie, że rządy tam przejmuje junta generała w Berlinie on w tym takim najbardziej problematycznym politycznie okresie sprawował funkcję prowincjała siłą rzeczy wchodził w różnego rodzaju interakcje z tą z tą spółką co potem się stało przyczyną rozmaitych kontrowersji wokół jego osoby już po wyborze nie na stanowisko papieża jeśli można tak powiedzieć, ale uchodził za konserwatystą sam twierdzi, że to się brało bardziej z jego sposobu bycia z tego rządu zawsze taki bardzo zasadniczy autorytarny w sposobie inne odnoszenia się do swoich podwładnych, a nie realnie za swoich z jego poglądów, ale ja mam takie wrażenie, że to, że to jest taki człowiek trochę o charakterze czy osobowości trik stera, czyli takiego niejednoznacznego gracza, który nie chce się wpisać w żadną z takich oczywistych narracji, więc są z 1 strony rzeczywiście wykonuje wiele takich gestów i ma wiele takich wypowiedzi, które wskazują na to, że lewicowość szeroko rozumiana jest mu bliska z drugiej strony wyraża wiele też takich myśli, które jak sądzę są bliskie sercu bunt konserwatystów na pewno jest także o mocy samego początku bo, zwłaszcza od pierwszej konferencji prasowej podkreślał to waga kwestii społecznych kwestii związanych z nierównościami jest wadliwym funkcjonowaniem systemu ekonomicznego z patologiami kapitalizmu mówił też od samego początku, że ma takie wrażenie, że kościół za czasów Jana Pawła II i Benedykta poszedł za daleko w stronę tych wszystkich kwestii związanych z etyką seksualną z teologią ciała w studiu władzom jakbyśmy, jakbyśmy powiedzieli innym nieco językiem i że to przyjęło to też są różne wypowiedzi jego stos z wywiadów przyjęła mnie jako formę wręcz obsesji u niektórych przedstawicieli kościoła i że przez to kościół, jakby zaniedbał tę całą sferę związaną właśnie z rosnącymi przepaście ami społecznymi nierównościami biedą to jest papież Ameryki Południowej pierwszy papież z Ameryki Południowej, który biedy widział na własne oczy, które nie tylko będąc biskupem Buenos Aires, ale jeszcze wcześniej w takim okresie goście zasłania, kiedy go wysłano na placówkę do argentyńskiej Cordoby, gdzie bezpośrednio się stykał z tamtejszą biedotą w nie to jest człowiek który, który wyrastał w tym w tym otoczeniu ludzi biednych, wokół którego byli też przedstawiciele oczyszcza teologii wyzwolenia, który był uczniem o ojca z kanonem takiego argentyńskiego zakonnika, który był głównym reprezentantem argentyńskiego wariantu teologii wyzwolenia tzw. teologii ludu, więc wydaje się, że to, że on niewątpliwie przesuwa akcenty, że zamiast się zajmować kwestiami związanymi z gejami i aborcją np. z woli się zajmować patologiami współczesnego kapitalizmu eksploatacją środowiska naturalnego oraz z tak znanych apel pozwolę sobie zacytować fragment kuli był tekst Jakuba dymka z Dziennika gazety prawnej, których on z kolei tak to ustawił tam, że Franciszek reprezentuje w tym konflikcie niejako wewnątrz kościoła między konserwatystami, a tymi, którzy są bliżej mu on reprezentuje w tym konflikcie współczesność razem udali się jedno Lecha Franciszek chce, żeby chrześcijaństwo podążało za wyzwaniami nowoczesności ani jedynie biernie krytykowało z zewnątrz za niewystarczające podążanie za chrześcijaństwo i tutaj pisze Jakub Dymek, że właśnie ta część kościoła polskiego w Polsce, który krytykuje go, że jest za tym, żeby ten świat dostosował do chrześcijaństwa zatrzymał cofnął i t d . z przy pełnej zgodzie jest z tą diagnozą powiedziałbym, że o mam takie poczucie, że Franciszek trochę w duchu René Girarda, który uważał, że właściwe przesłanie Chrystusa nie zostało de facto w żaden sposób zasymilowanej na poziomie funk niem społeczną instytucjonalnym, że rzecz, że ten cały przekaz ewangeliczny właśnie przekaz egalitarny, akcentując akcentujący równość, odrzucając te różne podziały oparte o kwestie związane z bogactwem n p . z Nine odrzucający takie myślenie o instytucjach religijnych jako właśnie takich instytucjach tego świata, w których władza prestiż przepychały się liczą, że to jest bardzo aktualne także dzisiaj, że w zasadzie, jakby ta cała praca, którą w należało, by wykonać, wprowadzając to przesłanie ewangeliczne życie nie została wykonana, że to cały czas aktualne, a trochę być może to myślenie konserwatywne jest taki, że myśmy to właściwie wszystko tutaj zrobili chodzi o to, żeby tego nie zmieniać, żeby nie ruszać się tego co już zostało wypracowane w, a z, której to pozwolę sobie, że chodząc po poza te rozważania o tym, swój tekst, ale zapytać czym Pm, jakby jej postrzeganie to jak mówi z kolei z entuzjazmem przyjmuje papieża duża część lewicy nie ma tych reaguje się tak dosyć surowym w mocno Pereza gol pewnie wielu sprowokowała zdenerwowała Sławomira Sierakowskiego, że papież jest przywódcą lewicy nie słowo, że zrzeknie Janis Warufakis nie Thomas Piketty i ani żaden polityk intelektualista, ale papież Franciszek jest przywódcą globalnej lewicy w no w ten trud trudno trudno zweryfikować taką diagnozę na pewno raczy ją traktuje w kategoriach pewnego gestu przejęcia zadłużonych może być głowa kościoła katolickiego myślę, że tak to znaczy oczywiście dla nas, bo to jest taki taki moment i taki głos jak sądzę, że w pewnej logice pragmatycznej utrzymane właśnie chodzi o to żeby, żeby jakoś tego papieża wziąć w swoim obozie ne w swoim obozie go mieć na poczcie, gdyby przyszło do szczegółów to zapewne wiele postulatów, które się lewicy światowej bardzo podobają nie byłoby postulatami, które podobają się papieżowi Franciszkowi, chyba że dzisiejszy rozłam trochę także w dzisiejszych podziałach tych wyzwaniach może właśnie ten podział na ludzi tak w kościele poza nim jest zupełnie trzeciorzędne, robiąc odwagę inne kwestie, które nas dzielą i stąd właśnie mówią tej logice pragmatycznej może rzeczywiście w ramach tych aktualnych podziałów tej aktualnej sytuacji oto stronnikiem o jak sama czy bliżej jest lewicy do papieża Franciszka jak sądzę, który krytykuje korporacje, które mówi 1 głosem z Greenpeace sam w swojej encyklice laudatosi, który nie wskazuje na patologie kapitalizmu i prezentuje postawę, która rzeczywiście jak w wielu obszarach jest zbieżna z postawą wielu lewicowych europejskich polityków aniżeli do jakiś tam stronnictw konserwatywnych z Szymula z azot były za czasów Michnika Kuronia tak jakby to interpretacja, bo jej bliska bo jakby się przyjrzeć tak naprawdę temu jak to jak przełożyć te dzisiejsze kategorie polityczne to w jaki sposób funkcjonują niektóre zachodnie liberalne demokracje to można mieć takie wrażenie, że bardziej chrześcijańskie w porównaniu do dołu do 33 czy Węgrzech w odniesieniu do tego ewangelicznego przekazu, że bardziej chrześcijańskie są liberalne zachodnie demokracje ani rozmaite konserwatywne projekty bardzo silnie akcentujące naprzód przywiązanie do dnia pewnego politycznego społecznego status quo do hierarchii społecznych do z często posługujących takim językiem wykluczenia potępienia, że właściciel bliżej temu wszystkiemu co jest postrzegane przez znaczną część kręgów konserwatywnych jako cywilizacja śmierci do Ewangelii niż tym, którzy do tej cywilizacji śmierci piętnują jej też lub teksty jego osobą nie wiem czy to zbyt osobistym tonie, ale wydają się na tyle żywe, że nowi ludzie śledzą czyta i realnie są inspirujące do dyskusji do przemyśleń Niemczy czy dla ciebie też są niższe jego choćby ta słynna encyklika ekologiczna not to ta encyklika Deus zresztą została też dziwnie przyjęta, bo niektórzy konserwatyści uznali, że u nas w ogóle anty modernistycznej anty nowoczesna no bo tam cała ta kwestia związana z potępieniem cywilizacji z widzeniem rozwoju technologicznego jako zagrożenie jest tak anty modernistyczna, ale mi się wydaje, że w ogóle Franciszek dla wielu osób, które jakoś postrzegają się jako odległe od kościoła jest jakąś taką postacią intrygującą niezwykle i tak można mieć tak koło myślę że, gdyby tak wyglądał kościół jak Franciszek chce to może byśmy wszyscy w tym kościele byli to polecam państwu nie tylko, ale przede wszystkim teksty Tomasza Stawiszyńskiego, który z najnowszą specjalnym wydaniu Newsweeka na światowe dni młodzieży w tym radiu TOK FM ma patrona obarczyć bardzo dziękuję Radek, a świerk lub pod blond Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA