REKLAMA

Co by było, gdyby rząd wykupił Pekao SA? Dyskutują prof. Andrzej Koźmiński, dr Paweł Wojciechowski i dr Jakub Borowski

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2016-07-28 09:00
Czas trwania:
43:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry jest dziewiąta 4 dniach zaczynamy magazynek, gdzie dziś w naszym studio pan prof. Andrzej Koźmiński prezydent Akademii Leona Koźmińskiego dzień dobry panie profesorze, gdzie dokonywano dzień dobry bank sam Paweł Wojciechowski główny ekonom n p . główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma pan Paweł Wojciechowski dr Marian funkcji dziękuję bardzo dobry dzień dobry panie doktorze pan dr Rozwiń » Jakub Borowski szkoła główna handlowa bank Credit agricole dzień dobry panie doktorze nowych rad w rodzaju państwo drodzy panowie to tak jak już szans zapowiedzieliśmy naszą audycję co takiego wydarzy się pozytywnego dla polskich Polaków jeśli rząd zrobi wszystko co możliwe pozbiera dużo pieniędzy i odkupili od grupy UniCredit bank PKO BP Pekao SA oczywiście oczywiście Pekao SA chodził Pekao SA jeszcze raz powtórzę Pekao SA, dlatego że wiemy, że we włoskich bankach brakuje pieniędzy nie mamy stuprocentowej pewności czy UniCredit zdecyduje się sprzedać to suma ma już w tej chwili ma w tej chwili 40 % udziałów PFRON takie informacje pojawiają się one powracają robią wrażenie i wczoraj nawet wandalami 1 z dzienników telewizyjnych tam nawet prezes PZU szef powiedział, że ma oczywiście będą tutaj się zastanawiać, choć ta informacja jeszcze formalnie nie padła też może być ciekawa sprawa co takiego się wydarzy w Polsce dla rządu i Polaków już prof. Koźmiński przepraszam może trochę w wolną, ale odpowiedź na pana pytania o to mi przypomina tej dowcip, który za dawnych czasów krążył w PRL -u, a mianowicie, jaki pożytek odnieśli Polacy z lotu Hermaszewski FOT Wojciech staw taki sam jak psy z notuje łajki na Holandię to samo będzie ich z przejęciem banku PKO SA, czyli rad dzielnic rząd się lepiej poczuje, dlatego że zawsze lepiej jest mieć bank niż oni mieć alternatywę dla samopoczucia czy na pewno lepiej no i Biała na początku lepiej, a później ważyć się okazać gorsze no dobrze, bo mówiąc poważnie wydaje mi się że nacjonalizacja banków to nie jest najlepszy sposób na radzenie sobie z trudnych sytuacjach oczywiście dobrze by było, gdyby banki były własnością kapitału polskiego to prawda tu się zgodzę natomiast polskiego państwa niekoniecznie Ano właśnie być może to jest zasadnicza sprawa bo, gdybyśmy chcieli zmieniać tę relację właścicielską, poszukując kapitału polskiego pochodzącego od polskich firm przedsiębiorców właścicieli tych zupełnie inna sprawa niż poszukiwania tego kapitału, a takiego kapitału chyba nie mamy po prostu czasem powiedzieć wprost niż poszukiwanie go w spółkach skarbu państwa to jest różnica czy nie pan Paweł Wojciechowski panie doktorze jest on wciąż są w zamierzchłych na początku transformacji byłem doradcą kilku ministrów przekształceń własnościowych i wówczas wówczas symbol w tej ryby narracją uzna to byłaby prywatyzacja, bo to co będzie prywatne to będzie lepiej zarządzane i dopływ kapitału to tu w technologii miał spowodować to korzyści ekonomiczne gospodarcze również dla wszystkich obywateli w nocie, że żyjemy w takich czasach kiedy, kiedy wzrosła wracają pewne ruchy mocno protekcjonistyczne ochrony własnych Kosmy i klejnotów prawda rodzinnych spółek strategicznych, do których zalicza się części w części gmin, które zrzeszają łącznie sektor bankowy nie tylko energetykę czy 3 części część innych tzw. sektorów sieciowych zaraz wraca dyskusja taka światowa na temat tego tzw. udziału lokalnego, czyli narodem logo Continental i co to znaczy to znaczy np. dość różne wymiary tego, ale generalnie coraz więcej jest cel takiej dyskusji czy to nie jest pewna miara protekcjonizmu w zakresie dostępu do zasobów do aktywów w danym kraju i czy to czy to jest czy to jest doprawdy wydaje się, że z tym pytanie jest na tak postawione co o tym co do przyjęcia dana Browna potencjalny potencjalny na pewno powiedzieć co nie mamy koszt potencjalny dla dla nabywcy, jeżeli nabywcą był 1 z dużych ubezpieczycieli kontrolowanych przez skarb państwa lub inny bank kierowany przez skarb państwa to byłby koszt MOPR w gestii rządu koszt kilkunastu miliardów złotych prawdopodobnie dlatego więcej eternit my mamy mówi się w koło 11 może nieco więcej no może zjazdów złom kilkanaście to kilkanaście miliardów złotych trudno powiedzieć ile to zależy od presji właściciela UniCredit syna dokończy transakcji w również drugi to na pewno byłby koszt natomiast oczywiście korzyści korzyść korzyści to zależy od wilgoci koszt tej mleko dla klientów, że dla klientów to pytanie trzeba byłoby lepiej zarządzane przez 3 pewnej fuzji z właścicielem, który jest właścicielem kontrolowany przez skarb państwa ja uważam, że są tak naprawdę bank jest w większych banków czy dobrze zarządzać, tak więc tutaj wielkiego będzie czek o wartości do Michniewicza frekwencja, gdyby dostępu do repatriacji zysków czy czy zysków kapitałowych czy dywidend czy dopływu nowego kapitału netto to jest sprawa w dość dość taka, która w, która czasami czasami bywa dużo kontrowersji nadal się te regulacje, które mamy spowodują, że to dobre banki, które są zarejestrowane w Polsce są to banki polskie tak rozrysowany w Polsce więc, gdyby można hołdować zasadzie, że kapitał kapitał nie ma narodowości i nazwiemy rząd ma narodowość Norman film ma narodowość, jeżeli wchodzimy w jest pewne elementy w taką właśnie dyskusję na temat na temat na temat przykłady dość dostępu do pewnych produktów, które były tylko dobrze, gdyby to tutejsze chciałbym posłać panu tra boskiego, który jest pracownikiem sektora bankowego rzymscy też finezyjne pana pogląd WSA do spożycia w takim szerszym kontekście w nocy tego projektu repolonizacji, który jest realizowany od pewnego czasu polonizacja rozumiana jako wzrost udziału banków z kapitałem polskim tak to nazwijmy w całej strukturze własnościowej sektora, a przy tym hasło repolonizacja jest tutaj myląca tego, że bynajmniej nie chodzi o w być może to kiedyś uda zrealizować, ale nie chodzi tutaj w tym pierwszym kroku zwiększenie udziału sektora prywatnego właścicieli prywatnych w bankach natomiast na razie mówimy o przejęciu kontroli przez skarb państwa to jest to jest bardzo ważne pytanie zasadnicze, które ma pomóc mamie od już od kilku lat i nie uzyskały na nią odpowiedzi przekonujący popartej wynikami badań pogłębionych analiz jest taki Kulig Bono fala upadłości po co mamy mamy to 3 pytania zadaliśmy argumentacja ta argumentacja, która się pojawia czasami też w zasadzie jedyna merytoryczna argumentacja jest taka oto, że w warunkach silnych silnego spowolnienia wzrostu w recesji, która niegdyś Polskę dotknie dotknie realnych banki, które są podkreślam taka jest argumentacja jak na razie się z nią silnie utożsamiam, ale próbuję zreferować banki Chin, które są częścią międzynarodowych grup kapitałowych mają na większą awersję do ryzyka czy mniejszą skłonność do udzielania kredytów w sytuacji spowolnienia węchu obserwowaliśmy ograniczenia akcji kredytowej przez sektor bankowy w szczególności banki za granicą w latach 20082009, a vis i osoby, które ekonomiści, którzy proponują to rozwiązanie rozumują zatem w ten sposób, że banki, które będą bankami krajowymi na razie w niedzielę tego na prywatnej tak ważnym państwem będą bardziej skłonne do udzielania porad udzielanych kredytów w takiej sytuacji no ta argumentacja trochę abstrahuje jednak od ryzyka oceny ryzyka Maciek kozie zwrócić uwagę, że stół takie rozumowanie, że no być może te nasze banki krajowe potrafią lepiej ocenić to ryzyko kredytowe ryzyko udzielania kredytów z towarzyszącą udzielanie kredytów w Polsce niż te banki zagraniczne, które w takiej sytuacji tę akcję kredytową ogranicza również, że w związku z tym gnać płaciły i w związku z tym będą bardziej chętny do udzielania tych kredytów i to będzie wspierać wzrost gospodarczy w sytuacji, którego trzeba wspierać szczegóły spowolnienie tak i teraz ją przeczytał fragment raportu komisji nadzoru finansowego, która odnosi się do 2009 roku można stwierdzić, że w 2009 roku jakość portfela kredytowego banków uległa synem pogorszeniu na co złożyło się zarówno silne osłabienie gospodarki jak też błędy w zarządzaniu ryzykiem popełnione we wcześniejszych okresach są przy suto czy to oznacza mówiąc krótko, że bierzemy na siebie ryzyko my wszyscy, bo tutaj mowa jest rząd, ale ostatecznie zatem podatnika na czym to będziemy finansować wieźli w tych instytucjach finansowych pojawia się problem ulica będzie dokapitalizować to zrobi skarb państwa dokapitalizuje, ponieważ będzie właścicielem w więzieniach i 2 ×, czyli my w związku z tym wydaje mi się trzeba brać pod uwagę jednak taki scenariusz, w którym jeśli te banki będą kontrakty taki bank zostanie kupiony przez skarb państwa będzie kontrolowany i będzie popychany mówiąc krótko o tym, żeby udzielać kredytów w okresie spowolnienia, jakie dane będą szczególnie ryzykowne to się okaże było temu temu towarzyszyć relatywnie duże straty podkreśla on nie spotkały się z taką analizą, która by UE w ujęciu globalnym, czyli takim przekroju międzynarodowym pokazywała, że ta niechęć do udzielania kredytów w krajach, które w maju sektor bankowy zdominowany przez banki zagraniczne jest relatywnie duża, jeżeli taka analiza przekonująca zostanie położona i raz na stole i jednocześnie będzie można postawić tezę, że to nie zagrozi jakoś istotnie jakość portfela akcji zagroziło udało się to przy ich w miarę suchą nogą wtedy można się dostać, ale docelowo oczywiście temat powinien być bankiem prywatnym na sektor publiczny skarb państwa ma już znaczący udział w setną kometę Wierzba oczywiście na ciele w związku z tym pytanie i to jest ostatnie pytanie kto by dokupił, dlatego że z krajowych właścicieli, dlatego że ten bank kosztuje tyle powiedziano i nie ma takiego kapitału Toyota jest oczywiście zasadnicza sprawa jak złożyć trafi zrobić 1 właściciel tak, ale ich w Wiśle na wysokości mińskiej, podsumowując swoje wywody moich przedmówców można pojeździć na sposób jest poważne ryzyko, że za ten bank zapłacimy 2 × raz, wykupując akcje, a drugi raz doki dokapitalizował ją za ten bank na skutek nagromadzenia złych kredytów, jeżeli do takiej sytuacji różnica jest dość barażu podobne przykłady banków chińskich potwierdza tezę pana, dlatego że one właśnie na gromadziły ogromną ilość taniej kredy czy z drugiej strony, bo ja rozumiem, że to jedno zdanie, gdybyśmy w ogóle niemieckiej własności krajowej w sektorze bankowym to fajny Biała mógł przyjąć, że Artur Borowski nie jest źle jeśli skarb państwa ma kontrolę nad 1 z relatywnie dużym bankiem to się może przydać, w jakich sytuacjach tak szczególnych na już ma lat trwały już spełniony dorzucali drugiego największego w takiej sytuacji niż te czynniki ryzyka, których będzie, ale z drugiej strony gdybyśmy, choć na chwilę odłączyli ten wątek potencjalnego przejęcia przez spółki kontrolowane przez skarb państwa to czy istnieje wyjątkowa wartość w tym, że znaczny znaczna część większość udziałów w sektorze bankowym ma kapitał w kraju, w którym ten sektor działa to jest wartość, bo o tym, ciągle mówi pan premier Morawiecki prawie w każdym zamówieniu będą się odnosiły tak nie można od razu to trzeba wykazać niemal na podłożu wyznanie wiary, dlatego że polityki gospodarczej można prowadzić w oparciu o wyznanie wiary, bo to się zakończyć na to trochę panowie pokonali w koła liście Grant Matthews, bo z 1 strony to małe zastrzeżenie, które powinny się za każdym razem pojawiać my nie mamy na stole oferty sprzedaży tego banku co więcej po unika jej właściciel sprzedał ostatnie 10 % na 90 dni jak rozumiem zamkną na razie na ten temat, ale pojawiają się informacje, że w poszukiwaniu tego kapitału będzie będzie być może wystawią bank Pekao SA na sprzedaży to jest dobre aktywo z jak banki włoskie wróble mają poważne kłopoty całej bankowy system włoski ma kłopoty, dlaczego w koło się na skutek na skutek nagromadzenia złych Wawel to bardzo proste na skutek nadmiernego nadmiernego apetytu należy jesteście tak chciwym von Rożnowski pulsujące w kilku grupach kapitałowych na wysokich szczeblach jest taki element, który jest argumentem na repolonizację, który dotyczy liczby samych samego sposobu zarządzania albo 3 tys podaje, gdzie zapadają decyzje, a więc czasami decyzje niestety ta w dużych korporacjach trans narodowych nie są badają wpływ w kraju w kraju, w którym ten bank funkcjonuje w tym sensie ze szkodą również dla np. portfolio tak tego tegoż banku i tej akcji Arnaud des problemy ma pan 3 banki do zaplanowanych kilkadziesiąt ma pan w wyroku z bankami symbol jest konkurencyjny, że konkurencja wymusza pewne dobre zachowania ich właściwą alokację troszczy się tego tego problemu nie ma Tomasz Cieślik zdarzają się takie sytuacje, kiedy w, kiedy i moja przyszłość też zdarzają się sytuacje, że n p . w zakresie inwestycji mała, by ktoś tam powiedzmy wygrało z centrali wykonywał telefon zakup katolików to tamto nie może to bus z prognoz sektor nadzorowany przez komisję nadzoru finansowego, ale byli ostrożni drżymy o zrzeczeniu się zgodzić to znaczy, bo po prostu jest między młotem komornicy regulacjom no tak tak występuje w praktyce po raz kolizja, ale zgodzić się tutaj ze szlaku alternatywnym też będą telefony każda drużyna z jego być może zajdzie w wojsku, ale w wielkich korporacjach trans narodowych proces podejmowania decyzji jest bardziej to długo trwa, zanim przyjdzie zielone światło z centralnej o długo trwa i dlatego był skłonny się zgodzić z tą pana z tą pana argumentacją, ale moim zdaniem ona ani przeważa nad ryzykami związanymi z nacjonalizacją banków w dużych mrozów stłoczenie łóżek na razie musimy kończyć się teraz będą informacje w radiu TOK FM my czekamy alarm ciekawa historia i panowie tutaj udowadniali, że nie ma dobrych badań analiz pokazujących, że jakaś wielka wartość pojawiłaby się, a z drugiej strony jest jeszcze 1 zasadnicza sprawa, przez którą myśmy się tak tylko przeszli z niej pieniądze to są jednak poważne pieniądze, które trzeba mieć na to by taki bank jak kupić, ale to już jak rozumiem na to pytanie będą odpowiadali inni w bardziej precyzyjni ludzie nasi przedsiębiorcy niechętnie współpracują z Rzeszowa, bo oczywiście musiałaby się zebrać pewna grupa kapitałowa, która mogłaby przejąć kontrolę nad dużym ba nasi prywatni przedsiębiorcy nie ma szans, ale na pewno nasi rywale mają wzrosnąć o zmiany w jechaniu do rewanżu na zwykły pech chciał mieć 1 dużego właściciela w piżamach stwierdza systemowo ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studiu pan prof. Andrzej Koźmiński pan dr Jakub Borowski pan dr Paweł Wojciechowski czas na dobra wiadomość mamy jakieś dobre wiadomości mamie pan prof. Koźmiński mianowicie wbre w wszelkim obawom jednak kapitał zagraniczny rozciągnie, zwłaszcza w strefach ekonomicznych jest bardzo poważny ruch w interesie zarówno w sektorze motoryzacyjnym, który tradycyjnie staje się naszym mocną stroną mijanki w sektorze meblowym i Janki w sektorze przemysłu spożywczego to wskazuje na to, że jednak zagraniczni inwestorzy mają nie nie porzucili wiary w lokalizację swoich przedsięwzięć w Polsce też na pewno dobre nie wiem to jest dobra wiadomo dlaczego dlatego, że muchomorów ironizuje w tej chwili oczywiście na tym, że pojawiła się argumentacja, że to właśnie dobrze tak to właśnie w związku z tym zadłużenie kraju, bo zagraniczne inwestycje bezpośrednie są częścią zadłużenia zagranicznego, a przecież chodzi o to, żeby to był finał krajowy, a więc, a jak będzie on kończąc już tej roli Anki dzielę ponure nastroje coraz lepsze pan Rafał Wojciechowski, a może coś z frontu walki o 1 podatek, bo przecież kilka tygodni temu, kiedy spotykaliśmy się od tej w magazynie EKG ten temat bardzo żywo był nawet dyskutowane pan gdzieś tam w okolicach tego społecznie pracuje doradza w miejsce czy rząd szykuje ten podatek 1 zamiast wielu podatków projekt Android jest prowadzony kieruje grupą ekspercką o pierwszy pierwszym pierwsze, gdyby pomnik koncepcje takie pomysły to rozstrzygnięcie dylematy będzie rozstrzygał komitet rozwoju w swoim czasie, kiedy on prawdopodobnie we wrześniu także trasy, gdy bardzo bardzo szybko tak pracujemy nad koncepcją mamy 23 miesiące na przygotowanie obliczeń obliczenia tego wszystkiego i z parametry usuwanie skalibrowany całego systemu to jest elementem jest to ogromny ogromne przedsięwzięcie, bo wiele ulg i ryzyko dla Jelenia aż winiarz już wszyscy oni podejrzewają twórców czy ekspertów o niecne niecne zamiary tak wszyscy mamy taką taką percepcję, że nam się pogorszy ich szuka jakiejkolwiek zmiany, które wprowadzamy żona razem będzie wyższe podatki z pokaźną każdy uważa, że skoro ktoś coś dłubie przy podatkach po raz kolejny netto wobec, że będą wyższe podatki co akurat prawda jest taka albo np. że kolejna teza, że zaburzy się koncepcje systemu, gdyż ubezpieczeń społecznych także należy spojrzeć w czasie swoje właściwości czy funkcje to kompletnie jest nieprawda to nie jest prawdą, ponieważ już to, że musimy dążyć do takich osób z serwisu takiego uproszczenia systemu podatkowego, który woła po pozytywne efekty w gospodarce wręcz się do strefy i wpłynie pozytywnie na wzrost zatrudnienia dzisiejszy klin podatkowy czy obciążenia pracowników pozapłacowe spoko wykazują wykazują są tak tak kuriozalne uroczystość z wysokim podatkom płaski to znaczy, że osoby Nisko zarabiający mają, więc takie samo obciążenie osoby wysoko zarabiający często wyższa dotyczy zarówno u osób na umowach o pracę, jaki osób w pracujących na rzecz wolności w głowę przed ołtarzem rozbijania śledczy tego się czy to można zmienić nie, wprowadzając jednolitego podatku akcyzowym jej strukturę kina i doprowadzi do sytuacji, w której osoby relatywnie niskich dochodach w ich przypadku ten klin, czyli to co wchodzi pomiędzy płace, którą otrzymują na rękę, a to co płaci pracodawca, czyli tego się nie da zrobić bez wprowadzenia jednolitego podatku od mam wątpliwość tego się nie zrobili jest 1 z prostego powodu w klinie podatkowym 3 tys łączy go na ziemiach pozapłacowych trasy i różnych innych form zatrudnienia ponad 80 % 80 % osób składki ZUS przez społeczny, a te są liniowe, czyli mielibyśmy zwiększyć progresję to musimy wkomponować część tego co dotyczy tych składek do sposobu tworzenia progresji dochodowej, bo inaczej rzecz to osoba o minimalnym wynagrodzeniu będzie zawsze zaczynała od 30 USD procentu kilka osób proces ja mam tylko wiele uproszczeń proszę powiedzieć panie doktorze ja dobrze rozumiem, że tego typu zmiana, bo też tak jak zrozumiałem pana wypowiedzi już byt zbyt wielu szczegółów teraz się nie dowiemy musimy czekać na wrzesień na komitet stały, który będzie poznał koncepcji, ale czy tego typu zmiana będzie szła czy powinna ich w parze ze zmianą sposobu zatrudniania w jakimś ujednoliceniem kontraktu na prace tam rozważaniem tych umów takich jakich powagi i jakim stworzeniem 1 sposobu zatrudnienia po to, żeby dno było w bardziej przejrzyście sprawiedliwiej może właśnie, eliminując wszystkie patologie, które mamy no tak rosły służy państwu uwagę Rz, że na patologie patologie wynikają ze zróżnicowania obciążeń różnych form zatrudnienia, czyli po prostu np. niektóre formy zatrudnienia z tytułu zatrudnienia są oskładkowane winne są oskładkowane inne mają specjalne przywileje preferencje do portu powoduje tak duże zróżnicowanie, że osoby wybierają sobie form zatrudnienia, które są bardziej preferencyjne ta i w ten sposób są pozbawione przyszłości ubezpieczeń społecznych to generuje to również deficyt funduszu ubezpieczeń społecznych tak to i t d . za który wszyscy my płacimy w prezentacji tylko przekonać, bo nie jestem, bo są kraje, ale mają inny rozkład był finałem duński tyle osób bliskich legalne nie mają jednolitego podatku wydaje się, że to jednak zrozumienia choćby poprzez manipulowanie stawkami podatków ceł, bo po prostu zwiększyć progresję, ale może jeździ pan panie doktorze daj szansę zespołowi nie wypracuje jasno, że to wygodne to może być wygodne dołożyła się zmniejszy to wykonane w wierze z internetu poza tym 1 wierzymy, że uproszczenie nie jest wielką zaletą było to przyjmuje pan Artur Wojciechowski obaj mężczyźni z ruch w kierunku uproszczenia całego systemu, który jest kolosalnie skomplikowane tak mamy 2 systemy poboru mamy 2 systemy kontroli mamy 2 systemy egzekucji to wszystko bardzo dużo kosztuje i barów, skąd można, by zamek zwany system podatkowy ciąży bazy danych ZUS w bieżącym roku to jest bardzo skomplikowany, a pamiętajmy o tym, że już mówiąc o tych o tym dlaczego to czy obozu w jednolitym podatku, ponieważ ten poziom udziału składek w tych obciążeniach jest dominujący 380 %, czyli i, że nie włączymy do tego systemu skład skutki in systemu skład po opłacania składek Austria społeczne to nie możemy zwiększyć progresję u nas różnica pomiędzy dochodem między 23 wynagradzania ich leczenie na rozdrożu jest tylko wynosi od dzisiaj Reduta aktorski i oczywiście bez jednolitego podatku tak, ale to nie wystarczy woli, gdybyśmy zlikwidowali trzydziestokrotność sądową decyzję to nie to wtedy ta część, która byłaby to nie znaczy widywania się z trudności w taki sposób są byłyby finansowane składki na kontach po zlikwidowaniu tyczy cukru to się czy zostałaby w przyszłości moja emerytura tylko chodzi o to, żeby ta część, która jest powyżej 300 korzyść byłaby podatkiem świat, ale to pan mówi z szaleństwem, ale z religią proponujemy na dziś tak, ale z oddziału wolność taka to oznaczałoby dochody budżetowe rzędu 6 miliardów złotych i to jest wystarczająco dobrze, że powołanie nowych zakończyć tę dyskusję w tym również zapytać pana hamburski ma dobrą informacją czy jest się pan zrezygnować z FR ech, gdyby wzorem powrócenie do ZUS w terenie nowej opony dla dobra informacja jest konsekwentny czas tu przychodzę tutaj już od wielu miesięcy sytuacja na rynku pracy po czerwcu mamy rekordową na koniec czerwca rekordową liczbę ofert pracy i mamy wysoki wskaźnik liczyły się nie mówiłem restrykcyjności rynku pracy, czyli liczba ofert podzielona przez dla osób zarejestrowanych jako bezrobotna jest znowu najwyższe w historii, więc generalnie ta to sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra natomiast, jeżeli popatrzymy na stopę bezrobocia i oczyścił ją z wpływu czynników sezonowych no to ona już nie maleje, dlatego że po prostu firmy nie są w stanie już zatrudniać, bo nie mogą znaleźć wykwalifikowanych pracowników i trudno wyobrazić dalszy znaczący spadek stóp, a co z inwestycjami w sporo o tym, mówimy mówiliśmy w pierwszym kwartale wydano na to, że ten drugi kwartał też będzie taki sobie zamówienia publiczne na te wielkie przetargi podobne Nidę czytaliśmy w Skanska zwalnia ludzi NoToCo co się dzieje w mózgach spóźniona funkcja funduszy europejskich, czyli braki na razie ta liczba czyniły wzbudza dość typowa biorąc pod uwagę cykl jak się popatrzy to jest w krajach regionu sytuacja jest podobna złodzieja w filmie to panele to słowo do tytułu czy są związane z mniejszymi zamówieniami publicznym nową willę w strukturze produkcji budowlano-montażowej to jest przejściowe, chociaż w tym roku tak tak słynne drzewo dramatycznie jest proszę zwrócić uwagę co nas też bardzo zaskoczyło, że mimo tego, że inwestycje samorządów w pierwszym kwartale spadło kilkadziesiąt procent rok do roku to inwestycje publiczne ogółem wzrosły w żeśmy się spodziewać, że spadną one wzrosły mamy już dane w związku z tym tak źle nie jest natomiast w Sapporo budowy dróg on będzie się rozkręcał w ZUS w zeszłym roku mają nasze znacząco większe nakłady, więc zakładam, że w przypadku tej branży konkretnie to jest zjawisko przejściu do mamy za sobą dobre informacje i właściwie będziemy kończyć tę część magazynu EKG, ale jeszcze przed nami kolejna odsłona po informacjach euro 4 zlote 37 gr frank 4 zł dolar 394 funt 520, a relacja euro do dolara to jest 111 na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie WIG 20 teraz na minusie traci 2 i ma 1793 punkty, a indeks szerokiego rynku WIG na minusie, ale nieco mniejszym, bo tylko 6 informacje w radiu TOK FM mną, a po informacjach trzecia część magazynu EKG w tym ekonomia kapitał gospodarka 42 minuty po godzinie dziewiątej magazynu EKG część trzecia w studiach teraz w mojej prawej pan dr Jakub Borowski pan dr Paweł Wojciechowski pan prof. Andrzej Koźmiński z tym państwo jest winien jest informacja Otóż jak bodaj we wtorek rozmawialiśmy o pomyśle na obowiązkową przynależność przedsiębiorców do samorządu gospodarczego, bo pojawił się taki pomysł o gustach się opisywane kilka dni temu i gospodarzem tego pomysłu ma być jej ministerstwo rozwoju, a więc zapytaliśmy ministerstwo rozwoju na jakim etapie są prace nad ustawą o kogo miałaby dotyczyć jak miałoby to wybrane ci ne resort odpowiedział, że na razie trwają prace analityczne koncepcyjne nad projektem ustawy dotyczącej funkcjonowania samorządu gospodarczego wiele rozwiązań nie jest jeszcze przez sądzonych nie jest zatem możliwe przekazanie tego dokumentu po zakończeniu prac nad projektem ustawy oraz zaakceptowaniu go przez kierownictwo resortu projekt zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym, a więc będziemy mogli do tego tematu powrócić się obiecałem państwu, że odpowiem jak resort o udzielenie odpowiedzi na to pytanie, tak więc udzielił odczytałem temat na razie w zawieszeniu, ale chyba coś jednak jest narzeczy jakiś sens jakiś czas jazdy aż do pogodzenia się ta koncepcja zmonopolizowania samorządu gospodarczego Chin z pod warunkiem, że obecny układ rządzący będzie trwał dostatecznie długo tu tak się pewnie SA KR to ciekawe też podejście, choć jeszcze nie wie pan po dr Borowski walczy w kategorii dobrych informacji nie powinniśmy ją o umorzenie umieścić posiedzenia EBC o wyborze posiedzenia Fedu przepraszam mam takie posiedzenia swą zawsze zdobyła złą informacją zależnie od tego jak tym razem jest, bo wczoraj mieliśmy wysyp neutralne zdrada jest w jedno zdanie, które zostało zmienione w komunikacie mowa jest o malejącym ryzyku z takim średnim terminie chodzi o wzrost gospodarczy w stanach w bardzo na stronie przybliża do podwyżek stóp uważamy, że zna Polska tak czy inaczej będzie w tym roku w grudniu prawego, że gospodarka amerykańska jest w dobrej formie na tyle dobry, że ta normalizacja co dalej tak prowadzić, a politykę rolną żyli w pozwie z transferem wołał Pedro zapowiedziała, że tak prawdopodobnie tak się stanie, a czy będzie to po zwycięstwie trampa to zobaczymy czy diety sięgające smutną informację, ale myślę, że to jest informacja to kino 2 kroki, a chodzi o to, żeby Fed dał taki komunikat Fed będzie dr Borowski, a potem przygotował, gdybym wszystkich do potencjalnej diety lub 2 podwyżek myśliwy to jednak, że będzie to przed wyborami w tym, że podwyżka przed wyborami zrobionych z Gorzowa czy w ogóle może 15 lat we wrześniu porażenie albo rodzinie bardzo chciałem przypomnieć, bo sprawdziłem to, że ostatni raz w studiu spotkaliśmy się z faktem Wojciechowski dziś 9 miesięcy temu wielbłądów to mu, że nie będzie podwyżki godnie mówiłem i była po obu umów o euro przyznaje rację pomyliłem się fakt K2 no i oczywiście jest czas na panów zdziwienia, ale proszę mi wybaczyć ja jednak chciałbym zapytać, bo być może to właśnie pana sfery Jim Otóż, choć słyszeliśmy ich kampanii wyborczej i w wielu wywiadach w tym tygodniu dopiero minister Radziwiłł wraz z panią premier Szydło na konferencji prasowej zaprezentował kierunek zmian w służbie zdrowia oczywiście są informacje, które dobrze brzmią, ale chętnych trudno uznać, że są najbardziej kluczowe, czyli likwidacja NFZ-u są też informacje takie jak jej podstawowa opieka zdrowotna dla wszystkich i to już się dzieje, bo ten proces już jest za początkowa Nate to jest być może bardzo ważna wiadomość że, że już nie byłoby tego wyczekiwania ktoś na zielono na czerwono, ale tę podstawową opiekę mieliby wszyscy na jej ma być jak rozumiem z dużym stopniu odejście od tego kontraktowania między tymi, które rozdziela pieniądze, a szpitalem im nie być składki na zdrowotnymi brzmienie widzieć, więc tu jest dużo wrzucone propozycji teraz pytanie zna, więc jak zwykle to sam no, a my pacjenci czy będzie lepiej czy kolejki będą niższe czy będzie House czy może właściwie to jest tego typu reforma, którą możemy przejść bez problemu, bo to jest on wdrożony w sensie powrót do dawnego peerelowskiego systemu ochrony zdrowia, który funkcjonował jako taką płodu warunkiem, że przez ochronę zdrowia rozumieliśmy aspirynę łóżko szpitalne i lekarza ze stetoskopem przy obecnym poziomie rozwoju i kosztów technologii medycznych to jest w ogóle powstaje gigantyczny deficyt, czyli krótko mówiąc będzie coraz większa kolejka będzie czekała na na dostanie się do tej nowoczesnej opieki albo wprost, że to może być Stetoskop jest gdzie znajdą dom tak jest to może być, ale był wówczas oczywiście będą się też innym przedsiębiorcy pogrzebowi natomiast ma natomiast par z sytuacjami przypomina historię, którą pozwolę się opowiedzieć miałem już jest w miliardach ukończyłem szkołę główną planowania statystyki po pewnym po kilku latach spotkałem 1 z moich kolegów, których zatrudnił się w komisji planowania gospodarczego na placu 3 krzyży spotkaliśmy się pytam się go słuchają liczy się pracuję odmówił też innych na początku było źle, ale teraz już jest dobrze, bo już wiem jak trzeba co MO, a co ty robisz ja rozdzielał drut miedziany w drut miedziany drut miedziany hełm oporządzenie katastrofa, dlatego że zapotrzebowanie na wzór miedziane z dwukrotnie przewyższało zasoby, które posiadaliśmy w nowych graczy drut miedziany nawet pęknięcia, a drugi przychodzi młodzież pije słucha młodzież FHU pewien czas zakurzony urzędnik, który siedział ze mną w pokoju w zamian za niewielki poczęstunek obiecał mi, że sobie poradzi jakoś z tym system przy sobie poradzę, bo rzeczywiście mówi słuchaj przychodzą zapotrzebowania na zwrot nawet nie zacznie robić wrzucać do szafy ich za jakiś czas przychodzą zapotrzebowania podpisane przez dyrektorów zjednoczeń mogą nie zacznie robić wrzucać do szafy z wyjaśnień ZUS zza firanki wraz z przychodnią zapotrzebowania podpisane przez wiceministrów w nic nie robisz w montażu szaf czeka aż później przychodzi od zapotrzebowania podpisany przez ministrów nic nie robisz nadal wytrzymuje nerwowo dalej szafa z Zalesia w i w końcu przychodzą przychodzi taki cienki skoro 8 zapotrzebowań podpisanej przez wicepremierów wtedy dzieli się na pół i jesteś spokojnie załatwią odróżnia się wydaje, że z tymi usługami zdrowotnymi będzie podobnie dzielić na pół i elastyny tak podzielimy na to co najbardziej Ariel pod warunkiem, że wicepremier sprawę poprze, a poprzez to co znają tych najbardziej potrzebują takiej wzmocniona jest oczywiście boję się ta anegdota jest prawdziwa jak mógł być ona jest prawdziwa z całą pewnością natomiast oczywiście w tej sytuacji takiego, że tak byłem deficytu będzie także jej cech miało masę pracy co oczywiście jest dobra wiadomość dla taksówek na zwolnione z byłym hotelu w ich ciekawostka bardzo malowniczy port planetę Wojciechowskiemu albo transfer pieniędzy, a Wilk prezes PSL proces opony pan profesor mówi to sprowadza się tego, kto komu będzie kontrował po pierwsze, ryzyko nie zdrowia, a po drugie, koszty, czyli szkodowość tak w języku ubezpieczeniowym krótko mówiąc, kto będzie kontrolował te dziwne stany koszyki na kontrakty, a z drugiej strony to będzie, gdyby wpływał na to, żeby to niby eksplozja kosztów, bo słyszał o takim przypadku kolega lekarz mówił, że no powiedzmy ktoś trafia i goście już budują tam do 1 000 000 zł tak w wyniku procedury się oczywiście lekarze nie są zainteresowani tylko jako jakoś ci, którzy wykonują pewne procedury i działał zgodnie z życiorysu czy stosowanie sztuki, żeby te koszty ograniczać tak ale w jakim sensie jakiś tam jakieś tam ograniczenie kosztów taki sposób nabycia kosztu powinna być żyje stała w PiS w roli mamy sytuację taką przychodzimy systemu ubezpieczeniowego ma system Bosch opowie zaopatrzenia w oczy obejmują wszystkich tzw. rezydentów pomysł nie Obywatelską rezydentów to jest zgodne z tym co by każdy ma prawo do ochrony z ochrony zdrowia każdy, czyli rezydent ta definicja rezydenta jest potrzebna w Holandii mówiąc każdy, kto tutaj jest atak wirusa, dlatego że tutaj mieszka jest 1 z Grantem będzie mógł sterować podstawowa opieka rumuńską Żmijana zdobytą procedurę w uszach to musimy się rejestrować liczą koszty operacyjne transakcyjne dostępu, ale też wykonywane przez recepcję, więc powiedzmy nie mnie nie przesadzajmy w min natomiast oczywiście, że jeżeli ta pula tych osób będzie większa na to pytanie takie czy czy jest tylko szyld tych świadczeń będzie procesem po śmierci nie jest nie jestem nie zastąpi zwiększenie kosztów całościowych systemu nie są i presja Wrotkowa na ten fundusz celowy, w którym będzie zasilana ochrona zdrowia, ale my chcemy rząd, mówi że chciałby w perspektywie 9 kolejnych lat podnieść znacząco wydatki na służbę zdrowia ale gdyby jest przygotowany na to, że w rundzie wiosennej i gospodarki mówi miliard zlotego dlatego nie wróży branży PKS Brdą nie mamy takich pieniędzy, które pozwolą każdemu dać opiekę zdrowotną na najwyższym możliwym poziomie Koniecko Robert jest niemożliwe tak istotne jest to, że odchodzimy od modelu ubezpieczeniowego czy tego, kto płacił składkę ubezpieczony miał dostęp do do ochrony zdrowia do systemu zaopatrzeniowego czy takiego powiedziałbym właśnie powszechnego budżetowego w tym też jest budżetowy i czytała i kto będzie w tym systemie rzeczywiście kontrolował te koszty te oczy, bo to jest istotne pytanie w jaki sposób te koszty ich ryzyka w Fidelio kontrolowałem się wydaje, że to dobrze to ich wczoraj w Gazecie wyborczej można było przeczytać Judyta Watoła napisała taki fragment, który to jest chyba to zasadnicza część szpitala zostaną podzielone na kategorie zależnie od ich poziom 78 % pieniędzy będą dostawały jako ryczałt bez konkursu ile kto dostanie będzie zależało od tego jaki teraz ma kontrakt z NFZ-etem warunkiem uzyskania ryczałtu będzie posiadanie poradni specjalistycznych pozostałe 22 % pieniędzy na leczenie szpitale będą nie śpi szpitalne będzie dzielone w trakcie konkursów, do których będą mogły przystąpić także te szpitale, które nie mają poradni najczęściej prywatne te nowe zasady finansowania szpitali mają wejść w życie w połowie przyszłego roku dotarły do konkursów tutaj zastępuje jakość roku bardziej ktoś inny rodzaj selekcji, które obecnie jest w systemie działa i że to będzie system spójny, bo takie wszystkie systemy są mieszane to ten sam świecie jest część ubezpieczeniowa i części i cięższy może też były dość powszechna potoczy się system amerykańskim Piwosze tylko do gminy to część ubezpieczeniowa też się do po reformie Obamacare zostało to straż z chęcią zreformowane pytanie takie czy ten system będzie spójny wewnętrznie czy będzie generowało pozytywne efekty np. takie, że będzie ograniczał kolejki monitor pomysły na to czy pomysł tylko gdy rozwiązanie NATO jest oddamy od dawna postulowane współpłacenie, gdy auto nie przejdzie do oazy no właśnie zimą, więc nie może się, bo zasada solidaryzmu społecznego, że ona wzrasta wzrasta musi być w jakim sensie zrównoważona przez Saudów głosy na szczyty jest jest ograniczony popyt na dno dla tych którzy, którzy gracze z dniem nie musi być wielkie współpłacenie bolączkę dnia w niektórych krajach to jest z 200300 EUR może 50 EUR może to być równie dobrze 30 zł tak, ale to z gry w może zniechęcić tych, którym stoją w kolejkach po prostu zwolnienia w pojedynkę wyleczyć, bo rozbijanie silnych moralnych tylko w bojach z nożem w Czechach na przychody z dnia chwilę jak ważną rolę ukrywał, że trudno się wiele osób uważa, że znał nas, gdy zdałem patrzyła na tor lotu ptaka przez pryzmat dużych liczb w UE, ale również z procesu społecznego, które temu towarzyszyć politycznego po pierwsze, wydaje się, że jakakolwiek duża reforma służby zdrowia powinna być opatrzona jakiś konsensus, dlatego że tylko z ZUS -em politycznych tylko 2438 lat znowu ktoś, kto będzie od władz uznając, że to jest ich bilans jedno na ważną rolę, bo to może warto to typowa czystą formalnością po drugie, ulga podniesie znacząco jakości ochrony zdrowia moim zdaniem nie uda się w Polsce bez zwiększenia nakładów wraca do PKB gdzieś w okolicy 66 % tak jak jest we Francji i tam ta służba zdrowia rzeczywiście bardzo wysoko oceniana i to mnie dziwi w tym sensie, że we wszystkich badaniach temat służby zdrowia jest skazywany przez Polaków jako ten zasadniczy, który chciał rozwiązać natomiast za tyle zaczęliśmy od podziału 500 plus to on jest bardzo kosztowny dysputa polskim PKB i w zasadzie nie ma już miejsca na znaczące podniesienie składki dlatego m. in. minister Radziwiłł mówił o podatku Religi w przypominał zdobył 125 nowy ryczałt od składek płacą składek komunikacyjnych, więc to będziemy szukać pieniędzy w systemie kończymy już u podatników, bo jeszcze naprawdę zapomniała jeszcze 1 sprawa po sierpniowym przeglądzie możliwa jest rewizja w dół wzrostu PKB na ten przyszły rok tak powiedział minister Leszek Skiba z Ministerstwa Finansów ma znaczenie dla budżetu np. dla mas Marcela rozjechali się, że wzrost gospodarczy oznacza co do zasady niższy wzrost bazy podatkowej za czas będzie ograniczony budżet, ale mówimy o perspektywie przyszłoroczny przede wszystkim to tym bardziej rewanż odpowiedział w sierpniu przyjrzymy się handlem Izrael oto jak realizowane są dochody w tym roku w szczególności dochody z VAT, które są kluczowe to dla nas, że będzie nadwyżka w głównych ról gra dobrze się go zdobyła tytuł rządowych pan prof. Andrzej Koźmiński bardzo dziękuję panu tej Wojciechowski bardzo dziękuję pan dr Jakub Borowski bardzo dziękuję wydadzą audycji była Małgorzata Buczyńska dziękuję bardzo audycji realizował Adam Maciejewski także dziękuje teraz informacje po informacjach Cezary łasiczka i audycje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA