REKLAMA

Dlaczego Polska na kulturowej mapie świata jest bardzo blisko Meksyku? Rozmowa z prof. Januszem Hryniewiczem (powtórka)

Zrozumieć Świat - najciekawsze rozmowy
Data emisji:
2016-08-29 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to był wieczór państwu Wiktor Osiatyński witam państwa w kolejnym audycie zrozumieć świat naszym gościem dzisiaj jest pan prof. Janusz Hryniewicz dobry wieczór panowie wieczór panom dobry wieczór państwu pan poseł Hryniewicz jest profesorem na Uniwersytecie warszawskim specjalizacji socjolog zajmuje się socjologią organizacji gospodarki polityki teorią organizacji i jest dyrektorem Instytutu Ameryki Europy i to mnie zaciekawiło czyta dyrektorowanie Instytutu Ameryki Europy Rozwiń » wiąże się z socjologią organizacji czy socjologią polityki czy z tym, że nikogo nie było na dyrektora jak się to wiąże z pana zainteresowaniami no to trzeba obejrzeć ten jest problem dość skomplikowane, bo nasz Instytut jest złożony z 3 jednostek, które swojego czasu no były dość małe, a on na to, żeby władze Uniwersytetu bez oporów tolerowały istnienie tak małych działek w swoim ciele olbrzymim no i w związku z tym kilka lat temu, że latem ojcowie założyciele Instytutu postanowienie jest integrować 1 całość jednostki o nazwie euro Accenture jest centrum studiów regionalnych lokalnych ośrodek studiów amerykańskich oraz centrum studiów latynoamerykańskich jak pracuje w euro reguł, czyli centrum studiów regionalnych lokalnych no i zajmuje się tam tymi dziedzinami wiedzy, która o, których pan profesor był łaskaw wspomnieć jest autorem kilkunastu książek i każe wielu artykułów wśród tych książek może od aut od tego bym zaczął, ponieważ uderzyło mnie czytając pismo listem pana książek ogrom i szeroko zainteresowani, ponieważ dotyczą one i problemów czysto politycznych flankach partie polityczne i polityki przemysłowej i wartości i tradycji historii to co się widziało zainteresowań czy z dobrej edukacji w szkole średniej jeno zainteresowani własnym dobra edukacja w szkole średniej trzeba powiedzieć, że to w menu można tak ją nazwać z tym, że była też uzupełnienia MO uzupełniona moją własną aktywnością przejawiającą się w dość częstym uczestnictwie w czytelni miejskiej w Koszalinie loggia zgłębiałem te dziedziny wiedzy, które nie zawsze były wykładany w szkole, ale mnie szczególnie interesował jest pan którymś z kolei z moich rozmówców, którzy podkreślają rolę lokalnych biblioteki czytelni wojewódzkiej czy nawet niekiedy mniejszych miejscowościach i bardzo mnie to cieszy, bo teraz wiem, że biblioteki stały się nawet takim centrum kultury i z organizacji internetowej dostępu do wiedzy najogólniej, więc to rozumiem, że te cechy posiada już dawnych dla tych, którzy chcieli, którzy chcieli trzeba jednak panie profesorze zauważyć, że nie zawsze te biblioteki i mimo starań kadry jest zresztą Gazeta wyborcza para artykuł w ostatnim pisała prawda o wysokich motywacja i pożytecznej działalności pań bibliotekarek wojenne czy gazowej co wiem skądinąd, że niestety zasilanie tych bibliotek pozostaje na niewystarczającym poziomie przynajmniej przynajmniej w województwie Mazowieckim kwoty przydzielane na zakupy nowych książek są rzeczywiście żenująco niski to dzieje się nawet także przez parę miesięcy biblioteki na wsiach trudno w takich ośrodkach Maków Pułtusk 3 Działdowo przez parę miesięcy nie kupują nowości ze względu na przynajmniej w ostatnich paru wówczas budżet lokalny to nie z budżetu lokalnego i z budżetu wojewódzkiego to w zależności od tego w jaki testy biblioteki na to co postulat mowy do ludzi, którzy do wyborców z 1 strony, ale z drugiej do ludzi, którzy zarządzają budżetami lokalnymi wojewódzkimi, żeby wiedziały, że to jest jednak źródło ogromnego postępu i krajowego i na skalę lokalną, bo społeczeństwo, o czym za chwilę będziemy mieli oparte na wiedzy jest może być skuteczniejsze niż nieoparte na zdecydowanie MON trzeba ten postulat jeszcze poszerzyć jej dobrym przykładem krajów skandynawskich też w Gazecie wyborczej parę lat temu był taki artykuł, który zapamiętałem o tym w jaki sposób np. dania no właśnie, realizując postulat rozwoju się w kraju gospodarki opartej na wiedzy zaczęła w większym stopniu boom dynamizm chować rozwój bibliotek i tak się, gdzie była bardzo duża to jeszcze ją zwiększono i w bardzo dużym stopniu doposażono no właśnie te nowe technologie multimedialne, czyli biblioteka wypożyczalnia czytelnia tak i coś w tej bibliotece też się dzieje spotkania, a zebrania mnie to bardzo urzeka, dlatego że właściwie nie udało nam się przez ostatnie 25 lat tak naprawdę zbudować w znacznej liczby miejsc, w których tzw. społeczeństwo obywatelskie, czyli obywatele nie jako wyborcy nie jako wierzący mogliby się zbierać rozmawiać i coś robić moim marzeniem było zawsze, żeby szkoła i biblioteka były takim miejscem lokalnym do do tego, że ludzie mogliby się gromadzić wymieniać poglądy niekoniecznie się kłócić czasem się kłócić, ale czasem dzielić się własnym doświadczeniem i myśli pan, że to jest ten model duński czy skandynawski tak to jest ten model tylko niestety to jest jak powiedziałem wcześniej to jest tak, że my ludzie chodziliby do biblioteki czytelni, ale jeżeli przez parę miesięcy biblioteka nie kupuję nowości, jeżeli prawda Lech no powiedzmy takiej literatury, którą się tak bywa aktualnie modne coś jest 1 egzemplarz albo w ogóle no to dla wielu ludzi powód pójścia do biblioteki redukuje się WZA, ale też trzeba powiedzieć co zauważyłem, że ten model, o którym pan profesor wspomniał jest realizowany w stosunku do młodzieży szkolnej widuje się przynajmniej mizernym miastach ma dużo młodzieży w wieku takim gimnazjalnym może i licealnym, która nam się wiedzie prym w tłuczek po internecie prawda szuka tam się jego silną tego co tam akurat młodzież interesuje, a czasem nawet zajrzeć do książek oczywiście we wszystkich bibliotekach, które są panel panu znane są spotkania dyskusje dar zjednywania udaje mu tak hektara w temacie dodaje ma bardzo ważne bywają, ale do owych dla Th powiedzieliśmy tylko jakby na marginesie ja chcę pana zapytać okładek książek, które pan napisał w ostatnich latach akurat niedawno ukazała się w książkach słupami przy nich Polska rannych na tle historycznych podział przestrzeni Europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych społecznych politycznych jak mówię właśnie dostałem jeszcze nie przeczytamy przeczytam to może znowu pana zaproście, żeby oni bardziej szczegółowo rozmawiać z Chickiem zapytać tak pan o książkach też w tym roku partie polityczne i rządy wobec wzrostu gospodarczego i reform gospodarczych w państwach Europy Środkowo -Wschodniej od 1990 roku to artykuł pani per aspera ad 78 tys zlotych to przy to jeszcze były jeszcze lepiej Bartek komorze nas w kłębie doprowadzić do mojego pytania pan dość tego artykułu robił badania robi czytał coś trzeba się, nad którym jakąkolwiek partię polityczną w Europie środkowo-wschodniej, która byłaby sceptyczna wobec wzrostu gospodarczego, ale zaraz powiem w jakim znaczeniu nie, żeby tego wzrostu nie było tylko, że ten, żeby ten wzrost nie był głównym motywem głównym kryterium jedynym kryterium oceny partii i działań takich partii pomyśl też, że ten ciele ze wzrostu gospodarczego i wzrostu PKB jest jakby dominującym wszędzie, a ja mam co do niego sporo osobiście sceptycyzm jedno moje badania tej problematyki nie charakter statystyczny w głównej mierze więcej bardziej, że trzeba być pod tym kontem to badał je pan prof. Roman Szul, z którym razem opracowywaliśmy ten temat w ramach większych badań natomiast żyję z tego co tam panie tam powierzenia tych programach partyjnych tyle ile tam przy okazji analiz jakiś pies jest im się udało zauważyć literatury noir jest kilka partii lewicowych na przelot w Czechach pamiętam czy jest 1 z partii komunistycznych, które tak niekoniecznie i taki ruch był w Rumunii takiej prawicową okład z faszystowskim nas w tej chwili niepojęta MON głównie w na plan pierwszy wysuwał godność narodową no i król przecież klasyczny przykład partii, dla której przynajmniej werbalnie, zwłaszcza w kampanii wyborczej wzrost jest były mniej ważnej zdecydowanie mało ważne no to jest przecież Fides partia rządząca na Węgrzech, kiedy to i w 1 w drugiej kampanii przywódca tej partii Orban, który fotografował się na tle wielu tzw. wielkich Węgier obejmujących mimo siedmio gród kawałek Słowacji trochę, o ile pamiętam też Serbii, ale malutko no i w każdym razie tego typu problematyka była wiodąca prawdopodobnie jest nadal oczywiście no ale każdy może dlatego 40 % ludzi żyje w ubóstwie jak niedawno przeziębiona prawdopodobnie prawdopodobnie, ale trzeba też pojęcia, że przed Orbanem Węgry przecież były fatalnej sytuacji gospodarczej także były jak można wejść stresować pełny zakres powiedzenie były prawie w ruinie niezupełnie, ale prawie w ruinie nie zdaje się, że rząd Orbana może nie mnie nie tyle podnieś broń po trochę z tych ruin wydobył, ale to co było dość łatwe no bo wystarczyło racjonalnie z w miarę racjonalnie tamte sceny rzeczywiście tam cała polityka i cała jej otoczka i inne ideologią jest z godnością owa w sensie Narodowym w sensie takiego umocnienia tego poczucia Narodowego kraju, który wciąż jeszcze żyje z Widzewem Trianon, który rozebrał właśnie 23 Węgry straciły terytorium MMA myśli parkiem, by podział komunistyczna partia w Czechach nie mam namyśli taki sceptycyzm wobec PKB jako głównego motywu, który był mówił, że oczywiście wzrost jest dobry natomiast po pierwsze, ważne jest to zakon jest dzielony, a po drugie, równie ważne są relacje międzyludzkie stosunki między ludźmi może z mniejszej może, jeżeli mielibyśmy współzawodnictwa czy na 1 szali postawić wzrost wraz z konkurencją, a na drugiej w współpracę życzliwość wzajemną i t d . to może ten wzrost sam przeciwnie powinien dominować nad całym budżetem czy całą polityką państwa czy takie czy takie programy są panu znane człony są tylko wymysł łamie iluzjami marzeniami subtelne uszy przez Super przewrażliwiony intelektualistów w sensie programów partyjnych tak jak pana tezy czy politycznych politycznych jak pan profesor to słowa, a ja bym do tego jeszcze dodał dążenie do tego, żeby psychiczne koszty życia w kraju był w miarę niski to w tak kompleksowym ujęciu to raczej się nie spotkałem natomiast może Skandynawia, jakby z kasyna do realnych no goście zmniejszyli ten indywidualista gwarancyjnych Skandynawia, owszem, wyróżnia się na tle świata dbałością o tezie o tę oto problematykę i wyróżnia się na tle świata efektami dość imponującym zakresie tych problemów, o których pan profesor mówił i aktor tego, który ja dodałem pod nazwą komfortu psychicznego licznego jednak także i tam na w takiej działalności partyjnej i 1 i 1 na plan pierwszy wysuwają się problemy gospodarcze problemy wzrost nie chciałbym dyskutować i na którym miejscu w programie socjalistycznym partii socjalistycznej Szwecji jest wzrost 3 w programie partii prawicowej, która rządzi w sieci wieje ale niemniej jednak niosącą swą rezultatach ostatnich działań, by po historii gospodarczej Skandynawii no to trzeba powiedzieć, że jednak jakakolwiek by te partie nie priorytet zdobywały swoich programów to jednak były zmuszone w latach osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych dokonać daleko idącej korekty w Szwecji przecież była olbrzymia no inflacja inflacja, ale bardzo duży deficyt pisało się, że państwo dobrobytu się załamał no i jej dzięki działaniom rządu w ówczesnego udało się tego uniknąć, ale były one jak nasz Szwecji i las jak dla Szwedów drastyczne drastyczne prawdopodobnie ze znacznej części następstwem tego był wzrost nierówności dochodów we wszystkich krajach skandynawskich z tym jednak, że nadal kraje skandynawskie mają najmniejszą rozpiętość dochodów przez politykę podatkową głównie o jej w dużej mierze o tym w tej nowej trasie pism ten wzrost nierówności także tam się dokonał było z 1 strony no oczywiście następstwem tych postindustrialnych perturbacji, które się dzieją prawda koniecznością dostosowania do gospodarki opartej na wiedzy, ale też głównej mierze można sądzić, że był następstwem jednak pewnych dysfunkcji czy też pewnego rozbuchane Ania państwa dobrobytu jego niedostosowania do siły gospodarki i do możliwości budżetowych w sensie długofalowy to jest strasznie trudne, dlatego że każdy akt ustawowy czy inna dający pewne świadczenia po pierwsze, trudno się odwrócić sam przez się, bo rodzi pewne oczekiwania Niki niektórzy nawet chyba bezpodstawne wprawie nazywają to, że to jest cel był klub prawo do takich oczekiwań, ale z drugiej strony ona rodzi bardzo silne interesy po stronie nie tylko tych, którzy dostają, ale też tych, którzy dają, które są biurokracji, których siła potęga, a także praca zarobki zależą od tego, żeby dalej dawać te świadczenia, które niekiedy są nieskuteczne, bo zmienia się struktura potrzeb ludzkich struktura społeczeństwa, ale to rzeczywiście trudne natomiast pan też napisał artykuł o niedawnych publicznych w artykułach w wystąpieniach kilka Europejskiej polityce przemysłowej są polityką to p t. próba wspólnej reakcji Unii Europejskiej w czasach zagrożeń ryzyk, a w związku z tym pytanie takie w stanach Zjednoczonych ostatnich 54 latach pojawił się nowy nurt, który nawet prezydent Obama to pod podkreślał, że u Barei industrializacja Ameryki, ponieważ cała działalność wytwórcza przemysłowa przeszła najpier w do gigantów azjatyckich południowe wschodnich, czyli Malezja Tajlandia Korea Południowa tak dalej, a ostatnio do Chin i to spowodowało wielki kryzys w krajach, bo w 3 miejscach, które były miejscami przemysłu tekstylnego innych przemysłów jeśli Obama wezwał do reindustrializacji, że to jest polityka społeczna także gospodarcze, a pytania są czy wie pan coś o skuteczności tego w Ameryce od rzeczy w w Europie tego rodzaju próby były podejmowane, więc byśmy Amerykę w Pogoni tu należy Krym trzeba wejść tak, że w Ameryce np. przemysł tekstylny 1 z i przemysł stalowy one już w latach siedemdziesiątych osiągnęły apogeum rozwoju ilościowego rozwoju produkcji potem ich produkcja zaczęła się zmniejszać przepraszam na marginesie u nas też właśnie w czasie, kiedy budowaliśmy z powodów politycznych Huta Katowice mną tak to wiązało się z tym, że w przemysłach tradycyjnych w ogóle właściwie chyba w przemyśle w barierę wzrostu wydajności pracy zostały osiągnięte w związku z tym pojawia się nowy światowy podział pracy, którego on 1 z takich ma bardzo spektakularnych przejawów jest powstanie fabryka świata, o których pan wspominał produkcja z centrów dotychczas przemysłowych, zwłaszcza z państw wiodących jest przenoszona no właśnie do nowych fabryk świata natomiast najdalej w tym względzie posunęły się stany Zjednoczone, bo z tego co pamiętam to tam w przemyśle jest zatrudnionych nieco ponad 10 % ludzi tylko we Francji czy Wielkiej Brytanii około też 15 UGN tylko powiedzmy 1520 zauważono w stanach Zjednoczonych że, owszem, ring, czyli przekazywanie procesów produkcyjnych do fabryki świata napotyka na naturalne bariery polegające na tym, że pojawiają się koszty do tej pory nie uwzględnia inne nie chodzi tutaj o koszty transportowe, ale koszty w takie mniej wymierne związane np. TESKO Paul z kopiowaniem rozwiązań technologicznych związany z naruszaniem własności intelektualnej i z rozprzestrzenianiem innowacji, które no powiedzmy w stanach Zjednoczonych jeszcze się nie zamortyzowały tym zagrożeniem, bo jak po paru latach prawda one się zamortyzują no to niech sobie każdy robi to jedno 2 procesji wewnętrzne procesy produkcyjne w ramach firm okazuje się, że do tego, żeby działalność Innowacyjna była prowadzona w sposób niezakłócony jednak potrzebna jest bezpośrednia interakcja pomiędzy projektantem, a wykonawcą to, ale inspiracja jest niemożliwa pomiędzy projektantem w USA, a wykonawcą w Chinach Indiach, gdzie leży są progi te są proste jeśli to są proste jeśli to fatalna gra coraz mniej prostych, a np. jeśli chodzi o czytałem w tej okazji pisania tego artykułu mało wytwórniach np. gospodarstwa domowego na niby proste, ale jednak w kilku firmach zauważono w ziemię i dalszy planowy prawda, bo przez innowację w teście planuje przynajmniej sensie ukierunkował mnie badań jest nie bardzo możliwe z racji oddalenia bezpośrednich wykonawców nadzoru bezpośredniego nad wykonawstwem niemożliwe trudne w związku z tym oddalenia fizycznego czy też pewnej bariery kulturowej, a to bariera kulturowa to już inna sprawa to już jest jego sprawa problem na poziomie zupełnie innym mianowicie w niektórych przypadkach jest tak, że organizacja pracy no w sensie i technologii i sposobu nadzorowania wykonawców w trakcie realizacji tej technologii no dobrze jest, jeżeli jest odtwarzana, gdzie indziej na fabryce świata, bo to jest niemożliwe, bo amerykańskiego systemu zarządzania nie ma możliwości otworzenia, ale dotyczy to z bardziej już naprawdę skomplikowanych prac inżynierskich i dotyczy to najprawdopodobniej przekazywania tych działań związanych z obsługą biznesu no call Center można, ale i usiąść przy mu telefon nawet chwila dla przełożonego to już coś bardziej skomplikowanego projektowanie jakiś nowy większy badania nawet użytkowe no to już nie za bardzo znane są trudności teraz tak i to zauważono mnie pamiętam w tej chwili tu w tej książce są dane znaczna część firm amerykańskich rozważa albo zatrzymanie albo wycofanie trzeba jednak z naciskiem podkreślić, że w programowanej nie może być zaczynał jak on był sformułowany tak albo sformułowane ale jakie ma szansę realizacji powrót przemysłu do Stanów zjednoczonych jest niemożliwy na to, żeby od twarzy odtworzyć ten udział przemysłu i jaki był, jaki miał w stanach Zjednoczonych w PKB przemysł wtedy na blatach PS 8070 tych co się stało i to ze względów naturalnych jest niemożliwe, bo skoro nie ma możliwości, żeby w stanach Zjednoczonych osiągnąć wydajność pracy w przemyśle wystarczającą do tego możemy ludziom zapłacić tyle ile chcą w Chinach Indiach kuratorzy się prace są tak niskie, że nie może, bo jest już są natomiast co natomiast jest trwałe nie zaprzeczam w stanach Zjednoczonych pozostanie pozostaje przemysł wyrafinowany wysoko chwali wymagający wysoko innowacyjnej wymagający wysokich kwalifikacji np. 1 z rodzajów przemysłu stalowego, a dlaczego, dlaczego Zostań i co zostanie zostanie ten w stanach Zjednoczonych to co powiedziałem, dlaczego dlatego, że udział przemysłu Stanów zjednoczonych w wydatkach na badania i rozwój jest większy o 6 × większy niż udział przemysłu w strukturze zatrudnienia czy w strukturze PKB, czyli przemysł amerykański rosły niemal proporcjonalnie 600 % wydaje więcej na badania i rozwój niż wynosi jego udziałów w gospodarce tego kraju jak i chcą się to opłaca tak i ten przemysł w stanach Zjednoczonych z pewnością zostanie zostanie oczywiście przemysł strategiczny militarny np. przemysł nanotechnologii, na które tam nowy daje się już dłużej, czyli to nie jest tak jak mnie się wydawało, że ten program Obamy jest też selektywny, ale ma na celu ponowną industrializację takich regionów Ameryki takich miejsc, które ze względu na przeniesienie produkcji głównie do Azji bardzo podupadł ja pracuję, a część roku Uniwersytecie stanu Connecticut w Polsce tam miastem w pobliskim było jedynym miastem, gdzie można coś kupić 3 palety zły nie mam tych, które było kwitnącym miastem przemysłu tekstylnego jeszcze do lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku w tej chwili z upadłym całkowicie miastem miał namyśli to czy programu Obamy może ożywić tego rodzaju wyspy ubóstwa wyspy trochę przestępczości w stanach Zjednoczonych i z tego co pan PSL powiedział rozumiem, że nie bardzo, bo nie będzie takich takiej wydajności pracy nie będzie, gdyby takiej możliwości ekonomiczne, żeby to tam przywrócić ze względu na ocenę pracy w skali masowej nie zdecydowanie Detroit czy to miasto, którym pan mówi klimaty to małych miast, zwłaszcza możesz uratować dzięki takim incydentom mocno jak np. przepraszam fabryka AGD, o których mówiłem która, gdy zauważa, że jednak to oddalenie jest nieopłacalny no to powiedzmy będzie zwiększać produkcję na to nie założy filii kolejnych filii w Chinach, ale być może w tym miasteczku może być też tak na zasadzie politycznej jak we włoszech rząd obiecał prawda wyborcom miejsca pracy na południu no, więc żyje w fabrykę fiata prawda się w Tychach wstrzymano przeniesiono prawda do miasteczka, o których wie, o którym na forum czytałem kilka artykułów przed fabryką i po fabryce licea pojęć jako Polak byłem pozytywnie zaskoczony, że Włosi w tym miasteczku masowo obawiali się polskiego standardu prac, że jest taki wysoki kilka takich rozwiązań jest cel był po chwili przerwy wrócę do Europy i potem przejdę do innego tematu szczególnego, który mi kazał pana tu dzisiaj sprowadzić to za Asseco zrozumieć świat jest Wiktor Osiatyński rozmawia w TOK FM witam państwa ponownie Wiktor Osiatyński w rozmowie z prof. Janusza Hryniewicza tam socjologiem socjologiem organizacji gospodarki polityki przed przerwą odpowiadał on wprost na pytanie o reindustrializacji w Ameryce i chciałbym krótko zapytać czy w Europie też takie pomysły się pojawia tak czy przywrócenie przy komisja i tak komisję Europejską dla regionu Napieracz Śląsk w roku 2000 chyba dwunastym albo trzynastym zauważyła konieczność przeciwdziałania gwałtownym odpływowi miejsc pracy z Europy z Europy z Unii Europejskiej i psuciu tutejszego rynku pracy, więc jej uchwalono projekt, który by spowodował, że udział przemysłu w unii Europejskiej wdychamy nie spadnie czy też wzrośnie do 15 proc w to jest postulat, który był odpowiedzią na takie we wsi nacjonalistyczne polityki gospodarcze po, zwłaszcza w wykonaniu francuskim, ale też i włoskim w ich też odpowiedzialną na postulaty europejskich związkowców, ale nie tylko, bo też elit politycznych niestety w bardzo mało się słyszy o realizacji tego programu mogą rzeczywiście obiektywnie patrząc jestem, że Europa ma teraz ważniejsze problemu uchodźców problem Schengen i dna być może ten jest uważany teren ten problem jest uważany za mniej ważny, niemniej nowy ma on dla dużej ilości ludzi w uczestników rynku pracy jednak zbyt duże znaczenie panie profesorze powiedział pan w pewnym momencie, kiedy mówił panu w Ameryce i od tej przenoszeniu produkcji w Ameryce do fabryki świata do Azji do innych krajów o problemach zarządzania i trudności tego, żeby zarządzać amerykańskie mogło tam być skuteczne czyli, że to jest pewna trudność dla amerykańskich właścicieli czy menadżerów tam pracujących w domu chciał przejść do Polski i zapytać czy mechanizmy zarządzania, które są skuteczne opartego o powiedzeniu opartego o organizację i współpracy z Chin współdziałanie czy łatwo je można przenieść do Polski biorąc pod uwagę naszą tradycję kulturalną tradycję społeczną kondycję organizacji krótko mówiąc to co w wielu artykułach, a także w rozmowie jakiś czas temu w polityce z Edwinem Bendykiem już 7 lat dzisiaj będzie podjąć pana pod kolana mówił pan o naszej dominującej tradycji folwarku, czyli właściwie nie rynkowej organizacji pracy i produkcji to jest Polska specyfika natomiast jeśli chodzi o pierwszą część pytania również nie, pisząc o tym, folwarku o Folwarcznej kulturze organizacyjnej współczesnej Polski, a jej elementami określona w całości lokalnych zastanowienie się nad tym czy zatem, jeżeli ta Polska kultura jest tak specyficzne czy zatem mają tutaj zastosowanie te amerykańskie były zarządzania nośniki kilka z nich poddałem empirycznej obserwacji mianowicie na początku lat dwutysięcznych badałem 13 polskich fabryk w zespołem pracowników Politechniki warszawskiej w mojej wiedzy innymi w tych fabrykach wybrano wydziały najlepsze najgorsze następnie starano się sprawdzić czy te wydziały najlepsze i najgorsze różnią się co do metod kierowania ludźmi w, jeżeli się okaże, że się różnią i jeżeli okaże się, że w wydziałach najlepszych podręcznikowe reguły zarządzania są realizowane to będzie to oznaczało, że w Polsce najlepszy, że w Polsce reguły zarządzania mają zastosowanie i dają wypracowane w Ameryce głównie mają zastosowanie i dają dobre rezultaty podobnie jak kto ma miejsce w stanach Zjednoczonych i okazało się okazało się, że tak badałem kluczowym czynnikiem był tutaj styl kierowania na różne jego odmiany i rzeczywiście okazało się, że wydziały najlepsze były kierowane zgodnie z podręcznikowym i zasadami wypracowanymi w USA był to styl kierowania uczestniczący zwany głównie opierałem się na koncepcji literata w mniejszym stopniu na świat ze stylów Arena na wielu innych też w każdym razie mimo osobliwości mimo odmienności kulturowej Polski podstawowe reguły zarządzania mają tutaj zastosowanie i prowadzą do dobrych rezultatów podobnie jak w stanach Zjednoczonych co nie przekreśla tych osobliwości i nie przekreśla tego, że być może w Polsce jest trudniej po je realizować, że jej nie dają możemy tak szybko oczekiwanych rezultatów może dają mniejszym stopniu, ale jednak mają znaczenie są tutaj również wartościowe wynika to stąd, że mimo osobliwości tej kultury Polska kultura tak znowu nie różni się od otoczenia jest to kultura jednak Europejska i mieści się nad tym spektrum narodowych kultur europejskich, a fiasko, aczkolwiek są różnice to jednak nie są one tak dramatyczne, żeby zakłócić przebieg podstawowych w spra w społecznych wiążących zachowanie ludzi z kulturą, czyli teraz folwark nas tak bardzo silnie nie wierzę, że nie otrzyma on jest on jest fakt ten, którym należy się liczyć, ale że można z niego wyjść, a to jest odmienne pytań jeszcze wrócimy do tego zniechęcić nie trzyma mianowicie gdy jest tak, że przecież ta kultura folwarczna towarzysze w Polsce na mniej więcej od czasu ugruntowania się podziału Europy za 2 kręgi gospodarcze na krąg wschodnioeuropejskiej na komplet wschodnioeuropejskich Fina kompleks zachodnioeuropejski 16 wieku 16 wieku prawda rozwijała w drzwiach złotym wieku zrealizuje kultury polskiej tylko złote, dlatego że produkcja zboża była 3 szybko i mocno rentowna, bo na Zachodzie trwały rozwój rozwój i Urban rozwój gospodarczy i organizacja ruchu, kiedy w pojawili się konkurenci pojawiło się kraje produkujące zboże tańsze skończył się Polski złoty wiek i skończyła się Polska złota era żyje, ale pozostał folwark w Polakach to głos w czasie, kiedy nawet w świecie zachodnim chłopi byli zwalniani z pańszczyzny gospodarstwa niekiedy rugowanie z ziemi, ponieważ ta ziemia była kapitalizm owa analitycznej do Manufaktury do fabryk w tym czasie w Polsce nastąpił proces odwrotny, ponieważ nawet wolnych chłopów przypisano do ziemi nadano prawa życia śmierci panom sprzedawano chłopów razem z ziemią i wprowadzono właściwie 3 rodzajów Quazi niewolnictwa, a jednocześnie jej tu motywacji tego za bardzo nie znam Szlachta zabroniła nie tylko chłopom, ale także sobie handlu i rzemiosła no było to po pierwsze, moim zdaniem raz zajęcie niehonorowe, a wiadomo, że prawda podówczas takie motywy poza materialnym motywy postępowania odgrywa dużą rolę, ale także prawdopodobnie to był to też ważny czynnik może też równie ważny to było to, że handel wprowadzałoby rozwarstwienie szlachty i jeśli w latach zajmującej się handlem no tak jak i było niezgodne z takim ideałem równości egalitaryzmu szlacheckiego, który wśród polskiej szlachty było niezwykle silny oczywiście była arystokracja Radziwiłł były w powiedzmy 1015 × bogatsza od przeciętnego szlachcica jednak publicznie na wiecach na spotkaniach prawda publicznych obaj byli braćmi czy Radziwiłł był takim samym bratem szlachtą jak prawda no jakiś tam Hryniewicz z warstw biały le w w artykule piękno folwarku to może się teraz do pana Szlacheckim tytułem zwracaniu nie, ale nie jest nakazuje się dla niego nagroda żartowałem więcej wyprowadza pan to w jakimś sensie z katolicyzmu, że ta równość, że w katolickich kulturach ceni się najbardziej sprawiedliwość równość, a może prawo i sprawiedliwość natomiast o dach protestanckich wolności indywidualnej z tak i że ten katolicki, jakby cech w Czechach katolicka polskiej szlachty mogła wpłynąć na ten ruch wolnościowy charakter i dążenia zdecydowanie to spróbujmy to jakoś je usystematyzować Otóż w sensie kulturowym Polska jest wytworem 2 kręgów kulturowych pierwszy to jest to są kulturowe następstwa wschodnio Europejskiego kompleksu gospodarczego te kulturowe następca wschodnioeuropejskiego kompleksu gospodarczego polegają na tym, że ludzie w swoje wzory zachowań i systemy wartości dostosowali do własnego uczestnictwa w folwarkach folwark był Constans zachowania ludzkie musiały się dostosować dostosowały się tam i to się utrwaliło drugie k drugie to jest folwark drugie psy i następstwo przynależności Polski do wschodnioeuropejskiego kompleksu gospodarczego do różnych zajęć w Indiach ziemia tak drugi czynnik to jest przynależność Polski do katolickiego w kręgu kulturowego, który nie jest tylko wschodnioeuropejskie ale, ale nie udzielił on po prostu te 2 okoliczności się nakładają sobie katolickich krąg kulturowy w Europie charakteryzuje się nową bitwy z daleka obecnie w mniejszym stopniu, ale pod wcześniej podówczas, kiedy mówimy o 1617 wieku charakteryzował się w bardzo daleko idącymi odrębnościami, które nadal się zachowały, choć nie w tak dużym stopniu wspominał pan profesor o kolektywizację to jest następstwo ich katolickości i tego Folwarcznej do Folwarcznej kultury organizacyjnej i przystosowania się do życia z 1 strony egalitaryzm szlachecki, a z drugiej strony nacisk na jednolitość Gromad chłopcy w na konformizm jednolitość Gromad Chłopskich z 1 strony i tak niewiele do indywidualizmu i wyjechała do wyrażania się w obu klasach społecznych w obu klasach społecznych niezwykle silny niezwykle silny jak też polskie piekło jak to się wspina do góry sam tego piekła, żeby ściągnąć no, a reszta już zresztą to nie tylko w Polsce, ale wie pan tak to to jest oczywiście tylko to jak raptem 1 rzeczą jest zadziwiony czytając pana prace na ten temat zgadzam się i wiem, że szesnasty wiek był w jak wielokrotnie w historii największe sukcesy i czas największego sukcesu mogą prowadzić do klęski, jeżeli idzie się za długo tą samą drogą to nie zmieni się tak samo indywidualnym w życiu tak samo sukcesach uniwersytetów uczelni znam wiele przykładów i wiem, że szesnasty 2 był taki moment natomiast od chyba ponad 230 lat jestem pod wrażeniem rozprawy angielskiego historyka jeno słuchacza, który napisał taką sprawę 3 regiony historyczne Europy i rząd podzielił Europę średniowieczną na 3 regiony o bardzo wyraźnym zróżnicowaniem gospodarki organizacji społecznej wartości zachodnią środkową wschodnią już wtedy, gdyby ta różnica była płynna pięćdziesiątką wschodnią ale kiedy wyznaczał granice tych 3  000 000 ton między zachodnią środkową była tam, gdzie czołgi stanęły w czterdziestym piątym roku 3 Iława między środkową zachodnią środkową, a zachodnią, a środkowo-wschodnią Wisła trochę na słowo vis, a mówi, że w jedenastym wieku już dwunastym trzynastym powstały takie bardzo silne elementy tam, gdzie miasta budowano na prawie magdeburskim Aniela było rodzin rodzimym prawie że, że te, że rząd, że to, że jakby podłoże tego co pan, mówi że wybuchowy wieku szesnastym było już wcześniej jej tak to przede wszystkim na przemoc kolega z pracy prof. Bogdan Jałowiecki pisze o katedrach i sieci miast prawda i tutaj to jest tak, że np. w Polsce i dach katedry i sieci miast najsilniejsza była w zachodniej części kraju i rzeczywiście ta granica ta granica na Łabie ona była wcześniej widoczna, ale dopiero dopiero zyskałam jakościowe znaczenie po tym, gdy w podziale po tej aktualizacji gospodarczej Europy np. polskich i historyk pan prof. Kłoczowski pisał, że w okresie średniowiecza te same innowacje tak jakiś różne nowinki czy to techniczne czy jakiś organizacyjny czy jakiś kościelne one do swych dochodów do Polski trafi, bo ta wschodnia Europa trafiały później, ale trafiały, ale trafiały po kilkunastu kilkudziesięciu latach trafiały i były realizowane podobnie zachodniej Europy kiedyś powstał kompleks 1 ten rynek wschodnioeuropejski zaczął się rozwijać w zupełnie innym kierunku niż zachodnia Europa zachodnia Europa to przede wszystkim pierwociny przemysłu i kapitalizm, czyli nieodmienne, a technologia czy jakby wejście jej dawnym językiem siły wytwórcze, ale także odmienne stosunki produkcji odmienny typ organizacji społeczeństwa odmienne typy uczestnictwa ludzi w gospodarce i w ogóle stylu życia zachodnia Europa no i wschodnia Europa rolnictwo feudalizm tradycja państwo poddaństwo anty rynek planowi anty rynek eliminowanie rynku i na poziomie prawda w centralnym jej zarządzanie gospodarką przez ustawy sejmowe jak były kłopoty z pola walki miały kłopoty uchwalano ustawę zwiększającą obciążenia chłopów i koszty przestały zagrażać żyje prawda rentowność chłopi więcej dniówek Centralna regulacja i unikanie rynku na poziomie poszczególnych firm przez zalecenia gospodarcze np. podręcznika Gostomskiego 7 lat przez 17313 wiek i gdzie wyraźnie się pisało o tym, żeby polegać na sobie, żeby unikać pieniądza, żeby je wszystko co można u siebie, a ewentualnie wymieniać konkretne towary i to poszło w tym kierunku kapitalizm rynek wolna konkurencja, a tutaj anty rynek poleganie na sobie Barter prawda czy to jest folwark można porównać pacjentom ta dla amerykańskich kampanie proces o zacofaniu nawet właśnie na trumnie pan przypomniał prawda ciekawą rzecz niedawno oglądałem mapy kulturową i Billy Hart i neony takie duże badania zrobił prawda nad jej wartość impas materia list z licznymi materialistyczny mi no i w efekcie skoro wylosował plany kulturowe Europy no i szukałem proszę pana na tej kulturowej mapie Polski, gdzie nowe Europie katolickiej, ale nie ma Polski na to co w Polsce tych badań nie było robione w Mekce pomyślałem ów, a były tylko Polska jest na tej mapie kulturowej nie tam, gdzie jest reszta katolickich krajów Europy, ale tam, gdzie jest właśnie Południowa Ameryka tam, gdzie Meksyk i t d. także bardzo trafna uwaga korespondująca z fundamentalnymi badaniami dla Harta wie pan więcej dzień 1514 lat temu, pisząc o transformacji w Polsce sformułowałem tezę, że w Polsce to problemem nie jest jeszcze z komunizmu tylko właśnie wyjście z folwarku, że pogarsza to takie silne więzy i pan czytając pana artykuł jedno folwarku po prostu zaszokowany byłem fragmentem, który chce słuchaczom przeczytać szef po po stronie właścicieli kierowników mieliśmy pełne nieskrępowanej władzy świadomość całkowitej dowolności decyzyjnej po stronie chłopów wykształcił się natomiast etos wymuszonego Lublin 14 i Giovanniego posłuszeństwa połączony z brakiem poczucia odpowiedzialności oraz zapotrzebowaniem na szczegółowe instrukcje w pracy, a także opiekę poza nią wyrazem trwałości tego etosu środowisku chłopskim były jego dość często negatywne reakcje na propozycję zniesienia pańszczyzny i poszerzenia gospodarst w Chłopskich w osiemnastym wieku woleli oni być wyrobiskami niż samodzielnymi gospodarzami była to ucieczka od ryzykownej i frustrujące i wolności oraz wysiłku intelektualnego w komfort psychiczny poddaństwa kultura folwarczna ukształtowanie tylko styl kierowania, ale także sposób reagowania na polecenia to przeczytają w 2000 piętnastym roku po 25 października to pomyślałem czy pan opisuje ostatnich wyborów i czynią opisuje pan sytuacji mentalnej znacznej części naszego społeczeństwa można to pisarz panie profesorze poprzez wyniki badań, które no dla naszego społeczeństwa czytamy narodu no nie są nazbyt korzystne w pewnym sensie są one, że taktem no pokłosiem na tej tradycji historycznej, czyli przynależności tych w Folwarcznej tradycji no ale to są wytworem strukturalnym pewnie nowych czasów weźmy np. panie profesorze stosunek do demokracji czy demokracja jest dobra czy jest potrzebna 25 % w Polsce, gdyby przepraszam 20 % w Polsce 25 % w Rosji, a na Zachodzie Europy 8070 rozumienie demokracji no rzeczywiście jeśli chodzi o rozumienie demokracji to takie wskaźniki jak dane przed czy jeśli państwo źle funkcjonuje to to wojskowi, czyli jak silny człowiek może prawda przejąć władzę ma w Polsce nie jest akceptowany, ale demokracja jest utożsamiana jest 1 z taką równość nową rolą państwa wyrównywania elita organizują, ale i też demokracja jest rozumiana jej nie proporcja w nieproporcjonalnie dużym stopniu jako też jej posiłkowanie się polityk i posiłkowanie polityki religią n p . czy na pytanie czy autorytety dostojnicy religijni powinni tworzyć interpretować prawo w wyścigu punktacja Polski na nas w skali dziesięciostopniowej wynosi 3 no Algierii czy Maroka 56 no ale zachodniej Europy 1116 w Polsce 314, czyli jest to dno widzimy niekorzystny, ale skoro pan mówił pan profesor wspomniał o wyborach jest, toteż trzeba powiedzieć, że wybory się też wygrywa wtedy, kiedy trafi się umiejętnie do wyobraźni i do symboliki za pomocą, której ludzie opisują świat ludzie opisują świat ta symbolika jest w Polsce dość rzeczywiście specyficzna i tutaj w no te dane, które przytoczę są danymi wziętymi mówię złe utrwalił Sardu starej świat to światowy sondaży wartość ta jest m. in . takie pytanie o nie kliniczna postać paranoi taką paranoję lekką czy uważa, że w kim wtedy, kiedy to tylko możliwe ludzie chcą się wykorzystać dybią na ciebie czy też raczej postępują fair, bo to jest jej odwołanie się do takiej oto sytuacji, że ludzie postrzegają innych jako zagrożenie i Polska jest bez przykładnym medalistą na tym wskaźniku zajmuje miejsce na podium światowym jest bez przykładnym liderem w Europie bezprzykładny wygrywała prawda no tak jak z resztą Europy tak jak Niemcy z Brazylią na mistrzostwach świata w piłce nożnej z was, wzorując się przodujące miejsce w paranoi lekkiej musimy, więc niestety kończyć, ale to tak fascynujące, że zadam panu pytanie i już rzeczywiście na koniec czy jest sposób, żeby dolecieć albo, żeby to zmienić poprawić nauczyć się z tym żyć jej to Jobs jest następstwem czynników kulturowych i czynników strukturalnych czynniki strukturalne co jest czyje to są 2 grupy czynniki materialne poziom życia i czynniki strukturalne w sensie instytucji, w których ludzie uczestniczą czy są one opresyjne ci nie opresyjny jeszcze do tego jest to następstwem co jest bardzo ważne i dla tej paranoi lekkiej w ogóle dla innowacyjności wszystkiego psychiczny koszt życia to są wszystko czynniki, które decydują o tym, że ludzie taka nienawiść zachowują zmieniać nie można go w jaki sposób jest to niezwykle trudne, więc jak się poziom życia trochę podnosi no to trochę też podnosi się komfort psychiczny, ale no w tym sensie w jakim zależą od materialnego poziomu życia no co z tego, że poziom materialny życia wysokich jak instytucja opresyjna opresyjne i w sensie alienacji władzy i w sensie alienacji takiej organizacyjnie, że za byle czym trzeba 7 odwiedzić niestety z braku czasu muszę pana wypuścić co mi się nie zdarza z tym trochę takim smutnym Hong Kong ludziom na dzisiaj i po raz dał mi pan książkom, które będę chciał rozmawiać to zadaję panu zadanie sobie też, żebyśmy pomyśleli o czymś względem pozytywnymi optymistycznym jak z tego wyjść dziękuję panu bardziej koleje państwowe w moim gościem dzisiaj był pan prof. Janusz Hryniewicz socjolog organizacji do usłyszenia za tydzień kolejne oblicze zrozumieć świat dobranoc Wiktor Osiatyński Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ZROZUMIEĆ ŚWIAT

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA