REKLAMA

Jakie idee przyświecały uczestnikom powstania warszawskiego? Mówi dr Sebastian Adamkiewicz

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2016-08-01 06:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pierwsze śniadanie w dołku jest 324 Karolina Głowacka pan dr Sebastian Adamkiewicz jest z nami, ale dzień dobry dzień dobry pani redaktor asystent w dziale naukowym muzeum tradycji niepodległościowych w Łodzi, a także redaktor portalu historycznego Schizma Georg łączymy się przez Skypea panie doktorze siłą rzeczy będziemy rozmawiali o powstaniu warszawskim 1 sierpnia Manny w pewnym sensie narzuca taką rozmowę, ale też chyba niewiele osób się przed tym gronie, bo sprawa Rozwiń » cały czas jest bardzo żywa i że dyskusja jest ciemny żywa proszą powiedzieć co mieli w głowach, jakie idee, jakie wizje to przepraszam ci ludzie, którzy 72 lata temu po południu mieli ruszyć do walki w powstaniu warszawskim trudno jest oczywiście z perspektywy lat, by o zbudować pewien spójny ideowy obraz powstańców Warszawy przede wszystkim dlatego, że to w dużej mierze byli ludzie młodzi, dla których których poglądy dopiero się kształtowały, trudno więc jest powiedzieć, o czym myśleli powstańcy Warszawy, kiedy przystępowali do walki w kontekście na dni natomiast dzisiejszy współczesnych dyskusji o powstaniu bar w warszawskim z pewnością nie mieli w głowie tego co dzisiejsze niektórzy apologeci powstania chcieliby, żeby powstający w głowie mieli możemy powiedzieć czym było państwo podziemne polskie państwo podziemne i jakie idee stały za polskim państwem podziemnym, dlatego że 15 marca 1944 roku, a więc kilka miesięcy przed wybuchem powstania polskie państwo podziemne wydało taki dokument, który nazywał się, o co walczy naród Polski i w tym dokumencie wydanym przez radę jedności narodowej, więc taką reprezentację polityczną polskiego państwa podziemnego zarysowaną pewien obraz Polski zarysowany obraz Polski, która ma być odbudowana po drugiej wojnie światowej i to miała być Polska, która miała być państwem demokratycznym państwem z bardzo silnym samorządem, a także państwem, które go jak byśmy tak skrótowo mieli powiedzieć miałoby realizować zasadę sprawiedliwości społecznej, więc to była taka idea państwa, która mogła towarzyszyć żołnierzom armii krajowej powstańcom Warszawy w momencie, w którym przystępowali oni do powstania, ale mówimy to w takim razie o przywódcach raczej tak, bo bardzo trudno jest jak pan mówi Ian odtworzyć to co mieli w głowach ci najmłodsi tak, ale niewątpliwie było także ci, którzy tutaj w Polsce na ziemiach polskich kierowali polskim państwem podziemnym niewątpliwie doskonale odczytywali pewne nastroje, które panowały wśród młodzieży czy wśród ludzi, którzy w konspiracji i działań, bo trzeba sobie wyraźnie powiedzieć że, o ile w 3009 . roku ten podział ideowy był dość skromny przede wszystkim byli to zwolennicy sanacji zwolennicy jakichś ruchów narodowych troszeczkę socjalistów o tyle w roku czterdziestym czwartym nastroje wśród społeczeństwa zaczęły się zradykalizował, ale w lewą stronę lewą stronę, dlatego że samo doświadczenie wojny spowodowało, że ludzie w naturalny sposób jak Nelli no ojczyzny, która po pierwsze nie będzie żadnym z żadną ojczyzną autorytarną pierwsze, jakby element no i drugi element, która będzie com 1, która w czasie drugiej wojnie światowej zaczęła w dużej mierze występować będzie chciała zwalczyć stąd też możemy domniemywać, że wśród młodzieży, która do powstania przystępowała te nastroje były właśnie takie one były takie troszeczkę na lewo później chociażby popularność PSL-u partii ludowej, która po drugiej wojnie światowej zaraz powstanie dobrze też świadczy o tym, że to strony szły myśli ówczesnych Polaków, a czy można w takim razie jakoś odtworzyć Szlem to w jaki sposób myślano o charakterze rano z wprost etnicznym przyszłej Polski 3 pojawiały się hasła no chociażby takie hasło pod jakim niedawno przeszedł marsz niepodległości Polska dla Polaków czy w ten sposób myślano wtedy nie swojej deklaracji, o co walczy naród Polski jest to określone bardzo szczegółowo jest cały 1 rozdział poświęcony zresztą polecam w internecie bardzo łatwo jest znaleźć wystarczy wpisać, o co walczy naród Polski jest cały ten dokument w bibliotece internetowej można sobie to przeczytać na cały 1 punkt jest poświęcony mniejszościom Narodowym Otóż mniejszości narodowe miały cieszyć się swobodą budowania własnej kultury państwo polskie miało im zapewnić swobodę rozwoju i 1 i oczywiście one miały wchodzić w skład tego państwa miały cieszyć się ochroną państwa taki, by to było zupełnie przeciwne temu co dzisiejsza niektóre organizacje, które dziś powołują się od dziedzictwo powstania podłączyć głoszą w jakiej to jest może zacytuję Zygmunta Zarembę to był taki przedwojenny działacz PPS-u, ale również bohater drugiej wojny światowej, który po wojnie powiedział narodowe siły zbrojne, a więc do organizacja, do której odjazdy współczesny ONR bardzo często się odwołuje tak samo jak komuniści z podobnych powodów zostali postawieni poznana miast Polski podziemnej Polska podziemna przyjęła zasady demokracji postępu społecznego i położyła je jako fundament niepodległości narodowe siły zbrojne wyznawał ideologią faszystowską wrogą demokracji i postępowi społecznemu to jest cytat zaraz po drugiej wojnie światowej i on w pewien sposób również pokazuje, jakie było myślenie ówczesnych działaczy Polski podziemnej w wiceprezes związku powstańców warszawskich Zbigniew gal terenem tym wczorajszym przedwczorajszym apelem pamięci powiedział, że to jest święto tych, którzy swym życiem intymnym dali świadectwo umiłowania wolności godności ludzkiej to jest ich święto i powinno należeć wyłącznie do nich, ale przecież my mówimy o tym wszystkim my także, dlatego że dzisiaj o godzinie siedemnastej oczywiście o godzinie 17 można wypowiedzieć godziny na godzinie WUM ma być marsz ONR -U na rondzie Dmowskiego my dlaczego by temu trenerowi w zasadzie takiego marszu odmawiać skoro ONR co do swojej zasady jest za polską mają wizję zapewne nieco inną niższe wiele osób ale gdzie jest pana zdaniem było wiele osób bardzo mocno krytykuje w ogóle, żeby takie marsze odbyły mówiąc wprost, że on w ONR, że słychać takie komentarze czy może takiego rodzaju poglądy czy Echa takich poglądów może tak to nazwijmy, przeciwko którym walczyli sami nie powstańcy, a jak pan ocenia znaczyć ja może na początku warto powiedzieć, że ONR korzysta z pewien sposób psy przywilejów, które same, które sami jeżeli, by przyszło mu kiedyś rządzić naszym państwem z chęcią, by zlikwidował Otóż, jeżeli przeczytamy deklarację ideową współczesnej organizacji narodowo radykalnej tam wyraźnie napisane jest o tym, że oni walczą z demokracją liberalną walczą również z oświeceniowym mitami dotyczącymi praw człowieka, a więc z 1 strony nie oni walczą z liderami, a z drugiej strony bardzo chętnie powołują się na niej, kiedy chcą zorganizować taki marsz, bo jesteśmy państwem liberalno-demokratycznym i jedno, jeżeli taki marsz się odbywali nie ma znamion przestępstwa no to oczywiście również od jedno jedno i rzeczą jest natomiast to czy ja jako historyk zgadzam się z tym, żeby organizacja narodowo radykalny tak mocno wchodziła dziedzictwo Polski podziemnej np. używając znaku Polski walczącej PL zupełnie inna rzecz w JATO uważam osobiście za skandal, ale za skandal, który jest troszeczkę spowodowany biernością elit nazwijmy to limit lewicowo-liberalnych, chociaż to będzie za bardzo tak i za bardzo duże uogólnienie, ale skąd ta bierność działa od zaraz po drugiej wojnie światowej to co nazwalibyśmy dzisiaj elitami lewicowo-liberalny albo myślą lewicowo liberalną bardzo porzuciła dziedzictwo ewolucyjne z historia, dlaczego zaczęto patrzeć w tych środowiskach historię bardzo krytycznie, odrzucając całe dziedzictwo rewolucyjne dziedzictwo powstań krytykują to dziedzictwo powstań i to temat, który został dziś zupełnie porzuconej nią został właśnie przez organizacje narodowe radykalne organizacje narodowe podniesiony i z wszystkich nawet w kontekście takiej symboliki prostej symboliki tych osób uległ i pamięci kultywowania pamięci o powstaniu organizacje narodowe to podniosły dzisiaj niestety przez wielu uważane są za jedyne 1 powiernika pamięci w ogóle jakichkolwiek działaniach narodowowyzwoleńczych no ale niestety Marczak i to jest trochę taki kłopot, bo wraca ten sprawami jak mantra można powiedzieć taki zarzut wobec lewicy właśnie, że zupełnie zaniedbała sprawy historyczne, że nie ma swoich bohaterów, że nie są oni na sztandarach czy chociażby na koszulkach, bo chyba historyczną postacią, którą można znaleźć na koszulkach osób po poglądach lewicowych to najpewniej będzie trzeba postać też niespecjalnie godna pochwały czy tego, żeby znajdować na czyjekolwiek koszulce, a już na pewno niemający nic wspólnego z polską nie trochę się złośliwie mamy coś w tym jest jak to się stało, że nie jest takie nawet wrażenie, że jeśli ktoś zajmuje historią to najpewniej ma poglądy prawicowe jak to się wszystko nie wydarzyło to pan trochę o tym, powiedziała jak to się stało, że mimo tego, że trzecia RP trwa już minęło ładnych parę lat jakoś się nie zaczęło odbudowywać, a może zaczęło tylko jest zbyt Cichy jak pan obserwuje jedno oczywiście zaczęło się odbudowywać zaczęło się odbudowywać chociażby wystarczy obserwować profil partii razem, która niezależnie od poglądów politycznych na tym polu jedno odrabia straty, które niewątpliwie lewica poniosła wtedy straty były oczywiście tt troszeczkę wycofanie się z historią było uzasadnione ono było uzasadnione o tyle od oto właśnie krytyczną wizję historii krytyczną wizją dotychczasowej historii Polski trzeba sobie jednak powiedzieć, że działania tych organizacji narodowych są o tyle ciekawe, że oni z 1 strony powołują się na Polskę podziemną, ale z drugiej strony proszę zauważyć, że na ich koszulkach na ich mijam dylematach dominuje jednak symbolika narodowych sił zbrojnych, które w porównaniu do armii krajowej do państwa podziemnego organizacją marginalną niedawno czytałem artykuł Rafała wnuka prof. Rafała wnuka dotyczące podziemia niepodległościowego po drugiej wojnie światowej, ale tam zauważył jednak bardzo ciekawą rzecz bardzo często ta symbolika tzw. żołnierzy wyklętych wygląda tak, że mamy wielki symbol narodowych sił zbrojnych, a gdzieś obok malutki symboliki np. Zrzeszenia wolność inni wolność i niezawisłość, tak więc to jest nie tylko narzucanie pewnej czy podłączenie się pod dziedzictwo Polski podziemnej, ale również próba zrównania czegoś, czego wyrównać nie możemy, bo narodowe siły zbrojne to w porównaniu z polskim państwem podziemnym jest reorganizacja dużo mniejsza i też co warto podkreślić nie wchodząca w skład państwa podziemnego, czyli jak też organizacje narodowe jeśli podłączają się podstęp bo, choć jasne Polski walczącej to uprawiają czystą uzurpacji to mój pan dr Sebastian Adamkiewicz asystent w dziale naukowym muzeum tradycji niepodległościowych w Łodzi redaktor redaktor portalu historycznego Hizmet orków uczyliśmy się przez Skypea bardzo dziękuję panie doktorze dziękuję bardzo to była druga rozmowa na swym programie pierwsze śniadanie w toku i niniejszym je kończymy czy tylko krótko państwu powiem, że na forum portalu Facebook na profilu scenarzysty Cezarego Harasimowicza pojawiła się niedawno taki wpis moja mama lat 95 powstanie w powstaniec warszawski prosi dziewczęta chłopcy z organizacji neofaszystowskich, by nie czcili powstania Warszawskiego marszem mama jej przyjaciele walczyli o powstaniu przeci w faszyzmowi rozmowa na tym profilu się nie dyskusja na ten film się rozwijała mogą państwo ją śledzić kończyłem pierwsze śniadanie program przygotowała Małgorzata Buczyńska nie pora na informacje, a po informacjach pierwszy program gospodarczy Karolina Głowacka dziękuję doszło Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA