REKLAMA

Biblioteki zapłacą pisarzom i tłumaczom, gdy ktoś wypożyczy książki ich autorstwa

Kultura Domowa
Data emisji:
2016-08-01 17:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kultura osobista Patrycja Wanat dzień dobry rozpoczynamy kulturę osobistą, która dzisiaj jest z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Karol Kościński znają gościem dzień dzień dobry dzień dobry pani dzień dobry państwu, a będziemy rozmawiać o pisarzach autorach wydawnictwach i bibliotekach tego roku autorzy innych książek oraz tłumacze książek będą mogli otrzymywać się swego rodzaju wynagrodzenie od bibliotek w inny za wypożyczanie ich książek my autorzy Rozwiń » mogą się rejestrować do 3001. 1 sierpnia, ale metro opowiemy o tym jak to wygląda w praktyce jak ten system działa i dlaczego w ogóle została inna on wprowadzony w życie czym jest dobrze rozumiem, że to będzie jakiś rodzaj Niewiem tantiem wypłacanych dla pisarzy, zanim odpowiem na to pytanie to pozwolę sobie na 1 uwagę tytułem sprostowania to nie jest wynagrodzenie wypłacane przez biblioteki tylko jest to wynagrodzenie wypłacane z funduszu promocji kultury są środki ministra kultury, które są przeznaczone na realizację różnych celów polityki kulturalnej i do tego funduszu wpłacają je podmioty, które udostępnia gry hazardowe, więc sprawdzenie tego systemu nie wiąże się ani za odpłatnością z budżetu państwa ani za odpłatnością przez biblioteki ani za odpłatnością przez Czytelników bądź jednostki samorządu terytorialnego, które w większości są organizatorami bibliotek czy jest to wynagrodzenie tak jest to wynagrodzenie, którego wprowadzenie wymaga od nas Unia Europejska jest taka dyrektywa 2006 roku najmniej użyczeniu i w jezdni przyjęte takie rozwiązanie zgodnie, z którym jeżeli państwo dopuszcza system bibliotek publicznych n p . które udostępniają za darmo książki także czas w niektórych państwach są to fotogramy także w niektórych państwach są to e-booki to wtedy jest zobowiązany do wdrożenia tego systemu rekompensaty dla autorów dla autorów, których te książki książki są wypożyczane i jesteśmy 1 z ostatnich państw Unii Europejskiej, które taki system wprowadza większości państw Unii Europejskiej system, który jest wykorzystywany do promowania twórczości literackiej w języku Narodowym, a szczególnie w tych państwach, których ten język jest wykorzystywany wyłącznie na terytorium np. w państwach skandynawskich czy państwach bałtyckich ty i widzimy jest to instrument, który służy wspieraniu tych, którzy piszą akurat w Polsce po polsku czy tłumaczone język Polski nic nie jest to instytucja, która jest egzotyczna w Europie tylko jest pewnym standardem w tym momencie ja dobrze pamiętam jedynym państwem, które nie wprowadziła tego systemu na terenie Unii Europejskiej jest Bułgaria nie wiem czy ten system funkcjonuje w Chorwacji był w sytuacji nowelizacji przygotowywaliśmy w poprzednim roku Chorwacja wtedy stawała się członkiem unijnej po prostu nie sprawdzaliśmy tego to my w takim razie, jakiego rzędu to będą w sumie na ile to będzie faktycznie wspomagało pisarzy no to trochę zależy od tego ile pisarz napisał ile jego książek zostało kupionych przez biblioteki i ile tych książek jest realnie wykorzystywanych w ranie wypożyczanych mamy Panny 60 bibliotek one przekazują informacje wypożyczenia są do biblioteki z różnych miejsc w Polsce i większych miast i z mniejszych miasteczek na tej podstawie pewną szacunkową pulę wypożyczeni i organizacja, która będzie odpowiedzialna za wypłaty konstruuje na podstawie tej puli wypłaca środki jest z tym, że w ustawie są 2 ograniczenia maksymalnej kwoty wynagrodzenia, którą może otrzymać autor w danym roku i minimalnej maksymalnych pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to jest około 20 chyba 2 tysięcy złotych w tym momencie minimalna będzie około 20 zł 1 dwusetna tego wynagrodzenia im więcej autor jest wypożyczany tym ta kwota powinna być w tych widełkach oczywiście wyższe, ale na razie nie ma logistyki wylicza, że n p . jeśli ta książka była wypożyczona powiedzmy 500 × to będzie to mniej więcej tyle tyle to jest pierwszy rok funkcjonowania tego systemu, więc po pierwsze nie wiemy ilu autorów zgłosi się doświadczeniami, na podstawie których będą wypłacane środki to jest raz, gdy nie wiemy też, a to tak naprawdę warunkuje sposób podziału tej kwoty zależy nam na tym, by tych twórców było jak najwięcej, a po drugie na to też nie wiemy jak ten system z praktyce zafunkcjonuje, lecz nie wiemy, jakie ta może być jak funkcjonuje co po prostu nie wiem, jakie trudności czy problemy z jego funkcjonowaniem się będą wiązać uważam, że skonstruowany jest product racjonalnie, dlatego że globalna suma, która jest przeznaczona na te wypożyczenia to jest 5 % kwoty przeznaczonej na zakup materiałów bibliotecznych przez biblioteki, a więc jest to suma, gdyż w poprzednim roku kalendarzowym, a więc jest to suma, która jakoś jest powiązana z tym w jaki sposób zasoby bibliotek przerastają jest to wynagrodzenie, które wiąże się właśnie z jej młodością wypożyczeń moje zdanie Company jest w pewnym sensie rekompensatą, że z racji tego, że dla takich wypożyczeń dokonują, więc jest powiązany z popularnością danego znanego pisarza z tym czy faktycznie utwory są wykorzystywane są widełki tak jak mówiłem minimalne maksymalne, które uniemożliwiają kumulowanie tych wynagrodzeń przez kilku najpopularniejszych autorów, ale z drugiej strony uniknięcie sytuacji, które wypłacają bardzo małe kwoty co czasem więcej kosztuje niż ta kwota, którą realnie ktoś zyskuje jedzie skonstruowany ten system w sposób racjonalny i obowiązki, które są nałożone na biblioteki są minimalne jest to też panel wybranych bibliotek, a nie wszystkie one marzeń, czyli co będzie robił też 60 tak bibliotek domowych w wybraliśmy po poza tym kryterium geograficznym tak, żeby to było w jaki sposób reprezentatywny, żeby to był wydatek z różnych ośrodków wybraliśmy też biblioteki, które mają wdrożony system informatyczny, który pozwala na łatwy w zebraniu zebranie danych tak o wypożyczeniach i nie chcemy, żeby ktokolwiek robił to na piechotę to jest to jest jak kolejny element, który ten system racjonalizuje bardzo ważne dla nas też było to, żeby te środki w większości trafiały do twórców ani nie do wydawców, bo jednak chodzi o wspieranie twórczości, a nie tylko wkładów finansowych, które wiążą się z wydawaniem książek 75 % kwoty jest przeznaczony do podziału dla twórców tłumaczy pani zauważyła 25 % dla wydawców listy z jest pewne jasna preferencja sądy o określony na minimalnym poziomie koszty, które organizacja będzie sobie mogła odliczyć, które ponosi z tytułu z tytułu operowana od operacji w tym systemie zapewnienia podziału kwoty wypłaty na poziomie 10 % środków Sony jest to kwota, która też jest rozpisana została, więc szereg znaczy to, że jesteśmy 1 z ostatnich państw Unii Europejskiej, które takie rozwiązanie wprowadził on to pozwoliło nam korzystać z tej tzw. premii za opóźnienia czy zapóźnienia znaczy zobaczycie na jakie rozwiązania zdecydowali się nasi partnerzy europejscy i wybrać te elementy, które wydawały nam się najbardziej racjonalny na pewno nie są to środki, które są podstawowym źródłem dochodu dla twórcy czy wydawcy czy tłumacza, ale mogą być uzupełnieniem tego dochodu o tyle istotne, że nie wiążą się z podejmowaniem jakiejkolwiek aktywności przez niego tak naprawdę chodzi tylko za rejestrację ten remont musimy dodać, że autor sam musi się zarejestrować tutaj też wydawcy za niego tego nie zrobi to jest 1 rzecz, którą musi zrobić z tym, że jeżeli złoży oświadczenie w danym roku to doświadczenie obejmujące określone tu jest ważne też w latach następnych, więc musi to zrobić raz oczywiście w latach następnych może sobie zgłaszać dodatkowe książki, które napisał które, które znajdują się też zaczynają znajdować się w obiegu, które są czytane, więc jest to system wygodne jednocześnie na to oświadczenie służy do też do tego, żeby zweryfikować tak naprawdę, żeby pieniądze tak naprawdę realnie trafiały do tych którzy, którzy tworzą, które są, które są czy tani jest element mu się pani powiedzieć takim innym staraliśmy się te obowiązki na autorów określić na minimalnym poziomie jest to organizacja, która została przez ministra wyznaczone do podziału wypłaty wynagrodzeń Copyright Polska stworzyła taką stronę internetową czy portal internetowy, który w prosty sposób pozwala takie oświadczenie wygenerować i przekazać, więc myślę, że jest dosyć wygodne rozwiązanie mamy świadomość, że w pierwszym roku to tak naprawdę znajdujemy się w pewnej fazie wstępnej tego projektu takiego realizacji w praktyce czy w pewnej takim stażem nie jest pewne takiej starzeje oprócz błędów tak, a poza tym z każdym rokiem ta liczba oświadczeń będzie rosła, więc dobry czas pieniądze czy to też jest także im więcej zgłosi się autorów tym niższe będą te rekompensaty znaczy to zależy od na pewno zależy liczba autorów, ale też z racji tego, że są te ograniczenia minimalne maksymalne wszystkim ograniczenie maksymalnej, więc nie jest także kilku autorów bez względu na to jak bardzo są popularni pewnie parę nazwisk tutaj słuchaczom też przychodzi do głowy w najbardziej popularnych obecnie autorów pożyczanych kupowanych jest konsumują całą kwotę na wynagrodzenia tak jak mówię to nie jest podstawowe źródło dochodu dla osób piszących po polsku czy wydających polskie książki, ale na pewno jest to źródło może to być źródło uzupełniające my, czyli na koniec jeszcze my musimy 1 rzecz ważną powtórzyć są to widział pan na początku, czyli biblioteki zatem rekompensaty nie płacą, bo to jest największa obawa, która tutaj się z tym wiąże z biblioteki za te rekompensaty nie płacę nie, płacąc tej rekompensaty jednostki samorządu terytorialnego w Europie też istnieją różne systemy nie są to środki, które są zawierane z budżetu państwa jest im płacą te środki, gdyż podatnicy płacą ci, którzy udostępniają nam gry hazardowe Boni składają się na fundusz promocji kultury więc, gdy obciążenie po stronie przeciętnego czytelnika jest zerowy obciążenie po stronie biblioteki sprowadza się tego, że 60 spośród 4 ,51000 bibliotek w Polsce musi z systemu wygenerować pewne informacje przekazać mailem trudno powiedzieć, że jest to obciążenie nadmierną Neo, kto w takim razie nie dostanie nawet tych pieniędzy zawsze jest także, że jeśli ktoś dostaje też nie dostaje 3 ta kwota nie w jaki sposób nie obecnie na wyschniętych tego budżetu fundacji promocji kultury czy to jest kwota, która w tym funduszu była założona wcześniej jest tak naprawdę ten fundusz też jest nie jest tak, że jestem stała kwota tego, że to jest kwota, której z funduszu promocji kultury zależy od tego ile środków powinien organizatorów gier hazardowych to jest po pierwsze po drugie myśmy, przyjmując tę ustawę zdecydowaliśmy się na pewne preferencje wynikające z tego co raz jest, traktując jako instrument promocji twórczości w języku polskim 2 Piast też pod uwagę to co biblioteki rani wypożyczają są np. takie kraje jak Niemcy, gdzie petent dosyć znaczny odsetek wypożyczanych materiał to są materiały wizualne albo fonogramów czy nagrania muzyczne Nunes jest element składowy, więc tego po prostu nie rekompensujemy nad, którzy dostają najwięcej ci, którzy są oczytani budziły są popularni to jest jest i można można czynić zarzut, że ten, który jest popularny nie zawsze jest najlepszy, ale jest rekompensata za wypożyczenia, więc na to, że ktoś realnie z tymi książkami zainteresowanej na poza tym inna kwestia oceny czy ta jest czy nowo stać się nie dyskutuje tak w teście zapytana koniec czy jest jakaś taka suma w takim razie zatem 2015 rok już ustalono, że tyle i tyle pieniędzy pójdzie na tę rekompensatę tak jak mówiłem to jest kwota 5 % zakupów metrem dotyczy wysokości i 3  800  000 zł no tak się te zakupy w OFE w poprzednim roku kształtowały jest też to kwota wpisana w ustaleniu konstrukcji Konkol ustawę, która wiąże się z wydatkowaniem środków publicznych mamy obowiązek wskazać, jakie cele, jaki krzyk z kwoty będą tych środków będą wydawane w ciągu 10 lat od momentu uchwalenia ustawy jest InterRisk jest to kwota rosnąca było o współczynnik inflacji, ale zamyka się w granicach ciągoty w perspektywie 10 lat między 45  000 000 zł, które są do podziału Karol Kościński ministerstwo kultury dziedzictwa Narodowego bardzo dziękuję dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA DOMOWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA