REKLAMA

Czy międzynarodowy system ochrony praw człowieka... istnieje? W związku z wydarzeniami w Turcji, Polsce, Syrii, Ukrainie można mieć potężne wątpliwości. Rozmowa z mec. Mirosławem Wróblewskim

Post Factum
Data emisji:
2016-08-03 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie, a z nami pan mecenas Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry chciałam zapytać na początek o sprawy bardzo świeże i nowe mamy decyzje Trybunału, który postanowił, że na posiedzeniu niejawnym rozpatrzy wnioski o zbadanie konstytucyjności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z, czyli tej nowej ustawy tzw. ustawy w drugi Rozwiń » naprawczej prawa i sprawiedliwości ustawa wejdzie 16 sierpnia w życie i że aby uniknąć Ryan, jakby rozumiem procedowanie na podstawie tych nowych przepisów Trybunał się pospieszył przyspieszył już 11 sierpnia wydała o no nie wiem czy do życzenia na pewno będzie posiedzenie w UE niejawne będzie się odbywało co to tak naprawdę oznacza, bo Rzecznik Praw Obywatelskich również jak rozumiem sprawę śledzi kibicuje i złożył swój wniosek tak Rzecznik Praw Obywatelskich jest jest w tej sprawie wnioskodawcą rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny powiadomił, że 11 sierpnia w inne rozpatrzy sprawę na posiedzeniu niejawnym my oznacza to, że Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z konstytucją nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z pewnością Trybunału chce to uczynić tak, aby uniknąć zarzutu obalenia domniemania zgodny konstytucją inności ustawy, o ile uniknąć scenariusza z 9 marca film musiał z pominięciem ustawy o tej ustawie wyrokować taktyką przypomnijmy, że w tamtym przypadku Trybunał Konstytucyjny nie miał szansy na ocenę, ponieważ ustawa weszła w życie praktycznie SC chwilą jej opublikowania w Dz. U . tutaj w tym przypadku ustawodawca dał dwutygodniowy termin, który pozwoli Trybunałowi na podjęcie takiej decyzji są tak krótkiej, ale jak widać Trybunał potrafi się sprężyć, ale muszę zabrać 1 sprawę, bo Trybunał wpływów od postanowienia o terminie przywołuje, że również wnioskodawcy grup 2 grupy posłów nowoczesnej Platformy, ale proponowali, żeby Trybunał właśnie z takim samym trybie posiedzenia niejawnego rozpatrywał ustawę rzecznik rzecznik tego nie zaproponował, dlaczego w błąd, dlatego że z formalnego punktu widzenia nie ma takiej podstawy prawnej, żeby wnioskodawca zwraca się z takim wnioskiem o rozwód była to sugestia skierowane do Trybunału Trybunał z rzędu zna przepisy, które go obowiązują ich to zawsze suwerenna decyzja Trybunału niepotrzebny jest tym zakresie żaden wniosek sędziowie Trybunału myślę, że bez tych wniosków i tak mieliby świadomość powagi sytuacji, ale czy to nie jest także ta przyspieszona procedura naboru nie oszukujmy się to jednak jest przyspieszona, zważywszy na to jak normalnie, a Trybunał zdaje sobie czas na prace też stronom na pracę do tej pory ustawa o Trybunale czy w inne ważne dużo stałe były rozpatrywane na rozprawach czy to nie jest jednak gra w kotka i Myszka z władzą z rządem, gdzie Trybunał próbuje przechytrzyć kota trochę jest taniej najpoważniejszy argument prawny, dlaczego Trybunał powinien osądzać się takiej ustawy przed wejściem w życie, dlatego że każde późniejsze orzeczenie dotyczące różnych sprawna przed ochrony praw i wolności człowieka i obywatelom mogłoby być obarczone wadą prawną proceduralną wadą prawną tak, żeby później najpierw wydawał wyroki merytoryczne, a potem za kilka miesięcy wydał wyrok stwierdzający, że o nie one wszystkie były wydane w złej procedurze tak w ten sposób, bo baliby się, by w pełnym przekonaniu pewności prawnej nie wiadomo, by było w zasadzie czy to wyroki weszły w życie czy nie zatem no i oczywistym jest w tej sytuacji najpierw trzeba zobaczyć czy procedura jest zgodna z konstytucją, a później wydawać wyroki w innych sprawach merytorycznych takie taka kolejność jest po prostu logiczne jak najbardziej uzasadnione, a sędzia Pszczółkowski, który podpisał się pod tym postanowieniem Trybunału złożył zdanie odrębne jednocześnie SN jak rozumiem, dlatego że ust uważa, że tutaj Trybunał powinien zastosować je przepisy ustawy, którą uchyli Trybunał uznał za niekonstytucyjną, czyli z poprzedniej ustawy nowelizacji ustawy o Trybunał Konstytucyjny uznając, że to ma zdanie odrębne pana sędziego Pszczółkowski należy się tego domyślać, ale to zdanie odrębne jak jest zdania odrębnego nie znam, więc nie będę jej zgody, choć jeśli chodzi jeszcze o sprawy świeże nowe to mnie zdumienie moje i 1 z oburzeniem tomu muszą od razu powiedział wołała informacja o inicjatywie Instytutu ordo iuris, który postanowił z PIT złożyć taką petycję do Sejmu z o haśle Adam Bodnar musi odejść i chodzi o to, żeby odwołać Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ sprzeniewierza się złożonemu z ślubowania i występuje w przeciwko podstawowym wolnościom i prawom, a za to działa w imię interesów subkultury LGBT i tutaj jako powód był taki konkretny i ordo iuris podaje historię drukarza złodziej, w którą to sprawę rzecznik się postanowił zaangażować no i co teraz jedno sprawę skomentował rzecznik praw autorskich, nazywając rzeczywiście te zarzuty absurdalnymi i razem z trzeba powiedzieć, że to mnie jest sprawa, która z, czyli charakter tej sprawy już był podejmowany przez rzecznika praw autorskich ta jest przez panią prof. Irenę Lipowicz winne ja sam zajmowałem się sprawą, gdzie w Tarnobrzegu w sklepie obuwniczym właściciel sklepu wywiesił wywieszka, że nie obsługuje w tyle osób niepełnosprawnych na wózkach oraz matek z dziećmi wwóz kach no pan sobie po prostu zafundował nową podłogę w sklepie nie życzy sobie, żeby ktoś buszował po tej podłodze zwrócił się do nas wtedy obywatelscy z Tarnobrzega podjęliśmy interwencję dokładnie na podstawie tego samego przepisu art. 137 kodeksu wykroczeń policja ukarała tego właściciela sklepu, który potem to wywieszka zdjął ze jedno, jeżeli chcemy inne oskarżać się Rzecznika Praw Obywatelskich, że broni praw osób niepełnosprawnych żebra, by nie broni Ireny subkultury LGBT to jest on dokładnie wypadzie teza przesłanka przydali nam, że konstytucja art. 32 mówi o zakazie dyskryminacji jakichkolwiek względów rzecznik Paterski stosuje przepisy kodeksu wykroczeń innych do każdej grupy, która jest dyskryminowana, jeżeli zgłosi osoba niepełnosprawna osoba innego pochodzenia etnicznego matka z dzieckiem osoba LGBT jest traktowany dokładnie tak samo, a to, że akurat wybrał ten przypadek, zapominając o przypadku np. w tarnobrzeskim, ale na to być może organizacji osób niepełnosprawnych w tej sprawie także powinny zadbać o 14 Stal rządzącym nie zrozumiał zarzutów i LO mówił Chris twierdzi, że to właśnie Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich dyskryminuje tego drukarza, próbując czy też właśnie te organizacje LGBT zna, rzucając mu swoją wolę i jakby łamiąc jego wolność sumienia, a w Jeleśni, jakby tutaj jak rozumiem, że kibicuje łamaniu sumień i prawa do wolności przekonań nie Rzecznik Praw Obywatelskich broni dyskryminowanych grup społecznych niezależnie od tego jakie przesłanki chodzi stosuje obowiązujące prawo jego zmiennik nie zgłasza postulatu nowelizacji kodeksu wykroczeń art. 137 ma przecież, że jak rozumiem ma o tym czy organy władzy publicznej, które krytykują, ale to podejście mogą taką stosowną inicjatywę złożyć dopóki te przepisy obowiązują należy je stosować stosuje rzecznika VAT-owskich i policja co więcej niestosowanie tych przepisów przez Rzecznika Praw Obywatelskich mogłoby być zarzutem, że rzecznik nie stoi na straży praw wolności obywatelskich zatem neon no to jest sytuacja bym powiedział i jednoznaczna tak dopóki te przepisy obowiązują dopóty rzecznik, który wykonuje się specyficzne zadanie organu ds. równego traktowania nałożone przez parlament no takie interwencje musi podejmować jak mówi niezależnie od tego z jakiej przyczyny ktokolwiek jest dyskryminowanie strzelaliśmy zaciekawiła, a co jeśli sprawa drukarza czy jakakolwiek inna sprawa, którą również angażuje się biuro rzecznika, a trafi do sądu i sąd nie przyzna rację rzecznikowi czy wtedy nie znajdujemy dokładnego dowodu na to, że rzecznik sprzeniewierzył się przepisom przypomnijmy, że rzecznik praw autorskich zwraca się do policjanta policja wnioskuje konkretnie o ukaranie następnie Rzecznik Praw Obywatelskich nóż nie bierze udział w postępowaniach o charakterze karnym tutaj jest pewna niezawisłości sądów to różni no właśnie chociażby od pozycji prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości punktuje jest jednocześnie stroną jako postępowania jednocześnie organem władzy wykonawczej może w tym zakresie no to bym nie jakiś pośredni co najmniej nacisk na sąd sąd wywierać natomiast oczywiście sprawa jest rozpatrywana przez przesądy i ewentualnie ja nie chcę analizować tej sytuacji wakaty sprawdź dokładnie nie znam rzecznik praw autorskich posiada także uprawnienia kasacyjne, ale pamiętajmy rzecznik zawsze proponuje pewne rozwiązania natomiast zawsze decyzja należy do niezależnego niezawisłego sądu wyroki sądu rzecznik praw autorskich zawieszono jej z Chin w LM chciałam już wraz z zajrzeli trochę do tematów mniej może bieżących, ale równie ważnych do tego żadnych śledzę z z wielkim zmartwieniem dużą uwagą to co się dzieje w Turcji, jakie doniesienia stamtąd Londyn ścierają no i niestety głównym, a on wątkiem, który w Damnicy wszystkim racjom przy RM, do których wszystkich tych kuracji się pojawia to jest łamanie praw człowieka i obywatela słyszymy o aresztowaniach o masowych wyrzucenia z pracy o torturach donosiła Amnesty International z mrocznym domu dzieje się tam mnóstwo niedobrego również, iż chodzi o niezależność dziennikarską i t d. tak dalej i to prowadzi do takiego pytania czy wciąż jeszcze istnieje międzynarodowy system ochrony praw człowieka jeśli istnieje to czy działa w system ochrony praw człowieka oczywiście istnieje działa natomiast zasady jest pytanie my o jej efektywność tego systemu w takich przypadkach n p . przykład tureckich w czasie lotu powinien zadziałać no oczywiście międzynarodowe organy ochrony praw człowieka ONZ organizacja narodów Zjednoczonych radę Europy ja sobie takie zestawienie, które pokazuje rzeczywiście te organizacje wydają oświadczenia o podejmują działania natomiast Novo Mesto dzieje się jednak w tym momencie tak powiedziała pani redaktor należy rozumieć to one wydają oświadczenia podejmują działania tak samo rada Europy czy komisja wenecka wszędzie Europy podjęła działania wobec Polski co nie zmienia faktu, że nadal w Polsce następuje powolny zamach na Trybunał Konstytucyjny w TOZ to samo dzieje się w Turcji czyli, ale i kolejne działania łamiące prawa człowieka są z dnia na dzień Annę podejmowane jest znów to pytanie co czytam system my to funkcjonuje do dziś jest skuteczny może tak niestety jak widać się nie do końca jest skuteczne oczywiście trzeba patrzeć to jest krótka perspektywa długiej perspektywie sytuacja miejmy nadzieję ulegnie zmianie konwencji oprawach człowieka daje możliwość pewnej derogacji znaczy zawieszenia i zrobiła to Turcja na okres 3 miesięcy stanu wyjątkowego, ale przypomnijmy, że to samo zrobił ze mną 8 państw europejskich po zamachach z września 2001 roku to samo zrobiła niedawno Francja po zamachach terrorystycznych w listopadzie 2015 roku doniesienie w komendzie sprawę, że możemy torturować więźniów oczywiście, że nie, ale takie działania oczywiście dotycząca tortury są absolutnie zakazanej w tym zakresie konwencji zawiesić nie można, bo to jest wyjątek nie można zawiesić prawo do życia to tu wiele pracy niewolniczej prawa do prywatności tych przepisów zawiesić w żaden sposób nie można i to tej trójce, jeżeli rzeczywiście jest to prawdą łamała, aby na przepisy prawa Międzynarodowego ONZ domaga się dzisiaj możliwości wizytacji więzień myślę, że te działania powinny być podejmowane są to jest nie tylko włącznie pytanie o skuteczność tych instytucjach także osób funkcjonujących w tych instytucjach, które powinny po prostu wykorzystywać kompetencje, które posiada istnieje specjalny pod komitet ds. prewencji tortur i istnieją ograny międzynarodowej powinna się one ostoi być może coraz ostrzej domagać się legalizacji swoich uprawnień w Turcji to może nie wszystkim wiadomo im dosłownie 2 lata temu bodajże powstał także rzecznik praw autorskich ombudsman, który no może nie ma tak mocnych uprawnień zachowa pracę, bo w zamknięciu tego nawet im nawet tego nie wiem z, ale wydaje mi się, że każda instytucja każdy powinien wykonywać swoją swoją pracę i rzeczywiście jest tak, że być może na krótką metę może się wydawać, że te instytucje są nieefektywne, ale pamiętajmy o tym, że to dopiero kilkadziesiąt lat, kiedy strach na dobrą sprawę mamy sprawnie i czy w ogóle działający system ochrony praw człowieka to nie jest znowu tak długo to akcja dopiero się ubiegał o członkostwo w unii Europejskiej, więc formalnie z tego punktu widzenia z Unia Europejska podejmuje działania na bardziej na drodze, ale jest w nim rady Europy podpisała konwencję ONZ-owskie wyniki mam takie poczucie, że za jakiś rodzaj przynależności do klubu to może jak na przyjęciu to znaczy w UE przywódcy umawiamy się wszyscy na tym przyjęciu będziemy rozmawiali z cichym głosem i ktoś przychodzi na prąd mówi ściszonym głosem w złym momencie zaczyna się wydzierać im wszyscy mówimy, ale on łamie nasze zasady, na który się zgodził i to osoba, owszem, łamie natomiast dalej się wydziera i to, że my to zauważamy nic nie zmienia jedyne co może bowiem jest to najwyżej że, że ten, że ta 1 osoba jest de bicz no cóż może nie kulturalnej i montaż takie poczucie, że system ochrony praw człowieka też trochę tak działać i że Bóg się wszyscy na nie zgadzają ich przestrzegają w to jest świetnie a gdy tylko ktoś zaczyna łamać docent cały system udowadnia, że jest no cóż może troszkę fasadowy albo słaby za chwilę wrócimy do dyskusji zemną komiks mecenas Mirosław Wróblewski z biura Rzecznika Praw Obywatelskich i przyjrzymy się temu czy rzeczywiście to jest wszystko fasadowe i nie ma z ratunku dla Turcji w PE nie ma ratunku dla tych wszystkich, których prawa są łamane z po informacjach wracamy w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie wracamy na nasze przyjęcie, na którym jest mecenas Mirosław Wróblewski z biura Rzecznika Praw Obywatelskich o przyjęciu mówię, bo taką wymyśliła metafory do lutego czy funkcjonuje międzynarodowy system ochrony praw człowieka w związku z tym co się dzieje w Turcji, ale też w tym w związku z tym co się dzieje w Polsce i przed informacjami mówiłam, że jesteśmy na przyjęciu umówiliśmy się, że będziemy mówić cicho jednostkowa krzyczy i cóż my możemy takiego zrobić poza tym stwierdził, że mamy nasze nasze przyjęcie zasady Telemedycyna tej metafory metafory są straszni i w bardzo często zawodne dzisiaj jest tak ostatnio 4 książkę przetłumaczoną przez wydawnictwo czarne w księdze system środowe, który może mniej pisze o prawach człowieka, ale pisze o tym jak utrzymywany jest porządek światowy między dyplomacją, a polityką siłę, a dzisiaj jest tak rzeczywiście, że w wielu krajach seria w 2 Ukraina Rosja Turcja zwyciężała porządek siłę i nie ma co ukrywać tutaj i trudno być jakimś wielkim dzisiaj optymistą no to siła jednak ma większą moc niższy traktaty międzynarodowe i porządek ukształtowany przez organizacje międzynarodowe Europa czy świat w tej części jest w kryzysie, a czy kiedykolwiek było także ten system stworzony u instytucji prawa z narzędzi na to, że wszyscy mówili działał i był i przy ważył w starciu z siłą w starciu z przemocą państwa no trzeba byłoby przypomnieć historię, że po pierwszej wojnie światowej powstała liga narodów, która okazała się organizacją nieefektywną zawarte są tak tak o ochronie mniejszości narodowej te działania okazały się także nieefektywne idziemy do czego doprowadziły może powtórzę pytanie czy kiedykolwiek z Radziechów na skończą się za drugą wojną światową, ale po tej konflikcie, ale zbrojnymi cywilizacyjnym zbudowaliśmy jako o cywilizowane narody organizacja narodów Zjednoczonych regionalne organizacje ochrony praw człowieka, które są o niebo bardziej efektywne niż liga narodów teraz pytanie jest czy chcemy bym powiedział dzisiaj burzyć ten porządek światowy i po kolejnych negatywnych doświadczeniach tworzyć jeszcze bardziej efektywne instytucje te być może jest dzisiaj rzeczywiście się potrzeba, żeby te instytucje były efektywnymi, ale to oczywistym jest, że potrzeba do tego woli przywódców woli społeczeńst w jest także te kryzysy się pojawiają, ale w zakończenie naszej audycji wnioskiem, że to wszystko już zaczyna pachnieć, gdy kadencją i powoli gnije byłoby na takim porzucać nadziei to znaczy porzuceniem też przekonania o tym, że tak naprawdę mamy jakiś ukształtowane systemy i powinniśmy działać inne po to, żeby one były skuteczne albo je poprawiać niech się nie chciałbym to chwalić tych wszystkich systemów czynne są efektywne oczywiście Trybunał strasburski załadowane ilością spra w wiele większość organizacji ma miękkie możliwości oddziaływania, ale istnieje bym powiedział coś takiego jednak jak ma moralne siła oddziaływania tak są ułożone z państwa mocarstwowe, które duszą i ich chciałyby dokonywać agresji także terytorialnej powraca Edyty i dziewiętnastowiecznej polityki siłę są mocarstwa atlantyckie, które uważają, że są w jakiej się wartości jest jakaś aksjologia, która nakazuje nam ochronę podstawowych praw człowieka w konkluzji czytamy w spór cywilizacyjny spółek o wartości i jeżeli tych wartości będziemy bronić to tematem drugorzędnym jest jak będziemy tak robić, w jakich strukturach wreszcie pytanie czy cesarz takie drugorzędne role żon mam wrażenie, że tutaj dotkną one istoty problemu, że system ochrony praw człowieka czy system Międzynarodowego bezpieczeństwa wszystkie opierają się na prowadzonej polityce międzynarodowej w stosunkach między państwami między mocarstwami między organizacjami ponad państwowymi i 2 i mówi pan o woli jeśli przeważa inny rodzaj interesu tak jak w przypadku konfliktu szalenie skomplikowanego w Syrii, gdzie różne mocarstwa mają różne interesy i okazuje się, że bardzo wielu stronom wolno się opłaca to po prostu ten cenny motyw, jakim jest ochrona praw człowieka przestaje być no ty cenną wartością, którą warto walczyć i rozum, że to jest też vel pop taki element kupczenia mówi pan o tym, że on państwa barbarzyńskie zastosował się na bronienie pewnych wartości te same państwa co uprawiają inny bardzo prężna polityka handlową z Chinami, które łamią prawa człowieka, więc znów wracam do tego czy gdziekolwiek i kiedykolwiek istniał jakiś mocne filary na system ochrony praw człowieka, które odnosiły skutek, a nie były tylko technicznie nie było także wyłącznym efektem ich sukcesem, bo sam fakt, że byliśmy w stanie koni nie zgodzić się na pewno został wartość auta są bardzo trudne filozoficzne pytania IZ bardzo długą debatę ja rzeczywiście wydaje się, że dzisiaj ten system pomimo tego, że widzimy jego kryzys międzynarodowej ochrony praw człowieka jest i tak najbardziej rozbudowany w historii mecz i jest to w wielu miejscach efektywne noty Trybunał strasburski wydaje wyroki co do zasady państwa te wyroki wykonują przy tym, jeżeli chodzi o środki indywidualnych gorzej jest Wałęsy ze środkami nie systemowy dali natomiast czy no cóż można wyrwać opuści, jeżeli pani redaktor idzie tak szerokim frontem to ja powiem, że przypomnę, kiedy dostali pytał, jaką on zresztą dywizji ma Watykan stolica Apostolska i można powiedzieć, że oczywiście znający sprawę znowu zawodności tych porównań, że organizacja ochrony praw człowieka dysponują pod tą siłą jak Watykan znaczy to przede wszystkim siła moralna siła ochrony pewnych wartości zbudowanych pewnie na nieco różnych meczy zróżnicowanych podstawach aksjologicznych niż tylko wartości chrześcijańskie, ale z pewnością no nie organizacji międzynarodowej nigdy nie będą posiadały swoich dywizji korpusów, żeby bronić praw człowieka to zawsze musi być odpowiedzialność przywódców i odpowiedzialność społeczeństw UE natomiast ten efekt bym powiedział już w międzynarodowej ochrony praw człowieka w takich państwach jak Snapchat Sylwia tak globalnej 2 i sił i rozgrywek takich naprawdę na skalę już światową w nie są też bym PZ punkty zapalne na mapie świata zawsze istnieją i gry na Niejestem może nie co do tego sceptyczne, ale to nie jest bym powiedział sprawa niestety dla jakikolwiek organizacji pozarządowych też powinny one się oczywiście domagać, bo to jest po prostu gigantyczna działa dyplomatyczna wojskowa tak pani powiedziała czy finansowa w natomiast nie można moim zdaniem mimo wszystko, ale porzucać tych systemów, które dzisiaj posiadamy tylko starać się, żeby one funkcjonowały tak efektywnie jak to jest możliwe, nawet jeżeli jest to idealizm i pewna, bo on z zakrywającą utopia myślenie o mecenas Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo dziękuję za rozmowę spotkanie bardzo dziękuję za Wróbel zachowania optymizmu wobec trudnych czasach, a już za chwilę informacji Radia TOK FM miał już państwu dziękuję to była audycja post factum przygotował ją Paweł Kierzniewski realizował Adam Szurlej po informacjach oczywiście jeszcze więcej sportu dziś Kamil Gapiński porozmawia o europejskich transferach polskich piłkarzy w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA