REKLAMA

Co z Frankowiczami?

Co się stało?
Data emisji:
2016-08-04 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich w Chinach Rosji dzień dobry dziś gościem audycji co się stało z pan dr Marek Dietl doradca prezydenta Rzeczypospolitej witam serdecznie niedobry pan m. in. był w tym zespole czy jest to rozumie, że zespół dalej jest doradców pana prezydenta, którzy pracowali nad tzw . ustawą dla frankowiczów tak tak spod potwierdza w zespół jest już tak długo ten zespół na 3 set skończył prace przygotował propozycję dla pana prezydenta natomiast sympatią w ich Rozwiń » członków zespołu pozostało, więc jeśli będzie taka potrzeba to wydaje się, że było możliwe, żeby wrócić do dalszych prac rozłożyły się ponadto, że tak poparzyła mu coś w rodzaju chwili wspomnień, bo w jak ja jak to wygląda jak wygląda taka praca wszy, że to jest dosyć ciekawe, a my zaczniemy może tego, że w styczniu pojawił się takim dniem pierwszy prezydencki projekt ustawy ona brzmiała o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki, by w tym pierwszym projekcie pojawił się pojawiły się słynne określenie sprawiedliwy kurs tej no właśnie, ale potem się z zrobiła taka trochę medialna treści burza i różne instytucje szef powiedział, że to będzie bardzo kosztowne groźne dla systemu bankowego i t d. i wtedy są prezydent powołał zespół tak im przewodniczył mu prof. Modzelewski, który przyjął taką metodę pracy, że różne pomysły członków w zespołu zbierał razem umieszczał je w różnych miejscach natomiast nie jest także zespół wypracował jedno miałby taką koncepcję, którą wszyscy podnieśli łapki chodzi o to jest koncepcja zespołu wymyć go raczej, bo różne propozycje poddawane takiej krytycznej ocenie przez pozostałych członków zespołu jeśli miały znamiona takiej podstawowej sensowności lub umieszczane w głębi w ten sposób powstał po takim nikt, na którym wchodził do restauracji też otwieramy mniej to może z tego wybrać zakąskę zupę drugi deser w 2 domach możemy tylko z Wisłą zakąski ma mniejszy apetyt albo zdecydować się zimny dzień tylko nas lub innym jest to powstał taki mnie też zbudowane i dość duże opracowanie i się składały z propozycji takich zapisów legislacyjnych w dłuższym dużego takiego analitycznego o dokument, który po prostu uzasadniał te proponowane zmiany w element w no ale właśnie ja rozumiem, że czyta pan Czesław Modzelewski czy może nawet sam pan prezydent przed na spotkanie zespołu powiedział Słuchajcie panowie czy panie, choć państwo obiecałem w kampanii wyborczej, że pomogę frankowiczom dodaje, iż propozycje to tutaj mi mówią, że to jest groźne, że to tam 70 miliardów będzie kosztować niektóre banki padną i t d. no to z 1 strony zróbcie tak, żeby danie było groźne, ale z drugiej strony no tak też, żeby mógł powiedzieć, że słowa dotrzymałem, a maszyną c celem naszym punktem wyjścia, bo propozycja z 15 stycznia do 3 dołączono do Cancellary ktoś wraca po na prezydenta w końcu lutego i innego już nikt nie miał okazji pracować nad tą propozycją 15 stycznia aż się punktem wyjścia był też takie 3 fundamenty tej ustawy, czyli 1 to jest właśnie kurs sprawiedliwy, czyli zrównanie sytuacji kredytobiorców o złotówkowy i walutowych w sensie ekonomicznym i przewalutowanie drugim mankamentem była o zwrot z niesłusznie pobranych spreadów i tu uzasadnieniem było takie się powiedzmy wrażliwość cenowa na marże w kredycie była dużo o większą niż wrażliwość na nas trendy i banki po prostu nadużyły taką w kosztach własnych informacji nadużyła Toy zażądały wynagrodzenia, którym doktryn nie było o tym co zwyczajowo przyjęty na rynku i trzeci element to możliwości zwrotu mieszkania w zamian za zwolnienie z tłumu czy taki Gut 2 e-mail czy w w stanach Zjednoczonych można wpakować kluczowe wysłać wojsko dziękuje nie udało się to spłacić drogi w banku mieszkanie swoje czy nieruchomość twoja i dać sobie dalej są od razu dupek, ale to on czy da, a jeżeli ktoś jakąś część jednak spłacił to co wtedy no daj daj dalej grać o talentach to to tak działa niestety, że patrzymy w danym momencie nie znaczy, że proces wzrósł wskaźnik relacji długu do wartości zabezpieczenia jeśli on przekracza 100 % to, gdyby się było takim Homo Economic Sand co się mówi oddaj mieszkanie, bo jeśli ten wskaźnik jest 20 % de facto zaoszczędziłem jedno oszustwo czy 20120 proc daną czytam 1617 % moda mieszkań w zwarte z tą o zwolnieniu się z długu, który wart 120 natomiast oczywiście w kulturze takim silnie osadzonej w tradycji powiedzmy taki rolniczy uprawianie ziemi na złość bardzo trudne 3 oczka to nie dość szybko Polska Press decyzję i t d. więc stoją to jest także Polacy czują, że takie oddanie mieszkań jest taka zupełna ostateczność natomiast paradoks w Polskim systemie polega na tym, że bank, który jest specjalistą od zarządzania ryzykiem dokonuje on dokonuje wyceny prowadzono czasem właśnie to klient nawet tak nasz na potrzeby banku natomiast jeśli coś takiego zdarzy czy nieruchomości spadnie wartość wzrośnie wartość kredytu obojętne co się zdarzy to całe ryzyko na siebie bierze w tym wypadku konsument i banku mówi nawet jak się pomylił wyceniani z lewicy już mieszkanie za wysoką powinno trudno będziesz również wspomnieć także mieszkaniem już jest po co do swoich dochodów i to wydaje się tak Paczos wśród nich, choć one byty walutowe te będą inni optymalnym rozwiązaniem regulacyjnym, bo budzi pokusę nadużycia czy balkon Tuskowi opłaca się wysoko wyceniać mieszkania, bo to i tak z nich problem niż się pomylą Damięcki dobrze by było tak na przyszłość, żeby to jednak banki brały odpowiedzialność i nikt im bardzo się przykładał tej wyceny wiedząc, że można zrobić to nieruchomość w typował różne zdarzenia więcej pra w ta możliwość właśnie oddania tego mieszkania ona o nasz jest i znalazła w tej propozycji o ostatecznej, czyli na czym on aż mnie znalazła go teraz to bezpośrednie zostaną wokół nich narosło wiele mitów m. in. związanych z tym, że tam były różne zastrzeżenia takiej natury tak jest, gdy społecznych, kto mógł skorzystać z tego prawa zwrotu mieszkania nikt mnie i wszystkich analizach i NBP i telefon nie był uwzględniony postulat informacji, kto bierze też dokładnie, jakiej sytuacji rodzinnej jest brunatna przeszacowane takoż natomiast korzyści, bo znaczna część tych 7043 tam różnych miliardów, które by się pojawiły, więc to rzeczywiście trzeba jakoś dopracować akurat jestem zwolennikiem tego, żeby na Hlonda w jakimś sensie szczególne na przyszłość, ale dni również wobec obecnego portfela to wszystkich Tobiasz lekko walutowych złotówką, żeby wprowadzić jakieś regulacje jeśli chodzi o te przyszłe kredyty no to bym właśnie wprowadził on możliwy zwrot mieszkańcem zabójczy zmobilizować banki do takich, których oceny ostrożne oceny wyceny nieruchomości, więc w nocy czy konto zabezpieczenia jeśli chodzi o teraźniejszym można na czas wyobrazić że, żeby tych, którzy mają ten LTV wskaźnik długu do wartości mieszkania powyżej 100 traktować jako osoby, które w sensie ekonomicznym nie mają mieszkaniec mógł się np. kwalifikować do programu mieszkanie plus sprawował bardzo prosta rzecz, żeby były wykupywane potem w tej opcji wynajmu z z możliwością odkupu tego mieszkania zaczął działać sobie dalej uważam, że w sensie takim psychicznymi w sensie takim kulturowym przymus opuszczenia mieszkania jest on mocno sprzeczne zwartościami, które znają jako społeczeństwo i ja rozumiem, że to jest właśnie to, o czym żeśmy słyszeli, kiedy ten projekt był przedstawiany, że na razie to jest ta sprawa zwrotu spreadów, a te i inne elementy one mają na rok, jakby sprawa jest oburzona tak dziać między nimi ta sprawa zwrotu mieszka tak czy to kto to jest też pragną to nie budzi większych wątpliwości, że on to powinno się uregulować i inni to jest taki wątek etyki lub takie wyzwanie Burton sprawiedliwości w i wyrównanie rzeczywiście stron tego kontraktu na jeśli chodzi o przewalutowanie notą musi zdawać sprawę żoną jest ważne funkcje systemowego rozwiązania tego problemu 3 dni dzisiaj mamy również społeczną około 2  000 000 Polaków, których praktycznie cały majątek ust nie ma większego majątku nic poza mieszkaniem i jest wystawiony olbrzymie ryzyko fluktuacji na rynkach finansowych, na który to są uzupełnione do przewidzenia nawet trudno co widać tu zostanę historia wsi jakieś błądzenie losowe opisywać stosunków to zdarzenie jednostkowe, które nagle wpływają bardzo na sytuację tych 2  000 000 osób, więc przewalutowanie z tego względu potrzebny jest też potrzebne z punktu widzenia innych banków, które mógłby 3 × więcej dzieci kredytów złotówkowych, gdyby nie musiały trzymać tak dużych buforów kapitałowych na obecnym buforów kapitałowych na kredyt walutowy z punktu widzenia dostępności kredytu w złotówkach, bo świetnie, gdyby nie było kredytów walutowych i też się bez wątpienia utrzymujemy jako państwo wysokie rezerwy walutowe, dlatego że jesteśmy zadłużeni też w walutach obcych, więc najpierw stworzyliśmy pewien problem w tym staram się bardzo pracowicie rozwiązać, więc w każdych oczu nie to kontrowersyjne ekonomicznie teza że, gdyby można było zamknąć oczy obudzić się z w świecie bez kredytów walutowych wszyscy byli szczęśliwi inny problem tylko ścieżki dojścia i w tej sztuce taka mną bardzo odpowiedzialne decyzje ze strony pana prezydenta, żeby dochodzić do tego ową stopniowo i w sposób taki, żeby nie wołać się od dziś jesteśmy przez getto biorcą połączeń przez rynek mieszkaniowy wszyscy jesteśmy obywatele przez system finansowego są włączeni wszystkie takie sieci naczynia połączone w tym się w charakteryzują, że zaburzenie w 1 miejscu rozlewa się na sąd musi, więc tych powiązań, więc to z bandą dobry kierunek mam nadzieję, że będzie realizowany, choć wymaga to bardzo dużej dojrzałości taki płynął kapitał społecznego, czyli indeks zaufania między instytucjami między interesariuszami tego problemu, bo nie chodzi o to, żeby wykonywać ostre cięcia szablą tylko precyzyjnie próbować ten problem rozwiązać, ale czy udało się wanna w tym zespole, bo powiedział pan, że właśnie tu 1 z tych punktów tak petent znalezienie sprawiedliwego kursu udało się znaleźć się sprawiedliwy kurs tanga czy kurs sprawiedliwy, czyli po prostu można go są w obrazie tak najprościej, że przewalutowaniem kredytu po kursie, którym był ubrany i doliczamy wszystkie oszczędności w ratach równych kapitałowo odsetkowych, które były mniejsze płacony ZUS wolno, że dekret był zaciągnięty w obcej walucie to ma niższe oprocentowanie po prostu mój w tym momencie zostaje kurs do pustej nowy kapitał prawda skorygowany to 2 elementy się z posady zdalny kurs sprawiedliwy w tym sensie, że wracamy daje mi 1 możliwość cyklu życia kredytu Walutowego czytamy denominowanego do poboru takiej sytuacji, żebym jak głosi złotówce i teraz jak on doskonale wiedz, choć być może FIS graczom troszkę troszkę w obszarach wykraczający poza pracy samego zespołu należy pojawiło się dużo różnych symulacji obliczeń po tym, jak został przedstawiony ten projekt i jest z nich wynika, że znał generalnie ci kredytobiorcy przynajmniej na podstawie tej decyzji o obecnej, czyli tego projektu dotyczącego samych spreadów, a to nie może tam zyskają jakieś 4 jedno niektórzy może trochę więcej procent i nie ma się co dziwić, że to środowisko jest niezadowolony, że ta propozycja idzie nie nie nie tak daleko jak się spodziewali się sądzi pan zatem, że to właśnie powrócił i to szybciej niż niższy niż w ciągu roku idea takiego obliga tylko obligatoryjnego zgodnie z spowodowania właśnie te przewalutowania tych tychże kredytów, po czym jest taka po prostu dziwna sytuacja, że mimo, że z pkt 5k o rachunku czysto ekonomicznego bankom się opłacało przewalutować właśnie z 11 mówiliśmy ryzyka, a i buforów kapitałowych Otóż nie dzieje, więc na pewno ta niewidzialna ręka rynku koszty nie za dobrze działa, więc widzialne niewidzialne pole zrealizują krew w opałach musi poradzić wprawdzie euro, ale z państ w, tak więc stąd tak tak tak to wygląda i oczywiście tutaj jest duża rola dla regulatora dla komisji nadzoru finansowego go, ale też można np. rozważyć spekulacyjnie, żeby zachęcić jeszcze banki do pozbywania się tego ryzykownego portfela z, różnicując stawki podatku bankowego w zależności od tego w aktywach Pekin 2 jak są aktywa są w walucie brodaci zachęca po prostu banki jeszcze mocniej, chociaż tak modelowo nie potrzebuje więcej zachęt zachęca, żeby wychodzić z tymi propozycjami do klientów ich po prostu przewalutować no problem jest taki, który wydaje się, że umkną trochę dyskusji, że przewalutowanie po kursie sprawiedliwym dla wielu kredyt to biorców oznaczałoby wyższe raty, bo wciąż oprocentowanie w złotówkach jest wyższa, więc to jest także jak zaczną śpiewać te propozycje ze strony banków każdy kredytobiorca będzie musiał ocenić czy domu warto zrobić z bankomatu notesie, by opłacało jeśli pewne instrumenty z regulacji jest to został on będzie się jeszcze bardziej opłacało i liczę, że w ciągu paru lat ten po ekspozycji na ryzyko walutowe w gospodarce zmniejszymy pół minuty nam została już tak króciutko czy nie sądzi pan, że jednak wróci też ta dyskusja na jej, dlaczego się pomagać tym, którzy mają kredyty walutach obcych zwaśnionych, a gotówkowym nie oczy to jest na czas kredyty niż pozytywna to jest pewna sprawiedliwość, a jeśli chodzi o to przewalutowanie no żyjemy w 1 kraju mamy 1 system bankowy i jesteśmy wszyscy po prostu włączeni to, że w pewnej nazwijmy to potencjalny biedzie, czyli w ryzyku się znaleźliśmy no to warto, żebyśmy próbowali to to rozwiązać poza tym banki będą naprawdę udzielał dużo mogą udzielić więcej kredytów jeśli nie będzie ten kapitał w cudzysłowie marnowany no dobra kapitałowe w tym wątku jest pewnym, że będą także bardzo dziękuję pan dr Marek Dietl doradca prezydenta był gościem audycji co się stało już za chwilę informacje, a po ani godziny szczytu, na które zapraszana MOSP wg Sosin z traumy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA