REKLAMA

Dr Maria Ciesielska o służbie lekarek-więźniarek na "rewirze" w Auschwiz-Birkenau (powt.)

Wywiad Pogłębiony
Data emisji:
2016-08-07 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
38:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu nowe Słowik to jest wywiad pogłębiony dzisiaj moim gościem jest dr Maria Ciesielska dobry wieczór dobry wieczór fani patriotów państwom historyk medycyny autorka książek o historii medycyny o lekarzach być może państwo pamiętacie dr Maria Ciesielska była już moim gościem Gross historykiem Robertem Hasselbuschem opowiadali o książce taniec wśród mieczów Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 3944 tym razem spotykamy się, Rozwiń » ponieważ niedawno ukazała się pani kolejna praca szpital obozowy dla kobiet w KR Auschwitz Birkenau 19421945 co to za miejsce szpital obozowy dla kobiet w obozie zagłady były już sam pomysł pojawienia się szpitala w obozie zagłady wydaje się cokolwiek kuriozalne no więc, że to jest doskonałe pytanie to ona otwierała właściwie 2 dylematy pierwszy to dramat związany z nazewnictwem takiego miejsca słowem szpital, a drugi dramat to jest czy nazywa się niemieckich lekarzy, którzy tam pracowali z lekarzami i zacznę od początku, czyli od pani pytania szpital obozowy po absolutnie nie jest miejsce z jakimi dzisiaj kojarzymy słowo szpital Wedla są baraki pięściarski przygotowane do tego, żeby instalować chorych zakaźnie przetrzymywać ich tam mieszkali nim będą mogli je strawić konta będą mogli wrócić do pracy, a jeżeli nie będą mieli takich rokowań to najprawdopodobniej tacy chorzy pewnym zostaną skierowani do komór gazowych taka była i dawał do powstania szpitala wobec czego jeszcze inni nazywali te miejsca szpitalem w tzw. mowie obozowej bagaż Praha było słowo rewir i jej to po coś pośredniego RM lekarze niemieccy nie pracowali w w szpitalu obozowym praw więźniów oni pracowali w szpitalach dla Niemców dla obsługi obozu dla załogi SS to były jakieś inne miejsce zupełnie inne miejsce to było miejsce, które wyglądały jak szpital tam były normalne łóżka były z łatwością, bo leki byli lekarza natomiast szpital obozowy dla więźniów kat więźniarek to był zwykły barak baraku więźniarskiego, ale co gorsza nie było tam ani leków ani pościeli ani niczego co powinno być w szpitalu, a pan jakieś preparaty szczątkowe narzędzia chirurgiczne na cokolwiek co powinno być na wyposażeniu szpitala było momentami najczęściej przemycane z tzw. obozowej Kanadę albo SMS-em przez Sonderkommando, która prze chwyty wału takie rzeczy jest od przybywających transportów najczęściej żydowskich nawet teraz mając to były baraki szpitalne, w których pracowali lekarze więźniowie bądź lekarki więźniarki i Best z trudem zdobytymi narzędziami, jakimi szlakami niewielką ilością usiłowali leczyć więźniów, ale nadal nie rozumiem po co w ogóle robić takie miejsca Ano właśnie na to ma służyć jak ocenimy międzynarodowej Unii nie do końca meczu 3 to tak jak pociąg na początku to przede wszystkim na początku miało służyć izolacji chorych więźniów, ponieważ Niemcy się panicznie bali chorób zakaźnych głównie tyfusu, ale też innych co więcej niektórzy z nich umierali z tego powodu zarażając się od więźniów, więc bardzo szybko zorientowali się, że osoby podejrzane o zarażenie tyfusem i czy innymi chorobami należy izolować początkowo takie osoby najczęściej po prostu były kierowane do komór gazowych ale kiedy Niemcy przestali odnosić sukcesy myślę tutaj o latach 4243 i zaczęli też liczyć się siłą roboczą więźniów wówczas stwierdzono, że może faktycznie tych chorych nie od razu trzeba kierować do komór gazowych może jeszcze część z nich będzie mogła powrócić do pracy i ten drugi okres działalności szpitali w obozach koncentracyjnych Penn cechuje już takie można powiedzieć przyzwolenie na leczenie, dlatego że w pierwszym okresie chorzy byli kierowani najczęściej do komór gazowych natomiast w drugim okresie działalności, czyli po roku czterdziestym drugim, a właściwie w roku czterdziestym trzecim chorzy zaczęli być leczeni, a tak znowu tak jak mówię to nie było typowe leczenie na pewno nie było takie leczenie jak personelu niemieckiego natomiast gobelin doglądanie MOK Pilarza ciemni musieli stawać na paleniu musieli chodzić do pracy w sobotę kielczanie można powiedzieć jedynie poprzez wypoczynek, chociaż dalekie to było od, a tego co sobie wyobrażamy chorzy leżeli w barakach zwykle po kilkoro na 1 projekcie często z różnymi chorobami zarażając się nimi wzajemnie nie było dostępu dowody chorzy, choć na biegunkę nie mieli dostępu do latryny lekarze więźniowie nieustannie starali się temu zaradzić, ale to spotykało się zaporami Niemców z oporem załogi SS w związku z tym te warunki, które po panowały w szpitalu były tragiczne, ale mimo wszystko lekarze wiśnia wystarali się pomagać i komu to data to dotyczy tak samo obozu męskiego, jaki kobiecego, więc tak to są te leki, o których mówiłam przemycane z obozowej Kanadyjczyk z takiego magazynu, gdzie byłem temu zbierane dobra zrabowane Żydom czy też spoza obozu w paczkach po starali się robi co mogli nawet były takie próby, żeby ukrywać tam więźniów, którzy n p . byli zagrożeni w związku z tym szpital obozowy i męskich kobiece był, tak więc można powiedzieć punktem działania ruchu oporu, ale tam się komunikowano tam ukrywano wiele osób ma oczywiście przede wszystkim usiłowano pomagać, a czemu wyjęła pani, że spośród tych i więźniów i lekarzy akurat grupę kobiecą, bo pani książka jest w szpitalu kobiecym rozumiem, że był to szpital męski tak szpital maski powstał jeszcze można powiedzieć stosunkowo wcześnie, bo pracę zaraz po utworzeniu obozu czy w czterdziestym roku i znajdował się na tak swe na terenie tzw. obozu macierzystego, czyli w KR Auschwitz natomiast po czterdziestym drugim roku na po Auschwitz przybyły pierwsze transporty kobiecej początkowo kobieta umieszczono także na terenie obozu macierzystego w kraju Auschwitz, ale wkrótce tych więźniach już było tam tak dużo, że kobiety zostały przeniesione do nowo powstającego obozu Birkenau i taki zalążek szpitala kobiecego tak można powiedzieć izba chorych powstała już na terenie tego obozu macierzystego, ale w szerszym rozumieniu tego słowa takie szpitale rewir obozowe powstał dopiero w Birkenau natomiast inne szpitale rewir obozowe byłem właściwie obecne wszędzie poznacie nie tylko w obozie głównym Auschwitz Birkenau na poszczególnych odcinkach, ale też podobozy ach, także ja wybrałam szpital obozowy dla kobiet Pierre kanał dlatego rząd do tej pory nie było nigdzie dokładnie opisane w kosza prac na ten temat napisała pani Irena strzelecka z muzeum Auschwitz i myślę, że to jest w ogóle podstawa mojej pracy jej badania natomiast mniej teraz po nieco szerszy kontekst mianowicie także kontekst medyczne RM, ponieważ dotychczasowe prace głównie opisywały to my z punktu widzenia historycznego natomiast ja usiłowałam jeszcze tam wydobyć takie treści medyczne i etyczne, a druga rzecz, która odróżnia być może nieco te mają publikacja od innych to jest fakt tego, że interesowało mnie też życie tych kobiet po wojnie w związku, z czym druga część książki poświęcona jest wybranym lekarką więźniarką, która przeżyła obóz i ich życiu także nowy latach powojennych tam co udało im się zrealizować im się zrealizować lub też nie zachęca do tego dojdziemy ją jeszcze chce wrócić do szpitala i zapytać mówi pani, że trafiały tam więźniarki chory na choroby zakaźne, których Niemcy się bali bardzo zresztą nie tylko Niemcy wysiew wszyscy się bali chorób zakaźnych, zwłaszcza tych, które dziesiątkowały ich dzielne wojska na różnych frontach inne jak można było zostać lekarzem w takim szpitalu to z naszego tak jak pani mówi pracowały tam lekarki, czyli ktoś musiał wybrać wzorowo zimne dni na ręce początkowo personalnym można powiedzieć medycznym takiego szpitala rekrutował się spośród więźniarek kryminalnych i to było najczęściej więźniarki kryminalne słowackiej i niemieckie, a on nie miał żadnego przygotowania medycznego on po prostu pełniły rolę takich można, by sanitariuszek w tym, kto ma poza owym szpitalu naj ważnie pomagała w Dreźnie widnieje zdecydowanie nie ona troszczył się głównie o siebie często kradły w jej chorym wieśniakami przydziały żywności odnosiły się do nich z pogardą także w tym pierwszym okresie działalności szpitala szpital kojarzył się raczej umierali nią jest takim miejscem nowym można powiedzieć przedsionkiem do gazu dlatego też dopiero ten przełom w sytuacji politycznej spowodował, że Niemcy załoga SS zdecydowała się na zatrudnianie kobiet lekarek w szpitalu obozowym w tle ono oczywiście rekrutowały się spośród kobiet, które były kierowane do hal Auschwitz z najczęściej w transportach zbiorowych z różnych więzień gestapo w trakcie rejestracji w obozie nie każda z kobiet była pytana o zawód i min, gdy okazywało się, że jest lekarką, a było takie zapotrzebowanie, żeby trafiła do obozowego rewiru to była tam kierowana tutaj też znowu działał bezprawnie ruchu oporu, ponieważ kancelista, która rejestrowała nowo przyjęte więźniarki także wyszukiwała spośród nich lekarki, a im też często zdarzało się także one trafiały po prostu bezpośrednia do pracy w szpitalu, ale było też inaczej było też tak, że część z nich trafia najpier w do zwykłych komand roboczych dział grały kartofle nosiły kamienie robiły wszystkie te czynności, która więźniarki zwykła robiła, a potem dopiero udawało się je stamtąd wyciągnąć to prace w rewirze poniosłem rewersie stopniowo rozrastał i zapotrzebowanie na lekarki nową siłą rzeczy też było coraz większym początkowo buły 23 baraki z czasem rewir dla kobiet sejmową już prawie cały odcinek 1, tak więc to jest kilkanaście baraków w każdym po kilkaset więźniarek chorych pacjentach można powiedzieć wiem, że wyborca PiS pisze pani o tym w swojej książce, że część z tych lekarek ukrywała swoją prawdziwą specjalizacji, a on, dlaczego to jest dość ciekawa historia ma dotyczyć oczywiście lekarzy radiologów, ponieważ Niemcy prowadzili w obozie doświadczenia stabilizacyjne i były to doświadczenia zarówno z użyciem promieni rentgena czy list próby sterylizacji kobiet i mężczyzn wysokimi dawkami promieni rentgena, jakie doświadczenia, które wykonywał prof. Karol Kreuzberg z użyciem płynów drażniących kabały doświadczenia, które miały na celu sterylizacja kobiet, ale i dla kontroli przebiegu doświadczeń na barkach także była nie stać na wykonywanie zdjęć radiologicznych, a więc być lekarze radiolodzy byli Niemcom niezbędni w samym KR Auschwitz nie pracował, o ile mi wiadomo żaden lekarz niemiecki radiolog w związku z tym oni tam bardzo pragnęli szukać wśród Polaków wśród Polek i Polaków radiologów i kiedy dom, a obozową, a wpier w kanał przybyła dr Maria Warka and in lekarka radiolog z Warszawy dowiedziała się o tym, że prowadzone są tego typu doświadczenia i dowiedziała się o tym, że, gdyby zgodziła się na udział w nich to zyskałaby status tzw. Zander haft linka, czyli więźnia specjalnego co wiązało się niewątpliwie z wieloma przywilejami, ale odmówiła oznaczenie zgłosiła swej prawdziwej specjalizacji i wiedząc, że może nawet tak się zdarzyć, że Niemcy dowiedzą się o tym, że jest radiologii mata ukryła zdecydowała się do PPE pójść do pracy w Trewirze w i jako zwykły lekarz ambulatorium czy wina można powiedzieć, że o wiele gorszych warunkach niż, gdyby zdecydowała się uczestniczyć w tym tych zabiegach i procedurach stabilizacyjnych czy były sytuacje odwrotne czy zdarzali się lekarzy czy lekarki, którzy świadomie zdecydowali się na udział w tej w tej machinie śmierci to wiedząc co robią i fakt zdarzały się czy trzeba przyznać czy było ich niewiele być może nie były one opisywane po wojnie nie było chwalebne są trudne do oceny dzisiaj, ale takim przykładem jest postać doktora drinka, które było 1 z działaczy ruchu oporu był w pierwszej piątce Witolda Pileckiego, a inni pracował jako lekarz chirurg w obozie macierzystym Auschwitz w jakiej narodowości tobą Polak dr ring podpisał co prawda volkslistę w trakcie wojny, ale był Polakiem i teraz ranny jest tam niezwykle trudno dziś ocenić jak bardzo jego działania na szkodach więźniarek, które były sterylizowane były przykrywką dla jego działalności konspiracyjnej jak bardzo wynikały z jego przekonań antysemickich, która nim był oskarżony po wojnie po wojnie zdarzyło się także 1 cel dziennikarzem ulic napisał książkę, w której oskarżył Göringa o wykonanie kilkuset zabiegów stylizacyjnych zabiegi odbywały się w obozie macierzystym nie były związane z doświadczeniami z głównych Club Warka, ale także Schumanna Werder i wytoczył procesu Lisowi ten proces odbywał się w Londynie i początkowo miał być proces o zniesławienie i tym niemniej w trakcie tego procesu on niejako przekształca przed przeistoczył się w proces przeciwko dopingowi i chociaż po drinku udowodnił urwisa i że wykonał tych zabiegów znacznie mniej, bo nie kilkaset, a zaledwie 100 kilkadziesiąt to sond Penn angielskie wyznaczył karę pół państwa jeśli dobrze pamiętam to znaczy to było takie odszkodowanie, która w Interii miał dostać od aurisa natomiast jego wysokość była świadczyła o tym, że tak naprawdę to dla opinii publicznej Dering okazał się być osobą, która sprzeniewierzyła się etyce lekarskiej w tym procesie jest bardzo ciekawa, bo w tym procesie mu brały udział lekarki także 2 z Polski dr tora doktryna morska Dorota Lachowska w czasie wojny w Sopocie występowała pod nazwiskiem sława Klein Żydówka, która pracowała w bloku w dziesiątym Press zwanym bloku Grabarka oraz dr Alina prawda też Polska lek. Żydówka ginekolog, która tam pracowała w UE i główny świadek można powiedzieć koronny w tej sprawie dr Adelajda owal francuska aresztowana za udzielanie pomocy Żydom Adelajda owal nie była Żydówką w związku z tym jej, a postępowanie było wyjątkowo odrażająca dla Niemców my także dla doktora drinka i jemu podobnych, ale dr Adelajda owal odmówiła udziału w pełnym faks parlamentach stabilizacyjnych na bloku dziesiątym była czarodziejką w związku z tym oczywiście było jej AM na miejsce pobicia łatwiej, ale mogła się spodziewać się nie spotkałam za to kara śmierci tym tym niemniej zdecydowała się na ten krok i ten wyrok śmierci otrzymała została skierowana do gier kanał i tamten wyrok miał być wykonany najprawdopodobniej poprzez dołączenie IT jednak ostra do transportu do komór gazowych, ale więźniarki w Wielkanoc w szpitalu ją ukryłem w podawało jej, gdyż długi czas leki nasenne imitujące osi ciężką chorobę w każdym razie ona ma przeżyłam, ale przeżyła też dr Brechta przeżyła też doktryna morska, która w pamięci więźniarek poddawanych eksperymentom także Żydów jak poucza czas zaznaczyć, że blok dziesiąte kobiety, które byłem tym, które służyły tam za te przysłowiowe króliki doświadczalne to były Żydówki zachowały się w pamięci ram więźniarek bardzo dobrze oddaje pielęgnowała oglądałem starały się ulżyć im w GM w bólu starały się pozyskać dla nich jakieś dodatkowe środki opatrunkowe, a nawet czasami dodatkowa porcja żywności także te 3 kobiety, zeznając po wojnie w sprawie Göringa wszystkie potwierdziły jako jego nastawienie antysemickie, ale co ważniejsza od opowiedziały także o tym, że Dering wykonywał swoje operacje po nim bardzo niechlujnie szczycił się nawet tym, że jest w stanie wykonać kilkanaście awarii aktami, czyli usunięcie jajnika w 1 , 5 godziny, więc każdy lekarz ginekolog, który nie słucha wie, że dzisiaj zabytkowa efektami trwa minimum 45 minut dodatkowo wiadomo, że Dering nie zachowywał żadnych ram i zasad antyseptyki aseptyki ciasto nawet nie zmieniał rękawiczek pomiędzy jedno, a drugą pacjentką także ten cały obraz jego działalności w bloku chirurgicznym Auschwitz pokazuje nam zupełnie innej strony oni już Pm PAP co możemy przeczytać w literaturze związanej z ruchem oporu, gdzie jest ta postać gloryfikowania, że mamy tutaj taki dualizm tej samej postaci na ocenę pozostawiam państwu, jakie były dalsze losy Religę dr Berlin opuściło obóz Auschwitz jeśli dobrze pamiętam jeszcze w czterdziestym czwartym roku jak to opisywała 1 z byłych więźniarek, która widziała koło padać w tym momencie opuścił z walizeczką w zwiększaniu się do nowo tworzonego czy otwartego rozbudowanego niedawno szpitala w nowej Hucie i tam miał pracować już jako można powiedzieć na lekarzy wolnościowy znaczy został wypuszczony dla nas taki znaczek k ja nie potrafię powiedzieć, jaki czy jego status się zmieniło czy on, bo on także o kuli obóz opuściła na podobnych zasadach dr Adam Janina Kowalczyk Kowal po wojnie profesor anatomii patologicznej w Krakowie, ale ona została dopuszczona, ponieważ była w dziewiątym miesiącu ciąży i razem była niezwykle potrzebne jako uznany światowej sławy histopatologii Niemcom niż, żeby mogła on dalej pracować na potrzeby Instytutu higieny została przeniesiona do Krakowa natomiast nadal miała status więźnia jak pozbyć nie wiem czy on, przenosząc się po królewskiej Huty tam do szpitala przestał być więźniem czy nie dlatego nie wiem nie potrafi odpowiedzieć na pytanie o książkę, choć naszym przynajmniej w tej pierwszej części pisana z dystansem pewnym co za chwilę będą pytać też jest właściwie książką, w której był drastyczny historia w goni drastyczną historię i żeby pani warsztatowi historyka badacza zawdzięczamy to, że jest to książka, którą się do przeczytać w ogóle, jeżeli miałbym się do tej pory zacznę, jaką siłę osobistą uwagę na temat lektury książki szpital obozowy minimum w KR Auschwitz Birkenau opisuje pani porody w Oświęcimiu i jeszcze 1 postać, która jak pani pisze jest dwuznaczna to była więźniarka Niemka myślę że, choć siostra Klara Tadek co to była pielęgniarka właściwie położna, która trafiła Niemka, która trafiła do lokalu Auschwitz za to, że wykonywała zabiegów aborcji, która była zabroniona w trzeciej rzeszy ARM w Birkenau była odpowiedzialna za taką zwaną Sztuba położnicza na to by część bloków atakował szpitalnego, w którym przed przerwą przebywały więźniarki bliskie porodu lub położnictwa zaraz po porodzie oczywiście to warunki różniły się niczym innym, a ty w typowych warunków szpitalnych dla dzieci nie były przewidziane żadne specjalne kocyki ubranka no po prostu nic kobieta, która spodziewa się urodzić dziecko sama musiała się zatroszczyć bliżej nieokreślony sposób oto, żeby ta zdobycz, a życie nie było dla nich przewidziano orzeczenie było dla nich przewidziano na pewno te dzieci żydowskich do samego końca nie, a tam jest pewnego momentu pozwolono faktycznie na porody kobiety, a rej kompensaty pro pozwala na psie, aby dzieci, a ta kobieta rajskich mogły przeżyć natomiast 2 warunki, jakie były tam stworzona oczywiście nie sprzyjały temu, ale zaraz wracam do siostry Klary ona pracowała właśnie takiej sztuki położniczej i pomagała pomagała kobietom przy porodach natomiast DM to co jest tragiczne to jest fakt, że ona bardzo długo na nowo narodzone nowa nowo narodzone dzieci topiła w wiadrze z wodą, a w niektórych relacjach nawet pojawia się opis czyta, bo jakiś wiadro z ekskrementami nad taki sam jest opowiadana bardzo ciasta i gmin nie ma w niej nic zaskakującego właściwie każda grupa, która odwiedza Kala Auschwitz słyszała siostrze plaża natomiast to co do to co udało mi się znaleźć pod nim podczas czytania relacji lekarek to fakt, że 1 z nich właśnie dr Janina Kowalczyk awansowała siostrze plaża takie pytanie, kiedy po raz pierwszy zobaczyła co ona robi z noworodkiem co Klara robi, a Klara odpowiedziała na to czy matka ma też, iż pokazu no i teraz tłumaczy państwo, o co chodziło nam chodziło po prostu o to, że było to okres, kiedy każda matka ze swoim dzieckiem następnego dnia po porodzie lub kilka dni po porodzie musiała udać się do komory gazowej, ponieważ dzieci w obozie nie były potrzebne, a i położnicy szybko do pracy nie mogą wrócić w związku z tym kobieta miała wybór, a czy nie miała w Bornem wyboru w był właściwie wyboru dokonywała klasa, a na to Piłata noworodki po to, aby ta matka po kilku dniach mogła wrócić do pracy i ja nie chcę brać Klary obrona, bo myślę, że każdy może wyrobić sobie swoje zdanie na ten temat natomiast chcę pokazać, że dr Kowalczyk Kowal, która była tam widziała go też nie sądziła Klary ona nawet w którymś momencie wyraziła się w ten sposób, że ta para wzięła na swoje sumienie a kiedy rozmawiałam z 1 z byłych więźniarek PL także w Birkenau Haliną Birenbaum to ona powiedziała do mnie tak, a może ta matka miała w domu pięcioro dzieci, do których mogła jeszcze wrócić ENA im, by właściwie nie chciałabym więcej komentarza na ten temat udało się pani też chcą dotrzeć do kilku lekarek na dole kartki żadnej nie udało się dotrzeć, bo w chwili, gdy zaczęłam się tym interesować niestety już wszystkie Niziołek dotarłam do 1 z pielęgniarek do pani Ireny Wiśniewski wówczas na tzw. małolat pije ona była aresztowana w Warszawie i trafiła na Pawiak jak ta noc niespełna 18 letnią dziewczyną i potem z Pawiaka do KR Auschwitz i tam została wybrana do pracy jako tz w przyłączona pielęgniarka w szpitalu obozowym i muszę powiedzieć Czyża pośród wielu recenzji tej książki ta właśnie, którą napisała pani Irena Wiśniewska jest dla mnie chyba najcenniejsza, ponieważ ona potwierdziła, że obraz, który zbudował w tej książce jest takim samym obrazem, jaki ona zapamiętała w związku z tym dała mi na niej jako paszport do tego, żeby przebyć tę książkę rozpowszechnić ja bardzo długo zastanawiam się, że to jest Fogler, która potrzebna, ale dzięki m. in. właśnie pani ani Wiśniewskiej zyskałam takie przekonanie że, że może faktycznie znajdzie się jeszcze czytelnik, który zechce za chce się jakoś się zainteresować tymi tematami mieszka tam zgłębić ile postaci pani tu scharakteryzowała przechodzimy teraz do tej drugiej części książki, na którą składają się diagramy lekarek i personelu, który pracował w w szpitalu obozowym dla kobiet cyrylicę kilkanaście lat tak kilkanaście jest opisanych w tej w chwili, chociaż my też to już bym takich pełnych diagramów dzisiaj byłoby około 20, bo po ukazaniu się tej książki odzywają się rodzina odzywają się świadkowie otrzymamy nowe zdjęcia jakiś fragment wspomnień także myślę, że dzisiaj, gdyby książka dochodziła jeszcze można byłoby to by dodawać kolejne natomiast lista latarek, które pracowały w rewirze Birkenau to kilkadziesiąt osób także może mogę powiedzieć, że blisko połowa została opisana za pomocą programu, czyli takiego można być krótkiego życiorysu od chwili urodzin dało do śmierci wraz z tymi właśnie czasami powojennymi, których o, których wspominałam na samym początku biegu pani scharakteryzowała tę grupę jest to grupa to zdecydowanie można podzielić się 2 obszary pierwsza bosą lek. Żydówki i tutaj należy je szczególnie wyróżnić chcieli, by tak stara prawda czy dr Larsa, ale im to jest grupa szczególna, ponieważ to są kobiety, która trafiła do obozu już mają często za sobą pobyt w getcie i prace w warunkach skrajnie trudnych, czyli najczęściej Wołyń w szpitalach w getcie warszawskim czy im w innych miejscach i to i to jest pierwsza grupa i one najczęściej pracowały właśnie na bloku dziesiątym obozu macierzystego Auschwitz, choć nie wszystkie oczywiście, bo były także Żydówki, które np. pracowały w Birkenau, a druga grupa to później lek. Polki oraz lekarki innych narodowości nie tylko Polki, które pracowały w rewirze w Birkenau, lecz ten rewir tak jak mówiłam się rozrastały i ich pod koniec działalności swojej naliczył już kilkanaście wielkich baraków na, toteż tym personalia globu był cara zwiększeń i nic dla kart było coraz więcej Alanem były także wywożone w międzyczasie znaczy wiele z nich 4 w połowie czterdziestego czwartego roku została wywieziona do innych obozów w ich także tam personalnego podlegał ciągłej fluktuacji i pytając oto charakterystyka mam w pamięci spotkanie z panią spotkanie klubu, który miał inaugurował wewnątrz książki, na którym powiedziała pani, że te lekarki to osoby, o których pani pisze w swojej książce, że one wszystkie są dla pani święta no tak, a czym, pozostawiając mam wokół przekonania religijne i nim sam fakt tego, czego też jest uznaje istnienie świętości to w moim rozumieniu one są święta, dlatego że były w stanie skrajnie trudnych warunkach w warunkach zagrożenia własnego życia były w stanie się wznieść na wyżyny miłości miłości wyrażanej faktem troski o drugiego człowieka i tanie przez 1 dziennie przez 2 tylko często miesiącami, a nawet latami, kiedy przebywał po boi się i to rozumiem poprzez fakt bycia świętem jest w pełni się wszyscy postać m. in. oczywiście Stefani Bieżanowskiej, której pisze pani, że była bardzo silna wytrwała twarda odpowiedzialna do momentu, dopóki nie czyta się grypsów, które wysyłała z Majdanka Pilch, pisząc do swojej córki ja nawet miałam taki zamiar, żeby kilka z nich zacytować ich obawia się, że nie dam rat są trudne do przeczytania po prostu papuga postać dr Stefani pożar maski będziemy 20 czerwca wspominać na Majdanku w związku z otwarciem wystawy dotyczącej lekarza wpadł we dotyczącej szpitala rewiru na Majdanku tester wystawa internetowa natyka się lekarze w pasiakach i ona tam będzie nas wprowadzić w trakcie tego otwarcia właśnie poprzez historię szpitala na Majdanku dr Perzanowska założyła szpital na Majdanku i przez cały okres jego istnienia była lekarzem naczelnym tego szpitala tak jak pani życia to one bardzo bardzo silna kobieta to by kobieta, która już po pierwszej wojnie światowej była odznaczona Orderem Orderem Virtuti Militari także swoją postawą zarówno zaraz po aresztowaniu, jaki przez cały okres pobytu na Majdanku pokazała nie tylko siła ducha, ale także taki można powiedzieć o opór wobec tego co Niemcy usiłowali na początku z nią zrobić, czyli nas prowadzić do roli takiej można być typowej więźniarki Durnej głupiej baby ona sobie na to nie pozwoliła ona postawiła weto wzorem czy na początku lat te spotkały ją za to szykanę, a potem Niemcy zaczęli się z nią liczyć na grani zauważyli, że to świetny specjalista, jeżeli się jej diagnoza, których nie mieli zielonego pojęcia są w stanie ich uchronić właśnie mnie przed chorobami zakaźnymi i pozwoli stworzyć ten szpital natomiast DM na wolności przebywa cały czas jej córka, do której ona właśnie ta grypsy pisała, ale i Moma nawet jeśli dobrze pamiętam ta przeprowadziła się właśnie w okolice Lublina po tak, aby być bliżej matki, ponieważ dr Perzanowska pochodziła z Radomia tam, gdzie tam stała aresztowana ORP Gryf są faktycznie przejmujące zresztą jak większość grepsów o postawach i więziennych i też chyba nie dałabym rady ich tutaj odczytać, ale jeżeli ktokolwiek z państwa będzie w okolicach Lublina 20 czerwca koszt serdecznie zapraszam jedenasty będą opowiadała dr pazia maski jak dotąd tylko, że w dr Perzanowska trafiła później do Oświęcimia stąd powspominamy Majdanku i wodne krew seks w Majdanku akurat, ale z Majdanka, ale ona później została przeniesiona do Auschwitz, gdzie też byłam członkiem tej załogi jeśli właśnie tak powiedzieć lekarzy ze szpitala obozowego dla kobiet dr Perzanowska miała wybór zresztą jak cały personel szpitala na Majdanku OLT do portali im nawet lekarze SS tak można powiedzieć sugerowali im taki wybór, aby one nie jechały do Auschwitz, ponieważ tam były 2 transporty można było się zapisać w cudzysłowie na transport do Auschwitz albo na transport do Ravensbrück i Niemcy sugerowali dr Krzyżanowski, jaki pozostał lekarką, aby pojechały w tym transportem do Ravensbrück, spodziewając się, że Air transport do Auschwitz może być skierowane bezpośrednio do komór gazowych jednak dr Perzanowska jak pozostałe lekarki odmówiły powiedziały że, ponieważ do Auschwitz jedzie cały szpital, czyli wszystkie pacjentki wówczas też już bardzo dużego szpitala na Majdanku, więc one pojadą po prostu z nimi i musimy mieć świadomość, że ona, pisząc te gry seta swojej córki zapewniający w nich GM Jaworze da sobie radę się już przecież jest takim doświadczonym Starym więźniem, który niejedno widział wieża jedzie do Auschwitz i wierze dokonała takiego wyboru świadomie po to, aby upewnić te pacjentki przebywające w szpitalu, że nic się nie stanie po dla pacjentek to było oczywiste, jeżeli jadą z nimi na kartki, które mają wybór to znaczy, że nic się tam są w Afganistanie i ona to pacjentki ochroniła faktycznie Niemcem nie posłali tego transportu Mai Dankowskiego do komór gazowych, a nawet stworzyli im na tzw. obozie kwarantanny taki przejściowy szpital, umożliwiając dr Baranowskiej i lekarką, które są z nią pojechało opieka dalszą nad tymi chorymi to grepsy każdy z nich jest ostatni właściwie biorąc czytając miałam wrażenie, że ona liczyć się z tym, że być może to są jej ostatnie słowo od dziecka tak także psy są w worki na ile oczywiście znacznie dłuższa jest ich wiele, bo ten okres przygotowywania się do transportu trwał kilka dni Jana tak szybcy Pisza tak jak pani zauważyła, jakby przez kilka dni kolejnych pisze nie tylko do córki pisze też do swojej przyjaciółki natomiast ona ocalały podnieść przechowała rodzina i rodzina udostępniła grypsy zarówno do muzeum na Majdanku tak, że jak też nimi w trakcie prowadzenia badań mają muszę przeznaczone w całości zasługują na publikację niestety tutaj tylko fragmenty, ale jeżeli ktokolwiek jest zainteresowane grepsy Stefani patronackiej można przeczytać będzie właśnie w związku z tą nową otwartą postawą lekarzy w pasiakach internetową internetową z 3 tys w ogóle możliwe złapać dystans do takiego tematu, bo to nie jest wynik był historykiem medycyny jest on też lekarzem na ręce niech pan dystansu nie można mieć co znaczy chyba po prostu się nie da natomiast tę książkę można pisać, a potem czytać z nim pozycji matki z pozycji lekarza z pozycji historyka ale, a może to wszystko połączyć jednak to niestety spotkało mnie i kiedy było spotkanie promocyjna zostało mi zadane pytanie, które właśnie z tych obszarów głów w trakcie prac dla mnie najtrudniejsza, ale i bez wahania odpowiedziałam, że najtrudniejsze były tematy związane z macierzyństwem z dziećmi RM może, gdybym pisała tę książkę 20 lat temu odpowiedziałby na to pytanie inaczej, a dziś jako matka czytam tę książkę czasami, gdy wracam do pewnych jej fragmentów to czytam i sama jestem zdziwiona, że byłam w stanie przez to przejść nie czytając ją też byłem zdziwiony żywot pani Stenia przez to przejść, że jest zdolny przez to przejść tak jak mówiłem to chyba warsztat historyka i to, że jest to bardzo dobrze udokumentowany tekst jest tu są relacje tu jest znów to jest zasługą oczywiście przede wszystkim archiwistów, którzy latami zbierali dokumenty pieczołowicie je przechowujący zbierające po wojnie odradzić inny różne relacje między ja właściwie czerpie z tego co moi koledzy historycy zrobili wiele lat wcześniej za co jestem niezwykle wdzięczna, bo jest to mrówcza trudna często niedoceniana praca ja wybrałam z tego to co w moim odczuciu była naj najważniejsza może miejscami też najciekawsza pobudzająca i stąd powstała ta książka natomiast w archiwach zarówno muzeum na Majdanku jak muzeum w kawałkach dawnego obozu Auschwitz znajdziecie państwo znacznie znacznie więcej to archiwum jest przytłaczający obraz wręcz powiem, ponieważ mam okazję być i wiem, że te są to my tekstu i każdy z nich zasługuje na uwagę książką szpital obozowy dla kobiet Karl Auschwitz-Birkenau 19421945 autorstwa mojego dzisiejszego gościa historyka medycyny dr Marii Ciesielskiej jest to w zasadzie wydawnictwem niszowym, bo jest ukazała się jako pierwszy tom serii wydawniczej biblioteka muzeum historii medycyny Warszawskiego Uniwersytetu medycznego, tym bardziej się cieszy, że mogłyśmy porozmawiać i trochę więcej opowiedzieć o tym, by słuchaczom Radia TOK FM czy można książkę gdzieś zdobyć tak, by zdobyć dobre z WWF wystarczy napisać list z prośbą do pana prof. Edwarda to w kilka, które jest dyrektorem muzeum historii medycyny Warszawskiego Uniwersytetu medycznego i które było niezwykle przychylny, doceniając wartość tej książki wydają się właśnie jako pierwszy tom tej serii wydawniczej PL trzeba napisać na adresem internetowym muzeum medycyny, który znajduje się na stronach muzeum medycyny Warszawskiego Uniwersytetu medycznego z prośbą o przesłanie egzemplarza tak długo jak pan profesor będzie dysponował wolnymi egzemplarzami będzie na pewno osobom zainteresowanym wysyłał tak mi obiecał zresztą na promocji także każda osoba, która przyszła trzymała egzemplarz książki nieodpłatnie w UE i myślę, że będzie to jeszcze przez jakiś czas nadal możliwe serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do takiego kontaktu z panem profesora ja polecam mam nadzieję, że pan profesor nam w oczy zale w e-maili, które drastycznego przyjdą, gdybyście chcieli państwo, by posłać miłego gościa na żywo to 20 czerwca w muzeum na Majdanku dr Maria Ciesielska będzie opowiadać o dr Stefani Bieżanowskiej bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo Anna Wacławik-Orpik wywiad pogłębiony za tydzień po dwudziesty dziękuję do usłyszenia to coś mu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POGŁĘBIONY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA