REKLAMA

Światowe Dni Młodzieży bez protestantów

OFF Czarek
Data emisji:
2016-08-08 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
34:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
i ich z Cezary łasiczka programy Owczarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie z państwa i moim gościem jest biskup prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji pomorskiego wielkopolskiej wykładowca chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie dzień dobry wita serdecznie na księdza biskupa witam pana redaktora witam radiosłuchaczy tydzień temu zakończyły się w Polsce światowe dni młodzieży no i Rozwiń » rzecznik Episkopatu m. in . mówi że przeszły najśmielsze oczekiwania bezpośrednich papieża entuzjazm młodych dobra organizacja można powiedzieć, że były one 1 z najważniejszych wydarzeń w ponad tysiącletniej historii Polski po raz pierwszy na jedno wydarzenie przybyli młodzi ludzie z ponad 80180 krajów i tak czytając to pomyślałem sobie, że może ta młodzież ewangelicka ta najgłośniej krzyczała i wiwatowała Księże biskupie no niestety jej nie oczywiście zgadzam się, że było to wielkie wydarzenie znakomicie przygotowane w fantastyczną młodzież z całego świata, ale jednak elementów tego nie zabrakło właśnie w tym wszystkim to element ekumenicznego lokalnie rzeczywiście te elementy ekumeniczne były wpisane w obchody światowych dni młodzieży ja dostałem osobiście zaproszenie od arcybiskupa gdańskiego księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia do wzięcia udziału w lokalnych przedsięwzięciach niestety inne terminy nie pozwolił mi na to, żeby wziąć udział w tych uroczystościach, ale patrząc całościowo na obchody krakowskie do tego elementu ekumenicznego naprawdę zabrakło poprzednich wizytach papieskich poprzednich 2 papieży zawsze miał miejsce takie spotkanie ekumeniczne z przedstawicielami kościołów zrzeszonych w Polskiej radzie ekumenicznej, a tym razem tego elementu naprawdę mi zabrakło, a otrzyma ksiądz biskup jakieś przemyślenia na temat z tego, dlaczego tak się stało wydaje mi się, że jeszcze co będzie tym się na szerszym forum ekumenicznym zająć tą kwestią, dlaczego nie zostaliśmy szarej zaproszeni mówi w wymiarze ogólnopolskim globalnym do obchodów, bo ten na lokalne wspomniałem miał miejsce nie wiem czy to było związane z ogólnym program w 2 i młodzieży i w tym kierunku dżuma refleksja, że te dotychczasowe przedsięwzięcia miał właśnie charakter wewnątrz katolicki rzymskokatolicki i było to spotkanie zwierzchnika rzymskiego katolicyzmu z młodymi katolikami z całego świata mam nadzieję, że kiedyś światowe dni młodzieży nabiorą wymiaru ogólno chrześcijańskiego nie będzie to tylko spotkanie z papieżem, ale integracyjne spotkanie chrześcijan młodych chrześcijan wszystkich tradycji chrześcijańskich tradycji prawosławnej rzymskokatolickiej i tradycji szeroko rozumiane ewangelickiej na stronie światowych dni młodzieży w zakładce czym są światowe dni młodzieży idea zarazem takie zdanie, że to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami duszpasterzami biskupami i papieżem gromadzą się w 1 miejscu, aby wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa tak, że to jest zgodne z tym co przed chwilą powiedziałem, że to spotkanie wewnątrz kościoła rzymskokatolickiego, a to ciekawe, bo właśnie w szczególnie w kościele rzymskokatolickim właśnie o tym w komunizmie i to szczególnie od czasów Jana Pawła II mówi się sporo coraz więcej, więc myślę, że takie wydarzenie, gdzie 1 właśnie, gdyby z pomysłodawców czy twórców jest Jan Paweł II takie wydarzenie powinno być, tym bardziej ekumeniczne Jaromierz Cup taką nadzieję i mam taką nadzieję, że można stąd spotkania w taki właśnie wymiar nabiorą jestem pod wielkim wrażeniem otwarcie ekumeniczne go popiera Franciszka i jego stosunku do obchodów przyszłorocznych roku reformacji, ale w tym momencie wydaje się, że przyjęto formułę, która dotychczas była światowych dni młodzieży jako wewnątrz katowickiego spotkania, a wierzących z katechetów duchownych biskupów i biskupa Rzymu na czele właśnie wewnątrz tej wspólnoty określonej być może not czy jesion ma terytorialny może to nie jest miejsce czas na to, żeby ich rozważać różne teorie spiskowe myślę, że dno z 1 strony Namysłowa z drugiej strony mamy czynny także na AIDS w ogóle wygląda dialog ekumeniczny jest z punktu widzenia księdza biskupa czy dialog ekumeniczny w tej chwili mówi się, że jest w takiej fazie krzepnięcia tak to delikatnie może politycznie określił, czyli po wielkim entuzjazmie lat dziewięćdziesiątych i wspólną deklaracją sfery nauki o usprawiedliwieniu w 1999 roku, która była takim kulminacyjnym punktem entuzjazm ekumenicznego mieliśmy do czynienia z ochłodzeniem lat pierwszych 102001. wieku po słynnym dokumencie dominus Jezus w Kongregacji nauki wiary podpisana przez kardynała Ratzingera, który to dokument z powróci już tak Penta dawnego nazewnictwa określają nas mianem jakościowych wspólnota trywialnych to w dużej mierze trzymało ten ekumeniczny dialog i wydają się, że poprzedni papież Benedykt szesnasty tak naprawdę nie zrobił nic wielkiego, żeby wyjść z tego impasu i Kosma wielka nadzieja w papieżu Franciszku w obecnej głowy kościoła katolickiego i w przyszłym roku właśnie na ten rok 16 jeszcze tak powiem nie kładł akcentu tylko na to co będzie miał miejsce w roku 2017, gdy będziemy obchodzić my ewangelicy wszyscy protestanci na świecie 500 lecie reformacji jest przewidziany duże spotkanie papieża Franciszka z przedstawicielami kościoła ewangelickiego w Szwecji wszystkie kościół ewangelicki w Uppsali i mam nadzieję, że tam padną ważne słowa, które z tego obecnego stanu rozmów ekumenicznych nazwy prowadzą w kierunku no i nowego wymiaru, ale nikt naprawdę prorokować co będzie w przyszłym roku czekamy na lokalnego jest lokalny znaki i czekamy na to są właśnie zwierzchnik kościoła katolickiego nam powie na tym spotkaniu w Uppsali to dla mnie jest to bardzo ważne i z nas otwartość tego człowieka jego bezpośredniość mam wielką nadzieję na to rzeczywiście pewien impas, który ma miejsce zostanie uchwalony żyje czekamy aż duży pochyli się nad mniejszym no tak to zwykle bywa mniejsza robi to co może stara się jak najbardziej w wymiarze lokalnym panoramy w Gdańsku także może powieść o gdańskim wymiarze humanizmu, który nie jest tylko jednorazowym wydarzeniem, które miejsce między 1825 stycznia, gdy ma miejsce w dni modlitwy światowy tydzień ulicy Timo Ibsena chrześcijan staramy się brać udział w szwach wszystkich możliwych spotkaniach, jakie są lokalne w wymiarze ekumenicznym i staramy się wspólnie modlić jako chrześcijanie 3 tradycji oraz ich jako Żydzi i również muzułmanie to jestem Gdański wymiar to ja mogę mówić Pomorski, a w wymiarze ogólnopolskim latem mieliśmy w tym roku wielką rocznicę 1050 lecia chrztu Polski i tam z całą radość mogę powiedzieć, że te elementy ekumeniczne jeśli chodzi o dialog między kościołami miał naprawdę miejsce to było wyraźne znaki a w jaki sposób to się manifestowało manifestowało się to inna zjeździe gnieźnieńskim dziesiątym jeszcze w Gnieźnie chińskim i również na oficjalnych obchodach dziś 1050 lecia chrztu Polski, gdzie przedstawiciele wszystkich kościołów brali udział w modlitwach i udział w obchodach, gdzie rzeczywiście staraliśmy się wiele wspólnie powiedzieć i my ewangelicy i katolicy wydaliśmy również wspólne oświadczenie w sprawie 1005 lecia chrztu Polski, podkreślając wagę sztuk dla każdego chrześcijanina i to dla nas były takie ważne momenty, gdzie podkreślaliśmy, że te 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce to jest wspólne dziedzictwo, do którego się odwołujemy wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje, że za kilka minut o godzinie dziesiątej 20 państwa i moim gościem jest biskup prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej wykładowca chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie informacje Radia TOK FM o godzinie dziesiąty 20 już za kilka minut, a po informacjach wracamy do programu off czarek Cezary łasiczka program off czarek państwa jego gościem jest biskup prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej wykładowca chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przed informacjami rozmawiam z księdzem biskupom światowych dniach młodzieży no o tym, że to jest troszeczkę ten ducha ekumenizmu nie była aż tak bardzo widoczny jak oczekiwała oczekiwałaby tego strona 2 Wielicka, ale oprócz tego rozumiem, że my interesujące nerwami to sens jest też odbiór słów papieża Franciszka przez biskupa Marcina Hinca jak ksiądz biskup ocenia te wypowiedzi to w takim szerszym kontekście starałem się słuchać tego co mój papież Franciszek również później czytać to co z nimi w Gazecie wyborczej miał możliwość przeczytania jego homilie zapowiedzi, bo bardzo cenne, że nie tylko te emocje, które są związane z odbiorem tego na żywo przez telewizję, ale również możliwość pochylenia się później nad lekturą tekstów i wczytanie się głębiej w jego myśli i tutaj muszę powiedzieć, że odnajduje w tym bardzo głęboki ewangeliczny duch jestem pod wielkim wrażeniem wypowiedzi i do młodych i tych słów, które papież powiedział w szpitalu dziecięcym to powiem, że ten tekst i chyba największy na mnie wrażenie zrobił bezpośredniość szczerość prostolinijność powiedziałbym wręcz się takiego duchownego z pierwszej linii, czyli takiego, który przychodzi do ludzi ze słowem z pocieszeniem zachowuj się kapelan szpitalny jako duszpasterz parafialny ani jak hierarcha, który stara się w duchu poprawności politycznej powieść pewne Formuły chyba to spotkanie i tamte słowa zrobił na mnie największe wrażenie właśnie tego w tym duchu ewangelicznym duchu prostoty ewangelicznej to zostanie tak długo w mojej pamięci jest ciekawe także, dlatego że wiele środowisk różnych proweniencji oczekiwało wiele o papieżu w sensie że, a to jak się pojawi to skrytykuje takie środowisko tak, a to skrytykuje takie władze, a to skrytykuje my Episkopat za to skrytykuje tego albo wręcz przeciwnie, że tu pochwalić, a tymczasem papież tak jak ksiądz biskup mówi przyjechało no i trochę wystąpił właśnie jako duszpasterz AKa niejako ktoś, kto pojawiał się, aby jak Miś to Święty Mikołaj, który temu rózgę latem czekoladkę no właśnie tego na szczęście w tych dniach nie odnalazł pan, że była bardzo silna presja środowisk politycznych w Polsce czy kulturowych i się wydaje właśnie na to, że usłyszą takie ani słowa i tego zupełnie nie było przynajmniej ja, a musiał się wejść absolutnie dobrem, że papież Franciszek wszedł jakiekolwiek polskie wewnętrzne spory, jakby starał się być poza tym wszystkim w obchodach 1050 lecia chrztu Polski oczywiście podkreślił ten maryjny wymiar polskiej pobożności katolicka to zrozumiałe i to takie było można najgłębsze odniesienie do pewnych tradycji pewnych wątków polskiego nurt pobożności owego, ale nie było w tym polityki nie było w tym wystąpienia jakiegoś rozmyta przeciwko cywilizacji śmierci uzupełni inny motyw kim się bardzo podobał gościnności i odtrącenia, zwłaszcza że te słowa, które są w postać często cytowane cywilizacja śmierci dla życia tutaj mamy zupełnie inną grę słów, by postawa otwartości postawa gościnności i podstawa odrzucenia jeśli ktoś tutaj szukał ewentualnie jakiś politycznych motywów pomógłby je znaleźć, ale jestem głęboko przekonany, że nie o to chodziło zawsze i Franciszkowi tylko, żeby nas uwrażliwić na pewną postawę i ten motyw Miłosierdzia, który był dla mnie centralnym motywem jego wypowiedzi jedno powinien dać wielu osobom do myślenia wahała się tutaj się sobie, że z zawiści od tego kto te słowa będzie interpretował 3 tłumaczył no to tak w takim kierunku pójdzie ci, którzy oczekiwali jakiś analizy politycznej być może będą wyciągali coś i tłumaczyli, że pomiędzy słowami papież skrytykował pochwalił tych lub innych to inni wręcz przeciwnie, bo te z mi się wydaje, że będzie to nadinterpretacja i próba naprawy wykorzystania dla własnych celów politycznych społecznych tych słów, które padły w tym spotkaniu duszpasterza z wiernymi i dla mnie to jest najsilniejszy przekaz tych 5 dni papieskich przekaz bardzo bliski naszemu rozumieniu funkcji biskupa, który jest duszpasterzem przede wszystkim chodzi do ludzi głosi słowo Boże mówi o Bożym miłosierdziu i zachęca ludzi do odpowiednich ewangelicznych posta w, a nie jest politykiem lub w tym, który ex cathedra naucza jak ludzie mają żyć jak mają poszczególne partie polityczne szef frakcji postępować ja naprawdę tego w tych dniach odnalazł i bardziej z tego powodu cieszymy, że to też jest interesujące, bo papież pokazał, że pomimo tego, że jest na samym szczycie tego kościoła rzymskokatolickiego to jego miejsce jest obok ludzi zwykłych ludzi tak ludzi, którzy potrzebują właśnie, którzy po poszukują tak, którzy mają pytania ludzi, którzy borykają się z problemami dnia codziennego przeżywają swoje małe duże kryzysem i miejsce duszpasterza jest obok nich nie na tronie tak nie z jakiś radzie nadzorczej, która formułuje my opinie ex cathedra czy wydaje rozkazy i nakazuje tylko raczej właśnie jako ktoś, kto jest takim trochę przyjacielem tak, do którego można się zwrócić miejsce w duszpasterze sporze nie tam, gdzie przyzwyczailiśmy się, że jest patrząc na Polski kościół Polski kościół może katolickich do tak jeśli tak katolickie z plaży zabieramy się być duszpasterzami i w naszych polskich tradycji biskup diecezji zawsze razem proboszczem parafii o to, żeby ten kontakt był zawsze bezpośredni, by przypadkiem komuś aż woda sodowa uderzyła też do głowy nie poczuł się, że jest ponad ludźmi nie każdy duchowny bez względu na funkcje urząd, który piastuje powinien być blisko ludzi tak jak byli apostołowie nogi tak tak, bo jest się zębów wśród ludzi wychodził na górę, żeby zwiastować, że ludzie go lepiej słyszeli, a nie, żeby się wywyższać wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy i nigdy nie chciał się tytuł króla, który chciano go odwołać jeśli ktoś stara się te tradycje porzucić no to jest niezgodne z duchem ewangelicznym duchem prawdziwej w prawdziwego biskupstwa, która jest nakierowana na przekazywanie ewangelicznych wartości i na duszpasterstwie dla tradycji ewangelickiej biskup jest przede wszystkim biskupem jako duszpasterzem duszpasterzy, który wsparcie dla duszpasterzy, ale zawsze pozostaje duszpasterzem i to w tych dniach się wydaje bardzo wyraźnie bardzo wyraźnie papież Franciszek mówił nie tylko słowami, ale swoją postawą gestami zachowaniami nie było w tym wyniosłości i to naprawdę złego na mnie szczerze mówię wielkie wrażenie, że w przyszłym roku 2017 obchodzimy rocznicę 500 lat reformacji, ale rozumiem, że jeżeli chodzi o Pomorze to tutaj wszyscy przebierają nóżkami i mówią dobra dobra nie będziemy czekać co do jakiegoś 2017 ruszamy już w październiku 2016 dokładnie tak czystego 1 października święto reformacji rozpoczynamy obchody 2017 roku dokładnie układy 500 lecia reformacji, czyli takich adwent można powiedzieć już informacyjny będzie miejsce u nas w Sopocie się z tego 1 października nabożeństwo reformacyjne formacyjnych koncert i zarazem informacja o wydarzeniach będą miały miejsce w ciągu całego przyszłego roku oczywiście program jest zamkniętym jeziorami jest wypracowany, ale niezamkniętych chcemy żył zawsze otwartej jesteśmy gotowi na każdą inicjatywę nie chcemy jeszcze zamykać jakichkolwiek pozycji chcemy, by jak najwięcej osób mogło uczestniczyć w obchodach w Europejskiego roku reformacji tak atrakcją światowego roku reformacji jak najwięcej osób dowiedziało się jak wielkie znaczenie ma reformacja dla rozwoju Pomorza Gdańska tych ekip tego regionu tych miast, które dzisiaj większość zamieszkiwane są przez przedstawicieli innych tradycji innych wyznań, ale przez 400 lat tak naprawdę to ewangelicy kształtowali oblicze Gdańska i okolic Elbląga Torunia na jej większości Pomorza, a także to chcemy pokazać powiedzieć, że to nie jest Koralik zabytek, ale jesteśmy obecni w życiu społecznym kulturalnym w swoją pracą postawą w dalszym ciągu pielęgnujemy tę tradycję i chcemy, by były żywotne i byśmy to z najbliższych miesiącach pokazali jak bardzo możemy przyczynić się do budowania naszej wzajemnej tolerancji szacunku i wskazywanie na ewangeliczne wartości, bo przecież reformacji chodziło o stworzeniu czegoś nowego, ale powrót właśnie do tego co nauczał Jezus Chrystus do pierwotnego apostolskiego kościoła i taką wizję chrześcijaństwa chcemy światu przekazywać to trudne zadanie Księże biskupie myślę szczególnie, jeżeli chodzi o tolerancji to jest dzisiaj te towary wydawałoby się deficytowy no z tym nie będę polemizował Bobby to było nieprawdziwe stwierdził rzeczywiście żyjemy w świecie, który staje się coraz mniej tolerancyjny w świecie, który stać coraz mniej otwarty, w którym sosny tej gościnności, której mógł w tych dniach tak wiele papież Franciszek reformacja starała się otworzyć dawnego ewangelicznego ducha ducha pierwszych wieków chrześcijaństwa i właśnie postawy otwartości gościnności postawy spotkania z innym postawy dialogu chrześcijaństwo zupełnie inny sposób wniosło o swoje przyp orędzie swój przekaz, iż miało to miejsce 7 wieków później chociażby, gdy islam próbował podbijać świat z nie do końca metodami pokojowymi zauważmy, że dopóki chrześcijaństwo nie stało się religią panującą stał wykorzystane przez polityczne czynniki było pełno właśnie otwarcia tolerancji miłości i tego ducha postaramy się trzymać staram się tę wartość tolerancji pielęgnować co w polskich tradycji właśnie było tym wielkim przekazem szesnastego wieku aż do czasu kontrreformacji ta Polska tolerancja oczywiście gdzieś została zepchnięta, ale co chciałbyś powiedzieć, że przez całą historię pierwszy Rzeczpospolitej było to państwo wielu języków wielu kultur i wielu religii i wielu wyznań i do tej tradycji, choć niedoskonałej chcielibyśmy się właśnie odwoływać do naszej rozmowy powrócimy po informacjach Radia TOK FM państwa moim gościem jest biskup prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej wykładowca chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie informacje Radia TOK FM już za chwilkę o godzinie dziesiąty 40 po informacjach wracamy do programu off czarek Cezary łasiczka programy Owczarek w studio biskup prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji pomorskiego w wielkopolskiej gminy w 2017 rok to wielkie święto 500 lat reformacji, więc z dna w całym świecie żal szczególnie w Europie na pewno wiele wydarzeń także na Pomorzu, ale plotkują na mieście to się w razie, że ma się pojawić jakiś nowy przekład Biblii inne na plotkuje na mieście przekłady biblijne coraz tonowe się pojawiają mamy tłumaczenie ekumeniczne, które jest już od wielu lat przygotowane przez Towarzystwo biblijne w Polsce tzw. brytyjskim zagraniczne towary z biblijnym i rzeczywiście od 2 lat tłumaczy pracują nad tym, by dokończyć tego tłumaczenia na GPW się nowy testament teraz sąd maszyny księgi starego testamentu i jest taka szansa oczywiście, że takie ekumeniczne tłumaczenie całej Biblii ukaże się w przyszłym roku, ale ja też nie ma bezpośrednich informacji czy to się udać się to oczywiście jest jeszcze taka nadzieja no i żyjemy nadzieją powinniśmy żyć nadzieją i mam nadzieję, że takie tłumaczenie w końcu będzie w Polsce również obecny, gdyż w innych krajach oczywiście przy okazji ekumenicznych nabożeńst w korzysta się z takich ekumenicznych przekładów w Polsce w mojej ocenie ten nowy testament z ekumenicznej, która jest bardzo dobrym znaczeniu bardzo wiernym i nie przebił się do szerszej świadomości my ewangelicy mamy w dalszym ciągu biegli warszawskiej kościół katolicki używa w dalszym ciągu Biblii Tysiąclecia tak w w poszczególnych tam wariantach i poprawkach także prawosławni one swego tłumaczenia no i jej może może to nowe tłumaczenie oczywiście może nie da się uczysz się z 3 i że tak powiem, ale dotrze do szerszej świadomości tych, którzy w ruch ekumeniczny traktują na poważnie również że, choć nowy testament to co się nie udało dlaczego wydaje mi się, że poszczególne kościoły są zbyt przywiązane do swoich tłumaczeń, traktując z tak, z którym mamy w tekst narodowe jako tekst niemalże równoznaczny z tekstem biblijnym oryginalnym w naszym miejskiej tradycji, gdy my kładziemy wielki akcent na to hasło sola scriptura ci tylko pismo staramy się tam, gdzie możemy sięgać do tekstów oryginalnych, czyli do tekstu hebrajskiego do Biblii Hebrajskiej i do dom testamentu Grekom i tam staramy się wyjaśniać ostatecznie czy szukać ostatecznych motywów tej bazy w związku z tym, że pismo święte jest tą podstawą jeśli ktoś ma inną wizję fundamentu sady formalnej, czyli pisma i tradycja w związku z tym tekst biblijny, który jest w języku Narodowym tekst jest uznany traktowany jako równorzędne niemalże z tekstem oryginalnym tak jak przez długie lata była ulga ta takim oficjalnym tekstem kościoła rzymskokatolickiego było to łacińskie tłumaczenie Świętego Hieronima rysy tych 2 języków z greki hebrajskiego i było traktowane moim zdaniem wręcz jako tekst źródłowy pierwotny, a tak hebrajskim greckim miały tutaj drugorzędne znaczenie, że to jest wynik pewnej tradycji odczytywania pisma Świętego są drogą to może też jest dobra okazja, żeby przypomnieć polskie tłumaczenia, bo pewnie każdy, kto chodził do szkoły zapytany o pierwsze pierwszego tłumacza pisma Świętego na język Polski wspomni jezuity Jakuba wujka no ale przecież my, jeżeli nie liczyć z Biblii królowej Zofii, która ktoś może opierała na czeskim pierwowzorze notować pierwszym polskim przekładem Ewangelii było tłumaczenie Stanisława Murzynowskiego a, a potem jeszcze jest Biblia Brzeska, ale taka jest Biblia, ale politycy i dopiero i dopiero w 2 Jakub wujek Tomasz Konina szesnastego wieku 1596 zgadza się może tu wspomnę, że w kilkanaście lat temu wydano piękny faksy mile Ewangelia zioła Murzynowski jego jest do nabycia w kierowaniu wiejskich parafiach można zobaczyć jak pięknie stało to przetłumaczono oczywiście jest to dzisiaj język nas zupełnie daleki w w wielu względach, ale pokazuje i zakończy się tu pieczołowitością Murzynowski podchodziły do biblijnego tekstu później 1563 Biblia Radziwiłłowska, czyli Brzesko i następnie jesteśmy już w Gdańsku no to nie sposób odwołać się do Biblii gdańskiej 31632 etap willi służyła ewangelikom przez ponad 300 lat z aż do tego, gdy w 1966 roku było tłumaczenie najpier w nowego testamentu, a w 1975 roku wyszło tzw. całe tłumaczenie Biblia warszawska nowy stary testament w języku współczesnym, który pozostał w duchu w wielu miejscach Biblii gdańskiej, która była bardzo wiernym tłumaczeniem dzisiaj niektórzy korzysta z tzw. nowej gdańskiej, która nie jest właściwie unowocześnieniem tego tekstu Biblii gdańskiej, aby jak Gdańska w dużej mierze bazowała na Biblii Radziwiłłowskiej to było pierwsze pełne tłumaczenie całej gminy język Polski to jest wielkie dzieło ewangelików polskich w połowie szesnastego wieku chorzy na Pomorzu Szanowni państwo tak jak mówiliśmy 31 października tego roku w sopockim kościele Zbawiciela będą zajęła zainaugurowane obchody podczas nabożeństwa informacyjnego my aluzje, że główną oś uroczystości to druga połowa maja przyszłego roku tak 182001 . Master Leśniewski zaproszony na różne uroczystości związane z centralnymi obchodami Europejskiego roku reformacji na Pomorzu dwudniowa konferencja naukowa panel dyskusyjny koncert reformacji Filharmonii Bałtyckiej sobota jest dniem zwiedzania ewangelików ewangelicki śladów w Gdańsku w Trójmieście w niedzielę nabożeństwo połączone z koncertem oraz w zaplanowana jest wystawa poświęcona tradycji kulturze andyjskiej dziewiętnastego wieku w Sopocie także te 4 dni pełne różnych moim zdaniem bardzo interesujących propozycji dla wszystkich, bo chcemy dotrzeć do elity konferencją elity intelektualnej północy do szerszej publiczności poprzez panel, który mamy nadzieję, że będzie transmitowany przez radio telewizję lokalną oraz kontrreformacji dla melomanów, gdzie zaplanowana jest premiera Gdańska w symfonii reformacyjnej Feliksa Mendelssohna-Bartholdy ego oraz koncert podwójny na dwoje skrzypiec Jana Sebastiana Bacha też obydwaj byli ewangelikami i Megrez Bartoli i Jan Sebastian Bach, którego Bartoli w dziewiętnastym wieku tak bardzo odkrywał na nowo i promował i dzięki niemu szybach 19 wieku został na nowo odkryty i grany w wielu salach koncertowych i kościołach i dla młodzieży ma przede wszystkim dzień w sobotni różnego rodzaju gry terenowe zwiedzanie miejsc związanych z reformacją i pokazanie turystom muszą pokoleniu jak wiele jest walizki śladów w Gdańsku i jak wielki wkład i ewangelicy w budowanie tego miasta na różnych naprawdę płaszczyznach no właśnie politycznej, ale przede wszystkim gospodarczej naukowej to chcemy w tych właśnie 4 dniach pokazać, a na jesień zaplanowana jest wielka wystawa się na bramie poświęcona właśnie ewangelickich sztućce i tabletach wielkie wydarzenie, którego nie udało nam się z organizować na targi centralne, bo już Muza miał inne plany i w muzealnictwie to trzeba powiedzieć przygotowanie wielkiej wystawy to jest bardzo długi cykl zbierania eksponatów przygotowania tego i to chcemy połączyć 3 z dniem trzydziesty pierwsze października 2017 roku czy tego dnia, gdy będziemy zamykać oficjalne obchody po całym roku chcemy razem otworzyć dla szerszej publiczności tą mamy dać się wspaniałą wystawę Zielonej bramie jako wspólne przedsięwzięcie muzeum Narodowego w Gdańsku muzeum Miejskiego w Gdańsku archiwum gdańskiego biblioteki gdańskiej pan także wiele podmiotów będzie po włączonych w tym właśnie wystawę ich syn później, aby pokłosiem tej wystawy był album, który będzie ukazywał właśnie sztuka ewangelicką szkołę protestancką Gdańska to też bardzo ważny akcent, a do tego jeszcze są mniejsze konferencje konferencja październikowa poświęcona Janowi k Hagen nowi i Europejskiemu wymiarowi reformacji szczególnie w w przestrzeni Bałtyckiej w Mare Balticum i konferencja stricte naukowa organizowana jest Uniwersytet Gdański we wrześniu 2017 roku to te najważniejsze wydarzenia oczywiście na bieżąco można śledzić to co się dzieje to co się będzie działo m. in . na stronie Luther 2017 klub kapel i dokładnie tak tam wszystkie te wydarzenia są odnotowywane jest w trakcie budowania strony pomoże w 2017 luteranie PL, gdzie będą na bieżąco wszystkie informacje lokalne zamieszczane w internecie będziemy też wydobyć na Facebooku otwarcie wystawy planowane jest na wrzesień tak, żeby już od października 2016 roku ciasno w pełni funkcjonowała i naszym takim wielkim marzeniem jest, by w oparciu o wszystkie doświadczenia rok 2017 powołać do życia w Gdańsku lub w Trójmieście przez w Gdańsku centrum reformacji centrum kultury ewangelickiej takie wstępnie nazywamy, gdzie szerokim właśnie kręgom mieszkańców Gdańska szczególnie młodemu pokoleniu chcemy pokazać właśnie wkład ewangelików w budowę tysiącletniego Gdańska, a tysiącletnia Bogdańska też 450 lat ewangelicy stanowili większość mieszkańców zwaną większość mieszkańców tego otwartego pełnego tolerancji miasto właśnie trzymam kciuki będziemy też z 2 oraz objęci mam nadzieję w przyszłości do tych obchodach o tym co się będzie działo tak jak im im bardziej będziemy się czasowo zbliżać do tego także bardzo dziękuję księdzu biskupowi za wizytę i zaczął rozmowę myjek biskup prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie i biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej wykładowcę chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie był państwo mają proszę bardzo księdzu biskupowi dziękuje i informacji Radia TOK FM już za chwilę o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA