REKLAMA

Tożsamość dawnego Gdańska

OFF Czarek
Data emisji:
2016-08-08 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek się państwa mają gości jest prof. Marcin Kabaciński z Instytutu historii sztuki Uniwersytetu gdańskiego dzień dobry to serdecznie panie profesorze zdjęć aurę niedawno rozmawiałem o Gdańsku w czasie dwudziestolecia międzywojennego wojennego o tym jak inne właśnie gdańszczanie widzieli swoją teraźniejszość przyszłość jak różne inne opcje różne pomysły też przeforsowały czy próbowały wpływać na tworzenie tożsamości Gdańska, Rozwiń » kto widzi albo właśnie bliżej Polski albo bliżej Niemiec, a jeszcze w ramach każdego z tych nurtów były oczywiście różnice zdań dzisiaj troszeczkę bardziej histo w historii cofamy się i przyglądamy się Gdańskowi sprzed 500 lat tak nam przede wszystkim temu, który zamyka się w przedziale piętnastego osiemnastego wieku, bo wydaje mi się, że to jest okres, w którym gdańszczanie zadecydowali o tym jakie będzie ich miastu to znaczy wyzwolili się spod tyranii krzyżackiej i stworzyli fenomenem niezwykłym krajowe religijną kulturową gospodarczą polityczną w Rzeczpospolitej na niezwykły fenomen kulturowy, który od kilkunastu lat zgłębiam jestem takim gdańszczaninem z wyboru przeniosą się tutaj do Gdańska z Krakowa i to był chyba najmądrzejszy najpiękniejszy wybór w moim życiu i bardzo chętnie porozmawiam z panem redaktorem państwu przedstawię Gdańsk, którego pewnie Polacy nie znają, bo w wobec Gdańska istnieje wiele stereotypów najbardziej upowszechnione jest ten stereotyp powojenny związany z sierpniem no natomiast mnie ten mit Gdański ten powiedzmy złośliwie styropianowe nie interesuje szukam wartości tego co byłoby inspirujące dla Polaków dzisiaj w Gdańsku dawnym, który jest niezwykle ciekawy budujący bardzo pouczający także że, choć idea polityczna czeski zajmie się historią kulturą historią sztuki, ale historii kultury sztuki niezwykle ważny jest kontekst powiedziałbym, że chyba najważniejsze, więc swoją panel panie profesorze o tym, Jaś min krzyżackim, ale ja pamiętam, jakim jest dziecięcy zaskoczenie, kiedy właśnie indoktrynować Anny ty miałaś my krzyżackim Mittal ten, kto to wielką Wiktorią Grunwaldzką jest w ramach letnich wycieczek szkolnych przyszło mi zobaczyć te miasta właściwie bałam może orzec więcej tego jarzma byłoby potrzebne, bo to wszystko stek wybudowali tu takie ładne nie rozwalił Włosi działali z głową i centralne ogrzewanie chłodzenie i nikt nie toczy się pod okazało się, że to jarzmo oczywiście jest warstwą polityczną tak, ale gdzieś tam pod tą warstwą pozostaje właśnie jeszcze jej kultura i ekonomia to niekoniecznie tak było i i przesłania ponadto w jarzmie krzyżackim się przypomniał to niedawna rozmowa dnia właśnie o tym w Gdańsku dwudziestolecia międzywojennego ludzie przecież dużo narrację, gdyby nawiązywał do tego momentu krzyżackiego albo jako właśnie tego punktu wyjścia tego dziedzictwa albo właśnie tego te narracje, które trzeba odejść siedziby Edytor co to to krzyż ten Gdańsk krzyżacki jako coś pozytywnego dobrego jako coś co zapoczątkowało albo sprzyjało rozwojowi albo wręcz przeciwnie jako coś co hamowało stara się właśnie jak gdyby te pie pokrzyżackiej czasy jak Onet jak one nie opowiadał się wobec czasów krzyżackich, czyli czy była tak Krzyżacy gość no to w tym nawet jak leci woda nie odniesienie w tym okresie, w którym o, których rozmawiamy, a czy w ogóle nie będzie padać to partia Boga miasta kształcono, jeżeli chodzi o historii w lutym fatalne rozbicie dzielnicowe to PiS jest Witalij w Niemczech każda dieta tego wieku było rozbicie dzielnicowe i to bardzo w rozwoju tych krajów sprzyjało przebój w zasadzie podzielone, bo ona oddalona miasta-państwa tak jak tak jak we włoszech drogimi stawu ten dym przerażająca historia Konrada mazowieckiego tego nieszczęsnego sprowadzenia Krzyżaków, a przecież oni te miasta skolonizowali uczy widać w ogóle ten tę część Polski Europy u cywilizowani budować tej zamki, ale i młyny i rozliczać system gospodarczy ekonomiczny, dlaczego gdańszczanie się zbuntowali bo, bo w tym właśnie się przestało opłacać po prostu uznali, że miasto jest zbyt głupia on kupiony przez Krzyżaków i wypowiedzieli posłuszeństwo ba oni zawsze potrafili te wszystkie swoje nawet małe zwycięstwa dyskontować symbolicznie i zbudowali taki swój mit założycielski na z jego mitem malborskim osnuty wokół ich udziału w zdobyciu miasta Malborka w wojnie trzynastoletniej, a to był taki epizod, ale udział gdańszczan przecież mieszczan ich oddziału zbrojnego, czyli to znów utożsamienie się z rycerstwem został wydobyty najpier w w sztuce w potem w różnych relacjach opowieściach także tych wierszowanych 1 wracali to był mit założycielski gdańszczan aspirujących do narodu politycznego gdańszczan można nazwać inaczej w sensie politycznym narodu politycznego tak narodem politycznym była była Szlachta i to odwoływanie się do tego mitu wyzwolenia spod tyranii jest fundamentem ikona sfery Gdańska tematy monarchą masz śliczny, czyli mówiąc prościej wymierzony przeciwko tyranii powraca w sztuce Gdańska od wieku szesnastego, a szkoła z powiek 18 dni zawsze walczyli z jakimiś ranami w sztuce oni przybierać formę negatywnych bohaterów starego testamentu tych, którzy się mierzyć n p . Świętego Rajnolda to był ten taki News, który gnębił lukrecję potem to byli katoliccy Hiszpanie, którzy gnębili mieszkańców protestanckich Niderlandów, a tak naprawdę za każdym z tych bohaterów oczywiście, kiedy liście ci polscy władcy, którzy próbowali ograniczyć przywilej wolności w Brańsku, więc jeśli mamy Świętego Rajnolda, który pokonał weterana Sephora ta jego głowę zatknął na hala bardziej jak to w rzeźbie w dworze Artusa z lat trzydziestych jest przedstawiony z lat trzydziestych szesnastego wieku to tym SA Forte tak naprawdę jest Zygmunt stary jak albo albo Zygmunta starego i jego Dwór ta rzeźba przestrzega przed przed tyranią wolą gdańszczanie zawsze pielęgnowali swoje przywileje strzegli nawet fizycznie strzegli bony były przechowywane w takim specjalnym archiwum bardzo staranie ubezpieczonemu bodaj nazwał się lista forów Ascoli Szlachta nie mogę tego zjeść, bo to były rzeczywiście przywilej niebywałe monopoli żyjący Gdańsk w sferze handlu pośrednictwa no ale z drugiej strony król był gwarantem dlatego był hołubiony dlatego tak podejmowane Gdańsk oczywiście to było bardzo, że znaleźli nie miał o tym w ogóle bardzo ciekawa historia, bo król w czasie intranet mykwę klasycznie były tak wiedziano, że była to ta główna arteria taka wizja triumfalizm i Miązek królowie podążali albo na zamek królewski albo do katedry w Gdańsku nie było ani zamku Królewskiego ani 2 katedr, a więc król kończył tę pełnić jak zwykle na wysokości przed przed prozie na Dwór Artusa towarzysząca mu na Edytę oznak żołnierskiej musiał się po zakończeniu tej uroczystości wycofać i zdawać poza murami miasta było bardzo istotne, żeby te wojska nie przebywają w mieście król miał łącznie w czasie wszystkich Inter klubie polskim i 16 różnych rezydencji dbano o tym, że w Żyrzynie powtarzał, że mimo tak 1 miejsca, a do tego kursie przyzwyczajał, by on, a poza tym wszystko było bardzo piękne, ale to było działanie czysto pragmatycznych wszystkie wydatki na taką efemeryczne architektury na te bramy triumfalne na tę stertę kapłonów upolowanej dziczyzny tak talony były starannie przemyślane w polityce rady te wszystkie prawa, ale misy dzbany wypełnione monetami trudno nazwać to łapówką, ale to były te dary, które ciągle zjednywał sympatie królów Polski oczywiście z tym było róż jest taki epizod w czasie wizyty Zygmunta trzeciego, kiedy to witano go śpiewami, a inscenizacjami teatralnymi idzie krok do mitologii schowany otrzyma wszystkie prezenty i poszedł do 1 z kamienic na spoczynek, a jeszcze jest taki moty w młodzieńców, którzy płyną z tej Mot ławą śpiewali Halina Lizzie i byłoby pięknie, ale król w czasie kolacji w pożarze pod wieczór poinformował, że jednak kościół Mariacki przekaże katolikom i wówczas ostrzelano jego siedziba król salwował się ucieczką i ponoć spał z rozbitym namiocie w pośrodku twierdzy Wisłoujście potem z nas tylko tylko spokój, więc no jest to zaprzeczanie pragmatyczne zawsze w interesie Gdańska wrócimy do naszej rozmowy o Gdańsku piętno od piętnastego osiemnastego wieku po informacjach Radia TOK FM informacje, że kilka minut o godzinie jedenastej 20 prof. Marcin Kabaciński z Instytutu historii sztuki Uniwersytetu gdańskiego jest państwa i moim gościem wracamy po informacjach Radia TOK FM Cezary łasiczka program Owczarek państwa i moim gościem jest prof. Marcin Kabaciński z Instytutu historii sztuki Uniwersytetu gdańskiego w swojej książce pisze pan o Gdańsku jako o protestanckiej Res Publica tak ten termin świadomie użyty jest w języku łacińskim choćby potop odróżnić respublika Rzeczpospolitej Otóż Gdańsk sam się tak określał od wielu lat sześćdziesiątych szesnastego wieku gdańszczanie nazywają swoją ojczyznę respublika pamiętajmy, że dla gdańszczan ojczyzną, a tym miejscem, choć nazywało Patria bądź Sutherlanda był Gdańsk oczywiście jest ta ojczyzna, do których będzie się także przyznawali jest to ojczyzna niebieska, do której przez całe swoje życie pielgrzymowali na nawet zdarzało się, iż to wszystko co oni tutaj wznieśli co było bardzo spektakularne odnosić do tych budowli, którą wznoszą w niej wiele dysk gdańskich kamienic jest zachwyt nad czym są udało się tym bogatym tacy są budować, ale jednocześnie ta nadzieja, że ten prawdziwy dom oni wybudują w niebie jakoś dzisiaj to myślenie o domach refundowanych w niebie zanikła, ale ten pragmatyzm w inwestowaniu w nieruchomości tu naszymi jakoś jakoś wyrósł rozumiem, że tą ojczyzną partia jest Gdańsk, ale rozumiem, że potrzebna jest dobry dojazd do gwarancji niezależności ojczyzny potrzebne są król Polski i właśnie teraz pytanie czym zatem jest Rzeczpospolita czy przybyła Korona gdańszczanie żyli pisali o Polsce to zwykle pisali oni czule, zwłaszcza w, kiedy byli to ci luminarze kultury nauki gdańskiej, którzy w, jaki sposób zależni od innych królów polskich mówili o naszej Polsce wszystkim używali słowa świat Polski świat Polski tak pisze Heweliusz czy 3 PK ma o tym, świecie Orbis, a używali tego tego jako świata kulturowego tego świata politycznego natomiast nigdy nie napisaliby o sobie, że są Polakami łatwo to zweryfikować wczytując się wpisy i maty izolacyjne gdańszczan na uniwersytetach Europy oni zwykle określają się albo syn kupiecki po łacinie albo syn szlachecki albo po prostu Prusak, bo rosół z natomiast niekiedy wpisują się do ksiąg i mat dekoracyjnych nacji niemieckiej np. akcje nie gdańszczanie tak się bawili się razem z członkami tego o takich koncertach dni nacji nacji niemieckiej, jeżeli gdańszczanie mówili o Niemczech to mówili oczywiście o ojczyźnie w sensie ojczyznę naszego języka i to się pojawia dopiero w zasadzie w osiemnastym wieku, ale to odrębność Gdańska i kulturowa część języka niemieckiego była zawsze podkreślana z tym, że pamiętajmy, że ten język niemiecki jest językiem gdańszczan w tym sensie, że każdy, kto przybywał do Gdańska i zidentyfikował ZO sen z kulturą tego miasta z jego religią stawia się gdańszczaninem to jednocześnie kotem Danziger jest rzeczą przybył z Rakowa cessny jedno z będzie z ksiądz przybył ze Szkocji Sean przybył ze środowiska brandenburskich WHO hugenotów każdego to byli przybysze, którzy przeżyli wygnanie ze swoich stron byli to dysydenci religijni także z Niderlandów oni przez te identyfikacje z miastem przyjmowali język niemiecki jako swój to w tym sensie także musimy rozumieć gdańszczanie nazwali swoje miasto ResPubliki tą i by oznaczało to po prostu identyfikację z etosem miast-państ w włoskich czy ten niemiecki der damskich z tym etosem samorządności miejskiej zbudowanych z budowanej działa republikańskich rzymskich w Popowie jesteście, że duże miasto Gdańsk jego forma ustrojowa zaangażowanie każdego obywatela w dobro wspólne, a on i wreszcie konfesjonale konfesjonał izolacja protestancka też za chwilę chciałem powiedzieć wszystkie te elementy pokazują gdańskiego taki fascynujący matecznik nowoczesnego państwa jako laboratorium takiej nowoczesnej idei federacja mistyczne Europejskiej która, które są niezwykle inspirujące we współczesnej Europie akurat w tej wsi takie tendencje dość odwrotnej odchodząca od tej idei, ale tak naprawdę to Gdańsk był bardzo pouczający okaże się bardziej niż senator, do którego żeśmy się przyzwyczaili ten już syn naszego panowania w Gdańsku, że tak powiem koncesje na zawsze jest takie trochę trudne słowo i powszechnie znane, ale to jest słowo klucz do zrozumienia Gdańska konstytucjonalizacji bywało różnie bywa konfesjonał zleca katolicka, a nawet dotyczyła interioru do pozostałych ziem Rzeczypospolitej poza Prusami królewskimi czas koncesję na inflację protestancka w Gdańsku 4 Torańska czy Kalińska oznaczała tak w takim sposób głębokiego przeniknięcia ich religii religijnych życie społeczne polityczne codzienne miasta, a oznacza deregulację wszystkich dziedzin życia wedle kodeksu protestanckich jego można, by powiedzieć, że to się dokonuje pewien paradoks, bo z 1 strony jest to swoista sakralizacja tej struktury władzy i życia w mieście, a z drugiej strony ona prowadzą do tego, że ten zespół zasad dbałości o dobro wspólne idei obywatelskich, choć jak w kre w z mieszkańcami kształtuje to środowisko jest potem przyswojone jako własne jest naturą natychmiast protestanckich tych całych krajów protestanckich wynik ostatecznie jest także tej idei się humanizm ujął laicy z wujem przynoszą rozwiązanie nowoczesnych państ w takich jak Holandia Szwecja 3 czy landów niemieckich i do dziś jest znacznie wyższa dyscyplina społeczna i poczucie obywatelskie niż niż u nas chyba nie pamiętam jak w dzieciństwie byśmy na wczasach to bardzo komiczne były czasem to były miesięczne wczasy w Berlinie wschodnim jak mnie uderzyło to, że w tramwajach kasowniki biletowe nici dodał także złote Karolka zaś z Zabrza plastikiem przy przyświecała sobie tym każdy wchodził odrywał kawałek biletu wrzuca pieniądze za taką się, że w Polsce to byłoby niemożliwe, a w NRD pod tym samym ustrojem było możliwe i to właśnie ta tradycja protestancka Obywatelska tego wewnętrznego zdyscyplinowania, a Tesco, czego się możemy uczyć dawnego Gdańska na IT jest dla mnie bardzo bardzo budująca motywację Republiki gdańskiej zastanawia się czy to jest także religia wpłynęła w taki nie inny sposób ten sposób okazał się katalizatorem powiedzmy rozwoju czy jest tak, że ktoś podpatrzył, że taka powiedzmy takie zabarwienie religijne przekłada się pozytywnie na rozwój miasta jest na takim najbardziej zależy, o co bo okazało się co było pierwsze jajko czy kura, a te zaś bardzo ciekawe pytanie, bo przecież to Gdańsk się świetnie rozwijał i ten, który rozpoczął budowę tego mitu malborskiego to przecież Gdańsk należący do wspólnoty religijnej Europy przed reformacją innej i teraz naturalnym było to, że ci bardzo myślący czytający Erazma z Rotterdamu o Cycerona mieszczanie, którzy wyjeżdżali w rozkładzie pociąg głównie do Krakowa na studia potem do miast niemieckich i natychmiast przejęli ideał Lutra i ta deformacja w Gdańsku wybuchła rozkwitła dwa-trzy lata już po tym, 1500 siedemnastym roku na i natychmiast zmienili, jakby front i kredy kadencji ci kaznodzieje gdańscy, a wszystkim mieszczanie gremialnie przeszli na stronę fasony reformacji, czyli najpier w była pewna mentalność myślenie o świecie, a reformacja stało się takim katalizatorem tak tak się wydaje tego była jak idealnie odpowiada potrzebom tej niezwykle ważny dla Europy w jej emancypacji na i poszukiwanie nowych nowych idei grupie mieszczańskiej inna sprawa, że mieszczaństwo w Rzeczpospolitej była tak dalece opóźnione cywilizacyjnie i tak zmaganiach zmarginalizowany, że tą osobą pozycje miast i mieszczan należy wpisać do jednych z istotnych przyczyn upadku Rzeczpospolitej widać zatem te różnią się znakomicie się grać razem upaść Rzeczpospolita tak jak upada pasożyt jest żywicielem, ale gdańszczanie przyjmowali to z wielkim smutkiem i raz był pasożytem jak to inaczej nazwać regresów pasożytem i gdańszczanie bardzo często w takim obrazie literackim staropolskim, jaki określono byli tak określani w czeskim pisarzu staro polscy idą zaś szlachtą dostrzegali tę niesprawiedliwość układ znacznie Gdańsk był tym miastem zachłannym, który tanio kupowała drogo sprzedawał co znaczy tanio kupował wszystko to coś głos polskich pól lasów, a natomiast za pośrednictwo w przy zasadzie braku własnej Floty zło Super pośrednictwo Poczytaj tylko ładowano magazyny potem odbierające towary i jednocześnie sprowadzano bardzo drogie luksusowe dobra, które kupowali tutaj wizytujący Gdańsk polscy Polska Szlachta duchowieństwo i tyle sobie słono za to pośrednictwo tak i to jest w 1 ze swoich utworów Szymon Klonowic pisze, że gdańszczanie jako wieprze otoczy wszy się z namiętności Korony pan się poczynić Janas po Manili to jest taki duży skrót, który mówi barwnie o tym, czym się stało Gdańsk, ale z drugiej strony jest taka bardzo istotna refleksja polityczna o tym, że niestety Polska odstąpiła od budowy portu własnego portu wojennego w Gdańsku i zmarnowała szansę ma to być państwo, by być państwem morskim pisano, że Korona zawsze są miejska dziś port Gdański to Eco, które patrzy na wszystkie świat stracił wielką szansę mogły to znaczy Gdański nie był oknem tym Rzeczpospolita patrzyła na wszystkie świat natomiast gdańszczanie na pewno taka Rzeczpospolita nie, bo Rzeczpospolita zawsze traktowała Gdańsk jako pewną enklawę gdańszczanie posunęli tę autonomię racje polityczne do granic, na które mogliśmy pozwolić dali się nie dało nawet istniały takie próby podnoszone przez uczonych niemieckich, zwłaszcza budowy w rodzaju własnych takich placówek konsularnych, jakby ambasad, ale można też potraktować jako takie handlowe handlowe biura Empoli dłużej gdańskiej na świecie w każdym razie na sytuację dość trudna, bo patrząc z punktu widzenia Rzeczpospolitej można, by nad tym ubolewać, ale też jestem patriotą gdańskim historykiem sztuki, więc się tylko z tego powodu cieszę, że było tak dużo tych gromadzonych środków, że powstało takie fenomenalna artystyczne miasto miasto działa sztuki Jana po prostu jest nawet dziś tak bardzo okaleczone to dziedzictwo jest na trwalsze niż mieszkamy nie pozostały też zapiski, jakie świadectwa gdańszczan trzymamy pasożyta na czele Rzeczpospolitej tak dla wdowy, ale w, który tanio kupuje drogo sprzedaje za pośrednictwo jeszcze sobie słono liczy, a z racji tego że etyka nakazuje mu oszczędzać też nie pochopnie wydawać się już wydaje to wydaje na rzeczy piękne duchowe i tworzy się takie puzzle Reczko piękne artystyczne bogaty, ale jednocześnie wskazane w gruncie rzeczy na śmierć, bo Graś był utopią jak Moroz budował to słowo to ono miało oznaczać miejsce, którego nie ma, a jednocześnie miejsce, które w, jaki sposób 55 wpisuje się w kontekst biblijny taki trochę z patologicznej Gdańsk taki był sami gdańszczanie uznali, że to ich miejsce na ziemi to jest nowa Jerozolima to o tej nowej erozji w Jerozolimie utopii będziemy rozmawiać po informacjach Radia TOK FM informacje już za kilka minut o godzinie jedenastej 40 prof. Marcin Kabaciński Instytut historii sztuki Uniwersytetu gdańskiego jest państwa mają gościem wracamy po informacjach informacje o godzinie 1140 już za kilka minut po Cezary łasiczka program Owczarek prof. Marcin Kabaciński z Instytutu historii sztuki Uniwersytetu gdańskiego jest państwa moi goście zagramy w Gdańsku wspomniał pan panie profesorze przed informacjami, że Gdańsk był takim pięknym post greckim tworem, który było z wskazany na śmierć nas dwoje pan też nową Jerozolimą i skazany na śmieci do tego, że ten system ustrojowy, gdzie Gdańsk funkcjonował tylko, dlatego że istniał w kontekście przywilejów i pośrednictwa handlu przez postój wraz z upadkiem Rzeczpospolitej Gdańsk musiał upaść zresztą gdańszczanie w swojej sztuce i w ogóle w tym co zostawili zapisanego skupiali się na 2 kategoriach dla Concordii inna kategorii PAX nas godzina pokoju, bo jeżeli była wewnętrzna zgoda w Gdańsku zgoda Stanów jednocześnie panował pokój, czyli Rzeczpospolita nie wybiera się na wojnę są to nie zostawiała swoich gospodarstw to był stały napły w zboża drewna darów lasu i innych rzeczy z przerwy przypływały z głębi Rzeczypospolitej, a jednocześnie był spokój morze bałtyckie było spokojnie nie było żadnych konfliktów gdańszczanie nazwali swoje miasto nową Jerozolimą nazywali także nowym Rzymem to sprzężenie tych 2 idei republikańskich ziemskiej i cel takiej mesjanizm etycznej protestanckiej fascynującej to jest taki klucz do zmienia Gdańska ten Gdański paradygmat gdańszczanie wtedy, kiedy toczyli wojnę z Rzeczpospolitą, kiedy wojska Stefana Batorego oblegali miasto i rozsyłali ulotki adresowane do krajów niemieckich i domowym Książąt niemieckich, gdzie przedstawiali siebie jako wymierzony w nowych ludzi 0, a atakowany przez Antychrysta widzi własną monetę biją zawsze, ale na rewersie był wizerunek aktualnego króla polskiego, a bitew w czasie oblężenia monety przedstawiały Chrystusa jako Zbawiciela świata i miały inskrypcje Chwistek salwa tor Defender nos Chrystus Zbawiciel obroni nas ci uczynili Chrystusa ze swojej wiary ze swojego statusu nadanego samemu sobie statusu nawiedzić Izraela, a największy oręż ten oręż polityczny religijne nadali temu sankcji niezwykłą, bo ona konsolidował gdańszczanie jako naród polityczny jednocześnie ten naród Borzym nowy lud Izraela ta idea nowego ludu Izraela nowych dzieci Izraela jest oczywiście zaczerpnięta z Holandii, gdzie ona wiąże się z takim mitem narodu wybranego holenderskiego, którego Bóg wybrał tam było kilka mitów był mit Bacławski ten mit nowych dzieci Izraela gdańszczanie na obrazie w ratuszu starego miasta przedstawili scenę po upadku wieży Babel wieża Babel jest w ruinie, a naród Gdański wyprawia się, szukając ziemi obiecanej idą tam w orszaku gdańszczanie prowadzący swoje dzieci u odziany jak książę Książąt ska polskie szlacheckie idą do Gdańska do swojej ziemi obiecanej idą po to, żeby zawrzeć tutaj, a on zawrzeć tutaj wielki pakt z samym panem Bogiem ta idea federacja nic mu gdańskiego, a którą przeniesiono się do relacji z Rzeczpospolitą bierze z swój wybierze swoje źródło z idei, na którą wyraźnej pełni czasu na ten show, która przedstawiona jest na obrazie apoteozą Gdańska, która dzieli się teza gramatyki ale gdzie towarzysze napis ego Veddera fakty są jak czynie Przymierze gdańszczanie zawarli Przymierze z samym Bogiem jako naród przez niego wybranej zbudowali tutaj swoją nową Jerozolimę i czuje się przez Boga wybrani przez to uczynili z wszystkich tych, którzy by przeciwko Gdańskowi się z przemierzyli wrogów samego pana Boga w myśmy też podobnie robi, budując swój mit ten mit anty murale przedłuża chrześcijańska przyświeca tym oczywiście tak jak w Holandii towarzyszy mit Zmyślony nic Antoine antyki aktywizacji Czytelnicy Sarmacji Europejskiej ale, ale te nasze koncesje na deser katolicka w lesie niestety nie przyjęła i nie zmieniła aniołów Polaków nie uczyniła ich obywatelami z trwającymi Odrze Rzeczpospolitą ukaże się ten naród szlachecki nie udźwignął tej idei lojalności wobec Rzeczpospolitej jednocześnie przedkładania dobra partykularnego nad dobro społeczności na dobro Rzeczpospolitej tusze to wszystko udało, a przy okazji zaowocowało fascynującą sztuką i to nie fascynująco Spodek dziś wielu wybitnych delicje artystycznych, bo tutaj ich nie znajdziemy w tej była zupełnie inna mentalność, a te kwestie estetyczne niebyły tak istotne jak zawartość koncepcyjna dlatego to działa są tak wyrafinowane intelektualnie czy na ogół dość drugorzędnej stronie stronie artystyczne, choć mamy też bardzo ciekawa nowość to architektura liczącą się w skali Europejskiej z bramą długo uliczną z Arsenałem z dworem Artusa jest fenomenem artystycznym w każdym razie tak niezwykle pragmatycznie w gruncie rzeczy potraktowany idee religijne użyte dla dobra całej społeczności jako element, który ją konsoliduje są budująca weto to myślenie o Gdańsku jest dla mnie niezwykła przez sam fakt przebywania do tego miasta identyfikowania się z jego etosem i stawania się gdańszczaninem to to ten proces ciągłego doskonalenia się, by stać się gdańszczaninem i niesie to bardzo podoba jest też poniekąd się tym gdańszczaninem tutaj tutaj powoli staje przez zagłębienie się w historię kulturę tego miasta i tam do mnie bardzo wzbogaca i myślę, że należałoby odkrywać także tę stronę miasta, zwłaszcza żona przyniosła istotne kulturowe owoce, a zgodnie z tradycją biblijną drzewo poznajemy po jego owocach i tutaj należałoby podnieść refleksje na temat dorobku sierpnia i tego jego owoc społecznej dzisiaj i głęboko się nad tym wszystkim zastanowić kontrastuje nieco to zły kierunek pewnie byłby tak, ale zużycie rzeczy to jest za 2 z zacznijmy się zastanawiać czy był tam sierpień, gdzie tam są te idee Obywatelskiej ta jest myśleniem nowoczesnym państwie, a jakiś egzaltacja religijna wiesz jak to się odważyła o tym, powiedzieć chyba była pani prof. Janion chyba na tym biednym kongresie kultury tym jednodniowym przerwanym ona pierwsza to poruszyła i teraz, jeżeli jest jakaś ciągłość myślowa tych luminarzy sierpnia i dzisiaj widzimy nienawidzących się i głoszący idee nie są takie, że naród przed prawo i Wola narodu ponad wszystko to jestem jestem bogatym dziedzictwem żywym przerażony po prostu ja się absolutnie do niego nie przyznaje tutaj Gdańską i proszą nas wszystkich z nimi nie utożsamia się do końca toczy się dostał tak strasznie już mitologii schowane, że przyznam szczerze lekko zwężające się znajomi spoza Polski to się tak strasznie podoba w tym centrum Solidarności tamto wszystko jest już tak pięknie wygładzone i sprowadzone do do symboli, że najlepiej, żeby z bohaterek zamilkł i symbole budowy rosły w siłę i pomniki, bo to zawsze będzie lepiej wyglądało niż rzeczywistość ATA jak zwykle w Polsce bardzo skrzeczy i czyhających nowa Jerozolima, ale także nowych ziem tak nowy Rzym, czyli znowu nowych ziem ci nowi bohaterowie i jako pat nowy członek taką bohaterką ulubioną gdańszczan Łanoszka Lukrecja to jest ta rzymska matrona, która została zgwałcona przez znajomego męża z wojska mówi z bardzo trywialnie i jako ziemianka z dotkliwa uznała, że ta pochodzi ona i musi popełnić samobójstwo jak tylko się mąż pojawił wrócił z kampanii jeszcze przy tym była ojciec i rodzina namawia także, iż nie mogę muszę sobie przebić serca co zresztą dokonała też takim mit, który podaje i możliwość 33 na wpół legendarna historia taka zbudowana z pozycji bardzo taki z maską limitowanej, gdzie ta kobieta jest tak przedmiotowa ma, ale historia jest bardzo ciekawa boją, a między tak jak tego też mitologii Giovanniego Janka Wiśniewskiego wyniesiono i zwłoki i to tak oburzyło lud rzymski, że obali tyranię w Rzymie tak uczyli już w tej historii to być może za kimś takim mitem założycielskim zbudowanym wokół tej postaci mamy w Gdańsku to bohaterka kilka razy jest przedstawiona na pewno gdańszczanie bardzo ceni wozem gdańszczanie bardzo cenili konsulów rzymskich tych, którzy oddali życie zaś, że ma to byli jakby ideowi protoplaści gdańskich pre konsoli konsoli, czyli rajców i burmistrzów np. Beyoncé domu kilku takich przedstawień czy w sali czerwonej też mamy sygnał ciekawszy wydaje się, a ty już reguł luz, który był niewolnikiem Kartaginę wydostał się z tej niewoli pod warunkiem, że przekona Rzym, żeby odstąpił od zdobywania Kartaginy w akcje już Regulski przybył w czasie obrad Senatu powiedział absolutnie nie odstępujemy od zdobycia Kartaginy natychmiast się tam popłynąć ze swoimi statkami, po czym sam wrócił do Kartaginy i został skazany na śmieci, a przecież nie dotrzymał zobowiązania to jest właśnie ten mit, który był podtrzymywany bezwzględnej wierności miastu ojczyźnie nawet za cenę śmierci na i przedkładanie dobra osobistego nad dobro naszej ojczyzny tutaj na ziemi, czyli Gdańska ma i to było bardzo piękne i bardzo budujące oczywiście zawsze te mity funkcjonują tylko pytanie w jaki sposób są postrzegane i w jaki sposób wszyscy są biedni, bo one wszystkie funkcjonują w Europie po stole od stereotypu i są poniekąd obiegowe, chociaż gdańszczanie sobie dobierać takich bohaterów, których gdzieniegdzie widzieć już w Europie nie było jest kilku takich n p . w, a n p . jak państwo się biorą do dworu Artusa tam jest takie miejsce jest prawomocny sprawa ta sprawowana sąd i tamto przedstawienie tzw. egzemplifikacja, czyli przykładów sprawiedliwości takie małe obrazki, które pouczają sędziów, żeby wydawali wyroki z prawem, bo inaczej spotka ich kara i tam jest kilka bardzo rzadkich przedstawień między nimi ukarani lisy już casus SAF i ukaranie za naukowca z lokali i sam czekam prezesa URE pokazują, jakie kary mogą spotkać za krzywoprzysięstwo i wobec za takie zbrodnie sądowe mianowicie obrać ze skóry wylanie do gardła Ross Ross Ross Ross założonego złota płynnego złota po prostu i tam jest też historia, która z nauką sam, który wydał jakieś rozporządzenie, którego ofiarą padł jego sen, a kara za nie był polegała na wyłapanie w Europie młodszą pary jak powiedział, że chce być jednocześnie kochającym ojcem jednocześnie prawdziwym królem i jedno oko sam w sobie było Piła jedno jedno syna, więc ostatecznie były wyłączone oczy, a każdego po 1 to są takie budujące historie wzięte z Rzymu bądź z terenów bliskiego Wschodu z czarownicy starożytności gdańszczanie bardzo chętnie bardzo chętnie podejmowali i tam też jest historia mecz już w Szwecji rusza nigdzie indziej na świecie nie przedstawiono wzięta z wiersza mecz już ufać już miał wątpliwości natury lojalności politycznej i wiedział dokładnie komu sprzyjać mimo wcześniej na podjętych zobowiązań wobec Rzymu grał także, jakby innej grze politycznej i spotka go kara do takiego, który nie potrafi w życiu przyjąć 1 idealnej opcji politycznej będzie skuto go i przywiązano jego nogi do 2 koni pognano w różne strony i ten mu ufać już został rozerwany na 2 części i to strasznie strasznie jest dramatyczna okrutna, ale takich przedstawień okrucieństwa było bardzo dużo ówczesnej sztuce, a on w ogóle nie raziły, bo wyroki śmierci, których ponoć są już 60 % w ogóle wszystkich wyroków wykonywano publicznie tutaj na Targu Węglowym te głowy wieszano na Nana katowni ktoś w ogóle działo i Dawid przychodziła oglądała widziała tam, więc okrucieństwo nie było żadnym zadymy katowanie mieszczan w tym czasie bardzo panu dziękuję za wizytę Anny prof. Marcin Kabaciński z Instytutu historii sztuki Uniwersytetu gdańskiego był państwa mają gościem dziękuję panie profesorze dziękuję i informacji Radia TOK FM za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut w jego programach dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara realizował Krzysztof Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA