REKLAMA

Jakie płyną korzyści z mobilności ponadnarodowej? O tym dr Paweł Poszytek

SuperFundusze
Data emisji:
2016-08-08 12:40
Audycja:
Czas trwania:
14:46 min.
Udostępnij:

Jednym ze sztandarowych projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w edukacji jest rozwój umiejętności i wykorzystanie potencjału osób młodych przez promowanie „mobilności ponadnarodowej”, choć pewnie lepiej wyjaśnia istotę sprawy termin „mobilność w ramach państw członkowskich”. Dlatego też hasło „mobilność” znajduje się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2: Programy mobilności ponadnarodowej

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Super fundusze to on w poniedziałek jak zwykle o tej porze o 1242 w ramach raportu gospodarczego program Super fundusze, w którym to programy przybliżamy państwu jak można sięgać w po pieniądze z Unii Europejskiej rejestru wraz z cyklu programów problem z programów adresowanych do ludzi młodych my dziś w ramach funduszy chce rozmawiać będziemy o mobilności powiem o tym, w, że również na to, żeby wyjechać ze swojego miasta w RFN zagranica w poszukiwaniu w kompetencji Rozwiń » także znajdą się pieniądze w kinie w Super w fundusze stąd w, a gościem Super funduszy jest pan dr Paweł Poszytek dyrektor generalny fundacji rozwoju systemu edukacji w dzień dobry witam Genowefa rozumiesz mobilności no bo rzeczywiście tak jest, że mobilność raczej brak mobilności jest czymś co jest dużą kulą u nogi na polskim rynku pracy rzeczywiście wśród pracodawców tzw. mobilność, czyli im coś co pokazujemy w CV, że odbyliśmy jakiś wyjazd czy to staż czy jakąś wizytę studyjną 3 jak działa sprzedało im czy cokolwiek w tym stylu jest doba jest bardzo wysoko promem premiowane atak wiąże się to z tym, że wyjazd zagraniczny, jakby pozwala nam rozwinąć w sobie wiele różnych kompetencji i oczywiście wiele ludzi cierpi również kadry nauczycielskiej czy akademickie też wyjeżdża z różnych powodów im też na to mamy fundusze i oczywiście wyjeżdżają w konkretnym jakimś celu tak, żeby zobaczyć swoich kolegów przy pracy czy żaby nie odbyć jakieś konkretne szkolenie czy, żeby zobaczyć, jaką szkołę 3 i na cokolwiek i oczywiście wiąże się to z konkretnymi celami z bardzo takimi konkretnymi merytorycznymi rzeczami natomiast sam wyjazd w sobie zagranicę powoduje, że beze mnie na to w jakim celu merytorycznym jedziemy nabywane wiele różnych innych takich ogólnych czy tak się nie ładnie nazywa kluczowe czy genetyczny kompetencji, czyli umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi umiejętność współpracy korzystanie z doświadczeń wymiana tych doświadczeń różne dyskusje, a więc taki wyjazd zawsze ma taką wartość dodaną w postaci nabywania i rozwijania różnych kompetencji miękkich, które nie jest koniecznie są stricte zawodowe w indeksie myśli o tym, że młodzi ludzie mają wyjeżdżać gdzieś się, żeby się czegoś nauczyć to właściwie w pierwszej kolejności myśli się o programach dla studentów o programach Erazm i SN typu Erasmus jak rozumiem to też jest coś co związane z Unii Europejskiej zresztą jest to program unijny, ale jak zaraz tam wiedziałam, że rozmowy nie trzeba być wcale bardzo dobrym studentem, żeby móc skorzystać z pieniędzy unijnych i pojechać za granicę, żeby nauczyć tak oczywiście oferta jest bardzo szeroka i mamy naszym flagowym oczywiście w programie jest program Erasmus plus, który przejął to jest trochę takie nieporozumienia, bo on przejął, jakby nazwę od czegoś co było tylko kiedyś państwem wyższym w tej chwili Erasmus plus pokrywa wszystkie sektory edukacji także jej edukację szkolną jego edukację zawodową edukację dorosłych miasta tak, by pod 1 parasolem i ta oferta jest dosyć szeroka nas jeszcze wzbogacona programami Powers grobach, których również Mameta mobilności, a więc tych pieniędzy jest w miarę sporo i nie trzeba być tutaj naprawdę wybitną jednostką nie trzeba czekać latami w kolejce oczywiście na nie oznacza to, że tych pieniędzy zaś, tyle że starcza dla wszystkich, bo rzeczywiście czasami inne musimy dokonywać pewnej selekcji, ale z tych pieniędzy już na tyle dużo, że jakby ich dostępność to nie jest mocna jest jakby w miarę powszechna tak, czyli każdy, kto to jest wykazuje taką wolę co kto się trochę zakręci zainteresuje ma spore szanse, żeby wyjechać z importu udział w programie Power to rozwinę ten skrót program operacyjny wiedza edukacja rozwój tak jest w ramach to wszystko jest z Europejskiego funduszu społecznego, czyli 1 z tych największych funduszy, które nie są w ramach Unii Europejskiej do rozdysponowania m. in. stałych to właśnie na rozwój kompetencji na edukację to powiedzmy może w tak już na przykładach na co konkretnie są pieniądze jestem młodym człowiekiem, który jeszcze nie ma 30 lat zakończą edukację już jakiś czas temu nie mam pracy wnioski z niekompetencji to co ja mogę tak, jeżeli już wychodzimy poza te dni, jakby sektora edukacji tak czy czyta szkolną 33 czy wyższą oczywiście też dla młodych ludzi, którzy są nie poza tymi sektorami mamy też takie możliwości Jonasza odbywają zresztą nie tylko czy to w małe rzeczy wnętrze oraz może posiada również w programie młodzież, które zresztą znów stał się też pewną częścią programu Erasmus plus, ale ma swoją autonomiczną oddzielną nazwę wspominają, dlatego że wiele osób ją po prostu znali jak Best z tej nazwę kojarzy się w tej możliwości jest sporo chociażby wyjazd taki staż do takiej przedsiębiorcy w innym kraju podpatrzenia tego jak ne w 13 w drugim zawodzie jak wykonywane są tam jak wykonywana jest praca można nabyć pewne doświadczenie czy też spotkania właśnie takie młodzieżowe, które może nie mają na celu przygotowanie do konkretnego zawodu, ale są to spotkania młodzież, że tak wróżek w ramach różnych tematów rozmów między konkretnym przykładzie jestem mechanikiem samochodowym, ale chciałabym zobaczyć jak mój kolega, który wykonuje podobne podobną pracę w Niemczech czy Holandii pracuje dokonują się udać, żeby o tym, porozmawiać spróbować znaleźć pieniądze da się na taką złą 200 sesji albo bezpośrednio do nas inne pokieruje my doradzono mi do wody w rozwoju edukacji albo nie bezpośrednio do instytucji, które pośredniczą w organizacji takich staży z takich staży to instytucja oczywiście otrzyma od nas środki, ale my oczywiście mamy pełną wiedzę, kto i w jakim zakresie ta nie to proszeni są inne nie świadczy, więc jeżeli ktoś nie ma takiej wiedzy, że u niego w mieście czy w gminie czy w powiecie nie ktoś takich systemowych środków korzystają oferuje takie staże może zgłosić się do nas my też jesteśmy w stanie pokierować ich wtedy potem sprawa jest prosta znakach uczestnictwo w stażu na wyciągnięcie dla siebie jak najwięcej się da wyjazd oczywiście niektórym się kojarzy test turystyka i my nie chcemy być postrzegani w ten sposób jak to program kiedyś jeszcze Sokrates, bo taką się nazywał został przedstawiony w znanym jest w filmie smak życia dla nas ważne jest, żeby te wyjazdy właśnie przynosiłem młodym ludziom konkretne konkretne rezultaty dlatego my też bliskość przejść przeglądamy je malujemy ścianę wszystkich podmiotów też tych pośredniczących i też tych, którzy oferują te staże analiz wyjeżdża to jest różnie te są to od kilku tygodni po po kilka miesięcy po niej w ramach takiego stażu naprawdę można, jeżeli ktoś z CIT jak potraktuje ten wyjazd upoważnienie turystycznie poza naprawdę nabyć wiele kompetencji tak już wspomniano chociażby języki tak przy odrobinie woli w tak w takim czasie w momencie, kiedy jestem tak naprawdę za granicą tak nie mam znikąd pomocy jestem jakby w tym kontekście osadzone tak może się posługiwać tym językiem to bardzo to dużo daje to mamy w takim razie osoby, które się są studentami na uczelniach wyższych są młode korzystają z programu Erasmus program znanej synonim pewnie zbyt wiele mówić teraz mówimy o tym, że, nawet jeżeli nie jest studentem, a jest młodym człowiekiem też są środki na to, żeby pojechać zagranicę, czego się nauczyć, ale jest jeszcze trzecia grupa także młodych ludzi, choć nie tylko oczywiście młodych ludzi, którzy są zagrożeni wykluczeniem, bo n p . są niepełnosprawni bez Ostróda Ostróda środowiskiem prezydenta niech też jest propozycja tak oczywiście rozpoczęliśmy w ramach właśnie programu Power staliśmy się my, czyli Fundacja rozwoju systemu edukacji staliśmy się operatorem takiego właśnie wielka funduszom UE w ramach tego programu idzie są właśnie środki na mobilność niepełnosprawnych studentów albo tych jest faworyzowanych różnych środowisk, a więc jest to też odpowiedź na to pytanie, które padło na początku, jaka jest dostępność tak czy oczywiście nie w ramach głównego programu Erasmus jest jakaś główna oferta można też się, zwłaszcza uzupełniana innymi ofertami bardziej już nakierowanym na konkretne grupy społeczne tak, aby nikt nie został tutaj pamięta, więc nie ma w programie Power środki są dosyć spora więc, jakie no to są sfera akurat ten program, jeżeli dobrze pamiętam te z ponad 100  000 000 zł mówi rzeczywiście są pieniądze warto schylić sięgać dokładnie także powszechność ich dostępność, jakby tutaj nie myślę, że nie można narzekać każdy, kto chce się zainteresować testowanie i tak będzie czytana wyrwać się inne te miękkie kompetencje czy właśnie zawodowe takt, czyli ten wspomniany mechanik ma możliwość np. odbycia, a my starzy stażu pracy na filmie odwagę za granicą, a czy to się dzieje na bieżąco trzeba się z wycinki w okienku czasowym zgłaszamy się w konkretnym miesiącu tak my mamy jak jedno jest tutaj pewien my to nazywamy cykl życia, jakby projektom nie oczywiście są terminy naborów one są ogłaszane na inny na naszych stronach czy to właśnie na oferty indywidualne czy dla tych instytucji pośredniczącej, która potem ich ceny oferują też we mnie część tych staży, a więc trzeba to po prostu śledzić to znaczna w najbliższym czasie coś szykują w najbliższym czasie na jesieni mamy jeszcze pewne pewne selekcja w niektórych programach, ale to są takie coś tam nie kochanie niedobitki natomiast jest cała, jakby to momenty to życie selekcyjne początek, jakby tych selekcji i naborów wniosków tak naprawdę startuje w zlotym każdego roku i trwa gdzieś tak Dolata i wtedy jakby jest tam są to największe możliwości inne tych wyjazdów i realizacji jakiegoś projektu także zachęcamy już teraz do analizy czy to do czytania naszej strony internetowe czy właśnie rozglądania się również swoich jak w regionach tak, aby móc zaraz z początkiem następnego roku skorzysta z tej oferty warto się przyglądać warto śledzić te wszystkie strony wspomniał pan jakieś premie dostało takie sformułowanie tym razem siedział przed wojną, by się wyjaśnił też zaczyna się to polega tak był taki akurat projekt go za dzieckiem oraz nie lubię w źle, jakby w dna z angielskim języku polskim piśmie swoje odpowiedniki, ale nie mamy tak znaczy to jest też, jakby cień w pracy tak, czyli jedziemy jedziemy do jakich kolegów koleżanek po zawodzie zagranica i przyglądamy się ich pracy był taki ciekawy właśnie projekt nie polskich anglistów, którzy pojechali do Hiszpanii przyglądać się jakich koledzy koleżanki nauczyciele pracują jak uczą angielskiego z jakich materiałów dydaktycznych korzystają i w ramach właśnie tej wymiany doświadczeń przywieźli wiara różnych rozwiązań i próbują je zdobywają zawód tak nianie implantować nawet w Polski w polskich warunkach akurat w tym przypadku z tak zresztą w wielu przypadkach to nie jest także polscy nauczyciele czy obijanie się skończy akademicy nie mają kompetencji na czym mają jakieś braki w metodyce czy w ogóle jest jakby w wykonywaniu swego zawodu to nie o to chodzi bardzo często nawet my mamy wiele więcej do pokazania niż to co jesteśmy w stanie zobaczyć 9 za granicą ale jakby sama taka wymiana doświadczeń obejrzenia, jakby tego wykonywania tych zawodów trochę w innym kontekście w innym kraju dużo po prostu przynosi nowe wszystko polega na tym, żeby kraje ze sobą współpracowały szukały na zajętych powiązań, bo to wcale nie jest takie proste w walizce lekko za granicą, kto będzie nam go to nas przyjąć nasz rynek takich cen tak w Tarnowie tak to już jest taki, by PiS taka logistyczna trudność tak, że nie zawsze pewny czy to łatwo znaleźć szkołę partnerską być może część część jest łatwiej zna jak zdobyć środki niż pozyskać partnera do UE do współpracy, ale można wykorzystywać różne metody na chociażby nie wiem co może być wakacyjna, gdy jakaś znajomość przelotna, która może się przerodzić się w jaki się zawodowe relacje także to można korzystać się rozmnażać ludzie teraz są bardzo mobilni tak chociażby właśnie, jeżeli chodzi o wyjazdy wakacyjne poznają poznają różne są obejmowane mobilność właśnie walczymy o innych rzeczy Unia Europejska, bo przemieszczaniu się swobodne ludzi w ramach pracy były wystarczające jest to na co wspólnocie Europejskiej bardzo zależy stąd też wiązać w programach unijnych musimy kończyć moim państwa gościem był dr Paweł Poszytek dyrektor generalny fundacji rozwoju systemu edukacji dziękuję za spotkanie w ramach subfunduszy dzięki Super fundusze rozmawialiśmy o tym jakie wsparcie z innych pieniędzy można zyskać jak jest osobą młodą nie tylko studentom, ale także osoby z różnymi problemami się w nim skład bez odpowiednich kompetencjach chciałoby się wyjechać zagranicę i tam zdobywać nowe doświadczenia tych informacji jak sami państwo słyszeli było wiele dlatego polecam państwu strony internetowe po pierwsze, stronę internetową fundacji rozwoju systemu edukacji, czyli FRSE kropkę golf krótka PL tam można śledzić jej popatrzeć, jakie pieniądze za zamachy jakich innych możliwości jakich narzędzi są dostępne druga to oczywiście strona programu Erasmus plus jest także strona programu wiedza edukacja rozwój także w niższych kilka adresów Blues po, których zawsze przypominamy zawsze mówimy, czyli fundusze europejskie krótkowłose krótka PL warto tak rzeczywiście zaglądać na portal TOK FM Grodzka PL ukośnie subfundusze to jest nasza strona naszej rady audycji Gazela państwo archiwalne odcinki tego państwo firmy celem państwa także teksty tuneli wszystko wszystkie te materiały, które już się w ramach subfunduszy na antenie TOK FM pojawiały, a jeżeli państwo nie chcą chcieć tego w internecie to zawsze można wybrać się do stacjonarnego krajowego punktu kontaktowego takich gmin punktu jest 16 w każdym województwie jest taki punkt można porozmawiać poszukać, gdzie są pieniądze, z których możemy skorzystać, by to wszystko Super funduszach na dzisiaj kolejny odcinek audycji w poniedziałek najbliższy nie może to święto nie może to piętnasty dzień sierpnia to Super fundusze jak zawsze o swojej stałej porze 1242 już teraz państwo zapraszam tam swój herb fundusz wart program jest współfinansowany ze środków funduszu spójności w unii Europejskiej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SUPERFUNDUSZE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA