REKLAMA

Związki partnerskie w Polsce - mimo braku poparcia w parlamencie? Gość: dr Krzysztof Śmiszek

Post Factum
Data emisji:
2016-08-09 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum słuchamy programu post factum słyszę to gdzie osiemnasty dzień dobry mówi Paweł Sulik dziś we wtorek 9 sierpnia gminy już teraz zaproszą słuchaczy raport nawet na profil Radia TOK FM na portalu Facebook dlatego czekamy na państwa komentarze opinii pytania w związku z tematem, który poruszony po godzinie osiemnastej 40, a to, dlatego że dziś Solidarność zbierała podpisy za projektem ustawy, która zakazuje handlu w niedzielę także państwa zdanie w tej sprawie Rozwiń » istotne będzie znany pan Sebastian Brański członek związku zawodowego Solidarność pracownik sklepu ze sprzętem sportowym to po 1840, a i już teraz witam w studiu pana Krzysztofa Śmiszka prawnika z polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego i przedstawiciel koalicji na rzecz związków partnerskich i równości małżeńskiej dzień dobry dzień dobry witam czy taras ma nie jest długa równości małżeńskiej chyba coś nie tak miał wcześniej rzeczywiście cenne 2 ostatnie wyrazy zostały dodane niedawno to jest to jest także biorąc pod uwagę, w jakich konstelacjach i prawnych funkcjonują pary jednopłciowe na całym świecie począwszy od Republiki czeskiej skończywszy na Paragwaju czy Brazylii widzimy, że krajowi ustawodawcy przyjmują bardzo różne rozwiązania moc bardzo luźnych związków cywilnych aż po małżeństwa jednopłciowe zatem celem naszych działań, o których zafira Wanda mówił też jest osiągnięcie takiego efektu, na które zadowoliłby zarówno tych, którzy opowiadają się za przyjęciem rozwiązań ustawowych, które w formie związków partnerskich dla par jednopłciowych, a także dla tych, którzy widzą się raczej na w tym co w układzie małżeńskim państwu zorganizowali dziś konferencję i tytuł to Polska coraz bliżej związków partnerskich i równości małżeńskiej ktoś może powiedzieć coś w, która Polskę ta nasza wykazują przynajmniej z deklaracji, gdy osób i u władzy to raczej z coraz dalej zaczynają braku deklaracji do normy jednak jesteśmy optymistycznie nastawieni do działań, które prowadzimy prowadzimy działania ramy prawne radnych tzw. likwidacją strategiczną, a on przed polskimi sądami chcemy dotrzeć za Europejskiego Trybunału praw człowieka Strasburgu niezależnie od tego kto rządzi polską rządzi prawica czy lewica czy liberałowie socjaliści robimy swoje po prostu na wzrost jest likwidacja integracja szczególnie nawigacja strategiczna to takie postępowanie przed sądami krajowymi albo międzynarodowymi czasami są to organy międzynarodowe i ta likwidacja czy też likwidacja, czyli po prostu prowadzenie procesu sądowego nie ta strategiczna z tego oprócz procesu polega na tym, że wybieramy sobie takie zagadnienia prawne, które nie są przedmiotem debaty publicznej, a jeśli nie są przedmiotem debaty publicznej to chcemy spowodować, żeby było przedmiotem debaty publicznej, a tym samym przyczynić się do wpłynięcia na przedstawicieli parlamentu czy też przedstawicieli po prostu władz, ale w 1000 związków jednopłciowych równości małżeńskiej ktoś ma bardzo bardzo się ma, dlatego że do przynajmniej do tej chwili praktyka interpretacja przepisów ustawowych przepisów konstytucyjnych przez polskie sądy jak również przez polskie polską administrację jest taka, że małżeństwo jest dostępna jedynie jedzenia dla par jednopłciowych, a po drugie nie mamy ustawy o związkach partnerskich zatem spowodowania kilku umów o nową mówiąc precyzyjniej 5 postępowań sądowych, która rozpoczęliśmy, a w zeszłym roku ma doprowadzić do popiersia dla wywołania debaty publicznej, która właściwie w Polsce toczy się już od 2000 trzecia trzeciego roku, kiedy na prof. Szyszkowska złożyła pierwszy w historii Polski na projekt ustawy ustawa o związkach partnerskich po drugie, mała przyczynić do tego, że będziemy zbierać kolejne argumenty w, a mówiąc kolokwialnie wyprodukowane przez sądy, a krajowej międzynarodowe na rzecz tego, że takie uznać to przepisy ustawowe winny być przyjęta w rezultacie elity w stracie założenia tej litografii strategicznej osiągnięcie celu, jakim jest przyjęcie odpowiednich przepisów ustawowych akty to pana słucha może powierzyć tak co to w praktyce oznacza, że kto i w jakiego powodu staje przed sądem co ten sąd mówi dziś w tym wszystkim państwu no tak to jest rzeczywiście bardziej Iskra skomplikowana sytuacja w listopadzie zeszłego roku rozpoczęliśmy jako koalicja na rzecz związków partnerskich wtedy jeszcze taras i równości małżeńskiej na pewno pewno bardzo dobrze zaplanowaną akcję z dobrze zaplanowaną strategią zgłosiła się do nas 5 par jednopłciowych, a stworzyliśmy nieformalną grupa składającą się z profesjonalnych prawników adwokatów radców prawnych organizacji pozarządowych, a także właśnie na 5 par jednopłciowych, a przygotowaliśmy Leon całkiem niezły plan w mojej ocenie hali rozpoczęliśmy powolną drogę czy też powolne powolny marsz po wyboistej drodze ku równości jem ne małżeńskiej czy kółku związkom partnerskim polega na tym, że 5 par jednopłciowych poszła w swoich miejscach zamieszkania do urzędów stanu cywilnego i po prostu ona złożyła się chciało złożyć oświadczenia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego z drzewa rzeczywiście tutaj ja nie liczyliśmy na wiele nadana zna na pozytywne rozstrzygnięcie tej sprawy i zgodnie z naszymi przewidywaniami, która sprzedała wszystkie pary otrzymały odmowę zawarcia takiego nie da takiego związku małżeńskiego klasztoru, ale to formalnym odmowa zawarcia związku może z pielęgniarek z formalnie tutaj na kierowniku urzędu stanu cywilnego na rodzaj wydaje takie postanowienie o o tym, że te przeszkody istnieją zatem nie można zawrzeć związku partnerskiego, ponieważ czy też małżeństwa, a ponieważ zgodnie z interpretacją przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jak również przepisu art. 18 polskiej konstytucji takie ma wrażliwe na artykuł, który definiuje małżeństwo którzy, a jest postrzegany jako ten, który definiuje miało małżeństwo dla wszystkich urzędów stanu cywilnego była to przeszkoda, a nie do przejścia zatem te oświadczenia nie mogły zostać przyjęta, a państwo Agaty czy ten czy ten dokument, który urzędnik stanu cywilnego i wystawią wciąż zawiera uzasadnienie w oczach większości w te dokumenty zawierają uzasadnienia uzależniamy z uzasadnienia czekasz najbardziej uzasadnione mniej więcej tej samej treści wraz z uzyskaniem w ogóle takich jak takich dokumentów, że niejednokrotnie były problemy, ponieważ kierownicy czy też pracownicy urzędu stanu cywilnego niektórzy spotkali się, bo większość z nich spotkała się z taką sytuacją po raz pierwszy więc, aby lista, mówiąc że mówiąc ogólnie w Wlk troszeczkę w szoku na listach przychodzimy rządziła jednopłciowe i po bardzo się od papieru, który poświadcza niech pan jako urzędnik stanu cywilnego poświadczy, że nie ma żadnych przeszkód, abyśmy zawarli związek może troszeczkę z drugiej strony oświadczam, że nie ma żadnych przeszkód chcemy tutaj ustalić datę ślubu, więc tutaj, by kierownica rzeczywiście byli w kropce na właściwe nie bliską osobą w kropce, bo większość z nich od razu mnie za oponowała -li AM wystawiła po prostu taki dokument mówiący o tym, że te przeszkody istnieją zgodnie z polskimi przepisami tego typu w dokument może być zweryfikowane przez URE poprzez odwołanie się do Sądu Rejonowego cywilnego winien zatem w większości przypadków, że jesteśmy już do 5 par jedno włączał się we wszystkich przypadkach sądy rejonowe I instancji czy sądy Sąd Rejonowy czy Sąd I instancji wypowiedział się negatywnie na podtrzymały po prostu decyzja kierowników urzędu stanu cywilnego w 4 przypadkach sądy podtrzymały w 1 przypadku sąd stwierdził, że w ogóle tutaj nie ma drogi Odwoławczej w takim przypadku i odrzucił inny to do zażalenia zatem sąd w przyjęło podobną argumentację do argumentacji kierowników urzędu stanu cywilnego niektóre nawet tutaj jej próbowały dosyć kreatywnie wywodzić się lato to jednak tę równość małżeńską także dla osób homoseksualnych, mówiąc że osoby homoseksualne żaden sposób nie są w Polsce na dyskryminowana i starannie odmawiali dostępu do instytucji małżeństwa, ponieważ zawsze mogą zawrzeć związek małżeński osobom trzecim najpóźniej w sezon tego typu oraz to są tego typu argumenty co ciekawe w oczy co nieciekawe dna podczas rozpraw 1 z sądów dostać się na podłogę w sposób nie licują co tutaj są zgodne z powagą urzędu przepytywał na nasze klientki 2 dziewczyny, która liczy na okoliczność tego, która z nich w razie zgody sądu na naj małżeństwo będzie odgrywało rolę mężczyzny z Rawenny, która będzie z nich odgrywała rolę rolę żony zatem razem z tutaj rzeczywiście ta droga do tych par jednopłciowych w Polsce tam do tego, aby dotrzeć w wadze do Trybunału w Strasburgu nie jest przyjemna droga zdążyłem się w tym punkcie co znaczy byliśmy w urzędzie stanu cywilnego chcieliśmy założyć związek jednopłciowe powiedziano nam w, że nie poszliśmy do ronda do Sądu Rejonowego oraz odpowiedzialna w Rzymie teraz dowiemy się wysłać na świecie w naszym kraju, czyli szynami informacje Radia TOK FM, a po informacje wrócimy do rozmowy z naszym gościem, którym jest pan Krzysztof Śmiszek prawnik z polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego i przedstawiciel koalicji na rzecz związków partnerskich i równości małżeńskiej w post factum w 24 minuty po godzinie osiemnastej słuchamy Radia TOK FM g post factum w naszym studiu dr Krzysztof Śmiszek prawnik z polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego i przedstawiciel koalicji na rzecz związków partnerskich równości małżeńskiej czas dzień dobry dzień, aby jeszcze raz powtórzył też nasze rozmowy mówił pan taki inicjatywie w inicjatywie takim długim procesie, który zaczyna się od tego, że zjawiają się w pary jednopłciowe przed urzędem stanu czy w urzędzie stanu cywilnego mówią może tutaj chcemy dokument, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby używali związek małżeński leczyć w Polsce tak, by do kraju przerwą w oznaczaniu wartościowych z kart w był urzędnik stanu cywilnego mówi, a w obronie dostaniecie takiego zaświadczenia o NATO te pary idą instancję wyżej do jak rozumiem Sądu Rejonowego w Osowiczach cywilnego mówi tam efekt jest identyczny dokładnie i kolejnym krokiem jest złożenie apelacji do Sądu Okręgowego zatem jesteśmy na etapie składania apelacji czy złożenia już apelacji w tle w niektórych przypadkach do sądów apelacyjnych czekamy na rozprawę na wydanie wyroku no cóż, ale klient będzie wyrok co czują się pod skórą, że będzie to powtórzenie argumentów na to jest zarówno kierowników urzędów stanu cywilnego, jaki sądów niższych instancji i teraz mamy kolejną, a kolejny krok do rozważenia albo składamy skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego albo od razu i czekamy na korzystano chętnie korzystano pewniak czy chcielibyśmy korzystne rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia przez las w tej sprawy przyczyna tych w parze z kart przez Trybunał Konstytucyjny z zamierzamy wnieść skargę do Europejskiego Trybunału praw człowieka Strasburgu Trybunał Konstytucyjny mamy pewien problem realny musi zostać jeszcze przedyskutowane, dlatego że ono ciągle jesteśmy bardzo niepewnej sytuacji oraz co do ustawowej co dało funkcjonowania w ogóle dla Trybunału Konstytucyjnego niektórzy przedstawiciele rządu mówią, że wydane w inny wydawana przez Trybunał wyroki są nieważna niektórzy mówią, że są ważne zatem co będzie to będzie przedmiotem naszych naszych rozważań nocą szyła muszę przyznać, że nie jesteśmy pierwsi w Europie, którzy zamierzają wykorzystać taką taką ścieżkę to, że lekarz ze szczytu znalezienie ścieżka, skąd tak, jakby w razie to jest chodzenie od sądu do sądu coraz to coraz wyższej instancji dogadywanie się, że ich nie ma zgody na małżeństwa jednopłciowe albo związki partnerskie no tak na tym polega strategiczne likwidacja na tym polega ten cały proces właśnie w odchodzenia od drzwi do drzwi poszczególnych organów sądowych po to, żeby wykorzystać wszystkie możliwe na wszystkie możliwe kroki należy, ale na wszelkim we wszystkich tych miejscach muszą państwo nie no i co prawda, niemniej jednak warunkiem koniecznym do złożenia skargi do Europejskiego Trybunału praw człowieka jest wykorzystanie wszystkich możliwych ścieżek i instancji na poziomie prawa krajowego zatem nie moglibyśmy pójść do Puszczy ze skargą do Europejskiego Trybunału praw człowieka nie wykorzysta się wcześniej w Tychach możliwości tych instrumentów, które traf przewiduje inne polskie polskie prawo areszt tymczasowy Europejski Trybunał wciąż czeka trzeba będzie także w pasie powiedział oto sądy w Polsce powiedział taka nie inaczej i ich będziemy zapewne wykorzystywać te argumenty, które już wykorzystali nasi koledzy z Włoch w zeszłym roku w UE w bardzo słynnej właściwie jeśli chodzi o tak pożycie pary jednopłciowe najsłynniejszą w wyroku Europejskiego Trybunału praw człowieka o wiarę i inni przeciwko Republice włoskiej tak jak powiedziałam koledzy prawnicy jest, że z Włoch przetarli dał ścieżka jak dotrzeć w zasadzie Trybunalski ich w Strasburgu z takim zagadnieniem jak właśnie brak jakichkolwiek przepisów dotyczących pożycia par jednopłciowych szczerze powiedziawszy Polska, ale nie różni się niczym od Włoch oraz 2015 roku, ale zaraz nad tą kwestią jest jak na razie gwoździem programu jest właśnie w przypadku innych Trybunał to, że nie ma jakichkolwiek przepisów regulujących Itaki nie w przypadku włoskim był to była to było to główne zagadnienie w skardze podniesionej przez pary jednopłciowe i na z tego kraju 2 jako ostatni kraj z tzw. starej Unii Europejskiej nie miała żadnych przepisów dotyczących możliwości prawnego uznawania funkcjonowania pożycza par jednopłciowych zatem Polska jest w tej samej sytuacji, w której były Włochy na początku roku 2015 coś co Trybunał orzekł w sprawie włoskiej Trybunał orzekł, że może na podstawie art. 8 Europejskiej konwencji praw człowieka, który gwarantuje ochronę życia prywatnego rodzinnego Trybunał orzekł, że czy też wy wiódł, a z tego dumne z tego przepisu, a ich brak jakichkolwiek przepisów, które regulowałyby pożycza par jednopłciowych stanowi naruszenie tego tego przepisu zaś są już była wcześniej w poprzednich swoich orzeczeniach naprzód w austriackiej w sprawie Schalke Hancock przeciwko mnie przeciwko Austrii na Trybunał też kraj podjął bardzo podziałem rewolucyjną i doniosła na atak podjął doniosłą kwestię powiedział, że pary jednopłciowe, a winny być chronione na gruncie tej też życie rodzinne pożycie rodzina pary jednopłciowe winno być również chronione tak jak chroniona jest życie rodzinne parę różna Pudzian zatem realne widzimy, że na przestrzeni lat też likwidację strategiczna w poszczególnych krajach Austrii Wielkiej Brytanii na Grecji oraz Bud pozwoliły na zbudowanie takiego zasobu argumentów dla Europejskiego Trybunału praw człowieka, że wreszcie w roku 2015 w przypadku włoskim, a Trybunał odważył się powiedzieć pół poszedł krok dalej i odważył się powiedzieć, że nie tylko, a trzeba chronić życia, a rodzina pary jednopłciowe, ale jeśli niema żadnych regulacji prawnych, które tę kwestię regulowały należy takie kwoty, ale takie prawo przyjąć zatem to jest bardzo nudne bardzo ważny sygnał, a i argument dla tych, którzy otarli, ale na tę kwestię zabiegają, że na sytuację, w której nie ma żadnych przepisów jest już naruszeniem sama w sobie Europejskiej konwencji praw człowieka i art. 8 po tej Jacques, a także na tejże konwencji pan jest prawnikiem polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego i też trochę o anty dyskryminacyjną wprowadza dyskryminację w Nigerii będziemy teraz rozmawiać i paradoksalnie usłyszymy głos Jarosława Gowina ministra nauki szkolnictwa wyższego, który dziś był gościem poranka Radia TOK FM to nie powinniśmy przyjmować imigrantów muzułmańskich firmy, ponieważ doświadczenia nie był Europy zachodniej wielu innych rynkach świata pokazują, że się nie asymilują i nie akceptują, że o tym, wspomniałem zasadność czy wliczać YouTube bez pretensji, a my nie są podstawą wartości, które u, których obrony Polski rząd powinien gwarantować im takie wartości jak równość kobiety mężczyzny w domu nie uznawano w krajach islamu i rozkopane z polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego to w Groznym sądzi pan, że tak jak minister nauki szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, że te wartości w równość nie powinniśmy dyskryminować kobiet powinny być to sprawy dla nas jednoznaczny jak pan taką wypowiedź odbiera no cóż jestem pełen podziwu dla ewolucji, jaką minister Gowin przeszedł pamiętam jego działalność jeszcze raz sprzed kilku lat czy w ostatnich latach i nie przypominam sobie nic zapowiedzi ministra Gowina posła Gowina na trzecie jak w jakiejkolwiek działalności Jarosława Gowina w parlamencie na rzecz równości kobiet i mężczyzn zatem duży plus dla pana ministra za to, że na sztandary bierze równość płci rzeczywiście wartość konstytucyjną art. 33 konstytucja, mówi że kobieta mężczyzna w Polsce są sobie równi we wszystkich sferach życia torów tak dalej to jest także warto się na unijna Europejska zarówno Europejska konwencja praw człowieka jak karta praw podstawowych i wszelkie traktaty już od lat pięćdziesiątych ustanawiający Unię Europejską i wspólnoty Europejskiej mówią o równości kobiet mężczyzn zatem duże duży plus dla ministra, że teraz żona na sztandary w tę te wartości, niemniej jednak myślę sobie, że tutaj mamy do czynienia z Pawłem zabiegiem retorycznym i pewnym jeśli mogę pozwolić sobie na tę ocenę daleko idącą hipokryzją, ale bardzo łatwo jest rozmawiać o uchodźcach o imigrantach o kryzysie imigracyjnym, posługując się nam bardzo ogólnymi wartościami właściwie jadą za państwa dzisiaj rano do programu wiem niezwykłą przyjemność pozowania z taksówkarzem, a dokładnie o tej samej kwestii i oboje chowa się zgrać zgodziliśmy, że tak naprawdę poruszamy się w kwestii w debacie na temat imigrantów uchodźców poruszamy się po prostu na nas na nad takim bardzo płytkim poziomie w ogólniki mówili tak naprawdę pod pewnymi hasłami próbujemy w na ta dyskusja po prostu zgasić tak nikt nie będzie ponad polami zawał z tym, że nie wolno uczy, że za dużo trzeba zapobiegać zamachom nikt nie będzie na pole polemizował z tym, że jeśli przyjeżdżasz do Europy jeśli przyjeżdżasz do Polski jeśli przyjeżdżasz do Belgii z musi stosować polskie bagno belgijskie francuskie, a francuskie prawo byłbym ostatnią osobą, która inna, która zgodziłaby się na to, że uchodźcy, którzy leczyli ich i obcokrajowcy jak mawiali cokolwiek UE, a jakiekolwiek osoby spoza gminy spoza polskiego Europejskiego kręgu kulturowego, które przyjadą czy gmach miałby przyjaźń lada do Polski do Europy mogą zachowywać swoje czy mogłoby nie przestrzegać po prostu prawa nie wyobrażam sobie takiej sytuacji pan mówi o prawie to jest interesujące, że ktoś na sucho może to się czy to na pewno chodzi o prawa czy też Niechorze jakiś taki poszukiwany bezskutecznie przez nas przez ostatnie lata jakiś taki korpus europejskich wartości, bo to dyskusja się rozpoczęła w momencie, kiedy odpowiednio duża liczba osób z innego kręgu kulturowego zjawiła się w Europie i w różnych krajach z różną intensywnością i w różnym czasie ludzie się zaczęli zastanawiać nad taką prostą sprawą co to są te wartości europejskie i czy z drugiej strony nie ma pan takiego uczucia, że oto jak trwoga w wartości europejskich wartości europejskich nasz dzisiejszy taki trend z tak jak mówiony jest tak poda nam powierzchownie on jest moim zdaniem jest jest pozytywna, bo przypominamy sobie o tym, że kobieta jest równa mężczyźnie, ale przypominam sobie o prawach człowieka być może za chwilę będziemy mieć tutaj na ministra Gowina państwa Wschodu, która będzie go będzie bronił bronił praw gejów lesbijek przez 3 temu, by jeść co muzułmańskim zatem myślę sobie, że to jest poniekąd dobre, bo odświeżam sobie tempo te wartości z drugiej jednak strony naraz mówi trochę ironicznie ja albo pielgrzymów co grali w ING Real rzeczywiście to jest przykład brytyjskich trybun zaskakujące to znaczy okazało się, że molo mogą być politycy konserwatywni, którzy mówią tak dla nas są ważne związki ludzi jedno półrocza chcemy je sformalizować zalegalizować, bo to też są obywatele, bo to dla nas też jest rodzina i co w z naszych perspektywy polskiej konserwatyści Wielkiej Brytanii, którzy są za sformalizowaniem takich związków to było dla nas niezrozumiałe okazuje się, że ma podobno za moment może mieć całkiem dobrą historię w Polsce być może, chociaż nie sądzę, że tutaj nie sądzę nie przewiduje, że w krótkim czasie minister Gowin czy minister Ziobro nagle zaczną narażają optować za za ułatwieniem życia par jednopłciowych z widzimy tutaj działania na poziomie krajowym wręcz przeciwne w przeciwne mamy zaangażowanie się prokuratora dotyczy zaś ministra Ziobrę Ziobro z gazetą słynny proces przeciwko drukarza i prawda, który namówił do obsługi organizacji LGBT zatem nie sądzę, że to jest mienie nie sądziłem, że jest jakiś trend trwały, który będzie trwał doprowadził do pozytywnych skutków dr Krzysztof Śmiszek prawnik z polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego przedstawiciel koalicji na rzecz związków partnerskich równości małżeńskiej, bo nasz gość bardzo dziękuję za dziękuję serdecznie 18377 informacje Radia TOK FM w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA