REKLAMA

HFPC o projektach zmian w systemie pracy więźniów. Michał Kopczyński w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2016-08-11 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich recykling Olsztyn Igor trzynastą 25 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Michał Kopczyński z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dinozaur panie redaktorze dzień dobry państwu Ministerstwo Sprawiedliwości przymierza się do nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, czyli tego kodeksu, który mówi o tym w jaki sposób w dniu należy wykonywać orzeczenia sądowe, a także w jaki sposób należy odbywać karę 3 tutaj pojawia się dość Rozwiń » ciekawy pomysł ciekawy wątek mianowicie kwestia zatrudnienia więźniów może wytłumaczymy na jakiej zasadzie w tej chwili funkcjonuje system pracy osób osadzonych obecnie wygląda to tak, że kodeks karny wykonawczy to czy ten kodeks, który ministerstwo ma zamiar znowelizować przewiduje, że praca więźniów jest co do zasady obowiązkiem więźniów przed czym zasadą jest, że praca więźniów musi być pracę odpłatną obecnie jest wąsko z z wąsko zdefiniowane są sytuacje, kiedy praca więźniów może mieć charakter nieodpłatny i może to być miejsce tylko w przypadku prac porządkowych oraz pomocnik z pomocniczych dla jednostek penitencjarnych oraz prac porządkowych dla samorządu terytorialnego tak wygląda polskie prawo z kolei w świetle standardów międzynarodowych np. europejskich reguł więziennych praca więźniów jest przede wszystkim tym elementem każdej, który ma mieć zbawienny wpły w na osadzonych to znaczy ma element resocjalizacji tak przede wszystkim jest to element resocjalizacji ten instrument pozwalający im wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności, a w przypadku tych osób, które przebywają powiedzmy to mają więcej lat do odsiadki to ma być ten element, który umożliwi umożliwia normalne funkcjonowanie dodaje też kwestia pieniędzy, które zarabiają w ten sposób nie żałuję, bo te środki to nie jest tylko to co dostajemy w momencie, kiedy skończą odbywać karę, ale też bardzo często te środki służą zadośćuczynieniu ofiarom dokładnie tak 1 z 1 z zalet otrzymywania wynagrodzenia przez więźniów jest to, że oni mogą w ten sposób regulować swoje zobowiązania np. zobowiązania alimentacyjne 3, a jak to właściwie z dostępnością tej pracy, bo zdaje się to w praktyce wygląda trochę inaczej obowiązek je stale niekoniecznie są możliwości, żeby zatrudniać osadzonych tak jest w aktualnie jest to faktycznie dość duży problem obecnie w Polsce z różnego rodzaju jednostkach penitencjarnych przebywa około 70  000 osób przy czym zatrudnionych zarówno odpłatnie, jaki nieodpłatnie jest około 25  000 osób oznacza to, że to stopień zatrudnienia wynosi około 40 % przy czym wskazuje się, że brak pracy dotyczy około 1415  000 więźniów i teraz pytanie, w którą stronę idą te pomysły ministerialne zmiany co takiego miałoby się zadzierać z pracą więźniów, a przede wszystkim może na początek podkreśla, że jako Fundacja zgadzamy się, że obecny stopień obecny stan zatrudnienia czy te 40 %, o których mówiłem przed chwilą faktycznie jest problemem, bo to oznacza, że tej pracy faktycznie brakuje ci ludzie chcą pracować jest ważny tak tak praca nie tylko o tak mówiliśmy nie tylko służy resocjalizacja też często stanowi takie odejście od tej więziennej rutyny pozwala tym ludziom to jest w miarę normalnie funkcjonować powiedzmy też sobie szczerze, że więzienie jest po prostu nudno to jest takie miejsce, w którym rzeczywiście ta moda przybrała bardzo dręczące wymiar dokładnie ta rutyna jest czymś co ma bardzo negatywny wpływ przede wszystkim psychologiczne moi więzień, który nie pracuje, który rok temu to życie więzienne wydaje się bardzo modne jest narażony na to, że będzie przebywał w kryminogenne środowisku tak, a praca może mieć faktycznie zbawienny charakter tynki i resocjalizacyjne mu dobrze wracając do pytania pana redaktora Otóż, w jaką stronę kierują się obecnie zmiany w proponowane przez ministerstwo ministerstwo zakłada utworzenie przy więzieniach wielkich hal produkcyjnych latające na ten cel zakładano, że ministerstwo zwiększenie kwoty potrąceń z wynagrodzenia na rzecz funduszu aktywizacji osób pozbawionych wolności i budowy przywięziennych zakładów pracy z tak długa nazwa, ale nazwa ustawowa prezydium jak rozumiem, że wyjeżdżają sami sfinansować to, że ministerstwo będzie zamieniało zatrudnienie tak tak dokładnie z 1 strony co ministerstwo zimowe będzie zatrudnienie zwiększenia tego potrącenia z 1 strony ma sfinansować buda o budowę tych wielkich hal produkcyjnych, a z drugiej strony ma doprowadzić do tego, że możliwe będzie zwiększenie ryczałtu dla potencjalnych pracodawców za to, że zatrudniają więźniów to jest 1 rzecz, a druga rzecz to jest zwiększenie tego katalogu sytuacji, w których więźniowie będą mogli być zatrudnieni nieodpłatnie i obie te rzeczy budzą szare jak szereg wątpliwości zastrzeżeń ze strony Chin w rozmiarze nieodpłatnie bez właściwie pod przymusem praca przymusowa, a czy obowiązek pracy więźniów jest obecne były przewidziane, a dodatkowo, jeżeli do tego obowiązku nałożymy to, że to jest obowiązek pracy nieodpłatnej, za którą możliwa będzie ewentualnie jakaś kara dyscyplinarna dla mienia w przypadku, jeżeli się z tych obowiązków nie będzie wywiązywał Lotto to to urasta do takiej rangi, która budzi poważne wątpliwości z zakresu Nor w szeregu standardów praw człowieka w a gdy się zastanowić jak ten katalog możliwości zatrudnienia nieodpłatnego będzie wyglądał tak to, jakie to będą przypadki w przed nowym zakłada się, że nieodpłatnie w wymiarze co prawda nie większym niż 90 godzin miesięcznie będzie można pracować n p . dla spółek prawa handlowego, w których wyłączny udział ma skarb państwa lub gmina powiat czy tam województwo, czyli jednostki samorządu terytorialnego w i warto pamiętać, że to są spółki handlowe to są podmioty, które prowadzą działalność komercyjną spółką prawa handlowego z wyłącznym udziałem skarbu państwa są np. koleje Mazowieckie moi w przypadku, jeżeli spółka prowadzi normalną działalność komercyjną, za którą otrzymuje pieniądze, z którym ma zyski, a wykorzystuje przy tym darmową siłę roboczą to budzi to szereg wątpliwości natury nie tylko etycznych, ale np. zastrzeżeń z perspektywy prawa konkurencji no właśnie przyjeżdżają tutaj jest jak właściwie to naruszenie idzie głębiej to już nie chodzi tylko samą kwestię uwolnić więźniów czy ich sytuacji, bo pewnie wielu z nich nawet by się zgodziła się pracować za darmo, bo właśnie to, o czym powiedzieliśmy wcześniej, czyli ta z rutyna nuda więzienna sprawia, że żyć jak chcą coś zrobić tylko pytanie czy czy tego rodzaju regulacje, jakby w ogóle nie wchodzą dziś wyrok w kręgosłup funkcjonowania też rynku pracy w pewnym sensie wśród nich przykładowo w stanach Zjednoczonych funkcjonuje specjalna ustawa w ramach, której te kwestie są regulowane jest specjalny organ powoływany przez prezydenta, który dba m. in. o to, żeby ta praca więźniów nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie wolnego rynku, ale jak sport PL z perspektywy Helsińskiej fundacji praw człowieka prawidła ekonomiczne nie są tak istotne jak standardy ochrony praw człowieka przede wszystkim zarówno z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego jak i z tych europejskich regulacji więziennych, czyli zaleceń stworzony przez komitet ministrów rady Europy wynika, że za pracę należy się sprawiedliwe wynagrodzenie to wynika z zasady humanitarnego traktowania i to przede wszystkim wynika też zwolnić ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości praca praca sama w sobie nie jest karą karą jest już pozbawienie wolności i za za uczciwą pracę po prostu należy się odpłatna praca taka odpłatność zresztą standardem w wielu wielu krajach Europy w Szwajcarii Niemczech Anglii Portugalii to jest to jest już myślę standard, który możemy dzisiaj mówić i noża, gdybyśmy skonstruowali rozwiąże dodaje poszerzamy zakres tej pracy nieodpłatnej ona już w pewnym sensie istnieje z 2 przypadkach, o których pan wspomniał, ale właściwie, dlaczego w tych 2 przypadkach espresso nieodpłatne czyli dlaczego nie na rzecz zakładu karnego lub dobrowolnie dla jednostek samorządu terytorialnego więźniowie mogą pracować za darmo w UE w Echo możliwe, że wynika to z różnego rodzaju tradycji prawnej warto wspomnieć n p . że wcześniej konwencje międzynarodowej organizacji pracy czy też Europejska konwencja praw człowieka, czyli dokumenty, które powstawały wiele dziesięcioleci temu pozwalały na tego rodzaju zatrudnienie nieodpłatne w sytuacjach takich zwykłych prac wykonywanych w ramach kary pozbawienia wolności, ale widać, że te standardy ulegają zmianie na wyraźnym wyraźnym tego sygnałem są europejskie reguły więzienne, o których mówiłem czy też reguły tzw. reguły Nelsona Mandeli wydane w ramach organizacji narodów Zjednoczonych one już mówią o tym, że za każdą pracę należy się sprawiedliwa opłata, a niestety wydaje się, że propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości w przeciwnym kierunku, poszerzając ten katalog, ale rozumiem, że te propozycje naruszyłby ileż innych regulacji tańczenie też ta propozycja ryby zostały wpisane do kodeksu karnego wykonawczego to były w sprzeczności z innymi aktami normatywnymi to znaczy w warto np. powiedzieć o tym, że już wcześniej o odpłatności pracy więźniów wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny ja zresztą to już powiedziałem wówczas Trybunał, mówi że Trybunał mówił Trybunał wtedy decydował o tym czy za pracę więźniów należy się minimalne wynagrodzenie czy też mogą otrzymywać mniej niż minimalne wynagrodzenie i w wyroku wydanym w 2012 roku Trybunał uznał, że w, że jakby status więźnia nie uzasadnia gorszego traktowania należy się za to prace w miarę możliwości minimalne wynagrodzenie w i on wówczas mówił, że zasada humanitarnego traktowana to traktowania wpisana do polskiej konstytucji karze po prostu sposób godne godne wynagradzać tam prace z wyjątkiem wówczas tego wąskiego katalogu sytuacji, o których mówiłem wcześniej, czyli tych prac porządkowych n p . na rzecz zakładu zakładu karnego, w którym jeszcze przed 2 nie powiedziałem tutaj o jeszcze 1 istotnej naszym zdaniem rzeczy mianowicie już obecnie istnieje możliwość tworzenia przy zakładach karnych przy jednostkach penitencjarnych zakładów pracy, czyli w formie zakładów pracy np. formę w formie spółek prawa handlowego i teraz pojawia się obawa, że skoro rozszerzamy katalog możliwości nieodpłatnej pracy na rzecz tych spółek prawa handlowego to w przypadku, jeżeli władze więzienne czytamy władze publiczne jest on nie znajdą odpowiednich kontrahentów, którzy zatrudniliby tych więźniów to w tych wielkich halach produkcyjnych, które mają powstawać w Polsce istnieje niestety obawa, że więźniowie będą zatrudnieni w charakterze nieodpłatnym i że będzie to praca obowiązkowa, za którą za, których niewykonanie lub niewłaściwe wykonywanie będą mogli po prostu być dyscyplinarnie kanarki mali czy też stanie elementem kary tanie resocjalizacji tak tak dokładnie w dziękuję bardzo Michał Kopczyński z Helsińskiej fundacji praw człowieka był ze mną studiują trzynasta 38 zasilanie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA