REKLAMA

Trybunał Konstytucyjny uznał, że 10 przepisów nowej ustawy, regulującej jego działanie, jest niezgodna z ustawą zasadniczą

Światopodgląd
Data emisji:
2016-08-11 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świerk lub podgląd itp, a zgodnie z zapowiedzią, że państwo na moim gościem będzie teraz dr Ryszard Balicki konstytucjonalista z wydziału prawa administracji ekonomii Uniwersytetu wrocławskiego dzień dobry panie doktorze ciągle łączyli my łączymy się przez Skype, a i na początek powiem, że Ewa Siedlecka jak zwykle trafiła w punkt to znaczy to jak ja to odczuwam napisała już w komentarzu Witajcie w dniu świstaka ja już od wielu dni mam takie poczucie, że przy okazji Rozwiń » dzisiaj dzisiejszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, żeby się spodziewać już z mamą prawie bym chciał powiedzieć pewnych rytualnych zachowań stron tego sporu, więc pozwalałem sobie zapytać pana na początek czy tym razem orzeczenie Trybunału i reakcje ma pan wrażenie, że coś nowego szybciej zadziałało w czy jednak Trybunał swoją rzeka władza mówi wykonawcza, że drukować nie będzie mógł ich nie traktowałem dość, że jednak sytuacja, ale był, więc nie uległa zmianie nazwy z 1 strony Trybunał wydał orzeczenie zgodne z tyłu my, jako że kanał i jaki jest nasz Trybunał na trybunach jest naprawdę bardzo zachowawczy i przyznam szczerze jak my zaś w duchu się śmiałem, kiedy słucham wypowiedzi polityków, którzy się obawiali, że Trybunał Today przydzielił sobie zrobić zamieszanie na scenie politycznej co było absurdem samo puszczam sobie o Trybunał Polski jest nam nie taki bardzo zachowawczym stonowanym i tą dzisiejszą osieczanie to potwierdza natomiast to znaczy nie mogło być coś zmienić, gdyby polityk celem większości rządowej zechcieli brakować nawet własne słowa poważnie, bo tyle mówili o kompromisie tyle mówi o tym, że ta ustawa jest z ich strony kompromisowa aż nad tą mają kompromis 16 sierpnia wejdzie w życie ustawa nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, która zgodnie z orzeczeniem Trybunału będzie mogła funkcjonować w topowych właśnie, bo tak jak teraz jest pan powiedział Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował dziś całej tej ustawy tylko część jej zapisów i co do bólu dla pana zaskoczeniem czy to Majki znaczenia czy ma skutek taki rzeczywiście ona bez tych zakwestionowanych artykułów wchodzi w życie czy pan się spodziewał tego czy myślał pan, że zgodnie z wnioskiem nowoczesnej Platformy Obywatelskiej cała pójdzie do kosza włosy, a ja dostrzegam jest w wodzie Gosia anioły tu się tak orzekł Trybunał Konstytucyjny nie będzie bardzo radykalny w swoich posunięcia jak Trybunał Konstytucyjny, a on bowiem orzeczenie tego potwierdzeniem niech szuka politycznego poprawienia swojej pozycji co mogę zrobić gdyby, gdyby takim ciałem w jak oni są niektórzy mówią to mógł swoją pozycję na przyszłość pokaże jeszcze Trybunał bardzo zachowawczo, a jednocześnie bardzo rygorystycznie trzymają się godnie chlubą i prawnych orzekł o niekonstytucyjności tych postanowień, które w sposób ewidentny są niezgodne z konstytucją skutek jest taki będzie obowiązywać ustawa w rzeczywistości ustawa o otaczającą swoje własne treści MO szczelnie usta usta będzie 1007 . roku wybuduje dla porządku bowiem, że Trybunał za niekonstytucyjne uznał m. in . te przepisy, które nakazywały mu badanie wniosków w tej kolejności, w której te wnioski wpływały takie swoiste weto, które chciał PiS inaczej, bo większość sejmowa, która chciała zagwarantować tę możliwość blokowania wyroku pełnego składu przez 4 sędziów, czyli chyba mogę powiedzieć skrótowo, że to takie weto, które miało dostać w 4 sędziów przez pół roku nawet mogliby tak blokować zamrażać poza tym oczywiście uzna za niekonstytucyjne to zobowiązanie, które chciała większość sejmowa narzucić na prezesa Trybunału, by ten dopuszczał do orzekania 3 sędziów wybranych przez obecny Sejm tych 3 sędziów, którzy w inną właśnie regionie mają teraz status Lecha jak kiedyś pozwoliłem sobie na trochę żartobliwe, ale nie do końca stwierdzenie, że mają status osób wprowadzonych w błąd Hanzel ekspert i chyba coraz bardziej utwierdzam się konali boks Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny bardzo wyraźnie podkreślił, że z trójka sędziów wybranych przez Sejm siódmej kadencji została wybrana zgodnie z postawą w rankingu zasięg Trybunał już została ranna i w Bogu była zgodna z prawem, a w związku z tym oni są wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego na idąc dalej w tym rozumowaniu nie można było wybrać kolejnych sędziów na miejsce już obsadzone stąd moje pojmowanie o tym, błędzie oni mogą pozostawać kogo faktycznie Sejm ósmej kadencji, ale przeprowadził procedurę wyboru na miejsce już obsadzone moim zdaniem są osoby, które nie mogą ugiąć się z funkcji sędziego no właśnie z tańszych zamierzeń ministra są obsadzone tutaj byłoby właśnie kole do pewnego kompromisu politycznego, a czy moglibyśmy my jako polityk fachu przyjmuje bardzo szeroką uznali, że te osoby zostały faktycznie wygrany przez Sejm szkolne błędy i mogłyby obejmować miejsca, które będą się z nazwaniem w przyszłości, ale co byłoby to pole do kompromisu musimy jednak uświadomić, że nie może być kompromisu w odniesieniu do konstytucyjności aktu prawnego kolorami Anakonda tak to jest oczywiście przedmiot sporu, bo w Zelgnie Dudek po pierwsze, dziś też sędziowie to mówili, iż był ci wybrani właśnie przez obecną większość sejmową przez prawo i sprawiedliwość ma swoje zdanie odrębne przedstawiali no oczywiście da mu krytycy Trybunału Konstytucyjnego ludzie z obecnej władzy dużo miejsca politycznymi jako taki inne i właśnie go postrzegają co więcej jak rozumiem z raportu prawników marszałka Kuchcińskiego wynika, że i tu cytuję za Ewą Siedlecką, że tak naprawdę to właśnie większość sejmowa jest jakby ważniejsza 33333 czy jej zdaniem są ostateczne nad tymi zdaniem Trybunału Konstytucyjnego my tu gdzieś jest teren ten przedmiot sporu pani redaktor to bardzo precyzyjnie, ale tę kwestię wyjaśniał pan sędzia sprawozdawca w UB on mówił tak naprawdę o tym, czym jest państwo demokratyczne przemiany, a i opla oraz takich jakich miejscach również władzy ustawodawczej i musiałem mieć świadomości i 1 podstawową, chyba że są dzisiaj jutro wspominał o tym, pani ani sędzia Łętowska i nie my nie jesteśmy już państwem, gdzie jest władza nadrzędna w postaci parlamentu co kochasz design i jesteśmy państwem, które funkcjonuje na zasadzie podziału władzy to jest podstawa naszego systemu Konstytucyjnego w związku z tym nie może mówić o tym, że nad Trybunałem jest Sejm władza ustawodawcza ma swoje kompetencje władza wykonawcza ma swoje kompetencje i władza sądownicza ma swoje kompetencje, które musi mieć możliwość realizować to, że Trybunał Konstytucyjny musiał orzec niekonstytucyjność kilkunastu postanowienie o ustawę z BVB Gorlicach wynikało właśnie z tego, że te postanowienia uniemożliwiłoby w praktyce funkcjonowanie Trybunału korzystnego uniemożliwiłby funkcjonowanie ważnego organu Konstytucyjnego z kąta orzeczenie z tak powiedzieć czy są procedury, jeżeli komisja nie podoba to z Lechem są, więc sposoby realizacji zmian i reform, a nie w LM zamach, ale nie chciał się panie doktorze zapytać weszła sobie dziś już po ogłoszeniu orzeczenia na portal wpolityce on pisze mniej tam piszą pisze dokładnie Stanisław Janecki o wpadce ich zdaniem Trybunału Konstytucyjnego Trybunał jednocześnie nie dopuszczą nowych sędziów do orzekania ich dopuszczonych chodzi o to, że sędziowie uznali za niekonstytucyjny ten artykuł, który właśnie chciał przymusić do not do włączenia do do orzekania tych sędziów wybranych przez obecną większość sejmową, ale nie odnieśli się czy nie uznali za nieważny niekonstytucyjne art. 67, wedle którego sędzia po złożeniu ślubowania stawia się w Trybunale w celu podjęcia obowiązków tak walczyli oni są w tym artykule wymienieni niejako gdzieś tam właśnie i jakoby Trybunał to przeoczył nie wiem, jakie pana znani mato znaczenie aż znając cel sędzia Trybunału kościelnego nie wierzę w to, że cokolwiek mogliby przeoczyć to to nie jest ciało, które po mogłoby zgubić jakąś normę ChRL moim zdaniem to wynika ANR albo znosili wszystko, żeby ładnie nam Polski, które zostały zniwelowane ogólnym Trybunału bardzo rygorystycznie podkreślał, że jest związany zakresem wniosku, iż zakres i związane również wzorcami konstytucyjnymi dr Anna, której wnioskodawcy się powoływali musielibyśmy szczegółowo odnieść się dało, ale tego nie wiem po nie z oskarżenia o art. 6107 moim zdaniem jednak, a same normy ust. 7 nie wynika, że ta trójka nadmiarowych sędziów, ale będzie miała obniżone swoje referaty i swoje sprawy do rozstrzygnięcia, bo to, by tak naprawdę mamy spowodowało, że w Trybunale Konstytucyjnym byliby sędziowie nie właściwie obsadzeni ton to byłoby zbyt duże ryzyko dla Trybunału moim zdaniem stąd również część tych ustnych motywach było bardzo wyraźnie i raz jeszcze podkreślona została podstawa wyboru sędziów z czasem 7 kadencji była prawidłowa, a co za tym idzie to są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w 2, a ja bym tak daleko jak pan redaktor Domański makijaż i 2 atak na koniec z Lechem 2 jak pan słowa takiego orzeczenia i analizuje Witold co to to co to co ma pan poczucie niebem bezsilności właśnie wobec tego, że te tamtejszy powtarza któryś raz obawy strachu męczy mnie nie znamy już niema NATO reagować to co by tak na koniec powiedzieć można było, żeby słuchacze mieli poczucie jakiegoś wniosku czy, o ile to tłumacz sytuacja skomplikowana, bo ma do czynienia z lokalnym z chorym tak to jednak ta określiła, z którym 1 ze stron używa wszelkich chwytów, które ma w ręku dozwolonych niezłomnych i niedozwolonych, a druga Trybunał Konstytucyjny postępuje bardzo Legal listy ręcznie i trzymając się litery prawa to powoduje, że takim odbiorze powszechnym daje szansę Elbląga jest taki właśnie słabnąca Grecja zrobi pan Bóg może zrobić tak albo, że coś innego zaskoczyć pisma czytam takie teksty, że ich, że mógł robić, zaskakując norm niż anglosaska część, bo musi być zgodny z konstytucją Trybunał Konstytucyjny bardzo wyraźnie od samego początku trzyma się litery prawa, a przez to wydaje się słabszy ma, ale zawsze jest tak, że jeżeli mamy grać w ścianach Raduga stroma, by w paśmie kij bejsbolowy NATO będziemy słabsi dr Ryszard Balicki konstytucjonalista z uniwersytetów wrocławskiego był państwa gościem teraz informacje od, a świerk lub podgląd kart Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA