REKLAMA

Na czym polega koncepcja ''Polska-Świstaka''? Ewa Siedlecka, dr Anna Materska-Sosnowska i Tomasz Wołek

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-08-12 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
40:31 min.
Udostępnij:

- Nasz dzień świstaka ma charakter systemowy. Można by powiedzieć: Polska świstaka. Świstak mieszka na Żoliborzu, czasem wychodzi i coś tam sobie zrobi, jak to świstak. A my wpatrujemy się wciąż w niego, chociaż wiemy, że czego by nie zrobił - wiosna daleko i na razie chłód - komentował Jacek Żakowski.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM witam ponownie esej Żakowski z piątkowych porannych w tak złym teraz jest prawie 8 minut po ósmy raz na godzinę komentator Węgrów 2 i komentator kii Jasiówka strasznie nowości w ruinie ta oskarżyła szuka również łasica być Polska Polska to szczeniak to jest cud, ale została 13 tylko trafić do umów wiatru Tomasz Wołek mamy 2 komentator i Ewa Siedlecka Gazeta w zajęciach i dr Anna Materska-Sosnowska Uniwersytet warszawski no i Ewa napisała fantastyczny i Rozwiń » taki przenikliwy robiący na mnie duże wrażenie komentarz na temat wczorajszej sytuacji w Trybunale i w Trybunale w wyroku Trybunału i to od tego co nas czeka dalej, posługując się strach się wydaje w Arce odkrywczą metaforą jak Świstak z Wisłą budzimy się i przeżywamy to samo po raz kolejny jeszcze raz jeszcze raz, więc zastój może od Ewy to może nie mieć końca no to będzie miało koniec, dlatego że tak przewiduje nowa konstytucja to znaczy inni sędziowie mają chęci, ale też NKW reagujesz na końcu wydaje się błaha na konstytucję sędziowie mają dziewięcioletnią kadencję, która się kończy kończy się kadencja prezesowi Rzeplińskiemu w grudniu kończy się kadencja wiceprezesowi Biernatowi w czerwcu przyszłego roku Noise za 2 lata kończy się kadencja sędzi Frankowski, ale jeżeli w międzyczasie, a tak się stanie prędzej czy później o odejściu w 2 kolejnych sędziów, czyli prof. Rzeplińskiego i Biernata, że PiS będzie miał swojego prezesa atutem prezes prowadzi do orzekania 3 dublerów na evencie a dlaczego PiS będzie miał większość firm ale, żeby wyszli z PiS będzie miał swojego prezesa nazwała wyłonienie kandydatów na prezesa może nastąpić przed upływem kadencji pana prezesa Rzeplińskiego niech nie nastąpi, ponieważ przy tym układzie w Trybunale nerwy będziesz w owszem każdy, by jak podzielimy z 12 na na głosy każdy sędzia ma 1 głos to wychodzi, że będą w przynajmniej 4 kandydatury tak 1 z tych kandydatur będzie kandydował kandydaturą pisowską, ale na 4 zgłosić nie można prawda w dna nastąpi pat i Wróbel prezes nie zostanie wybrany odejdzie prezes Rzepliński będzie w za niego pełnił obowiązki prezes Biernat jako odejdzie prezes Biernat no to po prostu głosy, że tak rozważa się rozłazi wizja będzie miał ten Trybunał w ogóle będzie miał prędzej czy później i prędzej czy później takie jest dokładnie no no no najpóźniej będzie miał w czerwcu 2, czyli tuż za, ale do tego czasu będziemy trzymali 3 nowelizacje i przepychanie się na wzór tutaj była Kamila Gasiuk-Pihowicz nowoczesnej zapowiadała w nowy wniosek do Trybunału, żeby lepiej zaskarżyć do wybierania prezesa i nawet z założy się, że to wszystko się runda Trybunał to w sądzie uzna że, że wyłanianie tych 3 kandydatów w takiej procedurze, bo tak, że Trybunał zasugerował, że nie chodzi o to, że 3235 lutego chodzi o procedurę żona jest tak ściśle opisana, że w gruncie rzeczy ingeruje w niezależność Trybunału, a więc nawet jak to skończyć się sukcesem NATO będziemy mieli kolejną nowelizację kolejną i po prostu, że tak bym czas czas zrobić swoje i to nawet nie byłoby takim problemem, dlatego że no tak to jest w konstytucji, że większość sejmowa wybiera sobie ze swoich sędziów tylko, że będziemy mieli tych 3 dublerów, czyli osoby, które od, których orzekanie w Trybunale sprawi, że te orzeczenia nowe będą podejrzane co do ważności, dlatego że zostali wybrani na zajęte miejsca, choć nie wykluczam, że PiS próbuje coś z tym zrobić np. zamiast nich stać kogoś innego natomiast jest inny problem jest problem taki, że te osoby których, które PiS wybierze do Trybunału to będą osoby takie zaczną każda partia ta wskazywała w rentowną osoby, które podzielają poglądy pisanek jest na pewno się 5 × upewnić, jakie to są poglądy Nowa Zelandia w dziale udzielał jak dodał prezes, a te poglądy wczoraj przedstawił w zdaniu odrębnym, a sędzia Pszczółkowski i one są też tym raporcie zespołu Kuchcińskiego i można streścić w ten sposób jest sądzisz o tym, napisałam, że nerwy demokracja ma prymat nad państwem prawa, a o kształcie o tym jak należy rozumieć konstytucję decyduje większość parlamentarna, uchwalając ustawę i dalej, jeżeli one zmieniają konstytucję zmieniają rozumienie konstytucji to oni są wprawdzie to robić, dlatego że są suwerenem należne w razie wątpliwości pan sędzia nie miał problem polega na tym, że w obcym przy takiej filozofii Trybunał jest niepotrzebny wczoraj pan sędzia Pszczółkowski, ale wszedł w tym rozumowaniem właśnie powiedział n p . że Trybunał, orzekając o niekonstytucyjności w gruncie rzeczy wkracza w uprawnienia parlamentu w UE parlament przecież sobie taką ustawę uchwalił, a tu Trybunał mówi żona jest niekonstytucyjna, a tymczasem to większość parlamentarna, czyli suweren tak zdecydował też taki TOK myślenia oczywiście, że nie mieści zupełnie w paradygmacie demokratycznego państwa prawa, ale do tego dążymy, więc zostaną wybrani sędziowie, którzy mają inne paradygmat i oni będą sądzić może jakieś skargi konstytucyjne jakieś drobniejsze, że jakiś przepis rozporządzenia niezgodny z ustawą co tak natomiast myślę, że ja jak tylko zdobędą większość to szybko stamtąd wszystkie inne wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich potem ustawa o ziemi o policji o służbie cywilnej o Radiofonii telewizji szybko ją sądzę, że już nie było wątpliwości, że są zgodne z konstytucją nie będą żadnym z sędziami w istocie rzeczy tylko będę posłuszny mini wykonawcami woli politycznej jeszcze taka ciekawa sekwencja zdarzeń nastąpiła ona się na rynku, że to jest poważniejsza sprawa, że poseł powiedziała Ewa jest dużo poważniejszy, że tu nie chodzi o to, że nie będą sędziami oni będą wygodnie w wezwaniu sumienia łazienka mamy tu tak jak Stali most, czyli de facto nie będą już w ten w naszym rozumieniu w naszych rozmów nie problem polega na tym, że wtedy tak naprawdę kontrola konstytucyjności upadnie, bo Trybunał Konstytucyjny sam siebie będzie uważał za nim właściwego do podważania woli suk suwerena, czyli w rozumieniu PiS -u parlamentu będą sędziami z nazwy czy z nominacji, ale faktycznie będą tylko ich łącznie powolny mini wykonawcami woli politycznej Kaczyńskiego tu przy okazji taka sekwencja zdarzeń zaszła ciekawa mianowicie ten zespół marszałka Kuchcińskiego coś tam pichci coś próbował wydawało się, że jest już, że do pewnego stopnia w próbuje spełnić zalecenia komisji weneckiej, ale tylko w pewnej mierze to raczej była gra pozorów tymczasem jeszcze niedawno sama o tym, pisała wydawało się, że islam prof. Sadurski, że skompromitowali się całkowicie bony ich propozycje szły dalej niż w pewnym momencie PiS zdawał się to on ustalić, ale cała ta gra pozorów została właściwie przerwana w sposób drastyczny przed wczorajszym wystąpieniem Jarosława Kaczyńskiego podczas miesięcznicy, gdzie on niczym jakiś imam czy jakiś Polski Chomeini tłumowi swoich wyznawców oznajmił wolę tak będzie inaczej nie będzie już to on w podobnie kategorycznym takim kanonicznym do niego wypowiadał się na każdy temat na temat pomników smoleńskich czynna jest na każdy może nas mówi jak będzie tak tak i to jest mi się wydaje mi w dyktaturze Śwista to jest film otwiera listę towarów, choć to jest o tyle pocieszające, że w modzie konto mówi publicznie to jednak bierze za to jakąś odpowiedzialność oczywiście ta odpowiedzialność jest odpowiedzialnością konstytucyjną, bo nie jest żadnym organem, ale karmę ale, ale bierze tak, że dla niej wykazują zdolność widzenia w ziemię pani doktor Materska-Sosnowska Renata Góra zapewne by się wypowiedziała, gdybyśmy mieli jeszcze chwilkę i wypowie się zaraz po informacjach obiecuje pani pani doktor się pojawia lokal po informacjach teraz informacja Rychlik doradca poranek Radia TOK FM widział ponownie zwierzaka z kim jest piątkowy poranek TOK FM 24 minuty po ósmy w tej chwili i wracamy do rozmowy komentatorów w Ewa Siedlecka Gazeta wyborcza Tomasz Wołek publicysta jest też chwali Anna Materska-Sosnowska milczące tak uspokojona refleksja Otóż jeździli z profesora władyki wsi tak zajęła prawda, by gminy czy słucha myśli i i powiem tak, jeżeli się nie przestrzega imponderabiliów od samego początku to właściwie wszystko się sypie, jakbym zaczęło od samego końca, czyli od wystąpienia prezesa PiS -u przedwczoraj uważam to wystąpienie za jedno z bardziej brutalny wystąpienie takich mocnych w ostatnich czasach, jeżeli w ogóle nie najmocniejsza i właściwie całe nasze dywagacje na temat czy Trybunał przestrzegania prawa nieprzestrzegania prawa są po nic, dlatego że racja jest po naszej stronie, jeżeli nie, że jeżeli to oni okaże się, że nie mamy do końca racji to zmienimy prawo, jeżeli trzeba będzie zmienić, jeżeli jest takie podejście jest takie nawoływanie jest takie i tam też zostało zapowiedziane, że wyrok Trybunału po pierwsze nie jest wrogiem po drugie nie zostanie opublikowane, jeżeli nad tym przechodzimy do porządku dziennego to cała reszta dywagacje jest on nic, dlatego że tam została stworzona wykładnia nie ma prawa to my stanowimy prawo i teraz do tej pory cały czas żyliśmy w takim przekonaniu, że sędziowie wybrani większością sejmową stają się niezależnie od tej większości wczorajsze zdania odrębne okazały się wcale tak nie jest ich stać nie musi w związku z tym właściwie bez względu na to jak bardzo będziemy w tej chwili dywagować czy jeszcze jest Trybunał czy niema i czy zrobił tak czy inaczej to niema to niestety moim zdaniem większego znaczenia, bo to zmienimy jeszcze raz ustawę i to on oprócz tego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, do którego wciąż można wrócić pod innymi kątami co co tam się wydarzyło no słowa marszałka Senatu, która jest, ale jak nie było pod silną władzą niż władza Trybunału niż władza sądownicza i to podważanie całego tego wyroku i kwestionowanie na absolutnie dziwnych przesłankach tną moim zdaniem właściwie noc zakończyło w Polsce takie myślenie że, że istnieją właśnie pewne zasady prawa, które są niesłyszalne cała reszta się wydaje, że istnieją zasady prawa, które są uniwersalne tych spraw Jarosława Kaczyńskiego do stwierdzający uprawnienie to jest to jest jedyna niewzruszony dziś zasada ta nie gra jest najbardziej wzruszają nas zasada 1 z najbardziej zasada do do podważenia tylko znowu potrzyma tak bardzo krótkiej perspektywie moje pytanie jest to co będzie, gdy skończą się rządy czy Jarosława przepisu i jak wówczas będziemy podchodzili do Państwowej ziemi po uważamy te wszystkie zasady, które nas obowiązują od państwa to jest umowa społeczna, jakby nie było to co będzie wtedy i jakie są co zrobimy z tym spustoszenia, które dzisiaj ma miejsce, bo to rządy nie będą rządami wiecznym to prawda, ale ja myślę, że jeszcze co innego się pokazał przy sposobności wystąpienia Kaczyńskiego taka bez alternatywność upadły wszelkie mrzonki czy wyobrażenia o możliwym kompromisie mówił szukajmy kompromisu szamba 2 strony przeprasza radnych 2 stron jedno zdanie co to oznacza szukanie kompromisu wczorajsza wypowiedź zamykam możliwość jakiegokolwiek kompromisu, ale tunelem z Anglią Jaworzno z Michałem możliwość kontroli, ale nie zapraszam w ogóle, dlaczego używam słowa kompromis były minister Sasin, który mówi Trybunał odrzucił próby kompromisu, jakiego kompromisu jest łamane brutalnie prawo jest podważone prawo, które zostało przyjęte, kto jest zapisane w konstytucyjną jeśli ktoś mówi o kompromisie nie ma pola dokonałem z wyraźnym Trybunał w pewnym sensie można powiedzieć, że poseł na kompromis dlatego, że to rozłożenie wczorajsze jest naprawdę niezwykle oględne Trybunał mógł skorzystać z okazji euro uchyli całą ustawę spod trybu jej uchwalenia zrobił spowszedniało stało się faktem, że tamta naruszenia były za daleko dalej idące i tego nie zrobił mało tego inna nie podzielił argumentów w sprawie tego wyboru prezesa, gdzie też na ewidentnie, jakby działał na na własną niekorzyść, więc w swym namówienie, choć oczywiście nie tak konie nie powinno się rozpatrywać w kategoriach kompromisu tylko prawa Trybunał tak ocenił prawo prawda chłodno, ale jeżeli już przyjmiemy ten punkt widzenia, że zepsuł się dzieje jakiś kompromis to jak najbardziej trybuną na ten kompromis poszedł tylko w gminach PiS-owi nie o to chodzi także wynikiem na jakie kompromisy Trybunał chodził to PiS-owi chodzi o to, żeby był dalej sparaliżowana potem przyjęty tylko, jeżeli Trybunał działał z dobrą wolą, które po drugiej stronie tej dobrej woli nie ma nawet wycinania, bo tutaj pani doktor z wyjaśnień jacht z ja twierdzę w istocie rzeczy to samo co pani, że Kaczyńscy ich realny powiedział zamknął możliwość jakiegokolwiek kompromisu, o którą zapraszają niektórzy publicyści, że może się dogadają inny może, ale nie mam nieomal do dyskusji nawiązujących zarówno na zewnątrz nie ma interesu wpisów w żadnym kompromisie oni i tak będą mieli to co chcieli, więc w wynikach w dno pokażcie mi, dlaczego PiS miałby iść na jakiś kompromis przecież PiS na wartości, które reprezentuje PiS to są wartości TKM tak teraz my przejęliśmy państwo i robimy to taki porządek, jaki chcemy w związku z tym chodzenie na kompromisy byłoby zdradą własnych idealnych, ale w ogóle albo w ogóle zobaczcie państwo jest jakiś mu kategorii pojęciowych używamy, jeżeli jest konstytucja to są te ramy niewzruszalne tu nie ma kompromisu, kiedy jest prawo to niema kompromisu, a my my, a może tak to może łagodniejsze stanowisko trzecia uczyniła z niej wymazać z gazet, dlatego że konstytucja podlega interpretacji w związku, z czym oczywiście można zająć stanowisko dalej bliżej idące i ja bym się i taniej, gdyby interpretacja konstytucji była tak oczywista jedni mówią o tym, że, jeżeli jest oczywiste, że łamane jest w tej chwili państwo prawa to dla mnie nie ulega kwestii natomiast generalnie taka uwaga że, gdyby interpretacja konstytucji była tak oczywistą właściwie coś co mówił pan poseł Piotrowicz pogranicza być sędzią i w ogóle prawnikiem, żeby widzieć coś co prawda jest zgodna, bo niezgodne z konstytucją no nie no to jednak jest rola Trybunału i Trybunału tutaj dama pewną przestrzeń natomiast w na kompromis w rodzinie nie może zakładać anihilacji państwa prawa do kompromisu potrzebne jest przynajmniej odrobina dobrej woli obu stron, a Jarosław Kaczyński mówiąc krótko zamknął rozmowy na ten temat byśmy zamknęli potępiony czuje się Jarosław Kaczyński pozdrawiam naszego świstaka z Libiąża ciekawe co tak dziś świadczy Maćka, że będzie deszcz albo nie będzie deszczu w roli świstaków czekamy, ale po drugiej stronie jest pytanie co od co wobec tego daje na to pytanie co robi z tego mnożą się różne wezwania pan sędzia Stępień mówił, że trzeba się organizować prawnicy powinni się organizować nauczyciele wzywają do wsparcia obrony gimnazjów w gminie, do którego dziś zabierają wice wicemarszałek łódzki zapowiada zwołanie w sejmiku sejmików, ale już przewodniczący sejmiku województwa dolnośląskiego pan Paweł Wróblewski Samorządowego ruchu dolnośląskiego jeszcze nie wie czy pojedzie na sejmik sejmików, ale nie jest PiS przecież w zaproszeniu na razie nie dostały mówili w klasyczną formę formuła to, że pisma tendencje te sceny realistyczne wiadomo od dawna dlatego trzeba być czujnym i trzeba uważać, ale to nie znaczy, że należy wrzucać wszystkich pomysłów no i teraz to coś mówi o nastroju w Wiśle bardzo wielu środowisk ta wypowiedź to znaczy wychylać się wychylać, ale nie wyskoczyli zacytuję Słonimskiego na razie się, ale w granicach prawa i Italiano, ale jakież to ludzkim to skutek jest naturalnym wznosi właśnie pytanie jest czy jest Bóg może takie służby i tak Żydzi, a te sondaże pokazują, że ludziom w dużej części ludzi się podoba to wszystko w gruncie rzeczy, a Erdogan nie miał takiego poparcia jak, bo po tym, jak wy aresztował połowy społeczeństwa do ucha, bo każdy reżim autorytarny opiera się na 2 filarach na przemocy na kłamstwie na strachu na posiedzeniu strach opuścili strefę alkoholi czy tak i to ta przemoc to niekoniecznie musi oznaczać od razu terror to może być przemoc także psychiczna administracyjna groźba przemocy właśnie są już lepiej się nie wychylać, bo Janusz coś stracimy, bo nas przyprawą do muru taki pan Paweł Wróblewski zapamiętajcie nazwiska jak rozsądna jest w policji i innych właśnie z do pani Piechowicz obiecuje, że za mojego życia będą w Polsce wybory z 7 każdy z wyborem ale jakby miało do tego dojść, jeżeli sytuacja jest dziś taka, jaka jest zdjęcie Ewa włości, mówi że jest pod Trybunałem karnym, czyli PiS może słuchali co chcę w placówce świństwa z Żoliborza wychodzi mówi jak co prawo znaczy są sędziowie mają decydować sąd ten budżet jest miejsce na optymizm na powrót do jakiej demokracji, ale nie wiem czy my mamy być optymistycznym u nas to wszystko co przeczytałeś tej inicjatywy też to jest właściwie jedyne co możemy robić to znaczy możemy przechować wartość nie wiem jak długo czy przez 4 lata czy przez 8 czy przez 12 ma to co mamy obowiązek zrobić, ale w drzwiach oraz rzędu przechować bagaż oferuje tak przechować wartość, bo kiedyś to państwo prawa trzeba będzie spróbować uratować tak i właśnie te Kongres samorządowy ci nauczyciele, by inne grupy zawodowe Kongres prawników bardzo bardzo mądrze zaproponowany przez pana prezesa Stępnia innych bomba, bo klient wie ile z tych dziedzin w krajach da też się też luzu, bo nie zostało odpuszczone wychowanie obywatelskie tak teraz mamy wychowanie patriotyczne ONR zbiera żniwo, bo byłoby był aktywny w szkołach już przedtem i teraz zbiera żniwo, bo się okazuje, że młodzi ludzie, którzy pójdą na następnych wyborów to są wyborcy ONR-U ANR, a nam się nie chciało tak my w u nas organizacje pozarządowe czekały na jakiś unijne granty, żeby zrobić jakiś całość ONR nie czekał na żadne unijne granty chodził do szkoły robił swoje biuro pracuje przepraszam, a ja myślę, że nie jest tak bardzo pesymistycznie jak panie redaktorze powiedziałeś ponieważ, gdyby to było rozkaz estońską Uniwersytet warszawski, a propos Uniwersytetu w teście pozwolę sobie za chwilę wrócić się do tego bo gdyby było tak bardzo źle jak dialog zostało zapowiedziane to nie byłoby tak mocnych słów właśnie w minioną ZUS rocznica prezesa, bo te słowa były skierowane do własnego elektoratu do jego umocnienia wzmocnienia do przypomnienia, dlaczego się zjednoczyliśmy dlaczego, dlaczego musimy się do władzy oni już wygrali nałożone mówił, ale jeszcze nie wygrali tam jeszcze nie mamy wszystkiego ludzie nie Ros rentowność jest oceniana jest, że walka klasowa zaostrza się one w ramach postępu do budowy socjalistę naturalny zeznała twierdzi Filon dobrze bawić i to trzeba podtrzymywać jak się czyta różne portale prawicowe to wojna, jaka tam wybuchła jak nie wiadomo, o co chodzi o to chodzi zawsze to samo, czyli o pieniądze w grze podskórnie również w związku z tym to i do tego, jeżeli dołożymy właśnie różne grupy niezadowolonych osób jak kto powiedział redaktor Wołek kobiet i mężczyzn z różnych zawodów to nie jest takie to wszystko prosto do do przyjęcia do zagospodarowania tego wynika pani doktor Materska-Sosnowska powiedział w Poniewieżu drugi raz teatr NN poranek Radia TOK FM widział ponownie esej Żakowski jest piątkowy poranek TOK FM ósmą 42 , 5 i wracamy do rozmowy komentatorów Ewa Siedlecka Tomasz Wołek i dr Anna Materska-Sosnowska Uniwersytet warszawski, który brutalnie przerwała przy informacjach taka ja chciałam tylko dokończyć powiedzieć, że podstawową w ogóle w dni w starciu i tak taką nadzieją, która jest to są właśnie te ruchy obywatelskie takie właśnie oddolna w szczególnych różnych grup w nim nie tylko tych grup zagrożonych tylko grup, które n p . nie zgadzają się na to jak bardzo chętnie bym się przyłączyła do grupy niezgadzający się na zerwanie kontraktu z dziećmi tak naprawdę, które są dzisiaj w danej klasie nagość okazuje się nie będą zmieniać szkoły nie kończą szkołę to goście mają 2 lata takich drobiazgów jest całe mnóstwo są rzeczy bardzo poważny jak z Trybunałem są rzeczy bardzo poważna dla innych jak właśnie zmiana programów nauczania czy dla reformy szkolnictwa, ale co to są tory to jest tak daleko, iż szeroko idąca not zmiany znowu powtórzę, że to naprawdę zagraża zagraża właśnie takiej stabilności tej ciągłości i trzeba przechowywać te wartości, o których mówiła pani redaktor i jeszcze jedno zdanie był pan łaskaw powiedzieć przeglądzie prasy od tych wstrętnych uczelnia, który źle przygotowują absolwentów wypuszczają absolwentów i jak, którą urząd magister nie ja chciałam bardzo wyraźnie zaprotestować uczelnie kształcą przynajmniej niektóre kształcą dobrze i bardzo dobrze, a to potem w jaki sposób są wykorzystywane te dyplomy i w jaki sposób są nominowane do własnych partykularnych interesów i dlatego że właśnie coś jest w interesie to już proszę za to uczelni nie mniej niż, dlatego że nie zawsze nam na uczelniach udaje się kształtować również kręgosłupy jestem przekonana, że obaj wymienieni przez pana magistrowie prawa czy doktor prawa doskonale wiedzą, gdzie łamią to prawo i jak kłamią, ale ich interesy NATO nie pozwalasz, by o tym, głośno mówi, ale jak się chciał mnie nie do końca zgodzić, ponieważ uczelnie być może dobrze kształcą z wiedzy natomiast nie kształcą z etyki ten problem z lekarzem np. nigdzie lekarzy, by nikt nie ma bladego pojęcia jak podejść do pacjenta, który jak się zachować rozmaitych w takich sytuacjach w GM bioetycznych i to samo jest z prawnikami prawnicy w tej chwili są fantastycznymi technikami w tym, że telewizja to, że tak, by wszyscy potrafią czy przyczyną z dyskretnymi mnie, że tak powiem interpretatorem prawa zamiast z niczym danie z giełdy ku czemu to dąży, ponieważ prawo jest narzędziem w ich teraz do czego my to narzędzie wykorzystujemy w i tutaj czegoś brakuje zresztą wzmocnienia Alfy teraz odmierza zgadza się na front nie tylko wzmocnienie i alkohol chodzi, jakby opowie nastrój, gdy kształcenia tych ludzi gorzej się dołożyć zajęcia z etyki do Chin nie pomoże też w szkołach nic nie pomaga lekcja religii ludzie przestali grać inaczej niż kraj z tego powodu, że mają więcej godzin fatalny tydzień wraz z marzeń oraz nagrania filmowe kradzież tylko chodzi o tym, chodzi o kolejnych mam wrażenie poważny problem mianowicie skrajnie pragmatyczne podejście do wiedzy kompetencji prezentowany w całym procesie kształcenia w taki dość cyniczne w gruncie rzeczy i ta inwazja tegoż tzw. rozumu praktycznego do sfery to zresztą bardzo ciekawie resort Sośnica w te za rok w dolnośląskiej szkoły wyższej rektor od dziś często bardzo ważna rzecz taka pani poseł na większą wiedzę z ruchu u nas duży, ale tutaj my moim zdaniem rada poruszyła niezmiernie jest doniosły problem trwania przy tych wartości i od razu takie skojarzenie z jak to wyglądało w swojej najnowszej historii Polski po wojnie, kiedy zapanował stalinizm środowisko tygodnika powszechnego on tych katolików notarialne Woźniak z tak tak postawiło sypało też szansę nowości na ostatniej linii, czyli kultura i etyka religii nagrody tylko religia dawała w tamtych czasach to uparcie my 20 kilka lat po odzyskaniu niepodległości jesteśmy w nieporównanie lepszej sytuacji, bo jednak udało się w przeciągu tego czasu stworzyć lepszy lub gorsze wysoce niedoskonałe, ale jednak społeczeństwa obywatelskiego elementy przyznajmy, ale jednocześnie w dni mam wrażenie kultura akademicka doznała dramatycznych Rozlicz jednak Uniwersytetu w schyłku PRL przynajmniej było miejscem tworzenia generowania wartości kulturowych w wywiadzie dla słonecznych ta analiza docencie w marcu oddała już nigdy nie marzenie w hallu inwestycje oparte o gen. Francja tu nie chodzi tylko uczelnie tu chodzi o świadomość społeczną i ja myślę, że to, że PiS tę wojnę wypowiedział prawu społeczeństwu przyzwoitości prawdziwie na tylu frontach jednocześnie i że on odniósł się wrogo, czyli przyjaźni i odnosi do tylu tak różnych środowisk część z nich wymieniła aż tutaj to to prędzej czy później doprowadzi ich do porażki po prostu nie da się zagonić tego społeczeństwa, które w 26 lat cieszyło się wolnością te wartości nie zawsze w sposób idealny, ale jednak pielęgnowała one one są niezbywalną częścią ich duma naszej wrażliwości mam dużo wątpliwości to nie dotyczy wszystkich już od wszystkiego, ale nie jest to wartości są, ale został nazwany czy są jak ja też w pożarze mam wątpliwości, dlatego że w tej chwili, by nowe pokolenie trzydziesto czterdziestolatki czy trzydziestoparoletni 40 latków ono było uczone pragmatyzmu itd to jest problem to jest miasto też powiedział ten pragmatyzm i to jest nawet w pragmatyzm i 8 Bartosz Dziemian trasa samą w sobie wyścig, ale z innymi tak i to jest lub zrobionych przez co w muzeach galeriach muzeach i 3 proc utrzymywały się wartość celnik reklamują jako walor z nałogiem się po to, że najlepszą pracę i właśnie pod pracodawców i pewnie dlatego, żeby się rozwinął już mądrzejszy lepszym człowiekiem staje się kimś kogo fajnym tylko zrobić albo będziesz po prostu więcej gazu woleli rozmnożyły się w służbie zdrowia w dal w Genewie tematy, o których rozmawiamy o służbie zdrowia też, że szpitale mają długi nie rozmawiamy o tym czy lekarz słów ani praw, jakie są w relacji myślę, że tutaj coś w taki przełom tylko świeże pieczywo jest bardzo wyraźny to znaczy inteligencja Polska obroniła swój etos wartości kulturowe demokratyczna i t d . przed PRL -em nie obroniła przed trzecim w ale tak jak wracała, ale z tego żyje tak jak wraca znowu nacisk na nauki humanistyczne n p . w stanach Zjednoczonych i odkrywają właśnie brak przepuszcza też takie tylko ścisłe techniczne kierunki mieści się, by znowu może jest nadzieja i im, a my to już też nazywamy bardzo wyraźnie prawda widzimy to deficyt, więc może też jest nadzieja, że jednak też zmienimy pewne spojrzenie inaczej wyjaśnia humanistyczne Kaczyńskiemu nie dzięki trwa tak wyjdzie powie w lewo, ale z 3, a społeczeństwo złośliwa ludzie z darowiznami USA jest misyjną i skorzystał z USA jego gry na pewno nie na pewno nie dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu tylko to dotąd procesy już się rozpoczęły wcześniej Jarosław Kaczyński ze swoim programem świetnie się wpisał pewne nastroje, które istnieją nie tylko w Polsce, ale ich w Europie na świecie, ale nastroje mają to do siebie, że się zmieniają jej przemijają to nie jest jakiś wielki strateg i demagogii tylko po prostu zachwyciło chwilach wyczułem moment niestety dla żartu trafił na ligę to samo właśnie dojrzał milcząca zgoda doczekał czasu dokładnie, ale realne, ale jest demagogia jest demagogią straszny demagogię ja czytałem tę jego książkę o północy wiedział, że nie demagogia zamiast wrócili z aresztu tu też się ze srebrnym ona w połowie składa się z insynuacji niedopowiedzeń sugestii takich rzucanych Puławska zielonym podrasować mamy 5 minut i po pas się trochę nad Schetyną w słynny wywiad Schetyny zdarzać jego zapowiedź odbicia wprawo generalnie pójścia pójścia w prawo i Józef Pinior mówił, że to jest przygotowanie Platformy do koalicji z PiS -em inni piszą, że testy decyzja o przeznaczeniu Platformy na żyletki i t d. o to tym chyba tak o tym, że tę służbę do Rosji czy to coś znaczy, że to jest ważne zdarzenie w tym procesie przekształcania sytuacji politycznej w polskich to jest moim zdaniem to z pełnym szamotaniny i próby znalezienia jakiegoś punktu oparcia, ponieważ rzeczywiście wielu obserwatorów także wewnątrz Platformy uważał, że Ewa Kopacz, która zdawała się tą Platformy przesuwać nieco w lewo przedłużyła, więc ten ruch Schetyny czy lektury nie muszą już konsekwentnie wcale w praktyce stosowany on może oznaczać próbę może i rozpaczliwą złapania uchwycenia jakiejś równowagi Platforma była najsilniejsza oczywiście w innych czasach winnej rzeczywistości wówczas, kiedy tę równowagę posiada on, kiedy miała 2 skrzydła wzajemnie zharmonizowany miała silny środek miała mocnego przywódcę, którym był jak Donald Tusk potem to nagle tąpnęło ta wojna bratobójcza wojna wewnętrzna Andrej Kiska ze swego ja pamiętam słabo pamiętam historię inaczej Schetyna mówi o powrocie do korzeni Platformy i korzenie Platformy to są 2 porażki w wyborach prezydenckich Donalda Tuska z Lechem Kaczyńskim porażka i wyborach parlamentarnych z PiS -em i się wydaje, że to jest też plan powrotu do to tak do tej katastrofy, z której PiS się wyciął go nie ma powrotu do studia przez daną rzecz, której pisze wyciągał, kiedy pozbył się Rokity Gilowskiej i zrozumiał, iż tylko Platforma Platforma usłyszał i przy przesunęła się na lewą stronę centrum przystała na prawej bandzie walczyć walczyć z wpisem do czego chce wrócić dzisiaj, ale nie ma się zdjęcia z 2 lata, jeżeli popatrzymy na zbyt lewicowy dorobek w 2 w cudzysłowie lewicowy dorobek Platformy rozumiany jako to tzw. sprawy obyczajowym to tam nic nie ma poczynili tropi wszystko w wszystko padło wszystko było albo pozorowane albo albo w ogóle już podejmowane w reakcji to była zmiana, ale może dla nas wolność ma rację ma zalać, że partia rządziła 8 lat i nic w tej sprawie nie zrobiła, więc to nie jest żaden powód natomiast to moim zdaniem pokazuje jedno że, że Platforma nie ma programu Platforma ma ne po prostu chęć powrotu do władzy w związku, z czym w obu Schetyna mówi coś tak co ma nadzieję, że rzecz, że w jakikolwiek sposób na ogonie mówi Graś zaznaczył, że działa nienagannie jest wyłącznie instrumentalnej pokazuje właśnie taki dramat na poziomie wartości tej partii, że tam nie chodzi o wartość są ludzie, którzy przyzwyczaili do rządzenia przez 8 lat chcieliby do tego rządzenia możliwie szybko powróci, ale teraz jest jeszcze mają w życiu dodała, że drugie przesunięcie inaczej partie, które są partiami w centrum zawsze mają problem z takim zdefiniowanie metod podstawowych wartości no bo to jest właśnie to centrum ani nie będą rejestrowani będą w lewo i wydaje mi się, że tamten wywiad Adam będzie nie do końca przemyślany tonie było dobrze to to dotąd nie był do końca dobry wywiad, ale bardzo mi się podoba właśnie z osiągnął 1 cel nieważne jak nas mówią chorzy żyją na dane i w w sezonie ogórkowym faktycznie to żyje tydzień i jest rozpatrywany na turniej gry na trybuny leasing jest płytki też było nie mówili proszony jest dziś ignoruje ekonomia, bo to wywołuje jakiś ferment również ferment myślowy raz drugi raz był formą idealną umowę, że zdradza, że przekazały idealnie do, a może przejął się jaskółką analizami Aleksandra Halla człowieka mądrego doświadczonego, który uważa, że większość społeczeństwa reprezentuje jednak poglądy z grubsza biorąc konserwacją konserwatywne tradycyjne podczas gdy jawny upadek lewicy tej instytucjonalnej w postaci SLD czy innych formacji no zdawałoby się wskazywać na to rzeczywiście tam jest od lewej stronie jest, ale jak z jeszcze jedno, że rozgorzała ZTM dodaje, że możesz chadecja nie oznacza konserwatyzmu i u nas jest taki chaos pojęciowy, że każdy po to w tym wywiadzie czy to co innego i widzisz co inne znane słowo wierzyć słowom wręcz przeciwnie, ale z historią ruchów politycznych, ale w euro przede wszystkim trzeba byłoby najpier w zdefiniować też są oni rozumieją przez to centrum, bo w, których chyba akurat centrum jest takim najmniej kontrowersyjnym pojęciem, ale cała reszta tutaj jest CDU to jest nieodpowiedzialne, która produkuje populistów po prawej po lewej Hans nie zostawia miejsce dla dużych dla volvo i dla chadeków miałbym 1 gwizdek, którą kiedyś wygłosił Tadeusz Mazowiecki, że jestem chrześcijaninem jestem demokratą, a to nie znaczy, że jestem chrześcijańskim demokratą, czyli chadek van to bardzo piękne naprawdę brakuje takich pomysłów jak pan Tadeusz i średnich wtedy w tej polityce, ale chciałem zapytać czy waszym zdaniem ten wywiad, który wzbudził tyle kontrowersji czy on z innym będzie czynnikiem dezintegracji dla Platformy tak żyć też będzie i ośrodek w jądrze integracji po tej prawej stronie powrót na prawo o bandę i animowali jednak nie będzie ani nie nazwałbym tak po prostu wywiad zgadzam się z nie do końca może domyślamy doprecyzowany nie rozmawia z takim gościem jak Migalski co jest dla mnie samo w sobie jest bardzo podejrzana i duże dla nich brzmi jak dorzeczy i twierdzi, że test nieprzemyślanym to powinien puściły i napić się trochę trans, żeby zacząć myśleć niech mu mówię w tym sensie, że nie musi być tak jak z tego wywiadu mogłoby, ale jeżeli dezintegracja to trzeba to zrobić szybko, bo trzeba budować nowe ruchowej i imieninowe siłacz ma coś rozpoczną to nic się rozpada jak budowa, toteż należy to robić, ale ten ten okres przechodzenia z partii rządzącej w opozycji no po prostu trwa u nas to trwa ponad pół roku, ale nawet jeszcze nie rok i to wymaga czasu też takich właśnie głębiej do zastanowienia można, by powiedzieć, że laburzystom to już zajęło 8 lat, a jeszcze może zająć się wiele następnych wszystko na to, że mógłby mogli się to kiedyś w mundurach niemieckich socjaldemokratów ale, toteż kochani przepraszam do lewicowości, toteż właśnie kamyczek do tego jak się przesuwają te to te nastroje też europejskie nastroje co też zresztą nie mogły wrzucano Schetynie chcemy po po tym wywiadzie w komentarzach, że jeżeli zawieje wiatr właśnie z prawej strony przesuwa się na prawo czy po tym, jak będzie w lewo to w lewo, ale jedno takie są dzisiaj trendy w czasie bardzo poważnie zastanowić i Irak jako na NATO odpowiadać, zwłaszcza jeżeli nie ma się jakiś twardej właśnie idolowi, żeby być w tym konsekwentny jak to było miło dziś polityków, którzy mają poglądy jakichś poza Jarosławem Kaczyńskim jeszcze znana, ale jak już bezpieczne dla dla Polski w bardzo dziękuję to rzekła pani dr Anna Materska dziękuję wgląd w 2 Ewa Siedlecka w i Tomasz Wołek dziękuję wam w czasie wakacji jednak służyć w więzieniach tak jest, że da się Jacek Żakowski do środy do piątku w poranek Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA