REKLAMA

Samorządowcy zwołują sejmik sejmików. Rozmowa z wicemarszałkiem województwa łódzkiego Dariuszem Klimczakiem

Co się stało?
Data emisji:
2016-08-12 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich w Maciej Zakrocki dzień dobry dziś moim gościem TUW studiów w Warszawie miał być pan Dariusz Klimczak wicemarszałek województwa łódzkiego, ale nie dotarł dlatego łączymy się z nim telefonicznie co się stało dzień dobry, bo mieszkańcy 1 z gmin powiatu żyrardowskiego protestują przeciwko budowie linii wysokiego napięcia dlatego wymyślono stanąłem na wysokości Radia i hotelach ruch kierowany jedno Grodzisk Mazowiecki jako ich w piątek jest w Spodku Rozwiń » było, przewidując normalną, dlatego że jest dobry dobry blok od tonera w Głogowie i do Warszawy z już zmieni się tego, żeby dotrzeć na czerwonym Kapturku w PiS przy okazji mamy relacje z pierwszej ręki co tam się dzieje w tym regionie wsi, ale my mieliśmy dzisiaj oczywiście rozmawiać o sprawie dotyczącej nie tylko 1 miejsca w Polsce, ale wszystkich samorządów pan jest 1 z inicjatorów idei zwołania i sejmiku sejmików no i teraz, żeby nasi słuchacze dokładnie wiedzieli, o co chodzi to może najpierw 2 słowa w ogóle co to jest sejmik województwa, bo nasza struktura samorządowa nie dla wszystkich jest jasna o sejmik jest to największy udział w Południowej, że jeżeli chodzi o regiony 16 sejmików możemy kraju także właściciel województ w ich wspólnie z rządem, który wykonuje uchwały jest organem wykonawczym zarząd województwa lub Krakowowi prawo miejscowe na terenie danego województwa oczywiście, bo to charakteryzuje obecnie od, odkąd Polska weszła do struktur Unii Europejskiej cechą tych najbardziej charakterystyczną sejmikowi do rządów w województwie dystrybuowania ich działanie niemałych środków europejskich przede wszystkim regionalnych programów operacyjnych i ile Europejskiego funduszu właściwego oraz programu rozwoju obszarów wiejskich i t d . i t d. i dlaczego sądzi pan, że nadszedł czas, aby zwołać coś co w sumie nie jest normalnym ciałem znanym w naszym systemie samorządowym czy politycznym sejmik sejmików w jak dotychczas jeszcze takiego spotkania wszystkich radnych do wszystkich sejmików w całym kraju nie było, chociaż jak analizowaliśmy to wspólnie z Markiem Mazurem, łącząc łódzkiego i ruch, którym wspólnie planujemy takie wspólnie planujemy, by to pokłosie w gronie na początku my na początku funkcjonowania nowego podziału administracyjnego były takie plany dotyczące, żeby ratować ich to wszystkie sejmiki spotkał się latem, ale nigdy do tego nie doszło nie było ku temu powodów teraz rozumiem, że są wydaje się, że wzrosną, ponieważ my prawa samorządowe w ogóle samorządność w naszym kraju nie tylko w ujęciu terytorialnym lektury mogę się wypowiadać, bo jest to sygnały, że jest ograniczała widzimy jak i jakie projekty będą procedowane w sejmie i chować się, jakie projekty podpisuje pan prezydent Andrzej Duda widzimy, że wszystko zmierza do tego, aby okroić kompetencje samorządów wojewódzkich, żeby Strumień pieniędzy, który jest kierowany ograniczyć inna to niepokoi m. in. niedawno regionalne ośrodki doradztwa Rolniczego zostały wyjęte spod jurysdykcji samorządu województwa i wracają po żarze ministra rolnictwa tak dokładnie było ich tak naprawdę było wiele oczekiwań co do zmiany, jeżeli chodzi o doradztwo rolnicze oczekiwania akurat tej grupy zawodowej były dość wysokie i wszystko, jeżeli rozmawiali na ten temat rozmawiali na temat zmiany w ogóle Formuły organizacji innego systemu wsparcia finansowego bowiem, że ta grupa zawodowa, a także płacić o 2 takie porady w zakresie takich porad wypłaci natomiast po co się stało po bo on wymyślił on wymyślił obecny minister rolnictwa o imieniu tylko jedno akapit dotyczący odległości dzisiaj dzisiaj takie ośrodki te podlegają ministerstwu i dochodzić innego niż Mio podobnie jak w tym jak tu akurat tak, że tu nie bezpośrednio dotyczy samorządów województ w, ale dotyczy decentralizacji, która jest o niezwykle ważnej łączyć z łatwością mianowicie ustawa o instytutach badawczych pan zmiany nastąpiły dosyć radykalne przede wszystkim w tym aspekcie dotyczących rad naukowych teraz połowa składu rady naukowej będzie pochodziło z Porto i samego Instytutu i będzie połowa lat bezpośrednio przez ministra o chorych u danego, który nadzoruje tak instytuty badawcze i to najlepsze przewodniczący takiej rady naukowej będzie wyznaczony, po który właśnie tych członków wyznaczonych przez nich projekt, który chciałby, aby naukowo dawnego Instytutu będzie pochodził spoza dawnego Instytutu doprawdy objawień jesieni nikt nie spodziewał takich reform, ale mają banknotu jedno umniejszyć te kompetencje, które chronią dane, a my danej instytucji domek ich samorządowi i zwiększyć kompetencje nadzorcze ministrowi bądź innej osobie, która z punktu widzenia instytucji centralnej nadzoruje dom Don Ritchie go działalność zwracał pan również uwagę jest właśnie z panem Markiem Mazurem, że innym przykładem takich działań, o których rozmawiamy jest projekt nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych tej Izby kontrolują finanse tak powiatów gmin województ w i rzeczywiście Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji przygotowało propozycje nowelizacji ustawy o tym, że izbach, gdzie tutaj pan dostrzega też, jakie zagrożenia dla dla samorządów po regionalnej Izby obrachunkowe są niezwykle istotne mają działać na blogu samorządu województwa nie tylko samorządu województwa, ale i samorządu powiatowego Gminnego, ponieważ naturą to nie tylko poważny niezwykle ważną część witryn okiennych gotową już tak 1 roku bardzo ważny, czyli o absolutorium, które musi uzyskać musi uzyskać każdy Amy każda każdy zarząd województwa powiatu burmistrz wójt prezydent i opinia regionalnej Izby Obrachunkowej jest tutaj kluczowa teraz, kiedy zmieniają się przepisy te i osoba, która kieruje domach i Izbą Obrachunkową w poszczególnych regionach będzie powoływana odgórnie, a wiemy, że nie zawsze takie odgórne FR my powoływanie osób, które mimo określonych osób odpowiadają tym, którzy ich powołują to nie jest rozwiązanie najlepszymi można się spodziewać, że to jest przeważnie to było rzadkością wielką jest negatywna opinia, jakoby nie dla mnie to negatywnej opinii muszą być niesamowite kre w w danym samorządzie była negatywna opinia Izby Obrachunkowej prywatnie są to jakich toalet prania uwagi, od której można się spodziewać, że w przyszłym roku o rok absolutorium szczególnie na tym poziomie wojewódzkim, gdzie prawo i sprawiedliwość dąży wszelkimi rodzajami wszelkimi metodami do uzyskania to byłaby w regionach mogą się spodziewać, że w Rio były kolokwialnie badała regionalna izba Obrachunkowa to będzie pewnego rodzaju narzędziem wspomagającym obaleniu rządów, ponieważ we wrześniu uzyskał absolutorium wtedy można bardzo tu odwołać zwykłą większością głosów nie mówię już, po którą mafię polityczną wolę nie mówię o tych merytorycznych idzie, jeżeli będą powoływane osoby niekompetentne może to się ile naprawdę nie dochodzi toczyć niedobrym kierunku, choć rzeczywiście niektórzy samorządowcy twierdzą, że to jest jakiś szerszy plan przywołuje się m. in. czy przypominało takiej akcji 18 czerwca, kiedy co do urzędów marszałkowskich weszli funkcjonariusze CBA dodajmy do wszystkich łącznie z urzędem Marszałkowskim na Podkarpaciu na czele, którego stoi były senator prawa i sprawiedliwości pana Ortyl to przy okazji zapytam co wynikało 33 i jaki jest finał tej akcji CBA n p . w urzędzie Marszałkowskim województwo łódzkie na linii nie wynika ja akurat tą osobą, która przyjmowała delegacje Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tym temacie i akurat marszałka głównego nie było w tym czasie w urzędzie Marszałkowskim no kontrował jak wszyscy wiemy o obejmowała kwestii środków wydatkowania środków unijnych i akurat koncentrowano się na projektach, które dostały już rozliczone w certyfikowanych tamten okres programowania został zamknięty natomiast do dzisiaj ekipa, choć jak dzięki sprawdzają się po ma walor dokumentów, ponieważ wszyscy wiemy, że Unia Europejska ma innych dbała o to, żeby wszelkiego rodzaju projekty jak śrubokręt idzie pieniądze, których UE przeznaczone na PL pełne były dokładnie ściśle udokumentowane wielki przeważnie te projekty dokumentów jest wiele wielomilionowe są ogromne i Eldo od państwa, którzy mają specjalnie wydzielone pomieszczenie i to takie wszystkich urzędach marszałkowskich, bo kontrola brakowało jednak przychodzi druga czeka nasz ustawia kolejkę do pomieszczeń nowych pomieszczeń przyjeżdżają dokumentu wręcz o takich łódkach, które w i nie trzeba było dźwigać wielu kilogramów dokumentów na razie nie ma żadnych wniosków o kontr kontrola już założenia miała trwać od 3 miesięcy do pół roku z możliwością jej przedłużania naradzie my na razie żadnych wniosków, które nie ma humor w naszym województwie, ale nie słyszał także o jakichś wnioskach innych województwach czymś pana zapytać o taką rzecz w kontekście wczorajszej decyzji Trybunału w wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedział, że to też nie będzie wyroby wydrukowany czy opublikowany w pamiętamy, że 20 kwietnia Łódź właśnie jako pierwsza mówi o radzie miejskiej przyjęła uchwałę, że władze miasta będą stosować się do wyroków Trybunału nawet jeśli nie są opublikowane w ich potem założą poszła Warszawa i kolejne miasta czy można już dzisiaj powiedzieć od, a od tego czasu jaka jest praktyka zatem funkcjonowania samorządów w kontekście wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które do z punktu widzenia obozu rządzącego wyrokami nie solą i nic nie funkcjonują z punktu widzenia wielu prawników konstytucjonalistów, ale i jak rozumiem samorządowców to jest prawo, które trzeba stosować jak jak funkcjonuje się w tych warunkach bardzo ciekawy wątek, ponieważ powszechnej opinii, których uważają, że kwestia Trybunału Konstytucyjnego podległe nie dotyczy spraw bieżących którymi żyjemy m. in. tym w tych sprawach decyzje, które podejmują samorządowych i samorządowych Otóż jest zupełnie inaczej my także musimy powołać się do i brać pod uwagę zmieniające w gminie osie prawo przed Trybunał Konstytucyjny tylko 1 Puchar i chyba 2 miesiącach mieliśmy nawet ich wyniku 1 uchwałą, która korygowała przepisy dotyczące określania granic obwodów łowieckich zdefiniowane problemy łowieckim i to podyktowane było zmianą w tym zakresie legislatywy przed Trybunał Konstytucyjny i właśnie sejmik województwa musiał ustosunkować się właśnie do tych zmian prawnych w Berlinie będzie więcej takich przykładów jest tu akurat nie było jakichś wielkich wątpliwości natomiast obawiam się co będzie, gdy zaczną się poważne sprawy dotyczące importu kwalifikowalności VAT usług przebiegu dróg i uzgodnień szczególnie tych bardzo trudnych losach szkoły, gdzie one opóźniają wiele inwestycji, jeżeli tutaj mają po różnią się sędziowie Trybunału Konstytucyjnego dom będzie bardzo trudno dlatego jedno trzeba przyjąć jakieś stanowisko, a Ameryką zgodne z prawem dlatego ich sejmiku i tego bowiem Lubelli i zachodniopomorski najprawdopodobniej także Opole i bardzo wiele miast w tym miasto stołeczne Warszawa i Łódź stolica na mojego regionu, czyli o taką uchwałę lub stanowisko to jest ich niezwykle ważne butów wojewodowie różnie na to krytycznie patrzą n p . w nie jest uchwała rady miejskiej w Łodzi została uchylona przez nadzór wojewody czerwonego pola wojewody będą na około, że wg jego wykładni nie ma radami takich kompetencji, żeby podejmować uchwałę dotyczącą ustosunkowania się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego nawet tych niepublikowanych w sezonach Amy kulki o 2 stanowisko, ponieważ łowiska w mocy prawa nie podlegają nadzorowi i nigdy tak się nie stało nikt żaden wojewoda przy PL przez wszystkie lata funkcjonowania nowych województw niejako choinek jodłowych łowiska w ich różne bardzo różnych sprawach panie marszałku tak no bo już niestety musimy kończyć piękna dzięki nam mam nadzieję, że pan się nie wróci z tej zablokowanej drogi w miarę szybko do domu my czekamy na posiedzenie sejmiku sejmików i wtedy na pewno ponownie się spotkamy bardzo dziękuję bardzo dziękuję, a Józef Leja Nate informacje Radia TOK FM, a po nich magazyn reporterów godziny szczytu Bartosz Dąbrowski co się stało Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Z pakietem "Aplikacja i WWW" - niezbędna wiedza zawsze pod ręką!

KUP TERAZ do 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!