REKLAMA

Petlura - ukraiński sojusznik Piłsudskiego

Światopodgląd
Data emisji:
2016-08-17 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
akt, a światu podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz serdecznie państwa zapraszam na światopogląd światopogląd zaczniemy dziś jeszcze raz rocznicową w bitwa warszawska zwycięstwo było pretekstem było jego kulminacją, ale rocznicy wojny polsko-bolszewickiej i udziału Ukraińców w tejże wojnie może mi wszyscy pamiętają do tego państwa gościem jest Piotrem Tyma przewodniczący związku Ukraińców w Polsce dzień dobry czy Wawel prof. Tomasz stryjek historyk związany z Polską Rozwiń » Akademią Nauk Collegium Civitas Chin doprowadzi do mięsa początek dla tych, którzy któż może mnie nie wiedzą nie pamiętają czemu tak krótko niektóre z pan się podejmie, żeby przypomnieć zaoferować, skąd ci Ukraińcy w wojnie polsko-bolszewickiej no właśnie to jest długi temat stary PL najkrócej można powiedzieć tak zdobył kilka wojen prawda i z stawką przede wszystkim było to kto zwycięży w Rosji biali czerwoni, ale trwa też walką o polskie państwo niepodległe ukraińskie państwo niepodległe także na ukraińską konkludował tak zostało ono proklamowane jeszcze osiemnastym roku i kiedy walka Winehouse imperium rosyjskie i Polska Ukraina też przez małe Białoruś chciałem to były też prosił, by zbudować, bo ta kwota ta szpitalna wojna ta walka o to jak Ukraina o niepodległość ukraińskiej Republiki ludowej toczące się do osiemnastego roku chce Otóż jest właściwie 2 lata, kiedy dopiero tel współpraca polsko okres się pojawią od początku tamtej walki oddali Butlera, który był szefem dyrektoriatu ukraińskie ulic ludowych wówczas prezydentem może być tak powiedzieć zdecydował się na tą współpracę z wysokim bardzo krytyczny moment się w nosie pod koniec dziewiętnastego roku się zdecydował w sytuacji, w której biali i czerwoni występowali przeci w niemu i Polska była dotychczas nastawiona negatywnie w tym sensie, że zajęła całą Galicję wschodnią, którą wcześniej reklamowana była druga z ukraińskich Kublik ludowych zachodnia ukraińska, która połączyła się z tą republiką, który ich naj bar Tosza scedował na nogi mniejsze zło ma 1 sojuszników nasze jedyne sposoby przeciwników, żeby zrobić z niego sojusznika w walce o niepodległą Ukrainę za cenę tej Galicji wschodniej, który Polska żądała także część Wołynia, czyli ofensywą konflikt wewnątrz obozu ukraińskiego, bo było to wybór walki o niepodległość za cenę terytorium Narodowego, którego częścią było poświęcić w ten sposób świat zbiegły te 2 wojny to Polska z bolszewikami o niepodległość państwa polskiego granice i to ukraińska o niepodległość w ogóle państwa ukraińskiego zbiegły się w końcu dziewiętnastego roku czy połączył wspólny wróg bolszewicy tak można powiedzieć jak najbardziej to zwrócę się do Piotra tyle jak wielką jego funkcji w pamięci historycznej dziś w momencie, kiedy historycy po powieść historyczną Ukraińców jest, że ten często prze definiowała wolno czy budowana, ale Pietluch Petlura to jest to jest taki ojciec z dniem, a czy trudno trudno mówić o 1 pamięci ukraińskiej, ponieważ okres sowieckimi doprowadził do prawie całkowitego wyrugowania z pamięci Ukraińców tego epizodu pamiętam taką historię, kiedy do Warszawy w osiemdziesiątym dziewiątym roku przyjechała doktorantka z historii z Kijowa i przeżyła szok czytając ukraińskie mediacyjne wydawnictwa poświęcone właśnie w walce o niepodległość 1820, a i znalazła rozdział poświęcony lotnictwu wojsk wietnamskich, dlatego że w sowieckim przekaże funkcjonowało pojęcie bandyta tyrolskie to co teraz jak w pomoc po czterdziestym piątym roku przy jak pisze przetransportowano banderowców i w ten sposób, jakby opisywano walkę o niepodległe państwo ukraińskie, że były to zwyczajne bandy, z którymi władza radziecka musiała musiała walczyć, więc na Ukrainie doszło mniej więcej okresu Juszczenki na poziomie ogólnopaństwowym Petlura no prawie, że nie istniała list działów wyrywkowo ta pamiętam taką sytuację z Kijowa, kiedy po 1 stronie ulicy było napisane ulica komunardów po drugie, Petlury chwilę po 1 stronie zmieniono na tablice po drugie nie dopiero Juszczenko i na fali takiego mu popiersie polityki historycznej po drugie, odwoływania się też do pamięci ukraińskiej Republiki ludowej większym stopniu niż to robił prezydent Kuczma, ale spowodował, że oprócz tego epizodu drugiej wojny światowej ruchu banderowskiego podziemia UPA pojawia się coraz więcej i publikacji odniesie do tego okresu hitlerowskiego oczywiście czym innym była pamięć Petlury na Zachodzie, a jego mogiła w Paryżu byłam tak po pierwsze w tym, że zawsze znajdowała się w polu zainteresowania diaspory ukraińskiej biblioteka Petlury sprzyja w Paryżu, a także ruch polityczny związany z ukraińskim rządem na emigracji odwoływał się do tego okresu właśnie ukraińskiej Republiki ludowej natomiast po dziewięćdziesiątym pierwszym roku po, która wraca na Ukrainę, ale wraz z strasznie powoli i Jerzy Miller żyła ile trwała ukraińska Republika ludowo to trudno tutaj mówić, że jeżeli chodzi o samą państwowość oto mamy podejrzewam, że do traktatu rys zawodzi znaki część terytorium występ, a które rozdzielały 3 lata dopiero teraz też na Ukrainie rozpoczyna się takie otwarte mówienie o ruchu powstańczym jest taki takiej mocno mocno obecnie eksponowany epizod, kiedy prawie 6 lat po upadku ukraińskiej Republiki ludowej i na części terytorium działały oddziały powstańcze, które rano do końca nie poddawały się władzy bolszewickiej w okolicach Czerkas czy w Eryniach zwanym chodników koło w wymiarze, ale sama państwowości była jakoś się prezentem była reprezentowana m. in . w Warszawie przez emigrantów politycznych ministrów rządu ukraińskiej Republiki Korei północnej samego Petru lekturę mogę coś więcej niż można powiedzieć, że ta władza migracyjna UNRRA zachować ciągłość 90 tego drugiego roku, kiedy przekazała nawet insygnia symboliczne rządowi wtedy prezydenta Krawczuka, ale co drugi set zapowiedziano, że nie była uznana przez inne państwa rozdanie i mimo starań na konferencji Wersalskiej nie powiodło się tu zatem dlatego ten rząd w dzielnicy doszło do polskiego emigracyjnego gonią szerszego wydźwięku Międzynarodowego i wracając do tego są już czułem po po Polsce i polskiego państwa ówczesnego drugiej Rzeczpospolitej z ukraińską republiką ludową pod przywództwem semena Petlury Petlury EMA udało mi to po 401000 żołnierzy prawda armia mniej więcej, po który z rugby, gdy był dobry czas doszli aż do Kijowa bolszewicy okazali się silniejsi zaczęli się cofać i ostatecznie nic takiego co zrobią traktujmy użył pan słowa zdradził Piłsudski z porozumienia, bo wcześniej byliśmy w kwietniu było podpisane porozumienie jest w historiografii ukraińskiej publicystyce używa się takiego określenia w odniesieniu do postanowień traktatu ryskiego ANR, bo tam w ogóle News nie było w stronę Widzewa Łódź jest znane było państwo ukraińskiego z drugiej strony jako partnerów traktowana przedstawicieli radzieckiej Ukrainy których, których przywiozła strona strona rosyjska, więc historiografii mocno związanej z kierowcami ten termin jest w obecnej ją do dziś jakoś tam funkcjonuje na Ukrainie, a przy czym to nie jest główny główne jak przekaz związany z tekturą wydaje się, że warto, a oglądając np. film powody mamy mamy odniesienie się do tego okresu hitlerowskiego, że Ukraina powoli odzyskuje ten epizod historii, ponieważ po dziewięćdziesiątym pierwszym roku dorobiono strasznie chaotyczny to znaczy było okres, kiedy na Ukrainie była próba budowania takiego, a przeciwnego konceptu to znaczy Ukrainy Hetmańskiej fascynacja postacią skoro Pańskiego, że był to o tak naprawdę jedyny koncert czy realny państwowo twórczych w tym okresie niebytu dziura na fali takiego odwrotu od kwot od od lewicy lewicowych poglądów foto od polityków, którzy już przegrali w poszukiwaniu najlepszych innych bohaterów, bo dość powiedzieć, że to bardzo był bardzo konsekwentnie przeci w rosyjskim politykiem, któremu bardzo konsekwentnie, że rosyjski przed sowieckim 8, chociaż lewicowe tak, jeżeli są na plecach i zdrowia ludzkiego włosa akwizycja się jakieś pokrewieństwo mało wyrosły socjalizmu to od polityków, a powód jest grupa skinów białą Rosją byłby dostęp może do jakiegoś porozumienia sezonu nie da ale gdy miał nad bardziej, więc to z tego wynika podobnie jak w Polsce, że przypominających bohaterów socjalistycznym przychodzi z większym trudem ze względu na traumy komunizmu i tak ja przypomnę państwu w Europie prof. prof. Tomasz stryjek i Piotr Tyma są państwo gośćmi informacja o nim wraca Tadek, a światu podgląd itp efekt ducha świąt lub podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz był prof. Tomasz stryjek historyk z polskiego nominał i Collegium Civitas i Piotr Tyma przewodniczący związku Ukraińców w Polsce są państwa gośćmi przypominamy udziału żołnierzy żołnierzy skoro państwo żołnierze ukraińskiej Republiki ludowej MR no właśnie może nie udział tylko współpracy są już, że między ukraińską republiką ludową, a drugą Rzeczpospolitą w czasie wojny z bolszewikami w inne zabiegi, których finałem było obchodzone niedawno rocznica remont wyłączy taki najważniejszym punktem bitwy warszawskiej zapytał przed informacją o Piotra Tyma czy 333 czy młodszy z ukraińskiej perspektywy można, by powiedzieć, że Józef Piłsudski zdradził ten Sojusz, dlatego że najpierw było porozumienie dotyczące podziału ziem wspólnej walki i t d. a potem był traktat ryski z ukraińskiej Republiki ludowej nie było przy stole panie profesorze zwracam się do prof. Tomasza Struzika jak wytłumaczyć Piłsudskiego w oku zagracie i jak może jest jednak tu dorzuca może to mnie sporo krytyk kreski scenografii Piłsudskiego i nawet są takie, że traktat warszawski dwudziesto pierwszo kwietniowy z tego roku przed wyprawą Kijowską był wspólny cel łącząca ten wspólny łączący sojuszniczą obie strony w lesie było od początku konstruowane są polską tak, żeby można się o tym, głowę ktoś uznaniu tej ukraińskiej kultury do to znaczne szkody z używaną w opisie traktatu nie tylko nas okres Republika ludowa, a także Ukraina co dawało możliwość za jakiś inny ukryty podanie tylko tej, którą natura prezentu zwrócone ludom potwora z nazwiska wymienione 3 do niego, aby osobiście drwiono zaufanie, ale nie do tego rządu, który prezentuje, bo być może też łączeniu trzyma na Ukrainie okaże się zasłabł zatem inną uczy się to trudno powiedzieć czy to była taka Przemyśla to polskiej strony wtedy, bo dotąd było dość szybko pisać wszystko nie nie było też przed Kryński tłumaczenia traktatu w momencie zawierania, bo nie zdążono w ogóle przetłumaczyć Rodan Polska wersja z Anną Kamińską z Anwilu Nuno w dość zrozumiałe obawy wystosowała list podpisała ten Polski dokument, bo w każdym razie jak suskiego wytłumaczyć no in w nowym Sączu Józef Piłsudski miał z tym Sejm prawda i ten sen duszy narodu demokracji zdominowanego sądy blisko jedno nie mógł ustąpić Iny Ińsko naukową nie musiał tak postawić sprawę z drugiej strony co powiedzieć, że po bitwie warszawskiej no to z polską wyczerpana zasłona niemocy żony kontynuować nie miała oparcia się, o co chodzi już dla dalszej wojny, bo i biali byli w zasadzie już pokonani po sierpniu dwudziestego roku w Rosji biali jako główni koalicjanci pra w do Zachodu w Rosji w związku z tym to co Piłsudski tam potem odwiedza te obozy dla internowanych w talii Adama dokonuje zmian, jaki był wybór Piłsudski żołnierzom Petru nowości i praktycy mogli się nas za internowanie podany taki możliwość wyboru kontaktowy służby w armii polskiej są wirusy skorzystał później prawda w ramach rozwoju tej idei Jagiellońskiej tak się właśnie le GI inne państwa Madejski zagrał Bartłomiej Słowak słusznie i realizacji przeciwko związkowi sowieckiemu Metelski, czyli takiej idei wspierania ruchu odległość równą pracę rozbicia po prostu wprost drzwi świata w związku Radzieckiego jako kontynuatora imperium rosyjskiego i synowie po drugie, stało, ale no w pierwszej chwili wszyscy się Inter nowa pani i tego słowa rząd przyjrzał się prasa wprost tak opowiadasz, że jesteśmy oficerami w inny prawda no przepraszam nie było takiej możliwości realizacji w nosie, owszem, są zupełnie na miejscu, gdy dziś do tekstu tej prezes Tyma mówiono o godne, by dziś przyjmowane z pewnym zrozumieniem, bo na ten moment z podejmą oni kontynuować nie było można nie było 3 natomiast na polską niewątpliwie zawiodła mnie, realizując na świat zobowiązań przyznania autonomii tym województwom południowo-wschodnim, czyli Galicji wschodniej, jakie wzięła wobec siebie z nałożonych przez koalicję zwycięską po pierwszej wojnie zobowiązana nie zrealizowała tego w związku z tym w tej części dzisiejszych ziem ukraińskich którymi władała stosowała politykę no jednak nierówno prawną względem ukraińskiej miejscowości Rudno natomiast po nas na 2 na wschód od granicy ryskiej już tej wojny godność wielką skalę rzeczywiście nie mogło z tego, że trzeba było wycofać i tutaj warto może przypomnieć incydent na pomysł, żeby to incydent kilka tygodni temu w Przemyślu to był koniec czerwca około 20 osób próbowało zaatakowało czy próbował zatrzymać procesję grekokatolików i prawosławnych i właśnie warto powiedzieć, że oni upamiętnia -li właśnie tych uczestników wojny polsko-bolszewickiej tak jest jest miasto bardzo ciekawy ciekawy przyczynek do tej naszej dyskusji na ile w Polsce na Ukrainie pamięć o sojusznikach istnieje na ile ta pamięć jest zróżnicowana, jeżeli chodzi o różne regiony Polski, a i w Przemyślu od okresu lat dwudziestych była taka tradycja, że z przemyskich świątyni wyruszała procesja na miejsce, w którym istniał obóz internowania m. in. żołnierze armii ukraińskich, a część z nich tam zmarła w następstwie, czego ciężkich warunków i chorób, a ich miejsce pochówku ustanowiono tradycyjny kozacki kurhan z krzyża i to było tak tak czy taka przemyska uroczystość, która ogólnie w Galicji w tym okresie byłby to taki wzorzec patriotycznej zachowanie Ukraińców to znaczy uszanowanie tych, którzy walczyli o państwo ukraińskie, a poprzez uroczystości religijne z takim silnym ładunkiem emocjonalnym Narodowym, że w dużym skrócie i w przemyśle Tauron ZRP tego typu uroczystości odbywały się do czasów drugiej wojny światowej okres komunizmu oczywiście to jest przerwa i w latach dziewięćdziesiątych społeczność ukraińska odnowiła część tego cmentarza i kurhany i ponownie rozpoczęły się uroczystości, które były stały się elementem takiego też porozumienia polsko-ukraińskiego po raz brali w nich udział także przedstawiciele władz samorządowych wojewódzkich, a i t d . i t d. nie było to przedmiotem jakichkolwiek emocji po stronie Polski problem się zaczął kilka lat temu, kiedy ja nie Grecy w wyniku decyzji rady ochrony pamięci walki męczeństwa w tym miejscu pochowano też członków UPA, którzy zginęli w ataku na bilecie i osoby, które zginęły w wyniku wyroków sądów grupy operacyjnej Wisła ekshumowane w miejscowości Liszna koło Sanoka i środowiska kresowe, a rozpętały wokół, czego o emocje, bo w ataku negatywną kampanię rządu w Polsce odbywała się odbywała się Apollo, a gracze odbywa się akcja propagowania genderyzmu mordercy Polaków są w stajni tak dalej i t d . a ich apogeum tej akcji miał miejsce w tym miał miejsce w tym roku wynik będzie przygotowana bardzo dobrze informacyjnie całą sytuację ale gdy doprowadzono do tego, że w Przemyślu zjechali się przedstawiciele różnych ekip pisowskich skrajnie prawicowych formacji w końcu doszło do do ataku na na nas na pochód co ciekawe rok temu organizowaliśmy konferencję poświęconą Sojuszowi Piłsudski Petlura w tymże przemyśle mieliśmy dzieci z rodzin polsko Petru Lachowski chcieli zazwyczaj oficerów hitlerowskich i i żon które, która o nim, jakby zawarli związek z SN z Polkami, a mieliśmy też Piłsudczyków na tej uroczystości nie było żadnych emocji Doda to pokazuje jak rynek koło kwestie historyczne, których są zbyt pewnie konfliktogenne można wykorzystać także w bieżącej zmierza w bieżącej walce o umów o tak powiem i historycznej współczesne cele dość powiedzieć, że połowę na bardzo nadal trwającym sporze, który zaangażował wielu też polityków i parlamenty obu stron o rzeź wołyńską nazywanie jej i t d . i t d. przedstawiciele obecnego rządu już stworzyli petycję inicjatywę zbudowania pomnika min wschodnich sojuszników Polski w wojnie 30 dwudziestego roku, a więc przede wszystkim Ukraińców, choć nie tylko to wydaje się bardzo taki chwalebny gest, dlatego że przypominanie postaci Petlury i jakby tego współpracy Piłsudski Petlura to jest coś co może pokazać jak wiele nasze narody łączy ja się, że to styl, którym się też z Elbląga inicjatywa no bo ona jak dążyć do tego, żeby rozdzielić to pokolenie walki o niepodległą Ukrainę Petlury z pokoleniem Bandery IZ tymi nurtami biologicznymi to są jednak różne zupełnie nurty ideologiczne mamy taką umiarkowaną lewicę prawda w przypadku niepodległościową prawda w przypadku takiej dziury mamy jedno 1 nacjonalistyczną prawicę w przypadku OUN Bandery robota i w Polskiej świadomości z polskiej media fikusy świadomości społecznej za czasów rozlewać, jakkolwiek no i ten obraz Wągrowca przysłania obraz do biurowca tuż po bez sensu w i nie tylko wśród Polaków po prostu ich wartości wyznawane to eliksir pewną wizję państwa są inne jednak głównie przedsięwzięcia w ogóle ideologiczne i lato są rozdzielane z tym słyszy się z adresem bardzo słuszna być może jest jakimś faktem, iż planowania polityki historycznej bez sensu obecnie może z 1 strony NoToCo rzeź wołyńska rozdano tam staramy się prób dla zranić tek w Kowalewie wszelako powiedziawszy oczywiście to albo tu też nie chodzę z oceny prowadzących postępowania z uchwałą, a tam, gdzie co prawda jest właśnie inna kusi ideologicznie no na akceptowalne wedle współczesnych kryteriów państwowość i kwestii narodowej prawda właśnie tu umiarkowaną lewicę niepodległościową odpowiednik 5 Czyrny Bukalski są tam to wspieramy no może to jest jakaś logika w tym może w tym jest przypadek trudno powiedzieć no w każdym razie sama inicjatywa na pewno powinna być tylko 2 rzuty oddały głos Petry w tym i Zgorzelca w sumie w tym co z ostrej co pan powiedział, ale przypomniał się z kolei jak kiedyś słyszał mało Bielan Jonas Brothers, który mówi, że on mógłby podpowiedzieć Ukraińcom lepszych bohaterów dziś Bandera i historyk chciałby być bardziej lewicowe pewnie 3 czy na pewno nie prawicowych, gdy głos oto zapytałam powiedział, że wylądowali c samemu wybrać się swoich bohaterów w zwolnionym z przodu dużo mówić nie można w 100 przekroczyć pewnych granic ta prowadzi własnej reformy my jak pan postrzega ja postrzegam to trochę z innej perspektywy on w wyroku 81009 . roku w po obozie po osiemdziesiątego dziewiątego roku w Polsce w różny sposób odnawiano pamięć Petlury owcach powstały, a odnowiono cmentarz w Kaliszu, a mamy upamiętnienie w Krakowie, a było wiele uroczystości polsko-ukraińskich, które przywracały społeczeństwu polskiemu na pamięć o sojusznika natomiast nie wiedzieć, dlaczego w pewnym momencie zaniechano tego typu praktyk, a od dzisiaj np. mienie nie ukończono MON projektu odbudowy cmentarza płyty Borowskiego zbudowanego ze środków internowanych oficerów w Łańcucie to jest 18 lat od 20 sprawa się leczy odnalazł się bać teraz autor pokazuje to pokazuje, że też mamy do czynienia z taką zasadą 3 kroki do przodu 2 do tyłu, że pomysły które, który był ciekawe przedsięwzięcia, które pokazywały właśnie wspólnotę pamięci, która jest od umiarkowanie konfliktogenne lanie tak jak druga wojna światowa można było jeszcze bardziej rozwinąć ofertę ze strony ukraińskiej zawsze było takiej niedosyt w okresie bitwy warszawskiej nie mówi się z nie mówiło się o sojusznikach ukraińskim długie do dzisiaj oprócz 3 bada czy niewiele osób w społeczeństwie polskim w tym polityków wierzy pan ludowcy to nie tylko emigracja wojskowa, a drugie nadal i sąd nawet hitlerowcy przedmiotem no niestety brutalnej walki politycznej w Polsce to co zrobią z pewnością podchodzi absolutnie na po tym, co po tym co mówił Leszek Miller o pułkowniku obijać ręce, z którego zrobiono prawie, że głównego taryfikatora postania Warszawskiego wbrew faktom wbrew red natomiast nie mówi się np. pułkowniku FR do końca jego syna, którzy zginęli w powstaniu warszawskim jako, a pilot pilot RAF-u 1, a to pokazuje, że bardzo zła łatwo się w Polsce wytyka zaniechania stronie ukraińskiej, jeżeli chodzi od po to, doświadczenie wspólna współpracy polsko ukraińskie w okresie od Rosji Polska polskie instytucje polskie media też mają na swoim koncie ogromne zaniechania i rozważnie jeśli można właśnie było to odbija się wysoko ewolucja nas ewolucja w kierunku martyrologii izolacji Polski pamięć o wolność polityczną warunkowa szefostwo polisę w dużej mierze no prowokowała nacji rozwija no i właśnie od cech wspólnych sukcesów czy porozumienie się pojednać się otwarcia Domator izolacji dzięki koncentracji no właśnie dlatego 2 kroki w celi wśród 1 w tym czy odwrotnie jednak prawda była w tym siatkarzy grozi proces posuwa się zbyt wolne prof. Tomasz stryjek historyk z polskiego kryminału w Collegium Civitas Piotr Tyma przewodniczący związku Ukraińców w Polsce byli państwo gośćmi w większym ryzykiem, a światu podgląd kart Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA