REKLAMA

Wielkie Księstwo Litewskie było białoruskie? Rozmowa z Andrzejem Poczobutem

Światopodgląd
Data emisji:
2016-08-19 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a światu podgląd itp dziś Agnieszka Lichnerowicz przez Skypea połączyliśmy się z Andrzejem Poczobutem korespondentem gazety wyborczej na Białorusi dziś dobrem w dzień dobry rozmawialiśmy tydzień temu o tym, że Mińsk ogłosił 2016 rok rokiem białoruskiej kultury i pomyślałam, że w sumie w Polsce na tyle mało wiemy na temat jej bohaterów białoruskiej kultury historii czy przyczyną całego tego Imaginarium tożsamości owego, że warto kontynuować tę rozmowę Rozwiń » mówiliśmy wtedy mówiło się opowiadały, że ze względu na pewien strach obawy, które się pojawiły wobec Rosji po tym, jak Rosja weszła na Krym zaatakowała podgrzała wojna w Doniecku prezydent Łukaszenka Anna nastawił się bardziej czy post w od lat wzmacnia teraz szczególnie, gdy tożsamość narodową Białorusi jednocześnie jednak, jeżeli dobrze to podsumowuje, odnosząc się do tego dziedzictwa historycznego Radzieckiego jak to połączyć, żeby mógł jeszcze raz przypomnieć na 3 lata to jest już trudne do połączenia powietrzne powiedzmy sobie szczerze mogę tego, że rannych Białoruś Białoruś nie ma takiej radny klasycznej tradycyjnej świadomości narodowej która, która jest charakterystyczna dla państ w narodowych no powiedzmy w Białorusi KGB Białorusi się pod rządami Łukaszenki znaczy, ale on, toteż wynik pewnej pewnej historii stało się po prostu z państwem, które dróg drugim państwem rosyjskim Aleksandr Łukaszenka mówią o tym, że duszenie to Rosjanie tylko najlepszej jakości, jeżeli zobaczymy, kto jest oznaczany przez Łukaszenkę jako zasłużony dla kultury białoruskiej oto nagle okazuje się, że zasłużenie dla kultury to są gwiazdy rosyjskiej estrady popłyną osoby osoby znane na cały związek radziecki często niemająca albo mające bardzo luźna więź z Białorusią na rabacie i taka pikniki i tran KE biegu procesom Tur trwa już 20 lat, ale jednocześnie, a jednocześnie winę władza podejmuje pewne próbuje, ale jak wpływie, bo podkreślenia odrębności Białorusinów od Rosjan 1 ze sposobów jest promocja promocja postaci z historii, które aktu, które są powiązane z Białorusią, ale już nie są powiązane powiązane z Rosją mojej i tytuł i tu właśnie my możemy rozmawiać o VAT w dół szukali Kościuszko który, który jest uważany za, a białoruskiego bohatera ono jest na Białorusi o wyjazdach my ją przez władze czy przez opozycję, bo goście dobrze, że przez 3 przez władzę to jest to jest jak dbać Kościuszko nie jest w żaden sposób postacią kontrowersyjną, dlatego że jeszcze w czasach Sobieskiego byłam pozytywnie oceniony przez małe historyjki tego dlatego, a na jego ma naturalne jest że, że my po prostu, że Białoruś 3 radnych arkusz z tłumu możesz spokojnie wykorzystywać w postać Kościuszki podkreślając, że on był mało wręcz Białorusinem o urodził się na PL to to co to co jest fakt, że on złożony po to nie znaczy, że problem problem jest jest następujący, że teraz doszedł PiS władzy opozycja w Kubryku wykorzystuje, że jeżeli ktoś urodził się na Białorusi pomoc od razu jest ogłoszony ogłaszane Białorusina mógł, a z ludźmi chciano co się tyczy też np. MIC Mickiewicza no właśnie no który, kto których, który jest przedstawiany jako gwałt białoruski poeta czy białoruski Polski pojechał tak, bo to w jakiś części w takim razie weszliśmy w ten okres wielkiego Księstwa litewskiego, który jest niejako mim dziś 3, bo do tego dziedzictwa odnoszą się w różnym stopniu na różne sposoby Polacy Litwini i Białorusini i jak mu, że władze to oficjalne jak dziś opowiadają o wielkim Księstwie litewskim na naszych halach w hali zjazd szosą podręczniki z historii, które się nie zmieniłem kij i nadal jednoczy kraj nie jest połowę traktowane jak wielkie Księstwo litewskie jako państwo białoruskie przez te podręczniki, które obowiązują, ale jednocześnie jednoczy jest nie Adam Migdał się zauważyć, że takie gesty, które dzięki, któremu można odczytać jako jako taką umową na przeja w wielkiej sympatii czy nowej sympatii dla władz białoruskich do tego okresu ma przede wszystkim po litewsku postawiono pomnik, a wielkiemu księciu księciu Olgierdowi księcia wielkiego Księstwa litewskiego, a i to jest pomnik, który takiego przedstawianej przedstawia jak siedzący nakłonił on trzyma miecz tak dalej tak, że taki takiego po prostu w, a podkreślającej dumę patriotyzm i t d . ale i biegły to jest coś nowego, dlatego że wcześniej raczej stawiano pomniki osobom związanym z związkiem Radzieckim ta historia zaczynała się Białorusi prawda na drugiej wojny światowej tak naprawdę te Białorusinka członkowskiej tak tak tak moi i to było to było takie no dosyć pilna niespodziewany itd to zostało, ale zostało odnotowane, ale źli jednocześnie dla w tym samym litewską postawiono niedawno pomnik dla gminy księżnej ulgi to jest to rosyjska księżna, która faktura jak boje podkreśla tą właśnie ten dom wschodni kierunek, który tu tu jest osobą związaną z historią Rosji żaden sposób niezwiązana z litewskim i postawienia postawienie, jakby jej pomnika no to jest to jest po prostu, a taki zwrot w kierunku państ w Europy narasta czy euro uspokojenie tych nastrojów, które w Witebsku wuj pojawił się po postawieniu bałam pomnika Olgierdowi także także władze jak, więc chyba próbują próbują balon Słowacy nie ma nie ma jakiegoś zdecydowanego zwrotu w stronę, a media w Górsku Łaśnicy czy w stronę w stronę takiego niepodległej, a inne Białorusi czy zmiana zmiana akcentów żona leży w podkreślaniu tej tej niepodległości Białorusi, a on na złe minionych epokach koło mnie to tutaj nie stało się bowiem szkołę wyznacza nadal nadal jest, by generalna linia to jest, a przyjezdni z Rosją i śmietniki a jakby sowiecką jeść, ale razem z tym mogą oddać się zauważyć, że obok akcentuje pewne w mojej żony, jeżeli nagle ministerstwo obrony Białorusi zaczyna także jako pamięć bohaterów właśnie tam sił zbrojnych to takie, że radni już tak Jan Dworak zwolnił Tadeusz Kościuszko Jan Sapieha to są oficjalni bohaterowie sił zbrojnych Białorusi oceniło dla mnie to jest o tyle ciekawe, że jeszcze w kilka lat temu jednak był taki wyraźny podział to znaczy oficjalnie władze odnosiły się do bohaterów jak inni jak będziesz jak to mówią w Rosji czy właśnie na biurze antyfaszystowskich partyzantów z czasu w drugiej wojny światowej tak naprawdę do tego dziedzictwa Radzieckiego wspólnego opozycja gminną ustawiono bohaterów narodowych tych, którzy będą mówili pisali języku białoruskim oto białoruską swoją podkreślali, ale ten element wielkiego Księstwa litewskiego to jest taki rozumiem element historyczny, do którego trochę odnosi się już władza też odnosi się opozycja anty Łukaszenko ska tak, że jeżeli weźmiemy niezależną, ale był zresztą historiografię to oni przedstawiają, a wielkie Księstwo litewskie jako Białoruś szkło litewskie państwo niech tak i dzieci i jakby to jest to na białoruskiej niezależnej historiografii okres wielkiego Księstwa to jest turystów o okres bardzo ważny okres po podkreśla się na jak do wrzenia walki z Moskwą się po są podkreślane podkreślane są tom czwarty zespół szkół właśnie o Bogu większą samodzielność w ramach Rzeczpospolitej tak dalej także także dla o opozycji dla niezależnej białoruskiej historiografii to jest bardzo ważny okres dla dilera u władz to nie nikt nie był ważny okres, ale teraz są trochę tu się zaczyna zaczyna zmieniać za czas zaczynają nas wykorzystywać pewne pewne elementy tej historii, żeby po wzmocnień z po tożsamość i też rozumiem bohaterem, który nagle w innym, do którego z łaską odnoszą się władzy stał się Franciszek Skaryna to jest to 1 z najważniejszych bohaterów patriotów białoruskich czy 3 największych bohaterów białoruskich szesnastowieczny druku drukarz człowiek renesansu EU prekursor białoruskiego piśmiennictwa, gdyby coś kilka tygodni temu tekst, że jednocześnie na plakaty Gocie na billboardy, oddając go urzędnicy popełnili kilka błędów, dlatego że język białoruski jednak mają na tyle słabo, ale rozum, że ten zaskarżyła to jest taki był mało kontrowersyjny bohater o dokładnie tą drogą on był ważny jeszcze w czasach sowieckich tuż po to jest niekontrowersyjne w każdym bądź razie, bo w Moskwie nie wywoła żadnego żadnego zaniepokojenia można było ruszyli do roku skargi jest chleb jest Jakub Jakub Kołas Janka Janka Kupała jest Uładzimir Karatkiewicz to są moje ważni dwudziestowiecznej najważniejsi pisarze białoruscy jednoznacznie to aktorka i też oni nie będą kontrowersyjny, dlatego że dna wszyscy oni są jednocześnie pisarzami radzieckimi po prostu wierzymy, że będzie inna niezależna brał znaczy, że jeżeli opozycja będzie robiła akcent na jedne elementy ich twórczości to władza może spokojnie robić na inne elementy i choć twórczości którą, które są sowieckiej milicji sunnickiej dzięki temu jak by można wykorzystywać te postacie mogą mogło być wykorzystywane jak przez władze tak przez opozycję to kogo ty byś jeszcze do tego panteonu białoruskich bohaterów dopisał kontrakt z rezolutnie nasz syn na pewno ważną postacią jest Wasyl byków tak właśnie to jest najbardziej znany pisarz wiece białoruskie i prostytutki to jest naprawdę no tak kanał po prostu osoba osoba, która faktura białoruską kultury białoruskiej muzyki było białoruskie piśmiennictwo ono na cały świat rozsławił to jest to jest naprawdę naprawdę ważna Anna ważna postać, ale byka należałoby powiedzieć tak tak tak dokładnie rzecz, że żołnierze popu po białorusku to będzie biegał, a także, ale także tu jest na pewno ważna ważna postać i gdyby nie, gdyby nie był konflikt z Łukaszenką Łukaszenko osobisty ogólnie lubię z powodu tego, że na byka obu krytycznie nastawiony do Aleksandra Łukaszenki komu mogę mu, bo to, by ICO mogłoby być to osoba, która wyłączyła wał łączyła jakaś opozycja tak i Annabel ludzi sympatyzujących z władzy, dlatego że mówię to to był też sowiecki pisarz pisarz, który pisał o włos nie dłużej i a mecz reguła twórczość jest znana wyłącznie, dlatego że przez długi czas należała do kanonu lektur lektur szkolnych, ale w związku z tym, że Aleksander Łukaszenka nie może darować, a on, że ten pisarz był przeciwko niemu no to on nie jest nie jest lansowany przez białoruskie władze bardzo ciekawą tutaj takim elementem tak na koniec, który będzie, którą warto wspomnieć to jest pisała też o tym, oczekiwanie na film animowany, czyli bajkę należałoby powiedzieć, że twierdza tarczą i mieczem to jest opowieść o tym, momencie historii to siedemnasty wiek 10006 roku, kiedy wojska Rzeczypospolitej podeszły pod Smoleńsk Night jest taki film rozumiem propagandowy, w którym Adam Car to jest jakaś zupełnie dobra postać natomiast Zygmunt trzeci w bardzo Mazowsze już znikło w jakiej siły piekielne AAA ze strony Białorusi jak to wygląda zaczyna właśnie i koło hali i ten film był to rosyjska kreskówka Hanna Kuna budziła nabył już kontrowersji dlatego, że ma oddać część społeczeństwa, która odwołuje się do wielkiego Księstwa, która czuje się związana z wielkim księstwem, która wyrosła Białoruś podkreślę oni uważali, że to jest gra na poczynania rosyjskich wzorców to próba miała zaszczepienia młodemu pokoleniu Białorusinów Białoruś czy dzieciom, a właśnie tych wzorców wzorców rosyjskich poprzez miał gorszy niż tutaj byli po stronie polskiej mówiąc WUP roszczeniu ładnie dokładnie dokładnie był to, bo to dotyczyło wielkiego Księstwa litewskiego, czyli ojczyzny ojczyzny od dzisiejszej Białorusi nów, czyli historycznej ojczyzny w dzisiejszych Białorusinów no i nagle magia w białoruskich kinach w Grecji lekcje po prostu rosyjska kreskówka, którą przedstawia rosyjski punkt widzenia bardzo dziękuję Andrzej Poczobut korespondent gazety wyborczej na Białorusi w państwach gościom czas bardzo dziękuję nie mam za co wszystkiego obraża światu podgląd ten etap Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA